ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України14.02.2012 N 110


Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров'я
__
__

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
____

Код за ЄДРПОУ |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 008/о

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ МОЗ України
|__|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

ЖУРНАЛ
запису оперативних втручань у стаціонарі

Почато "___" _ 20__ року                             Закінчено "___" _ 20__ року__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Операція N __

 

від |__|__|__|__|__|__|
          (число, місяць, рік)


1. Прізвище, ім'я, по батькові хворого _________

7. Медична карта стаціонарного хворого

______

номер _

2. Хірург __________

8. Асистенти __

3. Анестезіолог ____

__

______

9. Операційна медсестра ____

4. Діагноз до операції ___________

_

______

_

5. Вид анестезії ____

 

6. Діагноз після операції _


_

ОПИС ОПЕРАЦІЇ
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

10. Опис препарату (видаленого органа, частини органа)_
_
_
_
_
_

Підпис хірурга


 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України14.02.2012 N 110

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 р. за N 665/20978


Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 008/о "Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 008/о "Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі" (далі - форма N 008/о).

2. Форма N 008/о заповнюється лікарями-хірургами розбірливо. Після завершення оперативного втручання обов'язково завіряється підписом лікаря, який проводив операцію.

3. У формі N 008/о реєструються всі оперативні втручання, які проведені в стаціонарі.

На кожне оперативне втручання відводиться окремий листок, у якому вказуються прізвище, ім'я, по батькові хворого, прізвища та ініціали хірурга (пункт 2), анестезіолога (пункт 3), діагноз до операції (пункт 4), вид анестезії, що застосовувалась (пункт 5), діагноз після операції (пункт 6), а також зазначаються номер медичної карти стаціонарного хворого, прізвища та ініціали асистентів і операційної медичної сестри. У цьому листку надається детальний опис ходу операції, де вказуються вид знеболення, доза наркотичного препарату, відмічається тривалість операції, стан хворого під час оперативного втручання, а також вказуються лікувальні заходи, які проводились в період проведення оперативного втручання (ін'єкції препаратів, дача кисню тощо).

4. Форма N 008/о ведеться у кожній операційній окремо (для чистих або гнійних операцій).

5. Форма N 008/о має бути пронумерована, прошита, засвідчена підписом керівника та печаткою закладу охорони здоров'я.

6. У разі ведення форми N 008/о в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

7. Термін зберігання форми N 008/о - 50 років.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали