Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Деякі питання діяльності Міністерства культури, молоді та спорту

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 жовтня 2019 р. N 885

Київ

Деякі питання діяльності Міністерства культури, молоді та спорту

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Міністерство культури, молоді та спорту України, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пунктів 1 - 3, підпункту 1, абзаців третього, четвертого підпункту 2, підпункту 3 пункту 4, підпункту 2 пункту 5, пунктів 6 - 8, підпункту 2 пункту 9, пунктів 11 - 13, підпункту 2 пункту 14 змін, затверджених цією постановою, абзацу третього пункту 1, абзаців п'ятого та сьомого підпункту 1, підпункту 3 пункту 3, підпунктів 6, 9, 36 - 51, 133 - 141, 161 - 179 пункту 4 Положення про Міністерство культури, молоді та спорту України, затвердженого цією постановою, які набирають чинності з 1 січня 2020 року.

 

Прем'єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2019 р. N 885

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство культури, молоді та спорту України

1. Міністерство культури, молоді та спорту України (МКМС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

МКМС є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, державної мовної політики, охорони культурної спадщини, фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, популяризації України в світі, музейної справи, державного іномовлення, інформаційного суверенітету України та інформаційної безпеки, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, у молодіжній сфері, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах кінематографії, відновлення та збереження національної пам'яті, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в Україні.

МКМС є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів), інформаційній та видавничій сфері, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері телебачення і радіомовлення.

МКМС є суб'єктом протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань.

2. МКМС у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями МКМС є:

1) забезпечення формування та реалізація:

державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної справи, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики;

державної політики у сферах інформаційного суверенітету, інформаційної безпеки України;

державної політики у сфері державного іномовлення;

державної політики в інформаційній та видавничій сферах;

державної політики у сферах популяризації України в світі, стратегічних комунікацій, зокрема з питань поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами;

державної політики у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів);

державної політики у молодіжній сфері;

державної політики у сфері національно-патріотичного виховання;

державної політики у сфері фізичної культури і спорту;

2) забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах кінематографії, відновлення та збереження національної пам'яті, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин;

3) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення;

4) участь у формуванні та реалізації в межах повноважень, передбачених законом, державної політики у сфері волонтерської діяльності;

5) участь у формуванні та реалізації державної політики з питань тимчасово окупованих територій України у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі та населення, що на них проживає, з метою їх реінтеграції в єдиний культурний та інформаційний простір України.

4. МКМС відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

4) готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

5) здійснює нормативно-правове регулювання у сферах культури та мистецтв, інформаційного суверенітету, інформаційної безпеки України, державної мовної політики, охорони культурної спадщини, фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, популяризації України в світі, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в Україні, державного іномовлення, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, музейної справи, кінематографії, відновлення та збереження національної пам'яті, у молодіжній сфері, а також бере участь у здійсненні нормативно-правового регулювання у сфері волонтерської діяльності;

6) здійснює нормативно-правове регулювання у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів), інформаційній та видавничій сферах, у сфері телебачення і радіомовлення;

7) бере участь у здійсненні нормативно-правового регулювання з питань тимчасово окупованих територій України у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі та населення, що на них проживає, з метою їх реінтеграції в єдиний культурний та інформаційний простір України;

8) визначає перспективи та пріоритетні напрями розвитку у сферах культури та мистецтв, інформаційного суверенітету, інформаційної безпеки України, державної мовної політики, охорони культурної спадщини, фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, популяризації України в світі, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин в Україні, державного іномовлення, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, музейної справи, кінематографії, відновлення та збереження національної пам'яті, молодіжній сфері;

9) визначає перспективи та пріоритетні напрями розвитку у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів), інформаційній та видавничій сферах, у сфері телебачення і радіомовлення;

10) визначає перспективи та пріоритетні напрями реінтеграції населення, що проживає на тимчасово окупованих територіях України у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, в єдиний культурний та інформаційний простір України, забезпечує їх реалізацію;

11) бере відповідно до законодавства участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення і денонсації таких договорів, укладає міжнародні договори, забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції МКМС;

12) розробляє і здійснює заходи щодо створення умов для відродження та розвитку культури української нації, всіх видів мистецтв, мистецького аматорства, осередків традиційної культури, народних художніх промислів, нематеріальної культурної спадщини та креативних індустрій;

13) здійснює заходи щодо підтримки видань аудіовізуальної, відеопродукції з творами мистецтва;

14) вживає заходів до забезпечення соціального захисту професійних творчих працівників і працівників культури;

15) здійснює координацію діяльності Українського культурного фонду, організовує підготовку та проведення рейтингового інтернет-голосування з питань обрання до складу наглядової ради Українського культурного фонду представників закладів культури та громадських об'єднань;

16) формує Єдиний банк даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні, затверджує порядок накладення штрафів за порушення вимог статей 3 і 31 Закону України "Про гастрольні заходи в Україні";

17) складає на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, СБУ, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці, який оприлюднює на власному офіційному веб-сайті, та забезпечує його своєчасне оновлення;

18) сприяє діяльності творчих спілок, молодіжних, дитячих та інших громадських об'єднань, що функціонують у сферах культури, мистецтв, у молодіжній сфері;

19) організовує провадження виставкової діяльності, проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних мистецьких фестивалів і конкурсів, культурно-мистецьких проектів, концертів, мистецьких аукціонів, виставок, виставок-продажів та інших заходів з питань, що належать до його компетенції;

20) здійснює інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних книжкових виставках, ярмарках, форумах;

21) організовує конкурси на кращі ескізні проекти пам'ятників і монументів державного значення, забезпечує їх ескізне проектування;

22) вживає заходів для забезпечення захисту об'єктів права інтелектуальної власності, реалізації авторських і суміжних прав з питань, що належать до компетенції МКМС;

23) формує, встановлює та затверджує в установленому порядку за участю і погодженням з іншими сторонами соціального партнерства державні соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами культури, здійснює відповідно до законодавства постійний державний моніторинг застосування та фінансового забезпечення зазначених нормативів та контроль за їх додержанням;

24) порушує в установленому порядку клопотання про надання закладам (установам) культури статусу національного, надає статус академічного професійним творчим колективам;

25) організовує відповідно до законодавства і бере участь у проведенні конгресів, форумів, конференцій, семінарів, нарад, організовує підготовку, публікацію, розповсюдження і тиражування нотно-мистецької літератури, творів літератури та мистецтва, а також каталогів творів образотворчого мистецтва, методичної, мистецтвознавчої і культурологічної літератури;

26) вносить в установленому порядку пропозиції стосовно відзначення державними нагородами, присвоєння почесних звань, а також здійснює нагородження відомчими заохочувальними відзнаками;

27) організовує роботу з:

надання грантів Президента України молодим діячам культури і мистецтв для створення і реалізації творчих проектів та ініціює заснування нових грантів для реалізації творчих проектів;

присудження премій та галузевих відзнак за видатні досягнення у галузі культури;

надання стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва;

28) забезпечує нормативне регулювання ведення квиткового господарства у сферах, що належать до компетенції МКМС;

29) сприяє централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів, здійснює координацію робіт з об'єднання бібліотек в єдину бібліотечно-інформаційну систему;

30) здійснює відповідно до законодавства координацію діяльності бібліотек, а також контроль за діяльністю бібліотек, що перебувають у державній та комунальній власності, збереженням ними бібліотечного фонду України;

31) організовує підготовку та перепідготовку бібліотечних кадрів, підвищення їх кваліфікації;

32) проводить атестацію бібліотечних кадрів та визначає порядок її проведення;

33) встановлює порядок та критерії формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за бюджетними програмами випуску книжкової продукції;

34) вживає разом з іншими органами державної влади заходів для:

забезпечення бібліотек сучасною вітчизняною книжковою продукцією, світовою літературою в перекладі на українську мову на різних носіях, зокрема адаптованих для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією;

створення умов для функціонування електронних бібліотек, зокрема аудіокниг, аудіодокументів у спеціальному цифровому форматі для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією;

запровадження та функціонування дієвої системи електронного книгокористування та обігу електронних книг через бібліотеки;

розвитку вітчизняного напряму з формування та впорядкування електронних книг, каталогів, баз даних;

розвитку книговидавничої справи та книгорозповсюдження;

35) розробляє заходи з популяризації вітчизняної книговидавничої продукції;

36) забезпечує в установленому порядку підготовку та подання пропозицій щодо призначення премій і стипендій в інформаційній та видавничій сфері;

37) здійснює організаційне забезпечення роботи Комітету із щорічної премії Президента України "Українська книжка року";

38) забезпечує державну стандартизацію у видавничій сфері, організовує та здійснює контроль за присвоєнням міжнародних стандартних номерів виданням, їх реєстрацією в національних і міжнародних бібліографічних базах даних;

39) веде реєстрацію (облік), наукову систематизацію, отримує обов'язкові примірники книжкових та періодичних друкованих видань, здійснює контроль за своєчасним надходженням обов'язкового примірника;

40) вживає разом з іншими органами державної влади заходів до обмеження доступу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, згідно із законодавством;

41) видає (відмовляє у видачі, анулює) дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України;

42) приймає на підставі звернень правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб рішення про накладення штрафу за розповсюдження на території України видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, без наявності відповідного дозволу;

43) вилучає з обігу видавничу продукцію, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу;

44) розробляє та затверджує критерії оцінки видавничої продукції, яка дозволена до розповсюдження на території України;

45) веде реєстр видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, забезпечує його розміщення на своєму офіційному веб-сайті та єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

46) забезпечує підвищення кваліфікації працівників видавничої сфери та поліграфії;

47) є замовником на випуск видавничої продукції (крім книжкової продукції), проведення наукових досліджень у сфері засобів масової інформації та інформаційно-бібліографічної діяльності;

48) веде Державний реєстр видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;

49) видає видавництвам і підприємствам книгорозповсюдження довідку про випуск та/або розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою;

50) здійснює методологічне забезпечення та координує діяльність видавництв, поліграфічних підприємств і підприємств книгорозповсюдження;

51) вживає заходів до надання державної фінансової підтримки засобам масової інформації, творчим спілкам у сфері засобів масової інформації;

52) здійснює заходи державної підтримки виробників в окремих галузях діяльності у сфері культури та мистецтв у порядку, передбаченому законом та довгостроковими національно-культурними державними цільовими програмами;

53) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання Українським інститутом книги функцій з реалізації програм підтримки книговидавничої справи;

54) затверджує порядок виконання бюджетної програми випуску книжкової продукції та критерії обрання книжкової продукції, що підтримується відповідно до зазначеної програми;

55) здійснює інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних виставках, ярмарках, форумах тощо;

56) погоджує рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування стосовно реорганізації та ліквідації бібліотек, що перебувають у державній та комунальній власності;

57) встановлює порядок створення страхових копій документів та колекцій, що внесені та/або підлягають внесенню до Державного реєстру національного культурного надбання;

58) погоджує рішення органів виконавчої влади щодо передачі іншим бібліотекам документів, внесених до Державного реєстру національного культурного надбання, якщо бібліотека не забезпечує створення необхідних умов для їх зберігання та використання;

59) визначає порядок передачі маловживаних, але цінних у науковому та художньому сенсі документів у бібліотеки-депозитарії, порядок вилучення з бібліотечних фондів документів, у тому числі ветхих та тих, що втратили актуальність, наукову та виробничу цінність або мають дефект, дублетних;

60) затверджує правила обліку, зберігання і використання документів, що перебувають у бібліотечних фондах, а також типові правила користування бібліотекою;

61) формує вимоги до ведення державного статистичного обліку театрів стосовно їх діяльності;

62) здійснює координацію діяльності театрів;

63) організовує навчання та фахову перепідготовку артистичного і художнього персоналу театрів;

64) здійснює контроль за діяльністю театрів, заснованих на державній та комунальній формі власності;

65) визначає порядок обліку театрів, створених у складі підприємств, установ, організацій, закладів освіти; погоджує зміну жанрового спрямування, мовного статусу театру;

66) вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо формування переліку професійних творчих працівників театрів і переліку посад (спеціальностей) працівників інших специфічних театральних професій;

67) здійснює заходи щодо виявлення, обстеження, ведення обліку і охорони осередків народних художніх промислів та заповідних територій народних художніх промислів;

68) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо затвердження переліку видів виробництв і груп виробів народних художніх промислів;

69) визначає порядок ведення обліку, зберігання і використання типових зразків виробів народних художніх промислів та унікальних виробів народних художніх промислів;

70) визначає за поданням місцевих органів виконавчої влади та за погодженням з Національною академією наук і відповідними творчими спілками осередки народних художніх промислів;

71) складає перелік об'єктів нематеріальної культурної спадщини;

72) сприяє збереженню та розвитку культурної інфраструктури села, культурно-дозвільної діяльності в сільській місцевості, традиційної культури регіонів;

73) здійснює формування державної частини Музейного фонду України, контроль за станом ведення обліку, зберіганням, охороною, використанням та переміщенням музейних предметів Музейного фонду України, що зберігаються в музеях незалежно від форми власності, сприяє розвитку сучасної інфраструктури музейної справи та музейної мережі, сприяє проведенню реставрації музейних предметів, предметів музейного значення недержавної частини Музейного фонду України у державних реставраційних закладах;

74) формує і веде Державний реєстр національного культурного надбання;

75) встановлює критерії віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер;

76) визначає разом з Мінфіном порядок встановлення оціночної та страхової вартості музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань Музейного фонду України та предметів музейного значення, що підлягають внесенню до Музейного фонду України, які тимчасово вивозяться за межі України для експонування на виставках, реставрації або проведення наукової експертизи;

77) затверджує:

порядок віднесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання та умови їх зберігання;

форми облікових документів на музейні предмети та предмети музейного значення;

положення про атестаційну комісію з питань проведення атестації реставраторів та її персональний склад;

78) визначає:

вимоги до умов зберігання та ведення обліку музейних предметів, музейних колекцій;

порядок консервації і реставрації музейних предметів Музейного фонду України;

порядок ведення обліку музеїв, створених у складі підприємств, установ, організацій, закладів освіти;

порядок проведення атестації працівників музеїв;

79) приймає рішення щодо обміну музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань, що належать до державної частини Музейного фонду України;

80) приймає рішення щодо:

вилучення музейних предметів, що належать до державної частини Музейного фонду України, з фондово-облікової документації у разі їх втрати або руйнування;

передачі музейних предметів державної частини Музейного фонду України з музеїв на постійне зберігання іншим музеям у межах України;

передачі музейних предметів і музейних колекцій державної частини Музейного фонду України з музеїв, що належать до сфери управління МКМС, на тимчасове зберігання іншим музеям, юридичним і фізичним особам у межах України;

передачі музейних предметів державної частини Музейного фонду України на тимчасове зберігання за межами України з метою їх експонування на виставках, проведення реставрації або наукової експертизи;

81) формує вимоги до ведення державного статистичного обліку музеїв, створених на території України;

82) здійснює координацію робіт із створення єдиної інформаційної системи музеїв;

83) здійснює контроль за діяльністю музеїв, заснованих на державній та комунальній формі власності;

84) порушує перед власником музейних предметів та музейних колекцій питання щодо покращення умов їх зберігання;

85) сприяє у разі потреби передачі музейних предметів, музейних колекцій та предметів музейного значення, що належать до недержавної частини Музейного фонду України, на тимчасове зберігання до державних музеїв;

86) затверджує правила встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках або в межах їх територій, затвердження зразків таких дощок, знаків, написів, позначок;

87) видає розпорядження і приписи щодо охорони пам'яток національного значення, припинення робіт на таких пам'ятках, їх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, якщо зазначені роботи виконуються за відсутності затверджених або погоджених з відповідними органами охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених законом, дозволів або з відхиленням від них;

88) визначає необхідність проведення охоронних заходів щодо збереження пам'яток національного значення та їх територій у разі виникнення загрози руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або виконання будь-яких робіт;

89) здійснює відповідно до закону нагляд за виконанням робіт з дослідження, консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування і музеєфікації пам'яток та інших робіт на пам'ятках, об'єктах археологічної спадщини і в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць;

90) здійснює координацію та контроль за паспортизацією нерухомих об'єктів культурної спадщини;

91) веде, забезпечує публікацію Державного реєстру нерухомих пам'яток України, вносить об'єкти культурної спадщини місцевого значення до Реєстру та зміни до нього щодо пам'яток місцевого значення, подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та змін до нього щодо пам'яток національного значення;

92) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо затвердження Списку історичних населених місць України та внесення до нього змін;

93) оголошує топографічно визначені території або водні об'єкти, в яких містяться об'єкти культурної спадщини або можлива їх наявність, охоронюваними археологічними територіями;

94) визначає межі територій археологічних пам'яток національного значення, затверджує зони їх охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів населених місць та встановлює режим їх використання;

95) видає власникам нерухомих об'єктів культурної спадщини або уповноваженим ними органам свідоцтва про реєстрацію таких об'єктів як пам'яток;

96) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо переміщення (перенесення) пам'ятки національного значення;

97) видає дозволи на:

переміщення (перенесення в інше місце) пам'яток місцевого значення;

проведення робіт на пам'ятках національного значення, їх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць;

проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт у межах території, на якій розташовані архітектурні пам'ятки, та в зонах їх охорони, на охоронюваній археологічній території, в історичних ареалах населених місць, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою;

відновлення земляних робіт, зупинених у зв'язку з виявленням знахідки археологічного або історичного характеру;

98) у межах повноважень, передбачених законом, погоджує:

відчуження або передачу пам'яток національного значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

охоронні договори на пам'ятки національного значення;

науково-проектну документацію на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам'яток національного значення;

програми та проекти містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам'ятках національного значення, їх територіях, в історико-культурних заповідниках, на історико-культурних заповідних територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програми та проекти, реалізація яких може позначитися на об'єктах культурної спадщини;

розміщення реклами на пам'ятках національного значення, в межах зон охорони таких пам'яток, історичних ареалів населених місць;

документацію із землеустрою у випадках та порядку, визначених Земельним кодексом України та Законом України "Про землеустрій", у частині відповідності зазначеної документації законодавству у сфері охорони культурної спадщини;

порядок подальшого використання музейних зібрань у разі ліквідації музеїв, що засновані на державній або комунальній формі власності;

рішення про вилучення приміщення музею, що є пам'яткою культурної спадщини;

99) бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель історико-культурного призначення;

100) забезпечує проведення експертизи з питань консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування нерухомих пам'яток;

101) організовує проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на збереження нерухомих пам'яток, традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць;

102) розробляє разом з Українським національним комітетом Міжнародної ради з питань пам'яток та визначних місць (ІКОМОС) пропозиції щодо внесення пам'яток до Списку всесвітньої спадщини;

103) затверджує:

державні норми і правила з питань охорони культурної спадщини;

методики і правила дослідження об'єктів культурної спадщини;

порядок обліку об'єктів культурної спадщини;

положення про історико-культурні заповідники, що належать до сфери управління МКМС, історико-культурну заповідну територію;

плани організації території історико-культурних заповідників, що належать до сфери управління МКМС, а також плани організації території історико-культурної заповідної території;

типове положення про консультативні ради для погодженого вирішення питань щодо охорони культурної спадщини на територіях областей, мм. Києва та Севастополя, інших населених пунктів;

форми дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території, на якій розташовані пам'ятки, та в зонах їх охорони, на охоронюваній археологічній території, в історичних ареалах населених місць, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою;

порядок передачі на постійне зберігання до профільних державних сховищ предметів і колекцій, знайдених під час проведення археологічних розвідок, розкопок, польової документації та звіту про проведені розвідки, розкопки;

порядок оформлення звіту про роботи, виконані відповідно до дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території, на якій розташовані пам'ятки, та в зонах їх охорони, на охоронюваній археологічній території, в історичних ареалах населених місць;

зразок облікової картки та паспорта об'єкта культурної спадщини;

форму акта технічного стану пам'ятки;

форму звітності (адміністративні дані) про пам'ятки і об'єкти культурної спадщини та інструкцію про її заповнення;

порядок розроблення плану організації території історико-культурного заповідника та історико-культурної заповідної території;

порядок визначення та затвердження меж і режимів використання зон охорони пам'яток та внесення змін до них;

104) здійснює відповідно до законодавства контроль за вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей;

105) вживає відповідно до законодавства заходів до повернення власникам їх незаконно вивезених (ввезених) культурних цінностей;

106) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення виконання міжнародних угод з питань культурних цінностей, переміщених з території України під час та внаслідок Другої світової війни, та запобігання їх незаконному переміщенню і сприяння поверненню державам, яким вони належать;

107) разом з відповідними організаціями України та інших держав розробляє та виконує програми і плани скоординованих дій з виявлення, ведення обліку та повернення в Україну культурних цінностей;

108) забезпечує проведення державної експертизи культурних цінностей, заявлених до вивезення (тимчасового вивезення) та у разі їх повернення після тимчасового вивезення, а також обернених відповідно до закону в дохід держави;

109) видає свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей;

110) складає переліки культурних цінностей, що вивозяться (тимчасово вивозяться), і встановлює режим їх вивезення; веде бази даних щодо переміщених культурних цінностей;

111) вирішує питання щодо безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави, для постійного зберігання в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійним організаціям;

112) налагоджує контакти із закордонними українцями з метою пошуку культурних цінностей, створення умов для повернення їх в Україну;

113) організовує роботу, пов'язану з виявленням та веденням обліку на території України культурних цінностей інших держав, сприяє вирішенню питань про їх повернення відповідно до законодавства України;

114) оприлюднює інформацію в Україні та за її межами про факти втрати або крадіжки культурних цінностей;

115) затверджує:

зразки паспортів на смичкові музичні інструменти і смички та перелік державних установ, яким надається право проведення державної експертизи смичкових музичних інструментів і смичків;

порядок оформлення права на вивезення (тимчасове вивезення) культурних цінностей та здійснення контролю за їх переміщенням через державний кордон України;

перелік державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей;

116) здійснює заходи, спрямовані на популяризацію культурних надбань Українського народу за межами України і світової культури в Україні (у тому числі проведення днів, тижнів, років культури);

117) вживає заходів до забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України;

118) забезпечує дотримання мовних прав українців;

119) здійснює заходи щодо реалізації положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин у сфері культурної діяльності;

120) здійснює заходи щодо заохочення міжкультурного діалогу, культурних обмінів для усвідомлення цінності культурного розмаїття, поваги до різних форм культурного самовираження;

121) створює спеціалізовані організаційні структури для науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення театрів та музеїв;

122) визначає перспективи і напрями розвитку спеціалізованої мистецької освіти;

123) затверджує:

положення про заклади спеціалізованої мистецької освіти;

положення про атестацію педагогічних працівників закладів спеціалізованої мистецької освіти;

стандарти спеціалізованої мистецької освіти (крім стандартів вищої освіти), типові освітні програми та зразки службової і навчальної документації для мистецьких шкіл;

124) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо затвердження положення про сертифікацію педагогічних працівників закладів спеціалізованої мистецької освіти;

125) створює наглядові ради закладів вищої освіти мистецького спрямування, засновником яких є МКМС;

126) подає пропозиції щодо формування, розміщує та забезпечує виконання державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації працівників закладів культури і мистецтв;

127) бере участь у формуванні державної інформаційної політики;

128) вживає заходів до захисту прав громадян на вільний збір, зберігання, використання і поширення інформації, зокрема на тимчасово окупованих територіях, відповідно до покладених на МКМС завдань;

129) вживає разом з іншими органами державної влади заходів до захисту неповнолітніх від негативного впливу інформаційної продукції, зокрема аудіо- і відеопродукції, яка становить загрозу суспільній моралі або може зашкодити фізичному, психічному чи моральному розвитку неповнолітніх;

130) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, координацію діяльності органів виконавчої влади та взаємодію з органами місцевого самоврядування з питань, віднесених до компетенції МКМС;

131) надає методичну та практичну допомогу засобам масової інформації у сфері інформаційного суверенітету України та інформаційної безпеки;

132) надає методичну та практичну допомогу державним та комунальним засобам масової інформації в процесі їх реформування;

133) бере участь у формуванні єдиного інформаційного простору, сприянні розвитку інформаційного суспільства;

134) розробляє заходи щодо запобігання внутрішньому і зовнішньому інформаційному впливу, який загрожує інформаційній безпеці держави, суспільства, особи;

135) узагальнює інформацію органів виконавчої влади про інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

136) готує пропозиції щодо вдосконалення системи державного управління в інформаційній та видавничій сфері, поліграфії;

137) спрямовує і надає методичну та практичну допомогу структурним підрозділам центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, на які покладається взаємодія із засобами масової інформації, сприяє їх професійній підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації;

138) визначає порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо інформаційного наповнення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади;

139) проводить моніторинг інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади та подає пропозиції зазначеним органам;

140) аналізує та прогнозує розвиток ринку у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері, поліграфії;

141) розробляє та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових документів щодо інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

142) розробляє плани заходів щодо сприяння незалежності засобів масової інформації, захисту прав журналістів та споживачів інформаційної продукції;

143) організовує проведення досліджень впливу результатів діяльності засобів масової інформації на суспільну свідомість;

144) сприяє розбудові в Україні системи державних стратегічних комунікацій;

145) розробляє разом з МЗС плани заходів та програмні документи щодо позиціонування України в світі;

146) сприяє дотриманню в Україні свободи слова;

147) розробляє та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України програмні документи у сфері захисту інформаційного простору України від зовнішнього інформаційного впливу;

148) вживає разом з іншими центральними органами виконавчої влади заходів до популяризації вітчизняної телепродукції за кордоном;

149) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення механізму державної підтримки діяльності з виготовлення та популяризації вітчизняної аудіовізуальної продукції;

150) забезпечує моніторинг інформації у вітчизняних та іноземних засобах масової інформації;

151) утворює спеціалізовані експертні ради;

152) засновує телерадіоорганізації та бере участь в їх діяльності, організовує та забезпечує діяльність державних телерадіоорганізацій в частині закордонного мовлення з метою поширення інформації про Україну у світі;

153) сприяє інтеграції суб'єктів державного іномовлення України у світовий інформаційний простір та провадженню ними діяльності відповідно до міжнародних стандартів;

154) сприяє популяризації та формуванню позитивного іміджу України у світових інформаційних ресурсах та національних інформаційних ресурсах іноземних держав з метою захисту її політичних, економічних та соціально-культурних інтересів, зміцнення національної безпеки і відновлення територіальної цілісності України;

155) забезпечує інформаційну та культурну реінтеграцію тимчасово окупованих територій України у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, районів, прилеглих до цих територій, та населення, що на них проживає;

156) забезпечує організацію та проведення інформаційних, комунікаційних кампаній, публічних заходів з метою інформування населення про реформи, що проводяться Кабінетом Міністрів України та іншими державними органами, а також спрямованих на підтримку національно-патріотичного виховання, молоді, популяризацію здорового способу життя, фізичної культури і спорту, розвитку особистості, підвищення рівня правової культури населення, зміцнення національної єдності, консолідації українського суспільства та взаємодії з громадськістю тощо;

157) здійснює міжнародне співробітництво, забезпечує виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України, з питань державного іномовлення, інформаційної безпеки та стратегічних комунікацій;

158) забезпечує організацію та проведення мистецьких конкурсів з метою реалізації культурно-мистецьких проектів, спрямованих на здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору;

159) погоджує в'їзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзд з неї у разі необхідності провадження журналістської діяльності;

160) вносить подання щодо видачі посвідки на тимчасове проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для роботи кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації;

161) здійснює інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних телекомунікаційних виставках, ярмарках, форумах;

162) забезпечує розроблення та виконання програм розвитку туризму і курортів в Україні;

163) організовує облік туристичних ресурсів України, забезпечує їх раціональне використання та охорону;

164) визначає перелік посад фахівців туристичного супроводу та кваліфікаційні вимоги до них;

165) забезпечує створення та ведення Державного кадастру природних територій курортів;

166) встановлює порядок створення та ведення Державного кадастру природних територій курортів;

167) бере участь у створенні та веденні Державного кадастру природних лікувальних ресурсів;

168) затверджує порядок оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання;

169) встановлює відповідні категорії об'єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об'єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо), видає свідоцтва про встановлення об'єктам туристичної інфраструктури відповідної категорії та веде реєстр свідоцтв про встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури;

170) бере участь у розробленні програм облаштування транспортних магістралей об'єктами туристичної інфраструктури;

171) вживає заходів до підвищення конкурентоспроможності туристичного ринку, в тому числі заходів, пов'язаних з інтеграцією національного туристичного ринку в єдиний європейський туристичний простір;

172) проводить дослідження туристичного ринку, готує і поширює інформацію про Україну та її туристичні можливості на міжнародному туристичному ринку та всередині держави;

173) у межах повноважень, передбачених законом, розробляє, укладає і виконує міжнародні договори у сфері туристичної діяльності, представляє державу в міжнародних туристських організаціях і на міжнародних заходах з туризму;

174) вживає заходів до розширення міжнародного співробітництва, утвердження України на світовому туристичному ринку;

175) сприяє координації діяльності органів виконавчої влади, суб'єктів підприємницької діяльності, їх об'єднань, що провадять діяльність у сфері туризму;

176) надає суб'єктам туристичної діяльності методичну, консультаційну та іншу допомогу;

177) поширює соціальну рекламу у сфері туризму;

178) забезпечує реалізацію заходів щодо інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

179) затверджує:

перелік книжкових видань, випуск яких здійснюється за програмою "Українська книга";

перелік книжкової продукції, що придбавається для поповнення бібліотечних фондів;

перелік фільмів патріотичного спрямування, для виробництва та розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка;

180) координує програми, проекти та заходи, що здійснюються органами виконавчої влади з національно-патріотичного виховання;

181) здійснює міжнародне співробітництво у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту та національно-патріотичного виховання;

182) розробляє разом з іншими органами виконавчої влади і подає на затвердження Кабінету Міністрів України соціальні норми та нормативи щодо соціального становлення та розвитку молоді;

183) вживає заходів до популяризації та утвердження здорового способу життя, гуманістичних цінностей, національної свідомості та патріотичних почуттів молоді, організації її змістовного дозвілля, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню в молодіжному середовищі соціально небезпечних захворювань;

184) у межах компетенції сприяє проведенню заходів з формування в молоді культури планування сім'ї, підготовки молоді до сімейного життя, формування в суспільстві розуміння важливості ролі сім'ї для розвитку держави та забезпечення соціальної злагоди;

185) сприяє організації та проведенню інформаційних, комунікаційних кампаній, публічних заходів з метою інформування дітей та молоді щодо формування інформаційно-цифрової компетентності, зокрема безпечної поведінки в онлайн-просторі;

186) бере участь у проведенні інформаційних кампаній, проведенні просвітницької роботи в засобах масової інформації, спрямованої на формування в суспільстві відповідального ставлення до створення сім'ї та виховання дітей;

187) заохочує розвиток різних форм благодійної та спонсорської діяльності для всебічної підтримки та покращення становища молоді та молодих сімей;

188) розробляє та поширює онлайн-курси, програми для дітей, молоді, батьків, педагогів щодо формування безпечної поведінки в онлайн-просторі;

189) сприяє в установленому порядку розвитку молодіжних центрів в Україні, у тому числі здійснює управління державною установою "Всеукраїнський молодіжний центр";

190) сприяє в установленому порядку працевлаштуванню молоді, створенню умов для її інтелектуального самовдосконалення і творчого розвитку, формуванню гуманістичних цінностей та патріотичних почуттів у молодих громадян;

191) надає в установленому порядку державну підтримку молодіжним та дитячим громадським об'єднанням для виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей та молоді згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

192) сприяє розвитку волонтерської діяльності у сферах фізичної культури і спорту та національно-патріотичного виховання, у молодіжній сфері, проведенню заходів національного та міжнародного значення, пов'язаних з організацією масових спортивних заходів;

193) здійснює в установленому порядку підготовку пропозицій щодо призначення грантів Президента України для обдарованої молоді та присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;

194) координує заходи з питань соціального становлення та розвитку молоді, а також розвитку дитячого та молодіжного руху, дитячо-юнацького спорту, резервного спорту, масового спорту, спорту вищих досягнень, спорту осіб з інвалідністю, спорту ветеранів;

195) вживає разом із заінтересованими органами виконавчої влади заходів для розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, здійснює організаційно-методичне забезпечення їх діяльності;

196) встановлює порядок надання дитячо-юнацьким спортивним школам вищої, першої, другої категорії;

197) засновує в установленому порядку державні центри олімпійської підготовки;

198) надає в установленому порядку дитячо-юнацьким спортивним школам вищу категорію, статус спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву, спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю паралімпійського та дефлімпійського резерву, закладам освіти - статус закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, закладам фізичної культури і спорту - статус центру олімпійської підготовки;

199) затверджує:

положення про школу вищої спортивної майстерності;

положення про центр фізичного здоров'я населення;

умови оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, заснованих органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

правила спортивних змагань з видів спорту, визнаних в Україні;

положення (регламент) про проведення всеукраїнських спортивних змагань;

порядок складення календарних планів фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, а також вимоги до змісту положення (регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання;

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, контролює його виконання;

п'ятирічні зведені плани науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту та проводить аналіз їх виконання;

положення про національні збірні команди з видів спорту, визнаних в Україні;

порядок присвоєння спортивними федераціями кваліфікаційних категорій спортивним суддям;

Положення про Єдину спортивну класифікацію України, порядок видачі посвідчення про присвоєння відповідного спортивного розряду, затверджує зразки нагрудних значків, що свідчать про рівень спортивної, суддівської кваліфікації, а також установлює перелік спортивних нагород для переможців і рекордсменів всеукраїнських спортивних змагань;

перелік показників стану розвитку фізичної культури і спорту;

200) забезпечує в установленому порядку діяльність спеціалізованого державного закладу - Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю;

201) визначає нормативи матеріально-технічного та кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту;

202) сприяє національним спортивним федераціям України та фізкультурно-спортивним товариствам у забезпеченні розвитку олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту, спорту ветеранів, національним спортивним федераціям осіб з інвалідністю з нозологій - у розвитку видів спорту осіб з інвалідністю, покращенню їх матеріально-технічної бази, надає іншу підтримку;

203) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, координацію діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, штатних спортивних команд резервного спорту;

204) організовує та проводить чемпіонати України з видів спорту, визнаних в Україні, інші всеукраїнські та міжнародні спортивні заходи, забезпечує участь національних збірних команд у міжнародних змаганнях, погоджує проведення міжнародних змагань на території України;

205) комплектує в установленому порядку національні збірні команди України з визнаних в Україні олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту, з видів спорту осіб з інвалідністю для підготовки їх до участі в міжнародних спортивних змаганнях;

206) комплектує окремі офіційні делегації національних збірних команд України для участі в окремих міжнародних спортивних змаганнях;

207) формує на конкурсній основі штатну команду національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту;

208) укладає трудові договори (контракти) із спортсменами та фахівцями штатної команди національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських та національних видів спорту;

209) забезпечує розвиток спортивної медицини, провадить діяльність, пов'язану із запобіганням використанню допінгу у спорті;

210) визначає в установленому порядку потребу у фахівцях сфер фізичної культури і спорту та національно-патріотичного виховання, бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів у сферах фізичної культури і спорту та національно-патріотичного виховання, молодіжній сфері, визначенні основних напрямів наукових досліджень, проведенні науково-дослідної роботи у цих сферах;

211) встановлює порядок атестації тренерів та спортивних суддів;

212) приймає рішення про надання громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості статусу національної або відмову в його наданні;

213) визначає порядок визнання видів спорту в Україні, включення їх до відповідного реєстру та порядок його ведення;

214) видає посвідчення про присвоєння відповідного спортивного звання;

215) готує пропозиції щодо призначення державних стипендій, стипендій Кабінету Міністрів України спортсменам, тренерам, видатним діячам та ветеранам фізичної культури і спорту;

216) подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо переліку підприємств, установ, організацій, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклубів та авіаційно-спортивних клубів Товариства сприяння обороні України, що звільняються від сплати земельного податку;

217) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, контроль за ефективністю використання спортивних споруд;

218) організовує та забезпечує будівництво і реконструкцію спортивних споруд;

219) сприяє діяльності всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, надає їм відповідно до закону фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету;

220) сприяє розвитку різних форм фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової діяльності за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку населення, забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, діяльність центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

221) організовує здійснення контролю за якістю фізкультурно-спортивних послуг;

222) забезпечує відповідно до закону збирання адміністративних даних і проведення статистичних спостережень з метою одержання інформації про сферу фізичної культури і спорту;

223) проводить інформаційно-просвітницьку роботу з питань фізичної культури і спорту та національно-патріотичного виховання;

224) сприяє в установленому порядку розвитку матеріально-технічної бази Національного олімпійського комітету України, надає йому фінансову, організаційну допомогу щодо розвитку олімпійського руху, забезпечення підготовки та участі національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри;

225) сприяє в установленому порядку Національному комітетові спорту інвалідів у фізкультурно-оздоровчій та спортивній діяльності, фізкультурно-спортивній реабілітації осіб з інвалідністю, надає йому фінансову та організаційну допомогу в забезпеченні розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, паралімпійського та дефлімпійського руху, зміцненні матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю;

226) сприяє в установленому порядку діяльності Спортивного комітету України щодо розвитку неолімпійських видів спорту, надає йому фінансову та організаційну допомогу з підготовки та участі національних збірних команд України у Всесвітніх та Європейських іграх з неолімпійських видів спорту, інших міжнародних спортивних змаганнях;

227) визначає на конкурентних засадах в установленому Кабінетом Міністрів України порядку всеукраїнське громадське об'єднання фізкультурно-спортивної спрямованості ветеранів фізичної культури і спорту, яке представляє Україну у відповідних міжнародних організаціях, на Всесвітніх та Європейських спортивних іграх ветеранів фізичної культури і спорту та інших міжнародних спортивних змаганнях, якщо інше не передбачено вимогами відповідних міжнародних організацій та/або міжнародними договорами України;

228) взаємодіє з організаціями, установами, громадськими об'єднаннями, діяльність яких спрямована на покращення національно-патріотичного виховання;

229) бере участь у розробленні та впровадженні методологій національно-патріотичного виховання, що базуються на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах та рекомендаціях, з метою консолідації української нації, популяризації традицій духовно-культурної самобутності українського народу, української мови, героїки боротьби за державну незалежність і територіальну цілісність України, шанобливого ставлення до пам'яті жертв окупаційних режимів в Україні, протидії антиукраїнським проявам;

230) бере участь в організації та проведенні міжнародних і всеукраїнських освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких, культурологічних, науково-методичних заходів (семінарів, семінарів-тренінгів, таборів, змагань, акцій, засідань за круглим столом, конференцій, форумів, конкурсів, інших заходів) з національно-патріотичного виховання, спрямованих на:

формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної та громадянської свідомості;

підвищення рівня знань громадян про видатних особистостей українського державотворення;

збільшення чисельності молоді, яка пишається своїм українським походженням, громадянством, а також готова до виконання конституційного обов'язку із захисту незалежності і територіальної цілісності України;

збільшення чисельності молоді, залученої до проведення за участю військово-патріотичних клубів та учасників антитерористичної операції заходів з національно-патріотичного виховання;

підготовку громадських активістів, які залучаються до організації та проведення всеукраїнських дитячо-юнацьких військово-патріотичних ігор;

популяризацію української мови;

проведення просвітницької роботи з популяризації україномовних молодіжних друкованих видань національно-патріотичного змісту;

залучення національно-патріотичної активної молоді до формування та реалізації державної політики, а також діяльності органів місцевого самоврядування;

збільшення чисельності молоді, яка бере активну участь у діяльності та заходах громадських об'єднань національно-патріотичного спрямування;

ушанування героїв - учасників боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України;

популяризацію національної духовно-культурної спадщини;

збільшення кількості відвідувань молоддю закладів, що популяризують культурні та мистецькі традиції українського народу, а також експозицій музеїв, присвячених національно-визвольній боротьбі українців;

231) бере участь у вивченні та узагальненні досвіду роботи з питань національно-патріотичного виховання;

232) проводить аналіз та моніторинг програм і заходів з національно-патріотичного виховання, взаємодії з науковими та науково-дослідними установами у зазначеному напрямі;

233) бере участь у підготовці пропозицій щодо фінансового забезпечення програм, проектів і заходів з національно-патріотичного виховання за рахунок коштів державного бюджету;

234) враховує під час розроблення та затвердження нормативних актів щодо організації та проведення офіційних спортивних змагань конфлікт інтересів спортсменів, інших осіб, які провадять діяльність у сфері спорту, як передумову впливу корупційних правопорушень на результати змагань, запобігає організаційно-нормативним передумовам такого впливу та усуває їх, встановлює відповідальність і санкції за корупційні правопорушення;

235) вживає в разі виявлення факту впливу корупційного правопорушення на результат офіційного спортивного змагання чи одержання інформації про таке корупційне правопорушення з боку спортсмена, особи, уповноваженої на проведення офіційного спортивного змагання, або особи допоміжного спортивного персоналу заходів до припинення правопорушення та невідкладно інформує про його вчинення відповідних посадових осіб у сфері спорту, а в разі необхідності - правоохоронні органи;

236) усуває у випадках, визначених законом, від участі в офіційних спортивних змаганнях і підготовки до них спортсменів, осіб, уповноважених на проведення офіційного спортивного змагання, осіб допоміжного спортивного персоналу в порядку, встановленому законом та/або нормативними актами компетентних спортивних організацій;

237) застосовує встановлені нормативними актами компетентних спортивних організацій санкції за порушення заборони щодо розміщення ставок на спорт, передбаченої законом;

238) застосовує встановлені нормативними актами компетентних спортивних організацій санкції до осіб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду, набрала чинності постанова про адміністративне корупційне правопорушення, яке вплинуло чи могло вплинути на результати офіційного спортивного змагання;

239) інформує в установленому порядку відповідні міжнародні спортивні організації, правоохоронні органи про вжиті заходи та санкції, застосовані відповідно до закону;

240) надає необхідну допомогу правоохоронним органам під час розгляду ними матеріалів щодо фактів корупційних правопорушень, що вплинули чи могли вплинути на результати офіційних спортивних змагань;

241) проводить через засоби масової інформації просвітницьку та роз'яснювальну роботу, спрямовану на запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань;

242) сприяє науковим дослідженням з питань, що належать до компетенції МКМС;

243) здійснює організаційно-методологічне забезпечення у сферах, що належать до компетенції МКМС;

244) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю МКМС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

245) здійснює функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

246) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. МКМС з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції та контроль за їх реалізацією в апараті МКМС, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат МКМС та на керівні посади підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату МКМС;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті МКМС, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням в апараті МКМС;

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

7) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, вирішення питань цивільного захисту, стабільну роботу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, в умовах особливого періоду і надзвичайного стану, додержання правового режиму надзвичайного чи воєнного стану в разі його введення в Україні або в окремих її місцевостях, здійснення інших заходів відповідно до законодавства;

8) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю МКМС, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах, що належать до компетенції МКМС;

9) засновує в установленому порядку засоби масової інформації з метою висвітлення питань, що належать до компетенції МКМС;

10) провадить в установленому порядку інформаційну, рекламну та видавничу діяльність з питань, що належать до його компетенції;

11) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.

6. МКМС для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства, фахівців, громадян (за згодою) для вивчення та/або розгляду питань, що належать до компетенції МКМС, виконання окремих робіт;

2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції МКМС;

4) проводити публічні заходи (з'їзди, конференції, семінари, наради тощо) з питань, що належать до його компетенції;

5) перевіряти факти впливу корупційного правопорушення на результат офіційного спортивного змагання чи отриману інформацію про корупційне правопорушення, проводити за власною ініціативою перевірку зазначених фактів порушень, утворювати з цією метою відповідні комісії;

6) отримувати від спортсменів, осіб, уповноважених на проведення офіційного спортивного змагання, осіб допоміжного спортивного персоналу письмові пояснення щодо фактів впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань;

7) залучати до участі в проведенні перевірки фактів корупційних правопорушень, що вплинули на результати офіційних спортивних змагань, чи інформації про такі правопорушення представників громадськості та фахівців у відповідній сфері;

8) запитувати у суб'єктів, які провадять діяльність у сфері спорту, інформацію, необхідну для належного виконання обов'язків, визначених законом;

9) приймати за результатами перевірок, визначених законом, обов'язкові для виконання рішення;

10) здійснювати співробітництво з питань запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань з відповідними міжнародними та національними спортивними організаціями;

11) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами.

7. МКМС у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.

8. МКМС у межах своїх повноважень на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, здійснює організацію та контроль за їх виконанням.

Накази МКМС, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Накази МКМС нормативно-правового змісту підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази МКМС, видані в межах повноважень, є обов'язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами.

9. МКМС очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.

Міністр має першого заступника, заступників Міністра, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

10. Міністр:

1) очолює МКМС, здійснює керівництво його діяльністю, є суб'єктом протидії корупційним правопорушенням, що впливають на результати офіційних спортивних змагань;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції МКМС;

3) спрямовує і координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема:

забезпечує формування державної політики у відповідній сфері та контролює її реалізацію центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани роботи таких центральних органів виконавчої влади;

погоджує структуру апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

видає обов'язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, накази та доручення з питань, що належать до компетенції таких органів;

погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування повністю або в окремій частині актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, та їх заступників;

ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідного органу;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, їх заступників, інших державних службовців і працівників апарату центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління відповідного органу;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, завдань та планів їх роботи;

визначає структурний підрозділ апарату МКМС, що відповідає за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

визначає посадових осіб МКМС, які включаються до складу колегії центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

визначає порядок здійснення обміну інформацією між МКМС і центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, періодичність її подання;

вирішує інші питання, пов'язані з координацією діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром;

4) визначає пріоритети роботи МКМС та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи МКМС, звіти про їх виконання;

5) організовує та контролює в межах компетенції виконання МКМС Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є МКМС;

7) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є МКМС та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Міністром, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції МКМС, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

8) проводить переговори і підписує міжнародні договори України в межах наданих йому повноважень;

9) забезпечує виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами та угодами України;

10) представляє МКМС у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

11) вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посаду першого заступника та заступників Міністра та звільнення зазначених осіб з посади;

12) визначає обов'язки першого заступника та заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником та заступниками Міністра, які вони здійснюють за його відсутності;

13) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника та заступників Міністра, державного секретаря МКМС;

14) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретареві МКМС;

15) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МКМС, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

16) визначає персональний склад патронатної служби Міністра;

17) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату МКМС;

18) вносить подання щодо представлення в установленому порядку працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МКМС, до відзначення державними нагородами України;

19) вносить Кабінетові Міністрів України подання про утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників апарату МКМС і коштів, передбачених на утримання МКМС, ліквідацію, реорганізацію територіальних органів МКМС як юридичних осіб публічного права, затверджує положення про них;

20) затверджує структуру апарату МКМС і його територіальних органів;

21) утворює, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України територіальні органи МКМС як структурні підрозділи апарату МКМС, що не мають статусу юридичної особи;

22) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції в разі вмотивованої відмови Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної державної адміністрації (підтримки головою обласної державної адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації) про погодження призначення керівника територіального органу МКМС, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Міністром, керівника підприємства, установи та організації, що належить до сфери управління МКМС, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Міністром, про надання Кабінетом Міністрів України згоди на призначення такого керівника;

23) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління МКМС, затверджує їх положення (статути), здійснює в межах своїх повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності;

24) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МКМС;

25) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

26) дає обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату МКМС доручення;

27) підписує накази МКМС;

28) організовує роботу колегії МКМС і головує на її засіданнях;

29) залучає за згодою керівників державних службовців та працівників міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції МКМС;

30) утворює комісії, робочі та експертні групи;

31) здійснює інші повноваження відповідно до Конституції та законів України.

11. Повноваження керівника державної служби в МКМС здійснює державний секретар МКМС.

Державний секретар МКМС є вищою посадовою особою з числа державних службовців МКМС. Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар МКМС призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п'ять років з правом повторного призначення.

12. Державний секретар МКМС відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату МКМС;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань МКМС та подає їх на розгляд Міністра;

3) організовує та контролює виконання апаратом МКМС Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів МКМС і доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністрові для затвердження плани роботи МКМС, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті МКМС;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на МКМС завдань;

7) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату МКМС, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату МКМС, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) погоджує в передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

10) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників МКМС;

11) представляє МКМС як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

12) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов'язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками МКМС доручення;

13) з питань, що належать до його повноважень, видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

14) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату МКМС до відзначення державними нагородами України;

15) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв'язку із звільненням Міністра.

13. На час відсутності державного секретаря МКМС або неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов'язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату МКМС відповідно до наказу державного секретаря МКМС.

14. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МКМС, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у МКМС може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу МКМС.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у МКМС можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний і персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

15. Граничну чисельність державних службовців і працівників апарату МКМС затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату МКМС затверджує Міністр.

Штатний розпис і кошторис МКМС затверджує державний секретар МКМС за погодженням з Мінфіном.

16. МКМС є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки, самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2019 р. N 885

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. N 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 2, ст. 57; 2010 р., N 67, ст. 2422; 2019 р., N 49, ст. 1665):

1) у підпункті 2 пункту 4 постанови слова "Державний комітет телебачення і радіомовлення" замінити словами "Міністерство культури, молоді та спорту";

2) у пункті 18 Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого зазначеною постановою, слово "Держкомтелерадіо" замінити словом "МКМС".

2. У тексті Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 803 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 58, ст. 2041; 2011 р., N 80, ст. 2943; 2015 р., N 98, ст. 3354), слово "Мінекономрозвитку" замінити словом "МКМС".

3. В абзаці другому пункту 3 Порядку доведення до споживачів інформації про вид об'єкта туристичної інфраструктури та його категорію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. N 470 (Постанова N 470) (Офіційний вісник України, 2013 р., N 51, ст. 1846; 2015 р., N 98, ст. 3354), слово "Мінекономрозвитку" замінити словом "МКМС".

4. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. N 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (Постанова N 85) (Офіційний вісник України, 2014 р., N 29, ст. 814; 2015 р., N 86, ст. 2882; 2018 р., N 25, ст. 893; 2019 р., N 50, ст. 1696, N 74, ст. 2588):

1) у позиції "Мінекономіки" цифри "1355" і "1351" замінити відповідно цифрами "1335" і "1331";

2) виключити такі позиції:

"МІП 51 51";

"Мінкультури 231 227

Мінмолодьспорт 192 192";

3) у позиції "Держкомтелерадіо" цифри "130" і "130" замінити відповідно цифрами "93" і "93";

4) доповнити додаток такою позицією:

"МКМС

180************

180************

 

575*************

571*************";

5) доповнити додаток виносками такого змісту:

"************ До 31 грудня 2019 року.

************* З 1 січня 2020 року.".

5. У тексті Положення про Державне агентство України з питань кіно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 р. N 277 (Постанова N 277) (Офіційний вісник України, 2014 р., N 59, ст. 1618; 2018 р., N 16, ст. 548):

1) слова "Міністр культури" в усіх відмінках замінити словами "Міністр культури, молоді та спорту" у відповідному відмінку;

2) слово "Мінкультури" замінити словом "МКМС".

6. У Положенні про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. N 341 (Постанова N 341) (Офіційний вісник України, 2014 р., N 66, ст. 1842; 2017 р., N 53, ст. 1604):

1) у пункті 1:

абзац перший після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "через Міністра культури, молоді та спорту";

в абзаці другому слова "забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері" замінити словами "бере участь у формуванні та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення";

2) пункт 2 після слів "актами Кабінету Міністрів України" доповнити словами ", наказами МКМС";

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Основними завданнями Держкомтелерадіо є участь у формуванні та реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення.";

4) у пункті 4:

у підпункті 1 слова "внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів України" замінити словами "вносить в установленому порядку проекти законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Міністра культури, молоді та спорту";

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) надає пропозиції щодо проектів законів, інших актів законодавства, які надходять для погодження МКМС від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;";

підпункти 3 і 4 виключити;

у підпункті 5 слова "виконує разом" замінити словами "за дорученням Міністра культури, молоді та спорту виконує разом";

у підпункті 6 слова "інформаційній та видавничій сфері, поліграфії" виключити;

підпункти 7 і 8 виключити;

у підпункті 9 слова "Кабінетові Міністрів України" замінити словами "Міністру культури, молоді та спорту";

підпункт 10 виключити;

підпункт 11 після слова "вітчизняних" доповнити словами "аудіовізуальних (електронних)";

підпункти 12, 121 - 125 виключити;

у підпункті 14 слова ", інформаційній та видавничій сфері" виключити;

підпункти 15 і 16 викласти в такій редакції:

"15) за дорученням Міністра культури, молоді та спорту вживає разом з іншими органами державної влади заходів з підвищення художньої якості вітчизняних телерадіопрограм;

16) забезпечує підвищення кваліфікації працівників аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації;";

підпункти 21 - 23 виключити;

підпункт 24 викласти в такій редакції:

"24) здійснює методологічне забезпечення та координує діяльність державних телерадіоорганізацій, інформаційних агентств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомтелерадіо;";

у підпункті 27 слова "Кабінетові Міністрів України" замінити словами "Міністру культури, молоді та спорту";

підпункти 28 - 33, 35 і 39 виключити;

5) абзац перший пункту 8 після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами ", наказів МКМС";

6) у пункті 10:

у підпункті 2 слово "визначає" замінити словами "затверджує за погодженням з Міністром культури, молоді та спорту";

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) подає в установленому порядку на розгляд Міністра культури, молоді та спорту проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробниками яких є Держкомтелерадіо;";

підпункт 4 після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами ", доручень Міністра культури, молоді та спорту";

7) абзац другий пункту 12 після слів "його Головою" доповнити словами "за погодженням з Міністром культури, молоді та спорту".

7. У Положенні про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. N 459 "Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" (Постанова N 459) (Офіційний вісник України, 2014 р., N 77, ст. 2183; 2019 р., N 74, ст. 2588):

1) в абзаці третьому пункту 1 слова "туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів)," виключити;

2) абзац чотирнадцятий підпункту 1 пункту 3 виключити;

3) підпункти 278 - 293 пункту 4 виключити.

8. У розділі III схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. N 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" (Постанова N 442) (Офіційний вісник України, 2014 р., N 74, ст. 2105), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2019 р. N 879 (Постанова N 879):

1) абзац третій пункту 1 виключити;

2) пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

"Державний комітет телебачення і радіомовлення України".

9. У тексті Положення про Український інститут національної пам'яті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р. N 684 "Деякі питання Українського інституту національної пам'яті" (Постанова N 684) (Офіційний вісник України, 2014 р., N 98, ст. 2840; 2018 р., N 80, ст. 2673):

1) слова "Міністр культури" в усіх відмінках замінити словами "Міністр культури, молоді та спорту" у відповідному відмінку;

2) слово "Мінкультури" замінити словом "МКМС".

10. У підпункті 41 пункту 4 Положення про Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. N 376 "Деякі питання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб" (Постанова N 376) (Офіційний вісник України, 2016 р., N 51, ст. 1802, N 101, ст. 3310), слово "МІП" замінити словом "МКМС".

11. У Порядку вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. N 235 (Постанова N 235) (Офіційний вісник України, 2017 р., N 32, ст. 995; 2019 р., N 41, ст. 1445), слово "Держкомтелерадіо" замінити словом "МКМС".

12. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. N 429 (Постанова N 429) (Офіційний вісник України, 2018 р., N 46, ст. 1603):

1) в абзаці першому пункту 5 слова "Кабінетом Міністрів України за поданням Мінкультури" замінити словом "МКМС";

2) у тексті Порядку слово "Мінкультури" замінити словом "МКМС".

13. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. N 638 (Постанова N 638) (Офіційний вісник України, 2019 р., N 59, ст. 2023):

1) у пункті 5:

в абзаці сьомому слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словом "МКМС";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"формує перелік книжкових видань, випуск яких здійснюється за програмою "Українська книга", та подає його МКМС для затвердження;";

2) у пункті 7:

абзац четвертий виключити;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"формує перелік книжкової продукції, що придбавається для поповнення бібліотечних фондів, та подає його МКМС для затвердження;";

3) у тексті Порядку слово "Мінкультури" замінити словом "МКМС".

14. У тексті Положення про Державну службу України з етнополітики та свободи совісті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. N 812 (Постанова N 812) (Офіційний вісник України, 2019 р., N 70, ст. 2461):

1) слова "Міністр культури" в усіх відмінках замінити словами "Міністр культури, молоді та спорту" у відповідному відмінку;

2) слово "Мінкультури" замінити словом "МКМС".
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали