Додаткова копія: Імплементаційна угода між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) щодо утилізації легких озброєнь і стрілецької зброї, звичайних боєприпасів і протипіхотних мін типу ПФМ-1

ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНА УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) щодо утилізації легких озброєнь і стрілецької зброї, звичайних боєприпасів і протипіхотних мін типу ПФМ-1

ПРЕАМБУЛА

Кабінет Міністрів України та Організація НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО), які надалі іменуватимуться Сторонами,

беручи до уваги положення параграфа 2.1 Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО), від 6 грудня 2001 р.;

беручи до уваги успішну імплементацію першого етапу проекту Трастового Фонду Програми НАТО "Партнерство заради миру" протягом січня 2006 - квітня 2011 років щодо знищення 15000 тонн звичайних боєприпасів, 400000 легких озброєнь і стрілецької зброї (ЛОСЗ) і 1000 ракет до переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК);

розглядаючи пропозицію NAMSA, підготовану для Бюро політико-військових справ Державного департаменту США під назвою "Проект Трастового фонду Програми НАТО "Партнерство заради миру" (Програма НАТО/ПЗМ) з утилізації звичайних боєприпасів, легких озброєнь і стрілецької зброї та переносних зенітно-ракетних комплексів в Україні - Пропозиції на 2 етап, щодо утилізації наступних 366000 ЛОСЗ, 76000 тонн звичайних боєприпасів, включаючи протипіхотні міни типу ПФМ в Україні, що надалі іменуватиметься "Проект",

маючи намір укласти Імплементаційну угоду щодо цього Проекту, погодили таке:

Стаття 1

1.1 У рамках цієї Імплементаційної угоди, Сторони представлені такими відомствами, які відповідатимуть за виконання положень угоди:

Міністерство оборони України (МОУ) від Кабінету Міністрів України;

Агенція НАТО з технічного обслуговування і постачання (NAMSA) від ОМТЗО.

1.2. В контексті цієї Імплементаційної угоди застосовуватимуться визначення:

персонал NAMSA - військовий, цивільний та найманий за контрактом персонал, призначений, відряджений чи працевлаштований в NAMSA, за винятком персоналу з числа місцевого населення;

найманий за контрактом персонал - технічні експерти чи функціональні фахівці, чиїх послуг потребує NAMSA, і які перебувають на території України виключно з метою надання послуг NAMSA на дорадчій основі з технічних питань, або для налагодження, експлуатації та технічного обслуговування обладнання чи надання послуг, якщо ці особи не є місцевим персоналом;

місцевий персонал - персонал, найнятий NAMSA для роботи в Україні з осіб, які постійно проживають на території України або є громадянами України.

Стаття 2

Управління проектом здійснюватиметься відповідно до керівних принципів, які діють у Трастовому Фонді ПЗМ, відповідно до яких Сторони погоджуються про наступне:

Сполучені Штати Америки діятимуть як Провідна Держава цього проекту;

NAMSA виступатиме в ролі Виконавчого Агента цієї Імплементаційної угоди, на якого покладено відповідальність за імплементацію та управління Проектом від імені Провідної Держави;

МОУ нестиме відповідальність за імплементацію та управління Проектом від імені Української Сторони.

Стаття 3

3.1. Трастовий Фонд Програми НАТО/ПЗМ надаватиме лише внесок на покриття витрат з утилізації, який обмежуватиметься рівнями платежів за кількість боєприпасів та зброї, зазначених у Пропозиціях проекту. Жодних додаткових платежів від Трастового фонду, пов'язаних з такими роботами, не буде.

3.2. NAMSA, в консультаціях з Міністерством оборони України, обиратиме відповідних контракторів - виконавців робіт, проводитиме переговори та укладатиме контракти на знищення згаданих боєприпасів і зброї. Такі контракти визначатимуть рівень внеску Трастового Фонду ПЗМ на покриття витрат з відбору боєприпасів і зброї, перевезення, отримання і зберігання в центрах утилізації, процесів знищення, переробки супутніх продуктів та утилізації брухту.

3.3 Відповідно до принципів Трастового Фонду Програми НАТО/ПЗМ Уряд України забезпечуватиме достатній рівень свого внеску та підтримку проекту. Внесок Української Сторони складатиметься з фінансового та немонетарного внеску на покриття решти витрат за знищення, охорону місць зберігання, центрів утилізації та зброї і боєприпасів під час перевезень, інспектування, перепакування, завантаження, перевезення та розвантаження зброї та боєприпасів, забезпечення персоналу NAMSA службовими приміщеннями на умовах оренди.

Стаття 4

4.1 Українська Сторона погоджується, що фінансові витрати включають будь-які витрати, пов'язані з будь-якою юридичною відповідальністю, що може виникнути для NAMSA при виконанні діяльності/наданні послуг в рамках цієї Угоди. Згідно з пунктом 1 Статті 3 Меморандуму про взаєморозуміння Україна дає згоду нести фінансову відповідальність за такі витрати.

4.2 Така фінансова відповідальність включає відповідальність за будь-які витрати, якщо відмова від претензій та/або відшкодування збитків, про які йдеться у статті 4 Меморандуму про взаєморозуміння, не матиме застосування.

4.3 У випадку завдання шкоди, настання юридичної відповідальності чи втрат, спричинених третьою стороною в результаті зумисних дій чи злісної халатності персоналом NAMSA, NAMSA гарантуватиме відшкодувати будь-яких збитків згідно з законодавством України.

За жодних обставин це не повинно викликати фінансової відповідальності для ОМТЗО.

Стаття 5

5.1 Товари, обладнання, техніка, інше майно та послуги, що надаватимуться та використовуватимуться в рамках цієї Імплементаційної угоди, перелік яких попередньо узгоджений Сторонами, незалежно чи вони імпортуватимуться, експортуватимуться, купуватимуться чи іншим чином використовуватимуться в Україні, будуть звільнені від будь-яких тарифів, додаткових оплат, мит, ввізного мита, мита на експорт та іншого подібного оподаткування в Україні.

5.2 Персонал NAMSA, призначений згідно з цією Імплементаційною угодою для виконання своїх обов'язків на виконання Проекту, отримуватиме статус та захист, включаючи звільнення від оподаткування в Україні їх заробітної плати та інших виплат, отриманих від NAMSA, а також інших доходів, отриманих за межами України, як викладено в положеннях Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією Північноатлантичного договору щодо призначення офіцерів зв'язку НАТО в Україні від 9 грудня 1998 р. та Додаткового Протоколу, від 4 квітня 2008 р.

Стаття 6

6.1 Ця Імплементаційна угода набуває чинності з дати останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

6.2 Ця Імплементаційна угода укладається на період у чотири роки, термін її дії автоматично подовжуватиметься доки не будуть виконанні заходи передбачені цією Імплементаційної угодою.

6.3 Якщо одна із Сторін побажає припинити дію цієї Імплементаційної угоди то ця Сторона повинна письмово поінформувати іншу Сторону про свої наміри за шість місяців.

6.4 Якщо Сторони, за спільною згодою, обопільно вирішують припинити дію Імплементаційної угоди вони спільно покривають всі витрати, пов'язані з її припиненням.

6.5 Розбіжності в тлумаченні та застосуванні положень цієї Імплементаційної угоди вирішуватимуться Сторонами шляхом переговорів і не будуть направлені до третьої сторони для врегулювання.

6.6 Вчинено в м. ________ "___" 2011 р. у двох примірниках, кожний українською, англійською та французькою мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення чи застосування положень Імплементаційної угоди, Сторони звертатимуться до тексту англійською мовою.

 

Від імені
Кабінету Міністрів України

Від імені Організації НАТО
з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування

п. В. П. Омельянчук

п. А. Чатзідакіс

Заступник Міністра оборони України

Генеральний Менеджер NAMSA

_

Дата:

___

Дата:

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали