МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 квітня 2012 року N 462

Деякі питання розвитку Національної мережі трансферу технологій

Відповідно до протокольного рішення сьомого засідання Комітету з питань економічної співпраці Українсько-Російської міждержавної комісії від 27 жовтня 2010 року, на виконання положень статей 5 і 6 Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" щодо підтримки розвитку інфраструктури у сфері трансферу технологій і стимулювання залучення інвестицій для комерціалізації результатів завершених науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних робіт та з метою підтримки створення Українсько-Російської міжуніверситетської мережі трансферу технологій на базі Національної мережі трансферу технологій як вітчизняного сегменту міжнародної інформаційно-комунікаційної системи трансферу технологій наказую:

1. Департаменту наукової діяльності та ліцензування (Якименко О. В.) спільно з робочою групою зі створення Національної мережі трансферу технологій до 30 травня 2012 року забезпечити утворення Українсько-Російської міжуніверситетської мережі трансферу технологій на базі Національної мережі трансферу технологій, а також розміщення в ній технологічних пропозицій від української сторони.

2. Ректорам вищих державних навчальних закладів III - IV рівнів акредитації:

2.1. Вжити заходів щодо участі вищих навчальних закладів в Українсько-Російській міжуніверситетській мережі трансферу технологій;

2.2. До 30 квітня 2012 року надати департаменту наукової діяльності та ліцензування (Якименко О. В.) у паперовому та електронному варіанті інформацію про вищий державний навчальний заклад - учасника Українсько-Російської міжуніверситетської мережі трансферу технологій за формою згідно з додатком 1;

2.3. Визначити відповідальних виконавців за підготовку технологічних пропозицій за результатами завершених науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних робіт за формою згідно з додатком 2 для подання їх у паперовому та електронному варіанті департаменту наукової діяльності та ліцензування (Якименко О. В.) за адресами nttn@mon.gov.ua, mon@nttn.org.ua.

3. Департаменту наукової діяльності та ліцензування (Якименко О. В.):

3.1. Узагальнити результати анкетування;

3.2. Розмістити інформацію про робочу групу зі створення Національної мережі трансферу технологій, а також Українсько-Російську міжуніверситетську мережу трансферу технологій на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту;

3.4. Забезпечити відкриття електронної скриньки nttn@mon.gov.ua.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Є. М. Суліму.

 

Міністр

Д. В. Табачник


 

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
12.04.2012 N 462


Анкета
вищого державного навчального закладу - учасника Українсько-Російської міжуніверситетської мережі трансферу технологій

1. Загальна інформація

Назва вищого державного навчального закладу

Ректор вищого навчального закладу
(П. І. Б.)

 

Адреса вищого навчального закладу

E-mail

Телефон

Факс

URL: http://


2. Перелік видів науково-технічної діяльності, за якими вищий навчальний заклад проводить комерціалізацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних робіт:

2.1. За Класифікатором технологічних ключових слів (див. додаток 2.1)

Таблиця 1

Код виду діяльності

Ключове слово

Відповідальна особа (П. І. Б.)

Посада

Тел., E-mail, Skype

 

 

 

 

 


2.2. За Класифікатором кодів ринкового застосування технологій (див. додаток 2.2)

Таблиця 2

Код виду діяльності

Ключове слово

Відповідальна особа (П. І. Б.)

Посада

Тел., E-mail, Skype

 

 

 

 

 


2.3. Власне визначення видів науково-технічної діяльності (класифікаторами не визначені)

Таблиця 3

------------

Ключове слово

Відповідальна особа (П. І. Б.)

Посада

Тел., E-mail, Skype

 

 

 

 

 


3. Інформація про структурний підрозділ з комерціалізації науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних робіт / трансферу технологій

Назва підрозділу

Керівник (П. І. Б.)

Адреса

Дата створення

E-mail, Skype

Телефон

Факс

URL: http://

Статус підрозділу (окрема юр. особа, у складі вищого навчального закладу)

Склад підрозділу (кількість співробітників та та їх кваліфікація)


Ректор вищого навчального закладу

________/__/
М. П.


 

Директор департаменту наукової
діяльності та ліцензування

О. В. Якименко


 

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
12.04.2012 N 462


ФОРМА
технологічної пропозиції щодо комерціалізації завершеної несекретної науково-дослідної, дослідно-конструкторської, дослідно-технологічної роботи

I. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС


 

Заголовок (max 200 знаків)

 

 


 

Анотація пропозиції (max 500 знаків)

 

 


 

Опис пропозиції (min 300 знаків)

 


 

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції (min 50 знаків)

 


 

Технологічні ключові слова

(Виберіть з додатка 1 до анкети вищого державного навчального закладу - учасника Українсько-Російської міжуніверситетської мережі трансферу технологій (пункт 2.1) і впишіть 5 ключових слів 2, 3 рівня з Класифікатора технологічних ключових слів)

 


 

Додаткова інформація (технічні подробиці)

 


Поточна стадія розвитку

   

Науково-дослідна робота, лабораторні випробування

   

Макет, дослідний зразок

   

Промисловий зразок

   

Вже на ринку


Додаткова інформація

   

Проведені маркетингові дослідження

   

Є бізнес-план

  

Дослідно-конструкторська робота, проектно-кошторисна документація

   

Проміжний результат науково-дослідних, дослідно-конструкторських, дослідно-технологічних робіт, додаткові дослідження

   

Інше (вказати):Права інтелектуальної власності

   

Подана заявка на патент

   

Патент отриманий

   

Авторські права (copyright)

   

Секрети виробництва (know-how)

   

Ексклюзивне право (exclusive rights)

   

Інше (вказати):


Коментарі (max 500 знаків, вкажіть країну і рік патенту / патентної заявки, поясніть інші типи прав на інтелектуальну власність. Поле обов'язкове для заповнення):

 


II. СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ


Коди ринкових застосувань

(Виберіть з додатка 1 до анкети вищого державного навчального закладу - учасника Українсько-Російської міжуніверситетської мережі трансферу технологій (пункт 2.2) і впишіть не більше 5 слів 2, 3 рівня з Класифікатора кодів ринкового застосування технології)

 


 

Існуючі та потенційні сфери застосування (max 500 знаків)

 


III. СПІВРОБІТНИЦТВО


Тип потрібної співпраці (можна обрати більш ніж один пункт)

   

1. Ліцензійна угода

   

2. Технічна кооперація


   

Спільна подальша розробка

   

Випробування нових застосувань

   

Адаптація до вимог замовника


  

3. Угода про спільне підприємство

   

4. Виробнича угода (субпідряд & спільний підряд)


   

Адаптація технології на нові матеріали

   

Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії

   

Зміна існуючих технологій (установок, процесів, тощо) потенційного партнера

   

Принципово новий процес


   

5. Комерційна угода з технічним сприянням


   

Монтаж

   

Розробка і виготовлення на замовлення

   

Технічне консультування

   

Контроль якості

   

Технічне обслуговування


   

6. Фінансові ресурси


Коментарі (поле обов'язкове для заповнення):

Тип потенційного партнера:

Область діяльності партнера:

Задачі, що стоять перед партнером:

Країни, яким надається перевага:

 


 

Додаткова інформація (малюнки, посилання)

 


КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ


Організація      

Адреса  

Місто/Країна  

Контактна особа (П. І. Б.)  

Відділ (Департамент)  


ПОВНОВАЖЕННЯ


Уповноважена особа (посада, П. І. Б.)    

Я підтверджую достовірність інформації, що міститься в даній формі, та даю згоду:

     o на розповсюджування інформації в даній формі чи в електронному вигляді в різних базах даних  і мережах (в т. ч. інформаційно-комунікаційних) на території України та за кордоном;  

     o на доступ до даної інформації зацікавленим особам відповідно до чинного законодавства України.  

Дата

ПідписПримітка.

Інструкція по заповненню технологічних пропозицій знаходиться за адресою http://www.nttn.org.ua/?idm=5&lng=1


 

Директор департаменту наукової
діяльності та ліцензування

О. В. Якименко


 

Додаток
до анкети вищого державного навчального закладу - учасника Українсько-Російської міжуніверситетської мережі трансферу технологій (пункт 2.1)


КЛАСИФІКАТОР
технологічних ключових слів

1. ЕЛЕКТРОНІКА, ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

1.1. Електроніка, мікроелектроніка

1.1.1. Автоматизація, робототехніка, системи керування

1.1.2. Цифрові системи, цифрове представлення даних

1.1.3. Електронні схеми, компоненти та обладнання

1.1.4. Електронна техніка

1.1.5. Вмонтовані системи та системи реального часу

1.1.6. Високочастотні технології, мікрохвилі

1.1.7. Магнітні та надпровідні матеріали / пристрої

1.1.8. Мікротехніка

1.1.9. Мікрообробка

1.1.10. Нанотехнології, пов'язані з електронікою та мікроелектронікою

1.1.11. Оптичні мережі та системи

1.1.12. Технології периферійного обладнання (зберігання даних великого об'єму, дисплей-технології), поєднані з електронікою та мікроелектронікою

1.1.13. Печатні схеми та інтегральні схемі

1.1.14. Квантова інформатика

1.1.15. Напівпровідники

1.1.16. Інтелектуальні карти та системи доступу

1.1.17. Датчики зовнішнього середовища та біометричні датчики, приводи

1.2. Обробка інформації, інформаційні системи, управління технологічним потоком

1.2.1. Передова системна архітектура

1.2.2. Архівістика / документація / технічна документалістика

1.2.3. Штучний інтелект (ШІ)

1.2.4. Комп'ютерні ігри

1.2.5. Аппаратне забезпечення комп'ютерів

1.2.6. Програмне забезпечення комп'ютерів

1.2.7. Комп'ютерні технології / графіка, мета-обчислення

1.2.8. Обробка даних/обмін даними, проміжне програмне забезпечення (middleware)

1.2.9. Захист даних, технологія зберігання, криптографія, безпека даних

1.2.10. Бази даних, управління базами даних, інформаційна проходка

1.2.11. Електронна комерція, електронні платежі

1.2.12. Формування зображення, обробка зображення, розпізнавання образів

1.2.13. Інформаційні технології / інформатика

1.2.14. Інтернет-технології / комунікація (Wireless, Wi-Fi, Bluetooth)

1.2.15. Управління знаннями, управління процесами

1.2.16. Моделювання

1.2.17. Обробка / технологія мовної інформації

1.2.18. Інтерфейс користувача, використовуванність

1.2.19. Електронний підпис

1.2.20. Програмне забезпечення автоматизації будівель

1.2.21. Дистанційне управління

1.2.22. Інтелектуальні пристрої

1.3. Використання інформаційних технологій та телематики

1.3.1. Використання в сфері охорони здоров'я

1.3.2. Використання в сфері туризму

1.3.3. Використання в сфері транспорту та логістики

1.3.4. Надання послуг ASP-додатків

1.3.5. Електронний уряд

1.3.6. Системи екологічного менеджменту та системи управління документацією

1.3.7. GIS Географічні інформаційні системи

1.3.8. CRM - Управління відносинами з клієнтами

1.3.9. Системи управління якістю

1.3.10. Системи управління технічним обслуговуванням

1.3.11. Планування операцій та системи-планувальники

1.3.12. Дидактичні системи

1.3.13. ICM - Управління Інтернет-контентом

1.3.14. Управління аналізом ризиків

1.3.15. Управління гігієною та безпекою праці

1.4. Мультімедіа

1.4.1. Культурна спадщина

1.4.2. Електронне навчання

1.4.3. Електронні публікації, цифровий зміст

1.4.4. Технології природної мови

1.4.5. Фільтрування інформації, семантика, статистика

1.4.6. Візуалізація, віртуальна реальність

1.5. Телекомунікації, мережі

1.5.1. Аудіовізуальне обладнання та комунікації

1.5.2. Широкополосні технології

1.5.3. Мобільні комунікації

1.5.4. Вузькополосні технології

1.5.5. Мережеві технології, мережева безпека

1.5.6. Радарні технології

1.5.7. Дослідницькі мережі, GRID

1.5.8. Супутникові технології / системи / позиціонування / комунікації в GPS - Системі Глобального Позиціонування

1.5.9. Обробка сигналів

1.5.10. Hi-Fi

1.5.11. Комп'ютерний опис звуку та музики

1.5.12. Комп'ютерний опис образу / відео

1.5.13. Протоколи комунікації, взаємодія мереж

1.5.14. Резидентні шлюзи

2. ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО, ТЕХНОЛОГІЇ МАТЕРІАЛІВ І ТРАНСПОРТУ

2.1. Конструювання та моделювання / Прототипи

2.2. Промислове виробництво

2.2.1. Очистка (піскоструйна, щіткова)

2.2.2. Покриття

2.2.3. Сушка

2.2.4. Ерозія, видалення (електроерозійна обробка, газова різка, лазерна/плазменна різка, електрохімічна ерозія, гідрорізка)

2.2.5. Формовка (прокатка, ковка, пресування, волочіння)

2.2.6. Загартовування, термообробка

2.2.7. Складальні технології (клепання, шурупні з'єднання, склеювання)

2.2.8. З'єднювальні технології (пайка, зварювання, спікання)

2.2.9. Станки

2.2.10. Обробка на станках (обточування, сверління, формовка, фрезерування, стругання, різання)

2.2.11. Тонка обробка на станках (шліфування, доводка)

2.2.12. Змішування (порошків та ін.), розділення (сортування, фільтрування)

2.2.13. Відливка, лиття під тиском, екструзія, спікання

2.2.14. Обробка поверхонь (фарбування, гальваніка, полірування, хімічне та фізічне осадження з газової фази)

2.3. Управління процесами, логістика

2.4. Проектування та обслуговування завода

2.5. Упаковка/транспортування

2.5.1. Фольга, плівка

2.5.2. Ламінування

2.5.3. Упаковування механізмів

2.5.4. Упаковування матеріалів

2.5.5. Пластикові пакети

2.6. Технологія будівництва

2.6.1. Будівельні матеріали, компоненти та методи

2.6.2. Цивільне будівництво

2.6.3. Будівельне обладнання

2.6.4. Вогнестійкість / пожежна безпека

2.6.5. Механіка, гідравліка, вібрації та акустична техніка, пов'язані з будівництвом

2.6.6. Трубопровідна технологія

2.6.7. Пульп-технологія, пов'язана з будівництвом

2.6.1. Сенсорна / мультісенсорна технологія, вимірювальна апаратура, пов'язані з будівництвом

2.6.2. Моделювання, моделююча техніка

2.6.3. Звукоізоляція

2.6.4. Вакуумна/глибоковакуумна технологія

2.6.5. Газова техніка безпеки

2.6.6. Охорона та безпека

2.7. Технологія матеріалів

2.7.1. Клеї

2.7.2. Будівельні матеріали

2.7.3. Керамічні матеріали та порошки

2.7.4. Фарби та лаки

2.7.5. Композитні матеріали

2.7.6. Тонкі хімічні сполуки,барвники та друкарсько-маркувальні чорнила

2.7.7. Скло

2.7.8. Чавун і сталь, металоконструкції

2.7.9. Технологія транспортування матеріалів (твердих, рідких, газоподібних)

2.7.10. Метали та сплави

2.7.11. Кольорові метали

2.7.12. Оптичні матеріали

2.7.13. Технологія паперу

2.7.14. Пластики, полімери

2.7.15. Властивості матеріалів, корозія/руйнування

2.7.16. Резина

2.7.17. Камінь

2.7.18. Сучасні текстильні матеріали

2.8. Транспортна інфраструктура

2.8.1. Повітряний транспорт

2.8.2. Змішані перевезення

2.8.3. Логістика

2.8.4. Залізничний транспорт

2.8.5. Автодорожний транспорт

2.8.6. Дорожна справа / системи управління

2.8.7. Перевантажувальні системи

2.8.8. Водний транспорт

2.9. Технології пасажирських і вантажних перевезень

2.9.1. Конструювання транспортних засобів

2.9.2. Гібридні та електричні транспортні засоби

2.9.3. Залізничні транспортні засоби

2.9.4. Автодорожні транспортні засоби

2.9.5. Кораблебудування

2.9.6. Тяглові/рухові системи

2.10. Аерокосмічні технології

2.10.1. Аеронавтика/авіоніка

2.10.2. Літаки

2.10.3. Вертоліти

2.10.4. Системи супутникової навігації

2.10.5. Космічні дослідження та технології

3. ІНШІ ПРОМИСЛОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

3.1. Інші промислові технології

3.1.1. Технологія очистки

3.2. Технологія безперервного виробництва

3.3. Апаратобудування

3.4. Хімічна технологія та техніка

3.4.1. Агрохімія

3.4.2. Неорганічні речовини

3.4.3. Фарби та барвники, пов'язані з хімічною технологією та технікою

3.4.4. Електротехніка та електротехнологія / електричне обладнання

3.4.5. Штучне волокно

3.4.6. Органічні речовини

3.4.7. Фармацевтика

3.4.8. Пластики та резина, пов'язані з хімічною технологією та технікою

3.4.9. Мило, пральні порошки

3.4.10. Спеціальні та проміжні хімікати

3.4.11. Догляд за тілом, гігієна

3.5. Текстильна технологія

3.5.1. Компонентні просочення для зміцнення шва

3.5.2. Сухі наповнювачі,пов'язані з текстильною технологією

3.5.3. Фарбування, пов'язане з текстильною технологією

3.5.4. Фінішна аппретура, пов'язана з текстильною технологією

3.5.5. Неткані матеріалі,пов'язані з текстильною технологією

3.5.6. Клеї на основі розчинників для зміцнення кромок і швів

3.5.7. Термопластичні текстильні волокна

3.5.8. Ткацтво, пов'язане з текстильною технологією

3.5.9. Тканий технічний текстиль для промислового використання

3.6. Взуття / технологія шкіри

3.6.1. Сухі наповнювачі, пов'язані зі взуттєвою технологією

3.6.2. Барвники, пов'язані зі взуттєвою технологією

3.6.3. Дублення шкіри, пов'язані зі взуттєвою технологією

3.7. Звукоінженерія/технологія

3.8. Гірничорудна технологія

3.9. Друк

3.9.1. Флексографія

3.9.2. Різографія

3.10. Побутові товари та прилади

4. ЕНЕРГЕТИКА

4.1. Зберігання та транспортування енергії

4.1.1. Зберігання тепла

4.1.2. Транспортування тепла, теплопостачання, теплофікація

4.1.3. Зберігання електрики, батареї

4.1.4. Передача електрики

4.1.5. Транспортування та зберігання рідкого та газоподібного палива

4.1.6. Транспортування та зберігання водню

4.2. Виробництво, передача та перетворення енергії

4.2.1. Паливні елементи, виробництво водню

4.2.2. Зрідження та газифікація палива

4.2.3. Технологія печей, конструкція опалювальних котлів

4.2.4. Генератори, електромотори та силові перетворювачі

4.2.5. Теплообмінники

4.2.6. Теплові насоси, технології теплоносія

4.2.7. Опалення, вентиляція

4.2.8. Турбіни, трубопроводна техніка, поршневі мотори, теплоенергетика

4.3. Викопні палива

4.3.1. Вуголь і вуглеводні

4.3.2. Газоподібне викопне паливо

4.3.3. Тверде викопне паливо

4.3.4. Рідке викопне паливо

4.4. Ядерний поділ / термояд

4.5. Відновлювальні джерела енергії

4.5.1. Газоподібна біомаса

4.5.2. Геотермальна енергія

4.5.3. Гідроелектрична енергія

4.5.4. Рідка біомаса

4.5.5. Фотовольтні системи

4.5.6. Сонячна/термальна енергія

4.5.7. Тверда біомаса

4.5.8. Нетрадиційні та альтернативні джерела енергії

4.5.9. Спалювання відходів

4.5.10. Енергія вітру

4.6. Раціональне використання енергії

4.6.1. Енергетичний менеджмент

4.6.2. Освітлення, ілюмінація

4.6.3. Оптимізація процесів, використання сбросового тепла

4.6.4. Теплоізоляція, енергетична ефективність будівель

4.7. Інші енергетичні проблеми

4.7.1. Горінння, полум'я

4.7.2. Паливна технологія

5. ФІЗИЧНІ ТА ТОЧНІ НАУКИ

5.1. Астрономія

5.2. Хімія

5.2.1. Аналітична хімія

5.2.2. Обчислювальна хімія та моделювання

5.2.3. Неорганічна хімія

5.2.4. Органічна хімія

5.2.5. Нафтохімія, технологія нафти

5.3. Науки про Землю

5.3.1. Геологія, інженерна геологія, геотехніка

5.3.2. Океанографія

5.3.3. Тектоніка, сейсмологія

5.4. Математика, статистика

5.4.1. Алгоритми та складність

5.4.2. Математичне моделювання

5.4.3. Статистичний аналіз

5.5. Метеорологія/кліматологія

5.5.1. Біосенсори

5.5.2. Датчики вологості

5.5.3. Моніторинг температури

5.6. Фізика

5.6.1. Акустика

5.6.2. Астрофізика/космологія

5.6.3. Лазерна технологія

5.6.4. Ядерна фізика

5.6.5. Фізика рідин

5.6.6. Сенсорна/мультісенсорна технологія, вимірювальна апаратура

5.6.7. Фізика твердого тіла

5.6.8. Термодинаміка

5.6.9. Вібрації та акустична техніка

5.6.10. Оптика

5.7. Машинобудування

5.7.1. Мікромеханіка

5.8. Гідравлика

5.9. Розділові технології

5.9.1. Фільтрація та мембранні процеси

5.9.2. Екстракція

5.9.3. Адсорбція

5.9.4. Дистиляція

5.9.5. Сублемація

5.9.6. Інші процеси

5.10. Мікро- та нанотехнології, пов'язані з фізикою та точними науками

6. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

6.1. Медицина, охорона здоров'я

6.1.1. Біостатистика, епідемиологія

6.1.2. Система охороні здоров'я

6.1.3. Клінічні дослідження та випробування

6.1.4. Цитологія, онкологія

6.1.5. Стоматологія/одонтологія

6.1.6. Діагностика, діагноз

6.1.7. Захворювання

6.1.8. Екологічна медицина, соціальна медицина, спортивна медицина

6.1.9. Генна - ДНК терапія

6.1.10. Геронтологія та геріатрія

6.1.11. Серцево-судинні захворювання

6.1.12. Електрометрічне та медичне устаткування

6.1.13. Медичні дослідження

6.1.14. Медична технологія / біомедична техніка

6.1.15. Неврологія, дослідження мозку

6.1.16. Фармацевтичні продукти / ліки

6.1.17. Фізіологія

6.1.18. Хірургія

6.1.19. Віруси, вірусологія/антибіотики/бактеріологія

6.1.20. Лабораторне обладнання

6.1.21. Обладнання для швидкої допомоги та служби спасіння

6.1.22. Фізіотерапія, ортопедична технологія

6.1.23. Одноразові продукти і споживчі товари

6.1.24. Медичний текстиль

6.1.25. Медичні меблі / електрометричне та медичне обладнання

6.1.26. Медичні біоматеріали

6.2. Біологія/біотехнологія

6.2.1. Біохімія/біофізика

6.2.2. Клітинна та молекулярна біологія

6.2.3. Ензимологія / білкова інженерія / ферментація

6.2.4. Генна інженерія

6.2.5. Тести та досліди in vitro

6.2.6. Мікробіологія

6.2.7. Молекулярний дизайн

6.2.8. Токсикологія

6.3. Дослідження генома

6.3.1. Біоінформатика

6.3.2. Експресія гена, протеомні дослідження

6.3.3. Генетика популяції

6.4. Мікро- і нанотехнології, пов'язані з біологічними науками

7. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І МОРСЬКІ РЕСУРСИ

7.1. Сільське господарство

7.1.1. Сільськогосподарська техніка / технологія

7.1.2. Тваринництво/землеробство

7.1.3. Біоконтроль

7.1.4. Виробництво зерна

7.1.5. Садівництво

7.1.6. Пестициди

7.1.7. Точне землеробство

7.1.8. Покриття насіння

7.1.9. Ветеринарія

7.2. Лісівництво, лісництво, лісотехника

7.2.1. Лісівницькі технології

7.2.2. Паперова технологія

7.2.3. Пульп-технологія

7.2.4. Лісне господарство

7.2.5. Продукти з деревини

7.3. Ресурси моря, рибальство

7.3.1. Аквакультура

7.3.2. Рибальство / рибоохорона / технологія рибальства

7.3.3. Наука про море

8. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

8.1. Технології харчової промисловості

8.1.1. Технологія виробництва напоїв

8.1.2. Харчові добавки / інгредієнти / функціональна їжа

8.1.3. Харчова упаковка / транспортування

8.1.4. Обробка харчових продуктів

8.1.5. Технологія харчових продуктів

8.2. Якість та безпека харчових продуктів

8.2.1. Методи виявлення та аналізу

8.2.2. Харчова микробіологія / токсикологія / контроль якості

8.2.3. Методи безпечного виробництва

8.2.4. Трассіровка харчових продуктів

8.3. Харчування та здоров'я

9. ВИМІРИ ТА СТАНДАРТИ

9.1. Методи вимірів

9.1.1. Акустичні технології, пов'язані з вимірами

9.1.2. Аналіз / методи та установки для тестування

9.1.3. Хімічне тестування матеріалів

9.1.4. Електричні технології, пов'язані з вимірами

9.1.5. Механічні технології, пов'язані з вимірами

9.1.6. Оптичне тестування матеріалів

9.1.7. Оптичні технології, пов'язані з вимірами

9.1.8. Інші методи неруйнуючого контролю

9.1.9. Сенсорні технології, пов'язані з вимірами

9.1.10. Теплове тестування матеріалів

9.2. Підсилювачі, аналого-цифрові перетворювачі

9.3. Електронні вимірювальні системи

9.4. Реєструючі прилади

9.5. Довідкові матеріали

9.6. Стандарти

9.6.1. Стандарти якості

9.6.2. Технічні стандарти

10. ОХОРОНА ЛЮДИНИ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

10.1. Безпека

10.1.1. Акустична безпека

10.1.2. Оцінка ризику

10.1.3. Протипожежні технології

10.1.4. Небезпечні материали

10.1.5. Захист від радіації

10.2. Навколишнє середовище

10.2.1. Забруднення повітря / обробка повітря

10.2.2. Біологічна варіативність

10.2.3. Екологія

10.2.4. Техніка і технологія охорони навколишнього середовища

10.2.5. Виміри і детекція забруднень

10.2.6. Стихійні лиха

10.2.7. Технології дистанційного збору даних

10.2.8. Забруднення грунту

10.2.9. Забруднення води / обробка води

10.3. Збір та утилізація відходів

10.3.1. Біообробка /компост /біоконверсія

10.3.2. Спалювання, піроліз

10.3.3. Захоронення в землі і в морі

10.3.4. Вторинне використання, відновлення

10.3.5. Радіоактивні відходи

11. СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

11.1. Моделі соціально-економічного розвитку,економічні аспекти

11.2. Освіта, навчання

11.3. Інформація та ЗМІ, суспільство

11.4. Технологія, суспільство і зайнятість

11.5. Інфраструктура для соціальних та гуманітарних наук

11.6. Громадянська активність

11.7. Інструменти прогнозування

11.8. Спорт і дозвілля

 

Додаток
до анкети вищого державного навчального закладу - учасника Українсько-Російської міжуніверситетської мережі трансферу технологій (пункт 2.2)


КЛАСИФІКАТОР
кодів ринкового застосування технології

Короткі коди ринкового застосування структуровані таким чином: 9 головних секторів, 68 підсекторів (Рівень 2), 271 ключове слово (Рівень 3):

1.

ЗВ'ЯЗОК, ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ

2.

КОМП'ЮТЕРНІ ЗАСОБИ

3.

ІНШІ ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ

4.

ГЕННА ІНЖЕНЕРІЯ / МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ

5.

МЕДИЦИНА / ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

6.

ЕНЕРГЕТИКА

7.

СПОЖИВЧИЙ СЕКТОР

8.

ПРОМИСЛОВІ ВИРОБИ

9.

ІНШЕ


1. ЗВ'ЯЗОК, ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ

1.1. Комерційні комунікації

1) Радіо- та телемовні станції

2) Системи колективного телевізійного прийому та платне телебачення

3) Радіо-телемовне і пов'язане з ним устаткування

4) Інші комерційні комунікації

1.2. Телефон і пов'язані з ним області

1) Телефонні послуги на далекі відстані

2) Устаткування для внутрішнього телефонного зв'язку та ін.

3) Системи перенаправлення, почерговості, автовідповіді дзвінків, системи управління телефонним зв'язком та офісні МІНІ-АТС

4) Інші області, пов'язані з телефонією (вкл. системи розрахунку вартості дзвінків, перевірки телефонних з'єднань та устаткування для телефонних автовідповідачів)

1.3. Факсимільна передача

1.4. Передача даних

1) Локальні мережі (вкл. офісні МІНІ-АТС зі спільною передачею мовних сигналів і цифрових даних)

2) Обладнання / складові для передачі даних

3) Управління процесорами / мережами каналів зв'язку

4) Конвертори і емулятори протоколів

5) Модеми і мультиплексори

6) Інші пристрої / компоненти для передачі даних

7) Устаткування для тестування, моніторингу і підтримки мереж

8) Інші області, що належать до передачі даних

1.5. Супутниковий мікрохвильовий зв'язок

1) Супутникові послуги / носії/оператори

2) Супутникове наземне (інше) устаткування

3) Пристрої мікрохвильового зв'язку

4) Мікрохвильове і супутникове обладнання / складові (вкл. антени і підсилювачі)

5) Інші засоби спутникової/мікрохвильового зв'язку

1.6. Інші засоби зв'язку

1) Військовий зв'язок

2) Мобільний зв'язок, пейджери, стільниковий радіозв'язок

3) Інші засоби зв'язку (не згадані в інших місцях)

4) Комунікаційні послуги

2. КОМП'ЮТЕРНІ ЗАСОБИ

2.1. Комп'ютери

1) Великі ЕОМ, комп'ютери для наукових цілей

2) Великі ЕОМ

3) Комп'ютери для наукових цілей

4) Міні- та мікрокомп'ютери

5) Комп'ютери, стійкі до аварійних зупинок

6) Мінікомп'ютери для малого бізнесу

7) Мікрокомп'ютери (персональні і найменші)

8) Інші міні- та мікрокомп'ютери

2.2. Засоби комп'ютерної графіки

1) Cad/cam, CAE - системи автоматизованого конструювання, проектування і виготовлення

2) Графічні системи

3) Графічне програмне забезпечення

4) Графічні термінали

5) Графічні принтери/плоттери

6) Інші графічні периферійні пристрої

7) Інша комп'ютерна графіка

2.3. Спеціалізовані системи, придатні до використання без додаткового налаштування ("під ключ")

2.4. Засоби комп'ютерного сканування

1) OCR (оптичне розпізнавання символів)

2) OBR (оптичне розпізнавання штрих-коду)

3) MICR (розпізнавання символів, написаних магнітним чорнилом)

4) Інші області, пов'язані з комп'ютерним скануванням (вкл. оптичне розпізнання міток і обробку зображень)

2.5. Периферійні пристрої

1) Термінали

2) Інтелектуальні термінали

3) Мобільні термінали

4) Інші термінали

5) Принтери

6) Пристрої введення/виводу даних

7) Дискова пам'ять

8) Дискети і дисководи для них

9) Вінчестери і дисководи для них

10) Оптичні диски і дисководи для них

11) Інші дискові засоби

12) Пристрої, пов'язані з магнітними стрічками

13) Магнітні стрічки

14) Считувальні голівки і стрічкопротяжні пристрої

15) Системи безперервного резервування на магнітних стрічках

16) Інші пристрої, пов'язані з магнітними стрічками

17) Інші пристрої пам'яті (за вийнятком напівпровідникових)

18) Інші периферійні пристрої (не згадані в інших місцях)

2.6. Комп'ютерні послуги

1) Системи доставки відеоконтента

2) Оренда і лізинг комп'ютерів

3) Послуги комп'ютерного навчання

4) Послуги з обробки, аналізу і введення даних

5) Послуги комп'ютеризованого виставлення рахунків і бухобліку

6) Бази даних і послуги он-лайн інформування

7) Інші комп'ютерні послуги

2.7. Комп'ютерне програмне забезпечення

1) Системне програмне забезпечення

2) Управління базами даних і файлами

3) Операційні системи та утиліти

4) Мови / інструменти для розробки програм

5) Комунікації/мережі

6) Інше системне програмне забезпечення

7) Прикладне програмне забезпечення

8) Програми для бізнесу та офісу

9) Домашні програми

10) Освітні програми

11) Промислові/виробничі програми

12) Програми для медицини / охорони здоров'я

13) Програми для банків / фінансових установ

14) Інші спеціалізовані доповнення

15) Інтегроване програмне забезпечення

16) Програми, пов'язані зі штучним інтелектом

17) Експертні системи

18) Природна мова

19) Комп'ютеризоване навчання

20) Засоби програмування штучного інтелекту

21) Інші області, пов'язані зі штучним інтелектом

22) Послуги з програмного забезпечення

23) Послуги програмування/системотехніки

24) Консультаційні послуги

25) Дистриб'юторські, клірингові послуги

26) Інші послуги з програмного забезпечення

27) Інші області, пов'язані з програмним забезпеченням

2.8. Інші комп'ютерні засоби

1) Синтез мови

2) Розпізнавання мови

3. ІНШІ ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ

3.1. Електронні компоненти

1) Напівпровідники

2) Нестандартні / напівпровідники на замовлення

3) Стандартні напівпровідники

4) Інші області, пов'язані з напівпровідниками

5) Мікропроцесори

6) Контролери

7) Монтажні плати

8) Дисплеї

9) Інші електронні засоби (вкл. клавіатури)

3.2. Батареї

3.3. Джерела живлення

3.4. Устаткування, пов'язане з електронікою

1) Устаткування для виробництва напівпровідників і підкладок

2) Устаткування для тестування компонент

3) Інші електронні засоби

3.5. Лазерні засоби

3.6. Волокняна оптика

3.7. Аналітичні і наукові прилади

1) Хроматографи і пов'язане з ними лабораторне устаткування (вкл. спектрометри)

2) Інші вимірювальні прилади (вкл. інфрачервоні газоаналізатори, аналізатори вологості)

3) Інші аналітичні і наукові прилади

3.8. Інші електронні засоби

1) Військова електроніка (окрім засобів зв'язку)

2) Копіювальна техніка

3) Калькулятори

4) Інші електронні засоби (вкл. системи сигналізації)

4. ГЕННА ІНЖЕНЕРІЯ/МОЛЕКУЛЯРНАЯ БІОЛОГІЯ

4.1. Рекомбінантні ДНК

1) Сільськогосподарські генно-інженерні застосування

2) Промислові генно-інженерні застосування

3) Медичні генно-інженерні застосування

4) Інші вживання рекомбінантної ДНК

4.2.Моноклональні антитіла і гибрідоми

4.3.Сплайсинг генів і устаткування для сплайсингу

4.4. Інші застосування генної інженерії

5. МЕДИЦИНА / ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

5.1. Діагностика

1) Діагностичні послуги

2) Візуалізація в медицині

3) Рентгенографія

4) Комп'ютерна томографія

5) Ультразвукова діагностика

6) Ядерна діагностика

7) Інші

8) Діагностичні тести та устаткування

9) Інші діагностичні засоби

5.2. Терапія

1) Терапевтичні послуги

2) Хірургічні інструменти та устаткування

3) Сердцеві ритмоводії і штучні органи

4) Лікарські форми та інше устаткування (вкл. апарати "штучна нирка")

5) Інші терапевтичні засоби (включаючи дефібрілятори)

5.3. Інші медичні засоби

1) Одноразові вироби

2) Фармпрепарати / тонкі хімікати

3) Засоби допомоги інвалідам

4) Устаткування для моніторингу

5) Управління госпіталями та іншими установами (включаючи послуги менеджменту і лізингу)

6) Інші медичні засоби (не згадані в інших місцях)

6. ЕНЕРГЕТИКА

6.1. Розвідка та видобуток нафти і газу

6.2. Розвідка

6.3. Буріння та обслуговування

6.4. Устаткування для нафтогазового буріння, розвідки та видобутку

1) Устаткування для буріння та видобутку

2) Апаратура для буріння

3) Апаратура розвідувального устаткування

4) Інші нафтогазові засоби

6.5. Альтернативна енергетика

1) Сонячна енергетика

2) Фотоелектрична сонячна енергетика

3) Інші види сонячної енергетики

4) Енергія вітру

5) Геотермальна енергія

6) Когенерація

7) Інші види альтернативної енергії (вкл. ядерну енергетику і видобуток урану)

6.6. Інтенсифікований видобуток нафти / тяжка нафта / сланці

6.7. Вугільна енергетика

1) Видобуток вугілля

2) Устаткування вугільної енергетики

3) Інші засоби вугільної енергетики

6.8. Енергозбереження

6.9. Інші області, пов'язані з енергетикою

7. СПОЖИВЧИЙ СЕКТОР

7.1. Вироби і послуги для дозвілля і відпочинку

1) Кіно, кіностудії і театр

2) Місця для відпочинку і розваг

3) Іграшки та електронні ігри

4) Товари для спотру і хобі, одяг для фітнесу

5) Спортивні споруди (зали і клуби)

6) Теле-радіо стерео устаткування і споживча електроніка

7) Музика, записи, звукозапис та інструменти

8) Інші вироби і послуги для дозвілля і відпочинку

7.2. Роздрібна торгівля

1) Аптеки

2) Магазини одягу і взуття

3) Магазини знижених в ціні товарів

4) Комп'ютерні магазини

5) Інша роздрібна торгівля

7.3. Харчові продукти і напої

1) Винно-горілчані вироби

2) Здорова їжа

3) Безалкогольні напої і заводи з їх розливу

4) Харчові добавки / вітаміни

5) Продукти харчування повсякденного попиту

6) Інші харчові продукти і напої

7.4. Споживчі товари

1) Одяг, взуття і аксесуари (вкл. прикраси)

2) Косметика, засоби для здоров'я і краси

3) Меблі і посуд для будинку

4) Посуд

5) Меблі та інтер'єр

6) Сад і город

7) Інші

8) Автозапчастини

9) Житлові автопричіпи

10) Інші споживчі товари

7.5. Споживчі послуги

1) Ресторани швидкого харчування

2) Інші ресторани

3) Готелі і курорти

4) Авторемонтні майстерні

5) Освіта, навчальні посібники і канцтовари

6) Туристичні агентства і послуги

7) Інші споживчі послуги (вкл. фотопослуги)

7.6. Інші області споживчого ринку (не згадані в інших місцях)

8. ПРОМИСЛОВІ ВИРОБИ

8.1. Матеріали і хімікати

1) Формовані пластмаси

2) Однорідна інжекція / екструзія

3) Неоднорідна інжекція / екструзія

4) Пластикові композити, армовані волокнами

5) Інші формовані пласмаси

6) Процеси для роботи з пластиком

7) Виробництво покриттів і клеїв

8) Мембрани і вироби на основі мембран

9) Матеріали із спеціальними властивостями: виробники і виготівники

10) Напівпровідникові матеріали (напр., кремнієві пластини)

11) III/V напівпровідникові матеріали (напр., арсенід галію)

12) Спеціальні метали (вкл. процеси для роботи з металами)

13) Кераміка

14) Мастила і інші технічні рідини

15) Інші спеціальні матеріали

16) Споживчі хімікати і полімери

17) Промислові хімікати

18) Полімерні (пластикові) матеріали

19) Хімікати із спеціальними властивостями

20) Електронні хімікати

21) Інші спеціальні хімікати

22) Сільськогосподарські хімікати

23) Інші хімікати і матеріали (не згадані в інших місцях)

8.2. Промислова автоматика

1) Регулювання використання енергії

2) Промислове вимірювальне і реєструюче устаткування

3) Устаткування і системи для управління технологічними процесами

4) Робототехніка

5) Програми і системи машинного зору

6) Верстати з ЧПУ, верстати з комп'ютерним управлінням

7) Інша промислова автоматика

8.3. Промислове устаткування і машини

1) Верстати, інше металообробне устаткування (за вийнятком ЧПУ)

2) Лебідки, крани і транспортери

3) Гірничорудне устаткування

4) Промислові вантажівки і трактори

5) Інші промислові оброблювальні верстати для текстильної, паперової і ін. галузей

6) Устаткування для передачі енергії (вкл. генератори і мотори)

7) Інше промислове устаткування і машини

8.4. Засоби утилізації відходів і боротьби із забрудненням довкілля

1) Повітряні фільтри та устаткування для очищення і моніторингу повітря

2) Утилізація і повторне використання хімічних і твердих матеріалів

3) Устаткування для водообробки і системи відведення стічних вод

4) Інші засоби утилізації відходів і боротьби із забрудненням довкілля

8.5. Інші промислові вироби (не згадані в інших місцях)

8.6. Промислові послуги

9. ІНШЕ

9.1. Транспорт, перевезення

1) Авіалінії

2) Перевезення автотранспортом

3) Оренда вагонів, автобусів, автомобілів і так далі

4) Пересилка листів та ін. поштових відправлень

5) Транспортні засоби, транспортне устаткування і запчастини

6) Аеродроми та інші транспортні послуги

7) Інші перевезення

9.2. Фінанси, страхування, нерухомість

1) Страхування

2) Нерухомість

3) Банки

4) Товарно-фондові біржі та послуги

5) Інвестиційні групи

6) Інші засоби фінансового сектору, страхування і нерухомості (вкл. кредитні та іпотечні компанії)

9.3. Послуги

1) Інженерно-технічні послуги

2) Реклама і служба зв'язку з клієнтами

3) Лізинг (не згаданий в інших місцях)

4) Дистриб'ютори, імпортери і оптовики

5) Консалтинг

6) Засоби масової інформації

7) Інші послуги (не згадані в інших місцях)

9.4. Виробництво

1) Товари і устаткування виробничого призначення

2) Офісні меблі та інші професійне меблювання

3) Текстиль (синтетичний і натуральний)

4) Металовироби, сантехнічне устаткування

5) Книги, листівки та інша друкарська продукція

6) Пакувальні вироби і системи

7) Друкарська і палітурна справа

8) Інше виробництво (не згадане в інших місцях)

9.5. Сільське господарство, лісівництво, рибальство, тваринництво і вироби для них

9.6. Гірська справа (не пов'язане з енергетикою)

9.7. Будівництво і будівельна продукція

1) Будівництво

2) Виробництво будівельних матеріалів

3) Виробництво збірних будівель і систем

4) Збут будівельних виробів і систем

5) Будівельні послуги

6) Інше будівництво і будівельні вироби

9.8. Комунальні послуги і сфера обслуговування

1) Електроенергетичні компанії

2) Водообробка, водоочистка, заводи з переробки хімічних і твердих відходів

3) Газопроводи і газорозподіл

4) Інші фірми, пов'язані з комунальним обслуговуванням

9.9. Інше (не згадане в інших місцях)

1) Конгломерати і холдингові компанії
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали