Додаткова копія: Деякі питання здійснення закупівель товарів, робіт і послуг

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24.01.2019 р. N 28

Деякі питання здійснення закупівель товарів, робіт і послуг

Відповідно до статей 6 та 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з метою дотримання принципів здійснення закупівель відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" (Закон N 922-VIII) (далі - Закон), ощадливого витрачання коштів, підвищення ефективності закупівель, забезпечення їх відкритості та прозорості з урахуванням принципів добросовісної конкуренції серед учасників, проведення об'єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій, запобігання корупційним діям і зловживанням, а також згідно з Порядком здійснення допорогових закупівель, затвердженого наказом ДП "Зовнішторгвидав України" від 13 квітня 2016 року N 35, інших нормативно-правових актів з питань публічних закупівель:

1. ЗОБОВ'ЯЗУЮ керівника апарату обласної державної адміністрації, голів райдержадміністрацій, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, керівників та учасників грантових проектів, у тому числі із залученням міжнародно-технічної допомоги, інших проектів, що фінансуються (співфінансуються) за рахунок бюджетних коштів:

1) взяти під особистий контроль організацію впровадження електронних закупівель товарів, робіт та послуг через систему ProZorro в органах державної влади і підпорядкованих бюджетних закладах та установах;

2) про результати здійснення електронних закупівель (відповідно до вартісних меж, визначених абзацами другим і третім частини першої статті 2 Закону (Закон N 922-VIII)) інформувати щомісяця до 10 числа, що настає за звітним періодом, департамент економіки та європейської інтеграції обласної державної адміністрації.

2. Першому заступникові, заступникам голови, керівнику апарату обласної державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, закладів та установ, що перебувають у їх управлінні, головам районних державних адміністрацій запровадити на постійній основі заходи щодо:

1) проведення замовниками через систему електронних закупівель "ProZorro" допорогових закупівель, якщо очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує 50 тис. грн. та є меншою за вартість, що встановлена абзацами другим і третім частини першої статті 2 Закону (Закон N 922-VIII) (далі - допорогові закупівлі);

2) дотримання замовниками визначених Законом (Закон N 922-VIII) принципів публічних закупівель під час проведення ними допорогових закупівель;

3) при визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі попередньо проводити моніторинг ринку на товари та послуги, що закуповуються, та відстежувати рівень цін на зазначені товари та послуги;

4) аналізувати обґрунтованість потреби в закупівлі товарів, робіт та послуг з метою дотримання принципу економії та недопущення витрачання бюджетних коштів, не передбачених у річному плані закупівель та додатку до річного плану закупівель;

5) забезпечити наявність річних планів закупівель, у разі необхідності змін до них та їх оприлюднення, документів структурних підрозділів замовника (службові, доповідні записки, заявки тощо), які підтверджують обґрунтованість закупівлі товарів, робіт та послуг;

6) при закупівлі робіт рекомендувати замовникам одержувати експертний висновок на проектно-кошторисну документацію, який повинен бути виданий не пізніше одного року до очікуваного моменту закупівлі;

7) забезпечити реєстрацію кожного замовника в системі електронних закупівель "ProZorro" за назвою, що міститься в ЄДРПОУ, та у своїй роботі використовувати електронну систему аналізу закупівель "Bi ProZorro" (bi.prozorro.org);

8) при визначенні предмета закупівлі товарів, робіт та послуг не допускати поділу предмету закупівлі на частини і керуватися вимогами Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17 березня 2016 року N 454 (Порядок N 454), та роз'ясненнями Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, які опубліковані на сайті www.me.gov.ua;

9) при складанні документації допорогових закупівель:

- забезпечити включення інформації щодо необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). Ці вимоги мають встановлювати винятково необхідний рівень умов, обмежень та максимально сприяти зростанню рівня конкуренції серед учасників закупівлі;

- уникати в технічній специфікації посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника без належного обґрунтування щодо технічної необхідності такого посилання. В такому випадку специфікація повинна містити вираз "або еквівалент";

- передбачати гарантійне та післягарантійне обслуговування предмета закупівлі, що зазначити у проекті договору про закупівлі, з яким учасники погоджуються;

10) при проведенні оцінки пропозицій учасників допорогової закупівлі проводити відбір учасників на основі критеріїв і методики оцінки шляхом застосування електронного аукціону за єдиним критерієм "ціна";

11) при укладанні договорів за результатами допорогових закупівель:

- дотримуватися строків укладання договору;

- забезпечити відповідність умов договору про закупівлю змісту пропозиції переможця допорогової закупівлі;

- здійснювати попередню оплату у виняткових випадках, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року N 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Постанова N 117);

12) проведення поточного моніторингу та здійснення особистого контролю проведення допорогових закупівель і вжиття заходів з усунення виявлених порушень;

13) надання департаменту економіки та європейської інтеграції обласної державної адміністрації:

- інформації про проведення закупівель відповідно до підпункту 1 пункту 1 розпорядження та вартість яких є меншою 50 тис. гривень (у тому числі таких, за якими укладені прямі договори) - щомісячно до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом згідно з формою (додається);

- копій додатків до річних планів закупівель та змін до них, складених відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань закупівель, - протягом 5 днів після затвердження;

- інформацію про вжиті заходи щодо усунення виявлених під час проведення поточного моніторингу недоліків та порушень - щомісячно до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

3. РЕКОМЕНДУЮ:

1) керівникам територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, міським (міст обласного значення), сільським, селищним головам, головам об'єднаних територіальних громад, керівникам державних підприємств, установ та організацій взяти під особистий контроль організацію та моніторинг впровадження публічних закупівель товарів, робіт та послуг, у тому числі допорогових через систему "ProZorro".

Про результати здійснення закупівель інформувати департамент економіки та європейської інтеграції обласної державної адміністрації щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним;

2) особам, зазначеним у пунктах 1, 3 розпорядження, при здійсненні допорогових закупівель під час укладання договорів додатково перевіряти:

- в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ЄДР) https://usr.miniust.gov.ua/) відомості про стан юридичної особи або ФОП (діє, не діє чи перебуває на стадії ліквідації, основні дані про державну реєстрацію та організаційно-правову форму);

- у базі даних Державної фіскальної служби України (https://sfs.gov.ua/businesspartner) відомості про наявність юридичної або фізичної особи на обліку в органах доходів і зборів, наявність податкової заборгованості на момент перевірки та проведення перевірок контрагента за даними Реєстру платників ПДВ (http://sfs.gov.ua/reestr);

- в Єдиному державному реєстрі судових рішень (http://www.reyestr.court.gov.ua) інформацію щодо наявності господарських спорів контрагента та наявності судових процесів (у тому числі кримінальних проваджень), арештів майна, адміністративних проваджень;

- в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення (http://corrupt.informius.ua) відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, щодо яких судами прийняті відповідні рішення;

- у базі даних Державної архітектурно-будівельної інспекції України (https://dabi.gov.ua/license/list.php) інформацію щодо чинності виданих ліцензій на будівництво.

4. Встановити, що за рішенням замовників, зазначених в пункті 1 розпорядження, при проведенні допорогових закупівель допускається укладання прямого договору:

1) щодо предметів закупівлі, які зазначені у додатку до розпорядження;

2) у разі, якщо допорогова закупівля товарів або послуг на визначений замовником предмет закупівлі двічі не відбулась у зв'язку з відсутністю учасників;

3) щодо закупівлі у виняткових ситуаціях за особистими погодженнями (дозволами) заступника голови облдержадміністрації відповідно до компетенції згідно з розподілом функціональних повноважень. Для отримання погодження (дозволу) звертатися за примірною формою, що додається.

При цьому замовники обов'язково оприлюднюють у системі електронних закупівель "ProZorro" звіти про такі укладені прямі договори.

5. Департаменту економіки та європейської інтеграції обласної державної адміністрації:

1) забезпечити методологічне супроводження проведення допорогових публічних закупівель для апаратів і структурних підрозділів обласної та районної державних адміністрацій;

2) здійснювати поточний моніторинг закупівель;

3) вносити на розгляд робочої групи з питань ефективного використання бюджетних коштів зведені відомості щодо здійсненого моніторингу з метою інформування головних розпорядників та отримання від них пояснення у разі виявлення під час поточного моніторингу недоліків та порушень при здійсненні закупівель;

4) за результатами розгляду робочої групи з питань ефективного використання бюджетних коштів інформувати голову обласної державної адміністрації про стан здійснення в області публічних закупівель в електронній системі "ProZorro" щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом.

6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06 червня 2016 року N 258 "Про впровадження електронних закупівель" (Розпорядження N 258).

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації С. Кошарука.

 

Голова

О. Савченко

 

Додаток
до розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
24.01.2019 N 28

ПЕРЕЛІК
предметів закупівель, на які не поширюються вимоги щодо проведення замовниками допорогових закупівель у електронній системі закупівель "ProZorro"

1. Централізоване постачання теплової енергії.

2. Централізоване постачання гарячої води.

3. Послуги з централізованого опалення.

4. Послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення.

5. Послуги експлуатаційні з утримання приміщень, у тому числі орендованих.

6. Послуги з прибирання орендованих приміщень.

7. Послуги поштові, послуги кур'єрські спеціального призначення, поштові марки, поштові конверти.

8. Передплата періодичних видань.

9. Телекомунікаційні послуги, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів.

10. Послуги з обслуговування наявних у роботі ліцензійних комп'ютерних програм.

11. Послуги з оренди окремого індивідуально визначеного рухомого майна.

12. Послуги Інтернет-провайдерів.

 

Керівник апарату
обласної державної адміністрації

Б. Гончарук

 

Додаток
до підпункту 13 пункту 2 розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
24.01.2019 N 28

Форма

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення закупівлі

Замовник ____
(назва, код ЄДРПОУ)

N
з/п

Предмет закупівлі

Очікувана вартість, гривень

Переможець закупівлі / суб'єкт господарювання, з яким укладено договір (найменування код ЄДРПОУ/ІПН)

Дата договору

Сума закупівлі за договором, гривень

Примітки (закупівля відбулася в електронній системі "ProZorro" чи укладено прямий договір; у разі укладання прямого договору зазначити підстави для його укладення

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток
до підпункту 3 пункту 4 розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
24.01.2019 N 28

ПРИМІРНА ФОРМА
звернення стосовно погодження закупівлі без використання електронної системи публічних закупівель ProZorro

Заступникові голови облдержадміністрації
Кошаруку С. Д.

Щодо погодження закупівлі без використання електронної системи публічних закупівель ProZorro

Просимо погодити проведення закупівлі товару/робіт/послуг (обрати вид закупівлі):

1. Предмет закупівлі: вказати назву закупівлі, кількість одиниць (для товарів), найменувань, запланованих робіт, дата включення в плани закупівлі.

2. Орієнтовна вартість закупівлі: вказати загальну вартість закупівлі, та окремо зазначити вартість за одиницю товару; вартість робіт, послуг за кожним видом з додаванням копій підтверджувальних документів (наприклад прайсів, специфікацій, договірних цін, витягів із кошторисів тощо. При цьому технічна специфікація повинна містити: детальний опис товарів, робіт, послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні та якісні характеристики; вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предмета закупівлі у разі, якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше зазначити такі показники; посилання на стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язану з товарами, роботами та послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами).

3. Обґрунтування закупівлі: роз'яснення необхідності проведення закупівлі з доведенням економічної доцільності, часових обмежень, вивчення ринкових цін в регіоні/Україні (наприклад, додати листи із вивченням цінових пропозицій можливих постачальників товару, що знаходяться в регіоні).

Посада

підпис
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали