КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 9 листопада 2011 р. N 1216-р

Київ

Деякі питання забезпечення безпеки і правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

1. Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. N 1244 "Про схвалення Інтегрованої концепції забезпечення безпеки і правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 71, ст. 2395; 2009 р., N 88, ст. 2978; 2010 р., N 45, ст. 1486) зміни, що додаються.

2. Національному агентству з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів, центральним та місцевим органам виконавчої влади відповідно до їх компетенції разом з органами місцевого самоврядування у двомісячний строк розробити та в установленому порядку подати на розгляд Кабінету Міністрів України план заходів щодо реалізації Інтегрованої концепції забезпечення безпеки і правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

3. Обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям за погодженням з Національним агентством з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів у разі потреби утворити штаби з питань безпеки і правопорядку на об'єктах, задіяних в обслуговуванні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

4. Київській міській держадміністрації привести в місячний строк у відповідність з Інтегрованою концепцією забезпечення безпеки і правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу план заходів щодо забезпечення безпеки і правопорядку у м. Києві.

5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування в мм. Донецьку, Львові і Харкові привести в місячний строк у відповідність з Інтегрованою концепцією забезпечення безпеки і правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу плани заходів щодо забезпечення безпеки і правопорядку у зазначених містах.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 9 листопада 2011 р. N 1216-р

ЗМІНИ,
що вносяться до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. N 1244

1. Пункти 3 і 4 розпорядження виключити.

2. Інтегровану концепцію забезпечення безпеки і правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, схвалену зазначеним розпорядженням, викласти в такій редакції:

"СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2008 р. N 1244
(у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 листопада 2011 р. N 1216-р)

ІНТЕГРОВАНА КОНЦЕПЦІЯ
забезпечення безпеки і правопорядку під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Загальна частина

Проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - чемпіонат) пов'язане з вирішенням багатьох питань, зокрема із забезпеченням безпеки і правопорядку.

Ця Концепція спрямована на визначення комплексу організаційних заходів щодо розв'язання проблем безпеки і правопорядку, що виникають під час підготовки та проведення чемпіонату, з урахуванням вимог УЄФА та досвіду чемпіонатів з футболу, проведених у 2004, 2006, 2008 і 2010 роках.

Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Концепція

Передбачається, що матчі чемпіонату відвідають понад 600 тис. футбольних уболівальників з різних країн світу. У зв'язку з цим існує можливість в'їзду на територію України осіб, що відомі як порушники громадського порядку та особи, пов'язані з терористичною діяльністю. Крім того, в Україні також зареєстровано організації футбольних уболівальників, окремі члени яких відомі як порушники громадського порядку.

Інтенсивний рух осіб і транспортних засобів через державний кордон на шляхах міжнародного залізничного, повітряного та автомобільного сполучення, зокрема з використанням індивідуального автомобільного та авіаційного транспорту, потребує вжиття додаткових заходів, спрямованих на забезпечення безпеки і правопорядку в цей час.

Під час проведення чемпіонату в містах та поза їх межами збільшиться навантаження на громадський транспорт. Додаткові проблеми для безпеки спричинить поява великої кількості користувачів транспортних засобів, які вперше відвідуватимуть Україну і говоритимуть іноземними мовами.

Масові зібрання людей можуть створити загрозу життю і здоров'ю учасників та відвідувачів футбольних матчів, зокрема внаслідок можливості спалаху інфекційних хвороб, виникнення пожеж та аварій на стадіонах і в громадському транспорті, а також інших надзвичайних ситуацій.

Ураховуючи масштаби чемпіонату, не виключається можливість проведення політичних або громадянських акцій.

Перебування делегатів міжнародних організацій і гостей чемпіонату, щодо яких здійснюється державна охорона на території України, також потребуватиме вжиття додаткових заходів для забезпечення їх безпеки.

Таким чином, під час проведення чемпіонату можуть виникнути проблеми, пов'язані з:

порушенням громадського порядку та хуліганськими проявами з боку футбольних уболівальників;

можливістю вчинення терористичного акту;

виникненням загрози санітарному та епідемічному благополуччю населення;

можливістю вчинення злочинів проти життя, здоров'я, волі, честі та гідності, власності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, громадського порядку та моральності, а також у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;

скоєнням дорожньо-транспортних пригод, що спричиняють затори та блокування об'єктів інфраструктури, а також виникнення аварійних ситуацій на залізничному та авіаційному транспорті;

проведенням політичних або громадянських акцій;

виникненням надзвичайних ситуацій техногенного характеру;

недостатнім рівнем забезпечення безпеки у місцях тимчасового перебування делегатів міжнародних організацій і гостей чемпіонату, зокрема тих, щодо яких здійснюється державна охорона;

відсутністю достатнього досвіду управління великими зібраннями людей, що може призвести до порушень правопорядку в містах, в яких проводитимуться матчі чемпіонату (приймаючих містах);

відсутністю ефективної взаємодії з організованими групами вболівальників;

наявністю несприятливого інформаційного забезпечення та несприятливої інформаційної атмосфери під час проведення чемпіонату.

Мета, основні завдання і принципи Концепції

Метою Концепції є забезпечення безпеки і правопорядку на національному та регіональному рівні у зв'язку з підготовкою та проведенням чемпіонату, гарантування Урядом безпеки і забезпечення громадського порядку, створення дружньої атмосфери для всіх відвідувачів та вболівальників, щоб вони відчували себе гостинно та безпечно, як вдома.

Основними завданнями Концепції є:

забезпечення дотримання правил безпеки і правопорядку;

запобігання та припинення хуліганських проявів, порушень громадського порядку;

забезпечення підготовки об'єктів та інфраструктури стадіонів і прилеглої до них території відповідно до вимог УЄФА;

запобігання людським жертвам та надзвичайним ситуаціям;

забезпечення рівня безпеки на стадіонах відповідно до вимог УЄФА;

запобігання заподіянню шкоди міжнародному іміджу держави.

Основними принципами забезпечення безпеки і правопорядку під час підготовки та проведення чемпіонату є превентивність, адекватність і практичність.

Аналіз причин виникнення проблем

Основними причинами виникнення проблем є:

недосконалість методів та форм забезпечення безпеки і правопорядку під час проведення футбольного матчу;

недостатнє матеріально-технічне забезпечення правоохоронних та інших державних органів, які забезпечують безпеку і правопорядок;

невідповідність сучасним вимогам деяких об'єктів спортивної, транспортної, інформаційно-телекомунікаційної та соціальної інфраструктури, які повинні забезпечувати проведення чемпіонату та прийом уболівальників, делегатів міжнародних організацій і гостей, зокрема тих, щодо яких здійснюється державна охорона;

відсутність достатньої кількості фахівців, що володіють необхідними професійними знаннями і досвідом роботи з підготовки та проведення міжнародних масових спортивних заходів.

Шляхи розв'язання проблем

З метою розв'язання проблем планується вжити заходів до:

запобігання порушенням правил поведінки на стадіоні (зокрема несанкціонованому доступу сторонніх осіб на поле для гри, проявам расизму та неадекватної поведінки, використанню піротехнічних виробів та інше);

запобігання незаконному продажу квитків на футбольні матчі чемпіонату;

запровадження міжнародного обміну інформацією про осіб, які вчиняють правопорушення під час таких заходів, як чемпіонат, з метою мінімізації негативного впливу зазначених осіб на заходи чемпіонату.

Розв'язання проблем планується здійснити також шляхом:

здійснення запобіжних заходів, заходів контролю, управління рухом уболівальників, а також заходів реагування на протиправні дії, зокрема під час перетинання державного кордону, перебування у громадських місцях та місцях проживання, прямування до місць проведення футбольних матчів та прямування з цих місць після їх закінчення;

здійснення міжнародного співробітництва з правоохоронними органами держав - учасниць чемпіонату, сусідніх і транзитних держав, міжнародними організаціями правоохоронних органів;

запровадження відеоспостереження за мережами автомобільних доріг, залізничними вокзалами, автовокзалами, автостанціями та аеропортами, які забезпечують сполучення об'єктів, що обслуговують чемпіонат;

провадження скоординованої діяльності суб'єктів, що забезпечують безпеку і правопорядок під час проведення чемпіонату, і осіб, які на законних підставах провадять діяльність з управління спортивними спорудами (далі - оператори спортивних споруд), здійснюють перевезення пасажирів і надають послуги, пов'язані з проведенням чемпіонату, та забезпечення їх чіткої взаємодії;

затвердження операторами спортивних споруд за погодженням з органами внутрішніх справ, відповідними територіальними органами МНС в Донецькій, Київській, Львівській, Харківській областях та м. Києві, органами державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки правил поведінки і правил пожежної безпеки, порядку надання медичної допомоги постраждалим особам, евакуації осіб у разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі;

розроблення операторами спортивних споруд за участю органів внутрішніх справ та державного пожежного нагляду стратегії безпеки, що передбачає порядок організації та проведення футбольних матчів на спортивній споруді, зокрема підтримання громадського порядку і громадської безпеки, пожежної безпеки, надання невідкладної медичної допомоги, евакуації;

здійснення під час футбольних матчів заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації та ліквідації їх наслідків;

здійснення належного матеріально-технічного забезпечення правоохоронних та інших державних органів, які забезпечують безпеку і правопорядок;

визначення потенційних загроз вчинення терористичного акту;

інформування громадськості через засоби масової інформації про заходи щодо забезпечення безпеки і правопорядку, які здійснюватимуться під час проведення чемпіонату, зокрема з метою інформування про вчинення правопорушення або виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації;

забезпечення взаємодії державних органів із засобами масової інформації, зокрема з метою інформування населення про виникнення надзвичайних ситуацій, необхідності дотримання громадського порядку і правил пожежної безпеки та їх попередження;

забезпечення на стадіонах та прилеглих до них територіях багатоступеневих контрольних зон за схемою: контроль зовнішньої території - контроль квитків - контроль доступу на стадіон - контроль стадіону, секторів на трибунах, місць для глядачів - контроль футбольного поля;

утворення мобільних груп з представників правоохоронних органів для швидкого реагування на правопорушення та хуліганські прояви;

чергування суддів із складу місцевих загальних судів у містах, в яких проводитимуться матчі чемпіонату (приймаючих містах), з визначенням таких суддів відповідальними за розгляд справ виключно стосовно футбольних уболівальників, що порушили правопорядок під час проведення матчів чемпіонату, для забезпечення швидкого судового розгляду та прийняття відповідного рішення;

забезпечення передбачених законодавством особливостей провадження у справах про адміністративні правопорушення, вчинені під час проведення чемпіонату, а також здійснення примусового видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства, які постійно не проживають в Україні, за вчинення таких правопорушень;

організації медичного забезпечення, зокрема надання екстреної медичної допомоги в разі виникнення надзвичайної ситуації;

створення на стадіонах та прилеглих до них територіях системи надання медичної допомоги з урахуванням очікуваної чисельності вболівальників;

вжиття необхідних профілактичних заходів для забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;

модернізації транспортних засобів та шляхів сполучення, установлення знаків дорожнього сервісу та дублювання написів на таких знаках англійською мовою, здійснення додаткових заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

приведення стану стадіонів у відповідність із встановленими нормами, обладнання їх сучасним устаткуванням та інженерно-технічними засобами відповідно до вимог УЄФА;

акредитації осіб з обмеженими фізичними можливостями та розроблення заходів щодо забезпечення їх безпеки і створення безперешкодного доступу до стадіонів та прилеглих до них територій;

забезпечення безпеки делегатів міжнародних організацій і гостей чемпіонату, зокрема тих, щодо яких здійснюється державна охорона;

здійснення заходів із запобігання виникненню пожежі, іншої надзвичайної ситуації на стадіонах та прилеглих до них територіях, а також швидкої та ефективної ліквідації її наслідків у разі виникнення;

удосконалення порядку взаємодії правоохоронних органів, недержавних охоронних структур і обслуговуючого персоналу для забезпечення безпеки і правопорядку під час проведення тренувальних та фінальних ігор, у тренувальних центрах, фан-зонах, інших зонах для вболівальників та для здійснення пов'язаних із чемпіонатом заходів, що включають прес-центр та представницькі зони разом з прилеглими територіями;

розроблення та затвердження планів реагування на надзвичайні ситуації для об'єктів, задіяних в обслуговуванні чемпіонату (у тренувальних центрах, фан-зонах, інших зонах для вболівальників та для здійснення пов'язаних із чемпіонатом заходів, що включають прес-центр та представницькі зони разом з прилеглими територіями, аеропортах, вокзалах, пунктах пропуску через державний кордон, готелях, буферних зонах, інших місцях можливого масового скупчення людей), а також планів медичного забезпечення та реагування, включаючи випадки надзвичайних ситуацій, відповідно до Концепції медичного забезпечення під час підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. N 563 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 41, ст. 1379);

удосконалення державного та територіальних планів реагування на надзвичайні ситуації;

розроблення та затвердження планів евакуації;

вивчення і використання правоохоронними та іншими державними органами, які забезпечують безпеку і правопорядок, досвіду роботи відповідних органів інших держав з підготовки та проведення футбольних чемпіонатів, поглиблення міжнародного співробітництва у зазначеній сфері;

забезпечення створення та функціонування служби безпеки стадіону;

забезпечення безпеки повітряного простору під час проведення чемпіонату;

перевірки системи управління стадіонів за повної їх наповненості;

забезпечення максимального рівня ефективного управління масовим скупченням людей;

встановлення достатньої інформаційної інфраструктури, зокрема англійською мовою;

визначення порядку місцезнаходження та принципів функціонування організованих груп уболівальників;

складення реєстру потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки, до зони негативного впливу та ураження яких входять об'єкти, задіяні в обслуговуванні чемпіонату;

обмеження обсягу перевезення небезпечних хімічних речовин залізничним і автомобільним транспортом через міста, в яких проводитимуться матчі чемпіонату;

проведення для представників правоохоронних та інших державних органів, які забезпечують безпеку і правопорядок, недержавних охоронних структур та обслуговуючого персоналу навчань з питань забезпечення безпеки під час підготовки та проведення масових спортивних заходів, а також вивчення іноземних мов;

удосконалення діяльності Національного футбольного інформаційного пункту МВС;

функціонування регіональних міжвідомчих координаційних штабів з питань безпеки та правопорядку, утворених Донецькою, Київською, Львівською, Харківською обласними, Київською міською держадміністраціями відповідно до Указу Президента України від 14 лютого 2011 р. N 202 "Питання Міжвідомчого координаційного штабу з питань безпеки та правопорядку" (Указ N 202/2011).

Крім того, розв'язання проблем здійснюється шляхом запровадження в Україні єдиних з Республікою Польща підходів до забезпечення безпеки і охорони громадського порядку відповідно до міжурядових і міжвідомчих міжнародних договорів та з урахуванням діючого законодавства.

На об'єктах, задіяних в обслуговуванні чемпіонату, для надання консультацій щодо забезпечення безпеки і правопорядку на конкретному об'єкті можуть утворюватися штаби з питань безпеки і правопорядку як допоміжні органи місцевих держадміністрацій із рекомендованим залученням до участі в його діяльності представників територіальних підрозділів МВС, СБУ, МНС, МОЗ і служби безпеки відповідного об'єкта (за згодою).

Очікувані результати

Реалізація Концепції дасть змогу забезпечити безпеку і правопорядок під час підготовки та проведення чемпіонату і виконати надані УЄФА державні гарантії.

Фінансове забезпечення

Фінансування Концепції здійснюється в межах видатків на відповідний рік, передбачених для виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297), з державного та місцевих бюджетів, інших джерел.".

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали