Вибірка за ключовим словом «якість ґрунту»

 
назва документа вартість
електронний друкований
1. ДСТУ ISO 15175:2005 Якість ґрунту. Характеристика ґрунту відносно охорони ґрунтової води (ISO 15175:2004, IDT)672.00 грн798.00 грн
2. ДСТУ ISO 17402:2013 Якість ґрунту. Вибирання та застосування методів оцінювання біодоступності забруднювальних речовин у ґрунтах і ґрунтових матеріалах. Вимоги та настанови (ISO 17402:2008, IDT)459.00 грн545.00 грн
3. ДСТУ ISO 25177:2015 Якість ґрунту. Польовий опис ґрунту (ISO 25177:2008, IDT)379.50 грн445.50 грн
4. ДСТУ 7987:2015 Угіддя природні кормові. Якість ґрунту. Основні показники та їхні параметри347.00 грн412.00 грн
5. ДСТУ 4768:2007 Якість ґрунту. Порядок проведення робіт з хімічної меліорації кислих ґрунтів235.00 грн279.00 грн
6. ДСТУ ISO 23470:2014 Якість ґрунту. Визначання ефективної ємності катіонного обміну (ЄКО) та обмінних катіонів із застосуванням розчину трихлориду гексамінкобальту (ISO 23470:2007, IDT)212.00 грн252.00 грн
7. ДСТУ ISO 11267:2003 Якість грунту. Пригнічення розмноження ногохвісток Folsomia candida забрудниками грунту (ISO 11267:1999, IDT)179.00 грн212.00 грн
8. ДСТУ ISO 17616:2010 Якість ґрунту. Настанови щодо вибору та оцінювання методів біологічних аналізів для екотоксилогічного характеризування ґрунтів і грунтових матеріалів (ISO 17616:2008, IDT)179.00 грн212.00 грн
9. ДСТУ 7243:2011 Якість грунту. Землі техногенно забруднені. Обстеження та використання168.00 грн199.00 грн
10. ДСТУ 7244:2011 Якість грунту. Спеціальні сировинні зони. Загальні вимоги168.00 грн199.00 грн
11. ДСТУ 4728:2007 Якість ґрунту. Визначання мікроагрегатного складу методом піпетки в модифікації Н.А.Качинського168.00 грн199.00 грн
12. ДСТУ 7932:2015 Якість ґрунту. Балансовий метод визначення потреби та строків повторного вапнування кислих грунтів168.00 грн199.00 грн
13. ДСТУ 7837:2015 Якість ґрунту. Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення. Організаційні роботи під час польових досліджень168.00 грн199.00 грн
14. ДСТУ 7844:2015 Якість ґрунту. Діагностування еколого-генетичного статусу ґрунту. Загальні вимоги168.00 грн199.00 грн
15. ДСТУ 7636:2014 Якість ґрунту. Агрохімічні дослідження вегетаційним методом. Загальні вимоги168.00 грн199.00 грн
16. ДСТУ 7946:2015 Якість грунту. Методи визначання амонійного азоту в торфовому грунті156.00 грн186.00 грн
17. ДСТУ 7607:2014 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук кадмію в однонормальній солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії156.00 грн186.00 грн
18. ДСТУ 7851:2015 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук хрому в однонормальній солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії156.00 грн186.00 грн
19. ДСТУ 7535:2014 Якість ґрунту. Морфолого-генетичний профіль. Правила та порядок описування145.00 грн172.00 грн
20. ДСТУ 7947:2015 Якість грунту. Методи визначення нітратного азоту в торфовому грунті145.00 грн172.00 грн
21. ДСТУ 7606:2014 Якість ґрунту. Методи препаративного виділення гумусових речовин145.00 грн172.00 грн
22. ДСТУ 7926:2015 Якість ґрунту. Метод визначення загального вуглецю та азоту в органогенних зразках145.00 грн172.00 грн
23. ДСТУ 7866:2015 Якість ґрунту. Визначення енергетичного потенціалу ґрунту калориметричним методом145.00 грн172.00 грн
24. ДСТУ 7862:2015 Якість ґрунту. Визначення активної кислотності145.00 грн172.00 грн
25. ДСТУ 4290:2004 Якість ґрунту. Методи визначання валового фосфору і валового калію в модифікації ННЦ іГА ім.О.Н.Соколовського145.00 грн172.00 грн
26. ДСТУ 7941:2015 Якість ґрунту. Рекультивація земель. Загальні вимоги134.00 грн159.00 грн
27. ДСТУ 7832:2015 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук свинцю в однонормальній солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії134.00 грн159.00 грн
28. ДСТУ 7852:2015 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук нікелю в однонормальній солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії134.00 грн159.00 грн
29. ДСТУ 7831:2015 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук міді в однонормальній солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії134.00 грн159.00 грн
30. ДСТУ 7861:2015 Якість ґрунту. Визначення обмінних кальцію, магнію, натрію і калію в ґрунті за Шолленбергером у модифікації ННЦ ІГА імені О. Н. Соколовського134.00 грн159.00 грн
31. ДСТУ 7538:2014 Якість ґрунту. Визначання нітрифікаційної здатності ґрунту методом Кравкова123.00 грн146.00 грн
32. ДСТУ 7948:2015 Якість ґрунту. Проведення аналізів. Загальні вимоги123.00 грн146.00 грн
33. ДСТУ 7456:2013 Якість грунту. Польові методи визначення водопроникності грунту123.00 грн146.00 грн
34. ДСТУ 7461:2013 Якість ґрунту. Виділення мулистої фракції з ґрунту методом центрифугування в модифікації ННЦ ІҐА імені О. Н. Соколовського123.00 грн146.00 грн
35. ДСТУ 7537:2014 Якість ґрунту. Визначення гідролітичної кислотності123.00 грн146.00 грн
36. ДСТУ 7605:2014 Якість ґрунту. Метод визначення реакційної здатності органічної речовини123.00 грн146.00 грн
37. ДСТУ 7929:2015 Якість ґрунту. Визначення активності грунтового ферменту дегідрогенази фотоелектроколориметричним методом123.00 грн146.00 грн
38. ДСТУ 7925:2015 Якість ґрунту. Максимально допустимі норми внесення азотних добрив під сільськогосподарські культури залежно від ґрунтів та природних зон123.00 грн146.00 грн
39. ДСТУ 7924:2015 Якість ґрунту. Методи визначення випаровування води з ґрунту123.00 грн146.00 грн
40. ДСТУ 7865:2015 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук фосфору і калію в торфовому ґрунті123.00 грн146.00 грн
41. ДСТУ 7637:2014 Якість ґрунту. Визначення вмісту селену в ґрунті методом йодометричного титрування123.00 грн146.00 грн
42. ДСТУ ISO 10381-6:2015 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 6. Настанови з відбирання, оброблення та зберігання ґрунту в аеробних умовах для лабораторного оцінювання мікробіологічних процесів, біомаси та різноманіття (ISO 10381-6:2009, IDT)123.00 грн146.00 грн
43. ДСТУ 8347:2015 Якість ґрунту. Визначення рухомої сірки в модифікації ННЦ ІГЛ імені О. Н. Соколовського123.00 грн146.00 грн
44. ДСТУ 7863:2015 Якість грунту. Визначення легкогідролізного азоту методом Корнфілда112.00 грн133.00 грн
45. ДСТУ ІSО 16586:2005 Якість ґрунту. Визначення об’ємної вологості ґрунту за відомою щільністю складення на суху масу. Гравіметричний метод (ІSО 16586:2003, ІDТ)112.00 грн133.00 грн
46. ДСТУ 5095:2008 Якість грунту. Визначання повної вологоємності грунту методом насичення в циліндрах112.00 грн133.00 грн
47. ДСТУ 7603:2014 Якість ґрунту. Визначення рухомих сполук калію методом Дашевського в модифікації ННЦ ІГА імені О. Н. Соколовського112.00 грн133.00 грн
48. ДСТУ 7928:2015 Якість ґрунту. Визначення активності грунтового ферменту поліфенолоксидази фотоелектроколориметричним методом112.00 грн133.00 грн
49. ДСТУ 7907:2015 Якість ґрунту. Визначення рухомих сполук калію методом Маслової в модифікації ННЦІГА імені О. Н. Соколовського112.00 грн133.00 грн
50. ДСТУ 7841:2015 Якість ґрунту. Стаціонарні польові дослідження. Номенклатура показників112.00 грн133.00 грн
51. ДСТУ 7842:2015 Якість ґрунту. Оцінювання якості ґрунтів за гранулометричним складом112.00 грн133.00 грн
52. ДСТУ 7843:2015 Якість ґрунту. Порядок створення мережі об'єктів моніторингу ґрунтів земель сільськогосподарського призначення112.00 грн133.00 грн
53. ДСТУ 7910:2015 Якість ґрунту. Визначення обмінної кислотності112.00 грн133.00 грн
54. ДСТУ ISO 23753-1:2010 Якість ґрунту. Визначення дегідрогеназної активності ґрунтів. Частина 1. Метод з використанням трифенілтетразохлориду (ISO 23753-1:2005, IDT)112.00 грн133.00 грн
55. ДСТУ 7913:2015 Якість ґрунту. Метод визначання рухомих сполук залізауточнюйтеуточнюйте
56. ДСТУ ISO 16586:2005 Якість ґрунту. Визначення об'ємної вологості ґрунту за відомою щільністю складення на суху масу. Гравіметричний метод уточнюйтеуточнюйте
57. ДСТУ 4288:2004 Якість ґрунту. Паспорт ґрунтууточнюйтеуточнюйте 

 

 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали