Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН

Нові надходження ДБН та ДСТУ за березень та лютий

назва документу дата надходження/зміни вартість (грн)
електронної версії
вартість (грн)
друкованого видання
ДСТУ ISO/TR 31004:2018 (ISO/TR 31004:2013, IDT) Менеджмент ризиків. Настанова з впровадження ISO 31000лютий, 2019352.00уточнюйте
ДСТУ ISO 31000:2018 (ISO 31000:2018, IDT) Менеджмент ризиків. Принципи та настановилютий, 2019184.00уточнюйте
ДСТУ ISO 13954:2018 (ISO 13954:1997, IDT) Труби та з’єднувальні деталі пластмасові. Випробування на відривання з’єднання, отриманого терморезисторним зварюванням поліетиленових (ПЕ) труб, номінальним зовнішнім діаметром, що більше або дорівнює 90 ммлютий, 201980.00уточнюйте
ДСТУ ISO 11005:2018 (ISO 11005:2010, IDT) Технічна документація на продукцію. Застосування основних документівлютий, 201996.00уточнюйте
ДСТУ ISO 8887-1:2018 (ISO 8887-1:2017, IDT) Технічна документація на продукцію. Проектування з урахуванням технологічних вимог, збирання, розбирання та переробляння після закінчення терміну експлуатації. Частина 1. Загальні поняття та вимогилютий, 2019152.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 13567-1:2018 (EN ISO 13567-1:2017, IDT; ISO 13567-1:2017, IDT) Технічна документація на продукцію. Улаштування та найменування рівнів для САПР. Частина 1. Огляд та принципилютий, 201980.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 10628-1:2018 (EN ISO 10628-1:2015, IDT; ISO 10628-1:2014, IDT) Схеми для хімічної та нафтохімічної промисловості. Частина 1. Деталізація схемлютий, 2019168.00уточнюйте
ДСТУ EN 60071-2:2016 (EN 60071-2:1997, IDT) Координація ізоляції. Частина 2. Настанова щодо застосуваннялютий, 20191064.00уточнюйте
ДСТУ EN 50131-2-7-1:2014 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 2-7-1. Охоронні акустичні сповіщувачі розбиття скла (EN 50131-2-7-1:2012, EN 50131-2-7-1:2012/А1:2013, EN 50131-2-7-1:2012/IS1:2014, IDT)лютий, 2019432.00уточнюйте
ДСТУ EN 13411-5:2014 Закріплювання кінців сталевих канатів. Вимоги безпеки. Частина 5. U-подібні болтові затискачі сталевих канатів (EN 13411-5:2003+A1:2008 , IDT)лютий, 2019176.00уточнюйте
ДСТУ EN 13411-4:2014 Закріплення кінців стальних канатів. Вимоги безпеки. Частина 4. Заливання металом і синтетичними смолами (EN 13411-4:2011 , IDT)лютий, 2019200.00уточнюйте
ДСТУ EN 13411-2:2014 Закріплення кінців стальних канатів. Вимоги безпеки. Частина 2. Заплітання канатних петель стропів (EN 13411-2:2001+A1:2008 , IDT)лютий, 201980.00уточнюйте
ДСТУ EN 13175:2015 (EN 13175:2014, IDT) Обладнання та допоміжні пристрої для скрапленого вуглецевого газу(LPG). Технічні вимоги та випробування клапанів та фітингів резервуарів для скрапленого вуглецевого газу(LPG)лютий, 2019360.00уточнюйте
ДБН В.2.3-19:2018 Споруди транспорту. Залізниці. Колії 1520 мм. Норми проектуваннялютий, 20191056.001254.00
ДСТУ EN 14786:2014 Одяг захисний. Визначення опору проникненню крапель рідких хімікатів, емульсій і дисперсій. Аерозольний тест (EN 14786:2006, IDT)лютий, 2019112.00133.00
ДСТУ ISO 6934-3:2010 Сталь для попередньо напруженого бетону. Частина 3. Загартований та відпущений дріт (ISO 6934-3:1991, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ EN 14048:2008 Паковання. Визначення здатності пакувальних матеріалів до повного аеробного біорозкладання у водному середовищі. Методи вимірювання потреби кисню в закритому спірометрі (EN 14048:2002, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ EN 60670-23:2015 Коробки та корпуси електричного приладдя для стаціонарних електричних установок побутової та аналогічної призначеності. Частина 23. Додаткові вимоги до долішніх коробок та корпусів (EN 60670-23:2008. IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ EN 60670-22:2015 Коробки та корпуси електричного приладдя для с таціонарних електричних установок побутової та аналогічної призначеності. Частина 22. Додаткові вимоги до з’єднувальних коробок та корпусів (EN 60670-22:2006, IDT)лютий, 2019112.00133.00
ДСТУ EN 60704-2-3:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Методи визначення розповсюджуваного в повітрі шуму. Частина 2-3. Додаткові вимоги до посудомийних машин (EN 60704-2-3:2002; А1:2005, IDT)лютий, 201996.00114.00
ДСТУ EN 12346:2015 Гімнастичне приладдя. Стінки шведські, драбини решітчасті та конструкції для лазіння. Вимоги щодо безпеки та методи випробування (EN 12346:1998, IDT)лютий, 201996.00114.00
ДСТУ EN 14149:2008 Паковання. Тара транспортна укомплектована, завантажена та вантажні одиниці. Випробування на удар обертовим скиданням (EN 14149:2003, IDT)лютий, 201988.00104.50
ДСТУ EN 14576:2008 Геосинтетики. Метод випробування для визначення опору полімерних геосинтетичних бар'єрів розтріскуванню під дією навколишнього середовища (EN 14576:2005, IDT)лютий, 201988.00104.50
ДСТУ EN 14768:2008 Барабани картонні. Барабани номінальної місткості від 5 л до 600 л зі знімною покришкою (EN 14768:2005, IDT)лютий, 2019120.00142.50
ДСТУ EN 13879:2009 Плити деревинні. Метод визначення властивостей згинання перпендикулярно крайкам (EN 13879:2002, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ EN 13569:2010 Кабінкові рушники на роликах. Вимоги до характеристик та оброблення (EN 13569:2001, IDT)лютий, 2019112.00133.00
ДСТУ EN 13405:2008 Речовини поверхнево-активні. Визначення діалкілтетралінів у лінійному алкілбензолі методом високочутливої рідинної хроматографії (ВЧРХ) (EN 13405:2002, IDT)лютий, 2019112.00133.00
ДСТУ EN 1140:2009 Соки фруктові та овочеві. Ферментативне визначення вмісту D-глюкози та D-фруктози методом NADH-спектрометрії (EN 1140:1994, IDT)лютий, 201996.00114.00
ДСТУ EN 1149-3:2015 Одяг захисний. Електростатичні властивості. Частина 3. Методи вимірювання спаду заряду (EN 1149-3:2004, IDT)лютий, 2019128.00152.00
ДСТУ 33.105-2002 Страховий фонд документації. Підготовка і відправка на мікрофільмування документації на промислову продукцію. Технічні вимогилютий, 2019224.00266.00
ДСТУ EN 1149-5:2015 Одяг захисний. Електростатичні властивості. Частина 5. Характеристики матеріалів та вимоги до дизайну (EN 1149-5:2008, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ EN 1093-8:2016 (EN 1093-8:1998 + А1:2008, IDT) Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 8. Стендовий метод контролювання концентрації забруднювачалютий, 201980.0095.00
ДСТУ EN 1093-9:2016 (EN 1093-9:1998 + А1:2008, IDT) Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 9. Камерний метод контролювання концентрації забруднювачалютий, 201980.0095.00
ДСТУ EN 12875-1:2008 Механічна тривкість до дії посудомийної машини. Частина 1. Контрольний метод випробування виробів побутової призначеності (EN 12875-1:2005, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ CEN/TR 15019:2008 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Контролювання якості на будівельному майданчику (CEN/TR 15019:2005, IDT)лютий, 2019128.00152.00
ДСТУ 8817:2018 Прокат конструкційний з нелегованої та легованої сталі для мостобудування. Технічні умовилютий, 2019104.00123.50
ДСТУ 8172:2015 Шоколад у порошку. Загальні технічні умовилютий, 2019104.00123.50
ДСТУ EN 12306:2014 Біотехнологія. Настанова щодо контролювання якості діагностичних наборів для використання в сільському господарстві в боротьбі зі шкідниками та хворобами рослин і тварин та тестування забруднення навколишнього середовищалютий, 201980.0095.00
ДСТУ EN 13054:2008 Паковання. Тара транспортна укомплектована, завантажена. Методи випробування для визначення центра ваги тари (EN 13054:2001, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ EN 1093-7:2016 (EN 1093-7:1998 + А1:2008, IDT) Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 7. Ефективність розділення за масою для систем з виходом через каналлютий, 201980.0095.00
ДСТУ EN 12197:2015 Гімнастичне приладдя. Перекладини. Вимоги щодо безпеки та методи випробування (EN 12197:1997, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ EN 13182:2009 Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Вимоги до приладів для вимірювання швидкості повітря у вентильованих приміщеннях (EN 13182:2002, IDT)лютий, 2019120.00142.50
ДСТУ EN 12255-9:2008 Станції очищення стічних вод. Частина 9. Контролювання запаху та вентилювання (EN 12255-9:2002, IDT)лютий, 2019120.00142.50
ДСТУ EN 1988-1:2014 Продукти харчові. Визначання сульфіту. Частина 1. Оптимізований метод Моньє-Вільямса (EN 1988-1:1998, IDT)лютий, 201988.00104.50
ДСТУ EN 307:2009 Теплообмінники. Настанова щодо складання інструкцій з установлення, експлуатування та технічного обслуговування, необхідних для підтримання робочих характеристик кожного типу теплообмінника (EN 307:1998, IDT)лютий, 201996.00114.00
ДСТУ EN ISO 11148-2:2014 Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Відрізувальні й обтискальні механізовані інструменти (EN ISO 11148-2:2011, IDT)лютий, 2019176.00209.00
ДСТУ EN 13258:2008 Матеріали та вироби, які контактують з харчовими продуктами. Методи випробування тривкості до цеку керамічних виробів (EN 13258:2003, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ EN 12255-13:2008 Станції очищення стічних вод. Частина 13. Хімічне обробляння стічних вод методом осаджування/флокуляції (EN 12255-13:2002, IDT)лютий, 201996.00114.00
ДСТУ 8293:2015 Метрологія. Резервуари для харчових рідин вимірювальні. Методи повірки (калібрування) об’ємним методомлютий, 2019112.00133.00
ДСТУ EN 13117-1:2008 Тара транспортна. Ящики жорсткі пластмасові багаторазового використання. Частина 1 (EN 13117-1:2000, IDT)лютий, 201996.00118.00
ДСТУ EN 13030:2010 Системи вентиляції і кондиціонування повітря. Кінцеві пристрої. Методи випробування характеристик жалюзі під дією змодельованого дощу (EN 13030:2001, IDT)лютий, 2019184.00218.50
ДСТУ EN 12432:2015 Гімнастичне приладдя. Колоди для балансування. Функційні вимоги, вимоги щодо безпеки та методи випробування (EN 12432:1998, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ EN 10284:2008 Фітинги з ковкого чавуну із затискувальними кінцями для систем з поліетиленовими (ПЕ) трубопроводами. Загальні технічні вимоги та методи випробування (EN 10284:2000, IDT)лютий, 2019144.00171.00
ДСТУ EN 12255-10:2008 Станції очищення стічних вод. Частина 10. Принципи безпеки (EN 12255-10:2000, IDT)лютий, 2019128.00152.00
ДСТУ EN 1159-3:2010 Кераміка технічна спеціальна. Теплофізичні характеристики керамічних композиційних матеріалів. Частина 3. Визначення питомої теплоємності (EN 1159-3:2003, IDT)лютий, 2019200.00237.50
ДСТУ EN 1117:2008 Теплообмінники. Конденсатори холодоагенту, охолоджувані рідиною. Методи випробовування для встановлення робочих характеристик (EN 1117:1998, IDT)лютий, 2019128.00152.00
ДСТУ EN 55014-2:2017 (EN 55014-2:2015, IDT; CISPR 14-2:2015, IDT) Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливість до завадлютий, 2019166.00199.50
ДСТУ EN 12710:2008 Барабани картонні. Барабани номінальної місткості від 15 л до 250 л зі знімною покришкою та затискними кільцями (EN 12710:2006, IDT)лютий, 201996.00114.00
ДСТУ EN 1860-1:2015 Пристрої, тверде паливо та розпалювальні матеріали для барбекю. Частина 1. Тверде паливо для барбекю. Вимоги та методи випробування (EN 1860-1:2013, ІDТ)лютий, 2019208.00247.00
ДСТУ EN 12196:2015 Гімнастичне приладдя. Коні та козли. Функційні вимоги, вимоги щодо безпеки та методи випробування (EN 12196:2003, IDT)лютий, 201996.00114.00
ДСТУ 8804:2018 Прокат товстолистовий з нелегованої та легованої сталі для котлів і посудин, які працюють під тиском. Технічні умовилютий, 2019200.00237.50
ДСТУ EN 1093-6:2016 (EN 1093-6:1998 + А1:2008, IDT) Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 6. Ефективність розділення за масою для систем з безканальним виходомлютий, 201988.00104.50
ДСТУ EN 1093-3:2016 (EN 1093-3:2006 + А1:2008, IDT) Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 3. Стендовий метод вимірювання інтенсивності емісії певного забруднювачалютий, 201980.0095.00
ДСТУ EN 1093-4:2016 (EN 1093-4:1996 + А1:2008, IDT) Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 4. Метод мічених атомів для визначення ефективності очищення повітря вихлопною системоюлютий, 201996.0014.00
ДСТУ EN 1139:2009 Соки фруктові та овочеві. Ферментативне визначення вмісту D-ізолимонної кислоти методом NADH-спектрометрії (EN 1139:1994, IDT)лютий, 201988.00104.50
ДСТУ ISO 579:2018 (ISO 579:2013, IDT) Кокс. Метод визначення загальної вологилютий, 201980.0095.00
ДСТУ EN 1138:2009 Соки фруктові та овочеві. Ферментативне визначення вмісту L-яблучної кислоти (L-малату) методом NADH-спектрометрії (EN 1138:1994, IDT)лютий, 201988.00104.50
ДСТУ EN 1093-11:2016 (EN 1093-11:2001 + А1:2008, IDT) Безпечність машин. Оцінювання вмісту в повітрі шкідливих речовин. Частина 11. Коефіцієнт очищеннялютий, 201988.00104.50
ДСТУ EN 15192:2015 Характеризування відходів та ґрунту. Визначення хрому (VI) у твердому матеріалі лужним розкладанням та методом іонної хроматографії зі спектрофотометричним детектуванням (EN 15192:2006, IDT)лютий, 2019192.00228.00
ДСТУ EN 1265:2014 Безпечність машин. Норми та правила випробування на шум від ливарних машин і устатковання (EN 1265:1999+А1:2008, IDT)лютий, 2019240.00285.00
ДСТУ EN 16246:2016 (EN 16246:2012, IDT) Сільськогосподарські машини. Зворотні лопати екскаватора. Вимоги щодо безпекилютий, 2019184.00218.50
ДСТУ EN 1092-2:2010 Фланці і їх з'єднання. Круглі фланці для труб, клапанів, з'єднувальної арматури та допоміжних деталей з вказаним номінальним тиском PN. Частина 2. Чавунні фланці (EN 1092-2:1997, IDT)лютий, 2019240.00285.00
ДСТУ 8781:2018 Виливки зі сталі. Загальні технічні умовилютий, 2019328.00389.50
ДСТУ 7077:2009 Стрічки липкі електроізоляційні. Методи випробування (IEC 60454-2:2007, MOD)лютий, 2019288.00342.00
ДСТУ EN 10210-2:2009 Профілі порожнисті гарячого оброблення з нелегованих і дрібнозернистих сталей для конструкцій. Частина 2. Розміри, граничні відхили та характеристики (EN 10210-2:2006, IDT)лютий, 2019272.00323.00
ДСТУ EN 15309:2015 Характеризування відходів та ґрунту. Визначення елементного складу методом рентгенофлуоресценції (EN 15309:2007, IDT)лютий, 2019288.00342.00
ДСТУ CWA 14171:2014 Загальні настанови щодо верифікації електронних підписів (CWA 14171:2004, IDT)лютий, 2019272.00323.00
ДСТУ EN 10216-5:2016 (EN 10216-5:2013, IDT) Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 5. Труби з нержавких сталейлютий, 2019328.00389.50
ДСТУ EN 60601-2-24:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-24. Додаткові вимоги щодо безпеки інфузійних насосів та регуляторів (EN 60601-2-24:1998, IDT)лютий, 2019392.00465.50
ДСТУ EN 12693:2014 Холодильні установки та теплові насоси. Холодильні компресори об’ємного типу. Вимоги щодо безпеки та екологічні вимоги (EN 12693:2008, ІDТ)лютий, 2019400.00475.00
ДСТУ EN 15033:2013 Водонагрівачі на скрапленому газі ємнісні побутові із закритою камерою згоряння, установлені на транспортних засобах та човнах. Загальні технічні вимоги та методи випробовування (EN 15033:2006, IDT +EN 15033:2006/AС:2008, IDT)лютий, 2019368.00437.00
ДСТУ CWA 14170:2014 Вимоги щодо безпеки для застосовань створення підписів (CWA 14170:2004, IDT)лютий, 2019392.00465.50
ДСТУ EN 1400:2015 Вироби для дітей і догляду за дітьми. Соски-пустушки для немовлят і малюків. Вимоги щодо безпеки та методи випробування (EN 1400:2013+А1:2014, IDT)лютий, 2019512.00608.00
ДСТУ EN 14886:2014 Устатковання для виготовлення гуми та пластмас. Машини стрічково-різальні для піноблоків. Вимоги щодо безпеки (EN 14886:2008, ІDТ)лютий, 2019520.00617.50
ДСТУ EN 1777:2014 Протипожежна техніка. Автопідіймачі пожежні. Загальні технічні вимоги, вимоги щодо безпеки та методи випробовування (EN 1777:2010, IDT)лютий, 2019544.00646.00
ДСТУ EN 14620-2:2014 Проектування та спорудження на місці встановлення вертикальних циліндричних сталевих резервуарів із пласким дном для зберігання охолоджених скраплених газів за робочої температури від 0° C до мінус 165° C. Частина 2. Металеві елементи (EN 14620-2:2006, IDT)лютий, 2019368.00437.00
ДСТУ EN 60601-2-33:2015 Вироби медичні електричні. Частина 2-33. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик медичного діагностувального магнітно-резонансного обладнання (EN 60601 -2-33:2010; А11:2011, IDT)лютий, 2019704.00836.00
ДСТУ ЕN 13836:2013 Газові котли центрального опалення. Котли типу В номінальної теплової потужності більше ніж 300 кВт, але менше ніж 1000 кВт. Загальні технічні вимоги та методи випробовування (ЕN 13836:2006, IDT)лютий, 2019736.00874.00
ДСТУ EN ISO 11091:2018 (EN ISO 11091:1999, IDT; ISO 11091:1994, IDT) Кресленики будівельні. Правила підготовки планів місцевостілютий, 2019144.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 8560:2018 (EN ISO 8560:1999, IDT; ISO 8560:1986, IDT) Кресленики технічні. Кресленики будівельні. Подання модульних розмірів, ліній та сітоклютий, 201996.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 4157-2:2018 (EN ISO 4157-2:1998, IDT; ISO 4157-2:1998, IDT) Кресленики будівельні. Системи позначення. Частина 2. Назва та номери приміщеньлютий, 201980.00уточнюйте
ДСТУ-Н Б EN 1993-1-5:2012. Зміна № 2 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-5. Пластинчасті конструктивні елементи (EN 1993-1-5:2006, IDT) лютий, 2019уточнюйтеуточнюйте
ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010. Зміна № 2 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1993-1-1:2005, IDT)лютий, 2019уточнюйтеуточнюйте
ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010. Зміна № 2 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1 - 3. Загальні дії. Снігові навантаження (EN 1991-1-3:2003, IDT) лютий, 2019152.00уточнюйте
ДСТУ-Н Б EN 1991-4:2012. Зміна № 1 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 4. Бункери і резервуари (EN 1991-4:2006, IDT)лютий, 2019208.00247.00
ДСТУ-Н Б EN 1994-1-2:2012. Зміна № 1 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість (EN 1994-1-2:2005, IDT) лютий, 2019136.00161.50
ДСТУ EN ISO 9431:2018 (EN ISO 9431:1999, IDT; ISO 9431:1990, IDT) Кресленики будівельні. Поле для креслеників, тексту та штампів на креслярських аркушахлютий, 201988.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 7519:2018 (EN ISO 7519:1996, IDT; ISO 7519:1991, IDT) Кресленики технічні. Кресленики будівельні. Загальні принципи подання креслеників загального виду та складальних креслениківлютий, 2019112.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 7518:2018 (EN ISO 7518:1999, IDT; ISO 7518:1983, IDT) Кресленики технічні. Кресленики будівельні. Спрощене подання розбирання та перебудови приміщеньлютий, 201980.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 7437:2018 (EN ISO 7437:1996, IDT; ISO 7437:1990, IDT) Кресленики технічні. Кресленики будівельні. Загальні правила виконання креслеників для попереднього виготовлення будівельних елементівлютий, 201980.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 6433:2018 (EN ISO 6433:2012, IDT; ISO 6433:2012, IDT) Кресленики технічні. Позначення деталейлютий, 201980.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 6413:2018 (EN ISO 6413:1994, IDT; ISO 6413:1988, IDT) Кресленики технічні. Подання виступів і пазівлютий, 201980.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 6412-3:2018 (EN ISO 6412-3:2018, IDT; ISO 6412-3:2017, IDT) Кресленики технічні. Спрощене подання трубопроводів. Частина 3. Арматура для вентиляційних та дренажних системлютий, 201980.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 6412-2:2018 (EN ISO 6412-2:2018, IDT; ISO 6412-2:2017, IDT) Кресленики технічні. Спрощене подання трубопроводів. Частина 2. Ізометрична проекціялютий, 2019168.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 6284:2018 (EN ISO 6284:1999, IDT; ISO 6284:1996, IDT) Кресленики будівельні. Позначення граничних відхилівлютий, 201980.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 4172:2018 (EN ISO 4172:1996, IDT; ISO 4172:1991, IDT) Кресленики технічні. Кресленики будівельні. Кресленики монтажні для збірних конструкційлютий, 2019136.00уточнюйте
ДСТУ IEC 60502-2:2009 Кабелі силові з екструдованою ізоляцією й арматура до них на номінальну напругу від 1 кВ (Um=1, 2 кВ) до 30 кВ (Um=36 кВ). Частина 2. Кабелі на номінальну напругу від 6 кВ (Um=7,2 кВ) до 30 кВ (Um=36 кВ) (IEC 60502-2:2005,IDT)лютий, 2019520.00617.50
ДСТУ ISO 657.5-2001 Профілі сталеві гарячекатані. Частина 5. Кутики рівнополочні й нерівнополочні. Допуски в метричній та дюймовій серіяхлютий, 201980.0095.00
ДСТУ ISO 4190-5:2008 Установка ліфтова (елеваторна). Частина 5. Пристрої керування, сигналізації та додаткові пристосування (ISO 4190-5:2006, IDT)лютий, 2019144.00171.00
ДСТУ EN ISO 4157-3:2018 (EN ISO 4157-3:1998, IDT; ISO 4157-3:1998, IDT) Кресленики будівельні. Системи позначення. Частина 3. Ідентифікація приміщеньлютий, 201980.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 4157-1:2018 (EN ISO 4157-1:1998, IDT; ISO 4157-1:1998, IDT) Кресленики будівельні. Системи позначення. Частина 1. Будівлі та частини будівельлютий, 201988.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 3766:2018 (EN ISO 3766:2003, IDT; ISO 3766:2003, IDT) Кресленики будівельні. Спрощене подання для залізобетонної арматурилютий, 2019224.00уточнюйте
ДСТУ EN 50321:2015 Взуття електроізоляційне для роботи на низьковольтних установках (EN 50321:1999, IDT)лютий, 2019128.00152.00
ДСТУ EN 12952-10:2006 uk: Водотрубні котли та допоміжне устатковання. Частина 10: Вимоги до захисних пристроїв від надлишкового тиску (EN 12952-10:2002, IDT)лютий, 201996.00уточнюйте
ДСТУ EN 12952-8:2006 uk: Водотрубні котли та допоміжне устатковання. Частина 8: Вимоги до систем запалювання рідинного та газового палива для котлів (EN 12952-8:2002, IDT)лютий, 2019216.00уточнюйте
ДСТУ ISO 18653:2009 Передачі зубчасті. Прилади для вимірювання окремих зубчастих коліс. Методи оцінювання точності (ISO 18653:2003)лютий, 2019152.00180.50
ДСТУ ISO 18589-6:2015 Вимірювання радіоактивності у довкіллі. Ґрунт. Частина 6. Вимірювання сумарної активності альфа-випромінювання та сумарної активності бета-випромінювання (ISO 18589-6:2009, IDT)лютий, 2019112.00133.00
ДСТУ ISO 16663-2:2008 Сітки рибальські. Метод визначення розміру вічка. Частина 2. Довжина вічка (ISO 16663-2:2003, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ ISO 16035:2014 Жири тваринні і рослинні та олії. Метод визначення галогенопохідних вуглеводнів із низькою точкою кипіння в харчових оліях (ISO 16035:2003, IDT)лютий, 2019120.00142.50
ДСТУ ISO 1531:2008 Сітки рибальські. Посадка сіткового полотна. Основні терміни та визначення понять (ISO 1531:1973, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ ISO 1530:2008 Сітки рибальські. Опис та позначення вузлового сіткового полотна (ISO 1530:2003, IDT)лютий, 201996.00114.00
ДСТУ ISO 15236-3:2014 Стрічки конвеєрні гумотросові. Частина 3. Спеціальні вимоги щодо безпечності стрічок для підземного устатковання (ISO 15236-3:2007, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ ISO 12865:2010 Прилади офтальмологічні. Ретиноскопи (ISO 12865:2006, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ ISO 12188-1:2014 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Методики випробувань систем позиціонування та навігації. Частина 1. Динамічні випробування супутникових приладів позиціонування (ISO 12188-1:2010, IDT)лютий, 201996.00114.00
ДСТУ ISO 14250:2010 Сталь. Металографічна характеристика дуплексного розміру зерна та його розподіл (ISO 14250:2000, IDT)лютий, 201996.00114.00
ДСТУ-H CODEX STAN 182:2014 Ананаси. Настанови щодо постачання і контролювання якості (CODEX STAN 182-1993, Rev.1-1999, Amd.1-2005,IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ ISO 18589-4:2015 Вимірювання радіоактивності у довкіллі. Ґрунт. Частина 4. Вимірювання ізотопів плутонію (плутонію 238 та плутонію 239+240) методом альфа-спектрометрії (ISO 18589-4:2009, IDT)лютий, 2019160.00190.00
ДСТУ ISO/IEC 38500:2016 (ISO/IEC 38500:2015, IDT) Інформаційні технології. Управління ІТ в організаціїлютий, 2019112.00133.00
ДСТУ ISO 18431-2:2009 Механічна вібрація та удар. Оброблення сигналів. Частина 2. Вікна проміжків часу для аналізування методом перетворювання Фур'є (ISO 18431-2:2004, IDT)лютий, 201996.00114.00
ДСТУ ISO 18395:2014 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту моноацилгліцеридів, діацилгліцеридів, триацилгліцеридів та гліцерину методом високоефективної рідинної ексклюзивної хроматографії (ВРЕХ) (ISO 18395:2005, IDT)лютий, 201996.00114.00
ДСТУ ISO 14688-2:2009 Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація та класифікація ґрунту. Частина 2. Принципи класифікації (ISO 14688-2:2004, IDT)лютий, 2019112.00133.00
ДСТУ ISO 1402:2009 Рукави гумові й пластмасові та рукави укомплектовані. Методи гідростатичного випробовування (ISO 1402:1994, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ 4843:2007 Ядро соняшникового насіння. Технічні умовилютий, 2019104.00123.50
ДСТУ ISO 1307:2009 Рукави гумові та пластмасові. Розміри рукавів, мінімальні та максимальні діаметри і допуски на мірні довжини рукавів (ISO 1307:2006, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ ISO 13261-1:2009 Характеристики обладнання повітряних кондиціонерів і теплових насосів шумові. Частина 1. Зовнішнє обладнання безканального виконання (ISO 13261-1:1998, IDT)лютий, 2019128.00152.00
ДСТУ ISO 13936-1:2009 Матеріали текстильні. Визначення опору до розсування ниток у швах тканих виробів. Частина 1. Метод відкривання закріпленого шва (ISO 13936-1:2004, IDT)лютий, 2019112.00133.00
ДСТУ ISO 14635-2:2010 Передачі зубчасті. Методи випробування FZG. Частина 2. Метод випробування FZG A10/16,6 R/120 зі ступеневим навантажуванням для визначення відносної навантажувальної здатності олив надвисокого тиску з умови відсутності заїдання (ISO 14635-2:2004,IDT)лютий, 2019152.00180.50
ДСТУ ISO 13441-1:2009 Обприскувачі сільськогосподарські пневматичні. Картки технічних даних. Частина 1. Типова схема подання даних (ISO 13441-1:1997, IDT) лютий, 2019128.00152.00
ДСТУ ISO 15086-1:2009 Гідроприводи об'ємні. Визначення характеристик шуму, генерованого робочою рідиною, у пристроях і системах. Частина 1. Загальні вимоги (ISO 15086-1:2001, IDT)лютий, 2019112.00133.00
ДСТУ ISO 12809:2013 Устатковання для захисту рослин. Помпи осциляційні та відцентрові. Методи випробовування (ISO 12809:2011, IDT)лютий, 2019104.00123.50
ДСТУ ISO 6669:2004 Кава зелена і смажена. Загальний метод визначення об’ємної щільності під час вільного насипання цілих зерен (ISO 6669:1995, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ ISO 14635-1:2010 Передачі зубчасті. Методи випробування FZG. Частина 1. Метод випробування FZG A/8,3/90 для визначення відносної навантажувальної здатності олив з умови відсутності заїдання (ISO 14635-1:2000, IDT)лютий, 2019144.00171.00
ДСТУ ISO 4072:2005 Кава зелена у мішках. Відбирання проб (ISO 4072:1982, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ ISO 13216-1:2010 Колісні транспортні засоби. Технічні вимоги до прєднувачів для систем пасивної безпеки дітей. Частина 1. Вузли кріплення та з'єднання до вигину видіння (ISO 13216-1:1999 + ISO 13216-1:1999/Amd 1:2006 + ISO 13216-1:1999/Amd 3:2006, IDT)лютий, 2019184.00218.50
ДСТУ 4273:2015 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умовилютий, 2019120.00142.50
ДСТУ ISO 16650:2009 Дріт бортовий для шин. Технічні умови (ISO 16650:2004, IDT)лютий, 201996.00114.00
ДСТУ ISO 13261-2:2009 Характеристики обладнання повітряних кондиціонерів і теплових насосів шумові. Частина 2. Внутрішнє обладнання безканального виконання (ISO 13261-2:1998, IDT)лютий, 2019128.00152.00
ДСТУ ISO 13912:2009 Лісоматеріали конструкційні. Основні принципи машинного сортування за міцністю (ISO 13912:2005, IDT)лютий, 2019176.00209.00
ДСТУ ISO 17616:2010 Якість ґрунту. Настанови щодо вибору та оцінювання методів біологічних аналізів для екотоксилогічного характеризування ґрунтів і грунтових матеріалів (ISO 17616:2008, IDT)лютий, 2019128.00152.00
ДСТУ ISO 11512:2013 Лісогосподарські машини. Машини гусеничні спеціальні. Критерії оцінювання експлуатаційних параметрів гальмівних систем (ISO 11512:1995, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ ISO 11652:2010 Сталь і чавун. Визначення кобальту методом полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії (ISO 11652:1997, IDT)лютий, 2019144.00171.00
ДСТУ ISO 18414:2009 Статистичний контроль. Процедури вибіркового приймального контролю за якісною ознакою. Системи відбирання нуль-прийняття контролювання вихідної якості, які базуються на кредитному принципі (ISO 18414:2006, IDT)лютий, 201996.00114.00
ДСТУ ISO 14635-3:2010 Передачі зубчасті. Методи випробування FZG. Частина 3. Метод випробування FZG A/2,8/50 для визначення відносної навантажувальної здатності та характеристик зношування напіврідких мастильних матеріалів з умови відсутності заїдання (ISO 14635-3:2005, IDT)лютий, 2019168.00199.00
ДСТУ ISO 15086-2:2009 Гідроприводи об'ємні. Визначання характеристик шуму, генерованого робочою рідиною, у пристроях і системах. Частина 2. Вимірювання швидкості звуку в рідині трубопроводу (ISO 15086-2:2000, IDT)лютий, 2019192.00228.00
ДСТУ ISO 14511:2009 Вимірювання витрати плинного середовища в закритих трубопроводах. Теплові масові витратоміри (ISO 14511:2001, IDT)лютий, 2019224.00266.00
ДСТУ ISO 17432:2009 Інформатика в охороні здоров'я. Повідомлення та пересилання даних. Web-доступ до файлових об'єктів системи DICOM (ISO 17432:2004, IDT)лютий, 2019152.00180.50
ДСТУ ISO 17485:2008 Передачі зубчасті конічні. Система точності ISO (ISO 17485:2006, IDT)лютий, 2019224.00266.00
ДСТУ ISO 15117-1:2010 Вугілля. Сипкі властивості. Частина 1. Сипкість у бункері (ISO 15117-1:2004, IDT)лютий, 2019192.00228.00
ДСТУ ISO 11614:2009 Колісні транспортні засоби. Двигуни внутрішнього згоряння поршневі із запалюванням від стиснення. Засоби для вимірювання димності та визначання натурального показника поглинання світлового потоку відпрцьованими газами (ISO 11614:1999, IDT)лютий, 2019464.00521.00
ДСТУ EN 60695-11-5:2015 Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 11-5. Метод випробування голчастим полум’ям. Устатковання, перевірка відповідності технічним вимогам та настанови (EN 60695-11-5:2005, IDT)лютий, 2019128.00152.00
ДСТУ ISO 9855:2014 Повітря атмосферне. Визначення вмісту мікрочастинок свинцю в аерозолях, що осіли на фільтрах. Спектрометричний метод атомної абсорбції (ISO 9855:1993, IDT)лютий, 201988.00104.50
ДСТУ ISO 13691:2010 Нафтова та газова промисловість. Редуктори зубчасті високошвидкісні спеціальної призначеності. Загальні технічні вимогилютий, 2019504.005985.00
ДСТУ ISO 3475:2014 Олія ефірна з насіння ганусу (Pimpinella anisum L.). Технічні умови (ISO 3475:2002, IDT)лютий, 201988.00104.50
ДСТУ ISO/IEC 18035:2010 Інформаційні технології. Символи іконок і функції для керування додатками мультимедійних програм (ISO/IEC 18035:2003, IDT)лютий, 2019128.00152.00
ДСТУ ISO 3496:2014 М’ясо та м’ясні продукти. Метод визначання масової частки гідроксипроліну (ISO 3496:1994, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ ISO/IEC TS 38501:2016 (ISO/IEC TS 38501:2015, IDT) Інформаційні технології. Управління ІТ. Настанова щодо впровадженнялютий, 2019128.00152.00
ДСТУ ISO 22721:2014 Стрічки конвеєрні з тканинним каркасом, покриті ґумою або пластиком, для підземних гірничих робіт. Технічні вимоги (ISO 22721:2007, IDT)лютий, 2019128.00152.00
ДСТУ ISO/IEC 29191:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Вимоги до частково анонімної, частково непов’язуваної автентифікації (ISO/IEC 29191:2012, IDT)лютий, 201996.00114.00
ДСТУ ISO 5347-22:2009 Методи калібрування давачів вібрації і удару. Частина 22. Випробування акселерометра на резонансну частоту. Загальні методи (ISO 5347-22:1997, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ ISO 22856:2014 Устатковання для захисту рослин. Методи лабораторного вимірювання знесення отрутохімікатів під час обприскування. Аеродинамічні труби (ISO 22856:2008, IDT)лютий, 2019128.00152.00
ДСТУ ISO 5263-2:2010 Напівфабрикати волокнисті. Дезінтегрування у воді в лабораторних умовах. Частина 2. Дезінтегрування деревної маси за температури 20 град.С (ISO 5263-2:2004, IDT)лютий, 201988.00104.50
ДСТУ ISO 22522:2014 Устатковання для захисту рослин. Польові вимірювання щодо розподіляння розпилювання на деревних та кущових культурах (ISO 22522:2007, IDT)лютий, 2019128.00152.00
ДСТУ ISO 5175:2009 Устаткування для газового зварювання, різання і споріднених процесів. Запобіжні пристрої для пальних газів і кисню чи стисненого повітря. Загальні технічні умови, вимоги та методи випробування (ISO 5175:1987, IDT)лютий, 2019120.00142.50
ДСТУ ISO 4728:2014 Олія ефірна іспанського дикого майорану (Thymus mastichina L). Технічні умови. (ISO 4728:2003, IDT)лютий, 201996.00114.00
ДСТУ ISO 3790:2008 Сітки рибальські. Визначення видовження сіткових ниток (ISO 3790:1976, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ ISO 3660:2008 Сітки рибальські. Насаджування та з'єднання сіткового полотна. Терміни та ілюстрації (ISO 3660:1976, IDT)лютий, 201996.00114.00
ДСТУ ISO 3650:2009 Вимоги до геометричних розмірів виробів. Еталони довжини. Кінцеві міри (ISO 3650:1998, IDT)лютий, 2019128.00152.00
ДСТУ ISO 9688:2014 Вібрація та удар механічні. Аналітичні методи оцінювання опору механічних систем удару. Вимоги до обміну інформацією між замовниками та виконавцями аналізування (ISO 9688:1990, IDT)лютий, 201988.00104.50
ДСТУ ISO 858:2008 Сітки рибальські. Позначення сіткових ниток за системою Текс (ISO 858:1997, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ ISO 7482-3:2014 Шкури козлині невичинені. Частина 3. Настанови щодо сортування за дефектами (ISO 7482-3:2005, IDT)лютий, 2019112.00133.00
ДСТУ ISO 7176-10:2015 Крісла колісні. Частина 10. Визначання здатності подолання перешкоди колісним кріслами з електричним приводом (ISO 7176-10:2008, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ ISO 6200:2010 Мікрографія. Мікроформи галогенідосрібні першого покоління з документів-правдників. Технічні умови на густину та метод вимірювання (ISO 6200:1999, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ ISO 5545/IDF 90:2015 Казеїни сичужні та казеїнати. Визначення масової частки золи. Контрольний метод (ISO 5545:2008 (IDF 90:2008, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ ISO 18589-5:2015 Вимірювання радіоактивності у довкіллі. Ґрунт. Частина 5. Вимірювання стронцію 90 (ISO 18589-5:2009, IDT)лютий, 2019208.00247.00
ДСТУ ISO 25119-4:2014 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Частини систем керування, пов’язані з безпекою. Частина 4. Вимоги щодо виготовлення, експлуатування, змінення та допоміжних процесів. (ISO 25119-4:2010, IDT)лютий, 2019184.00218.50
ДСТУ ISO 20838:2014 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) для виявлення у продуктах патогенів. Вимоги до проведення ампліфікації та виявлення якісними методами (ISO 20838:2006, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ ISO 5347-19:2009 Методи калібрування давачів вібрації і удару. Частина 19. Випробування на чутливість до магнітного поля (ISO 5347-19:1993, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ ISO 21587-3:2014 Вогнетриви алюмосилікатні. Хімічний аналіз (альтернативний рентгенофлуоресцентному методу). Частина 3. Методи атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язаною плазмою й атомно-абсорбційної спектрометрії (ISO 21587-3:2007, IDT)лютий, 2019160.00190.00
ДСТУ ISO 8773:2010 Системи пластмасових трубопроводів для підземних безнапірних дренажних і каналізаційних мереж. Трубопроводи з поліпропілену (ISO 8773:2006, IDT)лютий, 2019168.00199.50
ДСТУ ISO 9368-1:2010 Вимірювання витрати рідини в закритих трубопроводах методом зважування. Правила перевіряння вимірювального устатковання. Частина 1. Статичні зважувальні системи (ISO 9368-1:1990, IDT)лютий, 2019192.00228.00
ДСТУ ISO 2230:2014 Вироби із ґуми. Настанови щодо зберігання (ISO 2230:2002, IDT)лютий, 2019112.00133.00
ДСТУ ISO 16106:2010 Паковання для небезпечних сипучих чи великогабаритних вантажів. Настанови щодо застосування ISO 9001 (ISO 16106:2006, IDT)лютий, 2019208.00247.00
ДСТУ ISO 7935:2009 Викиди стаціонарних джерел. Визначення масової концентрації діоксиду сірки. Робочі характеристики автоматизованих методів вимірювання (ISO 7935:1992, IDT)лютий, 2019120.00142.50
ДСТУ ISO 21299:2013 Приводне устатковання для догляду за дерном з місцем для водія. Пристрої захисту в разі перекидання (ROPS). Методика випробовування та критерії приймання (ISO 21299:2009, IDT)лютий, 2019176.00209.00
ДСТУ 4481:2005 Бляха біла та алюміній у листах літографовані. Технічні умовилютий, 2019104.00123.50
ДСТУ ISO 25119-1:2014 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори та машини. Частини системи керування, пов'язані з безпекою. Частина 1. Загальні принципи проектування та розроблення (ISO5119-1:2010, IDT)лютий, 2019200.00237.50
ДСТУ ISO 6199:2010 Мікрографія. Мікрофільмування документів на 16 міліметрову та 35 міліметрову плівку. Порядок виконання робіт (ISO 6199:2005, IDT)лютий, 2019160.00190.00
ДСТУ ISO/IEC/IEEE 16326:2015 Розроблення систем та програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу. Керування проектами (ISO/IEC/IEEE 16326:2009, IDT )лютий, 2019248.00294.50
ДСТУ ISO 7504:2018 (ISO 7504:2015, IDT) Аналіз газів. Словник термінівлютий, 2019208.00247.00
ДСТУ ISO 21183-2:2010 Стрічки конвеєрні легкі. Частина 2. Перелік еквівалентних термінів (ISO 21183-2:2005, IDT)лютий, 2019208.00247.00
ДСТУ ISO 8423:2010 Статистичний контроль. Плани послідовного вибіркового контролю для перевіряння відсотка невідповідностей за кількісною ознакою з визначеним стандартним відхилом (ISO 8423:2008, IDT)лютий, 2019264.00313.50
ДСТУ ISO/IEC 27033-3:2016 (ISO/IEC 27033-3:2010, IDT) Інформаційні технології. Методи захисту. Безпечність мережі. Частина 3. Еталонні мережеві сценарії. Загрози, методи проектування та проблеми керуваннялютий, 2019240.00285.00
ДСТУ EN ISO 16484-6:2014 Автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями (АСМУБ). Частина 6. Випробування відповідності зв'язку передавання даних (EN ISO 16484-6:2014;IDT)лютий, 20194616.00уточнюйте
ДСТУ EN 62271-100:2016 (EN 62271-100:2009, IDT) Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 100. Автоматичні вимикачі змінного струмулютий, 20192728.00уточнюйте
ДСТУ EN 60947-4-1:2014 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 4-1. Електромагнітні контактори та пускачі електродвигунів (EN 60947-4-1:2010 EN 60947-4-1:2010/A1:2012, IDT)лютий, 20191176.00уточнюйте
ДСТУ EN 15378-3:2017 (EN 15378-3:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Системи опалення та гарячого водопостачання будівель. Частина 3. Вимірювана енергетична ефективність, Модулі M3-10, M8-10лютий, 2019528.00уточнюйте
ДСТУ EN 15232-1:2017 (EN 15232-1:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Енергоефективність будівель. Частина 1. Вплив автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями. Модулі M10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10лютий, 2019864.00уточнюйте
ДСТУ 3130-95 Станції теплові електричні на органічному паливі. Загальні вимоги щодо захисту від шумулютий, 2019176.00уточнюйте
ДСТУ 2961-94 Організація промислового виробництва. Нормування матеріалів та виробничих процесів. Терміни та визначеннялютий, 2019352.00уточнюйте
ДСТУ-Н Б EN 1993-6:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 6. Підкранові конструкції (EN 1993-6:2007, IDT)лютий, 2019696.00826.50
ДСТУ-Н Б EN 1991-1-1:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-1. Загальні дії. Питома вага, власна вага, експлуатаційні навантаження для споруд (EN 1991-1-1:2002, IDT)лютий, 2019672.00798.00
ДСТУ EN 60839-11-2:2017 (EN 60839-11-2:2015, IDT) Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-2. Електронні системи контролювання доступу. Правила застосуваннялютий, 2019256.00уточнюйте
ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництволютий, 2019984.001168.50
ДСТУ ISO 10448:2008 Трактори сільськогосподарські. Гідравлічний тиск для устатковання (ISO 10448:1994, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ ISO 11471:2008 Трактори та машини сільськогосподарські. Кодування виносних гідравлічних систем енергопостачання та органів керування (ISO 11471:1995, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ HD 21.4 S2:2016 (HD 21.4 S2:1990, IDT) Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 4. Кабелі в оболонці для стаціонарного прокладаннялютий, 201980.0095.00
ДСТУ EN 12545:2015 Машини для виготовлення взуття, виробів зі шкіри та шкірозамінника. Правила випробування на шумність. Загальні вимоги (EN 12545:2000+ А1:2009, IDT)лютий, 201996.00114.00
ДСТУ EN 13763-2:2008 Вибухові речовини для цивільного застосування. Детонатори та реле. Частина 2. Визначення теплової стабільності (EN 13763-2:2002, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ EN 13117-2:2008 Тара транспортна. Ящики жорсткі пластмасові багаторазового використання. Частина 2. Загальні вимоги щодо випробовування (EN 13117-2:2000, IDT)лютий, 201996.00114.00
ДСТУ EN 13973:2008 Тара жорстка пластмасова. Метод визначення здатності до спорожнення (EN 13973:2002, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ EN 14575:2008 Геосинтетичні бар'єри. Метод відбракувального випробування для визначення тривкості окиснюванню (EN 14575:2005, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ ISO 11653:2010 Сталь. Визначення високого вмісту кобальту методом потенціометричного титрування після відділення іонообміном елементів, що заважають (ISO 11653:1997, IDT)лютий, 201996.00114.00
ДСТУ ISO 11926-2:2010 З'єднання для гідро- та пневмоприводів і для загального застосування. Отвори та вкручувані кінці штуцерів з наріззю згідно з ISO 725 та ущільнюванням кільцями круглого перерізу. Частина 2. Розміри, технічні вимоги, методи випробовування та позначання вкручуваних кінців штуцерів важкої (S) серії (ISO 11926-2:1995, IDT)лютий, 2019120.00142.50
ДСТУ IEC/IEEE 61850-9-3:2018 (IEC/IEEE 61850-9-3:2016, IDT) Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 9-3. Профіль протоколу точного часу для автоматизації енергосистемлютий, 2019112.00133.00
ДСТУ EN 13652:2015 Меліоранти ґрунту та середовища росту. Екстрагування водорозчинних поживних речовин та елементів (EN 13652:2001, IDT)лютий, 2019144.00171.00
ДСТУ ETSI EN 301 489-13:2015 Електромагнітна сумісність радіообладнання та радіослужб. Частина 13. Спеціальні умови для випробування обладнання систем персонального радіозв’язку та допоміжного обладнання (мовного й немовного) (ETSI EN 301 489-13:2002, IDT)лютий, 2019120.00142.50
ДСТУ IEC 62372:2009 Ядерне приладобудування. Сцинтилятори упаковані. Методи контролювання технічного світлового виходу та власної роздільної здатності (IEC 62372:2006, IDT)лютий, 2019128.00152.00
ДСТУ IEC TS 61850-80-4:2018 (IEC TS 61850-80-4:2016, IDT) Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 80-4. Перехід від об’єктної моделі COSEM (IEC 62056) до моделі даних IEC 61850лютий, 2019160.00190.00
ДСТУ EN 1547:2014 Промислове устатковання для термооброблення. Норми та правила випробування на шум промислового устатковання для термооброблення, зокрема допоміжного вантажного устатковання (EN 1547:2001+A1:2009, IDT)лютий, 2019128.00152.00
ДСТУ ISO 11926-3:2010 З'єднання для гідро- та пневмоприводів і для загального застосування. Отвори та вкручувані кінці штуцерів з наріззю згідно з ISO 725 та ущільнюванням кільцями круглого перерізу. Частина 3. Розміри, технічні вимоги, методи випробовування та позначання вкручуваних кінців штуцерів легкої (L) серії (ISO 11926-3:1995, IDT)лютий, 2019120.00142.50
ДСТУ EN 50288-8:2015 Кабелі багатоелементні металеві для аналогового, цифрового зв'язку та керування. Частина 8. Технічні умови на кабелі типу 1 до 2 МГц (EN 50288-8:2012, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ EN 60645-3:2014 Електроакустика. Устатковання аудіометричне. Частина 3. Сигнали випробувальні короткотривалі (EN 60645-3:2007, IDT)лютий, 201996.00114.00
ДСТУ EN 60670-21:2015 Коробки та корпуси електричного приладдя для стаціонарних електричних установок побутової та і аналогічної призначеності. Частина 21. Додаткові вимоги до коробок та корпусів із засобами для підвішування (EN 60670-21:2007, IDT)лютий, 201996.00114.00
ДСТУ EN 751-2:2014 Матеріали ущільнювальні для металевих нарізних з'єднань, що контактують із газами 1-го, 2-го і 3-го сімейств та гарячою водою. Вимоги та методи випробування. Частина 2. Герметики, що не тверднуть (EN 751-2:1996, IDT)лютий, 201996.00114.00
ДСТУ ENV 13070:2014 Соки фруктові та овочеві. Визначання співвідношення стійкого вуглецевого ізотопу (13C/12C) в м'якоті фруктових соків. Метод мас-спектрометрії (ENV 13070:1998, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ EN 16086-1:2014 Меліоранти ґрунту та поживне середовище. Визначення реакції рослин. Частина 1. Тестування росту пекінської капусти у горщиках (EN 16086-1:2011, IDT)лютий, 2019176.00209.00
ДСТУ EN 50085-2-2:2015 Системи кабельних коробів і системи спеціальних кабельних коробів для електричних установок. Частина 2-2. Додаткові вимоги до систем кабельних коробів і систем спеціальних кабельних коробів, призначених для монтування під підлогою, у підлозі або на ній (I-N 50085-2-2:2008. IDT)лютий, 2019192.00228.00
ДСТУ EN 1829-1:2014 Водоструминні машини високого тиску. Вимоги щодо безпечності. Частина 1. Машини (EN 1829-1:2010, ІDТ)лютий, 2019184.00218.50
ДСТУ EN 62253:2014 Системи насосні фотоелектричні. Проектне оцінювання конструкції та вимірювання експлуатаційних характеристик (EN 62253:2011, IDT)лютий, 2019176.00209.00
ДСТУ EN ISO 12707:2017 (EN ISO 12707:2016, IDT; ISO 12707:2016, IDT) Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Словник термінівлютий, 201980.0095.00
ДСТУ IEC 60297-3-100:2009 Конструкції механічні для електронного устатковання. Розміри механічних конструкцій серії 482,6 мм (19 дюймів). Частина 3-100. Базові розміри передніх панелей, каркасів, корпусів, стояків та шаф (IEC 60297-3-100:2008, IDT)лютий, 2019112.00133.00
ДСТУ IEC 61298-1:2009 Пристрої вимірювання та керування в промислових процесах. Загальні методи та процедури оцінювання робочих характеристик. Частина 1. Загальні положення (IEC 61298-1:2008, IDT)лютий, 2019120.00142.50
ДСТУ-Н Б EN 1993-3-1:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 3-1. Башти, щогли і димові труби. Башти і щогли (EN 1993-3-1:2006, IDT)лютий, 2019936.001111.50
ДСТУ EN 16946-1:2017 (EN 16946-1:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Інспектування засобів автоматики та регулювання будівлі та технічного управління будівлею. Частина 1. Модулі M10-11лютий, 2019144.00уточнюйте
ДСТУ EN 12441-2:2010 Цинк і цинкові сплави. Хімічний аналіз. Частина 2. Визначення магнію у сплавах цинку методом полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії (EN 12441-2:2001, IDT)лютий, 201988.00104.50
ДСТУ 4136-2002 Солодощі східні типу карамелі. Загальні технічні умовилютий, 2019120.00142.50
ДСТУ IEC 61298-2:2009 Пристрої вимірювання та керування в промислових процесах. Загальні методи та процедури оцінювання робочих характеристик. Частина 2. Випробування в нормальних умовах (IEC 61298-2:2008, IDT)лютий, 2019176.00209.00
ДСТУ EN 12653:2015 Машини для виготовлення взуття, виробів зі шкіри та шкірозамінника. Машини цвяхозабивні. Вимоги щодо безпеки (EN 12653:1999+А2:2009, IDT)лютий, 2019192.00228.00
ДСТУ IEC 60287-3-3:2010 Кабелі електричні. Обчислення номінальної сили струму. Частина 3-3. Кабелі, прокладені поблизу зовнішніх джерел тепла (IEC 60287-3-3:2007, IDT)лютий, 2019112.00133.00
ДСТУ EN 61347-2-7:2014 Пристрої керування лампами. Частина 2-7. Додаткові вимоги до електронних пристроїв керування лампами для аварійного освітлення, з живленням від акумулятора (автономні) (EN 61347-2-7:2012, IDT)лютий, 2019248.00294.50
ДСТУ EN 931:2015 Машини для виготовлення взуття. Машини затягувальні. Вимоги щодо безпеки (EN 931:1997+ А2:2009, IDT)лютий, 2019216.00256.50
ДСТУ ISO 15761:2009 Сталеві клинові та дискові засувки і перекривні клапани розміром DN 100 і менше для нафтової та газової промисловості. Загальні технічні вимоги та методи випробування (EN ISO 15761:2002, IDT)лютий, 2019280.00332.50
ДСТУ EN 61347-2-3:2014 Пристрої керування лампами. Частина 2-3. Додаткові вимоги до електронних пристроїв керування з живленням від джерел змінного та/або постійного струму для люмінесцентних ламп (EN 61347-2-3:2011, IDT)лютий, 2019264.00313.50
ДСТУ ISO 10381-8:2009 Якість ґрунту. Відбирання проб. Частина 8. Настанови щодо відбирання проб на відвалах (ISO 10381-8:2006, IDT)лютий, 2019696.00826.50
ДСТУ EN ISO 4254-12:2015 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 12. Ротаційні косарки та косарки-подрібнювачі (EN ISO 4254-12:2012, IDT)лютий, 2019256.00304.00
ДСТУ 3945-2000 (ГОСТ 12575-2001) Цукор. Методи визначення редукувальних речовинлютий, 2019120.00142.50
ДСТУ 2953-94 Сталь арматурна. Методи випробувань згинанням та розгинаннямлютий, 201988.00уточнюйте
ДСТУ 2543-94 Автобуси та тролейбуси. Міцність сидінь та їхніх кріплень. Технічні вимоги та методи випробуваньлютий, 2019136.00уточнюйте
ДСТУ ЕN 521:2013 Спеціальне обладнання, що працює на скрапленому газі. Обладнання переносне, що працює на скрапленому газі під тиском пари. Технічні умови (ЕN 521:2006, IDT)лютий, 2019384.00456.00
ДСТУ IЕС 61116:2013 Настанова щодо електромеханічного устатковання малих гідроелектростанцій (IЕС 61116:1992, IDT)лютий, 2019344.00408.50
ДСТУ EN ISO 3745:2014 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Точні методи для заглушених і напівзаглушених камер (EN ISO 3745:2012, IDT)лютий, 2019432.00513.00
ДСТУ IEC 61587-1:2009 Конструкції механічні для електронного устатковання за IEC 60917 та IEC 60297. Частина 1. Кліматичні, механічні випробування, аспекти безпеки для шаф, стояків, каркасів і шасі (IEC 61587-1:2007, IDT)лютий, 2019160.00190.00
ДСТУ 7413:2013 Комбікорми повнораціонні гранульовані для кролів. Технічні умовилютий, 2019104.00123.50
ДСТУ ГОСТ ИСО 4100:2005 Дорожній транспорт. Міжнародний ідентифікаційний код виробника деталей (WPMI-код) (ГОСТ ИСО 4100-2005, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ ГОСТ 30478:2006 Автобуси для перевезення інвалідів. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 30478-96, IDT)лютий, 2019120.00142.50
ДСТУ 8116:2015 Розсада томата (помідора), перцю, баклажана в касетах. Технічні умовилютий, 201980.0095.00
ДСТУ 8810:2018 Профілі сталеві гарячекатані спеціальні для тракторів. Технічні умовилютий, 2019120.00142.50
ДСТУ CWA 14643:2010 Інформаційні технології. Настанови щодо інтернаціоналізації метаданих навчальних об'єктів (CWA 14643:2003, IDT)лютий, 2019192.00228.00
ДСТУ ISO 5555:2003 Жири та олії тваринні і рослинні. Відбір проб (ISO 5555:1991, IDT)лютий, 2019224.00266.00
ДСТУ 8767:2018 Пожежно-рятувальні частини. Вимоги до дислокації та району виїзду, комплектування пожежними автомобілями та проектуваннялютий, 2019304.00361.00
ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах Українилютий, 20191000.001187.50
ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-7. Загальні дії. Особливі динамічні впливи (EN 1991-1-7:2006, IDT)лютий, 20191160.001377.50
ДСТУ 3760:2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ISO 6935-2:1991, NEQ)лютий, 2019200.00237.50
ДСТУ 8128:2015 Корми, комбікорми. Метод визначення кислотно- детергентної клітковинилютий, 201980.0095.00
ДСТУ 8130:2015 Рослини квітучі горщечкові. Технічні умовилютий, 2019120.00142.50
ДСТУ 8124:2015 Корми та кормові добавки. Визначення наявності холестеролу та оливи (вищих вуглеводнів) хроматографічним методомлютий, 201980.0095.00
ДСТУ 8122:2015 Насіння, макухи та шроти хрестоцвітих культур. Методи визначання глюкозинолатів. Частина 2. Спектрофотометричний метод визначання ізотіоціанатів та 5-вініл-2-тіооксазолідонулютий, 2019104.00123.50
ДСТУ 8121:2015 Живці тополь і верб. Технічні умовилютий, 201980.0095.00
ДСТУ 8777:2018 Толуол кам’яновугільний та сланцевий. Технічні умовилютий, 2019120.00142.50
ДСТУ 8768:2018 Двотаври сталеві гарячекатані. Сортаментлютий, 201980.0095.00
ДСТУ 8770:2018 Профілі гарячекатані СВП для кріплення гірничих виробок. Сортаментлютий, 201980.0095.00
ДСТУ 8192:2015 Буряки кормові. Інспектування насінницьких посівів і насіння. Загальні вимогилютий, 2019120.00142.50
ДСТУ 8727:2017 Осад стічних вод. Підготування органо-мінеральної суміші з осаду стічних водлютий, 2019104.00123.50
ДСТУ 8726:2017 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення тиску та температури газопилових потоківлютий, 2019152.00180.50
ДСТУ 8191:2015 Буряки кормові. Збирання. Показники якості та методи їх визначаннялютий, 201980.0095.00
ДСТУ 8190:2015 Цикорій коренеплідний. Передпосівний обробіток ґрунту. Показники якості та методи їх визначаннялютий, 201980.0095.00
ДСТУ 8167:2015 Комбікорми для свиней. Технічні умовилютий, 2019144.00171.00
ДСТУ 8134:2015 Консерви. Суміші томатні для дитячого харчування. Технічні умовилютий, 2019120.00142.50
ДСТУ 8132:2015 Кореневища, бульби та інші вегетативні частини рослин квіткових культур. Частина 1. Вегетативні частини багаторічних ґрунтопокривних рослин. Технічні умовилютий, 201980.0095.00
ДСТУ 8119:2015 Культури лісові плантаційні. Загальні вимоги до агротехніки вирощуваннялютий, 201980.0095.00
ДСТУ 8120:2015 Огірок. Технологія вирощування в захищеному грунті. Загальні вимогилютий, 2019168.00199.50
ДСТУ 8786:2018 Кокс. Класифікація за розмірами кусківлютий, 201980.0095.00
ДСТУ 8790:2018 Накладки двоголові до рейок типу Р50. Конструкція та розмірилютий, 201980.0095.00
ДСТУ 8115:2015 Біотехнологія. Методи попередження контамінації культур клітинлютий, 2019104.00123.50
ДСТУ 8114:2015 Консерви овоче-фруктові та овоче-м’ясні для спеціального дієтичного використання в дитячому харчуванні. Технічні умовилютий, 2019248.00294.50
ДСТУ 8112:2015 Суміш сольова пряна. Технічні умовилютий, 2019104.00123.50
ДСТУ 8110:2015 Саджанці дерев декоративних листяних порід. Технічні умовилютий, 201980.0095.00
ДСТУ 8111:2015 Корми для тварин. Борошно глауконітове. Технічні умовилютий, 201988.00104.50
ДСТУ 8105:2015 Матеріал палітурний з плівковим покриттям. Метод визначення стійкості до багаторазового згинаннялютий, 201980.0095.00
ДСТУ 8108:2015 Корми для тварин, сировина для виговлення повнораціонних сумішей, виділення тварин. Фотометричний метод визначення азотовмісних сполуклютий, 2019120.00142.50
ДСТУ 8590:2015 Продукти молочні сухі для дитячого харчування. Суміші молочні сухі, адаптовані для дітей віком від чотирьох місяців до одного року. Технічні умовилютий, 2019144.00171.00
ДСТУ 2284:2010 Риба жива. Загальні технічні вимогилютий, 2019120.00142.50
ДСТУ CWA 16022:2015 Планування та управління витратами проекту (PSCPM) (CWA 16022:2009, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ EN 12255-6:2008 Станції очищення стічних вод. Частина 6. Процеси очищення стічних вод активним мулом (EN 12255-6:2002, IDT)лютий, 201996.00114.00
ДСТУ 8784:2018 Пек кам’яновугільний. Технічні умовилютий, 2019152.00180.50
ДСТУ EN 1034-27:2015 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання машин для виготовлення й оброблення паперу. Частина 27. Системи переміщення рулонів (EN 1034-27:2012, IDT)лютий, 2019224.00266.00
ДСТУ 8811.2:2018 Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Методи визначення діоксиду кремніюлютий, 2019120.00142.50
ДСТУ 8775:2018 Продукти коксування хімічні. Метод визначення загальної сіркилютий, 2019104.00123.50
ДСТУ 8102:2015 Консерви. Компоти фруктові для дитячого харчування. Технічні умовилютий, 2019136.00161.50
ДСТУ 8099:2015 Сорт рослин. Метод ідентифікації сортів смородинилютий, 2019128.00152.00
ДСТУ 8098:2015 Сорт рослин. Метод ідентифікації сортів білих і червоних порічоклютий, 2019112.00133.00
ДСТУ 8094:2015 Саджанці щеплені сосни звичайної та ялини європейської із закритою кореневою системою. Технічні умовилютий, 201980.0095.00
ДСТУ 8091:2015 Маточники капусти головчастої. Способи та умови зберіганнялютий, 201988.00104.50
ДСТУ 8090:2015 Консерви. Салати з цукрової кукурудзи з овочами. Технічні умовилютий, 2019136.00161.50
ДСТУ 8087:2015 Консерви. Пудинги фруктові та овоче-фруктові для дитячого харчування. Технічні умовилютий, 2019120.00142.50
ДСТУ 8811.1:2018 Руди залізні, концентрати, агломерати, окатки та брикети. Метод визначення загального залізалютий, 201988.00104.50
ДСТУ 8725:2017 Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення швидкості та об'ємної витрати газопилових потоківлютий, 2019400.00475.00
ДСТУ EN 1034-2:2015 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання машин для виготовлення й оброблення паперу. Частина 2. Корувальні барабани (EN 1034-2:2005+А1:2009, IDT)лютий, 2019112.00133.00
ДСТУ 8079:2015 Консерви. Капуста цвітна. Технічні умовилютий, 2019104.00123.50
ДСТУ EN 1034-16:2015 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання машин для виготовлення й оброблення паперу. Частина 16. Машини для виробництва паперу та картону (EN 1034-16:2012, IDT)лютий, 2019344.00408.50
ДСТУ 8078:2015 Продукти молочні сухі для дитячого харчування. Суміші сухі кисломолочні. Технічні умовилютий, 2019136.00161.50
ДСТУ 8084:2015 Продукти сухі овоче-молочні і фруктово-молочні із зерновими добавками для дитячого харчування. Технічні умовилютий, 2019136.00161.50
ДСТУ 8101:2015 Овочі для дитячого харчування. Технологія вирощування. Загальні вимогилютий, 2019200.00237.50
ДСТУ EN 1034-17:2015 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки на етапі проектування та конструювання машин для виготовлення й оброблення паперу. Частина 17. Машини для виробництва паперу санітарно-гігієнічної призначеності (EN 1034-17:2012, IDT)лютий, 2019312.00370.50
ДСТУ 8077:2015 Консерви із кавунів. Технічні умовилютий, 2019136.00161.50
ДСТУ 8776:2018 Бензол кам’яновугільний та сланцевий. Технічні умовилютий, 2019200.00237.50
ДСТУ 7305:2013 Метали. Метод випробування на розтяг металів і сплавів за низьких та кріогенних температурлютий, 2019144.00171.00
ДСТУ 8067:2015 Насіння цукрових буряків базисне. Вимоги до заготівлілютий, 201980.0095.00
ДСТУ 8066:2015 Корми для сільськогосподарських тварин. Методи визначення енергоємності і поживностілютий, 2019120.00142.50
ДСТУ 8064:2015 Коріандр. Технологія вирощування. Загальні вимогилютий, 2019104.00123.50
ДСТУ 8058:2015 Консерви фруктові, овоче-фруктові з біологічно активними компонентами для дієтичного використання в дитячому харчуванні. Технічні умовилютий, 2019200.00237.50
ДСТУ 8772:2018 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Методи випробуваннялютий, 2019352.00418.00
ДСТУ 8057:2015 Консерви. Добавки фруктові та овочеві для збагачення продуктів дитячого харчування. Технічні умовилютий, 2019120.00142.50
ДСТУ 8054:2015 Плодові культури. Порядок визначання основних апробаційних відмінностей сортів саджанців яблунілютий, 2019256.00304.00
ДСТУ 8053:2015 Консерви «Кабачки по-українськи». Технічні умовилютий, 2019104.00123.50
ДСТУ 8049:2015 Корми, премікси, кормові добавки. Визначення наявності флавофосфоліполю імунохімічним методомлютий, 201988.00104.50
ДСТУ 8042:2015 Часник зелений свіжий. Технічні умовилютий, 201988.00104.50
ДСТУ 8034:2015 Насіння капусти білоголової. Технологія вирощування. Загальні вимогилютий, 2019136.00161.50
ДСТУ 8032:2015 Консерви. Мармеліти фруктові для дитячого харчування. Технічні умовилютий, 2019120.00142.50
ДСТУ 7985:2015 Кормовиробництво. Технологічний процес створення культурних пасовищ. Загальні вимогилютий, 2019136.00161.50
ДСТУ 7983:2015 Землі осушувані. Вимоги до використаннялютий, 2019136.00161.50
ДСТУ 7973:2015 Кози молочних порід. Методи оцінювання екстер’єру та продуктивностілютий, 2019120.00142.50
ДСТУ 8070:2015 Кальвадоси України. Технічні умовилютий, 2019104.00123.50
ДСТУ 7987:2015 Угіддя природні кормові. Якість ґрунту. Основні показники та їхні параметрилютий, 2019248.00294.50
ДСТУ ГОСТ 13568:2006 (ИСО 606-94) Ланцюги приводні роликові та втулкові. Загальні технічні умови (ГОСТ 13568-97 (ИСО 606-94), IDT; ISO 606:1994, NEQ)лютий, 2019232.00275.50
ДСТУ 3683-98 Катанка сталева канатна. Технічні умовилютий, 2019136.00161.50
ДСТУ ISO 11047:2005 Якість ґрунту. Визначання кадмію, хрому, кобальту, купруму, плюмбуму, мангану, ніколу та цинку в екстракті, отриманому після оброблення ґрунту „царською водкою”. Методи полуменевої та електротермічної атомно-абсорбційної спектрометрії (ІSO 11047:1998, IDT) лютий, 2019160.00190.00
ДСТУ 4126-2002 Покриття текстильні для підлоги. Метод визначення характеристик горіння під дією малопотужного джерела запалюваннялютий, 201980.0095.00
ДСТУ EN 60950-1:2015 Обладнання інформаційних технологій. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 60950-1:2006; А11:2009; А1:2010; А12:2011; АС:2011; А2:2013, IDT)лютий, 20192864.003401.00
ДСТУ 7016:2009 Насіння однорічних і дворічних квітково-декоративних культур. Посівні якості. Технічні умовилютий, 2019128.00152.00
ДСТУ 7017:2009 Насіння багаторічних квітково-декоративних культур. Посівні якості. Технічні умовилютий, 2019136.00161.50
ДСТУ 4492:2017 Олія соняшникова. Технічні умовилютий, 2019240.00285.00
ДСТУ ISO 7328:2005 Морозиво на молочній основі та суміші для морозива. Гравіметричний метод визначення вмісту жиру (контрольний метод) (ISO 7328:1999, IDT)лютий, 2019128.00152.00
ДСТУ ISO 3780:2012 Колісні транспортні засоби. Код міжнародний ідентифікаційний виробника (WMI). Зміст і структура (ISO 3780:2009, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ ISO 16063-21:2006 Методи калібрування давачів вібрацій і удару. Частина 21. Калібрування давачів вібрацій методом порівняння з еталонним давачем (ISO 16063-21:2003, IDT)лютий, 2019224.00266.00
ДСТУ 8802:2018 Вироби з тонколистової сталі із захисно-декоративним покриттям для будівництва. Загальні технічні умовилютий, 2019200.00237.50
ДСТУ ISO 16369:2009 Підйомники робочих платформ. Щогловий підйомник робочих платформ. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ISO 16369:2000, IDT)лютий, 2019448.00532.00
ДСТУ IEC 60068-3-1:2015 (IEC 60068-3-1:2011, IDT) Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-1. Додаткова документація та настанови. Випробування на холод і сухе теплолютий, 2019112.00уточнюйте
ДСТУ IEC 60055-1:2017 (IEC 60055-1:1997 + АMD1:2005, IDT) Кабелі з паперовою ізоляцією в металевій оболонці з мідними чи алюмінієвими струмопровідними жилами, крім газонаповнених під тиском і маслонаповнених кабелів, на номінальну напругу до 18/30 кВ включно. Частина 1. Випробування кабелів та арматури до нихлютий, 2019488.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 23278:2018 (EN ISO 23278:2015, IDT; ISO 23278:2015, IDT) Неруйнівний контроль зварних швів. Магнітопорошковий контроль. Рівні прийманнялютий, 201980.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 18273:2018 (EN ISO 18273:2015, IDT; ISO 18273:2015, IDT) Матеріали зварювальні. Електроди, дріт та прутки для зварювання алюмінію та його сплавів. Класифікаціялютий, 201996.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 17640:2018 (EN ISO 17640:2017, IDT; ISO 17640:2017, IDT) Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Методи, рівні контролювання та оцінюваннялютий, 2019280.00уточнюйте
ДСТУ EN 60137:2016 (EN 60137:2008, IDT) Ізольовані уводи на змінну напругу понад 1000 Влютий, 2019472.00уточнюйте
ДСТУ EN 60079-31:2017 (EN 60079-31:2014, IDT) Вибухонебезпечні середовища. Частина 31. Електричне устатковання. Вид захисту від займання пилу: оболонка «t»лютий, 2019136.00уточнюйте
ДСТУ EN 60076-11:2015 Силові трансформатори. Частина 11. Трансформатори сухого типу (EN 60076-11:2004, IDT)лютий, 2019312.00уточнюйте
ДСТУ EN 50588-1:2017 (EN 50588-1:2015, IDT) Трансформатори середньої потужності з частотою 50 Гц з найвищою напругою для обладнання, що не перевищує 36 кВ. Частина 1. Загальні вимогилютий, 2019272.00уточнюйте
ДСТУ EN 50289-4-16:2016 (EN 50289-4-16:2012, IDT) Кабелі зв'язку. Вимоги до методів випробування. Частина 4-16. Методи випробування на стійкість до впливу зовнішніх чинників. Цілісність кіл в умовах вогневої діїлютий, 201980.00уточнюйте
ДСТУ EN 14238:2014 Крани вантажопідйомні. Маніпулятори з ручним керуванням (EN 14238:2004+A1:2009 , IDT)лютий, 2019264.00уточнюйте
ДСТУ EN 9137:2018 (EN 9137:2012, IDT) Системи управління якістю. Настанови щодо застосування AQAP 2110 у системі управління якістю згідно з EN 9100лютий, 201996.00уточнюйте
ДСТУ EN 1176-5:2018 (EN 1176-5:2008, IDT) Устатковання та покриття дитячих ігрових майданчиків. Частина 5. Додаткові спеціальні вимоги щодо безпеки та методи випробування каруселейлютий, 2019168.00уточнюйте
ДСТУ EN 474-3:2014 Землерийні машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Вимоги до навантажувачів (EN 474-3:2006+A1:2009, IDT)лютий, 2019192.00уточнюйте
ДСТУ 8808:2018 Профілі сталеві гнуті. Технічні умовилютий, 201980.0095.00
ДСТУ 8807:2018 Балки двотаврові та швелери сталеві спеціальні. Сортаментлютий, 201980.0095.00
ДСТУ 8806:2018 Швелери сталеві гнуті рівнополичні. Сортаментлютий, 2019160.00190.00
ДСТУ 8803:2018 Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі звичайної якості. Технічні умовилютий, 2019120.00142.50
ДСТУ Б В.2.7-145:2008 Будівельні матеріали. Вироби бетонні тротуарні неармовані. Технічні умовилютий, 2019192.00228.00
ДСТУ EN 60839-11-1:2014 Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-1. Електронні системи контролювання доступу. Вимоги до системи та її складників (EN 60839-11-1:2013, EN 60839-11-1:2013/АС:2013, IDT)лютий, 2019536.00уточнюйте
ДСТУ 4219-2003 Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозіїлютий, 2019уточнюйтеуточнюйте
ДСТУ ISO 2503:2015 (ISO 2503:2009, IDT) Устатковання для газового зварювання. Регулятори тиску та регулятори тиску з потоком приладів обліку для газових балонів, використовуваних при зварюванні, різанні і суміжних процесах до 300 бар (30 МПа)лютий, 2019344.00уточнюйте
ДСТУ 3295-95 Труби сталеві. Металографічний метод визначення забрудненості металу неметалевими включеннямилютий, 2019624.00741.00
ДСТУ EN 61000-6-3:2015 (EN 61000-6-3:2007, IDT) Електромагнітна сумісність. Частина 6-3. Родові стандарти. Емісія завад у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживаннямлютий, 2019200.00уточнюйте
ДСТУ 8539:2015 Прокат для будівельних сталевих конструкцій. Загальні технічні умовилютий, 2019192.00228.00
ДСТУ 7310:2013 Установки ліфтові. Ліфти класів I, II, III, IV, V та VI. Правила організовування, проведення та приймання монтувальних робітлютий, 2019248.00294.50
ДСТУ ГОСТ 16093:2018 (ГОСТ 16093–2004, IDT; ISO 965-1:1998, MOD; ISO 965-3:1998, MOD) Основні норми взаємозамінності. Нарізь метрична. Допуски. Посадки із зазоромлютий, 2019360.00427.50
ДСТУ ISO 16981:2009 Плити деревинні. Метод визначення поверхневої міцності (ISO 16981:2003, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ ISO 12944-7:2015 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 7. Виконання та контроль фарбувальних робіт (ISO 12944-7:1998, IDT)лютий, 2019120.00уточнюйте
ДСТУ ISO 12944-4:2015 Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Частина 4. Типи поверхні та підготовка поверхні (ISO 12944-4:1998, IDT)лютий, 2019224.00уточнюйте
ДСТУ ISO 8501-1:2015 Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Візуальне оцінювання чистоти поверхні. Частина 1. Ступені іржавіння та ступені підготовки непофарбованих сталевих поверхонь і сталевих поверхонь після повного видалення попередніх покриттів (ISO 8501-1:2007, IDT)лютий, 2019176.00уточнюйте
ДСТУ ISO 9539:2015 (ISO 9539:2010, IDT) Устатковання для газового зварювання. Матеріали для устатковання, використовуваного в газовому зварюванні, різанні та споріднених процесахлютий, 201980.00уточнюйте
ДСТУ ISO 6393:2015(ISO 6393:2008,IDT) Землерийні машини. Вимірювання рівня акустичної потужності. Постійний режим випробуваньлютий, 2019240.00уточнюйте
ДСТУ ISO 6270-1:2015 Фарби та лаки. Визначення вологостійкості. Частина 1. Безперервна конденсація (ISO 6270-1:1998, IDT)лютий, 201980.00уточнюйте
ДСТУ ISO 3668:2015 Фарби та лаки. Візуальне порівняння кольору фарб (ISO 3668:1998, IDT)лютий, 2019104.00уточнюйте
ДСТУ ISO 3231:2015 Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу вологої атмосфери, що містить діоксид сірки (ISO 3231:1993, IDT)лютий, 201980.00уточнюйте
ДСТУ ISO 2884-2:2015 Фарби та лаки. Визначення в'язкості з використанням ротаційного віскозиметра. Частина 2. Дисковий або кульковий віскозиметр, що працює за заданої швидкості (ISO 2884-2:2003, IDT)лютий, 2019104.00уточнюйте
ДСТУ ISO 2884-1:2015 Фарби та лаки. Визначення в'язкості ротаційними віскозиметрами. Частина 1. Віскозиметр конус-пластина, що працює за високої швидкості зсуву (ISO 2884-1:1999, IDT)лютий, 201980.00уточнюйте
ДСТУ ISO 2811-3:2015 Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 3. Осциляційний метод (ISO 2811-3:2011, IDT)лютий, 2019112.00уточнюйте
ДСТУ ISO 2811-2:2015 Фарби та лаки. Визначення густини. Частина 2. Метод занурення (ISO 2811-2:2011, IDT)лютий, 2019120.00уточнюйте
ДСТУ ISO 1207:2009 Ґвинти з циліндричною головкою та прямим шліцом. Клас точності А. Технічні вимоги (ISO 1207:1992, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ ISO 787-7:2015 Загальні методи випробування пігментів і наповнювачів. Частина 7. Визначення залишку на ситі. Метод із застосуванням води. Ручний метод (ISO 787-7:2009, IDT)лютий, 201988.00уточнюйте
ДСТУ IEC 61000-4-5:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму (IEC 61000-4-5:2005, IDT)лютий, 2019304.00361.00
ДСТУ IEC 61000-4-1:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-1. Методики випробування та вимірювання. Огляд стандартів серії IEC 61000-4 (IEC 61000-4-1:2006, IDT)лютий, 2019128.00152.00
ДСТУ IEC 60974-10:2016 Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісності (IEC 60974-10:2014, IDT)лютий, 2019272.00уточнюйте
ДСТУ IEC 60885-3:2015 (IEC 60885-3:2015, IDT) Кабелі електричні. Методи електричних випробувань. Частина 3. Методи випробувань для вимірювання часткових розрядів по всій довжині екструдованих силових кабелівлютий, 2019184.00уточнюйте
ДСТУ EN 61534-21:2015 (EN 61534-21:2006, IDT) Системи шинопроводів. Частина 21. Додаткові вимоги до систем шинопроводів для настінного та стельового монтажулютий, 201980.00уточнюйте
ДСТУ IEC 60227-7:2005 Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальну напругу до 450/750 В включно. Частина 7. Гнучкі кабелі двожильні та багатожильні екрановані та неекрановані (IEC 60227-7:2003, IDT)лютий, 2019112.00133.00
ДСТУ ISO 21809-4:2018 (ISO 21809-4:2009, IDT) Нафтова та газова промисловість. Зовнішні покриви підземних або підводних трубопроводів у трубопровідних транспортних системах. Частина 4. Поліетиленові покриви (двошаровий поліетилен)лютий, 2019336.00уточнюйте
ДСТУ Б EN 1097-1:2015 Методи випробувань механічних і фізичних характеристик заповнювачів. Частина 1. Визначення опору стираності (micro-Deval) (EN 1097-1:2011, IDT)лютий, 2019160.00190.00
ДСТУ Б EN 1090-1:2014 Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій. Частина 1. Вимоги до оцінки відповідності компонентів конструкцій (EN 1090-1:2009+A1:2011, IDT)лютий, 2019504.00598.50
ДСТУ ІЕС 60227-5:2004 Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номіналльну напругу до 450/750 В включно. Частина 5. Гнучкі кабелі (шнури) (ІЕС 60227-5:1997, IDT)лютий, 2019160.00190.00
ДСТУ IEC 60068-2-52:2015 (IEC 60068-2-52:1996,IDT) Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-52. Випробування. Випробування Кb: Соляний туман, циклічне випробування (розчин хлориду натрію)лютий, 2019200.00уточнюйте
ДСТУ IEC 60068-2-5:2015 (IEC 60068-2-5:2010, IDT) Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-5. Випробування. Випробування Sа: Імітація сонячного випромінювання на рівні землі і настанова для випробування сонячної радіаціїлютий, 2019176.00уточнюйте
ДСТУ ІЕС 60050-604:2004 Словник електротехнічних термінів. Глава 604. Вироблення, передавання та розподілення електричної енергії. Експлуатація електроустановок (ІЕС 60050-604:1987, IDT)лютий, 2019480.00уточнюйте
ДСТУ ENV 1927-3:2005 Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис (ENV 1927-3:1998, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ ENV 1927-1:2005 Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця (ENV 1927-1:1998, IDT)лютий, 201980.0095.00
ДСТУ EN ISO 23278:2014 Неруйнівний контроль зварних швів. Магнитопорошковий контроль зварних швів. Рівні приймання (EN ISO 23278:2009;IDT)лютий, 201980.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 17638:2014 Неруйнівний контроль зварних швів. Магнітопорошковий контроль (EN ISO 17638:2009;IDT)лютий, 2019160.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 17636-1:2014 Неруйнівний контроль зварних швів. Радіографічний контроль. Частина 1. Способи контролю рентгенівським і гамма-випромінюванням із застосуванням плівки (EN ISO 17636-1:2013; IDT)лютий, 2019296.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 10819:2017 (EN ISO 10819:2013, IDT; ISO 10819:2013, IDT) Вібрація та удар механічні. Вібрація локальна. Метод вимірювання та оцінки властивості рукавиць передавати вібрацію на долоню рукилютий, 2019264.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 9692-3:2014 Зварювання та споріднені процеси. Рекомендації щодо підготовки зварних з'єднань. Частина 3. Дугове зварювання алюмінію і алюмінієвих сплавів в інертному газі плавким і вольфрамовим електродом (EN ISO 9692-3:2001, IDT; A1:2003, IDT)лютий, 2019136.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 6520-1:2015 (EN ISO 6520-1:2007, IDT; ISO 6520-1:2007, IDT) Зварювання та споріднені процеси. Класифікація геометричних дефектів в металевих матеріалах. Частина 1. Зварювання плавленнямлютий, 2019496.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 3452-3:2014 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 3. Контрольні випробувальні зразки (EN ISO 3452-3:2013 , IDT)лютий, 201988.00уточнюйте
ДСТУ EN 62053-23:2015 (EN 62053-23:2003,IDT) Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 23. Лічильники реактивної енергії статичні (класів точності 2 і 3)лютий, 2019160.00уточнюйте
ДСТУ EN 62053-21:2015 (EN 62053-21:2003, IDT) Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 21. Лічильники активної енергії статичні (класів точності 1 і 2)лютий, 2019408.00уточнюйте
ДСТУ EN 62031:2016 (EN 62031:2008; EN 62031:2008/А1:2013; EN 62031:2008/A2:2015, IDT) Світлодіодні модулі для загального освітлення. Вимоги щодо безпекилютий, 2019128.00152.00
ДСТУ EN 60974-10:2016 (EN 60974-10:2014; EN 60974-10:2014/А1:2015, IDT) Обладнання для дугового зварювання. Частина 10. Вимоги до електромагнітної сумісностілютий, 2019248.00294.50
ДСТУ EN 60079-15:2017 (EN 60079-15:2010, IDT) Вибухонебезпечні середовища. Частина 15. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту «n»лютий, 2019624.00уточнюйте
ДСТУ EN 60068-2-78:2016 (EN 60068-2-78:2013, IDT) Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-78. Випробування. Випробування Cab: вологе тепло, усталений режимлютий, 2019136.00уточнюйте
ДСТУ EN 60068-2-78:2016 (EN 60068-2-78:2013, IDT) Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-78. Випробування. Випробування Cab: вологе тепло, усталений режимлютий, 201980.00уточнюйте
ДСТУ EN 50200:2016 (EN 50200:2006, IDT) Метод випробування на вогнестійкість незахищених кабелів із малим поперечним розрізом, призначених для застосування в колах систем безпекилютий, 2019240.00уточнюйте
ДСТУ EN 50134-1:2014 Системи тривожної сигналізації. Суспільні системи сигналізації. Частина 1. Вимоги до систем (EN 50134-1:2002, IDT) лютий, 201996.00уточнюйте
ДСТУ EN 15686:2015 (EN 15686:2010, IDT) Транспорт залізничний. Випробування для приймання характеристик пробігу залізничних транспортних засобів з системою компенсації недостатності перевищення зовнішньої рейки в кривій та/або рухомих засобів, призначених для роботи з більш високим перевищенням зовнішньої рейки кривої, ніж встановлено в EN 14363:2005, Додаток Gлютий, 2019216.00уточнюйте
ДСТУ EN 15316-3:2017 (EN 15316-3:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Метод розрахунку енергопотреби та енергоефективності системи. Частина 3. Теплорозподілення та холодорозподілення (гаряче водопостачання, опалення та охолодження), Модулі M3-6, M4-6, M8-6лютий, 2019304.00уточнюйте
ДСТУ EN 15011:2014 Вантажопідйомні крани. Мости і портальні крани (EN 15011:2011+A1:2014 , IDT)лютий, 2019712.00уточнюйте
ДСТУ EN 14460:2018 (EN 14460:2018, IDT) Устатковання вибухостійкелютий, 2019304.00уточнюйте
ДСТУ EN 14033-1:2015 (EN 14033-1:2011,IDT) Залізничний транспорт. Колія. Рейкове будівництво та обслуговування механізму. Частина 1. Технічні вимоги до пробігулютий, 2019608.00уточнюйте
ДСТУ EN 13977:2014 Залізничний транспорт. Залізничні колії. Вимоги щодо безпеки для переносних машин і візків для будівництва та технічного обслуговування (EN 13977:2011 , IDT)лютий, 2019360.00уточнюйте
ДСТУ EN 13481-7:2015 (EN 13481-7:2012,IDT) Залізничний транспорт. Колія. Експлуатаційні вимоги до систем кріплення. Частина 7. Спеціальні системи кріплення для стрілок та переїздів і перевірення рейоклютий, 2019160.00уточнюйте
ДСТУ EN 13481-3:2015 (EN 13481-3:2012,IDT) Залізничний транспорт. Колія. Експлуатаційні вимоги до систем кріплення. Частина 3. Системи кріплення для дерев'янних шпаллютий, 2019136.00уточнюйте
ДСТУ EN 14870-3:2018 (EN 14870-3:2006, IDT; ISO 15590-3:2004, MOD) Нафтова та газова промисловість. Згини, виготовлені методом індукційного зварювання, фітинги та фланці для трубопровідних транспортних систем. Частина 3. Фланцілютий, 2019192.00уточнюйте
ДСТУ EN 14870-2:2018 (EN 14870-2:2004, IDT; ISO 15590-2:2003, MOD) Нафтова та газова промисловість. Згини, виготовлені методом індукційного зварювання, фітинги та фланці для трубопровідних транспортних систем. Частина 2. Фітингилютий, 2019280.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 17635:2018 (EN ISO 17635:2016, IDT; ISO 17635:2016, IDT) Неруйнівний контроль зварних з’єднань. Загальні правила для металевих матеріалівлютий, 2019144.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 8044:2018 (EN ISO 8044:2015, IDT; ISO 8044:2015, IDT) Корозія металів та сплавів. Основні терміни та визначення понятьлютий, 2019232.00уточнюйте
ДСТУ EN 14570:2015 (EN 14570:2014, IDT) Устатковання та пристрої для скрапленого вуглецевого газу. Оснащення надземних та підземних посудин для скрапленого вуглецевого газулютий, 2019184.00уточнюйте
ДСТУ EN 14382:2015 (EN 14382:2005+A1:2009, IDT) Захисні пристрої для газорегулювальних станцій та установок. Пристрої запірні захисні для тиску газу на вході до 100 барлютий, 2019752.00уточнюйте
ДСТУ EN 14129:2015 (EN 14129:2014, IDT) Устатковання та пристрої для скрапленого вуглецевого газу. Запобіжні клапани для посудин, що працюють під тискомлютий, 2019264.00уточнюйте
ДСТУ EN 14071:2015 (EN 14071:2015, IDT) Устатковання та пристрої для скрапленого вуглецевого газу. Запобіжні клапани для посудин, що працюють під тиском. Додаткове устаткованнялютий, 2019208.00уточнюйте
ДСТУ EN 12542:2015 (EN 12542:2010, IDT) Обладнання та допоміжні пристрої для скрапленого вуглецевого газу. Стаціонарні зварні сталеві циліндричні резервуари серійного виготовлення для зберігання скрапленого вуглецевого газу (LPG) місткістю не більше ніж 13 м3. Проектування та виготовленнялютий, 2019504.00уточнюйте
ДСТУ EN 10278:2009 Вироби сталеві калібровані. Розміри та граничні відхили (EN 10278:1999, IDT)лютий, 201988.00104.50
ДСТУ EN 1863-2:2008 Скло в будівництві. Скло загартоване вапняно-натрієве силікатне. Частина 2. Оцінювання відповідності продукції (EN 1863-2:2004, IDT)лютий, 2019216.00256.50
ДСТУ 4920:2008 Пилопродукція. Визначання радіального та тангенціального усиханнялютий, 2019152.00180.50
ДСТУ 8773:2018 Склад та зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації на будівництво об'єктів. Основні положеннялютий, 2019176.00209.00
ДСТУ 8771:2018 Матеріали з вапняків для дорожніх робіт. Технічні умовилютий, 2019168.00199.50
ДСТУ EN 14620-1:2014 Проектування та спорудження на місці встановлення вертикальних циліндричних сталевих резервуарів із пласким дном для зберігання охолоджених скраплених газів за робочої температури від 0° C до мінус 165° C. Частина 1. Загальні положення (EN 14620-1:2006, IDT)лютий, 2019240.00285.00
ДСТУ EN 13481-2:2015 (EN 13481-2:2012,IDT) Залізничний транспорт. Колія. Експлуатаційні вимоги до систем кріплення. Частина 2. Системи кріплення для залізобетонних шпалсічень, 2019176.00уточнюйте

  

 

 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали