Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 квітня 2019 р. N 319

Київ

Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Відповідно до статті 97 Бюджетного кодексу України затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, що додаються.

2. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України здійснити розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, у 2019 році згідно з додатком.

3. Забезпечити:

Міністерству освіти і науки - погодження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, передбаченого пунктом 2 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2019 р. N 319

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти (далі - субвенція).

2. У цих Порядку та умовах термін "персональний комп'ютер" означає стаціонарний та портативний комп'ютер, який використовується в освітньому процесі.

Терміни "абонентна плата", "послуга з доступу до Інтернету" у цих Порядку та умовах вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про телекомунікації", Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. N 295 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 29, ст. 1074).

3. Головним розпорядником субвенції є МОН.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

4. Субвенція спрямовується на придбання для закладів загальної середньої освіти комунальної власності (далі - заклади освіти):

1) шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами;

2) спеціальних автомобілів, призначених для надання додаткових психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг працівниками інклюзивно-ресурсного центру;

3) персональних комп'ютерів;

4) послуг з доступу до Інтернету закладів освіти.

5. Придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, персональних комп'ютерів для закладів освіти та спеціальних автомобілів, призначених для надання додаткових психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг працівниками інклюзивно-ресурсного центру, та їх доставка здійснюється на засадах співфінансування:

для закладів, розташованих у містах обласного значення, не більш як 70 відсотків - за рахунок субвенції та не менш як 30 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів;

для закладів, розташованих у районах та в об'єднаних територіальних громадах, не більш як 90 відсотків - за рахунок субвенції та не менш як 10 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів;

для закладів, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, не більш як 95 відсотків - за рахунок субвенції та не менш як 5 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів.

У разі придбання персональних комп'ютерів для закладів освіти, які фінансуються з обласного бюджету, співфінансування здійснюється за рахунок обласного бюджету у обсязі не менше 30 відсотків загальної вартості відповідного обладнання.

6. Забезпечення закладів освіти шкільними автобусами, в тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, здійснюється у такій черговості:

1) опорні заклади;

2) заклади освіти, які оптимізовані/об'єднані/реорганізовані або будуть оптимізовані/об'єднані/реорганізовані протягом поточного року;

3) інші заклади освіти з кількістю учнів 100 та більше, що мають учнів, які проживають на відстані більше 3 кілометрів від закладу і потребують підвезення;

4) інші заклади освіти.

7. Забезпечення спеціальними автомобілями, призначеними для надання додаткових психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг працівниками інклюзивно-ресурсного центру, здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

8. Забезпечення закладів освіти персональними комп'ютерами здійснюється у такій черговості:

1) опорні заклади та заклади освіти із кількістю учнів 100 та більше, які не мають персональних комп'ютерів;

2) заклади освіти із кількістю учнів менше 100, які не мають персональних комп'ютерів;

3) опорні заклади та заклади освіти I - III, II - III, III ступеня з кількістю учнів 100 та більше, в яких співвідношення кількості учнів на один персональний комп'ютер перевищує десять учнів на один комп'ютер;

4) інші заклади освіти.

Забезпечення всіх закладів освіти персональними комп'ютерами здійснюється з обов'язковим досягненням співвідношення десять учнів на один персональний комп'ютер. Додаткове забезпечення закладів освіти персональними комп'ютерами здійснюється тільки після досягнення зазначеного співвідношення в усіх закладах.

9. За рахунок субвенції на придбання послуг з доступу до Інтернету закладів освіти здійснюються видатки на:

1) придбання послуг з доступу до Інтернету закладів освіти;

2) придбання мережевого обладнання (комутаторів, роутерів тощо), необхідного для підключення до Інтернету наявної комп'ютерної техніки та персональних комп'ютерів, що будуть придбані на виконання підпункту 3 пункту 4 цих Порядку та умов, а також комп'ютерної техніки, що належить учням та педагогічним працівникам.

Доступ до Інтернету повинен забезпечувати можливість з'єднання з Інтернетом усіх наявних та запланованих до придбання за кошти субвенції персональних комп'ютерів.

10. Забезпечення закладів освіти доступом до Інтернету здійснюється у такій черговості:

1) опорні заклади та заклади освіти I - III, II - III, III ступеня, які не мають доступу до Інтернету;

2) інші заклади освіти, які не мають доступу до Інтернету;

3) опорні заклади та заклади освіти I - III, II - III, III ступеня з кількістю учнів 100 та більше, які мають швидкість доступу до Інтернету менше 100 Мбіт/с;

4) заклади освіти I - III, II - III, III ступеня з кількістю учнів менше 100, заклади освіти I, I - II ступеня з кількістю учнів 100 та більше, які мають швидкість доступу до Інтернету менше 30 Мбіт/с;

5) інші заклади освіти.

11. Забезпечення всіх закладів освіти доступом до Інтернету здійснюється з обов'язковим досягненням такої швидкості доступу:

1) для опорних закладів та закладів освіти I - III, II - III, III ступеня з кількістю учнів 100 та більше - 100 Мбіт/с;

2) для інших закладів освіти - 30 Мбіт/с.

Забезпечення закладів освіти швидкістю доступу до Інтернету, що перевищує зазначені норми, здійснюється тільки після забезпечення усіх закладів доступом до Інтернету відповідно до черговості.

12. У разі необхідності закупівлі малоцінних необоротних матеріальних активів під час придбання послуг з доступу до Інтернету видатки розвитку можуть спрямовуватися на видатки споживання.

13. Обсяг субвенції, передбачений у додатку до цієї постанови, на придбання послуг з доступу до Інтернету закладів освіти розподіляється обласними держадміністраціями між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об'єднаних територіальних громад.

14. Не допускається спрямування субвенції на:

закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов'язані із здійсненням видатків, зазначених у пунктах 6, 7, 8 і 9 цих Порядку та умов;

оплату посередницьких послуг;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку;

сплату абонентної плати за доступ до Інтернету закладами освіти.

15. Казначейство перераховує щомісяця до 10 числа субвенцію на рахунки обласних бюджетів та бюджету м. Києва, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету. Перерахування субвенції здійснюється відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. N 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 96, ст. 3399; 2015 р., N 7, ст. 161).

16. Органи Казначейства перераховують щомісяця до 15 числа на підставі платіжних документів, підготовлених обласними та Київською міською держадміністраціями, кошти на рахунки районних бюджетів, бюджетів міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад, відкриті в органах Казначейства.

17. Розпорядникам субвенції за місцевими бюджетами необхідно забезпечити зазначення в тендерних пропозиціях (у разі їх наявності), договорах про закупівлю шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, спеціальних автомобілів, призначених для надання додаткових психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг працівниками інклюзивно-ресурсного центру, персональних комп'ютерів, послуг з доступу до Інтернету та платіжних дорученнях номера закладу освіти, за яким такий заклад ідентифікується в інформаційно-телекомунікаційній системі "Державна інформаційна система освіти".

18. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок субвенції, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. N 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Постанова N 117) (Офіційний вісник України, 2014 р., N 34, ст. 916).

19. Казначейство інформує щомісяця до 15 числа Мінфін та МОН про обсяги перерахування субвенції та касових видатків у розрізі місцевих бюджетів.

20. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

21. Обласні та Київська міська держадміністрації подають щокварталу до 10 числа наступного місяця МОН інформацію про використання субвенції.

22. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2019 р. N 319

РОЗПОДІЛ
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, у 2019 році

тис. гривень

Код бюджету

Назва місцевого бюджету

Придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами (видатки розвитку)

Придбання спеціальних автомобілів, призначених для надання додаткових психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг працівниками інклюзивно-ресурсного центру (видатки розвитку)

Придбання персональних комп'ютерів (видатки розвитку)

Придбання послуг з доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти (видатки розвитку)

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

16496,5

7375,5

11096,2

43180,8

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

11982,5

6369,7

10643,9

32328,7

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

20593

9387

25524,5

29672,6

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

8680,4

9051,7

12737,4

19958,8

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

14648,9

9722,2

9661,2

33391,2

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

19116,6

6034,5

14509,9

36654,4

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

12451,9

10728

10614,6

22007,8

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

15041,9

7040,2

13209,7

30127,9

10100000000

Обласний бюджет Київської області

19675,8

13745,2

15947,2

21552,5

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

8989,2

6705

6133,6

17150,9

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

5843,9

2011,5

3104,6

13128,8

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

30612,7

8716,5

22502,2

61925,4

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

9401,1

6369,7

6970

24132,7

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

15153,3

4358,2

20629,7

32708,2

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

15542,5

6705

8227,9

32784

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

15246,8

7375,5

13209,8

32252,8

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

7300,4

6705

5614

21552,5

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

9893,2

5699,2

7787,7

33239,4

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

14438,3

9387

20733

29672,6

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

7187

2346,7

8331,6

21628,4

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

14668,8

8716,5

8431,6

34225,9

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

10105,7

8716,5

6816,5

28230,7

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

13661

4358,2

8238,1

14115,4

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

8268,5

4023

6028

29824,4

26000000000

Бюджет м. Києва

 

3352,5

23297

4553,3

Разом

325000

175000

300000

700000
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали