Вибірка за ключовим словом «ґрунт»

 
назва документа вартість
електронний друкований
1. ДСТУ-Н Б В.1.1-44:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на просідаючих ґрунтах1120.00 грн1330.00 грн
2. ДСТУ-Н Б В.2.3-32:2016 Настанова з улаштування земляного полотна автомобільних доріг1097.00 грн1303.00 грн
3. ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво1041.00 грн1236.00 грн
4. ДСТУ ISO 10381-8:2009 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 8. Настанови щодо відбирання проб на відвалах (ISO 10381-8:2006, IDT)974.00 грн1157.00 грн
5. ДСТУ ISO 11074:2009 Якість ґрунту. Словник термінів (ISO 11074:2005, IDT)918.00 грн1090.00 грн
6. ДСТУ Б В.3.1-2:2016 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ будівель і споруд806.00 грн957.00 грн
7. ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на слабких ґрунтах784.00 грн930.00 грн
8. ДСТУ ISO 15175:2005 Якість ґрунту. Характеристика ґрунту відносно охорони ґрунтової води (ISO 15175:2004, IDT)672.00 грн798.00 грн
9. ДСТУ 8607:2015 Матеріали геосинтетичні дорожні. Методи випробування638.00 грн758.00 грн
10. ДСТУ-Н Б В.2.1-29:2014 Настанова щодо проектування і улаштування заглиблених споруд способом «стіна в грунті»604.00 грн854.00 грн
11. ДСТУ ISO 15176:2004 Якість грунту. Характеристика вийнятих грунтів та інших грунтових матеріалів, призначених для вторинного використання (ISO 15176:2002, IDT)582.00 грн691.00 грн
12. ДСТУ 4691:2006 Землеробство. Терміни та визначення понять481.00 грн571.00 грн
13. ДСТУ ISO 17402:2013 Якість ґрунту. Вибирання та застосування методів оцінювання біодоступності забруднювальних речовин у ґрунтах і ґрунтових матеріалах. Вимоги та настанови (ISO 17402:2008, IDT)459.00 грн545.00 грн
14. ДБН В.1.1-46:2017 Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення459.00 грн545.00 грн
15. ДСТУ ISO 15799:2005 Якість ґрунту. Настанови щодо встановлення екотоксикологічної характеристики ґрунтів та ґрунтових матеріалів (ISO 15799:2003, IDT)436.00 грн518.00 грн
16. ДСТУ ISO 10381-7:2009 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 7. Настанови щодо відбирання проб грунтового повітря (ISO 10381-7:2005, IDT)436.00 грн518.00 грн
17. ДСТУ Б В.2.1-12:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності403.00 грн478.00 грн
18. ДСТУ EN 15309:2015 Характеризування відходів та ґрунту. Визначення елементного складу методом рентгенофлуоресценції (EN 15309:2007, IDT)403.00 грн478.00 грн
19. ДСТУ ISO 25177:2015 Якість ґрунту. Польовий опис ґрунту (ISO 25177:2008, IDT)379.50 грн445.50 грн
20. ДСТУ ISO 15952:2009 Якість ґрунту. Вплив забрудників на молодь земляних слимаків (HELICIDAE). Визначення впливу забруднення ґрунту на зростання (ISO 15952:2006, IDT)369.00 грн438.00 грн
21. ДСТУ ISO 10381-5:2009 Якість ґрунту. Частина 5. Настанови з процедури дослідження міських і промислових ділянок щодо забрудненості ґрунту (ISO 10381-5:2005, IDT)369.00 грн438.00 грн
22. ДСТУ ISO 16133:2005 Якість ґрунту. Настанови щодо складання та виконання моніторингових програм (ISO 16133:2004, IDT)358.00 грн425.00 грн
23. ДСТУ 7987:2015 Угіддя природні кормові. Якість ґрунту. Основні показники та їхні параметри347.00 грн412.00 грн
24. ДСТУ ISO 15800:2005 Якість ґрунту. Характеристика ґрунту щодо експозиції людини (ISO 15800:2003, IDT)336.00 грн399.00 грн
25. ДСТУ Б В.2.7-309:2016 Ґрунти, укріплені в’яжучим. Методи випробувань336.00 грн399.00 грн
26. ДСТУ ISO 11259:2004 Якість грунту. Спрощений опис грунту (ISO 11259:1998, IDT)313.00 грн372.00 грн
27. ДСТУ ISO 22476-2:2008 Дослідження та випробування геотехнічні. Частина 2. Польове випробування динамічним зондуванням (ISO 22476-2:2005, IDT)310.50 грн364.50 грн
28. ДСТУ 7300:2013 Якість ґрунту. Класифікація ґрунтів. Терміни та визначення понять310.50 грн364.50 грн
29. ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення291.00 грн345.00 грн
30. ДСТУ ISO 18589-5:2015 Вимірювання радіоактивності у довкіллі. Ґрунт. Частина 5. Вимірювання стронцію 90 (ISO 18589-5:2009, IDT)291.00 грн345.00 грн
31. ДСТУ 7539:2014 Якість ґрунту. Оцінювання продуктивної здатності земельних ресурсів за агроґрунтовими потенціалами природної та ефективної родючості. Порядок та правила виконання280.00 грн332.00 грн
32. ДСТУ ISO 19258:2014 Якість ґрунту. Настанови з визначення фонових рівнів (ISO 19258:2005, IDT)280.00 грн332.00 грн
33. ДСТУ Б В.2.1-9:2016 Ґрунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням280.00 грн332.00 грн
34. ДСТУ ISO 18512:2014 Якість ґрунту. Настанови щодо довго- та короткострокового зберігання зразків ґрунту (ISO 18512:2007, IDT)268.00 грн319.00 грн
35. ДСТУ EN 15192:2015 Характеризування відходів та ґрунту. Визначення хрому (VI) у твердому матеріалі лужним розкладанням та методом іонної хроматографії зі спектрофотометричним детектуванням (EN 15192:2006, IDT)268.00 грн319.00 грн
36. ДСТУ 8801:2018 Автомобільні дороги. Настанова з улаштування шарів дорожнього одягу з укріплених ґрунтів264.50 грн310.50 грн
37. ДСТУ ISO 18589-3:2010 Вимірювання радіоактивності у довкілля. Ґрунт. Частина 3. Гамма-випромінювальні радіонукліди (ISO 18589-3:2007, IDT)257.00 грн305.00 грн
38. ДСТУ ISO 22892:2008 Якість грунту. Настанови щодо ідентифікування цільових сполук газовою хроматографією та мас-спектрометрією (ISO 22892:2006, IDT)246.00 грн292.00 грн
39. ДСТУ-П ISO/TS 21268-3:2015 Якість ґрунту. Процедури вимивання для подальшого хімічного та екотоксилогічного аналізування ґрунтів і ґрунтових матеріалів. Частина 3. Дослід просочування з потоком угору (ISO/TS 21268-3:2007, IDT)246.00 грн292.00 грн
40. ДСТУ EN 16086-1:2014 Меліоранти ґрунту та поживне середовище. Визначення реакції рослин. Частина 1. Тестування росту пекінської капусти у горщиках (EN 16086-1:2011, IDT)246.00 грн292.00 грн
41. ДСТУ ISO/TS 17892-9:2008 Геотехнічні дослідження та випробування. Частина 9. Лабораторні консолідовані тривісні випробування ґрунту, насиченого водою, на стискуваність (ISO/TS 17892-9:2004, IDT)241.50 грн283.50 грн
42. ДСТУ 4768:2007 Якість ґрунту. Порядок проведення робіт з хімічної меліорації кислих ґрунтів235.00 грн279.00 грн
43. ДСТУ 8120:2015 Огірок. Технологія вирощування в захищеному грунті. Загальні вимоги235.00 грн279.00 грн
44. ДСТУ ІSО 11262:2005 Якість ґрунту. Визначення ціанідів (ІSО 11262:2003, ІDТ)224.00 грн266.00 грн
45. ДСТУ ISO 11264:2007 Якість грунту. Визначення гербіцидів. Метод з застосуванням високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) з ультрафіолетовим детектуванням (ISO 11264:2005, IDT)224.00 грн266.00 грн
46. ДСТУ ISO 18287:2008 Якість грунту. Визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ). Газовохроматографічний метод з мас-спектрометричним детектуванням (ISO 18287:2006, IDT)224.00 грн266.00 грн
47. ДСТУ ISO 11048-2001 Якість ґрунту. Визначaння вмісту водорозчинних та кислоторозчинних сульфатів (ISO 11048:1995, IDT)224.00 грн266.00 грн
48. ДСТУ ISO 11047:2005 Якість ґрунту. Визначання кадмію, хрому, кобальту, купруму, плюмбуму, мангану, ніколу та цинку в екстракті, отриманому після оброблення ґрунту „царською водкою”. Методи полуменевої та електротермічної атомно-абсорбційної спектрометрії (ІSO 11047:1998, IDT) 224.00 грн266.00 грн
49. ДСТУ 7118:2009 Якість грунту. Ерозія грунту. Терміни та визначення основних понять212.00 грн252.00 грн
50. ДСТУ ISO 23470:2014 Якість ґрунту. Визначання ефективної ємності катіонного обміну (ЄКО) та обмінних катіонів із застосуванням розчину трихлориду гексамінкобальту (ISO 23470:2007, IDT)212.00 грн252.00 грн
51. ДСТУ-П ISO/TS 21268-2:2015 Якість ґрунту. Процедури вимивання для подальшого хімічного та екотоксикологічного аналізування ґрунтів і ґрунтових матеріалів. Частина 2. Змішувальний дослід із застосуванням співвідношення рідини до твердого сухого матеріалу 10 куб.дм/кг (ISO/TS 21268-2:2007, IDT)212.00 грн252.00 грн
52. ДСТУ 7848:2015 Якість ґрунту. Порядок проведення хімічної меліорації природно солонцевих та вторинно солонцюватих ґрунтів212.00 грн252.00 грн
53. ДСТУ 7514:2014 Ґрунти тепличні. Терміни та визначення понять201.00 грн239.00 грн
54. ДСТУ EN 13652:2015 Меліоранти ґрунту та середовища росту. Екстрагування водорозчинних поживних речовин та елементів (EN 13652:2001, IDT)201.00 грн239.00 грн
55. ДСТУ ISO 23611-2:2007 Якість грунту. Відбір проб грунтових безхребетних. Частина 2. Відбирання проб та вилучення мікрочленистоногих (Collembola ma Acarina)(ISO 23611-2:2006, IDT)190.00 грн226.00 грн
56. ДСТУ 7631:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення водорозчинних кальцію та магнію190.00 грн226.00 грн
57. ДСТУ 7922:2015 Якість ґрунту. Паспорт стаціонарних польових досліджень. Загальні вимоги190.00 грн226.00 грн
58. ДСТУ 7849:2015 Якість ґрунту. Дистанційне зондування ґрунтів. Картографування ґрунтового покриву методом багатоспектрального сканування190.00 грн226.00 грн
59. ДСТУ 7860:2015 Якість ґрунту. Порядок проведення меліоративної плантажної оранки на солонцевих ґрунтах190.00 грн226.00 грн
60. ДСТУ 7838:2015 Якість ґрунту. Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення. Оброблення та узагальнення результатів агрохімічного обстеження190.00 грн226.00 грн
61. ДСТУ 7038:2009 Саджанці кущових ягідних культур. Технологія вирощування. Загальні вимоги190.00 грн226.00 грн
62. ДСТУ 7983:2015 Землі осушувані. Вимоги до використання190.00 грн226.00 грн
63. ДСТУ 7985:2015 Кормовиробництво. Технологічний процес створення культурних пасовищ. Загальні вимоги190.00 грн226.00 грн
64. ДСТУ ISO 11260-2001 Якість ґрунту. Визначання ємності катіонного обміну та насиченості основами з використовуванням розчину хлориду барію179.00 грн212.00 грн
65. ДСТУ ISO 22476-3:2008 Дослідження та випробування геотехнічні. Частина 3. Польове стандартне випробування на твердість (ISO 22476-3:2005, IDT)179.00 грн212.00 грн
66. ДСТУ ISO 20280:2014 Якість ґрунту. Визначення арсену, сурми і селену в екстрактах ґрунту царською водкою методами електротермічної або гідридоутворювальної атомно-абсорбційної спектрометрії (ISO 20280:2007, IDT)179.00 грн212.00 грн
67. ДСТУ ISO 11267:2003 Якість грунту. Пригнічення розмноження ногохвісток Folsomia candida забрудниками грунту (ISO 11267:1999, IDT)179.00 грн212.00 грн
68. ДСТУ ISO 11268-2:2003 Якість грунту. Вплив забруднювальних речовин на земляних черв’яків (Eisenia fetida). Частина 2. Визначення результатів впливу на розмноження (ISO 11268-2:1998,IDT)179.00 грн212.00 грн
69. ДСТУ ISO 10381-4:2005 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 4. Настанови щодо процедури дослідження природних, майже природних та оброблюваних ділянок (ISO 10381-4:2003, IDT)179.00 грн212.00 грн
70. ДСТУ ISO 18589-1:2015 Вимірювання радіоактивності у довкіллі. Ґрунт. Частина 1. Загальні настанови та визначення (ISO 18589-1:2005, IDT)179.00 грн212.00 грн
71. ДСТУ 4729:2007 Якість ґрунту. Визначання нітратного і амонійного азоту в модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н.Соколовського179.00 грн212.00 грн
72. ДСТУ 4726:2007 Якість ґрунту. Визначання загального азоту в модифікації ННЦ ІГА ім. О.Н. Соколовського179.00 грн212.00 грн
73. ДСТУ ISO 14688-1:2013 Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація і класифікація ґрунтів. Частина 1. Ідентифікація та опис (ISO 14688-1:2002, IDT)179.00 грн212.00 грн
74. ДСТУ ISO 17616:2010 Якість ґрунту. Настанови щодо вибору та оцінювання методів біологічних аналізів для екотоксилогічного характеризування ґрунтів і грунтових матеріалів (ISO 17616:2008, IDT)179.00 грн212.00 грн
75. ДСТУ 8517:2015 Культури сільськогосподарські. Метод визначення чисельності шкідників у ґрунті168.00 грн199.00 грн
76. ДСТУ 8157:2015 Захист від радіації. Радіаційний моніторинг ґрунту і сільськогосподарської продукції. Терміни та визначення понять168.00 грн199.00 грн
77. ДСТУ 7854:2015 Якість грунту. Визначення вмісту мінеральних форм фосфору методом Чанга-Джексона в модифікації ННЦІГА імені О. Н. Соколовського168.00 грн199.00 грн
78. ДСТУ 7243:2011 Якість грунту. Землі техногенно забруднені. Обстеження та використання168.00 грн199.00 грн
79. ДСТУ 7244:2011 Якість грунту. Спеціальні сировинні зони. Загальні вимоги168.00 грн199.00 грн
80. ДСТУ ISO 11272-2001 Якість грунту. Визначання щільності складення на суху масу (ISO 11272:1998, IDT)168.00 грн199.00 грн
81. ДСТУ 4728:2007 Якість ґрунту. Визначання мікроагрегатного складу методом піпетки в модифікації Н.А.Качинського168.00 грн199.00 грн
82. ДСТУ ISO 20963:2007 Якість грунту. Вплив забрудників на личинки комах (Oxythyrea funesta). Визначення гострої токсичності (ISO 20963:2005, IDT)168.00 грн199.00 грн
83. ДСТУ ISO 17155:2005 Якість ґрунту. Визначення чисельності та активності ґрунтової мікрофлори із застосуванням кривих дихання (ISO 17155:2002, IDT)168.00 грн199.00 грн
84. ДСТУ 7592:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення розсадників. Загальні вимоги та методи контролювання168.00 грн199.00 грн
85. ДСТУ 7630:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення амонійного азоту168.00 грн199.00 грн
86. ДСТУ 7626:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення водорозчинного калію168.00 грн199.00 грн
87. ДСТУ 7932:2015 Якість ґрунту. Балансовий метод визначення потреби та строків повторного вапнування кислих грунтів168.00 грн199.00 грн
88. ДСТУ 7930:2015 Якість ґрунту. Оцінювання якості проведення робіт з вапнування кислих грунтів. Загальні технічні вимоги168.00 грн199.00 грн
89. ДСТУ 7837:2015 Якість ґрунту. Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення. Організаційні роботи під час польових досліджень168.00 грн199.00 грн
90. ДСТУ 7889:2015 Зрошуване землеробство. Поливні норми168.00 грн199.00 грн
91. ДСТУ 7844:2015 Якість ґрунту. Діагностування еколого-генетичного статусу ґрунту. Загальні вимоги168.00 грн199.00 грн
92. ДСТУ 7828:2015 Якість ґрунту. Визначення групового та фракційного складу гумусу за методом Тюріна у модифікації Пономарьової та Плотникової168.00 грн199.00 грн
93. ДСТУ 8345:2015 Якість ґруту. Методи визначення ємності катіонного обміну168.00 грн199.00 грн
94. ДСТУ 7636:2014 Якість ґрунту. Агрохімічні дослідження вегетаційним методом. Загальні вимоги168.00 грн199.00 грн
95. ДСТУ 7868:2015 Ґрунти та продукція рослинництва. Визначення вмісту радіонуклідів цезію 137Cs методом спектрометричного аналізу156.00 грн186.00 грн
96. ДСТУ 7946:2015 Якість грунту. Методи визначання амонійного азоту в торфовому грунті156.00 грн186.00 грн
97. ДСТУ 4742:2007 Система радіоекологічного моніторингу селітебних територій. Технічні умови156.00 грн186.00 грн
98. ДСТУ EN 1484:2003 Досліджування води. Настанови щодо визначання загального і розчиненого органічного вуглецю (EN 1484:1997, IDT)156.00 грн186.00 грн
99. ДСТУ 7533:2014 Ґрунти тепличні. Метод відбирання проб156.00 грн186.00 грн
100. ДСТУ ISO 11266-2001 Якість грунту. Настанови щодо лабораторного випробування біодеградації органічних хімічних речовин у грунті в аеробних умовах (ISO 11266:1994, IDT)156.00 грн186.00 грн
101. ДСТУ ІSО 11275:2005 Якість ґрунту. Визначення ненасиченої гідравлічної провідності та водоутримувальної характеристики. Метод висушування вітром (ІSО 11275:2004, ІDТ)156.00 грн186.00 грн
102. ДСТУ ISO 15709:2004 Якість грунту. Грунтова вода та ненасичена зона. Визначення, позначення та теорія (ISO 15709:2002, IDT)156.00 грн186.00 грн
103. ДСТУ 7607:2014 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук кадмію в однонормальній солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії156.00 грн186.00 грн
104. ДСТУ 7851:2015 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук хрому в однонормальній солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії156.00 грн186.00 грн
105. ДСТУ ISO 23611-3:2009 Якість ґрунту. Відбирання проб ґрунтових безхребетних. Частина 3. Відбирання проб і вилучення з ґрунту енхітреїд (ISO 23611-3:2007, IDT)156.00 грн186.00 грн
106. ДСТУ ISO 23611-1:2009 Якість ґрунту. Відбирання проб ґрунтових безхребетних. Частина 1. Відбирання вручну та вилучення земляних черв'яків формаліном (ISO 23611-1:2006, IDT)156.00 грн186.00 грн
107. ДСТУ ISO 14688-2:2009 Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація та класифікація ґрунту. Частина 2. Принципи класифікації (ISO 14688-2:2004, IDT)156.00 грн186.00 грн
108. ДСТУ ISO 18589-6:2015 Вимірювання радіоактивності у довкіллі. Ґрунт. Частина 6. Вимірювання сумарної активності альфа-випромінювання та сумарної активності бета-випромінювання (ISO 18589-6:2009, IDT)156.00 грн186.00 грн
109. ДСТУ ISO/TS 17892-12:2008 Геотехнічні дослідження та випробування. Частина 12. Лабораторні випробування ґрунту для визначення меж Аттерберга (ISO/TS 17892-12:2004, IDT)149.50 грн175.50 грн
110. ДСТУ EN 16228-5:2016 (EN 16228-5:2014, IDT) Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 5. Обладнання для спорудження стін у ґрунті149.50 грн175.50 грн
111. ДСТУ ISO/TS 17892-10:2008 Геотехнічні дослідження та випробування. Частина 10. Лабораторні випробування ґрунту на поперечний зсув (ISO/TS 17892-10:2004, IDT)149.50 грн175.50 грн
112. ДСТУ 7594:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення плодових культур. Загальні вимоги та методи контролювання145.00 грн172.00 грн
113. ДСТУ 7535:2014 Якість ґрунту. Морфолого-генетичний профіль. Правила та порядок описування145.00 грн172.00 грн
114. ДСТУ 4788:2007 Технологія вирощування суниці. Основні вимоги145.00 грн172.00 грн
115. ДСТУ 7908:2015 Якість ґрунту. Визначення хлорид-іона у водній витяжці145.00 грн172.00 грн
116. ДСТУ 7947:2015 Якість грунту. Методи визначення нітратного азоту в торфовому грунті145.00 грн172.00 грн
117. ДСТУ 7606:2014 Якість ґрунту. Методи препаративного виділення гумусових речовин145.00 грн172.00 грн
118. ДСТУ 7633:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення хлоридів145.00 грн172.00 грн
119. ДСТУ 7926:2015 Якість ґрунту. Метод визначення загального вуглецю та азоту в органогенних зразках145.00 грн172.00 грн
120. ДСТУ 7544:2014 Сидерати. Технологія вирощування. Загальні вимоги145.00 грн172.00 грн
121. ДСТУ 7866:2015 Якість ґрунту. Визначення енергетичного потенціалу ґрунту калориметричним методом145.00 грн172.00 грн
122. ДСТУ 7876:2015 Охорона грунтів. Заходи щодо охорони ґрунтів від водної ерозії. Загальні вимоги145.00 грн172.00 грн
123. ДСТУ 7855:2015 Якість ґрунту. Визначення групового складу гумусу за методом Тюріна у модифікації Конової та Бєльчикової145.00 грн172.00 грн
124. ДСТУ 7862:2015 Якість ґрунту. Визначення активної кислотності145.00 грн172.00 грн
125. ДСТУ 4290:2004 Якість ґрунту. Методи визначання валового фосфору і валового калію в модифікації ННЦ іГА ім.О.Н.Соколовського145.00 грн172.00 грн
126. ДСТУ 4715:2007 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Склад і зміст робіт на стадіях розроблення та запровадження145.00 грн172.00 грн
127. ДСТУ 4787:2007 Технологія вирощування кущових ягідників. Основні вимоги145.00 грн172.00 грн
128. ДСТУ 4289:2004 Якість грунту. Методи визначання органічної речовини 134.00 грн159.00 грн
129. ДСТУ ISO 13536-2001 Якість ґрунту. Визначання потенційної ємності катіонного обміну та вмісту обмінних катіонів із застосовуванням буферного розчину хлориду барію з рН=8,1134.00 грн159.00 грн
130. ДСТУ ISO 11464:2007 Якість грунту. Попереднє обробляння зразків для фізико-хімічного аналізу (ISO 11464:2006, IDT)134.00 грн159.00 грн
131. ДСТУ 7941:2015 Якість ґрунту. Рекультивація земель. Загальні вимоги134.00 грн159.00 грн
132. ДСТУ 7832:2015 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук свинцю в однонормальній солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії134.00 грн159.00 грн
133. ДСТУ 7852:2015 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук нікелю в однонормальній солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії134.00 грн159.00 грн
134. ДСТУ 7831:2015 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук міді в однонормальній солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії134.00 грн159.00 грн
135. ДСТУ 7861:2015 Якість ґрунту. Визначення обмінних кальцію, магнію, натрію і калію в ґрунті за Шолленбергером у модифікації ННЦ ІГА імені О. Н. Соколовського134.00 грн159.00 грн
136. ДСТУ 7538:2014 Якість ґрунту. Визначання нітрифікаційної здатності ґрунту методом Кравкова123.00 грн146.00 грн
137. ДСТУ 7909:2015 Якість грунту. Визначення сульфат-іона у водній витяжці123.00 грн146.00 грн
138. ДСТУ 7948:2015 Якість ґрунту. Проведення аналізів. Загальні вимоги123.00 грн146.00 грн
139. ДСТУ 7494:2013 Вибухи промислові. Сейсмічна безпека під час відпрацьовування уранових родовищ123.00 грн146.00 грн
140. ДСТУ 7456:2013 Якість грунту. Польові методи визначення водопроникності грунту123.00 грн146.00 грн
141. ДСТУ 7461:2013 Якість ґрунту. Виділення мулистої фракції з ґрунту методом центрифугування в модифікації ННЦ ІҐА імені О. Н. Соколовського123.00 грн146.00 грн
142. ДСТУ 7537:2014 Якість ґрунту. Визначення гідролітичної кислотності123.00 грн146.00 грн
143. ДСТУ 7604:2014 Якість ґрунту. Визначення обмінного кальцію та обмінного магнію у карбонатних ґрунтах методом Тюрина123.00 грн146.00 грн
144. ДСТУ 7605:2014 Якість ґрунту. Метод визначення реакційної здатності органічної речовини123.00 грн146.00 грн
145. ДСТУ 7540:2014 Якість ґрунту. Потенціометричний метод визначення активності іонів натрію в ґрунтових пастах123.00 грн146.00 грн
146. ДСТУ 7929:2015 Якість ґрунту. Визначення активності грунтового ферменту дегідрогенази фотоелектроколориметричним методом123.00 грн146.00 грн
147. ДСТУ 7925:2015 Якість ґрунту. Максимально допустимі норми внесення азотних добрив під сільськогосподарські культури залежно від ґрунтів та природних зон123.00 грн146.00 грн
148. ДСТУ 7924:2015 Якість ґрунту. Методи визначення випаровування води з ґрунту123.00 грн146.00 грн
149. ДСТУ 7921:2015 Якість ґрунту. Великомасштабне дослідження ґрунтового покриву. Загальні вимоги123.00 грн146.00 грн
150. ДСТУ 7840:2015 Агрохімічний паспорт земельної ділянки. Загальні вимоги123.00 грн146.00 грн
151. ДСТУ 7827:2015 Якість ґрунту. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної засоленості123.00 грн146.00 грн
152. ДСТУ 7536:2014 Якість ґрунту. Дистанційне зондування ґрунтів. Загальні вимоги123.00 грн146.00 грн
153. ДСТУ 7865:2015 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук фосфору і калію в торфовому ґрунті123.00 грн146.00 грн
154. ДСТУ 7834:2015 Якість ґрунту. Потенціометричний метод визначення активності іонів кальцію в ґрунтових пастах123.00 грн146.00 грн
155. ДСТУ 7883:2015 Землі осушувані. Вимоги до охорони осушуваних грунтів123.00 грн146.00 грн
156. ДСТУ 7857:2015 Якість ґрунту. Ерозія ґрунту. Оцінювання щорічних ерозійних втрат123.00 грн146.00 грн
157. ДСТУ 7856:2015 Якість ґрунту. Показники та параметри ґрунтово-меліоративного стану зрошуваних земель123.00 грн146.00 грн
158. ДСТУ 7850:2015 Якість ґрунту. Порядок проведення ґрунтово-сольової зйомки земель123.00 грн146.00 грн
159. ДСТУ 7637:2014 Якість ґрунту. Визначення вмісту селену в ґрунті методом йодометричного титрування123.00 грн146.00 грн
160. ДСТУ ISO 10381-6:2015 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 6. Настанови з відбирання, оброблення та зберігання ґрунту в аеробних умовах для лабораторного оцінювання мікробіологічних процесів, біомаси та різноманіття (ISO 10381-6:2009, IDT)123.00 грн146.00 грн
161. ДСТУ 8347:2015 Якість ґрунту. Визначення рухомої сірки в модифікації ННЦ ІГЛ імені О. Н. Соколовського123.00 грн146.00 грн
162. ДСТУ 7997:2015 Мікробіологія ґрунту. Визначання нітратредуктазної активності фотоколориметричним методом123.00 грн146.00 грн
163. ДСТУ ISO/TR 22476-10:2008 Дослідження та випробування геотехнічні. Частина 10. Польове випробування ваговим зондуванням (ISO/TR 22476-10:2005, IDT)115.00 грн135.00 грн
164. ДСТУ 4976:2008 Охорона навколишнього природного середовища. Комплекс стандартів у сфері охорони грунтів. Основні положення115.00 грн135.00 грн
165. ДСТУ 8418:2015 Добрива органічні. Метод визначення коефіцієнтів і ступенів гуміфікації та мінералізації112.00 грн133.00 грн
166. ДСТУ 7863:2015 Якість грунту. Визначення легкогідролізного азоту методом Корнфілда112.00 грн133.00 грн
167. ДСТУ 7943:2015 Якість грунту. Визначення іонів карбонатів і бікарбонатів у водній витяжці112.00 грн133.00 грн
168. ДСТУ 7933:2015 Охорона грунтів. Моніторинг еродованих грунтів. Основні положення112.00 грн133.00 грн
169. ДСТУ 7944:2015 Якість грунту. Визначення іонів натрію і калію у водній витяжці112.00 грн133.00 грн
170. ДСТУ 7912:2015 Якість грунту. Метод визначення обмінного натрію112.00 грн133.00 грн
171. ДСТУ 7945:2015 Якість грунту. Визначення іонів кальцію і магнію у водній витяжці112.00 грн133.00 грн
172. ДСТУ 7942:2015 Якість грунту. Визначення зольності торфу і торфового грунту112.00 грн133.00 грн
173. ДСТУ 4731:2007 Якість ґрунту. Методи визначання водорозчинної органічної речовини 112.00 грн133.00 грн
174. ДСТУ ISO 11265-2001 Якість ґрунту. Визначання питомої електропровідності112.00 грн133.00 грн
175. ДСТУ 7532:2014 Ґрунти тепличні. Загальні вимоги до методів аналізування112.00 грн133.00 грн
176. ДСТУ 7534:2014 Ґрунти тепличні. Метод приготування водної витяжки112.00 грн133.00 грн
177. ДСТУ 4977:2008 Техніка сільськогосподарська мобільна. Методи визначання максимального нормального напруження в грунті під дією ходових систем112.00 грн133.00 грн
178. ДСТУ ISO 15178:2005 Якість ґрунту. Визначення загальної сірки сухим спалюванням (ISO 15178:2000, IDT)112.00 грн133.00 грн
179. ДСТУ ISO 11461:2004 Якість ґрунту. Визначення вмісту води в ґрунті як частки за об’ємом із застосуванням керновирізувальних трубок. Гравіметричний метод (ISO 11461:2001, IDT)112.00 грн133.00 грн
180. ДСТУ ІSО 16586:2005 Якість ґрунту. Визначення об’ємної вологості ґрунту за відомою щільністю складення на суху масу. Гравіметричний метод (ІSО 16586:2003, ІDТ)112.00 грн133.00 грн
181. ДСТУ ISO 16720:2007 Якість грунту. Попереднє обробляння зразків методом висушування заморожуванням для подальшого аналізування (ISO 16720:2005, IDT)112.00 грн133.00 грн
182. ДСТУ 5041:2008 Якість грунту. Оцінювання придатності земель для меліоративної плантажної оранки112.00 грн133.00 грн
183. ДСТУ 5095:2008 Якість грунту. Визначання повної вологоємності грунту методом насичення в циліндрах112.00 грн133.00 грн
184. ДСТУ 5096:2008 Якість грунту. Визначання твердості грунту твердоміром Ревякіна112.00 грн133.00 грн
185. ДСТУ 7030:2009 Рослинництво. Правила відбирання проб грунту та рослинних зразків на хмелеплантаціях112.00 грн133.00 грн
186. ДСТУ 7608:2014 Якість ґрунту. Потенціометричний метод визначення активності іонів водню у ґрунтових пастах112.00 грн133.00 грн
187. ДСТУ 7603:2014 Якість ґрунту. Визначення рухомих сполук калію методом Дашевського в модифікації ННЦ ІГА імені О. Н. Соколовського112.00 грн133.00 грн
188. ДСТУ 7627:2014 Ґрунти тепличні. Визначення загальної засоленості. Кондуктометричний метод112.00 грн133.00 грн
189. ДСТУ 7625:2014 Ґрунти тепличні. Метод визначення рН водної суспензії112.00 грн133.00 грн
190. ДСТУ 7632:2014 Ґрунти тепличні. Метод визначення органічної речовини112.00 грн133.00 грн
191. ДСТУ 7634:2014 Ґрунти тепличні. Метод визначення водорозчинного натрію112.00 грн133.00 грн
192. ДСТУ 7928:2015 Якість ґрунту. Визначення активності грунтового ферменту поліфенолоксидази фотоелектроколориметричним методом112.00 грн133.00 грн
193. ДСТУ 7875:2015 Охорона ґрунтів. Екологічне нормування антропогенного навантаження на грунтовий покрив. Основні положення112.00 грн133.00 грн
194. ДСТУ 7907:2015 Якість ґрунту. Визначення рухомих сполук калію методом Маслової в модифікації ННЦІГА імені О. Н. Соколовського112.00 грн133.00 грн
195. ДСТУ 7841:2015 Якість ґрунту. Стаціонарні польові дослідження. Номенклатура показників112.00 грн133.00 грн
196. ДСТУ 7833:2015 Якість ґрунту. Ґрунти еродовані. Вимоги щодо використання112.00 грн133.00 грн
197. ДСТУ 7842:2015 Якість ґрунту. Оцінювання якості ґрунтів за гранулометричним складом112.00 грн133.00 грн
198. ДСТУ 7846:2015 Якість ґрунту. Оцінювання зміни родючості ґрунтів. Порядок проведення робіт112.00 грн133.00 грн
199. ДСТУ 7927:2015 Якість ґрунту. Метод визначення біологічного потенціалу ґрунтів за інтенсивністю дихання112.00 грн133.00 грн
200. ДСТУ 7843:2015 Якість ґрунту. Порядок створення мережі об'єктів моніторингу ґрунтів земель сільськогосподарського призначення112.00 грн133.00 грн
201. ДСТУ 7859:2015 Якість ґрунту. Оцінювання якості проведення меліоративної плантажної оранки112.00 грн133.00 грн
202. ДСТУ 7910:2015 Якість ґрунту. Визначення обмінної кислотності112.00 грн133.00 грн
203. ДСТУ 7692:2015 Якість ґрунту. Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення. Основні положення112.00 грн133.00 грн
204. ДСТУ 8346:2015 Якість ґрунту. Методи визначення питомої електропровідності, pH і щільного залишку водної витяжки112.00 грн133.00 грн
205. ДСТУ EN 13037:2005 Меліоранти ґрунту та середовища росту. Визначення рН (EN 13037:1999, ІDТ)112.00 грн133.00 грн
206. ДСТУ EN 13038:2005 Меліоранти ґрунту та середовища росту. Визначення електричної провідності (EN 13038:1999, ІDТ112.00 грн133.00 грн
207. ДСТУ 7872:2015 Охорона ґрунтів. Деградація ґрунтів. Оцінювання хімічної та фізичної деградації ґрунтів112.00 грн133.00 грн
208. ДСТУ 5084:2008 Методи обстежування та відбирання проб для виявлення ризоманії буряків112.00 грн133.00 грн
209. ДСТУ ISO 10390:2007 Якість ґрунту. Визначення рН (ISO 10390:2005, IDT)112.00 грн133.00 грн
210. ДСТУ ISO 23753-2:2010 Якість ґрунту. Визначення дегідрогеназної активності ґрунтів. Частина 2. Метод з використанням іодтетразолхлориду (ISO 23753-2:2005, IDT)112.00 грн133.00 грн
211. ДСТУ ISO 23753-1:2010 Якість ґрунту. Визначення дегідрогеназної активності ґрунтів. Частина 1. Метод з використанням трифенілтетразохлориду (ISO 23753-1:2005, IDT)112.00 грн133.00 грн
212. ДСТУ 8016:2015 Мікробіологія ґрунту. Визначення фериредуктазної активності фотоколориметричним методом112.00 грн133.00 грн
213. ДСТУ 4114-2002 Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Мачигіна112.00 грн133.00 грн
214. ДСТУ 4115-2002 Ґрунти. Визначання рухомих сполук фосфору і калію за модифікованим методом Чирикова112.00 грн133.00 грн
215. ДСТУ 8132:2015 Кореневища, бульби та інші вегетативні частини рослин квіткових культур. Частина 1. Вегетативні частини багаторічних ґрунтопокривних рослин. Технічні умови112.00 грн133.00 грн
216. ДСТУ 8190:2015 Цикорій коренеплідний. Передпосівний обробіток ґрунту. Показники якості та методи їх визначання112.00 грн133.00 грн
217. ДСТУ Б В.2.5-29:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозіїуточнюйтеуточнюйте
218. ДСТУ 4219-2003 Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозіїуточнюйтеуточнюйте
219. ДСТУ Б А.2.4-13:2009 Система проектної документації для будівництва. Умовні графічні зображення та умовні познаки в документації з інженерно-геологічних вишукуваньуточнюйтеуточнюйте
220. ДСТУ 7913:2015 Якість ґрунту. Метод визначання рухомих сполук залізауточнюйтеуточнюйте
221. ДСТУ ISO/TR 11046-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту олив. Метод інфрачервоної спектрометрії і метод газової хроматографії уточнюйтеуточнюйте
222. ДСТУ ISO 16586:2005 Якість ґрунту. Визначення об'ємної вологості ґрунту за відомою щільністю складення на суху масу. Гравіметричний метод уточнюйтеуточнюйте
223. ДСТУ ISO 10693-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту карбонатів. Об'ємний метод уточнюйтеуточнюйте
224. ДСТУ ISO 10694-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту органічного і загального вуглецю методом сухого спалювання (елементний аналіз)уточнюйтеуточнюйте
225. ДСТУ ISO 11261-2001 Якість ґрунту. Визначання загального вмісту азоту. Модифікований метод К'єльдаляуточнюйтеуточнюйте
226. ДСТУ ISO 11263-2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту рухомих сполук фосфору. Спектрометричний метод визначання фосфору в розчині гідрокарбонату натріюуточнюйтеуточнюйте
227. ДСТУ ISO 11274-2001 Якість ґрунту. Визначання водоутримувальної характеристики. Лабораторні методиуточнюйтеуточнюйте
228. ДСТУ ISO 11276-2001 Якість ґрунту. Визначання тиску поровоі води. Метод з використовуванням тензіометрауточнюйтеуточнюйте
229. ДСТУ ISO 11464-2001 Якість ґрунту. Попереднє обробляння зразків для фізико-хімічного аналізууточнюйтеуточнюйте
230. ДСТУ ISO 11465-2001 Якість ґрунту. Визначання сухої речовини та вологості за масою. Гравіметричний методуточнюйтеуточнюйте
231. ДСТУ ISO 11466-2001 Якість ґрунту. Вилучання перехідних елементів, що розчиняються в царській водціуточнюйтеуточнюйте
232. ДСТУ Б В.2.5-44:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування систем опалення будівель з тепловими насосами (EN 15450:2007, MOD)уточнюйтеуточнюйте
233. ДСТУ Б Д.2.4-1:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Земляні роботи (Збірник 1)уточнюйтеуточнюйте
234. ДСТУ 7923:2015 Якість ґрунту. Гумусовий стан. Номенклатура показниківуточнюйтеуточнюйте
235. ДСТУ 4288:2004 Якість ґрунту. Паспорт ґрунтууточнюйтеуточнюйте 

 

 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали