КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 червня 2012 р. N 671

Київ

Деякі питання реалізації в Україні Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд"

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Координаційну раду з питань реалізації в Україні Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань реалізації в Україні Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд", що додається.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ


Інд. 17

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2012 р. N 671


СКЛАД
Координаційної ради з питань реалізації в Україні Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд"

ХОРОШКОВСЬКИЙ
Валерій Іванович

- Перший віце-прем'єр-міністр України, голова Координаційної ради

СЕМИНОЖЕНКО
Володимир Петрович

- Голова Держінформнауки, заступник голови Координаційної ради

АВКСЕНТЬЄВ
Юрій Анатолійович

- заступник Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, відповідальний секретар Координаційної ради

АНДРЕЄВ
Юрій Борисович

- голова громадської ради при ДАЗВ (за згодою)

АРХИПСЬКА
Олеся Ігорівна

- заступник генерального директора з електронного урядування державного підприємства "Державний центр інформаційних ресурсів" (за згодою)

БАБИЧ
Лариса Ігорівна

- голова громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації (за згодою)

БАТАЛІН
Олександр Сергійович

- голова громадської ради при Раді міністрів Автономної Республіки Крим (за згодою)

БЕРМЕС
Зеновій Миколайович

- голова громадської ради при Львівській облдержадміністрації (за згодою)

БОГУЦЬКИЙ
Юрій Петрович

- перший заступник Міністра культури

БОЛЮБАШ
Ярослав Якович

- голова громадської ради при МОНмолодьспорті (за згодою)

ГАЙДУКОВ
Михайло Дмитрович

- голова громадської ради при Луганській облдержадміністрації (за згодою)

ДЕМУРА
Володимир Олексійович

- голова громадської ради при Сумській облдержадміністрації (за згодою)

ДЕМЧЕНКО
Руслан Михайлович

- перший заступник Міністра закордонних справ

ЄМЕЛЬЯНОВА
Інна Іванівна

- перший заступник Міністра юстиції

ЄРИШЕВА
Антоніна Іванівна

- голова громадської ради при Мінприроди (за згодою)

КОЗАЧЕНКО
Леонід Петрович

- голова громадської ради при Мінагрополітики, голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України (за згодою)

КОЛОБОВ
Сергій Олександрович

- радник Прем'єр-міністра України на громадських засадах (за згодою)

КРУГЛАШОВ
Анатолій Миколайович

- голова громадської ради при Чернівецькій облдержадміністрації (за згодою)

КУЛИК
Віталій Олександрович

- заступник Керівника Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України (за згодою)

ЛАЦИБА
Максим Валерійович

- керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень (за згодою)

ЛИННИК
Наталія Василівна

- керівник проектів Всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців України" (за згодою)

ЛИХОСТУП
Світлана Валентинівна

- старший науковий співробітник Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук (за згодою)

МУРАХОВСЬКИЙ
Анатолій Леонідович

- перший заступник Голови Держкомтелерадіо

МІРОШНИЧЕНКО
Олексій Валентинович

- виконавчий віце-президент Конфедерації роботодавців України (за згодою)

МУСІЙ
Олег Степанович

- голова громадської ради при МОЗ (за згодою)

НІКІФОРОВ
Артем Олександрович

- голова громадської організації "Асоціація керівників органів студентського самоврядування м. Києва" (за згодою)

ОКША
Наталія Вікторівна

- заступник директора Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю, завідуюча відділом Секретаріату Кабінету Міністрів України

ПАВЛЕНКО
Володимир Петрович

- заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі - керівник апарату

ТОЛКОВАНОВ
В'ячеслав Вікторович

- Голова Нацдержслужби

ХМАРА
Олексій Сергійович

- президент творчого об'єднання "ТОРО" (за згодою)

ШАЙГОРОДСЬКИЙ
Юрій Жанович

- президент Всеукраїнської благодійної організації "Український центр політичного менеджменту", головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса Національної академії наук (за згодою)

ЩЕЛКУНОВ
Володимир Ігорович

- президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (за згодою)

ЯКИМЮК
Богдан Миколайович

- голова правління громадської організації "Антикорупційна рада України" (за згодою)


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2012 р. N 671


ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань реалізації в Україні Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд"

1. Координаційна рада з питань реалізації в Україні Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" (далі - Координаційна рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

1) сприяння забезпеченню координації заходів з реалізації Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" (далі - Ініціатива) в Україні;

2) проведення аналізу стану реалізації Ініціативи;

3) сприяння забезпеченню відкритості та прозорості процесу реалізації Ініціативи, залучення до нього інститутів громадянського суспільства;

4) співпраця з керівним комітетом Ініціативи, іншими міжнародними організаціями, які підтримують впровадження Ініціативи.

4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) розробляє пропозиції стосовно визначення пріоритетів, стратегічних і поточних завдань діяльності Кабінету Міністрів України з реалізації Ініціативи;

2) організовує підготовку планів заходів з реалізації Ініціативи, пропозицій щодо їх коригування;

3) забезпечує врахування громадської думки під час підготовки планів заходів з реалізації Ініціативи, а також їх виконання;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань реалізації Ініціативи;

5) сприяє забезпеченню координації заходів з реалізації Ініціативи та відповідних заходів, відповідальними за виконання яких є інститути громадянського суспільства, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації;

6) вивчає результативність діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з реалізації Ініціативи;

7) вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції та рекомендації щодо удосконалення роботи центральних та місцевих органів виконавчої влади з реалізації Ініціативи;

8) надає інформаційно-аналітичну, методичну допомогу центральним та місцевим органам виконавчої влади з питань реалізації Ініціативи;

9) вносить пропозиції щодо здійснення заходів з координації підготовки щорічного звіту про реалізацію Ініціативи, його оприлюднення та громадське обговорення;

10) забезпечує популяризацію вітчизняного та міжнародного досвіду щодо реалізації Ініціативи;

11) забезпечує координацію дій з реалізації Ініціативи в Україні з керівним комітетом Ініціативи, міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні.

5. Координаційна рада має право:

1) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ та організацій інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) запрошувати в установленому порядку на свої засідання представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ та організацій, вчених, експертів, а також представників засобів масової інформації;

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань робочі групи;

4) залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі, у роботі утворених за її ініціативою робочих груп представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ та організацій, незалежних експертів;

5) організовувати і проводити публічні заходи (конференції, засідання за круглим столом, форуми, наради, зустрічі, семінари тощо) з питань, що належать до її компетенції.

6. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами, організаціями, засобами масової інформації, керівним комітетом Ініціативи, міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні.

7. Координаційна рада утворюється у складі голови Координаційної ради, його заступника, відповідального секретаря та інших членів, які беруть участь в її роботі на громадських засадах.

Персональний склад Координаційної ради затверджує Кабінет Міністрів України.

8. Голова Координаційної ради:

1) здійснює керівництво роботою Координаційної ради;

2) представляє Координаційну раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами, організаціями, засобами масової інформації, керівним комітетом Ініціативи, міжнародними організаціями та їх представництвами в Україні;

3) інформує Кабінет Міністрів України про хід реалізації Ініціативи в Україні.

Голова Координаційної ради має право вносити в разі потреби зміни до складу Ради.

9. Заступник голови Координаційної ради виконує обов'язки голови у разі його відсутності.

10. Відповідальним секретарем Координаційної ради за посадою є заступник Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, до повноважень якого віднесено спрямування, координацію та контроль за виконанням завдань із забезпечення відкритості і прозорості формування державної політики, сприяння розвитку громадянського суспільства.

Відповідальний секретар є особою, на яку покладаються повноваження щодо організації співробітництва з представниками інститутів громадянського суспільства в процесі реалізації в Україні Ініціативи та сприяння розвитку громадянського суспільства (далі - Урядовий уповноважений з питань реалізації Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" та сприяння розвитку громадянського суспільства).

Урядовий уповноважений з питань реалізації Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" та сприяння розвитку громадянського суспільства:

бере участь у виконанні завдань з реалізації Ініціативи в Україні;

організовує діяльність Координаційної ради, забезпечує підготовку з урахуванням пропозицій членів Ради планів її роботи, порядку денного, протоколів засідань;

виконує представницькі функції під час взаємодії з інститутами громадянського суспільства в рамках реалізації Ініціативи в Україні;

організовує розроблення пропозицій щодо здійснення заходів, спрямованих на налагодження співпраці Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства, громадськими радами при відповідних органах виконавчої влади;

забезпечує координацію роботи, пов'язаної з ініціюванням, підготовкою та проведенням заходів за участю Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України та представників інститутів громадянського суспільства для обговорення питань реалізації державної політики;

сприяє забезпеченню здійснення координації та організації методичного забезпечення роботи органів виконавчої влади з питань дотримання демократичних стандартів відкритості та прозорості їх діяльності, залучення громадськості до формування та реалізації державної політики;

організовує співпрацю з міжнародними організаціями щодо залучення та використання міжнародної технічної допомоги для здійснення заходів, спрямованих на забезпечення відкритості та прозорості державної політики.

Урядовий уповноважений з питань реалізації Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" та сприяння розвитку громадянського суспільства має право:

звертатися в установленому порядку із запитами до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та отримувати інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції;

утворювати робочі та експертні групи, скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

подавати до органів виконавчої влади пропозиції щодо залучення представників інститутів громадянського суспільства, науковців, експертів до розроблення проектів нормативно-правових актів.

Урядовий уповноважений з питань реалізації Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" та сприяння розвитку громадянського суспільства здійснює інші функції відповідно до актів Кабінету Міністрів України та рішень Координаційної ради.

11. Основною організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться згідно з планами її діяльності або у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання проводяться головою, а в разі його відсутності його заступником.

Засідання Координаційної ради є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її складу.

На своїх засіданнях Координаційна рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Координаційної ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та відповідальним секретарем і надсилається всім членам Координаційної ради.

12. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до повноважень.

13. Координаційна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність.

14. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали