МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 липня 2012 року N 800

Деякі питання Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму

Відповідно до Законів України "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", враховуючи клопотання Івано-Франківської облдержадміністрації, трудового колективу Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму, Вченої ради Національного університету харчових технологій та з метою реалізації ступеневої освіти, поліпшення якості підготовки фахівців і забезпечення ефективного використання матеріально-технічної бази та науково-педагогічного потенціалу, наказую:

1. Припинити Івано-Франківське вище професійне училище готельного сервісу і туризму шляхом його реорганізації (приєднання) до Національного університету харчових технологій як відокремлений структурний підрозділ - Івано-Франківський технікум ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій (далі - Технікум) з правом відкривати казначейські рахунки та іншими правами, визначеними у Положенні про Технікум.

2. Установити, що Національний університет харчових технологій є правонаступником майна, прав та обов'язків Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму, що припиняється.

3. Взяти до відома, що учні Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму продовжують навчання в Івано-Франківському технікумі ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій.

4. Директору Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму Кузнецовій В. І. в установленому законодавством порядку подати документи до державного реєстратора за місцем знаходження навчального закладу щодо припинення юридичної особи.

5. Утворити комісію з припинення Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму у складі згідно з додатком.

6. Голові комісії з припинення Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму:

6.1. Здійснити в установленому законодавством порядку організаційні заходи з припинення Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму як юридичної особи.

6.2. На виконання пункту 54 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1242 (Постанова N 1242), подати державному реєстратору завірені копії цього наказу.

6.3. Забезпечити інвентаризацію та оцінку майна, що знаходиться на балансі Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму, та здійснити передачу на баланс Національного університету харчових технологій будівель, споруд, інших основних засобів, матеріальних цінностей та майна училища відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності".

6.4. Вжити заходів щодо створення відокремленого структурного підрозділу Національного університету харчових технологій та працевлаштування працівників училища відповідно до законодавства.

6.5. Передавальний акт разом з іншими матеріалами щодо створення нового відокремленого структурного підрозділу Національного університету харчових технологій подати на затвердження до Міністерства та у встановленому порядку здати на збереження.

7. Ректору Національного університету харчових технологій Іванову С. В.:

7.1. Забезпечити подальшу підготовку кваліфікованих робітників у Технікумі за отриманими ліцензіями.

7.2. Внести в установленому порядку зміни до Статуту університету.

7.3. Розробити та затвердити Положення про Івано-Франківський технікум ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій.

7.4. Призначити в установленому порядку директора Технікуму.

7.5. До 1 серпня 2012 року поінформувати Міністерство про вжиті заходи щодо виконання цього наказу.

8. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) внести відповідні зміни до мережі професійно-технічних навчальних закладів Івано-Франківської області.

9. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) здійснювати фінансування Технікуму в установленому законодавством порядку.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

 

Міністр

Д. В. Табачник


 

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
10.07.2012 N 800


Склад комісії
з припинення Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму

Прізвище, ім'я та по батькові

Посада

Ідентифікаційний номер

Яровий
Володимир Леонідович

Перший проректор Національного університету харчових технологій, голова комісії

[...]

Кузнецова
Віра Іванівна

Директор Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму

[...]

Коротя
Людмила Іванівна

Головний бухгалтер Національного університету харчових технологій

[...]

Німа
Галина Василівна

Головний бухгалтер Івано-Франківського вищого професійного училища готельного сервісу і туризму

[...]


 

Директор
департаменту вищої освіти

Ю. М. Коровайченко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали