Додаткова копія: Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації N 003/о "Медична карта стаціонарного хворого N ____"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України14.02.2012 N 110


Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров'я
     ____
     ____

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
     ____

Код за ЄДРПОУ              |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 003/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

|__|__|__|__|__|__|N |__|__|__|__|

МЕДИЧНА КАРТА СТАЦІОНАРНОГО ХВОРОГО N _______

Госпіталізація

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділення _ палата _______
  Переводи

дата

(число, місяць, рік)

(годин, хвилин)

 

 

 

Відділення

Дата

Час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виписка
(смерть)

 

 

 

 

 

 

 

 

в поточному році з приводу даної хвороби госпіталізований

О

вперше

О

повторно

 

 

Проведено ліжко-днів ___                                                                ______

Група крові __________ Резус-приналежність RW |__|__|__|__|__|__| Віл-інфекція |__|__|__|__|__|__|
                                                                                                               (число, місяць, рік)                                (число, місяць, рік) 

Підвищена чутливість або непереносимість препарату  
___
    (найменування препарату, характер побічної дії)

1. Прізвище, ім'я, по батькові хворого ____

_________2. Стать: чоловіча - 1, жіноча - 2      3. Вік _________ |__|__|__|__|__|__|
                                                                                                                                                                                                 (число, місяць, рік)
_____________
                                                                   (повних років, для дітей: до 1-го року - місяців; до 1-го місяця - днів)

4. Постійне місце проживання: місто - 1, село - 2           ________
                                                                                                                                             (зазначити адресу: область, район, населений
_____________
                                                     пункт, номер телефону; для приїжджих - місце проживання родичів)

5. Місце роботи, спеціальність або посада
                                                                           (для учнів, студентів - місце навчання; для дітей - найменування дитячого закладу,
_
                                                   школи; для інвалідів - вид і група інвалідності, ІВВ - так, ні (підкреслити))

6. Ким направлений хворий
                                                                                                       (найменування закладу охорони здоров'я)

7. Госпіталізований(а) в стаціонар: за терміновими показаннями - 1, через ___ годин після початку
захворювання, одержання травми; в плановому порядку - 2            

8. Діагноз закладу охорони здоров'я, який направив хворого: ________
_

9. Діагноз при госпіталізації: ___________
_

10. Діагноз клінічний: _____
_

Дата встановлення: _ Лікар _
                                                                                                                                                      (прізвище, підпис)

11. Діагноз заключний клінічний: _______

а) основний __
_
_
_
___________ Код за МКХ-10
__________ |__|__|__|__|__|__|

б) ускладнення основного __
_
_
_
_

в) супутній ___
_
_
_

12. Хірургічні операції, методи знеболювання і післяопераційні ускладнення

Номер
з/п

Назва операції, код згідно з класифікатором оперативних втручань

Дата, години, хвилини

Метод знеболю-
вання

Ускладнення
(за наявності)

Хірург
(П. І. Б.)

Анестезіолог (П. І. Б.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13. Інші види лікування _____
_
_
                                                                                                                 (вказати)
для хворих на злоякісні новоутворення: 1. Спеціальне лікування: хірургічне, променеве (дистанційна гамма-терапія, рентгенотерапія, швидкі електрони, контактна і дистанційна гамма-терапія, контактна гамма-терапія і глибока рентгенотерапія); комбіноване (хірургічне і гамма-терапія, хірургічне і рентгенотерапія, хірургічне і комбіноване лікування); хіміопрепаратами, гормональними препаратами. 2. Поліативне. 3. Симптоматичне лікування.                    

14. Відмітка про видачу листка непрацездатності
N ___________ з ___________ по N ___________ з по
N ___________ з ___________ по N ___________ з по

15. Внесення діагнозу в листок непрацездатності: згоден(а), не згоден(на) (підкреслити). ________
                                                                                                                                                                               (підпис хворого)

16. Працездатність відновлена повністю - 1; знижена - 2; тимчасово втрачена - 3; стійко втрачена - 4 (у зв'язку з даним захворюванням, з інших причин - підкреслити)               

17. Висновок для тих, хто поступає на експертизу _____
_
_
_

18. Результат лікування: виписаний(а) з одужанням - 1, поліпшенням - 2, погіршенням - 3, без змін - 4, помер - 5; переведений(а) в інший лікувальний заклад - 6, здоровий(а) - 7.                               

19. Особливі відмітки (дата проведення та час стаціонарного лікування):

 

20. Відмітки щодо страхування: _________
_

Лікуючий лікар            Завідувач відділення ___________
                                                       (прізвище, підпис)                                                                                        (прізвище, підпис)

 


ЗАПИС ЛІКАРЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Скарги ........…………………………………………………………………………………………………
………………………………....…………………………………………………………………………….
....…………………………….……………………………………………………………………………….

Анамнез хвороби ......……………………………………………………………………………………….
......……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………......
......……………………………………………………………………………………………………………
......……………………………………………………………………………………………………………
......……………………………………………………………………………………………………………
......……………………………………………………………………………………………………………
.....…………………………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………………………….

Анамнез життя .............…………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………………………….

Об'єктивний стан хворого ...……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….....
.....…………………………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………......
.....…………………………………………………………………………………………………………….
......……………………………………………………………………………………………………………
.....…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………….....…………………………………………………………………………….


СКАРГИ, АНАМНЕЗ ХВОРОБИ, АНАМНЕЗ ЖИТТЯ,
об'єктивний стан хворого, попередній діагноз, план обстеження, план лікування

………….………………………………………………………………………………………....…………
.....…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………......
.....…………………………………………………………………………………………………………….
......……………………………………………………………………………………………………………
.....…………………………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………………………….
..........…………………………………………………………………………………………………………


Результати обстежень (лабораторні, ультразвукові, рентгенологічні, функціональна діагностика тощо)

Дата
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….

………….....………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….....
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….


ЩОДЕННИК

Дата
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….

………….....………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….....
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….


ЩОДЕННИК

Дата
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….

………….....………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….....
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….


ЩОДЕННИК

Дата
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….

………….....………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….....
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….


ЩОДЕННИК

Дата
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….
..………….

………….....………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….....
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….
.....…………………………………………………………………………………………….


ЛИСТОК ОГЛЯДУ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ СПЕЦІАЛІСТАМИ

………….………………………………………………………………………………………….....………
………….………………………………………………………………………………………….....………
………….………………………………………………………………………………………….....………
………….………………………………………………………………………………………….....………
………….………………………………………………………………………………………….....………
………….………………………………………………………………………………………….....………
………….………………………………………………………………………………………….....………
………….………………………………………………………………………………………….....………
………….………………………………………………………………………………………….....………
………….………………………………………………………………………………………….....………


ЛИСТОК ОГЛЯДУ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙ СПЕЦІАЛІСТАМИ

………….………………………………………………………………………………………….....………
………….………………………………………………………………………………………….....………
………….………………………………………………………………………………………….....………
………….………………………………………………………………………………………….....………
………….………………………………………………………………………………………….....………
………….………………………………………………………………………………………….....………
………….………………………………………………………………………………………….....………
………….………………………………………………………………………………………….....………
………….………………………………………………………………………………………….....………
………….………………………………………………………………………………………….....………


Медична карта стаціонарного хворого N _
                                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові хворого)

ЕПІКРИЗ (перевідний, виписний, посмертний) (підкреслити)

………….………………………………………………………………………………………….....………
………….………………………………………………………………………………………….....………
………….………………………………………………………………………………………….....………
………….………………………………………………………………………………………….....………
………….………………………………………………………………………………………….....………
………….………………………………………………………………………………………….....………
………….………………………………………………………………………………………….....………
………….………………………………………………………………………………………….....………
………….………………………………………………………………………………………….....………
………….………………………………………………………………………………………….....………

Дані обстеження:

Загальний аналіз крові ..........………………………………………………………………………………
Загальний аналіз сечі ............………………………………………………………………………………
Печінкові проби ....................………………………………………………………………………………
Копрограма ............................………………………………………………………………………………
Аналіз крові на глюкозу ....………………………. Аналіз сечі на амілазу .....…………….…………....
Аналіз сечі на діастазу ………………………. Сеча на глюкозу (з добової кількості) ......……………

……………………………………….……………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….

За результатами проведеного обстеження встановлено клінічний діагноз:

а) основний: ……….........……………………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

б) ускладнення основного: ...............………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

в) супутній: ……......……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Лікування: ………………………………....……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Лікувальні та трудові рекомендації:

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Ефективність лікування

виписаний:                                         
з одужанням - 1
з поліпшенням - 2       помер - 5
з погіршенням - 3        переведений в інший
без змін - 4                   лікувальний заклад -
                                      6


.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

 

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................


 

Підпис лікаря __ Завідувач відділення
                                                        (прізвище, підпис)                                                                                (прізвище, підпис)

"___" 20__ року

 


Огляд на коросту:            О           так
                                          О            ні

Педикульоз:                      О            так
                                          О             ні

Дата Підпис ___________

 

З режимом дня та забороною паління ознайомлений

Підпис _

Виписка з протоколу (карти) патолого-анатомічного обстеження N ____

Найменування закладу, який склав протокол:
………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………..

Дата розтину:

|__|__|__|__|__|__|
(число, місяць, рік)

Патолого-анатомічний діагноз

а) основний: ……………………......……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………....
...…………………………………………………………………………………………………………….
....…………………………………………………………………………………………………………….

б) ускладнення основного: ….........……………………………………………………………………….
....................………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

в) супутній: …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
....…………………………………………………………………………………………………………….
....…………………………………………………………………………………………………………….

Збіг клінічного і патолого-анатомічного діагнозів:

повний збіг діагнозів - 0

розбіжність діагнозів: основного - 1, супутнього - 2, ускладнень - 3, повна розбіжність - 4               (підкреслити)         

Причини розбіжності:

об'єктивні труднощі діагностики - 1, короткочасне перебування в лікарні - 2, недообстеження хворого - 3, переоцінка даних обстеження - 4, рідкісне захворювання - 5, неправильне оформлення діагнозу - 6 (підкреслити)                                                                                                                           

Причина смерті (згідно з пунктом 11 лікарського свідоцтва про смерть N _________)

  

 

 

 

I. а) _____
                             (безпосередня причина смерті)
   б) _____

    в) _____

   г) _____

 |
 |
 |
 |
 |
 |

приблизний час між початком захворювання і смертю

 

             (а, в, г - захворювання та патологічні стани, що зумовили безпосередньо причину смерті; основна причина смерті вказується в останню чергу)

II. Інші суттєві стани (конкуруючі, поєднані, фонові, підкреслити), які сприяли смерті, але не пов'язані із захворюванням чи його ускладненням, яке безпосередньо є причиною смерті

У разі смерті жінок під час вагітності або після пологів у період до одного року зазначити тиждень вагітності _________, день післяпологового періоду __________, тиждень після пологів _________

Код за МКХ-10
|__|__|__|__|__|

 

Патологоанатом

___
(прізвище, підпис)

Завідувач патолого-анатомічного відділення
(прізвище, підпис)

Завідувач відділення
_____
(прізвище, підпис) 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України14.02.2012 N 110

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 р. за N 662/20975


Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 003/о "Медична карта стаціонарного хворого N ____"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 003/о "Медична карта стаціонарного хворого N ____" (далі - форма N 003/о).

2. Форма N 003/о є основним медичним документом, що заповнюється на кожного хворого, який поступає на стаціонарне лікування. Ведеться в усіх лікарнях, стаціонарах диспансерів, клініках медичних навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, науково-дослідних інститутах, санаторіях.

3. Форма N 003/о містить всі дані щодо стану хворого протягом усього періоду перебування в стаціонарі, організації та проведення лікування, а також дані об'єктивних, функціональних, рентгенологічних, лабораторних та інших методів обстежень.

4. Форма N 003/о ведеться з метою контролю правильності організації лікувально-діагностичного процесу та використовується для надання матеріалів за запитами (правоохоронних органів, суду тощо).

5. У пунктах 1 - 9 першої сторінки форми зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові хворого, стать, вік, місце проживання згідно з паспортними даними (у разі якщо стаціонарним хворим є дитина, зазначається місце проживання її батьків або інших законних представників), місце роботи, спеціальність або посада (для учнів, студентів - місце навчання; для дітей - найменування дитячого закладу), найменування закладу охорони здоров'я, яким хворого направлено до стаціонару, та показання до госпіталізації, діагноз закладу охорони здоров'я, який направив хворого. Зазначені пункти заповнюються медичним працівником у приймальному відділенні лікарні.

6. Інші записи у формі 003/о (пункти 10 - 20), включаючи і клінічний діагноз (пункт 10), заповнює лікуючий лікар. У квадратиках пунктів 2, 4, 7, 13, 16, 18 слід вписати необхідну цифру.

7. Лікарем приймального відділення заповнюється спеціально відведений листок "Запис лікаря приймального відділення", де коротко вказуються дані анамнезу хвороби та життя, об'єктивний стан хворого, діагноз, лікування і результати обстеження.

8. У пункті 11 лікуючий лікар зазначає заключний клінічний діагноз, який складається із основного діагнозу, ускладнення основного діагнозу та супутніх захворювань.

Основний заключний клінічний діагноз (пункт 11 цієї форми) кодується лікуючим лікарем, патолого-анатомічний - лікарем-патологоанатомом згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду.

9. Якщо хворому проведено хірургічне втручання, то на другій сторінці у пункті 12 форми вказуються назва операції та код згідно з класифікатором оперативних втручань, дата та тривалість операції, метод знеболення, прізвище, ім'я, по батькові хірурга, прізвище, ім'я, по батькові анестезіолога, ускладнення при оперативному втручанні, якщо такі мали місце. Докладний опис операції проводиться в щоденнику за відповідною датою та в обліковій формі N 008/о "Журнал запису оперативних втручань в стаціонарі", затвердженій цим наказом.

10. У пункті 13 вказуються інші види лікування для онкологічних хворих: спеціальне, паліативне, симптоматичне.

11. У пунктах 14 - 16 зазначаються дані щодо тимчасової непрацездатності.

12. У пункті 17 вказується висновок для хворих, які потребують проведення медико-соціальної експертизи.

13. У пункті 18 зазначається результат лікування хворого: виписаний з одужанням - 1, поліпшенням - 2, погіршенням - 3, без змін - 4, помер - 5, переведений в інший лікувальний заклад - 6, здоровий - 7.

14. У пункті 19 "особливі відмітки" зазначаються дата і час проведення за період стаціонарного лікування профілактичного огляду на наявність злоякісного новоутворення та профілактичного огляду на виявлення туберкульозу.

15. У пункті 20 зазначаються відмітки щодо страхування хворого: наявність та номер страхового поліса, найменування компанії-страхувальника.

16. Під таблицею на титульній сторінці цієї форми при виписці або смерті хворого зазначається кількість проведених ліжко-днів, при цьому: день госпіталізації і день виписки (смерті) рахується як один день.

17. У період перебування хворого в стаціонарі форма N 003/о зберігається у папці лікуючого лікаря. Лікар здійснює записи у щоденнику про стан здоров'я та лікування хворого з періодичністю від щогодинного до щотижневого періоду залежно від стану хворого та місця його перебування (палата інтенсивної терапії, відділення анестезіології та інтенсивної терапії, відділення хірургічного, терапевтичного, психіатричного профілю тощо). Записи повинні у повному обсязі відображати зміни стану хворого (погіршення, поліпшення, повне одужання) та увесь процес лікування чи реабілітації впродовж перебування в стаціонарі. У день виписки хворого зі стаціонару запис лікаря має бути максимально детальним. Щоденникові записи потрібно формулювати коротко і чітко, обов'язково зазначати дату та час проведення огляду пацієнта. Щоденникові записи засвідчуються підписом лікуючого лікаря.

18. Призначення лікуючого лікаря записуються у щоденнику форми N 003/о та дублюються в листку лікарських призначень. Записи ведуться розбірливо, чітко, детально із зазначенням дати призначення препаратів або дати їх відміни та засвідчуються підписом лікуючого лікаря.

19. Результати огляду та консультацій хворого спеціалістами зазначаються у листку огляду та консультацій спеціалістами.

20. При виписці хворого лікуючий лікар складає виписний епікриз, у якому коротко резюмує дані про стан хворого при госпіталізації та виписці, обґрунтовує клінічний діагноз, вказує проведені обстеження та лікувальні заходи, аналізує їх ефективність, дає рекомендації щодо подальшого лікування і режиму хворого.

21. У разі смерті хворого патологоанатомом після розтину заповнюється виписка з протоколу (карти) патолого-анатомічного обстеження, який заповнюється на останній сторінці форми N 003/о; лікуючий лікар складає посмертний епікриз.

22. Виписний або посмертний епікриз засвідчується підписами лікуючого лікаря або патологоанатома та завідувача відділення.

23. У випадку смерті хворого після заповнення лікуючим лікарем чи патологоанатомом лікарського свідоцтва про смерть (форма первинної облікової документації N 106/о "Лікарське свідоцтво про смерть," затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 серпня 2006 року N 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за N 1150/13024) здійснюється запис про видачу лікарського свідоцтва про смерть на останній сторінці цієї форми згідно з пунктом 11 лікарського свідоцтва про смерть, у якому вказуються патологічні стани, що призвели до безпосередньої причини смерті, та інші патологічні стани, що сприяли смерті.

24. Форму N 003/о підписують лікуючий лікар та завідувач відділення.

25. На підставі даних форми N 003/о лікуючим лікарем заповнюється облікова форма N 066/о "Карта хворого, який вибув зі стаціонару", затверджена цим наказом (далі - форма N 066/о), після чого медична карта передається в кабінет статистики для обробки, а потім до архіву закладу охорони здоров'я.

26. За наявності у хворого побічної дії лікарських засобів лікуючий лікар повинен обов'язково зазначити результат побічної дії в медичній карті як основний, супутній діагноз або ускладнення основного захворювання, а після виписки (смерті) хворого зробити аналогічний запис у формі N 066/о з використанням подвійного кодування випадку.

27. У разі ведення форми N 003/о в електронному форматі вона повинна включати в себе всі дані, які містяться на затвердженому паперовому носії інформації.

28. Термін зберігання форми N 003/о - 25 років.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали