Нові надходження ДБН та ДСТУ за листопад та жовтень

назва документу дата надходження/зміни вартість (грн)
електронної версії
вартість (грн)
друкованого видання
ДСТУ 5083:2008 Буряки. Методи виявляння ризоманіїлистопад, 2018136.00161.50
ДСТУ ISO 7562-2001 Картопля. Настанови щодо зберігання у сховищі зі штучним вентилюванням (ISO 7562:1990, IDT)листопад, 201880.0095.00
ДСТУ 4399:2005 Масло вершкове. Технічні умовилистопад, 2018208.00247.00
ДСТУ ISO 3595:2007 Жир молочний. Виявлення рослинного жиру з використанням фітостерилацетату (ISO 3595:1976, IDT)листопад, 201896.00114.00
ДСТУ ISO 6651:2003 Корми для тварин. Визначання вмісту афлатоксину B1 (ISO 6651:1987, IDT)листопад, 2018120.00142.50
ДСТУ ISO 14181:2003 Корми для тварин. Визначення залишків хлорорганічних пестицидів. Метод газової хроматографії (ISO 14181:2000, IDT)листопад, 2018176.00209.00
ДСТУ EN 12824:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення Salmonella (EN 12824:1997, IDT)листопад, 2018192.00228.00
ДСТУ 7794:2015 Машини картоплезбиральні. Методи випробуваннялистопад, 2018136.00161.50
ДСТУ 7397:2013 Горілки, горілки особливі, напої лікеро-горілчані. Метод визначання прогнозованої стійкості під час зберіганнялистопад, 201888.00104.50
ДСТУ 6052:2008 Буряки цукрові. Методи визначання ефективності дії гербіцидів на бур'янилистопад, 201880.0095.00
ДСТУ 4948:2008 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Методи визначення вмісту нітратівлистопад, 2018168.00199.50
ДСТУ 4823.2:2007 Продукти м'ясні. Органолептичне оцінювання показників якості. Частина 2. Загальні вимогилистопад, 2018112.00133.00
ДСТУ 6082:2009 Молоко та молочні продукти. Методи визначання густинилистопад, 2018144.00171.00
ДСТУ 6083:2009 Молоко. Метод визначання чистотилистопад, 201880.0095.00
ДСТУ ISO 2917-2001 М'ясо та м'яснi продукти. Визначання рН (контрольний метод) (ISO 2917:1999, IDT)листопад, 201880.0095.00
ДСТУ ISO/IEC 13273-2:2017 (ISO/IEC 13273-2:2015, IDT) Енергоефективність і поновлювані джерела енергії. Загальна міжнародна термінологія. Частина 2. Поновлювані джерела енергіїлистопад, 2018112.00133.00
ДСТУ ISO 13351-97 Промислові вентилятори. Розмірилистопад, 2018112.00133.00
ДСТУ ISO 5802:2010 Промислові вентилятори. Методи випробування характеристик за місцем встановленнялистопад, 2018576.00684.00
ДСТУ ISO 3340:2018 (ISO 3340:1976, IDT) Плити волокнисті будівельні. Метод визначення вмісту піскулистопад, 201880.00уточнюйте
ДСТУ ГОСТ 7.50:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Консервація документів. Загальні вимогилистопад, 2018120.00142.50
ДСТУ IEC 60519-1:2016 (IEC 60519-1:2015, IDT) Безпечність електротермічного обладнання. Частина 1. Загальні технічні вимогилистопад, 2018784.00уточнюйте
ДСТУ IEC 60076-15:2016 (IEC 60076-15:2015, IDT) Трансформатори силові. Частина 15. Силові трансформатори, наповнені газомлистопад, 2018240.00уточнюйте
ДСТУ IEC 60076-12:2016 (IEC 60076-12:2008, IDT) Трансформатори силові. Частина 12. Настанова щодо навантаження для трансформаторів сухого типулистопад, 2018304.00уточнюйте
ДСТУ IEC 60076-10-1:2016 (IEC 60076-10-1:2016, IDT) Трансформатори силові. Частина 10-1. Визначення рівня шуму. Настанова щодо застосуваннялистопад, 2018760.00уточнюйте
ДСТУ IEC 60076-7:2016 (IEC 60076-7:2005, IDT) Трансформатори силові. Частина 7. Настанова щодо навантаження для масляних силових трансформаторівлистопад, 2018472.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 23277:2014 Контроль неруйнівний зварних швів. Капілярний контроль. Рівні прийманнялистопад, 201880.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 4136:2014 Випробування зварних з`єднань металевих матеріалів руйнівні. Випробування на поперечний розтяглистопад, 2018112.00уточнюйте
ДСТУ EN 61378-1:2016 (EN 61378-1:2011, IDT) Трансформатори перетворювальні. Частина 1. Трансформатори промислової призначеностілистопад, 2018744.00уточнюйте
ДСТУ EN 60269-1:2015 (EN 60269-1:2007, IDT) Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 1. Загальні технічні вимогилистопад, 2018728.00уточнюйте
ДСТУ EN 12629-2:2014 Машини для виготовлення будівельних виробів з бетону та силікату кальцію. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Машини для виготовлення блоківлистопад, 2018120.00уточнюйте
ДСТУ EN 10131:2009 Вироби плоскі холоднокатані з низько вуглецевої сталі без покриву та з електролітичним цинковим або цинко-нікелевим покривом з високою границею плинності для холодного штампування. Допуски на розміри та формулистопад, 201896.00114.00
ДСТУ EN 378-2:2017 (EN 378-2:2016, IDT) Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документаціялистопад, 2018696.00уточнюйте
ДСТУ 4853:2007 Пиво. Правила приймання та методи відбирання проблистопад, 2018104.00123.50
ДСТУ 4852:2007 Пиво. Методи визначення кислотностілистопад, 201880.0095.00
ДСТУ 4851:2007 Пиво. Методи визначення кольорулистопад, 2018128.00152.00
ДСТУ EN 615:2017 (EN 615:2009, IDT) Протипожежний захист. Вогнегасні речовини. Вимоги до вогнегасних порошків (крім порошків для гасіння пожеж класу D)листопад, 2018264.00уточнюйте
ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектуваннялистопад, 2018уточнюйте540.00
ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектуваннялистопад, 2018уточнюйте480.00
ДСТУ IEC 60068-2-6:2015 (IEC 60068-2-6:2007,IDT) Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-6. Випробування. Випробування Fc: Вібрація (синусоїдальна)жовтень, 2018328.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 14120:2016 (EN ISO 14120:2015, IDT; ISO 14120:2015, IDT) Безпечність машин. Захисні огорожі. Основні вимоги до проектування і конструкції нерухомих і знімних захисних огорожжовтень, 2018344.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 11148-6:2014 Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 6. Механізовані інструменти для нарізевих кріпильних деталей (EN ISO 11148-6:2012, IDT)жовтень, 2018224.00266.00
ДСТУ EN 61439-1:2016 (EN 61439-1:2011, IDT) Устатковання розподілення та керування комплектне низьковольтне. Частина 1. Загальні правилажовтень, 2018952.001130.50
ДСТУ EN 45544-4:2016 (EN 45544-4:2016, IDT) Повітря робочої зони. Електричні прилади для безпосереднього виявлення та безпосереднього вимірювання вмісту токсичних газів і парів. Частина 4. Настанови щодо вибору, встановлення, застосування та технічного обслуговуванняжовтень, 2018384.00уточнюйте
ДСТУ EN 45544-3:2016 (EN 45544-3:2015, IDT) Повітря робочої зони. Електричні прилади для безпосереднього виявлення та безпосереднього вимірювання вмісту токсичних газів і парів. Частина 3. Вимоги до приладів, призначених для загального виявлення газівжовтень, 201880.00уточнюйте
ДСТУ EN 14383-1:2014 Запобігання злочинам. Місцеве планування та проектування будівель. Частина 1. Визначення понять спеціальних термінів (EN 14383-1:2006, IDT)жовтень, 2018176.00уточнюйте
ДСТУ EN 448:2016 (EN 448:2015, IDT) Розподільчі мережі опалення. Попередньо ізольовані системи трубопроводів із нерухомою ізоляцією для підземного прокладання мереж гарячого водопостачання. Системи фітингів, виготовлених зі сталевих напірних труб із поліуретановою тепловою ізоляцією та зовнішньою оболонкою з поліетиленужовтень, 2018248.00уточнюйте
ДСТУ EN 482:2016 (EN 482:2012+A1:2015, IDT) Повітря робочої зони. Загальні вимоги до характеристик методик вимірювання вмісту хімічних речовинжовтень, 2018176.00уточнюйте
ДСТУ EN 61800-3:2015 (EN 61800-3:2004,IDT) Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 3. Вимоги до електромагнітної сумісності та спеціальні методи випробуванняжовтень, 20181048.00уточнюйте
ДСТУ EN 61558-1:2015 (EN 61558-1:2005, IDT) Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення, реакторів й аналогічних пристроїв. Частина 1. Загальні технічні вимоги та випробуванняжовтень, 20181336.00уточнюйте
ДСТУ EN 61000-4-8:2012 Електромагнітна сумісність. Частина 4-8. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до магнітних полів частоти мережіжовтень, 2018272.00уточнюйте
ДСТУ Б А.3.1-32:2015 Настанова щодо монтажу та зварювання посудин, що працюють під тиском, при будівництві будівель та споруджовтень, 20181144.001358.50
ДСТУ 7997:2015 Мікробіологія ґрунту. Визначання нітратредуктазної активності фотоколориметричним методомжовтень, 201888.00104.50
ДСТУ 8012:2015 Сорт рослин. Метод ідентифікації типів вегетативно розмножуваних підщеп яблуніжовтень, 2018128.00152.00
ДСТУ 8016:2015 Мікробіологія ґрунту. Визначення фериредуктазної активності фотоколориметричним методомжовтень, 201880.0095.00
ДСТУ 7978:2015 Корми для тварин, сировина для виIDTовлення повнораціонних сумішей, виділення тварин. Визначання вмісту селену методом атомно- абсорбційної спектрометріїжовтень, 201888.00104.50
ДСТУ 8038:2015 Корми для тварин. Сорго. Зерно вологе консервоване. Технічні умовижовтень, 201888.00104.50
ДСТУ ETSI TS 102 539:2010 Цифрове телевізійне мовлення. Передавання програм широкосмугового контенту за інтернет-протоколом (ETSI TS 102 539:2008, IDT)жовтень, 2018120.00142.50
ДСТУ 7979:2015 Угіддя природні кормові. Метод визначання ступеня покриття купинамижовтень, 201880.0095.00
ДСТУ EN 60598-2-2:2016 (EN 60598-2-2:2012, IDT) Світильники. Частина 2-2. Додаткові вимоги. Світильники вмонтованіжовтень, 201880.0095.00
ДСТУ 8065:2015 Корми для тварин. Барда післяспиртова суха зі смаковою добавкою. Технічні умовижовтень, 2018104.00123.50
ДСТУ EN 821-2:2010 Кераміка спеціальна технічна. Теплофізичні характеристики монолітної кераміки. Частина 2. Визначення коефіцієнта температуропровідності методом лазерного спалаху (або теплового імпульсу) (EN 821-2:1997, IDT)жовтень, 2018152.00180.50
ДСТУ 7984:2015 Щеплені саджанці вічнозелених декоративних дерев і кущів. Технічні умовижовтень, 201880.0095.00
ДСТУ EN 4415:2010 Аерокосмічна промисловість. Неметалеві матеріали. Матеріали текстильні - вузькі ткані полотна. Технічні умови (EN 4415:2006, IDT)жовтень, 2018136.00161.50
ДСТУ 8028:2015 Порошок із плодових вичавок. Технічні умовижовтень, 201880.0095.00
ДСТУ 8013:2015 Сіянці та саджанці шипшини. Технічні умовижовтень, 201880.0095.00
ДСТУ 7976:2015 Корми для тварин. Паста соєва. Технічні умовижовтень, 201888.00104.50
ДСТУ 8025:2015 Корми для тварин, сировина для виготовлення повнораціонних сумішей. Метод визначення активної дії кормових ферментівжовтень, 201880.0095.00
ДСТУ 8020:2015 Приміщення тваринницькі. Методи визначання ефективності дезінфекціїжовтень, 2018128.00152.00
ДСТУ 8018:2015 Корми для тварин. Зерно кукурудзи вологе консервоване. Технічні умовижовтень, 201888.00104.50
ДСТУ 8003:2015 Свині. Настанови щодо обмеження викиду забруднювальних речовин під час утримання у свинарниках (VDI 3471:1996, NEQ)жовтень, 2018128.00152.00
ДСТУ 8075:2015 Консерви. Баклажани обжарені. Технічні умовижовтень, 2018112.00133.00
ДСТУ 7981:2015 Перець стручковий гострий свіжий. Технічні умовижовтень, 201896.00114.00
ДСТУ 5028:2008 Яйця курячі харчові. Технічні умовижовтень, 2018448.00532.00
ДСТУ 8033:2015 Часник насіннєвий. Сортові та посівні якості. Технічні умовижовтень, 2018104.00123.50
ДСТУ 3662:2018 Молоко-сировина коров’яче. Технічні умовижовтень, 201896.00114.00
ДСТУ 8060:2015 Тварини лабораторні. Вимоги до утриманняжовтень, 2018120.00142.50
ДСТУ 8009:2015 Молоко кобиляче. Технічні умовижовтень, 2018104.00123.50
ДСТУ 8080:2015 Кумис. Технічні умовижовтень, 2018104.00123.50
ДСТУ 8088:2015 Корми для тварин. Однорічні злаково-бобові сумішки для заготівлі зерносінажу. Технічні умовижовтень, 2018120.00142.50
ДСТУ EN 4416:2010 Аерокосмічна промисловість. Неметалеві матеріали. Матеріали текстильні - широкі ткані полотна. Технічні умови (EN 4416:2006, IDT)жовтень, 2018160.00190.00
ДСТУ 8055:2015 Плодові культури. Методи апробації саджанців яблуніжовтень, 2018152.00180.50
ДСТУ 8017:2015 Консерви. Соуси овочево-фруктові структуровані. Технічні умовижовтень, 2018120.00142.50
ДСТУ 8021:2015 Препарати ветеринарні імунобіологічні. Вакцини проти сибірки. Технічні вимоги та методи контролюванняжовтень, 2018136.00161.50
ДСТУ 7994:2015 Плідники морських риб. Загальні вимоги до процесу витримування у контрольованих умовахжовтень, 201896.00114.00
ДСТУ 8000:2015 Консерви. Салати та соуси гарбузові. Технічні умовижовтень, 2018120.00142.50
ДСТУ 8008:2015 Консерви. Салати десертні. Технічні умовижовтень, 2018120.00142.50
ДСТУ EN 10244-2:2006 Дріт сталевий та дротяні вироби. Покриви з кольорових металів на сталевому дроті. Частина 2. Покривання цинком або цинковим сплавом (EN 10244-2:2001, IDT)жовтень, 2018128.00152.00
ДСТУ 3295-95 Труби сталеві. Металографічний метод визначення забрудненості металу неметалевими включеннямижовтень, 2018256.00304.00
ДСТУ 8047:2015 Дезінвазія дезінфектантами. Загальні вимогижовтень, 201880.0095.00
ДСТУ 8045:2015 Корми для тварин. Мінеральна добавка для сільськогосподарських тварин на основі макро- і мікроелементів та природних мінералів. Технічні умовижовтень, 201896.00114.00
ДСТУ 8044:2015 Угіддя природні кормові. Методи визначення продуктивностіжовтень, 2018216.00256.50
ДСТУ EN 71-3:2016 (EN 71-3:2013 + А1:2014, IDT) Безпечність іграшок. Частина 3. Міграція певних елементівжовтень, 2018304.00361.00
ДСТУ EN 415-6:2017 (EN 415-6:2013, IDT) Безпечність пакувальних машин. Частина 6. Машини для обгортання піддонівжовтень, 2018472.00560.50
ДСТУ EN 415-1:2017 (EN 415-1:2014, IDT) Безпечність пакувальних машин. Частина 1. Термінологія та класифікація пакувальних машин і допоміжного устаткованняжовтень, 2018632.00750.50
ДСТУ EN 286-1:2016 (EN 286-1:1998;EN 286-1:1998/АС:2002; EN 286-1:1998/А1:2002; EN 286-1:1998/А2:2005, IDT) Посудини, що працюють під тиском, для повітря чи азоту. Частина 1. Посудини, що працюють під тиском, загальної призначеностіжовтень, 2018576.00684.00
ДСТУ EN 71-7:2016 (EN 71-7:2014, IDT) Безпечність іграшок. Частина 7. Фарби для малювання пальцями. Вимоги та методи випробуванняжовтень, 2018416.00494.00
ДСТУ В 1.0:2018 Національна стандартизація. Стандартизація у сфері озброєння та віиськовоі техніки. Основні положення жовтень, 2018136.00161.50
ДСТУ 7747:2015 Метрологія. Секундоміри електричні. Методика повірки (калібрування)жовтень, 201880.0095.00
ДБН В.2.1-10:2018 Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положенняжовтень, 2018336.00399.00
ДБН В.2.6-33:2018 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектуванняжовтень, 2018200.00237.50
ДСТУ ISO 6947:2014 Зварювання та споріднені процеси. Робочі положення (ISO 6947:2011, IDT)жовтень, 2018208.00уточнюйте
ДСТУ ГОСТ 2.850:2011 Горная графическая документация. Виды и комплектность (ГОСТ 2.850-75, IDT)жовтень, 201880.00уточнюйте
ДСТУ ISO/IEC TS 17021-2:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що забезпечують аудит та сертифікацію систем менеджменту. Частина 2. Вимоги до компетентності персоналу, який забезпечує аудит та сертифікацію систем менеджменту навколишнього середовища (ISO/IEC TS 17021-2:2012, IDT)жовтень, 2018120.00уточнюйте
ДСТУ ISO 18563-1:2015 (ISO 18563-1:2015, IDT) Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація ультразвукового обладнання з фазованими антенними решітками. Частина 1. Приладижовтень, 2018360.00уточнюйте
ДСТУ ІSO 14704:2006 Високоякісна кераміка (кераміка і технічна кераміка покращеного типу). Метод випробування міцності на згин монолітної кераміки за кімнатної температури (ІSO 14704:2000, IDT)жовтень, 2018160.00190.00
ДСТУ ISO 14679:2008 Клеї. Визначення адгезійних характеристик з використанням методу триточкового згинання (ISO 14679:1997, IDT)жовтень, 2018112.00133.00
ДСТУ ISO 10375:2015 (ISO 10375:1997, IDT) Контроль неруйнівний. Ультразвуковий контроль. Визначення характеристик перетворювача й акустичного поляжовтень, 2018184.00уточнюйте
ДСТУ ISO 4995:2015 (ISO 4995:2014, IDT) Гарячекатана листова сталь високої якостіжовтень, 2018104.00уточнюйте
ДСТУ ISO 3058:2016 (ISO 3058:1998, IDT) Контроль неруйнівний. Допоміжні засоби для візуального контролю. Вибір луп з малою кратністю збільшенняжовтень, 201888.00уточнюйте
ДСТУ-Н Б В.2.3-38:2016 Настанова з влаштування захисних шарів зносу покриття дорожнього одягу автомобільних дорігжовтень, 2018162.50187.50
ДСТУ EN 81-20:2015 (EN 81-20:2014, IDT) Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Ліфти для перевезення пасажирів та вантажів. Частина 20. Ліфти пасажирські та вантажопасажирськіжовтень, 2018968.001149.50
ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництвожовтень, 2018474.50547.50
ДСТУ 8541:2015 Прокат сталевий підвищеної міцності. Технічні умовижовтень, 2018168.00199.50
ДСТУ ISO 2812-4:2015 Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу рідини. Частина 4. Краплинні методи (ISO 2812-4:2007, IDT)жовтень, 2018104.00уточнюйте
ДСТУ ISO 2812-3:2015 Фарби та лаки. Визначення стійкості до впливу рідин. Частина 3. Метод із застосуванням абсорбуючого середовища (ISO 2812-3:2012, IDT)жовтень, 201880.00уточнюйте
ДСТУ ISO 2740:2016 (ISO 2740:2009, IDT) Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Зразки для випробування на розтягжовтень, 2018104.00уточнюйте
ДСТУ ISO 2439:2005 Матеріали полімерні чарункові еластичні. Визначення твердості методом втискування (ISO 2439:1997, IDT) жовтень, 201880.0095.00
ДСТУ ISO 1856:2008 Матеріали полімерні пористі еластичні. Метод визначення залишкової деформації у разі стискання (ISO 1856:2000, IDT)жовтень, 201880.0095.00
ДСТУ ISO 404:2014 Сталь і вироби із сталі. Загальні технічні вимоги до постачання (ISO 404:2013;IDT)жовтень, 2018160.00уточнюйте
ДСТУ IEC 62676-1-2:2017 (IEC 62676-1-2:2013, IDT) Системи відеоспостереження охоронного призначення. Частина 1-2. Вимоги до систем. Експлуатаційні вимоги до передавання відеожовтень, 2018472.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 23279:2014 Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Характеристика індикацій у зварних швах (EN ISO 23279:2010;IDT)жовтень, 2018152.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 15626:2014 Неруйнівний контроль зварних швів. Дифракційно-часовий метод (TOFD). Рівні приймання (EN ISO 15626:2013;IDT)жовтень, 2018120.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 14122-4:2016 (EN ISO 14122-4:2016, IDT; ISO 14122-4:2016, IDT) Безпечність машин. Постійні засоби доступу до машин. Частина 4. Стаціонарні сходижовтень, 2018440.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 13588:2014 Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Застосування автоматизованого методу фазованих решіток (EN ISO 13588:2012;IDT)жовтень, 2018176.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 11666:2014 Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Рівні приймання (EN ISO 11666:2010;IDT)жовтень, 2018176.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 10863:2014 Природний газ. Оцінювання характеристик аналітичних систем (EN ISO 10723:2012;IDT)жовтень, 2018280.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 7500-1:2017 (EN ISO 7500-1:2015, IDT;ISO 7500-1:2015, IDT) Матеріали металеві. Калібрування та повірка машин для статичних одновісних випробувань. Частина 1. Випробувальні машини на розтягування та стиснення. Калібрування та повірка силовимірювальних системжовтень, 2018184.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO 3325:2017 (EN ISO 3325:1999, IDT; ISO 3325:1996, IDT) Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Визначення границі міцності під час поперечного згинанняжовтень, 201880.00уточнюйте
ДСТУ EN 62820-1-1:2017 (EN 62820-1-1:2016, IDT) Системи внутрішнього зв’язку будівлі. Частина 1-1. Вимоги до систем. Загальні вимогижовтень, 2018344.00уточнюйте
ДСТУ EN 62612:2017 (EN 62612:2013, IDT) Лампи світлодіодні з умонтованим пускорегулювальним пристроєм для загального освітлення на напругу понад 50 В. Вимоги до робочих характеристикжовтень, 2018344.00уточнюйте
ДСТУ EN 61000-3-11:2015 (EN 61000-3-11:2000, IDT) Електромагнітна сумісність. Частина 3-11. Норми. Унормування змін напруги, напруги флуктуацій і флікера в низьковольтних електропостачальних системах загальної призначеності. Обладнання з номінальною силою струму не більше ніж 75 А та підключене за певних умовжовтень, 2018136.00уточнюйте
ДСТУ EN 60947-5-5:2015 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-5. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електричні пристрої аварійного зупинення з функцією механічного фіксування (EN 60947-5-5:1997, IDT)жовтень, 2018192.00уточнюйте
ДСТУ EN 60947-5-1:2015 (EN 60947-5-1:2004,IDT) Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 5-1. Пристрої розподільчих кіл і перемикальні елементи. Електромеханічні пристрої розподільчих кілжовтень, 2018840.00уточнюйте
ДСТУ EN 60947-1:2014 Перемикач і контролер низьковольтні. Частина 1. Загальні правила (EN 60947-1:2007 EN 60947-1:2007/A1:2011, IDT)жовтень, 20182200.00уточнюйте
ДСТУ EN 60079-25:2017 (EN 60079-25:2010, IDT) Вибухонебезпечні середовища. Частина 25. Іскробезпечні електричні системижовтень, 2018616.00уточнюйте
ДСТУ EN 60079-10-1:2018 (EN 60079-10-1:2015, IDT; IEC 60079-10-1:2015, IDT) Вибухонебезпечні середовища. Частина 10-1. Класифікація зон. Середовища газові вибухонебезпечніжовтень, 2018880.00уточнюйте
ДСТУ EN 60079-7:2017 (EN 60079-7:2015, IDT) Вибухонебезпечні середовища. Частина 7. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту: підвищена безпека «е»жовтень, 20181008.00уточнюйте
ДСТУ EN 15594:2015 (EN 15594:2009, IDT) Залізничний транспорт. Колія. Відновлення рейок електродугового зварюванняжовтень, 2018280.00уточнюйте
ДСТУ EN 13803-2:2015 (EN 13803-2:2006+A1:2009,IDT) Залізничний транспорт. Колія. Проектні параметри колії шириною 1435 мм та ширше. Частина 2. Стрілки та переїзди й порівняльні розрахункові ситуації вирівнювання з різкими змінами кривизнижовтень, 2018368.00уточнюйте
ДСТУ EN 13803-1:2015 (EN 13803-1:2010,IDT) Залізничний транспорт. Колія. Проектні параметри колії шириною 1435 мм та ширше. Частина 1. Звичайна лініяжовтень, 2018568.00уточнюйте
ДСТУ EN 13232-9:2015 (EN 13232-9:2006+A1:2011,IDT) Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 9. Планижовтень, 2018640.00уточнюйте
ДСТУ EN 13232-5:2015 (EN 13232-5:2005+A1:2011,IDT) Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 5. Стрілкижовтень, 2018248.00уточнюйте
ДСТУ EN 13232-4:2015 (EN 13232-4:2005+A1:2011,IDT) Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 4. Включення та виявлення блокуванняжовтень, 2018176.00уточнюйте
ДСТУ EN 13232-3:2015 (EN 13232-3:2003+A1:2011,IDT) Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 3. Вимоги до колеса/рейки взаємодіїжовтень, 2018168.00уточнюйте
ДСТУ EN 13232-2:2015 (EN 13232-2:2003+A1:2011,IDT) Залізничний транспорт. Колія. Стрілки та переїзди. Частина 2. Вимоги до геометричної конструкціїжовтень, 2018176.00уточнюйте
ДСТУ EN 10307:2017 (EN 10307:2001, IDT) Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль листового прокату із аустенітних і аустенітно-феритних нержавких сталей завтовшки 6 мм і більше (метод відбиття)жовтень, 2018144.00уточнюйте
ДСТУ EN 10306:2017 (EN 10306:2001, IDT) Залізо і сталь. Ультразвуковий контроль двотаврових балок Н і І перетинів з паралельними полицямижовтень, 2018120.00уточнюйте
ДСТУ EN 10228-4:2017 (EN 10228-4:2016, IDT) Неруйнівний контроль поковок із сталі. Частина 4. Ультразвуковий контроль поковок із аустенітних і аустенітно-феритних нержавких сталейжовтень, 2018208.00уточнюйте
ДСТУ EN 60695-2-11:2015 (EN 60695-2-11:2001, IDT) Випробування на пожежну небезпеку електротехнічних виробів. Частина 2-11. Методи випробування розжареним/нагрітим дротом. Випробування готових виробів на горючістьжовтень, 2018128.00уточнюйте
ДСТУ ISO 6708:2015 (ISO 6708:1995, IDT) Компоненти системи трубопроводів. Визначення і вибір DN (номінальний розмір)жовтень, 201880.00уточнюйте
ДСТУ ISO 13056:2018 (ISO 13056:2011, IDT) Системи пластмасових трубопроводів. Системи гарячої та холодної води. Метод випробування на герметичність під дією вакуумажовтень, 201880.00уточнюйте
ДСТУ EN ISO/IEC 80079-34:2018 (EN ISO/IEC 80079-34:2011, IDT; ISO/IEC 80079-34:2011, IDT) Вибухонебезпечні середовища. Частина 34. Застосування систем якості для виготовлення устаткованняжовтень, 2018440.00уточнюйте
ДСТУ EN 61000-4-12:2012 Електромагнітна сумісність. Частина 4-12. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до неповторюваних загасних коливних перехідних процесів (EN 61000-4-12:2006, IDT)жовтень, 2018312.00уточнюйте
ДСТУ EN 60839-11-2:2017 (EN 60839-11-2:2015, IDT) Системи тривожної сигналізації та електронні системи безпеки. Частина 11-2. Електронні системи контролювання доступу. Правила застосуванняжовтень, 2018256.00уточнюйте
ДСТУ EN 60745-1:2014 Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки Частина 1. Загальні вимоги (EN 60745-1:2009 EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-1:2009/AC:2009, IDT)жовтень, 20181392.00уточнюйте
ДСТУ EN 60335-2-47:2015 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-47. Додаткові вимоги до комерційних електричних готувальних казанів (EN 60335-2-47:2003, IDT)жовтень, 2018216.00уточнюйте
ДСТУ EN 60320-1:2015 (EN 60320-1:2001, IDT) З’єднувачі електричні для приладів побутового та аналогічного загального призначення. Частина 1. Загальні технічні вимогижовтень, 2018960.00уточнюйте
ДСТУ EN 60060-2:2016 (EN 60060-2:2011, IDT) Методи високовольтних випробувань. Частина 2. Вимірювальні системижовтень, 2018632.00уточнюйте
ДСТУ EN 60051-2:2015 (EN 60051-2:1989, IDT) Прилади прямої дії електровимірювальні аналогові, показувальні та допоміжні частини до них. Частина 2. Спеціальні вимоги до амперметрів і вольтметрівжовтень, 2018136.00уточнюйте
ДСТУ EN 50618:2015 (EN 50618:2014,IDT) Кабелі електричні для фотоелектричних системжовтень, 2018240.00уточнюйте
ДСТУ EN 50486:2014 Устатковання для використання в системах аудіо і відео входу дверей (EN 50486:2008, IDT)жовтень, 2018232.00уточнюйте
ДСТУ EN 50136-3:2014 Системи тривожної сигналізації. Системи передавання тривожних сповіщень та устатковання. Частина 3. Вимоги до трансивера центру приймання тривожних сповіщень (ТЦПТС) (EN 50136-3:2013, IDT)жовтень, 2018208.00уточнюйте
ДСТУ ISO/IEC 27033-5:2016 (ISO/IEC 27033-5:2013, IDT) Інформаційні технології. Методи захисту. Безпечність мережі. Частина 5. Убезпечення комунікацій уздовж мереж із використанням віртуальних приватних мереж (VPNs)жовтень, 2018128.00152.00
ДСТУ ISO/IEC 27018:2016 (ISO/IEC 27018:2014, IDT) Інформаційні технології. Методи захисту. Кодекс усталеної практики для захисту персональної ідентифікаційної інформації (РІІ) у загальнодоступних хмарах, що діють як процесори РІІжовтень, 2018208.00247.00
ДСТУ IEC 62381:2010 Автоматизовані системи у промислових процесах. Приймальні випробування у виробника й на об'єкті та комплексні випробування на об'єкті (IEC 62381:2006, IDT)жовтень, 2018240.00285.00
ДСТУ EN 50134-7:2017 (EN 50134-7:2017, IDT) Системи тривожної сигналізації. Суспільні системи сигналізації. Частина 7. Правила застосуванняжовтень, 2018128.00уточнюйте
ДСТУ EN 16392-2:2015 (EN 16392-2:2014 , IDT) Неруйнівний контроль. Характеристика і верифікація ультразвукового обладнання з фазованими антенними решітками. Частина 1. Перетворювачіжовтень, 201888.00уточнюйте
ДСТУ EN 16231:2017 (EN 16231:2012, IDT) Методологія бенчмаркінгу енергетичної ефективностіжовтень, 2018144.00171.00
ДСТУ EN 15317:2015 (EN 15317:2013, IDT) Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Характеристика і верифікації обладнання для ультразвукової товщинометріїжовтень, 2018176.00уточнюйте
ДСТУ EN 14419:2016 (EN 14419:2009, IDT) Розподільчі мережі опалення. Попередньо ізольовані системи здвоєних трубопроводів із нерухомою ізоляцією для підземного прокладання мереж гарячого водопостачання. Системи спостереженняжовтень, 2018240.00уточнюйте
ДСТУ EN 13445-5:2015 (EN 13445-5:2014, IDT) Посудини, що працюють під тиском без вогневого підведення тепла. Частина 5. Оглядання та випробуванняжовтень, 2018640.00уточнюйте
ДСТУ EN 13257:2017 (EN 13257:2016, IDT) Геотекстиль та вироби, що належать до геотекстилю. Характеристики, потрібні для використання під час утилізації твердих відходівжовтень, 2018376.00уточнюйте
ДСТУ EN 12953-3:2017 (EN 12953-3:2016, IDT) Котли жаротрубні. Частина 3. Проектування та розрахування для складників, які перебувають під тискомжовтень, 2018880.00уточнюйте
ДСТУ EN 10217-2:2015 (EN 10217-2:2002, IDT) Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Труби з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температуржовтень, 2018224.00уточнюйте
ДСТУ ISO 7482-2:2014 Шкури козлині невичинені. Частина 2. Настанови щодо сортування за масою та розміром (ISO 7482-2:1999, IDT)жовтень, 201880.0095.00
ДСТУ OIML R 109:2009 Манометри та вакуумметри з пружними чутливими елементами (еталонні прилади). Загальні технічні умови (OIML R 109:1993, IDT)жовтень, 201896.00114.00
ДСТУ ISO 11837:2013 Лісогосподарські машини. Системи захисту в разі розриву ланцюга пилки. Метод випробовування та критерії оцінювання (ISO 11837:2011, IDT)жовтень, 201896.00114.00
ДСТУ ISO 11446-1:2014 Колісні транспортні засоби. З'єднувачі електричні між тягачами та причепами. Частина 1. З'єднувачі 13-контактні для колісних транспортних засобів на номінальну напругу 12 В, що не призначені для перетинання водних перешкод убрід (ISO 11446-1:2012, IDT)жовтень, 201888.00104.50
ДСТУ EN 12249:2014 Пиломатеріали для піддонів. Граничні відхили та рекомендовані розміри (EN 12249:1999, IDT)жовтень, 201880.0095.00
ДСТУ CISPR/TR 28:2009 Обладнання промислове, наукове та медичне. Настанови щодо рівнів емісії в межах смуг частот, установлених ITU (CISPR/TR 28:1997, IDT)жовтень, 201880.0095.00
ДСТУ ISO 4683-1:2014 Овчина невичинена. Частина 1. Характеристики дефектів (ISO 4683-1:1998, IDT)жовтень, 201880.0095.00
ДСТУ ISO 6934-1:2014 Сталь для попередньо напруженого бетону. Частина 1. Загальні вимоги (ISO 6934-1:1991, IDT)жовтень, 201880.0095.00
ДСТУ ISO 9098-1:2009 Меблі побутові. Ліжка двоярусні. Вимоги щодо безпеки та випробування. Частина 1. Вимоги щодо безпеки (ISO 9098-1:1994, IDT)жовтень, 201880.0095.00
ДСТУ EN 60904-2:2009 Фотоелектричні прилади. Частина 2. Еталонні сонячні елементи. Загальні технічні вимоги (EN 60904-2:2007, IDT)жовтень, 201896.00114.00
ДСТУ EN 60904-1:2009 Фотоелектричні прилади. Частина 1. Фотоелектричні вольт-амперні характеристики. Методи вимірювання (EN 60904-1:2006, IDT)жовтень, 201896.00114.00
ДСТУ ISO 7482-1:2014 Шкури козлині невичинені. Частина 1. Позначення дефектів (ISO 7482-1:1998, IDT)жовтень, 201880.0095.00
ДСТУ ІSО 12374:2005 Сільськогосподарське зрошування. Електропроводка та обладнання для керованих зрошувальних машин з електричним приводом (ISO 12374:1995, IDT) жовтень, 2018120.00142.50
ДСТУ EN 61347-2-2:2014 Пристрої керування лампами. Частина 2-2. Додаткові вимоги до електронних знижувальних перетворювачів із живленням від джерела змінного або постійного струму для ламп розжарювання (EN 61347-2-2:2012, IDT)жовтень, 2018104.00123.50
ДСТУ ISO 6605:2009 Гідроприводи об'ємні. Рукави та рукави армовані. Методи випробування (ISO 6605:2003, IDT)жовтень, 2018112.00133.00
ДСТУ ISO 8003:2014 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Пек для електродів. Методи вимірювання динамічної в'язкості (ISO 8003:1985, IDT)жовтень, 201880.0095.00
ДСТУ ISO 6999:2014 Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Пек для електродів. Визначання густини пікнометричним методом (ISO 6999:1983, TDT)жовтень, 201880.0095.00
ДСТУ ISO 4254-9:2014 Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 9. Рядкові сівалки (ISO 4254-9:2008, IDT)жовтень, 2018168.00199.50
ДСТУ EN 60269-6:2015 Запобіжники плавкі низьковольтні. Частина 6. Додаткові вимоги до плавких вставок для захисту фотоелектричних сонячних енергосистем (EN 60269-6:2011, IDT)жовтень, 2018192.00228.00
ДСТУ В-П 15.501:2017 Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Документи експлуатаційні і ремонтні на озброєння та військову техніку. Загальні вимоги до номенклатури, побудови, змісту, викладення, видання та коригуванняжовтень, 2018152.00180.50
ДСТУ ISO 5389:2007 Турбокомпресори. Правила експлуатаційних випробувань (ISO 5389:2005, IDT)жовтень, 2018952.001130.50
ДСТУ EN 1330-3:2008 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 3. Терміни стосовно промислового радіаційного контролю (EN 1330-3:1997, IDT)жовтень, 2018208.00247.00
ДСТУ EN 1143-2:2014 Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробувань на тривкість щодо зламування. Частина 2. Депозитні системи (EN 1143-2:2014, IDT)жовтень, 2018408.00уточнюйте
ДСТУ CEN/TR 15459-2:2017 (CEN/TR 15459-2:2017, IDT) Енергоефективність будівель. Процедура економічного оцінювання для енергетичних систем будівель. Частина 2. Пояснення та обгрунтування EN 15459-1, Модуль М1-14жовтень, 2018184.00уточнюйте
ДСТУ 8747:2017 Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утриманняжовтень, 2018112.00133.00
ДСТУ 4033:2018 Вафлі. Загальні технічні умовижовтень, 201888.00104.50
ДСТУ 7974:2015 Засоби ветеринарні імуномодулювальної дії. Метод визначання цитотоксичностіжовтень, 201880.0095.00
ДСТУ ITU-T J.140:2010 Суб'єктивне оцінювання якості зображення в системах цифрового кабельного телебачення (ITU-T J.140:1998, IDT)жовтень, 201896.00114.00
ДСТУ ISO 9098-2:2009 Меблі побутові. Ліжка двоярусні. Вимоги щодо безпеки та випробування. Частина 2. Методи випробування (ISO 9098-2:1994, IDT)жовтень, 2018104.00123.50
ДСТУ 4825:2007 Рижій. Технічні умовижовтень, 201896.00114.00
ДСТУ 4333:2018 Мармелад. Загальні технічні умовижовтень, 2018104.00123.50
ДСТУ 7975:2015 Корми для тварин. Екстракт соєвий на основі післяказеїнової сироватки. Технічні умовижовтень, 2018112.00133.00
ДСТУ 4460:2018 Вироби бісквітні. Загальні технічні умовижовтень, 201888.00104.50
ДСТУ 3975-2000 Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимогижовтень, 2018144.00171.00
ДСТУ EN ISO 11201:2016 (EN ISO 11201:2010, IDT; ISO 11201:2010, IDT) Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях у практично вільному полі над звуковідбивальною площиною без урахування поправок на середовищежовтень, 2018280.00332.50
ДСТУ 7434:2013 Колісні транспортні засоби. Вимоги безпеки до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, двигуни яких працюють на газовому моторному паливі, та методи контролюжовтень, 2018256.00304.00
ДСТУ 2118-93 (ГОСТ 17471-93) Консерви. Соуси томатні. Загальні технічні умовижовтень, 2018120.00142.50
ДСТУ 3233-95 Часник свіжий. Технічні умовижовтень, 2018152.00180.50
ДСТУ 7771:2015 Банки металеві для консервів. Технічні умовижовтень, 2018224.00266.00
ДСТУ 3527-97 Вироби золотарські з коштовних металів. Загальні технічні умовижовтень, 2018136.00161.50
ДБН В.1.2-14:2018 За гальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруджовтень, 2018288.00342.00
ДСТУ EN 50288-11-2:2016 (EN 50288-11-2:2015, IDT) Кабелі багатоелементні металеві для аналогового і цифрового зв’язку та керування. Частина 11-2. Групові технічні умови для неекранованих кабелів з характеристиками від 1 МГц до 500 МГц для робочої зони, з'єднувальних шнурів і застосуванняжовтень, 2018136.00уточнюйте
ДСТУ EN 50288-10-2:2016 (EN 50288-10-2:2015, IDT) Кабелі багатоелементні металеві для аналогового і цифрового зв’язку та керування. Частина 10-2. Групові технічні умови для екранованих кабелів з характеристиками від 1 МГц до 500 МГц для робочої зони, з'єднувальних шнурів і застосуванняжовтень, 2018152.00уточнюйте
ДСТУ EN 50288-1:2016 (EN 50288-1:2003, IDT) Кабелі багатоелементні металеві для аналогового і цифрового зв’язку та керування. Частина 1. Загальні технічні умовижовтень, 2018112.00уточнюйте
ДСТУ EN 14492-2:2014 Крани вантажопідйомні. Лебідки та талі з механічним приводом. Частина 2. Талі з механічним приводом (EN 14492-2:2006+A1:2009 EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010 , IDT)жовтень, 2018968.00уточнюйте
ДСТУ EN 14492-1:2014 Крани вантажопідйомні. Лебідки та талі з механічним приводом. Частина 1. Лебідки з механічним приводом (EN 14492-1:2006+A1:2009 EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010 , IDT)жовтень, 2018680.00уточнюйте
ДСТУ EN 13251:2017 (EN 13251:2016, IDT) Геотекстиль та вироби, що належать до геотекстилю. Характеристики, потрібні для використання під час виконання земляних робіт, будівництва фундаментів та підпорних конструкційжовтень, 2018520.00уточнюйте
ДСТУ EN 13120:2014 Внутрішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки (EN 13120:2009+A1:2014 , IDT)жовтень, 2018376.00уточнюйте
ДСТУ EN 12953-6:2015 (EN 12953-6:2011, IDT) Котли жаротрубні. Частина 6. Вимоги до оснащення котлівжовтень, 2018424.00уточнюйте
ДСТУ EN 12952-7:2015 (EN 12952-7:2012, IDT) Водотрубні котли та допоміжне устатковання. Частина 7. Вимоги до оснащення котлівжовтень, 2018344.00уточнюйте
ДСТУ EN 12952-3:2015 (EN 12952-3:2011, IDT) Водотрубні котли та допоміжне устатковання. Частина 3. Проектування та обчислення для складників котлів, що перебувають під тискомжовтень, 20181328.00уточнюйте
ДСТУ EN 12201-4:2018 (EN 12201-4:2012, IDT) Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 4. Кранижовтень, 2018160.00уточнюйте
ДСТУ EN 12201-3:2018 (EN 12201-3:2011 + А1:2012, IDT) Системи трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 3. Фітингижовтень, 2018336.00уточнюйте
ДСТУ EN 12109:2018 (EN 12109:1999, IDT) Вакуумні дренажні системи всередині будівельжовтень, 2018256.00уточнюйте
ДСТУ EN 812:2017 (EN 812:2012, IDT) Засоби індивідуального захисту голови. Промислові протиударні каскижовтень, 2018184.00уточнюйте
ДСТУ EN 397:2017 (EN 397:2012+А1:2012, IDT) Каски захисні промисловіжовтень, 2018240.00уточнюйте
ДСТУ EN 388:2017 (EN 388:2016, IDT) Рукавички захисні для захисту від механічних ушкодженьжовтень, 2018256.00уточнюйте
ДСТУ EN 115-1:2018 (EN 115-1:2017, IDT) Безпечність ескалаторів і рухомих доріжок. Частина 1. Конструкція та встановленняжовтень, 2018920.00уточнюйте
ДСТУ 4859:2007 Вітроенергетика. Установки електричні вітряні малої потужності. Загальні технічні вимогижовтень, 2018192.00228.00
ДСТУ EN 14141:2018 (EN 14141:2013, IDT) Крани для транспортування природного газу трубопроводами. Вимоги до робочих характеристик та випробуваннявересень, 2018336.00уточнюйте

  

 

 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали