Найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління якого перебуває заклад охорони здоров'я,
___
___
Найменування та місцезнаходження закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма,
___

Код за ЄДРПОУ                                                           |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 510/о

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України21 березня 2012 року N 182 (Форма N 182)

 
КНИГА
складського обліку лікарських засобів, молочних сумішей
у закладах охорони здоров'я, що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим особам

         Відповідальна особа _________
                                                                                                               (П. І. Б.)

   Почато "___" 20__ року                                                                                                            Закінчено "___" 20__ року


Зміст

N з/п

Найменування лікарського засобу 
(повне торгове найменування, форма випуску)

Сторінка

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

N з/п

Найменування лікарського засобу 
(повне торгове найменування, форма випуску)

Сторінка

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Найменування лікарського засобу ______
                                                                                        (повне торгове найменування, форма випуску)

6. Виробник _________

2. Міжнародне непатентоване найменування ___________

7. Реєстраційне посвідчення ___, дійсне до _________
                                                          (номер, дата)

3. Серія _ 4. Термін придатності ____ 5. Одиниця виміру __
                                                                                                                                 (таблетки, упаковки, флакони тощо)

8. Сертифікат якості ____
                                                         (номер, дата)

9. Ціна за одиницю виміру _

Таблиця 1000

 


Документ про розподіл (видавець, номер, дата)

Надійшло

Видано

Залишок

дата

постачальник, номер і дата документа

кількість

дата

кількість

кому видано

заклад охорони здоров'я, відділення або структурний підрозділ закладу охорони здоров'я

назва, номер і дата документа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот за _______ місяць _____
                                                          (підпис гол. бухгалтера)

х

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України21.03.2012 N 182 (Форма N 182)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 травня 2012 р. за N 796/21109


ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 510/о "Книга складського обліку лікарських засобів, молочних сумішей у закладах охорони здоров'я, що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим особам"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 510/о "Книга складського обліку лікарських засобів, молочних сумішей у закладах охорони здоров'я, що надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим особам" (далі - форма N 510/о).

2. Форма N 510/о заповнюється закладами охорони здоров'я державної та комунальної власності, які отримують медикаменти: антиретровірусні препарати, препарати для лікування та профілактики опортуністичних інфекцій (далі - лікарські засоби), молочні суміші для надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД особам.

3. Форма N 510/о ведеться окремо залежно від джерел фінансування. Допускається окреме ведення форми N 510/о з метою використання (для антиретровірусної терапії, для післяконтактної профілактики, для профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, для лікування та профілактики опортуністичних інфекцій), за найменуваннями лікарських засобів.

4. Форма N 510/о заповнюється відповідальною особою, що відповідає за зберігання та видачу лікарських засобів зі складу закладу охорони здоров'я.

5. Форма N 510/о повинна бути пронумерована, прошнурована та підписана головним бухгалтером закладу охорони здоров'я та завірена печаткою закладу охорони здоров'я.

6. Форма N 510/о заповнюється при кожному надходженні та видачі лікарських засобів, молочних сумішей.

7. На одній сторінці обліковується один лікарський засіб з однаковим торговим найменуванням, формою випуску, серією препарату, терміном придатності, реєстраційним посвідченням, сертифікатом якості, ціною тощо.

8. Для обліку одного лікарського засобу можна залишити декілька сторінок. У випадку закінчення сторінки зробити перенос на іншу, при цьому вказати: "Перенесено на сторінку N ___". У разі початку нової сторінки заповнювати пункти 1 - 9 повністю.

9. У змісті форми N 510/о зазначаються найменування лікарського засобу (повне торгове найменування, форма випуску) та номери сторінок, на яких обліковується цей лікарський засіб.

10. У рядку 1 зазначаються повне торгове найменування лікарського засобу, молочної суміші, форма випуску відповідно до прибуткового документа.

10.1. У рядку 2 зазначається міжнародне непатентоване найменування лікарського засобу, молочної суміші.

10.2. У рядку 3 зазначається серія отриманого лікарського засобу, молочної суміші.

10.3. У рядку 4 зазначається термін придатності отриманого лікарського засобу, молочної суміші.

10.4. У рядку 5 словами прописується одиниця виміру лікарського засобу (упаковка, таблетка, капсула, ампула, флакон), молочної суміші (коробка) відповідно до прибуткового документа.

10.5. У рядку 6 зазначаються виробник та країна виробника отриманого лікарського засобу, молочної суміші.

10.6. У рядку 7 зазначаються номер та дата реєстраційного посвідчення на лікарський засіб, молочну суміш та термін його (її) дії придатності.

10.7. У рядку 8 зазначаються номер та дата сертифіката якості на лікарський засіб, молочну суміш.

10.8. У рядку 9 зазначається ціна за одиницю виміру отриманого лікарського засобу, молочної суміші відповідно до прибуткового документа.

11. У графі 1 таблиці 1000 зазначаються найменування документа про розподіл (наказ, лист тощо), видавець, номер та дата цього документа.

11.1. У графі 2 зазначаються цифровим способом число, місяць та рік надходження лікарського засобу.

11.2. У графі 3 зазначаються найменування постачальника, яке вказане в прибутковому документі, номер і дата цього прибуткового документа.

11.3. У графі 4 зазначається цифровим способом кількість лікарського засобу, молочної суміші, який(а) надійшов(ла).

11.4. У графі 5 зазначаються цифровим способом число, місяць та рік видачі лікарського засобу, молочної суміші.

11.5. У графі 6 зазначається цифровим способом кількість лікарського засобу, молочної суміші, який(у) видано.

11.6. У графі 7 зазначається заклад охорони здоров'я або структурний підрозділ закладу охорони здоров'я, якому видано лікарський засіб, молочну суміш.

11.7. У графі 8 зазначаються номер та дата видаткового документа.

11.8. У графі 9 зазначається цифровим способом кількість лікарського засобу, молочної суміші, яка залишилася після видачі.

11.9. У кінці кожного місяця, у наступному рядку після останньої проведеної операції за цей місяць, у графах з кількісним виразом, які відповідають графам 4, 6, 9, робиться сумарний підрахунок кількості лікарського засобу у вигляді "Оборот за місяць" та підписується головним бухгалтером. У цих графах незалежно від одиниць виміру поруч з кількісним сумарним підрахунком лікарського засобу в дужках прописуються цілі упаковки (флакони, коробки тощо), а через кому зазначається кількість таблеток (капсул, мл, мг тощо) від неповної упаковки (флакону, коробки тощо). Кількість рядків визначається кількістю здійснених операцій за місяць.

12. Термін зберігання форми N 510/о після закінчення 3 роки. Форма N 510/о зберігається в закладі охорони здоров'я.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали