ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України14.02.2012 N 110 (Форма N 110)


Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров'я
________
________

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
________

Код за ЄДРПОУ          

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 
Форма первинної облікової документації
N 050/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

 

ЖУРНАЛ
запису рентгенологічних досліджень, магніторезонансних томографій

Почато "___" 20__ року

Закінчено "___" 20__ року


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Номер з/п

Дата дослідження

Прізвище, ім'я, по батькові обстежуваного

Місце проживання

Вік (повних років), у дітей до року - число повних місяців і днів

Найменування закладу (його підрозділу), який направив хворого на дослідження

Номер медичної карти стаціонарного (амбулаторного) хворого

Діагноз при направленні

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Область дослідження

Види рентгенологічного дослідження хворого (просвічування, профілактична, діагностична флюорографія, діагностична та профілактична рентгенограми органів грудної клітки, електрорентгенографія, спеціальна методика, магнітнорезонансна томографія)

Число знімків, діагностичних флюорограм, електрорентгенограм (їх формат)

Висновок та підпис лікаря-рентгенолога

Число досліджень

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України14.02.2012 N 110 (Форма N 110)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 2012 р. за N 693/21006


Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 050/о "Журнал запису рентгенологічних досліджень, магніторезонансних томографій"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 050/о "Журнал запису рентгенологічних досліджень, магніторезонансних томографій" (далі - форма N 050/о).

2. Форма N 050/о ведеться в усіх закладах охорони здоров'я, які надають амбулаторну і стаціонарну допомогу та мають рентгенологічні відділення (кабінети).

3. Реєстрації у формі N 050/о підлягають усі особи, які направлені для проведення рентгенологічних досліджень як діагностичних, так і з метою профілактики.

4. У графі 1 проставляється порядковий номер дослідження.

5. У графі 2 зазначається дата дослідження.

6. У графі 3 повністю вказуються прізвище, ім'я, по батькові обстежуваного.

7. У графі 4 вказується місце проживання хворого згідно з паспортними даними (у разі якщо хворим є дитина, зазначається місце проживання її батьків або інших законних представників).

8. У графі 5 вказується вік хворого; у дітей до 1 року - число повних місяців і днів.

9. У графі 6 зазначається найменування закладу, його підрозділу, який направив хворого на дослідження.

10. У графі 7 вказується номер медичної карти стаціонарного (амбулаторного) хворого.

11. У графі 8 зазначається діагноз хворого при направленні у рентгенологічний кабінет.

12. У графі 9 вказується область дослідження. При одномоментному дослідженні двох і більше локалізацій кожна з них зазначається окремим рядком.

13. У графі 10 зазначаються проведені рентгенологічні дослідження: просвічування, профілактична, діагностична флюорографія, діагностична та профілактична рентгенограми органів грудної клітки, електрорентгенографія, спеціальні методики, магніторезонансна томографія. Дослідження спеціальними методиками заповнюється повністю (наприклад, ангіографія, томографія тощо); інші дослідження вписуються скорочено шляхом внесення початкових букв: П - просвічування, З - знімки, Е - електрорентгенограми.

14. У графі 11 вказується кількість зроблених знімків, електрорентгенограм, флюорограм, включно зі знімками, які зроблені з використанням спеціальних методик.

15. У графі 12 вписується висновок (діагноз) та підпис лікаря-рентгенолога.

16. У графі 13 зазначається кількість досліджень, яка повинна відповідати кількості обстежених осіб, за винятком випадків, коли одномоментно обстежуються органи двох і більше локалізацій. Дані форми N 050/о використовуються при заповненні відповідного розділу форми звітності N 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20__", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 липня 2007 року N 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за N 1018/14285.

17. У разі ведення форми N 050/о в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

18. Термін зберігання форми N 050/о - 5 років.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали