Нові надходження ДБН та ДСТУ за січень та грудень

назва документу дата надходження/зміни вартість (грн)
електронної версії
вартість (грн)
друкованого видання
ДСТУ 4661:2006 Молодняк сільськогосподарської птиці ремонтний. Технічні умовисічень, 201996.00114.00
ДСТУ 5023:2008 Вироби кондитерські борошняні. Метод визначання здатності до намоканнясічень, 201980.0095.00
ДСТУ ГОСТ 7.71:2003 (ИСО 6862-96) Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Набір закодованих математичних знаків для обміну бібліографічною інформацією (ГОСТ 7.71-96 (ИСО 6862-96), IDT)січень, 2019136.00161.50
ДСТУ 4163:2003 Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документівсічень, 2019200.00237.50
ДСТУ ISO 10161-2:2010 Інформація та документація. Взаємозв'язок відкритих систем. Специфікація прикладного протоколу для міжбібліотечного абонемента. Частина 2. Проформа свідчення про відповідність протокольної реалізації (PICS) (ISO 10161-2:1997, IDT)січень, 2019304.00361.00
ДСТУ ГОСТ 7.51:2003 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Картки для каталогів і картотек. Каталогізація у виданні. Склад, структура даних та видавниче оформлення (ГОСТ 7.51-98, IDT)січень, 2019120.00142.50
ДСТУ 4031-2001 (ISO 596:1985) Інформація та документація. Багатомовний тезаурус. Методика розробленнясічень, 2019632.00750.50
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання ГОСТ 7.1-2003, IDT)січень, 2019448.00532.00
ДСТУ ГОСТ 7.87:2008 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Книжкові пам'ятки. Загальні вимоги (ГОСТ 7.87-2003, IDT)січень, 201988.00104.50
ДСТУ ГОСТ 7.84:2008 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Видання. Обкладинки та палітурки. Загальні вимоги та правила оформлення (ГОСТ 7.84-2002, IDT)січень, 201980.0095.00
ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000, IDT)січень, 2019128.00152.00
ДСТУ ГОСТ 7.59:2003 (ИСО 5963-85) Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Індексування документів. Загальні вимоги до систематизації та предметизації (ГОСТ 7.59-2003 (ИСО 5963-85), IDT)січень, 201988.00104.50
ДСТУ ГОСТ 7.28:2004 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96) Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Розширений набір символів латинської абетки для обміну інформацією (ГОСТ 7.28-2002 (ИСО 5426-83, ИСО 5426-2-96), IDT)січень, 2019176.00209.00
ДСТУ ГОСТ 31279:2005 Інноваційна діяльність. Терміни та визначення понять (ГОСТ 31279-2004, IDT)січень, 2019136.00161.50
ДСТУ ГОСТ 31078:2004 Захист інформації. Випробування програмних засобів на наявність комп’ютерних вірусів. Типова настанова (ГОСТ 31078-2002, IDT)січень, 201988.00104.50
ДСТУ ГОСТ 25807:2003 Фотокопії газет факсимільні. Технічні вимоги (ГОСТ 25807-2000, IDT)січень, 201980.0095.00
ДСТУ 3843-99 Державна уніфікована система документації. Основні положеннясічень, 2019104.00123.50
ДСТУ 2395-2000 (ГОСТ 30671-99) (ISO 5963:1985) Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методикасічень, 201996.00114.00
ДСТУ 33.004:2006 Страховий фонд документації. Державна система страхового фонду документації. Загальні положеннясічень, 2019112.00133.00
ДСТУ ISO 8601:2010 Елементи даних і формати обміну. Обмін інформацією. Подання дати й часу (ISO 8601:2004, IDT)січень, 2019240.00285.00
ДСТУ-Н ПМГ 48:2007 Порядок обміну документами в електронному форматі (ПМГ 48-2002, IDT)січень, 201980.0095.00
ДСТУ 8086:2015 Бджільництво. Інвентар та пасічні будівлі. Методи та режими дезінфекціїсічень, 2019224.00266.00
ДСТУ 1055:2006 Крупи, що швидко розварюються. Технічні умовисічень, 2019120.00142.50
ДСТУ 4032-2001 (ISO 2788:1986) Інформація та документація. Одномовний тезаурус. Методика розробленнясічень, 2019528.00627.00
ДСТУ ISO 8459-4:2005 Інформація і документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 4. Обіг документів за замовленням (ISO 8459-4:1998, IDT)січень, 2019600.00712.50
ДСТУ 33.601:2005 Страховий фонд документації. Матеріали для виготовлення, зберігання та відтворення документів страхового фонду документації. Загальні вимогисічень, 2019328.00389.50
ДСТУ ISO 639-3:2009 Коди для подання назв мов. Частина 3. Код Альфа-3 для всебічного охоплення мов (ISO 639-3:2007, IDT)січень, 2019136.00161.50
ДСТУ ISO 639-2:2009 Коди для подання назв мов. Частина 2. Код Альфа-3 (ISO 639-2:1998, IDT)січень, 2019480.00570.00
ДСТУ ISO 639-1:2009 Коди для подання назв мов. Частина 1. Код Альфа-2 (ISO 639-1:2002, IDT)січень, 2019336.00399.00
ДСТУ ISO 20252:2008 Ринок, опитування громадської думки та соціальні дослідження. Словник термінів і вимоги щодо обслуговування (ISO 20252:2006, IDT)січень, 2019296.00351.50
ДСТУ ISO 17933:2010 Інформація та документація. Загальний обмін електронними документами (GEDI) (ISO 17933:2000, IDT)січень, 2019328.00389.50
ДСТУ 7342:2013 Інформація та документація. Видавнича анотація. Правила складання та подання у виданняхсічень, 201988.00104.50
ДСТУ 7157:2010 Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомостісічень, 2019144.00171.00
ДСТУ 7152:2010 Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірникахсічень, 2019144.00171.00
ДСТУ 3582:2013 Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень в українській мові. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ)січень, 2019152.00180.50
ДСТУ 33.002:2007 Страховий фонд документації. Терміни та визначення понятьсічень, 2019232.00275.50
ДСТУ ГОСТ 22235:2015 Вагони вантажні магістральних залізничних доріг колії 1520 мм. Загальні вимоги щодо забезпечення збереження під час завантажувально-розвантажувальних та маневрових робіт (ГОСТ 22235-2010, IDT)січень, 2019208.00247.00
ДСТУ ISO 11056:2014 Дослідження сенсорне. Методологія. Метод оцінювання значень (ISO 11056:1999, IDT; ISO 11056:1999/Amd. 1:2013, IDT)січень, 2019160.00190.00
ДСТУ ISO 5127:2007 Інформація та документація. Словник термінів (ISO 5127:2001, IDT)грудень, 20181936.002289.50
ДСТУ 33.303:2003 Страховий фонд документації. Порядок переведення мікрофільмів та мікрофіш страхового фонду документації на архівне зберігання або анулюваннягрудень, 2018152.00180.50
ДСТУ EN 12385-2:2013 Канати сталеві дротяні. Безпека. Частина 2. Термінологія, позначення та класифікація. (EN 12385-2:2002+А1:2008, IDT)грудень, 2018320.00380.00
ДСТУ 33.202:2004 Страховий фонд документації. Страховий фонд документації на промислову продукцію господарського призначення. Порядок створюваннягрудень, 2018312.00370.50
ДСТУ ISO/IEC TR 9573-11:2003 Інформаційні технології. Засоби підтримування стандартної мови узагальненої розмітки (SGML). Методики використання SGML. Частина 11. Застосування у Центральному секретаріаті ISO щодо міжнародних стандартів та технічних звітів (ISO/IEC TR 9573-11:1992,IDT)грудень, 2018824.00978.50
ДСТУ 7093:2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11-2004, MOD; ISO 832:1994, MOD)грудень, 2018728.00864.50
ДСТУ 33.203:2005 Страховий фонд документації. Об’єкти культурної спадщини. Об’єкти архітектури та містобудування. Порядок створюваннягрудень, 2018208.00247.00
ДСТУ EN 60601-1-10:2015 Вироби медичні електричні. Частина 1-10. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додаткові вимоги щодо розроблення контролерів з фізіологічним зворотним зв'язком (EN 60601-1-10:2008, IDT)грудень, 2018280.00332.50
ДСТУ ISO/IEC TR 20000-5:2016 (ISO/IEC TR 20000-5:2013, IDT) Інформаційні технології. Керування послугами. Частина 5. Зразок плану впровадження ISO/IEC 20000-1грудень, 2018304.00361.00
ДСТУ 1.8:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення Програми робіт з національної стандартизаціїгрудень, 2018216.00256.50
ДСТУ 8071:2015 Пресерви рибні. Риба дрібна пряного соління. Технічні умовигрудень, 2018152.00180.50
ДСТУ 33.207:2009 Страховий фонд документації. Аварійно-рятувальні роботи. Порядок створення, формування, ведення та використаннягрудень, 2018160.00190.00
ДСТУ EN 60601-1-6:2015 Вироби медичні електричні. Частина 1-6. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додатковий стандарт. Експлуатаційна придатність (EN 60601-1-6:2010, IDT)грудень, 2018184.00218.50
ДСТУ 33.116:2010 Страховий фонд документації. Електронні копії документів. Загальні вимогигрудень, 201896.00114.00
ДСТУ 3768:2010 Пшениця. Технічні умовигрудень, 2018144.00171.00
ДСТУ ГОСТ 2.051:2006 Єдина система конструкторської документації. Електронні документи. Загальні положення (ГОСТ 2.051-2006, IDT)грудень, 2018144.00171.00
ДСТУ 3824:2014 Цукор. Правила приймання та методи відбирання пробгрудень, 201888.00104.50
ДСТУ 4447:2005 Фонодокументи. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимогигрудень, 2018192.00228.00
ДСТУ 4419:2005 Інформація і документація. Документи аудіовізуальні. Терміни та визначення понятьгрудень, 2018136.00161.50
ДСТУ 4874:2007 Агролісомеліорація. Терміни та визначення понятьгрудень, 2018168.00199.50
ДСТУ 7015:2009 Рослини горщечкові декоративно-листяні. Технічні умовигрудень, 2018120.00142.50
ДСТУ 4582:2006 Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Хліб та хлібобулочні вироби. Основні положеннягрудень, 2018104.00123.50
ДСТУ ГОСТ 3.1102:2014 Єдина система технологічної документації. Стадії розробки та види документів. Загальні положення (ГОСТ 3.1102-2011, IDT)грудень, 2018104.00123.50
ДСТУ ISO 2398:2012 Рукави гумові, армовані текстильними матеріалами для стисненого повітря. Технічні умови (ISO 2398:2006, IDT)грудень, 201880.0095.00
ДСТУ ISO 3583:2013 Колісні транспортні засоби. З'єднання для вимірювання тиску стисненого повітря в пневматичних гальмових системах. Основні параметри (ISO 3583:1984, IDT)грудень, 201880.0095.00
ДСТУ 3814:2013 Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг (ISO 2108:2005, NEQ)грудень, 201880.0095.00
ДСТУ 33.001:2013 Страховий фонд документації. Основні положеннягрудень, 201880.0095.00
ДСТУ ISO 6557-2:2014 Фрукти, овочі та продукти переробляння. Визначання вмісту аскорбінової кислоти. Частина 2. Практичні методи (ISO 6557/2-1984, IDT)грудень, 201880.0095.00
ДСТУ ISO 5774:2013 Рукави пластмасові для стисненого повітря, армовані текстильними матеріалами рукави. Технічні умови (ISO 5774:2006, IDT)грудень, 2018120.00142.50
ДСТУ 7557:2014 Профіль верхнього листа поперечної балки рами напіввагона. Сортаментгрудень, 201880.0095.00
ДСТУ 7361:2013 Відеодокументи. Правила зберігання національного архівного фонду. Технічні вимогигрудень, 2018120.00142.50
ДСТУ 4865:2007 Цукор. Метод визначання крохмалюгрудень, 201880.0095.00
ДСТУ EN ISO 17511:2015 Медичні вироби для діагностики in vitro. Вимірювання величин у біологічних пробах. Метрологічна простежуваність значень, приписаних калібраторам і контрольним матеріалам (EN ISO 17511:2003, IDT)грудень, 2018240.00285.00
ДСТУ EN ISO 22610:2014 Покриви, одяг хірургічні та комплекти в чистих умовах, використовувані як медичні вироби для пацієнтів, медичного персоналу та устатковання. Метод випробування для визначання тривкості до проникнення вологих бактеріальних середовищ (EN ISO 22610:2006, IDT)грудень, 2018128.00152.00
ДСТУ ISO 14269-3:2013 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори й самохідні машини. Навколишнє середовище в кабіні оператора. Частина 3. Визначення впливу сонячного нагрівання (ISO 14269-3:1997, IDT)грудень, 201880.0095.00
ДСТУ ISO 11037:2014 Дослідження сенсорне. Настанови щодо оцінки кольору продуктів (ISO 11037:2011, IDT)грудень, 2018136.00161.50
ДСТУ ISO 16050:2007 Продукти харчові. Визначення афлатоксину В1, В2, G1 та G2 у зернових культурах, горіхах та продуктах їх перероблення. Метод високоефективної рідинної хроматографії (ISO 16050:2003, IDT)грудень, 2018128.00152.00
ДСТУ ISO 14688-1:2013 Дослідження та випробування геотехнічні. Ідентифікація і класифікація ґрунтів. Частина 1. Ідентифікація та опис (ISO 14688-1:2002, IDT)грудень, 2018128.00152.00
ДСТУ EN ISO 9706:2008 Інформація та документація. Папір для документів. Вимоги до довговічності (EN ISO 9706:1998, IDT)грудень, 201880.0095.00
ДСТУ ISO 11056:2014 Дослідження сенсорне. Методологія. Метод оцінювання значень (ISO 11056:1999, IDT; ISO 11056:1999/Amd. 1:2013, IDT)грудень, 2018272.00323.00
ДСТУ ISO 13441-2:2012 Обприскувачі сільськогосподарські пневматичні. Картки технічних даних. Частина 2. Технічні вимоги до складових частин (ISO 13441-2:1997, IDT)грудень, 2018272.00323.00
ДСТУ ISO 3901:2005 Інформація та документація. Міжнародний стандартний код запису (ISRC) (ISO 3901:2001, IDT)грудень, 201888.00104.50
ДСТУ ISO 4087:2007 Мікрографія. Мікрофільмування газетних видань на мікрофільмі 35 мм для архівних потреб (ISO 4087:2005, IDT)грудень, 2018128.00152.00
ДСТУ Б В.2.7-312:2016 Арматура неметалева композитна базальтова періодичного профілю. Загальні технічні умовигрудень, 2018124.00204.00
ДСТУ ISO 6508-1:2013 Металеві матеріали. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 1. Метод випробування (шкали A, В, C, D, E, F, G, H, K, N, T) (ISO 6508-1:2005, IDT)грудень, 2018176.00199.50
ДСТУ ISO 7438:2005 Матеріали металеві. Випробування на згин (ІSO 7438:1985, IDT)грудень, 201880.0095.00
ДСТУ IEC 60038:2015 (IEC 60038:2009, IDT) Еталонна напруга за ІЕСгрудень, 2018120.00уточнюйте
ДСТУ EN 61800-5-2:2015 Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 5-2. Вимоги щодо безпечності функціювання (EN 61800-5-2:2007, IDT)грудень, 2018544.00уточнюйте
ДСТУ EN 61800-5-1:2015 (EN 61800-5-1:2007, IDT) Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 5-1. Вимоги щодо електричної, теплової та енергетичної безпечностігрудень, 2018976.00уточнюйте
ДСТУ 4853:2007 Пиво. Правила приймання та методи відбирання пробгрудень, 2018104.00123.50
ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітленнягрудень, 20181096.001301.50

  

 

 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали