Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.

 

Вибірка за ключовим словом «проба»

 
назва документа вартість
електронний друкований
1. ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи хімічного аналізууточнюйтеуточнюйте
2. ДСТУ ГОСТ 30763:2006 (ИСО 8130-9-92) Фарби порошкові. Відбір пробуточнюйтеуточнюйте
3. ДСТУ 7804:2015 Продукти переробляння фруктів та овочів. Методи визначання сухих речовин або вологиуточнюйтеуточнюйте
4. ДСТУ ISO 1572:2009 Чай. Метод готування подрібненої проби з відомим умістом сухої речовини (ISO 1572:1980, IDT)уточнюйтеуточнюйте
5. ДСТУ 8107:2015 Салат свіжий. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
6. ДСТУ 7661:2014 Концентрати харчові. Правила приймання, відбирання та готування пробуточнюйтеуточнюйте
7. ДСТУ ISO 11292:2007 Кава розчинна. Визначення вмісту вільних і загальних вуглеводів методом високоефективної аніонно-обмінної хроматографії (ISO 11292:1995, IDT)уточнюйтеуточнюйте
8. ДСТУ ISO 7208:2002 Молоко знежирене, сироватка та маслянка. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод) (ISO 7208:1999, IDT)уточнюйтеуточнюйте
9. ДСТУ ISO 1737:2002 Молоко згущене без цукру та молоко згущене з цукром. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод) (ISO 1737:1999, IDT)уточнюйтеуточнюйте
10. ДСТУ ISO 1211:2002 Молоко. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод) (ISO 1211:1999, IDT)уточнюйтеуточнюйте
11. ДСТУ ISO 6540:2007 Кукурудза. Визначення вмісту вологи (в цілих та подрібнених зернах) (ISO 6540:1980, IDT)уточнюйтеуточнюйте
12. ДСТУ ISO 13690:2003 Зернові, бобові та продукти їх помелу. Відбір проб (ISO 13690:1999, IDT)уточнюйтеуточнюйте
13. ДСТУ 8323:2015 Яблука свіжі ранніх термінів достигання. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
14. ДСТУ 8157:2015 Захист від радіації. Радіаційний моніторинг ґрунту і сільськогосподарської продукції. Терміни та визначення понятьуточнюйтеуточнюйте
15. ДСТУ 8325:2015 Вишня свіжа. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
16. ДСТУ 7725:2015 Кокс класу крупності менше ніж 20 мм. Ситовий аналіз (ISO 2325:1986, MOD)уточнюйтеуточнюйте
17. ДСТУ 7759:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення титанууточнюйтеуточнюйте
18. ДСТУ 7727:2015 Продукти коксування хімічні. Правила приймання та методи відбирання пробуточнюйтеуточнюйте
19. ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб уточнюйтеуточнюйте
20. ДСТУ Б В.2.7-223:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за зразками, відібраними з конструкційуточнюйтеуточнюйте
21. ДСТУ 3913-99 Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Пробовідбірники автоматичні для відбору усереднених проб природних та стічних вод. Загальні технічні вимоги і методи випробуваньуточнюйтеуточнюйте
22. ДСТУ ISO 11348-3:2005 Якість води. Визначення пригнічувальної дії проб води на світловипромінювання бактерій Vibrio fischeri (випробування із застосуванням люмінесцентних бактерій). Частина 3. Метод з використанням ліофілізованих бактерій (ISO 11348-3:1998, IDT)уточнюйтеуточнюйте
23. ДСТУ ISO 11348-2:2005 Якість води. Визначення пригнічувальної дії проб води на світловипромінювання бактерій Vibrio fischeri (випробування із застосуванням люмінесцентних бактерій). Частина 2. Метод з використанням бактерій, висушених рідинним десикантом (ISO 11348-2:1998, IDT)уточнюйтеуточнюйте
24. ДСТУ ISO 11348-1:2005 Якість води. Визначення пригнічувальної дії проб води на світловипромінювання бактерій Vibrio fischeri (випробування із застосуванням люмінесцентних бактерій). Частина 1. Метод з використанням щойно підготовлених бактерій (ISO 11348-1:1998, IDT)уточнюйтеуточнюйте
25. ДСТУ ISO 5667-19:2007 Якість води. Відбирання проб. Частина 19. Настанови щодо відбирання проб морських відкладень (ISO 5667-19:2004, IDT)уточнюйтеуточнюйте
26. ДСТУ ISO 5667-12-2001 Якість води. Відбирання проб. Частина 12. Настанови щодо відбирання проб донних відкладів (ISO 5667-12:1995, IDT)уточнюйтеуточнюйте
27. ДСТУ ISO 5667-9:2005 Якість води. Відбирання проб. Частина 9. Настанови щодо відбирання проб морської води (ISO 5667-9:1992, IDT)уточнюйтеуточнюйте
28. ДСТУ ISO 15839:2007 Якість води. Датчики та устатковання для аналізування води. Технічні вимоги та випробування характеристик (ISO 15839:2003, IDT)уточнюйтеуточнюйте
29. ДСТУ ISO 26845:2013 Вогнетриви. Хімічний аналіз. Загальні вимоги до методів мокрого хімічного аналізу, атомно-абсорбційної спектрометрії (AAS) і атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою (ICP-AES) (ISO 26845:2008, IDT)уточнюйтеуточнюйте
30. ДСТУ 7601:2014 Кокс. Метод визначення вологи в аналітичній пробі (ISO 687:2010, MOD)уточнюйтеуточнюйте
31. ДСТУ 7533:2014 Ґрунти тепличні. Метод відбирання пробуточнюйтеуточнюйте
32. ДСТУ 7534:2014 Ґрунти тепличні. Метод приготування водної витяжкиуточнюйтеуточнюйте
33. ДСТУ EN 14774-3:2013 Тверде біопаливо. Визначення вмісту вологи. Метод висушування в сушильній шафі. Частина 3. Волога в пробі для загального аналізу (EN 14774-3:2009, IDT)уточнюйтеуточнюйте
34. ДСТУ 7030:2009 Рослинництво. Правила відбирання проб грунту та рослинних зразків на хмелеплантаціяхуточнюйтеуточнюйте
35. ДСТУ 8615:2016 Пожежна безпека. Піноутворювачі для гасіння пожеж. Настанови щодо поводження з вогнегасними речовинами, використовуваними у стаціонарних системах пінного пожежогасінняуточнюйтеуточнюйте
36. ДСТУ EN 1482-2:2013 Добрива та вапнувальні матеріали. Відбирання та готування проб. Частина 2. Готування проб (EN 1482-2:2007, IDT)уточнюйтеуточнюйте
37. ДСТУ 7837:2015 Якість ґрунту. Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення. Організаційні роботи під час польових дослідженьуточнюйтеуточнюйте
38. ДСТУ 7838:2015 Якість ґрунту. Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення. Оброблення та узагальнення результатів агрохімічного обстеженняуточнюйтеуточнюйте
39. ДСТУ 7493:2013 Вугілля буре, кам'яне, антрацит і вугільні брикети. Правила приймання за якістюуточнюйтеуточнюйте
40. ДСТУ ISO 4552-1:2010 Феросплави. Відбирання та готування проб для хімічного аналізування. Частина 1. Ферохром, феросилікохром, феросиліцій, феросилікомарганець, феромарганець (ISO 4552-1:1987, IDT)уточнюйтеуточнюйте
41. ДСТУ 8447:2015 Продукти харчові. Метод визначення дріжджів і плісеневих грибівуточнюйтеуточнюйте
42. ДСТУ 8158:2015 Груші свіжі ранніх термінів достигання. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
43. ДСТУ 8319:2015 Смородина чорна свіжа. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
44. ДСТУ 8298:2015 Плоди та ядра фундука. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
45. ДСТУ 7357:2013 Молоко та молочні продукти. Методи мікробіологічного контролюванняуточнюйтеуточнюйте
46. ДСТУ 4082-2002 Паливо тверде. Ситовий метод визначання гранулометричного складу (ISO 1953:1994, NEQ)уточнюйтеуточнюйте
47. ДСТУ 8022:2015 Кальцію фосфат кормовий. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
48. ДСТУ 8448:2015 Продукти харчові консервовані. Відбирання проб і готування їх до випробуванняуточнюйтеуточнюйте
49. ДСТУ ISO 3972:2004 Аналіз органолептичний. Метод дослідження смакової чутливості (ISO 3972:1991, IDT)уточнюйтеуточнюйте
50. ДСТУ 8326:2015 Груші свіжі середніх і пізніх термінів достигання. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
51. ДСТУ 7179:2010 Малина свіжа. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
52. ДСТУ 4834:2007 Молоко та молочні продукти. Правила приймання, відбирання та готування проб до контролюванняуточнюйтеуточнюйте
53. ДСТУ 7653:2014 Суниця свіжа. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
54. ДСТУ 7037:2009 Капуста білоголова свіжа. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
55. ДСТУ 8061:2015 Шпинат свіжий. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
56. ДСТУ 8133:2015 Яблука свіжі середніх та пізніх термінів достигання. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
57. ДСТУ EN 14778:2013 Тверде біопаливо. Відбирання проб (EN 14778:2011, IDT)уточнюйтеуточнюйте
58. ДСТУ 8153:2015 Черешня свіжа. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
59. ДСТУ 7786:2015 Гриби. Глива звичайна свіжа. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
60. ДСТУ 7331:2013 Ягідні культури. Методи апробації маточних насаджень і садивного матеріалу суниці та малиниуточнюйтеуточнюйте
61. ДСТУ 4327:2013 Коренеплоди цукрового буряка для промислового переробляння. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
62. ДСТУ 8594:2015 Кукурудза цукрова свіжа (качани). Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
63. ДСТУ 8664:2016 Ветеринарія. Методи лабораторної діагностики класичної чуми свинейуточнюйтеуточнюйте
64. ДСТУ-П 8536:2015 Вироби хлібобулочні. Органолептичне оцінювання показників якостіуточнюйтеуточнюйте
65. ДСТУ 7330:2013 Ягідні культури. Методи апробації маточних насаджень і садивного матеріалу смородини та порічокуточнюйтеуточнюйте
66. ДСТУ 7242:2011 Ягідні культури. Методи апробації маточних насаджень і садивного матеріалу аґрусууточнюйтеуточнюйте
67. ДСТУ 5084:2008 Методи обстежування та відбирання проб для виявлення ризоманії буряківуточнюйтеуточнюйте
68. ДСТУ 3805-98 Кавуни продовольчі свіжі. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
69. ДСТУ 8474:2015 Плоди калини звичайної. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
70. ДСТУ 8212:2015 Цикорій розчинний. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
71. ДСТУ 8210:2015 Цикорій коренеплідний сушений. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
72. ДСТУ ISO 9682-1:2015 Руди залізні. Визначання марганцю. Частина 1. Полуменевий атомно-абсорбційний спектрометричний метод (ISO 9682-1:2009, IDT)уточнюйтеуточнюйте
73. ДСТУ 3685:2017 Руди залізні та марганцеві. Експериментальні методи перевіряння систематичної похибки відбирання пробуточнюйтеуточнюйте
74. ДСТУ 3197:2016 Руди залізні та марганцеві. Експериментальні методи оцінки варіації якостіуточнюйтеуточнюйте
75. ДСТУ 8661:2016 Фрукти сушені. Правила приймання та методи випробуваньуточнюйтеуточнюйте
76. ДСТУ 8553:2015 Молоко-сировина та вершки-сировина. Правила приймання, відбирання та готування проб до контролюванняуточнюйтеуточнюйте
77. ДСТУ 4753:2007 Цикорій коренеплідний. Коренеплоди для промислового переробляння. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
78. ДСТУ 8623:2016 Ревінь свіжий. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
79. ДСТУ 4644:2006 Крохмаль. Правила приймання та методи відбирання пробуточнюйтеуточнюйте
80. ДСТУ 8144:2015 Насіння олійне. Визначання вмісту олії рефрактометричним методомуточнюйтеуточнюйте
81. ДСТУ ISO 13899-2:2010 Сталь. Визначення молібдену, ніобію та вольфраму в легованій сталі методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язаною плазмою. Частина 2. Визначення ніобію (ISO 13899-2:2005, IDT)уточнюйтеуточнюйте
82. ДСТУ EN 1067:2018 (EN 1067:2005, IDT) Клеї. Перевіряння та готування проб до випробуванняуточнюйтеуточнюйте
83. ДСТУ 7960:2015 Плодові культури. Методи апробації маточних насаджень яблуніуточнюйтеуточнюйте
84. ДСТУ 4560:2006 Майонези. Правила приймання та методи випробуванняуточнюйтеуточнюйте
85. ДСТУ ISO 123:2009 Латекс каучуку. Методи відбирання проб (ISO 123:2001, IDT)уточнюйтеуточнюйте
86. ДСТУ 8055:2015 Плодові культури. Методи апробації саджанців яблуніуточнюйтеуточнюйте
87. ДСТУ 7981:2015 Перець стручковий гострий свіжий. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
88. ДСТУ 3824:2014 Цукор. Правила приймання та методи відбирання пробуточнюйтеуточнюйте
89. ДСТУ ISO 7328:2005 Морозиво на молочній основі та суміші для морозива. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод) (ISO 7328:1999, IDT)уточнюйтеуточнюйте
90. ДСТУ 8042:2015 Часник зелений свіжий. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
91. ДСТУ 8067:2015 Насіння цукрових буряків базисне. Вимоги до заготівліуточнюйтеуточнюйте
92. ДСТУ ISO 10381-8:2009 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 8. Настанови щодо відбирання проб на відвалах (ISO 10381-8:2006, IDT)уточнюйтеуточнюйте
93. ДСТУ ISO 22856:2014 Устатковання для захисту рослин. Методи лабораторного вимірювання знесення отрутохімікатів під час обприскування. Аеродинамічні труби (ISO 22856:2008, IDT)уточнюйтеуточнюйте
94. ДСТУ ISO 6498:2006 Корми для тварин. Готування проб для дослідження (ISO 6498:1998, IDT)уточнюйтеуточнюйте
95. ДСТУ 8617:2016 Препарати ферментні. Правила приймання та методи відбирання пробуточнюйтеуточнюйте
96. ДСТУ 3190-95 Гарбузи продовольчі свіжі. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
97. ДСТУ EN 12594:2018 (EN 12594:2014, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Підготування проб для випробуванняуточнюйтеуточнюйте
98. ДСТУ 4570:2006 Жири рослинні та олії. Метод визначання пероксидного числауточнюйтеуточнюйте
99. ДСТУ 4569:2006 Жири тваринні і рослинні та олії. Методи визначання йодного числауточнюйтеуточнюйте
100. ДСТУ 8572:2015 Патисони свіжі. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
101. ДСТУ 4722:2007 Порічки червоні та білі свіжі. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
102. ДСТУ 7025:2009 Персики свіжі. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте
103. ДСТУ 4601:2006 Насіння олійних культур. Методи відбирання пробуточнюйтеуточнюйте
104. ДСТУ 7618:2014 Макухи та шроти. Метод визначення кислотного числа оліїуточнюйтеуточнюйте
105. ДСТУ 4236:2003 Сорго. Визначання вмісту таніну (ISO 9648:1988, MOD)уточнюйтеуточнюйте
106. ДСТУ 7082:2009 Олії. Методи визначання масової частки фосфоровмісних речовинуточнюйтеуточнюйте
107. ДСТУ 4600:2006 Макухи та шроти. Методи визначення металевих домішокуточнюйтеуточнюйте
108. ДСТУ 8076:2015 Продукти білкові рослинного походження. Макухи та шроти. Визначення вмісту розчинного протеїну титрометричним методом К’єльдаляуточнюйтеуточнюйте
109. ДСТУ EN 542:2005 Клеї. Визначення густини (EN 542:2003, IDT)уточнюйтеуточнюйте
110. ДСТУ EN ISO 15605:2005 Клеї. Відбирання проб (EN ISO 15605:2004, IDT)уточнюйтеуточнюйте
111. ДСТУ EN 924:2005 Клеї. Клеї з розчинниками та клеї без розчинників. Визначення температури спалаху (EN 924:2003, IDT)уточнюйтеуточнюйте
112. ДСТУ EN 1067:2005 Клеї. Перевірка і готування проб до випробування (EN 1067:1997, IDT)уточнюйтеуточнюйте
113. ДСТУ ISO 105-Х12:2009 Матеріали текстильні. Визначення тривкості фарбовання. Частина Х12. Метод визначення тривкості фарбовання до тертя (ISO 105-Х12:2001, IDT)уточнюйтеуточнюйте
114. ДСТУ ISO 7211-6:2007 Матеріали текстильні. Методи аналізу структури тканини. Частина 6. Метод визначення поверхневої густини тканини (ISO 7211-6:1984, IDT)уточнюйтеуточнюйте
115. ДСТУ EN 12697-27:2018 (EN 12697-27:2017, IDТ) Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 27. Відбирання пробуточнюйтеуточнюйте
116. ДСТУ EN 13835:2017 (EN 13835:2012, IDT) Литво. Чавун аустенітнийуточнюйтеуточнюйте
117. ДСТУ ISO 6887-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Готування досліджуваних проб, вихідної суспензії та десятикратних розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 1. Загальні правила готування вихідної суспензії та десятикратних розведень (ISO 6887-1:1999, IDT)уточнюйтеуточнюйте
118. ДСТУ 8147:2015 Капуста броколі свіжа. Технічні умовиуточнюйтеуточнюйте 

 

 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали