ДОГОВІР
про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Італійської Республіки в боротьбі із незаконною торгівлею наркотичними засобами та психотропними речовинами та з організованою злочинністю

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 28.05.93
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 09.10.97

Міністерство внутрішніх справ України та Міністерство внутрішніх справ Італійської Республіки (пойменовані надалі - "Договірні Сторони")

- з огляду на єдину Конвенцію по наркотичним засобам (Нью-Йорк, 30 березня 1961 р.) з поправкою у Додатковому протоколі від 1972 р. (Женева, 25 березня), на Конвенцію про психотропні речовини (Відень, 21 лютого 1971 р.), Конвенцію проти незаконної торгівлі наркотичними засобами та психотропними речовинами (Відень, 20 грудня 1988 р.) та План комплексних заходів (Нью-Йорк, 23 лютого 1990 р.), складених під егідою ООН;

- впевнені в тому, що міжнародне співробітництво є необхідним для ефективного упередження та припинення незаконної торгівлі наркотичними засобами та психотропними речовинами та в боротьбі з організованою злочинністю;

- усвідомлюючи, що незаконна торгівля наркотичними засобами та психотропними речовинами, а також зростання їх виробництва і розповсюдження становлять серйозну загрозу для нормального соціально-економічного розвитку держав та для фізичного і психічного здоров'я громадян;

- усвідомлюючи також, що в зазначеній вище незаконній торгівлі все частіше беруть участь міжнародні злочинні організації;

- приймаючи до уваги необхідність та спільну волю у зміцненні двостороннього співробітництва у боротьбі із незаконною торгівлею наркотичними та психотропними речовинами та з організованою злочинністю;

домовились про таке:

СТАТТЯ 1

1. З метою виконання цього Договору Сторони засновують Змішаний Комітет по співробітництву в боротьбі із незаконною торгівлею наркотичними засобами та психотропними речовинами та з організованою злочинністю.

2. Змішаний Комітет очолюється двома Міністрами та включає експертів обох Міністерств внутрішніх справ. До роботи в Змішаному Комітеті можуть залучатися експерти та представники інших відомств та організацій.

3. Засідання Комітету відбуватимуться один раз на рік, в кожній із двох країн по черзі. За необхідності, на особливе прохання однієї із Договірних Сторін, відбуваються позачергові зустрічі, в тому числі між окремими представниками Договірних Сторін для розгляду термінових питань.

СТАТТЯ 2

Відповідно до цього Договору Договірні Сторони за власною ініціативою чи на прохання другої Сторони, в межах дії національного законодавства держав Договірних Сторін:

а) будуть взаємно співпрацювати в галузі контролю за особами, залученими до організованої злочинності, а також осіб та транспортних засобів, які використовуються у незаконній торгівлі наркотичними засобами та психотропними речовинами чи осіб, які підозрюються в цьому;

б) будуть обмінюватися усією корисною інформацією відносно осіб та транспортних засобів, залучених до незаконної торгівлі наркотичними засобами та психотропними речовинами, чи які підозрюються у здійсненні такої торгівлі, а також відносно осіб, які належать чи підозрюються у належності до організованої злочинності;

в) будуть узгоджувати найбільш доцільні способи зв'язку для швидкого обміну інформацією стосовно незаконної торгівлі наркотичними засобами і психотропними речовинами та організованої злочинності.

СТАТТЯ 3

1. Відповідно до чинного законодавства держав Договірних Сторін та не обмежуючи обов'язків, які походять з інших багатосторонніх договорів:

а) на запит центральних компетентних органів однієї із Договірних Сторін інша Договірна Сторона запроваджує необхідні заходи у випадку діяльності, пов'язаної з незаконною торгівлею наркотичними засобами та психотропними речовинами або з організованою злочинністю;

б) Договірна Сторона, до якої звернено запит, докладає усіх зусиль для його виконання у найбільш короткий строк. Результати своєчасно повідомляються іншій Договірній Стороні;

в) працівники компетентних органів Договірної Сторони, яка надсилає запит, можуть залучатися до проведення заходів, що провадяться на цей запит із затвердженням центральними компетентними органами іншої Договірної Сторони. В такому випадку працівники керуються законодавством приймаючої Сторони та будуть користуватися юридичним захистом, діючим в цій країні;

г) зазначені вище заходи не здійснюватимуться у випадках, коли Договірна Сторона, до якої звернено запит, вважає, що вони порушують її суверенітет, загрожують її безпеці чи іншим інтересам. В такому випадку аргументоване повідомлення про відмову від виконання запиту своєчасно передається Договірній Стороні, що надіслала запит.

СТАТТЯ 4

1. Обидві Договірні Сторони через власні центральні компетентні органи надають у взаємне розпорядження, на запит чи з власної ініціативи, інформацію, яка допоможе протидіяти незаконній торгівлі наркотичними засобами та психотропними речовинами. Зокрема здійснюється обмін інформацією про:

а) методи боротьби із незаконною торгівлею наркотичними засобами та психотропними речовинами;

б) використання нових технічних засобів у цій галузі, включаючи методи навчання та застосування підрозділів, які використовують собак для виявлення наркотиків;

в) наукові, професіональні та учбові публікації стосовно боротьби із незаконною торгівлею наркотичними засобами та психотропними речовинами;

г) нові типи наркотичних засобів та психотропних речовин, місця їх виробництва, канали, які використовуються у торгівлі наркотичними засобами, та методи приховування, зміни цін на наркотичні засоби та психотропні речовини;

д) методи та способи здійснення прикордонного контролю;

е) нові маршрути та засоби, які використовуються у незаконній торгівлі наркотичними засобами та психотропними речовинами, способами приховування самих речовин.

2. Кожна Договірна Сторона з власної ініціативи чи по запиту надає у розпорядження іншої Договірної Сторони відповідно до національного законодавства, дані та документи, які містять інформацію стосовно випадків незаконної торгівлі наркотичними засобами та психотропними речовинами.

3. Договірні Сторони здійснюють обмін інформацією щодо систем обігу та переміщення злочинних прибутків від незаконної торгівлі наркотичними засобами та психотропними речовинами.

4. Договірні Сторони організують за взаємною згодою зустрічі, збори, робочі семінари та курси удосконалення для працівників міліції/поліції, що борються із злочинністю в сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

СТАТТЯ 5

1. Договірні Сторони через власні центральні компетентні органи будуть надавати у розпорядження, на запит чи з власної ініціативи інформацію, яка допоможе протидіяти організованій злочинності. Зокрема, буде відбуватися обмін інформацією про:

а) різні форми організованої злочинності та методи боротьби з нею;

б) можливі контакти між об'єднаннями чи групами організованих злочинців в обох державах;

в) дослідження з питань розвитку контактів, зазначених в пункті "б";

г) технічні заходи для забезпечення безпеки в аеропортах та морських портах, а також захист осіб та об'єктів від злочинних посягань;

д) незаконні фінансові операції, підробку грошей та цінних паперів, крадіжки творів мистецтва та антикваріату, а також інші злочини, пов'язані з організованою злочинністю, у розкритті та припиненні яких зацікавлені обидві держави.

2. Договірні Сторони здійснюють обмін спеціалістами для взаємних консультацій з конкретних проблем та обмінюються досвідом з питань боротьби з організованою злочинністю, а також офіційними текстами діючих юридичних норм в галузі протидії зазначеній вище формі злочинності.

3. Договірні Сторони здійснюють обмін новинками та зразками технічних засобів індивідуального захисту, які використовуються при операціях, спрямованих на припинення організованої злочинності, а також взаємним досвідом про діяльність запобіжних служб та професійну підготовку керівних кадрів міліції/поліції; з такою метою передбачаються обміни співробітниками для навчання на курсах удосконалення.

4. Договірні Сторони організують зустрічі, збори та спільні робочі семінари для обговорення найбільш важливих напрямків та проблем боротьби з організованою злочинністю.

СТАТТЯ 6

Форми сприяння та співробітництва відповідно до цього Договору забезпечуються безпосередньо центральними компетентними органами Договірних Сторін. Зазначені органи зустрінуться якомога швидше для визначення відповідних оперативних форм.

СТАТТЯ 7

Цей Договір набуває чинності з моменту, коли Договірні Сторони обміняються повідомленнями про завершення відповідних внутрішніх спеціально передбачених процедур.

Цей Договір буде мати чинність протягом п'яти років. По закінченню цього терміну він буде діяти на невизначений час за умови, якщо одна із Договірних Сторін не денонсує цей Договір, звернувшись з письмовим повідомленням не менш як за шість місяців.

Здійснено у м. Римі 28 травня 1993 р. у двох примірниках українською та італійською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

 

За Міністерство внутрішніх справ
України

За Міністерство внутрішніх справ
Італійської Республіки

(підпис)

(підпис)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали