Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН

 

Вибірка за ключовим словом «аналіз»

 
назва документа вартість
електронний друкований
1. ДСТУ Б EN 14364:2012 Системи пластмасових трубопроводів для напірного та безнапірного дренажу та каналізації. Армовані скловолокном термореактивні пластмаси (GRP) на основі ненасиченої смоли поліестеру (UP). Технічні умови для труб, фасонних виробів та з’єднань (ЕN 14364:2006+А1:2008, IDT)630.00 грн910.00 грн
2. ДСТУ ISO 14532:2018 (ISO 14532:2014, IDT) Газ природний. Словник термінів624.00 грн741.00 грн
3. ДСТУ Б EN 196-2:2015 Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цементу (EN 196-2:2013, IDT)570.00 грн810.00 грн
4. ДСТУ EN 62304:2014 Програмне забезпечення медичних пристроїв. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення (EN 62304:2006, IDT)528.00 грн627.00 грн
5. ДСТУ ISO 15175:2005 Якість ґрунту. Характеристика ґрунту відносно охорони ґрунтової води (ISO 15175:2004, IDT)480.00 грн570.00 грн
6. ДСТУ-П ISO/TS 14048:2013 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Формат документування даних (ISO/TS 14048:2002, IDT)376.00 грн446.50 грн
7. ДСТУ EN ISO 15197:2017 (EN ISO 15197:2015, IDT) Тест-системи для діагностики in vitro. Вимоги до системи моніторингу концентрації глюкози в крові для самотестування в разі цукрового діабету368.00 грн437.00 грн
8. ДСТУ-П ISO/TS 13530:2011 Якість води. Настанови з аналітичного контролю якості результатів хімічного та фізико-хімічного аналізу води (ISO/TS 13530:2009, IDT)344.00 грн408.50 грн
9. ДСТУ ISO 14044:2013 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови (ISO 14044:2006, IDT)344.00 грн408.50 грн
10. ДСТУ 8104:2015 Яйця харчові, продукти яєчні. Методи визначення мікробіологічних показників344.00 грн408.50 грн
11. ДСТУ ISO 28218:2013 Захист від радіації. Критерії проведення радіобіологічного аналізування (ISO 28218:2010, IDT)328.00 грн389.50 грн
12. ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання320.00 грн380.00 грн
13. ДСТУ ISO/TS 14033:2016 (ISO/TS 14033:2012, IDT) Екологічне управління. Кількісна екологічна інформація. Настанови та приклади320.00 грн380.00 грн
14. ДСТУ ISO 4967:2017 (ISO 4967:2013, IDT) Сталь. Визначення вмісту неметалевих включень. Металографічний метод оцінювання за стандартними шкалами320.00 грн380.00 грн
15. ДСТУ ISO 15799:2005 Якість ґрунту. Настанови щодо встановлення екотоксикологічної характеристики ґрунтів та ґрунтових матеріалів (ISO 15799:2003, IDT)312.00 грн370.50 грн
16. ДСТУ ISO 10301:2004 Якість води. Визначання високолетких галогенованих вуглеводнів методом газової хроматографії (ISO 10301:1997, IDT)304.00 грн361.00 грн
17. ДСТУ 4110-2002 Енергоощадність. Методика аналізу та розрахування питомих витрат енергоресурсів (ANSI/IEEE 739:1995, NEQ)296.00 грн351.50 грн
18. ДСТУ ISO 707:2002 Молоко та молочні продукти. Настанови з відбирання проб (ISO 707:1997, IDT)280.00 грн332.50 грн
19. ДСТУ ISO 14798:2010 Ліфти (елеватори), ескалатори та рухомі доріжки. Методологія оцінювання та зменшення ризику (ISO 14798:2009, IDT)256.00 грн304.00 грн
20. ДСТУ-Н ISPM 11:2015 Організми шкідливі карантинні. Аналіз ризику, охоплюючи аналіз ризиків довкілля та генетично модифікованих організмів (ISPM 11:2004, IDT)248.00 грн294.50 грн
21. ДСТУ ISO 6143:2003 Аналіз газів. Методи компарування для визначення та перевіряння складу повірочних газових сумішей (ISO 6143:2001, IDT)248.00 грн294.50 грн
22. ДСТУ ISO 10882-1:2008 Охорона здоров'я та безпека у зварюванні та споріднених процесах. Відбирання проб аерозолів і газів у зоні дихання оператора. Частина 1. Відбирання аерозолів (ISO 10882-1:2001, IDT)224.00 грн266.00 грн
23. ДСТУ ISO 14025:2008 Екологічні марковання та декларації. Екологічні декларації типу ІІІ. Принципи та процедури (ISO 14025:2006, IDT)216.00 грн256.50 грн
24. ДСТУ OIML D 7:2008 Метрологія. Оцінювання еталонів витрати та установок для повірки лічильників води (OIML D 7:1984, IDT)208.00 грн247.00 грн
25. ДСТУ 4082-2002 Паливо тверде. Ситовий метод визначання гранулометричного складу (ISO 1953:1994, NEQ)208.00 грн247.00 грн
26. ДСТУ ISO 7504:2018 (ISO 7504:2015, IDT) Аналіз газів. Словник термінів208.00 грн247.00 грн
27. ДСТУ 7867:2015 Ґрунти та продукція рослинництва. Визначення вмісту радіонуклідів стронцію 90Sr методом спектрометричного аналізу200.00 грн237.50 грн
28. ДСТУ-Н CODEX STAN 210:2014 Номенклатура олій (CODEX STAN 210-1999, Rev. 2005, IDT)192.00 грн228.00 грн
29. ДСТУ 4165:2003 Горілки і горілки особливі. Правила приймання і методи випробовування184.00 грн228.00 грн
30. ДСТУ 8562:2015 Маточники та садивний матеріал винограду. Методи виявлення збудників вірусних хвороб та бактеріального раку184.00 грн218.50 грн
31. ДСТУ ISO 10304-3:2003 Якість води. Визначення розчинених аніонів методом рідинної іонної хроматографії. Частина 3. Визначення хромату, йодиду, сульфіту, тіоцианату і тіосульфату(ISO 10304-3:1997, IDT)176.00 грн209.00 грн
32. ДСТУ-П ISO/TS 21268-3:2015 Якість ґрунту. Процедури вимивання для подальшого хімічного та екотоксилогічного аналізування ґрунтів і ґрунтових матеріалів. Частина 3. Дослід просочування з потоком угору (ISO/TS 21268-3:2007, IDT)176.00 грн209.00 грн
33. ДСТУ ISO 11290-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та підрахування Listeria monocytogenes. Частина 1. Метод виявлення (ISO 11290-1:1996, IDT)176.00 грн209.00 грн
34. ДСТУ Б EN 196-2:2008 Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цементу (EN 196-2:2005, IDT)171.00 грнуточнюйте
35. ДСТУ Б В.2.1-9:2016 Ґрунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням162.50 грн187.50 грн
36. ДСТУ ISO 11369:2013 Якість води. Визначення вмісту окремих речовин обробляння рослин методом із використанням високоефективної рідинної хроматографії з ультрофіолетовим виявленням після екстрагування у системі "тверде тіло-рідина" (ISO11369:1997, IDT)160.00 грн190.00 грн
37. ДСТУ ISO 11048-2001 Якість ґрунту. Визначaння вмісту водорозчинних та кислоторозчинних сульфатів (ISO 11048:1995, IDT)160.00 грн190.00 грн
38. ДСТУ ISO 11056:2014 Дослідження сенсорне. Методологія. Метод оцінювання значень (ISO 11056:1999, IDT; ISO 11056:1999/Amd. 1:2013, IDT)160.00 грн190.00 грн
39. ДСТУ ISO 11047:2005 Якість ґрунту. Визначання кадмію, хрому, кобальту, купруму, плюмбуму, мангану, ніколу та цинку в екстракті, отриманому після оброблення ґрунту „царською водкою”. Методи полуменевої та електротермічної атомно-абсорбційної спектрометрії (ІSO 11047:1998, IDT) 160.00 грн190.00 грн
40. ДСТУ ISO 21587-3:2014 Вогнетриви алюмосилікатні. Хімічний аналіз (альтернативний рентгенофлуоресцентному методу). Частина 3. Методи атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язаною плазмою й атомно-абсорбційної спектрометрії (ISO 21587-3:2007, IDT)160.00 грн190.00 грн
41. ДСТУ Б В.2.5-57:2011 Труби керамічні каналізаційні. Технічні умови (ГОСТ 286-82, MOD)152.00 грн180.50 грн
42. ДСТУ ISO 10229:2005 Якість води. Визначення пролонгованої токсичності речовин на прісноводних рибах. Методика оцінювання дії речовин на темп росту райдужної форелі [Oncorhynchus mykiss Walbaum (Teleostei, Salmonidae)] (ISO 10229:1994, IDT)152.00 грн180.50 грн
43. ДСТУ ISO 11732:2003 Якість води. Методи визначення амонійного азоту аналізом потоку і спектрометричним виявленням (ISO 11732:1997, IDT)152.00 грн180.50 грн
44. ДСТУ ISO 6878:2008 Якість води. Визначення фосфору. Спектрометричний метод із застосуванням амонію молібдату (ISO 6878:2004, IDT)152.00 грн180.50 грн
45. ДСТУ ISO 8466-1-2001 Якість води. Визначання градуювальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу. Частина 1. Статистичне оцінювання лінійної градуювальної характеристики (ISO 8466-1:1990, IDT)152.00 грн180.50 грн
46. ДСТУ-П ISO/TS 21268-2:2015 Якість ґрунту. Процедури вимивання для подальшого хімічного та екотоксикологічного аналізування ґрунтів і ґрунтових матеріалів. Частина 2. Змішувальний дослід із застосуванням співвідношення рідини до твердого сухого матеріалу 10 куб.дм/кг (ISO/TS 21268-2:2007, IDT)152.00 грн180.50 грн
47. ДСТУ EN 50194:2009 Сигналізатори горючих газів для житлових споруд електричні. Технічні вимоги та методи випробування (EN 50194:2000, IDT)152.00 грн180.50 грн
48. ДСТУ 8330:2015 Культури плодові та ягідні. Методи діагностики вірусу шарки сливи152.00 грн180.50 грн
49. ДСТУ EN 10222-1:2005 Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 1. Загальні вимоги до поковок вільного кування (EN 10222-1:1998, IDT)144.00 грн171.00 грн
50. ДСТУ ISO 11348-1:2005 Якість води. Визначення пригнічувальної дії проб води на світловипромінювання бактерій Vibrio fischeri (випробування із застосуванням люмінесцентних бактерій). Частина 1. Метод з використанням щойно підготовлених бактерій (ISO 11348-1:1998, IDT)144.00 грн171.00 грн
51. ДСТУ ISO Guide 73:2013 Керування ризиком. Словник термінів (ISO Guide 73:2009, IDT)144.00 грн171.00 грн
52. ДСТУ ISO 26845:2013 Вогнетриви. Хімічний аналіз. Загальні вимоги до методів мокрого хімічного аналізу, атомно-абсорбційної спектрометрії (AAS) і атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою (ICP-AES) (ISO 26845:2008, IDT)144.00 грн171.00 грн
53. ДСТУ 7514:2014 Ґрунти тепличні. Терміни та визначення понять144.00 грн171.00 грн
54. ДСТУ ISO 9682-1:2015 Руди залізні. Визначання марганцю. Частина 1. Полуменевий атомно-абсорбційний спектрометричний метод (ISO 9682-1:2009, IDT)144.00 грн171.00 грн
55. ДСТУ Б EN 196-10:2008 Методи випробування цементу. Частина 10. Визначення вмісту водорозчинного хрому (VI) в цементі (EN 196-10:2006, IDT)138.00 грнуточнюйте
56. ДСТУ 7631:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення водорозчинних кальцію та магнію136.00 грн161.50 грн
57. ДСТУ 7838:2015 Якість ґрунту. Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення. Оброблення та узагальнення результатів агрохімічного обстеження136.00 грн161.50 грн
58. ДСТУ 8253:2015 М'ясо птиці. Методи хімічного аналізування свіжості136.00 грн161.50 грн
59. ДСТУ ISO 1833-1:2013 Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 1. Загальні принципи випробовування (ISO 1833-1:2006, IDT)136.00 грн161.50 грн
60. ДСТУ 8674:2016 Ветеринарна медицина. Методи лабораторної діагностики ящуру136.00 грн161.50 грн
61. ДСТУ 5083:2008 Буряки. Методи виявляння ризоманії136.00 грн161.50 грн
62. ДСТУ EN 1483:2013 Якість води. Визначення вмісту ртуті методом атомно-абсорбційної спектрометрії (EN 1483:2007, IDT)128.00 грн152.00 грн
63. ДСТУ ISO 11260-2001 Якість ґрунту. Визначання ємності катіонного обміну та насиченості основами з використовуванням розчину хлориду барію128.00 грн152.00 грн
64. ДСТУ ISO 6767:2008 Повітря атмосферне. Визначення масової концентрації діоксиду сірки. Метод з використанням тетрахлоромеркурату (ТХМ) та парарозаніліну (ISO 6767:1990, IDT)128.00 грн152.00 грн
65. ДСТУ ISO 11348-3:2005 Якість води. Визначення пригнічувальної дії проб води на світловипромінювання бактерій Vibrio fischeri (випробування із застосуванням люмінесцентних бактерій). Частина 3. Метод з використанням ліофілізованих бактерій (ISO 11348-3:1998, IDT)128.00 грн152.00 грн
66. ДСТУ ISO 11348-2:2005 Якість води. Визначення пригнічувальної дії проб води на світловипромінювання бактерій Vibrio fischeri (випробування із застосуванням люмінесцентних бактерій). Частина 2. Метод з використанням бактерій, висушених рідинним десикантом (ISO 11348-2:1998, IDT)128.00 грн152.00 грн
67. ДСТУ ISO 20280:2014 Якість ґрунту. Визначення арсену, сурми і селену в екстрактах ґрунту царською водкою методами електротермічної або гідридоутворювальної атомно-абсорбційної спектрометрії (ISO 20280:2007, IDT)128.00 грн152.00 грн
68. ДСТУ ISO 17381:2007 Якість води. Вибір та застосування апробованих методів випробування для аналізування води (ISO 17381:2003, IDT)128.00 грн152.00 грн
69. ДСТУ ISO 8466-2-2001 Якість води. Визначання градуювальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу. Частина 2. Принцип оцінювання нелінійної градуювальної характеристики другого порядку (ISO 8466-2:1993, IDT)128.00 грн152.00 грн
70. ДСТУ 7602:2014 Кокс. Класу крупності 20 мм і більше. Ситовий аналіз (ISO 728:1995, MOD)128.00 грн152.00 грн
71. ДСТУ ISO 609:2010 Паливо тверде мінеральне. Визначення вуглецю та водню методом високотемпературного спалювання (ISO 609:1996, IDT)128.00 грн152.00 грн
72. ДСТУ 4729:2007 Якість ґрунту. Визначання нітратного і амонійного азоту в модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовського128.00 грн152.00 грн
73. ДСТУ 4726:2007 Якість ґрунту. Визначання загального азоту в модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н. Соколовського128.00 грн152.00 грн
74. ДСТУ 4120-2002 Комбікорми повнораціонні для сільськогосподарської птиці. Технічні умови128.00 грн152.00 грн
75. ДСТУ ISO 16050:2007 Продукти харчові. Визначення афлатоксину В1, В2, G1 та G2 у зернових культурах, горіхах та продуктах їх перероблення. Метод високоефективної рідинної хроматографії (ISO 16050:2003, IDT)128.00 грн152.00 грн
76. ДСТУ EN 10222-2:2005 Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 2. Феритні і мартенситні сталі із заданими властивостями для експлуатації за підвищених температур (EN 10222-2:1999, IDT)128.00 грн152.00 грн
77. ДСТУ IEC 62372:2009 Ядерне приладобудування. Сцинтилятори упаковані. Методи контролювання технічного світлового виходу та власної роздільної здатності (IEC 62372:2006, IDT)128.00 грн152.00 грн
78. ДСТУ 7854:2015 Якість грунту. Визначення вмісту мінеральних форм фосфору методом Чанга-Джексона в модифікації ННЦІГА імені О. Н. Соколовського120.00 грн142.50 грн
79. ДСТУ ISO 11272-2001 Якість грунту. Визначання щільності складення на суху масу (ISO 11272:1998, IDT)120.00 грн142.50 грн
80. ДСТУ 7630:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення амонійного азоту120.00 грн142.50 грн
81. ДСТУ 7626:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення водорозчинного калію120.00 грн142.50 грн
82. ДСТУ ISO/TS 22367:2015 Медичні лабораторії. Зменшення помилок методом управління ризиками та постійного поліпшення (ISO/TS 22367:2008; Сог. 1:2009, IDT)120.00 грн142.50 грн
83. ДСТУ 7963:2015 Продукти харчові. Готування проб для мікробіологічних аналізів120.00 грн142.50 грн
84. ДСТУ 8551:2015 Консерви молочні згущені та продукти молочні сухі. Визначання кислотності потенціометричним та титрометричним методами120.00 грн142.50 грн
85. ДСТУ 8551:2015 Консерви молочні згущені та продукти молочні сухі. Визначання кислотності потенціометричним та титрометричним методами120.00 грн142.50 грн
86. ДСТУ EN 1388-2:2009 Матеріали та вироби, що контактують із харчовими продуктами. Силікатні поверхні. Частина 2. Метод визначення виділення свинцю та кадмію з інших силікатних виробів, окрім керамічних (EN 1388-2:1995, IDT)120.00 грн142.50 грн
87. ДСТУ 8108:2015 Корми для тварин, сировина для виговлення повнораціонних сумішей, виділення тварин. Фотометричний метод визначення азотовмісних сполук120.00 грн142.50 грн
88. ДСТУ ISO 7935:2009 Викиди стаціонарних джерел. Визначення масової концентрації діоксиду сірки. Робочі характеристики автоматизованих методів вимірювання (ISO 7935:1992, IDT)120.00 грн142.50 грн
89. ДСТУ ISO 11292:2007 Кава розчинна. Визначення вмісту вільних і загальних вуглеводів методом високоефективної аніонно-обмінної хроматографії (ISO 11292:1995, IDT)112.00 грн133.00 грн
90. ДСТУ 7751:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення сірки112.00 грн133.00 грн
91. ДСТУ 7868:2015 Ґрунти та продукція рослинництва. Визначення вмісту радіонуклідів цезію 137Cs методом спектрометричного аналізу112.00 грн133.00 грн
92. ДСТУ ISO 10712:2003 Якість води. Випробовування на пригнічення росту Pseudomonas putida (випробовування на пригнічення розмножування клітин Pseudomonas) (ISO 10712:1995, IDT)112.00 грн133.00 грн
93. ДСТУ ISO 7150-2:2003 Якість води. Визначання амонію. Частина 2. Автоматичний спектрометричний метод (ISO 7150-2:1986, IDT)112.00 грн133.00 грн
94. ДСТУ ISO 7393-2:2004 Якість води. Визначання незв'язаного та загального хлору. Частина 2. Колориметричний метод із застосуванням N,N-діетил-1,4-фенілендіаміну для поточного контролювання (ISO 7393-2:1985, IDT)112.00 грн133.00 грн
95. ДСТУ 7533:2014 Ґрунти тепличні. Метод відбирання проб112.00 грн133.00 грн
96. ДСТУ ISO/IEC Guide 51-2002 Аспекти безпеки. Настанови щодо їх включення до стандартів (ISO/IEC Guide 51:1999, IDT)112.00 грн133.00 грн
97. ДСТУ ISO 13602-2:2010 Системи енергетичні технічні. Методи аналізу. Частина 2. Об'єднання та визначення вагомості (ISO 13602-2:2006, IDT)112.00 грн133.00 грн
98. ДСТУ ISO 1463:2008 Покриви металеві та оксидні. Вимірювання товщини покриву. Мікроскопічний метод (ISO 1463:2003, IDT)112.00 грн133.00 грн
99. ДСТУ EN 1388-1:2009 Матеріали та вироби, що контактують із харчовими продуктами. Силікатні поверхні. Частина 1. Метод визначення виділення свинцю та кадмію з керамічного посуду (EN 1388-1:1995, IDT)112.00 грн133.00 грн
100. ДСТУ 7147:2010 Якість води. Визначення масової концентрації перхлорат-іонів фотометричним методом104.00 грн123.50 грн
101. ДСТУ 7149:2010 Якість води. Визначення масової концентрації талію методом інверсійної вольтамперометрії104.00 грн123.50 грн
102. ДСТУ 7633:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення хлоридів104.00 грн123.50 грн
103. ДСТУ 7672:2014 Молоко коров’яче. Визначення кількості соматичних клітин методом проточної цитометрії (експрес-метод)104.00 грн123.50 грн
104. ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012 Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації98.00 грн230.00 грн
105. ДСТУ 8760:2018 Метрологія. Аналізатори телекомунікаційних мереж типу Emutel Harmony. Методика повірки96.00 грн114.00 грн
106. ДСТУ EN 10222-3:2005 Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 3. Сталі нікелеві із заданими властивостями для експлуатації за низьких температур (EN 10222-3:1998, IDT)96.00 грн114.00 грн
107. ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосовування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння96.00 грн114.00 грн
108. ДСТУ ISO 13536-2001 Якість ґрунту. Визначання потенційної ємності катіонного обміну та вмісту обмінних катіонів із застосовуванням буферного розчину хлориду барію з рН=8,196.00 грн114.00 грн
109. ДСТУ ISO 5813:2004 Якість води. Визначення розчиненого кисню. Йодометричний метод (ISO 5813:1983, IDT)96.00 грн114.00 грн
110. ДСТУ ISO 7150-1:2003 Якість води. Визначання амонію. Частина 1. Ручний спектрометричний метод (ISO 7150-1:1984, IDT)96.00 грн114.00 грн
111. ДСТУ ISO 7890-2:2003 Якість води. Визначення нітрату. Частина 2. Спектрометричний метод із застосуванням перегнаного 4-фторофенолу (ISO 7890-2:1986, IDT)96.00 грн114.00 грн
112. ДСТУ ISO 7393-3:2004 Якість води. Визначання незв'язаного та загального хлору. Частина 3. Метод йодометричного титрування для визначання загального хлору (ISO 7393-3:1990, IDT)96.00 грн114.00 грн
113. ДСТУ ISO 11464:2007 Якість грунту. Попереднє обробляння зразків для фізико-хімічного аналізу (ISO 11464:2006, IDT)96.00 грн114.00 грн
114. ДСТУ ISO 9832:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання залишкового вмісту технічного гексану (ISO 9832:2002, IDT)96.00 грн114.00 грн
115. ДСТУ ISO 4552-1:2010 Феросплави. Відбирання та готування проб для хімічного аналізування. Частина 1. Ферохром, феросилікохром, феросиліцій, феросилікомарганець, феромарганець (ISO 4552-1:1987, IDT)96.00 грн114.00 грн
116. ДСТУ ISO 15152:2009 Тютюн. Визначення загального вмісту алкалоїдів у перерахунку на нікотин методом аналізу в безперервному потоці (ISO 15152:2003, IDT)96.00 грн114.00 грн
117. ДСТУ ISO 7875-1:2012 Якість води. Визначення поверхнево-активних речовин. Частина 1. Метод визначення вмісту аніонних поверхнево-активних речовин вимірюванням індексу метиленового блакитного (МБАР) (ISO 7875-1:1996, IDT + ISO 7875-1:1996/Cor 1:2003, IDT)96.00 грн114.00 грн
118. ДСТУ ISO 11653:2010 Сталь. Визначення високого вмісту кобальту методом потенціометричного титрування після відділення іонообміном елементів, що заважають (ISO 11653:1997, IDT)96.00 грн114.00 грн
119. ДСТУ 4978:2008 Горілки, горілки особливі, напої лікеро-горілчані. Аналіз органолептичний. Бокали для дегустації88.00 грн104.50 грн
120. ДСТУ 7948:2015 Якість ґрунту. Проведення аналізів. Загальні вимоги88.00 грн104.50 грн
121. ДСТУ 7949:2015 Добрива органічні. Метод визначення масової частки загального калію88.00 грн104.50 грн
122. ДСТУ 7295:2013 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Моніторинг. Терміни та визначення основних понять88.00 грн104.50 грн
123. ДСТУ 7150:2010 Якість води. Визначення масової концентрації нікелю експресним безекстракційним фотометричним методом88.00 грн104.50 грн
124. ДСТУ ISO 10260:2007 Якість води. Вимірювання біохімічних параметрів. Спектрометричний метод визначання концентрації хлорофілу-а (ISO 10260:1992, IDT)88.00 грн104.50 грн
125. ДСТУ ISO 7890-1:2003 Якість води. Визначення нітрату. Частина 1. Спектрометричний метод із застосуванням 2,6-диметилфенолу (ISO 7890-1:1986, IDT)88.00 грн104.50 грн
126. ДСТУ ISO 9963-2:2007 Якість води. Визначення лужності. Частина 2. Визначення карбонатної лужності (ISO 9963-2:1994, IDT)88.00 грн104.50 грн
127. ДСТУ 7840:2015 Агрохімічний паспорт земельної ділянки. Загальні вимоги88.00 грн104.50 грн
128. ДСТУ 7637:2014 Якість ґрунту. Визначення вмісту селену в ґрунті методом йодометричного титрування88.00 грн104.50 грн
129. ДСТУ 8051:2015 Продукти харчові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізів88.00 грн104.50 грн
130. ДСТУ 8022:2015 Кальцію фосфат кормовий. Технічні умови88.00 грн104.50 грн
131. ДСТУ ISO 18593:2006 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Мікробіологічний аналіз із використанням відбитків і змивів з поверхонь (ISO 18593:2004, IDT)88.00 грн104.50 грн
132. ДСТУ ISO 5315:2003 Добрива. Визначення загального вмісту азоту. Титрометричний метод після дистилювання.(ISO 5315:1984, IDT)88.00 грн104.50 грн
133. ДСТУ 7669:2014 Виноград свіжий. Методи визначення масової концентрації цукрів88.00 грн104.50 грн
134. ДСТУ-Н Б В.2.5-73:2013 Настанова з монтажу внутрішніх санітарно-технічних систем (СНиП 3.05.01-85, MOD)86.00 грн140.00 грн
135. ДСТУ ISO 6777:2003 Якість води. Визначання нітритів. Спектрометричний метод молекулярної абсорбції80.00 грн95.00 грн
136. ДСТУ-Н CODEX STAN 118:2014 Харчові продукти спеціального дієтичного споживання для осіб з непереносимістю глютену. Загальні вимоги. (CODEX STAN 118–1979, IDT)80.00 грн95.00 грн
137. ДСТУ ISO 5558:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання та ідентифікування антиоксидантів. Метод тонкошарової хроматографії (ISO 5558-1982, IDT)80.00 грн95.00 грн
138. ДСТУ ISO 2825:2009 Прянощі та приправи. Метод готування подрібненої проби для проведення аналізів (ISO 2825:1981, IDT)80.00 грн95.00 грн
139. ДСТУ EN 10222-4:2005 Поковки сталеві для роботи під тиском. Частина 4. Зварювальні дрібнозернисті сталі з високою границею плинності (EN 10222-4:1998, IDT)80.00 грн95.00 грн
140. ДСТУ 7725:2015 Кокс класу крупності менше ніж 20 мм. Ситовий аналіз (ISO 2325:1986, MOD)80.00 грн95.00 грн
141. ДСТУ 7863:2015 Якість грунту. Визначення легкогідролізного азоту методом Корнфілда80.00 грн95.00 грн
142. ДСТУ 7759:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення титану80.00 грн95.00 грн
143. ДСТУ 7912:2015 Якість грунту. Метод визначення обмінного натрію80.00 грн95.00 грн
144. ДСТУ 7942:2015 Якість грунту. Визначення зольності торфу і торфового грунту80.00 грн95.00 грн
145. ДСТУ ISO 11265-2001 Якість ґрунту. Визначання питомої електропровідності80.00 грн95.00 грн
146. ДСТУ 7601:2014 Кокс. Метод визначення вологи в аналітичній пробі (ISO 687:2010, MOD)80.00 грн95.00 грн
147. ДСТУ ISO 6060-2003 Якість води. Визначання хімічної потреби в кисні (ISO 6060:1989, IDT)80.00 грн95.00 грн
148. ДСТУ ISO 9297:2007 Якість води. Визначення хлоридів. Титрування нітратом срібла із застосуванням хромату як індикатора (метод Мора) (ISO 9297:1989, IDT)80.00 грн95.00 грн
149. ДСТУ ISO 15178:2005 Якість ґрунту. Визначення загальної сірки сухим спалюванням (ISO 15178:2000, IDT)80.00 грн95.00 грн
150. ДСТУ 5095:2008 Якість грунту. Визначання повної вологоємності грунту методом насичення в циліндрах80.00 грн95.00 грн
151. ДСТУ 7603:2014 Якість ґрунту. Визначення рухомих сполук калію методом Дашевського в модифікації ННЦ ІГА імені О. Н. Соколовського80.00 грн95.00 грн
152. ДСТУ 7625:2014 Ґрунти тепличні. Метод визначення рН водної суспензії80.00 грн95.00 грн
153. ДСТУ 7632:2014 Ґрунти тепличні. Метод визначення органічної речовини80.00 грн95.00 грн
154. ДСТУ 7634:2014 Ґрунти тепличні. Метод визначення водорозчинного натрію80.00 грн95.00 грн
155. ДСТУ 7907:2015 Якість ґрунту. Визначення рухомих сполук калію методом Маслової в модифікації ННЦІГА імені О. Н. Соколовського80.00 грн95.00 грн
156. ДСТУ ISO 729:2005 Насіння олійних культур. Визначення кислотності олії (ISO 729:1988, IDT)80.00 грн95.00 грн
157. ДСТУ 4117:2007 Зерно і продукти його переробки. Визначення показників якості методом інфрачервоної спектроскопії80.00 грн95.00 грн
158. ДСТУ ISO 15153:2009 Тютюн. Визначення вмісту відновлювальних речовин методом аналізу в безперервному потоці (ISO 15153:2003, IDT)80.00 грн95.00 грн
159. ДСТУ ISO 15517:2009 Тютюн. Визначення вмісту нітратів методом аналізу в безперервному потоці (ISO 15517:2003, IDT)80.00 грн95.00 грн
160. ДСТУ ISO 2164:2007 Бобові. Визначання вмісту глікозидів синильної кислоти (ISO 2164:1975, IDT)80.00 грн95.00 грн
161. ДСТУ ISO 2227:2005 Розчини формальдегідні технічні. Визначення вмісту формальдегіду (ISO 2227:1972, IDT)80.00 грн95.00 грн
162. ДСТУ 4327:2013 Коренеплоди цукрового буряка для промислового переробляння. Технічні умови80.00 грн95.00 грн
163. ДСТУ ISO 10390:2007 Якість ґрунту. Визначення рН (ISO 10390:2005, IDT)80.00 грн95.00 грн
164. ДСТУ 8212:2015 Цикорій розчинний. Технічні умови80.00 грн95.00 грн
165. ДСТУ 8210:2015 Цикорій коренеплідний сушений. Технічні умови80.00 грн95.00 грн
166. ДСТУ 4753:2007 Цикорій коренеплідний. Коренеплоди для промислового переробляння. Технічні умови80.00 грн95.00 грн
167. ДСТУ EN 1230-1:2006 Папір і картон, що контактують з харчовими продуктами. Сенсорний аналіз. Частина 1. Запах (EN 1230-1:2001, IDT)80.00 грн95.00 грн
168. ДСТУ 4255:2003 Борошно із твердої пшениці і крупи манні. Визначання вмісту жовтого пігменту (ISO 11052:1994, MOD)80.00 грн95.00 грн
169. ДСТУ ISO 3136:2009 Латекс бутадієн-стирольного каучуку. Метод визначення вмісту зв'язаного стиролу (ISO 3136:1983, IDT)80.00 грн95.00 грн
170. ДСТУ 4114-2002 Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Мачигіна80.00 грн95.00 грн
171. ДСТУ 4115-2002 Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чирикова80.00 грн95.00 грн
172. ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готелі78.00 грн153.00 грн
173. ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб78.00 грн130.00 грн
174. ДБН В.2.2-13-2003 Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди67.00 грнуточнюйте
175. ДСТУ Б В.2.7-140:2007 Труби з поліпропілену та фасонні частини до них для внутрішньої каналізації будинків і споруд. Технічні умови60.00 грнуточнюйте
176. ДСТУ Б В.2.5-25:2005 (ГОСТ 6942-98) Труби чавунні каналізаційні і фасонні частини до них. Технічні умови54.00 грнуточнюйте
177. ДСТУ 3940-99 Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Аналізатори складу та властивостей води. Загальні технічні вимоги і методи випробувань49.00 грн63.00 грн
178. ДСТУ-Н Б В.2.5-72:2013 Магістральні водоводи та каналізаційні колектори. Настанова з визначення ширини смуги відведення земель (СН 456-73, МОD)41.00 грн61.00 грн
179. ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99) Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів. Технічні умови30.00 грнуточнюйте
180. ДСТУ Б А.1.1-10-94 ССНБ. Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури матеріалов. Терміни і визначенняуточнюйтеуточнюйте
181. ДСТУ 2904-94 (ГОСТ 857-95) Кислота соляна синтетична технічна. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
182. ДСТУ 3057-95 (ГОСТ 2222-95) Метанол технічний. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
183. ДСТУ 3417-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортуєтьсяуточнюйтеуточнюйте
184. ДСТУ Б В.2.5-32:2007 Труби безнапірні з поліпропілену, поліетилену, непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для зовнішніх мереж каналізації будинків і споруд та кабельної каналізації. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
185. ДСТУ EN ISO 13287:2009 Засоби індивідуального захисту. Взуття. Метод випробування опору ковзанню (EN ISO 13287:2007, IDT)уточнюйтеуточнюйте
186. ДСТУ ISO/TR 11046-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту олив. Метод інфрачервоної спектрометрії і метод газової хроматографії уточнюйтеуточнюйте
187. ДСТУ ISO 6059:2003 Якість води. Визначання сумарного вмісту кальцію та магнію. Титрометричний метод із застосовуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти уточнюйтеуточнюйте
188. ДСТУ ISO 6058:2003 Якість води. Визначання кальцію. Титрометричний метод із застосовуванням етилендіамінтетраоцтової кислотиуточнюйтеуточнюйте
189. ДСТУ ISO 6332:2003 Якість води. Визначання заліза. Спектрометричний метод із використанням 1,10-фенантроліну уточнюйтеуточнюйте
190. ДСТУ ISO 10304-1:2003 Якість води. Визначання розчинених фторид-, хлорид-, нітрит-, ортофосфат-, бромід-, нітрат- і сульфат-іонів, методом рідинної хроматографії. Частина 1. Метод для слабкозабруднених водуточнюйтеуточнюйте
191. ДСТУ ISO 10693-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту карбонатів. Об'ємний метод уточнюйтеуточнюйте
192. ДСТУ ISO 10694-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту органічного і загального вуглецю методом сухого спалювання (елементний аналіз)уточнюйтеуточнюйте
193. ДСТУ ISO 11261-2001 Якість ґрунту. Визначання загального вмісту азоту. Модифікований метод К'єльдаляуточнюйтеуточнюйте
194. ДСТУ ISO 11263-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту рухомих сполук фосфору. Спектрометричний метод визначання фосфору в розчині гідрокарбонату натріюуточнюйтеуточнюйте
195. ДСТУ ISO 11276-2001 Якість ґрунту. Визначання тиску поровоі води. Метод з використовуванням тензіометрауточнюйтеуточнюйте
196. ДСТУ ISO 11464-2001 Якість ґрунту. Попереднє обробляння зразків для фізико-хімічного аналізууточнюйтеуточнюйте
197. ДСТУ ISO 11465-2001 Якість ґрунту. Визначання сухої речовини та вологості за масою. Гравіметричний методуточнюйтеуточнюйте
198. ДСТУ Б А.2.4-31:2008 СПДБ. Водопостачання і каналізація. Зовнішні мережі. Робочі кресленняуточнюйтеуточнюйте
199. ДСТУ Б А.2.4-32:2008 СПДБ. Водопровід і каналізація. Робочі кресленняуточнюйтеуточнюйте
200. ДСТУ Б В.2.7-201:2009 Будівельні матеріали. Труби чавунні та пластмасові каналізаційні, фасонні частини до них та муфти чавунні для азбестоцементних напірних труб. Номенклатура показниківуточнюйтеуточнюйте
201. ДСТУ Б В.2.7-202:2009 Будівельні матеріали. Цементи та матеріали цементного виробництва. Методи хімічного аналізууточнюйтеуточнюйте
202. ДСТУ 4181:2003 Спирт етиловий ректифікований і спирт етиловий - сирець. Правила приймання і методи випробовуванняуточнюйтеуточнюйте
203. ДСТУ EN 24260:2012 Нафтопродукти і вуглеводні. Визначення вмісту сірки методом спалювання за Вікболдом (EN 24260:1994, IDT)уточнюйтеуточнюйте
204. ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектуванняуточнюйте540.00 грн
205. ДСТУ Б EN 295-1:2012 Труби керамічні глазуровані і фітинги та з’єднувачі трубопровідні для дренажних та каналізаційних систем. Частина 1. Вимоги (EN 295-1:1991+ А3:1999, IDT)уточнюйтеуточнюйте
206. ДСТУ Б EN 295-2:2012 Труби керамічні глазуровані і фітинги та з’єднувачі трубопровідні для дренажних та каналізаційних систем. Частина 2. Контроль якості та відбір проб (EN 295-2:1991+А1:1999, IDT)уточнюйтеуточнюйте
207. ДСТУ Б EN 295-3:2012 Труби керамічні глазуровані і фітинги та з’єднувачі трубопровідні для дренажних та каналізаційних систем. Частина 3. Методи випробувань (EN 295-3:2012, IDT)уточнюйтеуточнюйте
208. ДСТУ Б EN 295-4:2012 Труби керамічні глазуровані і фітинги та з’єднувачі трубопровідні для дренажних та каналізаційних систем. Частина 4. Вимоги до спеціальних фітингів, перехідних пристроїв і взаємозамінної арматури (EN 295-4:1995, IDT)уточнюйтеуточнюйте
209. ДСТУ Б EN 295-5:2012 Труби керамічні глазуровані і фітинги та з’єднувачі трубопровідні для дренажних та каналізаційних систем. Частина 5. Вимоги до перфорованих керамічних труб і фітингів (EN 295-5:1994, IDT)уточнюйтеуточнюйте
210. ДСТУ Б EN 295-6:2012 Труби керамічні глазуровані і фітинги та з’єднувачі трубопровідні для дренажних та каналізаційних систем. Частина 6. Вимоги до оглядових керамічних колодязів (EN 295-6:1995, IDT)уточнюйтеуточнюйте
211. ДСТУ Б EN 295-7:2012 Труби керамічні глазуровані і фітинги та з’єднувачі трубопровідні для дренажних та каналізаційних систем. Частина 7. Вимоги до керамічних труб при прокладанні методом продавлювання (EN 295-7:1995, IDT)уточнюйтеуточнюйте
212. ДСТУ-Н Б СEN/ТS 12666-2:2012 Системи підземних безнапірних пластмасових трубопроводів для каналізації й дренажу. Поліетилен (РЕ). Частина 2. Настанова з оцінювання відповідності (СЕN/TS 12666-2:2005, IDT)уточнюйтеуточнюйте
213. ДСТУ ISO 13759:2009 Нафтопродукти. Визначення вмісту алкілнітратів у дизельних паливах спектрометричним методом (ISO 13759:1996, IDT) уточнюйтеуточнюйте 

 

 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали