ГАРАНТІЙНА УГОДА
(Додаткове фінансування для Другого проекту розвитку експорту) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 04.10.2011
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 21.12.2011 (Закон N 4208-VI)  

Датовано 4 жовтня 2011 року

Позика N 8089-UA

Офіційний переклад.

Угода, датована 4 жовтня 2011 року, між Україною (далі - Гарант) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі - Банк).

ОСКІЛЬКИ A) Гарант і публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" (далі - Позичальник), будучи впевненими в здійсненності й пріоритетності Проекту, описаного в додатковій статті 2 до Угоди про додаткове фінансування, звернулися до Банку з проханням про допомогу у фінансуванні Проекту;

B) Угодою про позику (Додаткове фінансування для Другого проекту розвитку експорту) між Позичальником та Банком (далі - Угода про додаткове фінансування") від тієї самої дати, що й ця Гарантійна угода, Банк погодився надати Позичальнику додаткову позику в розмірі ста п'ятдесяти мільйонів доларів США (150000000 доларів США) на умовах, визначених в Угоді про додаткове фінансування, але тільки за умови, що Гарант погоджується гарантувати зобов'язання Позичальника стосовно такої позики, як це передбачено в цій Угоді, а також

ОСКІЛЬКИ Гарант, беручи до уваги укладення Банком Угоди про додаткове фінансування з Позичальником, погодився таким чином гарантувати такі зобов'язання Позичальника,

ЦИМ Сторони цієї Гарантійної угоди домовляються про таке:

Стаття I
Загальні умови. Визначення

Розділ 1.01. "Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Загальні умови надання позик", датовані 31 липня 2010 року (далі - Загальні умови), є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Розділ 1.02. Якщо контекстом не вимагається іншого, то окремі терміни, визначені в Загальних умовах і в розділі 1.02 Угоди про додаткове фінансування, мають відповідні значення, які встановлено в зазначених документах.

Розділ 1.03. Усі товари, роботи й послуги (інші, ніж консультаційні послуги), закупівля яких здійснюється в рамках Угоди про додаткове фінансування, закуповуються відповідно до положень розділу I "Посібника із закупівель за позиками МБРР та кредитами МАР", датованого травнем 2004 року, зі змінами, унесеними у 2006 та 2010 роках (далі - Посібник із закупівель), та положень Угоди про додаткове фінансування; а всі консультаційні послуги, закупівля яких здійснюється в рамках Угоди про додаткове фінансування, закуповуються відповідно до розділів I та IV "Посібника з відбору та найму консультантів позичальниками Світового банку", датованого травнем 2004 року, зі змінами, унесеними у 2006 та 2010 роках (далі - Посібник з консультаційних послуг), та до положень Угоди про додаткове фінансування.

Стаття II
Гарантія

Розділ 2.01. Без граничних строків чи обмежень стосовно будь-яких його інших зобов'язань згідно з Гарантійною угодою Гарант цим беззастережно гарантує як головна відповідальна особа, а не тільки як поручитель, належну та вчасну сплату основного боргу за Позикою, процентів й інших зборів стосовно Позики й премії, у разі її існування, за дострокове погашення Позики - усе це, як встановлено в Угоді про додаткове фінансування.

Стаття III
Представник Гаранта. Адреси

Розділ 3.01. Міністр фінансів Гаранта призначається представником Гаранта для цілей розділу 10.02 Загальних умов.

Розділ 3.02. Наведені нижче адреси зазначено для цілей розділу 10.01 Загальних умов:

Для Гаранта:

Міністр фінансів
вул. Грушевського 12/2
м. Київ, 01008
Україна
Телекс: 131450
Факс: (380-44) 201-56-85
(380-44) 201-56-84

Для Банку:

International Bank for Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America
Телеграфна адреса: INTBAFRAD Washington, D.C.
Телекс: 248423 (MCI) або 64145 (MCI)
Факс:(202) 477-6391

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО Сторони цієї Гарантійної угоди, діючи через своїх належним чином уповноважених представників, розпорядилися підписати цю Угоду від їхніх відповідних імен у м. Київ, Україна, станом на дату й рік, які вперше зазначено вище.

 

Україна

 

Повноважний представник

(Підпис)

Міжнародний банк реконструкції
та розвитку

 

Повноважний представник

(Підпис)

 

Лист-додаток N 1

УКРАЇНА

4 жовтня 2011 року

International Bank for
Reconstruction and Development
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
United States of America

Про Позику N 8089-UA
(Додаткове фінансування для Другого проекту розвитку експорту)
Розділ 6.01 Загальних умов
Фінансові та економічні дані

Шановні пані та панове!

У зв'язку з Гарантійною угодою між Україною (далі - Країна-член) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі - Банк) від цієї дати й відповідною Угодою про позику між публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" (Укрексімбанк) (далі - Позичальник) та Банком від цієї дати, що передбачає надання позики (далі - Позика) для реалізації зазначеного вище Проекту, а також Загальними умовами, що застосовуються до цієї Угоди про позику та Гарантійної угоди (далі - Загальні умови), пишу від імені Країни-члена з метою викласти таке:

1. Ми розуміємо й погоджуємося з тим, що для цілей розділу 6.01 Загальних умов Банк вимагає від Країни-члена звітувати про "довгостроковий зовнішній борг" (визначений у Посібнику із системи звітування дебіторів Світового банку, датованому січнем 2000 року (далі - Посібник)) згідно з Посібником і, зокрема, повідомляти Банкові про нові "зобов'язання за позиками" (визначені в Посібнику) не пізніше ніж через 30 днів після закінчення кварталу, у якому виник борг, а також повідомляти Банкові про "операції за позиками" (визначені в Посібнику) один раз на рік не пізніше 31 березня року, що настає за звітнім роком.

2. Ми заявляємо про відсутність прав утримання (визначених у Загальних умовах), крім тих, які виключаються згідно з пунктом "c" розділу 6.02 Загальних умов, стосовно будь-яких Державних активів (визначених у Загальних умовах) як забезпечення будь-якого Зовнішнього боргу (визначеного в Загальних умовах). Відсутні жодні невиконані зобов'язання стосовно будь-якого зовнішнього державного боргу (визначеного в Посібнику). Ми розуміємо, що під час надання Позики Банк може покладатися на твердження, які викладено в цьому листі або на які в цьому листі зроблено посилання.

3. Будь ласка, підтвердіть Вашу згоду на зазначене вище, засвідчивши це підписом належним чином уповноваженого представника Банку в зазначеному далі місці.

З повагою

 

Україна

 

Повноважний представник

(Підпис)

Погоджено:

 

Міжнародний банк реконструкції
та розвитку

 

Повноважний представник

(Підпис)

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали