ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України14.02.2012 N 110


Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров'я
_______
_______

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
_______

Код за ЄДРПОУ    

 

 
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 088/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

 

Направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК)

Дата видачі "___" 20__ року

1. Прізвище, ім'я, по батькові хворого ___

2. Дата народження

 

3. Стать: чоловік - 1, жінка - 2

 


4. Місце проживання хворого __________

5. Інвалід групи _________

6. Місце роботи __________

7. Адреса місця роботи ____

8. Спеціальність ___ посада

9. Найменування закладу охорони здоров'я, який направив хворого

10. Під наглядом лікувально-профілактичного закладу

                   з "___" 20__ року

11. Історія даного захворювання (початок, розвиток, перебіг, дати загострень; проведені лікувально-профілактичні заходи, заходи щодо відновлення працездатності): ______
12. Частота і тривалість тимчасової непрацездатності (відомості за останні 12 місяців):


 

з якого і по яке число місяця

найменування хвороби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Зміна професії або умов роботи за останній рік: ____


14. Стан хворого при направленні на МСЕК (дані об'єктивного обстеження хірурга, невропатолога та інших спеціалістів): ____


15. Рентгенологічні дослідження та інші дослідження: _


16. Лабораторні дослідження: __________17. Діагноз при направленні на МСЕК:

а) основне захворювання (клінічна характеристика за прийнятою класифікацією, ступінь порушення функцій організму) ________б) супутні захворювання: __в) ускладнення: __________
18. Підстава для направлення на МСЕК: наявність ознак інвалідності, закінчення терміну інвалідності, переогляд, терміновий переогляд, продовження (непродовження) листка непрацездатності (підкреслити).

Голова ЛКК

_____

Члени комісії:

_____
_____
_____
_____
         (прізвища, імена, по батькові)


               М. П.

"___" 20__ року


 

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України14.02.2012 N 110

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 р. за N 695/21008


Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 088/о "Направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК)"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 088/о "Направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК)" (далі - форма N 088/о).

2. Форма N 088/о заповнюється лікуючим лікарем закладу охорони здоров'я за місцем проживання чи лікування хворого, підписується головою і членами лікарсько-консультаційної комісії і надсилається в медико-соціально-експертну комісію (далі - МСЕК).

3. Підставами для направлення на МСЕК є, зокрема, наявність ознак інвалідності, закінчення терміну інвалідності, необхідність продовження листка непрацездатності.

4. На кожного хворого (інваліда), який направляється на МСЕК, заповнюється один бланк форми N 088/о, який зберігається в акті огляду МСЕК протягом 50 років.

5. У графах 1 - 4 вказуються паспортні дані хворого (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, стать, місце проживання).

6. Графа 5 заповнюється в тому випадку, якщо хворий повторно направляється на МСЕК для переогляду з метою продовження терміну інвалідності чи у разі погіршення стану здоров'я.

7. У графах 6 - 8 вказуються місце роботи хворого, адреса місця роботи, спеціальність, за якою працює хворий, займана посада.

8. У графах 9, 10 зазначаються найменування закладу охорони здоров'я, який направив хворого на МСЕК, та з якого часу хворий перебуває під наглядом даного закладу.

9. У графах 11 - 13 зазначаються історія розвитку захворювання, з приводу якого хворий направляється на МСЕК, відомості про тимчасову втрату працездатності за останні 12 місяців, зміну професії, умов праці за останній рік у зв'язку з даним захворюванням.

10. Стан хворого на час направлення на МСЕК, дані про рентгенологічні, лабораторні та інші дослідження заповнюються у графах 14 - 16.

11. У графі 17 вказується діагноз при направленні хворого на МСЕК: основний, супутні захворювання та ускладнення основного захворювання. Діагноз вписується розбірливо, без скорочень.

12. У графі 18 вказується причина направлення хворого на МСЕК.

13. Заповнена форма N 088/о завіряється головою лікарсько-консультаційної комісії (прізвище, ім'я та по батькові, підпис) та її членами, завіряється печаткою закладу охорони здоров'я, який направив хворого на МСЕК.

14. За результатами огляду хворого (інваліда) та прийнятого рішення лікарем-експертом МСЕК заповнюється "Повідомлення лікувально-профілактичного закладу про рішення МСЕК", яке підписується головою МСЕК і повертається до закладу охорони здоров'я, який направив хворого (інваліда) на МСЕК. "Повідомлення лікувально-профілактичного закладу про рішення МСЕК" зберігається в амбулаторній карті весь термін її зберігання.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали