Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.

 

 

Довідник пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів станом на 01.09.2010

 

 


Довідник N 55
пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів
станом на 01.09.2010

Код пільги 

Зміст пільги 

Документ 

N документа 

Дата прийняття документа 

Початок дії пільги 

Кінець дії пільги 

** Ознака групування пільг 

Ознака цільового призначення 

Коментар 

11020000 

ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 

  

  

  

  

  

  

  

 

11020025 

Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", ст. 18 

334/94-ВР 

28.12.94 

28.12.94 

  

- 

  

Закон України "Про систему оподаткування", ст. 19 

77/97-ВР  

18.02.97 

18.02.97 

11020032 

Не включаються до валового доходу кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається іншими державами відповідно до міжнародних угод, що набрали чинність у встановленому законодавством порядку. 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підпункт 4.2.13 пункту 4.2 статті 4 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.07.97 

ALIGN=CENTER>  

- 

  

11020033 

До складу валових витрат включаються суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у пункті 7.11 статті 7 цього Закону, суми коштів, що перераховані юридичним особам, у тому числі неприбутковим організаціям - засновникам постійно діючого третейського суду у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше п'яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, за винятком внесків, передбачених підпунктом 5.6.2 пункту 5.6 цієї статті, та внесків, передбачених підпунктом 5.2.17 цього пункту. 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.01.2005 

  

- 

 

"Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України", підпункт 5.2.2 пункту 5.2 статті 5  

2505-IV 

25.03.2005 

  

11020034 

Враховується у складі валових витрат сума коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менше 75 відсотків таких осіб, цим об'єднанням для проведення їх благодійної діяльності, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підпункт 5.2.3 пункту 5.2 статті 5 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.07.97 

  

- 

  

11020035 

Враховуються у складі валових витрат платника податку, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті. 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підпункт 5.2.5 пункту 5.2 статті 5 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.07.97 

  

- 

ALIGN=LEFT>  

11020044  

Якщо об'єкт оподаткування платника податку з числа резидентів за результатами податкового року має від'ємне значення об'єкта оподаткування (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), сума такого від'ємного значення підлягає включенню до складу валових витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього року у складі валових витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення. 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", п. 6.1 ст. 6; п. 22.13 ст. 22 

334/94-ВР 

28.12.94 

12.06.97 

 

- 

 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"  

349-IV 

24.12.2002  

01.01.2003 

11020045 

Якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів, а також деривативів, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів або деривативів такого ж виду протягом такого звітного періоду, від'ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами або деривативами такого ж виду майбутніх звітних періодів у порядку, визначеному статтею 6 цього Закону.

  

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підпункт 7.6.1 пункту 7.6 статті 7 

349-IV 

24.12.2002 

01.01.2003 

  

- 

  

11020046 

Балансові збитки від спільної діяльності понесені в попередніх періодах зменшують доходи, отримані від спільної діяльності. 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підпункт 7.7.5 пункту 7.7 статті 7 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.07.97 

  

- 

  

11020047 

Авансовий внесок,

передбачений підпунктом 7.8.2 цього пункту, не справляється у разі виплати дивідендів у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих (випущених) підприємством, яке нараховує дивіденди, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді підприємства-емітента, незалежно від того чи були такі акції (частки, паї) належним чином зареєстровані (відображені у зміні до статутних документів) чи ні, а також у разі виплат дивідендів на користь інститутів спільного інвестування,
а також у разі виплат дивідендів інститутами спільного інвестування та у разі виплати дивідендів платником податку, переважна частина доходів (більше 90 відсотків) якого отримана у вигляді дивідендів, сплачених юридичними особами - резидентами, які перебувають під його контролем відповідно до пункту 1.26 цього Закону" 

ЗУ "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", пп. 7.8.5 п. 7.8 ст. 7 

349-IV 

24.12.2002 

01.01.2003 

 

- 

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування 

398-V 

30.11.2006 

01.01.2007 

11020056 

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких продуктів.

  

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підпункт 7.13.1 пункту 7.13 статті 7 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.07.97 

  

- 

  

11020064 

Створення страхових резервів банківськими установами відносно сукупного розміру боргових вимог банків 40 відсотків до 31.12.99; 30 % - до 31.10. 2001, 20 % до 31.12.2004 року, 10 % - починаючи з 01.01.2005 відноситься на валові витрати. 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підпункти 12.2.3 пункту 12.2 статті 12 та пункт 22.13 статті 22 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.07.97 

  

- 

 

Закон України "Про внесення змін до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" 

2505-IV 

25.03.2005 

01.01.2005 

11020065 

За зниженою ставкою 15 відсотків оподатковуються валові доходи нерезидентів, що не проводять підприємницької діяльності в Україні через постійне представництво, отримані з джерел на території України. 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", пункт 13.1 та 13.2 статті 13 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.07.97 

  

- 

  

11020066 

Суми нарахованого податку підприємств-виробників сільськогосподарської продукції зменшується на суму податку на землю, що використовується в сільськогосподарському виробничому обороті. 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", пункт 14.1 статті 14 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.07.97 

  

- 

  

11020071 

Не включаються до доходів з інших джерел вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих неприбутковим організаціям згідно з пунктом 7.11 статті 7 цього Закону.

  

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", абзац 2 пп. 4.1.6 статті 4  

283/97-ВР 

22.05.97 

  

  

- 

 

11020081 

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім підакцизних товарів та прибутку, одержаного від грального бізнесу, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи,
становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявністю дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій

громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". 

Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування підприємств та організацій громадських організацій інвалідів" доповнено пункт 7.12 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" підпунктом 7.12.1  

1926-III 

13.07.2000 

22.08.2000 

  

- 

  

11020082 

Не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами, у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери, продані (розміщені) нерезидентам за межами території України через уповноважених агентів - нерезидентів, або процентів, сплачених нерезидентам за отримані Україною позики (кредитні або державні зовнішні запозичення), які відображаються у Державному бюджеті України чи кошторисі НБУ 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", пункту 13.4 статті 13 

639/97-ВР 

18.11.97 

16.12.97 

  

- 

  

11020083 

Звільняються від оподаткування доходи, одержані від володіння державними цінними паперами і облігаціями місцевих позик, придбаних до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", п. 22.16 

639/97-ВР 

18.11.97 

з дня набрання чинності пільги 

  

- 

 

11020085 

Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку на прибуток за умови письмового підтвердження податкового органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності міжнародного договору України про усунення подвійного оподаткування доходів, ратифікованого Верховною Радою України 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", пункт 19.4 статті 19 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.01.98 

  

- 

  

11020184 

Враховується у складі валових витрат суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням, створеним відповідно до закону з цього питання, у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку у розрахунку за звітний рік 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", п. 5.2.17 статті 5 

349-IV 

24.12.2002 

01.01.2003 

  

- 

  

11020185 

Від оподаткування податком на прибуток звільняється інвестиційний дохід, одержаний страховиками від розміщення коштів резервів страхування життя при виконанні вимог пп. 7.2.3 п. 7.2 ст. 7 Закону 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" (із внесеними змінами ЗУ від 24.12.2002 N 349-IV, пп. 7.2.3 п. 7.2 статті 7)  

283/97-ВР 

22.05.97 

01.01.2003 

  

- 

  

11020192 

Створення страхових резервів небанківськими фінансовими установами відносно сукупного розміру боргових вимог не більше 30 % до 31.12.2004 - починаючи з 01.01.2005 - 15 % відноситься на валові витрати. 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підпункти 12.2.3 пункту 12.2 статті 12 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.07.97 

  

- 

 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України"  

2505-IV 

25.03.2005 

01.01.2005 

  

Економічні експерименти 

  

  

  

  

  

  

- 

  

11020090 

Чорнобильська АЕС. На період підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків "Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта Укриття" на екологічно безпечну систему, звільняється від оподаткування прибуток Чорнобильської АЕС, якщо ці кошти використовуються на фінансування робіт з підготовки до зняття і зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему. 

Закон України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему" (пп. 7.13.2 п. 7.13 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств")  

309-XIV 

11.12.98 

13.01.99 

  

- 

  

11020091 

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається на безоплатній та безповоротній основі або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для реалізації міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС. 

Закон України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему"  

309-XIV 

11.12.98 

13.01.99 

 

- 

  

(пп. 7.13.3 п. 7.13 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" із змінами і доповненнями від 22.05.2003 N 856-IV) 

283/97-ВР 

22.05.97 

  

11020155 

Враховуються в складі валових витрат суми витрат, пов'язаних з безоплатним наданням працівникам вугільної промисловості, непрацюючим пенсіонерам, які мають стаж роботи на підприємствах галузі не менш як 10 років на підземних роботах або не менш як 20 років на поверхні, інвалідам з числа осіб, що під час роботи на цих підприємствах отримали каліцтво або професійні захворювання, а також сім'ям працівників вугільної промисловості, що загинули на виробництві, які отримують пенсію в разі втрати годувальника, вугілля на побутові потреби за нормами, що встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України 

Закон України "Про внесення

змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підпункт 5.2.11 пункту 5.2 статті 5. 

283/97-ВР 

22.05.97 

27.10.99 

  

- 

  

11020158 

Втрати бюджету від особливості оподаткування прибутку, отриманого від виконання угоди про розподіл продукції, а саме:
якщо об'єкт оподаткування інвестора за результатами звітного періоду має від'ємне значення (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), дозволяється відповідне зменшення об'єкта оподаткування наступного періоду, а також кожного з наступних періодів, без обмеження строку перенесення на наступні періоди для цілей оподаткування, до повного погашення від'ємного значення об'єкта оподаткування;  

Закон України " Про внесення змін до деяких законодавчих актів" 

1807-III 

08.06.2000 

08.07.2000 

  

- 

  

(ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств", п. 7.17 ст. 7.) 

283/97-ВР 

22.05.97 

  

Закон України "Про угоди про розподіл продукції" 

1039-XIV 

14.09.99 

  

11020159 

Втрати бюджету від особливості оподаткування прибутку, отриманого від виконання угоди про розподіл продукції, а саме:
за рахунок збільшення витрат при встановленні угодою норм амортизації (включаючи амортизацію витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин) вищих від норм, передбачених чинним законом з оподаткування прибутку підприємств; 

(ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств", п. 7.17 ст. 7.) 

1807-III 

08.06.2000 

08.07.2000 

  

- 

  

Закон України "Про угоди про розподіл продукції" 

283/97-ВР 

22.05.97 

  

Закон України " Про внесення змін до деяких законодавчих актів" 

1039-XIV 

14.09.99 

  

11020160 

Втрати бюджету від особливості оподаткування прибутку, отриманого від виконання угоди про розподіл продукції, а саме:
не підлягає утриманню податок на репатріацію доходів іноземного інвестора, отриманих від діяльності за угодою про розподіл продукції. 

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів"

1807-III 

08.06.2000 

08.07.2000 

  

- 

  

(ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств", п. 7.17 ст. 7.) 

283/97-ВР 

22.05.97 

  

Закон України "Про угоди про розподіл продукції" 

1039-XIV 

14.09.99 

  

11020162 

Враховується у складі валових витрат суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям-заповідникам, у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше десяти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду. 

Закон України "Про охорону культурної спадщини" 

1805-III 

08.06.2000 

01.01.2003 

  

- 

 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" 

349-IV 

24.12.2002 

  

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", пп. 5.2.13 п. 5.2 ст. 5.  

1957-IV 

01.07.2004 

01.07.2004 

Закон України Про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" 

2245-IV 

16.12.2004 

  

Закон України Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України 

ALIGN=CENTER>2505-IV 

25.03.2005 

01.01.2005 

11020166 

Податок на прибуток, передбачений у пункті 10.1 цієї статті, не справляється із суми перевищення доходів над витратами, пов'язаними з випуском та проведенням державних лотерей. 

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою запровадження державного контролю за здійсненням лотерейної діяльності " 

1969-III 

21.09.2000 

10.10.2000 

  

- 

  

ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств", пп. 10.2.3 п. 10.2 ст. 10

283/97-ВР 

22.05.97 

  

11020168 

Не включаються до валового доходу кошти або майно, що надаються у вигляді безповоротної допомоги громадським організаціям інвалідів та підприємствам і організаціям, що визначені пунктом 7.12 статті 7 цього Закону. 

Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування підприємств та організацій громадських організацій інвалідів", доповнено пункт 4.2 статті 4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підпунктом 4.2.16  

1926-III 

13.07.2000 

22.08.2000 

  

- 

  

11020170 

До складу валових витрат включаються суми витрат, пов'язаних з розвідкою (дорозвідкою) та облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, а також інших витрат, пов'язаних з придбанням (виготовленням) основних фондів, які підлягають амортизації на умовах статті 8 цього Закону). 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" 

283/97-ВР 

22.05.97 

  

  

- 

 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік", та деяких інших законодавчих актів України, пп. 5.2.16, п. 5.2, ст. 5  

2505-IV 

25.03.2005 

01.01.2005 

11020171 

Будь-які витрати на розвідку (до розвідку), облаштування та розробку будь-яких запасів (родовищ) корисних копалин (за винятком витрат, передбачених у підпункті 5.2.16 пункту 5.2 статті 5 цього Закону), включаються до окремої групи витрат платника податку, на балансі якого перебувають такі запаси (родовища), та підлягають амортизації 

Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" пункт 9.1 викладено у новій редакції 

2712-III 

20.09. 01 

01.01.2002 

  

- 

  

11020178 

Не включаються до валового доходу кошти спільного інвестування, а саме кошти, залучені від інвесторів інститутів спільного інвестування (ІСІ), доходи від здійснення операцій з активами ІСІ та доходи, нараховані за активами ІСІ, а також кошти, залучені від власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, доходи від здійснення операцій з активами фондів операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону 

Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами ЗУ від 29.11.2001 N 2831 пп. 4.2.8 п. 4.2 статті 4) 

283/97-ВР 

22.05.97 

26.12.2001 

  

- 

 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" 

1957-IV 

01.07.2004 

01.07.2004 

11020182 

Кошти, одержані юридичними особами, включаючи українські наукові організації, у зв'язку з проектами та діяльністю Центру, не підлягають оподаткуванню або іншим зборам з боку уряду України чи будь-яких його органів. 

Указ Президента України; Угода про створення Українського науково-технологічного центру (УТНЦ) 

202/94 

04.05.94 

16.07.94 

  

- 

  

11020186 

Такі гранти будуть звільнені Українською Стороною від сплати мита, будь-яких митних зборів, податків на прибуток, а також від сплати всіх інших аналогічних податків і зборів. 

Угода між

Україною та Європейським співтовариством про наукове та технологічне співробітництво від 4 липня 2002 року 

368-IV 

25.12. 02 

11.02.2003 

  

- 

  

11020188 

Тимчасово, до 1 січня 2015 року звільняється від оподаткування прибуток видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії, отриманий ними від діяльності з виготовлення на території України книжкової продукції, крім продукції еротичного характеру.
Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням податкових пільг, спрямовуються суб'єктом господарської діяльності - платником податків на переоснащення видавничо-поліграфічної бази, розроблення і запровадження новітніх технологій, розширення виробництва книжкової продукції в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", пп. 7.13.7 п. 7.13 ст. 7 

334/94-ВР 

 

01.01.2004 

01.01.2015 

- 

  

Закон України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні"

601-IV 

 

01.01.2004 

  

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні". 

1300- IV 

  

01.01.2004 

Закон України"Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України

2505-IV 

  

01.01.2005 

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні" 

521-VI 

 

01.01.2009 

11020189 

З метою реалізації положень цієї Угоди обладнання, матеріали (крім підакцизних товарів), фінансові ресурси, роботи та послуги, які надаватимуться Турецькою Стороною та використовуватимуться українськими реципієнтами в рамках цієї Угоди, звільнятимуться від будь-яких податків, мит, зборів (крім митних зборів, які сплачуються українськими реципієнтами) або інших податкових зобов'язань, які стягуються або можуть бути стягнені на території України. 

Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької

Республіки про технічне і фінансове співробітництво від 14 листопада 2002 року 

N 1194-IV 

18.09.2003 

17.09.2003 

  

- 

  

11020190 

Звільнення від будь-яких мит, внутрішніх податків та інших фіскальних зборів, які можуть стягуватися в Україні стосовно постачання Обладнання і послуг японськими громадянами відповідно до Гранту. 

Закон України "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Японії про надання японського культурного гранту на постачання освітлювального обладнання Львівському державному академічному театру опери та балету імені С. Крушельницької" 

1606-IV 

17.03.2004 

25.05.2004 

  

 

11020191 

З метою сприяння реалізації проектів у рамках цієї Угоди все обладнання, матеріали (крім підакцизних) та послуги, що необхідні для їх впровадження і ввозяться на митну територію України, звільняються від податків, зборів та інших обов'язкових платежів, включаючи митні збори. 
Пільги з оподаткування неприбуткових установ і організацій 

Закон України "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про технічне співробітництво", стаття 4  
  

1335-IV 
  

25.11.2003 
  

19.11.2004 
  

  
  


  

Цільове призначення 
  

 
  


11020193 


Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.  


Закон України "Про оподаткування прибутку

підприємств", абзац "а","б", "е", ",ж", підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 (із внесеними змінами ЗУ від 10.07.2003 N 1096-ІV) 


283/97-ВР 


22.05.97 


27.08.2003 


  Цільове призначення 

 

11020194 

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді пасивних доходів. 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", абзац "а", "б", "г", "д", "е", "є", "ж" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 (із внесеними, змінами ЗУ від 29.11.2001 N 2866-III, ЗУ від 10.07.2003 N 1096-ІV) 

283/97-ВР 

22.05.97 

27.08.2003 

  

Цільове призначення 

 

11020195 

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг. 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", абзац "а" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 (із внесеними змінами ЗУ від 24.12.2002 N 349- IV)  

283/97-ВР 

22.05.97 

01.01.2003 

  

Цільове призначення 

 

11020196 

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", абзац "а", "б", "в", "г", "д" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 (із внесеними змінами ЗУ від 24.12.2002 N 349- ІV)  

283/97-ВР 

22.05.97 

01.01.2003 

  

Цільове призначення 

 

11020197 

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді коштів або майна, які надходять неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності, з урахуванням положень пп. 7.11.11 п. 7.11.статті 7 Закону. 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", абзац "б", "г" підпункту 7.11.1пункту 7.11 статті 7 (із внесеними, змінами ЗУ від 29.11.2001 N 2866-III) 

283/97-ВР 

22.05.97 

04.01.2002 

  

Цільове призначення 

 

11020198 

Від оподаткування звільняються доходи у вигляді коштів, які надходять до кредитних спілок та пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законодавством. 

Закон України ""Про оподаткування прибутку підприємств", абзац "в" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7  

283/97-ВР 

22.05.97 

22.05..97 

  

Цільове призначення 

 

11020199 

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді доходів від здійснення операцій з активами (у тому числі пасивних доходів) недержавних пенсійних фондів та кредитних спілок, за пенсійними вкладами (внесками), рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону з цих питань. 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств",абзац "в" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 (із внесеними, змінами ЗУ від 01.07.2004 N 1957- IV) 

283/97-ВР 

22.05.97 

30.07.2004 

  

Цільове призначення 

 

11020200 

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді разових або періодичних внесків засновників та членів. 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", абзац "д" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 (із внесеними, змінами ЗУ від 18.11.97 N 639/97-ВР)  

283/97-ВР 

22.05.97 

16.12.97 

  

Цільове призначення 

 

11020201 

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді будь-яких інших доходів від надання культових послуг.  

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", абзац "е" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7  

283/97-ВР 

22.05.97 

22.05.97 

  

Цільове призначення 

 

11020202 

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді внесків, коштів або майно, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності. 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", абзац "є" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 (із внесеними, змінами ЗУ від 29.11.2001 N 2866-III) 

283/97-ВР 

22.05.97 

04.01.2002 

  

Цільове призначення 

 

11020203 

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді доходів неприбуткових організацій, отриманих у вигляді членських внесків.  

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", абзац "ж" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 (із внесеними, змінами ЗУ від 10.07.2003 N 1096-IV) 

283/97-ВР 

22.05.97 

27.08.2003 

  

Цільове призначення 

 

11020204 

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді, відрахувань коштів підприємств, установ, організацій на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу.  

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", абзац "ж" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 (із внесеними, змінами ЗУ від 10.07.2003 N 1096-IV) 

283/97-ВР 

22.05.97 

27.08.2009 

  

Цільове призначення 

 

11020205 

Не сплачується податок на прибуток із доходів неприбуткових організацій, отриманих у вигляді коштів або майна, одержаних як третейський збір чи на покриття інших витрат, пов'язаних з вирішенням

спору третейським судом відповідно до закону
Суми коштів або вартість майна, перерахованих (переданого) юридичним особам, у тому числі неприбутковим організація

Державна податкова адміністрація України

По матеріалах «НОРМАТИВ PRO»

 
 

 

 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали