Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2018 р. N 156

Київ

Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об'єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, що додається.

2. Установити, що:

проведення у 2018 році конкурсів з визначення проектів (заходів), розроблених всеукраїнськими громадськими об'єднаннями ветеранів, та затвердження переліку їх переможців здійснюється у строки, визначені Міністерством соціальної політики;

місцеві органи виконавчої влади починаючи з 2018 року забезпечують проведення конкурсів з визначення проектів (заходів), розроблених громадськими об'єднаннями ветеранів, для реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів місцевих бюджетів, з урахуванням положень Порядку, затвердженого цією постановою.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів місцевих бюджетів, застосовувати Порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. N 1049 (Постанова N 1049) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 79, ст. 2917; 2016 р., N 23, ст. 919).

4. Внести до пункту 4 Положення про Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. N 416 "Деякі питання Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції" (Постанова N 416) (Офіційний вісник України, 2014 р., N 74, ст. 2084; 2015 р., N 49, ст. 1575, N 68, ст. 2234; 2016 р., N 42, ст. 1575), зміни, що додаються.

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2018 р. N 156

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об'єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою "Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі - Служба).

3. Одержувачами бюджетних коштів є всеукраїнські громадські об'єднання ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства, внесені до Реєстру громадських об'єднань та утворені з метою захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема соціальних, та інших інтересів ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, які отримали свій статус відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (далі - громадські об'єднання), програми (проекти, заходи) всеукраїнського рівня (далі - програми (проекти, заходи) яких визначено переможцями конкурсу.

4. Бюджетні кошті спрямовуються на:

фінансову підтримку громадських об'єднань для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) - за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. N 1049 (Постанова N 1049) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 79, ст. 2917; 2016 р., N 23, ст. 919);

здійснення Службою заходів всеукраїнського рівня з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, встановлених актами Президента України або Верховної Ради України та пов'язаних з вшануванням ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України.

5. Розподіл бюджетних коштів на фінансову підтримку громадських об'єднань затверджується Мінсоцполітики за результатами проведення конкурсу.

6. Бюджетні кошти, надані громадським об'єднанням, спрямовуються на:

1) реалізацію програм (проектів, заходів) громадських об'єднань за результатами конкурсу, а саме:

відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, пов'язаних з вшануванням та увічненням пам'яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам'ятників;

проведення заходів з пошуку, ексгумації та перепоховання останків загиблих (крім видатків розвитку);

проведення спортивно-реабілітаційних заходів;

проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проекту, заходу);

проведення заходів з військово-патріотичного виховання;

розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності громадських об'єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях;

2) адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення громадських об'єднань для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), а саме:

оренда нежитлових приміщень у разі відсутності власних приміщень громадських об'єднань або наданих їм безоплатно відповідно до статті 20 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

оплата комунальних послуг у межах середніх норм споживання щодо приміщень, в яких громадське об'єднання провадить свою статутну діяльність;

оплата праці (матеріальне заохочення) для кожного з не більше трьох штатних працівників у розмірі не більше середньої заробітної плати по Україні за минулий рік;

придбання канцелярських товарів;

послуги зв'язку та обслуговування оргтехніки;

послуги з придбання та використання програм бухгалтерського обліку.

Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на реалізацію програми (проекту, заходу) на адміністративні витрати закладається не більше 20 відсотків загального обсягу коштів фінансової підтримки.

7. За рахунок бюджетних коштів, що спрямовуються за напрямами, передбаченими підпунктом 1 пункту 6 цього Порядку, можуть здійснюватися:

видатки на оплату послуг залучених спеціалістів (плата за договором про надання послуг), що передбачаються тільки для оплати послуг спеціалістів, які залучаються до підготовки, реалізації проекту або проведення заходу на підставі цивільно-правових договорів.

При цьому видатки на оплату послуг залучених спеціалістів не повинні перевищувати 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки, які призначаються для реалізації програми (проекту, заходу);

оренда приміщень, території, споруди;

художнє та технічне оформлення місць реалізації програми (проекту, заходу);

оплата транспортних послуг (у тому числі оренда транспортних засобів);

оренда обладнання, оргтехніки;

оплата поштових витрат та послуг зв'язку;

оплата поліграфічних та інформаційних послуг;

придбання канцелярських та господарчих товарів, необхідних для проведення програм (проектів, заходів);

відшкодування ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" та "Про жертви нацистських переслідувань" (які залучені до проведення або участі у програмі (проекті, заході), та штатним працівникам громадського об'єднання ветеранів (які залучені до виконання програми (проекту, заходу) витрат на проїзд, харчування та оплату вартості проживання в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Постанова N 98) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 488);

одноразове навчання працівника громадського об'єднання, відповідального за підготовку та проведення тендера (торгів), у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за тендерною процедурою;

витрати, що обумовлені специфікою реалізації програми (проекту, заходу) за умови, що такі витрати були зазначені у конкурсній пропозиції, яку визначено переможцем конкурсу.

8. Заходи з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, встановлених актами Президента України або Верховної Ради України та пов'язаних з вшануванням ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України проводяться Службою відповідно до плану заходів, який затверджується Службою за погодженням з Мінсоцполітики.

9. Під час здійснення Службою заходів бюджетні кошти можуть спрямовуватися на:

оплату витрат, зазначених у пункті 7 цього Порядку;

придбання сувенірної продукції, призів (якщо їх вартість не перевищує 30 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня року, в якому надається фінансова підтримка), книжок у розмірі, що не перевищує розміру половини однієї податкової соціальної пільги за одну одиницю товару;

оплату послуг із синхронного та послідовного перекладу під час здійснення заходів за участю іноземних делегацій, оренди обладнання, необхідного для надання таких послуг.

10. Оплата Службою витрат, визначених пунктом 9 цього Порядку, здійснюється у розмірах, визначених Мінсоцполітики.

11. Служба щороку сприяє забезпеченню відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, зокрема:

День пам'яті Героїв Крут (29 січня);

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15 лютого);

День Героїв Небесної Сотні (20 лютого);

День українського добровольця (14 березня);

День пам'яті та примирення (8 травня);

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня);

День пам'яті жертв політичних репресій (третя неділя травня);

День пам'яті жертв Бабиного Яру (29 вересня);

День захисника України (14 жовтня);

День пам'яті жертв голодоморів (четверта субота листопада);

інших дат, встановлених актами Президента України або Верховної Ради України та пов'язаних з вшануванням ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України.

У разі коли не визначено переможця конкурсу з відзначення цих святкових, пам'ятних та історичних дат з числа програм (проектів, заходів) всеукраїнських громадських об'єднань ветеранів, для реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів, Служба забезпечує їх відзначення відповідно до цього Порядку.

12. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

13. Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

14. Громадські об'єднання, які отримали фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, не пізніше п'ятнадцятого числа місяця, наступного за тим, в якому відбувався захід, подають Службі звіт про реалізацію програми (проекту, заходу) та обсяг використаних бюджетних коштів за формою, що визначена Службою.

Служба за поданням громадських об'єднань розміщує анонс заходу на своєму сайті з описом програми (проекту, заходу).

15. Служба проводить постійний моніторинг реалізації всіх програм (проектів, заходів) громадських об'єднань, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, шляхом відвідування представниками Служби програм (проектів, заходів), аналізу звітів громадських об'єднань тощо.

Порядок проведення моніторингу реалізації програм (проектів, заходів), які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, та залучення до нього представників громадських об'єднань затверджується Службою.

Результати моніторингу щомісяця до 10 числа оприлюднюються на сайті Служби.

16. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2018 р. N 156

ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 4 Положення про Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (Постанова N 416)

1. Підпункт 14 викласти в такій редакції:

"14) співпрацює із всеукраїнськими громадськими об'єднаннями ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, надає в установленому законодавством порядку фінансову підтримку всеукраїнським громадським об'єднанням ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, здійснює моніторинг заходів, проведених за рахунок коштів державного бюджету всеукраїнськими громадськими об'єднаннями ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, аналізує ефективність таких заходів;".

2. Доповнити пункт підпунктом 141 такого змісту:

"141) проводить відповідно до плану заходів, погодженого з Мінсоцполітики, заходи з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат, встановлених актами Президента України або Верховної Ради України та пов'язаних з вшануванням ветеранів війни, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті відповідною бюджетною програмою;".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2018 р. N 156

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1997 р. N 1302 "Про затвердження Порядку і норм фінансування відвідування військових поховань та військових пам'ятників організованими групами ветеранів війни з використанням бюджетних коштів" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 48, ст. 411).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. N 176 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об'єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат" ( N 2012-03-07) (Офіційний вісник України, 2012 р., N 20, ст. 738).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. N 331 "Про внесення змін до пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років" (Постанова N 331) (Офіційний вісник України, 2012 р., N 32, ст. 1188).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. N 441 "Про внесення зміни до пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років" (Постанова N 441) (Офіційний вісник України, 2013 р., N 50, ст. 1785).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. N 506 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років" (Постанова N 506) (Офіційний вісник України, 2013 р., N 60, ст. 2148).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. N 187 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1997 р. N 1302 і від 7 березня 2012 р. N 176" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 30, ст. 877).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. N 171 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. N 176" (Постанова N 171) (Офіційний вісник України, 2016 р., N 23, ст. 902).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. N 749 "Про внесення змін до пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об'єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років" (Постанова N 749) (Офіційний вісник України, 2016 р., N 87, ст. 2833).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 р. N 218 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. N 176" (Постанова N 218) (Офіційний вісник України, 2017 р., N 30, ст. 889).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 49 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. N 176" (Постанова N 49) (Офіційний вісник України, 2018 р., N 15, ст. 510).
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали