Вибірка за ключовим словом «ґрунти»

 
назва документа вартість
електронний друкований
1. ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на просідаючих ґрунтах1120.00 грн1330.00 грн
2. ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво1041.00 грн1236.00 грн
3. ДСТУ ISO 11074:2009 Якість ґрунту. Словник термінів (ISO 11074:2005, IDT)918.00 грн1090.00 грн
4. ДСТУ ISO 15175:2005 Якість ґрунту. Характеристика ґрунту відносно охорони ґрунтової води (ISO 15175:2004, IDT)672.00 грн798.00 грн
5. ДСТУ ISO 15176:2004 Якість грунту. Характеристика вийнятих грунтів та інших грунтових матеріалів, призначених для вторинного використання (ISO 15176:2002, IDT)582.00 грн691.00 грн
6. ДСТУ ISO 15799:2005 Якість ґрунту. Настанови щодо встановлення екотоксикологічної характеристики ґрунтів та ґрунтових матеріалів (ISO 15799:2003, IDT)436.00 грн518.00 грн
7. ДСТУ ISO 16133:2005 Якість ґрунту. Настанови щодо складання та виконання моніторингових програм (ISO 16133:2004, IDT)358.00 грн425.00 грн
8. ДСТУ Б В.2.7-309:2016 Ґрунти, укріплені в’яжучим. Методи випробувань336.00 грн399.00 грн
9. ДСТУ ISO 11259:2004 Якість грунту. Спрощений опис грунту (ISO 11259:1998, IDT)313.00 грн372.00 грн
10. ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення291.00 грн345.00 грн
11. ДСТУ Б В.2.1-9:2016 Ґрунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням280.00 грн332.00 грн
12. ДСТУ-П ISO/TS 21268-3:2015 Якість ґрунту. Процедури вимивання для подальшого хімічного та екотоксилогічного аналізування ґрунтів і ґрунтових матеріалів. Частина 3. Дослід просочування з потоком угору (ISO/TS 21268-3:2007, IDT)246.00 грн292.00 грн
13. ДСТУ 4768:2007 Якість ґрунту. Порядок проведення робіт з хімічної меліорації кислих ґрунтів235.00 грн279.00 грн
14. ДСТУ ISO 11048-2001 Якість ґрунту. Визначaння вмісту водорозчинних та кислоторозчинних сульфатів (ISO 11048:1995, IDT)224.00 грн266.00 грн
15. ДСТУ-П ISO/TS 21268-2:2015 Якість ґрунту. Процедури вимивання для подальшого хімічного та екотоксикологічного аналізування ґрунтів і ґрунтових матеріалів. Частина 2. Змішувальний дослід із застосуванням співвідношення рідини до твердого сухого матеріалу 10 куб.дм/кг (ISO/TS 21268-2:2007, IDT)212.00 грн252.00 грн
16. ДСТУ 7848:2015 Якість ґрунту. Порядок проведення хімічної меліорації природно солонцевих та вторинно солонцюватих ґрунтів212.00 грн252.00 грн
17. ДСТУ 7860:2015 Якість ґрунту. Порядок проведення меліоративної плантажної оранки на солонцевих ґрунтах190.00 грн226.00 грн
18. ДСТУ 7983:2015 Землі осушувані. Вимоги до використання190.00 грн226.00 грн
19. ДСТУ ISO 11260-2001 Якість ґрунту. Визначання ємності катіонного обміну та насиченості основами з використовуванням розчину хлориду барію179.00 грн212.00 грн
20. ДСТУ ISO 20280:2014 Якість ґрунту. Визначення арсену, сурми і селену в екстрактах ґрунту царською водкою методами електротермічної або гідридоутворювальної атомно-абсорбційної спектрометрії (ISO 20280:2007, IDT)179.00 грн212.00 грн
21. ДСТУ ISO 10381-4:2005 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 4. Настанови щодо процедури дослідження природних, майже природних та оброблюваних ділянок (ISO 10381-4:2003, IDT)179.00 грн212.00 грн
22. ДСТУ ISO 18589-1:2015 Вимірювання радіоактивності у довкіллі. Ґрунт. Частина 1. Загальні настанови та визначення (ISO 18589-1:2005, IDT)179.00 грн212.00 грн
23. ДСТУ 4729:2007 Якість ґрунту. Визначання нітратного і амонійного азоту в модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовського179.00 грн212.00 грн
24. ДСТУ 4726:2007 Якість ґрунту. Визначання загального азоту в модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н. Соколовського179.00 грн212.00 грн
25. ДСТУ 7854:2015 Якість грунту. Визначення вмісту мінеральних форм фосфору методом Чанга-Джексона в модифікації ННЦІГА імені О. Н. Соколовського168.00 грн199.00 грн
26. ДСТУ 7932:2015 Якість ґрунту. Балансовий метод визначення потреби та строків повторного вапнування кислих грунтів168.00 грн199.00 грн
27. ДСТУ 7930:2015 Якість ґрунту. Оцінювання якості проведення робіт з вапнування кислих грунтів. Загальні технічні вимоги168.00 грн199.00 грн
28. ДСТУ 7828:2015 Якість ґрунту. Визначення групового та фракційного складу гумусу за методом Тюріна у модифікації Пономарьової та Плотникової168.00 грн199.00 грн
29. ДСТУ 8345:2015 Якість ґруту. Методи визначення ємності катіонного обміну168.00 грн199.00 грн
30. ДСТУ 7868:2015 Ґрунти та продукція рослинництва. Визначення вмісту радіонуклідів цезію 137Cs методом спектрометричного аналізу156.00 грн186.00 грн
31. ДСТУ ISO 11266-2001 Якість грунту. Настанови щодо лабораторного випробування біодеградації органічних хімічних речовин у грунті в аеробних умовах (ISO 11266:1994, IDT)156.00 грн186.00 грн
32. ДСТУ ІSО 11275:2005 Якість ґрунту. Визначення ненасиченої гідравлічної провідності та водоутримувальної характеристики. Метод висушування вітром (ІSО 11275:2004, ІDТ)156.00 грн186.00 грн
33. ДСТУ ISO 15709:2004 Якість грунту. Грунтова вода та ненасичена зона. Визначення, позначення та теорія (ISO 15709:2002, IDT)156.00 грн186.00 грн
34. ДСТУ 7908:2015 Якість ґрунту. Визначення хлорид-іона у водній витяжці145.00 грн172.00 грн
35. ДСТУ 7633:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення хлоридів145.00 грн172.00 грн
36. ДСТУ 7866:2015 Якість ґрунту. Визначення енергетичного потенціалу ґрунту калориметричним методом145.00 грн172.00 грн
37. ДСТУ 7876:2015 Охорона грунтів. Заходи щодо охорони ґрунтів від водної ерозії. Загальні вимоги145.00 грн172.00 грн
38. ДСТУ 7855:2015 Якість ґрунту. Визначення групового складу гумусу за методом Тюріна у модифікації Конової та Бєльчикової145.00 грн172.00 грн
39. ДСТУ 4289:2004 Якість грунту. Методи визначання органічної речовини 134.00 грн159.00 грн
40. ДСТУ ISO 13536-2001 Якість ґрунту. Визначання потенційної ємності катіонного обміну та вмісту обмінних катіонів із застосовуванням буферного розчину хлориду барію з рН=8,1134.00 грн159.00 грн
41. ДСТУ ISO 11464:2007 Якість грунту. Попереднє обробляння зразків для фізико-хімічного аналізу (ISO 11464:2006, IDT)134.00 грн159.00 грн
42. ДСТУ 7604:2014 Якість ґрунту. Визначення обмінного кальцію та обмінного магнію у карбонатних ґрунтах методом Тюрина123.00 грн146.00 грн
43. ДСТУ 7540:2014 Якість ґрунту. Потенціометричний метод визначення активності іонів натрію в ґрунтових пастах123.00 грн146.00 грн
44. ДСТУ 7834:2015 Якість ґрунту. Потенціометричний метод визначення активності іонів кальцію в ґрунтових пастах123.00 грн146.00 грн
45. ДСТУ 7883:2015 Землі осушувані. Вимоги до охорони осушуваних грунтів123.00 грн146.00 грн
46. ДСТУ 7850:2015 Якість ґрунту. Порядок проведення ґрунтово-сольової зйомки земель123.00 грн146.00 грн
47. ДСТУ 7637:2014 Якість ґрунту. Визначення вмісту селену в ґрунті методом йодометричного титрування123.00 грн146.00 грн
48. ДСТУ 8347:2015 Якість ґрунту. Визначення рухомої сірки в модифікації ННЦ ІГЛ імені О. Н. Соколовського123.00 грн146.00 грн
49. ДСТУ 7863:2015 Якість грунту. Визначення легкогідролізного азоту методом Корнфілда112.00 грн133.00 грн
50. ДСТУ 7912:2015 Якість грунту. Метод визначення обмінного натрію112.00 грн133.00 грн
51. ДСТУ 7945:2015 Якість грунту. Визначення іонів кальцію і магнію у водній витяжці112.00 грн133.00 грн
52. ДСТУ 4731:2007 Якість ґрунту. Методи визначання водорозчинної органічної речовини 112.00 грн133.00 грн
53. ДСТУ ISO 11265-2001 Якість ґрунту. Визначання питомої електропровідності112.00 грн133.00 грн
54. ДСТУ 5041:2008 Якість грунту. Оцінювання придатності земель для меліоративної плантажної оранки112.00 грн133.00 грн
55. ДСТУ 5095:2008 Якість грунту. Визначання повної вологоємності грунту методом насичення в циліндрах112.00 грн133.00 грн
56. ДСТУ 7907:2015 Якість ґрунту. Визначення рухомих сполук калію методом Маслової в модифікації ННЦІГА імені О. Н. Соколовського112.00 грн133.00 грн
57. ДСТУ 7833:2015 Якість ґрунту. Ґрунти еродовані. Вимоги щодо використання112.00 грн133.00 грн
58. ДСТУ 7859:2015 Якість ґрунту. Оцінювання якості проведення меліоративної плантажної оранки112.00 грн133.00 грн
59. ДСТУ 8346:2015 Якість ґрунту. Методи визначення питомої електропровідності, pH і щільного залишку водної витяжки112.00 грн133.00 грн
60. ДСТУ ISO 10390:2007 Якість ґрунту. Визначення рН (ISO 10390:2005, IDT)112.00 грн133.00 грн
61. ДСТУ 4114-2002 Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Мачигіна112.00 грн133.00 грн
62. ДСТУ 4115-2002 Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чирикова112.00 грн133.00 грн
63. ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозіїуточнюйтеуточнюйте
64. ДСТУ ISO/TR 11046-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту олив. Метод інфрачервоної спектрометрії і метод газової хроматографії уточнюйтеуточнюйте
65. ДСТУ ISO 10693-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту карбонатів. Об'ємний метод уточнюйтеуточнюйте
66. ДСТУ ISO 10694-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту органічного і загального вуглецю методом сухого спалювання (елементний аналіз)уточнюйтеуточнюйте
67. ДСТУ ISO 11261-2001 Якість ґрунту. Визначання загального вмісту азоту. Модифікований метод К'єльдаляуточнюйтеуточнюйте
68. ДСТУ ISO 11274-2001 Якість ґрунту. Визначання водоутримувальної характеристики. Лабораторні методиуточнюйтеуточнюйте
69. ДСТУ ISO 11276-2001 Якість ґрунту. Визначання тиску поровоі води. Метод з використовуванням тензіометрауточнюйтеуточнюйте
70. ДСТУ ISO 11464-2001 Якість ґрунту. Попереднє обробляння зразків для фізико-хімічного аналізууточнюйтеуточнюйте
71. ДСТУ ISO 11465-2001 Якість ґрунту. Визначання сухої речовини та вологості за масою. Гравіметричний методуточнюйтеуточнюйте
72. ДСТУ ISO 11466-2001 Якість ґрунту. Вилучання перехідних елементів, що розчиняються в царській водціуточнюйтеуточнюйте
73. ДСТУ 7923:2015 Якість ґрунту. Гумусовий стан. Номенклатура показниківуточнюйтеуточнюйте 

 

 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали