ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України 14.02.2012 N 110


Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров'я
________
________

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
________

Код за ЄДРПОУ                                               |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 037-1/о

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ЛИСТОК
щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда

"___" 20__ року                                                                                                                 __
                                                                                                                                                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові лікаря)

Номер з/п

Години прийому

Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта

Кількість повних років

Порядковий номер відвідування

Номер медичної карти стоматоло-
гічного хворого, номер наряду

Місце проживання (житель міста (м), села (с))

Група населення
(ДГ, Ш, С, В, Р, ДПК, Д)

Діагноз

Комплекс виконаного лікування чи його етап, включаючи суміжні спеціальності

Вид знебо-
лювання

Відпрацьовано умовних одиниць працеємкості (УОП)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактично відпрацьовано за графіком

Підпис лікаря _________                         __________ год. _________ хв.          

                                         Дата заповнення "___" 20__ р.                                                                         


 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України14.02.2012 N 110

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 р. за N 673/20986


Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 037-1/о "Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 037-1/о "Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда" (далі - форма N 037-1/о).

2. Форма N 037-1/о заповнюється щоденно лікарями-стоматологами-ортопедами, які надають стоматологічну допомогу населенню: стоматологічних поліклінік, стоматологічних відділень і кабінетів амбулаторій, поліклінік, лікарень, диспансерів, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації, госпіталів для інвалідів війни, жіночих консультацій, лікарських пунктів охорони здоров'я незалежно від підпорядкування і форми власності.

3. У графі 1 проставляється порядковий номер пацієнта, який звернувся за стоматологічною допомогою, або здорового пацієнта (консультація, профілактичний огляд).

4. У графі 2 вказується час прийому хворого (години і хвилини). Дані графи використовуються для планування часу роботи лікаря, для розподілу навантаження з обліком об'єму здійснюваних лікувально-профілактичних заходів.

5. У графі 3 вказуються прізвище, ім'я, по батькові пацієнта.

6. У графі 4 - кількість повних років.

7. У графі 5 вказується порядковий номер відвідування стоматолога даним пацієнтом (первинне чи повторне).

Первинним вважається перше звернення за стоматологічною допомогою у звітному році незалежно від характеру звернення. Первинний хворий (первинне звернення) позначається цифрою 1, усі наступні відвідування - відповідною цифрою.

8. У графі 6 вказуються номер медичної карти стоматологічного хворого (форма 043/о, затверджена цим наказом), номер наряду.

9. У графі 7 реєструється місце проживання хворого: житель міста, села.

10. У графі 8 вказуються відповідні групи населення, які зазначаються символами:

ДГ - декретована група (діти та підлітки, інваліди, пенсіонери, учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи); Ш - школярі; С - студенти; В - вагітні; Р - робітники промислових підприємств; допризовний контингент - ДПК.

Якщо даний пацієнт перебуває на диспансерному обліку, доповнюється символ Д.

11. У графі 9 вказується діагноз, з приводу якого пацієнт звернувся до лікаря. Допускається запис із застосуванням умовних позначень (скорочень) і формули зубів. Для прискорення і зручності запису вноситься відповідна римська цифра, яка характеризує шифр групової патології:

I - патологія твердих тканин зуба;

II - патологічне стирання зубів;

III - адентія часткова вторинна;

IV - адентія часткова вторинна, ускладнена деформацією зубних дуг;

V - адентія повна вторинна;

VI - пародонтит, пародонтоз;

VII - аномалії і деформації;

VIII - складна щелепно-лицьова патологія;

IX - хвороби скронево-нижньощелепного суглоба.

У цій графі можна вказувати одну або декілька цифр, які характеризують поєднання ураження зубощелепної системи.

У графі 10 в скороченій формі записується лікувальний етап. Наприклад, припасування коронок на 4, 7, 5 зуби; визначення центральної оклюзії; зняття відбитків; консультація з іншим фахівцем тощо.

12. У графі 11 вказується вид знеболювання: у чисельнику - місцеве, у знаменнику - загальне.

13. У графі 12 - кількість всього відпрацьованих умовних одиниць працеємкості - УОП (згідно з класифікатором процедур).

При невідповідності часу роботи лікаря за графіком з фактично відпрацьованою кількістю годин адміністрація закладу охорони здоров'я у формі N 037-1/о вказує причину втрати часу: хвороба, відсутність електроенергії, води тощо.

14. На підставі даних форми N 037-1/о заповнюється "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда" (далі - щоденник) (форма N 039-4/о, затверджена цим наказом).

15. Контроль за правильністю ведення форми N 037-1/о проводить керівник закладу, якому підпорядкований лікар; він включає в себе порівняння даних щоденника з даними медичної карти стоматологічного хворого (форма N 043/о, затверджена цим наказом).

16. Форма N 037-1/о підписується та датується лікарем-стоматологом-ортопедом, у якого хворий перебуває під диспансерним наглядом.

17. У разі ведення форми N 037-1/о в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

18. Термін зберігання форми N 037-1/о - 1 рік після звітного періоду.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали