ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України14.02.2012 N 110


Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров'я
____
____

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
____

Код за ЄДРПОУ                                               |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 037-2/о

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України
|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

ЛИСТОК
щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта

"___" 20__ року                                                                                                                       __
                                                                                                                                                                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові лікаря)

Номер з/п

Години прийому

Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта

Кількість повних років

Порядковий номер відвідування (первинне, повторне)

Номер медичної карти стоматоло-
гічного хворого, номер наряду

Місце проживання (житель міста (м), села (с))

Діагноз

Комплекс виконаного лікування чи його етап, включаючи суміжні спеціальності

Відмітка про закінчення лікування, консультації та інше

Відпрацьовано умовних одиниць працеємкості
(УОП)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фактично відпрацьовано за графіком
Підпис лікаря _____                                                ________ год.     _______ хв.              

               Дата заповнення "___" 20__ р.

 


 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України14.02.2012 N 110

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 р. за N 674/20987


Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 037-2/о "Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 037-2/о "Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта" (далі - форма N 037-2/о).

2. Форма N 037-2/о заповнюється лікарями-стоматологами-ортодонтами закладів охорони здоров'я, які надають стоматологічну (ортодонтичну) допомогу населенню: стоматологічних поліклінік, стоматологічних відділень і кабінетів амбулаторій, поліклінік, лікарень, диспансерів, науково-дослідних інститутів незалежно від підпорядкування та форми власності.

3. Форма N 037-2/о використовується для обліку роботи, яка проводиться лікарями-стоматологами-ортодонтами за один день.

4. У графі 1 зазначається порядковий номер пацієнта, який звернувся за стоматологічною допомогою в цей день.

5. У графі 2 вказуються години прийому пацієнта (хворого). Дані цієї графи використовуються для планування часу, обліку об'єму здійснюваних лікувально-профілактичних заходів.

6. У графі 3 вказуються прізвище, ім'я, по батькові пацієнта.

7. У графі 4 зазначається кількість повних років пацієнта.

8. У графі 5 вказується порядковий номер відвідування (первинне, повторне). При заповненні форми N 037-2/о необхідно враховувати, що первинним вважається перше звернення хворого за стоматологічною допомогою у звітному році незалежно від причини звернення.

9. У графі 6 зазначається номер медичної карти стоматологічного хворого.

10. У графі 7 вказується місце проживання пацієнта: житель міста чи села.

11. У графі 8 зазначається діагноз, з приводу якого відбулося відвідування. Допускається запис з скороченням із застосуванням умовних позначень і формули зубів. За наявності різних діагнозів усі вони вказуються в даній графі умовними позначеннями.

12. У графі 9 вказується комплекс виконаного лікування чи його етап, включаючи суміжні спеціальності.

13. У графі 10 вказуються дані про закінчення лікування, консультації тощо.

14. У графі 11 зазначається кількість відпрацьованих умовних одиниць працеємкості згідно з класифікатором процедур.

15. При невідповідності часу роботи лікаря за графіком фактично відпрацьованій кількості годин адміністрація у формі N 037-2/о вказує причину втрати часу: хвороба, відсутність електроенергії, води тощо.

16. На підставі даних форми N 037-2/о заповнюється форма первинного обліку N 039-3/о "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)", затверджена цим наказом.

17. Форма N 037-2/о підписується та датується лікарем-стоматологом-ортодонтом, в якого хворий перебуває під диспансерним наглядом.

18. У разі ведення форми N 037-2 в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

19. Термін зберігання форми N 037-2/о - 1 рік після звітного періоду.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали