Додаткова копія: Інструкція щодо заповнення форми звітності N 1-МШ (зведена річна) "Зведений звіт мистецьких шкіл, спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів) системи Міністерства культури України"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України26 жовтня 2018 року N 934

ЗВІТНІСТЬ

Зведений звіт
мистецьких шкіл, спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів) системи Міністерства культури України

(станом на 01 вересня 20___ року)

Подають

Термін подання

Структурні підрозділи з питань культури виконавчих органів міських, районних рад, виконавчих органів місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад, районних державних адміністрацій - структурним підрозділам з питань культури обласних, Київської міської державних адміністрацій

не пізніше
01 жовтня

Структурні підрозділи з питань культури обласних, Київської міської державних адміністрацій - Міністерству культури України

не пізніше
10 жовтня


 

 

Форма N 1-МШ
(зведена річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінкультури
від 26.10.2018 р. N 934
(за погодженням з Держстатом)

Респондент:
найменування: _
__
місцезнаходження: __________
__
                   (поштовий індекс, Автономна Республіка Крим, область, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, N будинку, корпусу,
                                                                                                  N квартири, офісу, e-mail)
___
___
тип місцевості: 1 - міська місцевість, 2 - сільська місцевість _
тип та код типу закладу: ______
форма власності:
                                                                                            (державна, комунальна, приватна)
джерело фінансування: _______
                                                      (державний бюджет, бюджет Автономної Республіки Крим та обласний, районний, міський, районний у містах,
                                                     об'єднаної територіальної громади, кошти юридичних та фізичних осіб або інші джерела не заборонені
                                                     законодавством)


 

Розділ I. Матеріально-технічна база закладів

 

N
рядка

Усього

У сільській
 місцевості

Типи закладів:

музичні

спеціалізовані
 музичні школи (школи-інтернати)

художні

спеціалізовані
 художні школи (школи-інтернати)

школи мистецтв

хореографічні

інші типи

усього

у сільській
 місцевості

усього

у сільській
 місцевості

усього

у сільській
 місцевості

усього

у сільській
 місцевості

усього

у сільській
 місцевості

усього

у сільській
 місцевості

усього

у сільській
 місцевості

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Загальна кількість закладів, од.

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна площа всіх приміщень закладів, м2

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі
здана в оренду, м2

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість
окремих будівель

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З них:
1 будівля

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 будівлі

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 будівлі

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

більше будівель

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість закладів, у яких є приміщення та споруди

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З них:
концертна (глядацька) зала

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хореографічна
зала

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бібліотека

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інше (зазначити)

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість закладів, які потребують капітального ремонту

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість закладів, які перебувають в аварійному стані

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість закладів, в яких організовано безперешкодний доступ для учнів з особливими освітніми потребами:

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до I поверху

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до II поверху

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до III поверху

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до IV поверху

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Кількість і склад педагогічних працівників закладу

 

N
рядка

Усього

З них:

З графи
 1 - пенсіонерів,
 осіб

З графи 1: кількість працівників, які мають стаж педагогічної роботи

Кількість
 зайнятих
 ставок,
 од.

Кількість
 вакансій,
 од.

освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень

з них: кількість
 жінок

спеціаліст або магістр

бакалавр

молодший спеціаліст

до 2 років

від 2 до 10 років

понад
 10 років

мистецька
 (відповідає
 предмету
 викладання)

педагогічна

інша

мистецька
 (відповідає
 предмету
 викладання)

педагогічна

інша

мистецька
 (відповідає
 предмету
 викладання)

педагогічна

інша

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Кількість педагогічних працівників - усього, осіб
(сума даних рядків 02 - 05)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З них:
штатних

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зовнішніх сумісників

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутрішніх сумісників

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

які працюють за цивільно-правовою угодою

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогічні працівники (без керівників закладів і педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом) (сума даних рядків 07 - 09)

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З них:
викладачі,
концертмейстери

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методисти (за посадою)

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

майстри виробничого навчання

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 06 - педагогічні працівники, які мають:
науковий ступінь

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

почесні звання

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директори закладів

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступники директорів закладів

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядків 12, 13 - керівники, які мають:
науковий ступінь

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

почесні звання

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі педагогічні працівники, які працюють за основним місцем роботи (сума даних рядків 06, 12, 13)

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З них:
віком до 30 років

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 - 40 років

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 - 50 років

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 - 55 років

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понад 55 років

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 16 - педагогічні працівники у сільській місцевості

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, педагогічні працівники, які працюють за сумісництвом (сума даних рядків 24 - 28)

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З них:
викладачі,
концертмейстери

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методисти (за посадою)

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

майстри виробничого навчання

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директори

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заступники директорів

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фахівці, залучені до освітнього процесу (у тому числі сумісники)

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З них:
інші фахівці в сільській місцевості

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Дані щодо атестації, сертифікації педагогічних працівників

 

N рядка

Кількість педагогічних працівників, які у звітному періоді пройшли

атестацію

сертифікацію

А

Б

1

2

Кількість педагогічних працівників - усього, осіб
(сума рядків 02 - 06)

01

 

 

з них:
педагогічні працівники, які мають тарифний розряд

02

 

 

педагогічні працівники, які мають кваліфікаційні категорії: "спеціаліст"

03

 

 

"спеціаліст другої категорії"

04

 

 

"спеціаліст першої категорії"

05

 

 

"спеціаліст вищої категорії"

06

 

 

З рядка 05, 06 - педагогічні працівники, які мають педагогічні звання "старший викладач"

07

 

 

З рядка 06 - педагогічні працівники, які мають педагогічні звання: "викладач-методист"

08

 

 

Розділ IV. Склад здобувачів мистецької освіти за напрямами роботи закладів

 

N
рядка

Кількість учнів, осіб

Відсоток
 охоплення
 дітей початковою
 мистецькою
 освітою

З графи 1: кількість учнів, які навчаються (навчалися) на відділеннях (відділах) мистецьких спеціальностей

 

усього

у сільській
 місцевості

з них:
кількість
 дівчат

фортепіано

народні
 інструменти

духові
 та ударні
 інструменти

струнні
 та смичкові
 інструменти

хорове
 мистецтво

художнє
 мистецтво

хореографічне
 мистецтво

театральне
 мистецтво

фольклорне
 мистецтво

кіно-, мультимедійне
 мистецтво

циркове
 мистецтво

інше (зазначити)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Усього

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі (з рядка 01):
з багатодітних і малозабезпечених сімей

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з особливими освітніми потребами

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчаються за програмами додаткових освітніх послуг

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розпочали навчання за освітньою програмою в звітному періоді

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того:
завершили навчання за програмою в звітному періоді

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продовжили навчання за наступним освітнім рівнем

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Надходження та використання коштів*

 

 

Надходження грошових коштів, тис. грн

Використання грошових коштів, тис. грн

N рядка

усього

у тому числі

кошти з (державного) місцевого бюджету

плата за навчання за освітніми програмами, які фінансуються за рахунок (державного) місцевого бюджету (фактична)

плата за навчання за програмами додаткових освітніх послуг

А

В

1

2

3

4

5

Усього

01

 

 

 

 

 

з них:
у міській місцевості

02

 

 

 

 

 

у сільській місцевості

03

 

 

 

 

 

музичні школи

04

 

 

 

 

 

з них:
у міській місцевості

05

 

 

 

 

 

у сільській місцевості

06

 

 

 

 

 

спеціалізовані музичні школи (школи-інтернати, усього

07

 

 

 

 

 

з них:
у міській місцевості

08

 

 

 

 

 

у сільській місцевості

09

 

 

 

 

 

художні школи

10

 

 

 

 

 

з них:
у міській місцевості

11

 

 

 

 

 

у сільській місцевості

12

 

 

 

 

 

спеціалізовані художні школи (школи-інтернати), усього

13

 

 

 

 

 

з них:
у міській місцевості

14

 

 

 

 

 

у сільській місцевості

15

 

 

 

 

 

школи мистецтв

16

 

 

 

 

 

з них:
у міській місцевості

17

 

 

 

 

 

у сільській місцевості

18

 

 

 

 

 

хореографічні школи

19

 

 

 

 

 

з них:
у міській місцевості

20

 

 

 

 

 

у сільській місцевості

21

 

 

 

 

 

вечірні школи

22

 

 

 

 

 

з них:
у міській місцевості

23

 

 

 

 

 

у сільській місцевості

24

 

 

 

 

 

інші типи закладів
(зазначити)

25

 

 

 

 

 

з них:
у міській місцевості

26

 

 

 

 

 

у сільській місцевості

27

 

 

 

 

 


* Дані наводяться за попередній календарний (фінансовий) рік.

Керівник

_______
(підпис)

_
(П. І. Б.)

Виконавець

_______
(підпис)

_
(П. І. Б.)

Телефон _______,

факс ,

електронна пошта __________

 

Начальник відділу мистецької
і художньої освіти

Т. Колос

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України26 жовтня 2018 року N 934

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 листопада 2018 р. за N 1317/32769

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 1-МШ (зведена річна) "Зведений звіт мистецьких шкіл, спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів) системи Міністерства культури України"

I. Загальні положення

1. Зведений звіт за формою N 1-МШ (далі - зведений звіт) складають структурні підрозділи з питань культури обласних, Київської міської державних адміністрацій, виконавчих органів місцевого самоврядування щодо закладів освіти мистецького спрямування (мистецькі школи: музичні, художні, хореографічні школи, школи мистецтв тощо) незалежно від форм власності (далі - заклад), крім спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів), що належать до сфери управління Міністерства культури України.

2. В адресній частині зведеного звіту зазначається повне найменування органу, що складає звіт, яке має зазначатися без скорочень. У рядку "місцезнаходження" зазначається поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку, номер телефону, номер факсу та електронна адреса органу, що складає звіт.

3. Розділи I - IV зведеного звіту заповнюються на підставі даних станом на початок поточного навчального року, розділ V - за попередній календарний (фінансовий) рік.

4. Текстова частина зведеного звіту заповнюється українською мовою. У звіті мають бути заповнені всі показники. У разі відсутності показника ставиться прочерк. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що вносяться до звіту.

5. Дані заповнюються в одиницях виміру, зазначених у формі. Зведений звіт підписує керівник або його заступник.

6. Якщо після відправлення зведеного звіту до нього вносилися зміни та доповнення, потрібно протягом одного робочого дня повідомити про це адресата.

7. Цифрові позначення зазначаються арабськими цифрами.

8. Зведений звіт складається за кожною формою власності (державна, комунальна, приватна) окремо.

II. Заповнення розділу I "Матеріально-технічна база закладу"

1. До графи 1 включаються дані про загальну кількість закладів на початок навчального року.

2. До графи 2 включаються дані про кількість закладів, які знаходяться у сільській місцевості.

3. Графи 3 - 16 містять дані відповідно до типів закладів.

4. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.

5. Дані графи 2 дорівнюють сумі даних граф 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

6. У рядку 01 містяться дані про загальну кількість закладів.

7. У рядку 02 містяться дані про площу всіх приміщень, які належать закладам, крім площі, що використовується як склади, підвали та надвірні будівлі. Дані рядка 03 включають також площу, здану в оренду.

8. Дані у рядках 02 - 08 наводяться у цілих числах. У рядках 04 - 08 містяться дані лише про ті окремі будівлі, у яких здійснюється навчання учнів.

9. У рядках 09 - 13 відображаються дані про кількість закладів, у яких наявні приміщення та споруди.

10. У рядку 14 відображаються дані лише про ті будівлі, на які є кошторис на капітальний ремонт, у рядку 15 - площі на які є акт про їх аварійний стан.

11. У рядках 16 - 20 наводиться дані про кількість закладів, до яких забезпечено безперешкодний доступ для учнів з особливими потребами.

III. Заповнення розділу II "Кількість і склад педагогічних працівників закладу"

1. У розділі II відображаються дані про фактичну кількість педагогічних працівників школи. Дані про педагогічних працівників, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і по догляду за дитиною, до звіту не включаються.

2. У рядку 01 наводяться дані про усіх педагогічних працівників. У рядках 02 - 05 з рядка 01 наводяться дані про штатних педагогічних працівників, зовнішніх сумісників, внутрішніх сумісників та педагогічних працівників які працюють за цивільно-правовою угодою.

3. У рядках 06 - 16 відображаються дані про педагогічних працівників, які працюють за основним місцем роботи, у рядках 12 - 15 - дані про керівників закладу. Дані рядка 06 дорівнюють сумі даних рядків 07 - 09. Дані рядка 16 дорівнюють сумі даних рядків 06, 12, 13.

4. У рядках 17 - 21 наводяться дані про розподіл педагогічних працівників за віковими групами.

5. У рядку 22 наводяться дані про педагогічних працівників у сільській місцевості (із загальної кількості даних рядка 16).

6. У рядках 23 - 28 наводяться дані про педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом.

7. У рядках 29 - 30 наводяться дані про інших фахівців, залучених до освітнього процесу, у тому числі педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом.

8. У графі 1 наводяться дані про загальну кількість працівників, у графі 2 - дані про кількість жінок з них.

9. У графах 3 - 11 відображаються дані про освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень працівників, у графі 12 - дані про кількість пенсіонерів за віком, у графах 13 - 15 - дані про стаж педагогічної роботи.

Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 3 - 11 відповідного рядка.

10. До граф 16, 17 включаються дані про кількість зайнятих та вакантних ставок (з одним десятковим знаком після коми).

IV. Заповнення розділу III "Дані щодо атестації, сертифікації педагогічних працівників"

1. У розділі III відображаються дані про фактичну кількість педагогічних працівників закладу, які пройшли атестацію, сертифікацію.

2. У графі 1 наводяться дані про фактичну кількість педагогічних працівників, які пройшли атестацію, у графі 2 - дані про фактичну кількість педагогічних працівників, які успішно пройшли сертифікацію та отримали сертифікат.

3. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02 - 06.

4. У рядку 02 наводяться дані про педагогічних працівників, які не мають кваліфікаційної категорії, але мають тільки тарифний розряд.

5. У рядках 07, 08 наводяться дані з рядків 05, 06 про педагогічних працівників, яким присвоєні педагогічні звання "старший викладач", "викладач-методист".

V. Заповнення розділу IV "Склад здобувачів мистецької освіти за напрямами роботи закладу"

1. У розділі IV відображаються дані про фактичний склад здобувачів мистецької освіти за напрямами роботи закладу на початок навчального року за відділеннями, відділами. Цей розділ заповнюється на підставі наказів керівника закладу освіти про зарахування, переведення та відрахування учнів.

2. У графі 1 зазначається загальна кількість учнів на початок навчального року, у графі 3 - дані про кількість дівчат з них.

Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 5 - 16.

3. У графах 5 - 16 зазначається кількість учнів, які навчаються (навчалися) на відділах (відділеннях) відповідних мистецьких спеціальностей.

4. У графі 4 зазначається відсоток охоплення дітей початковою мистецькою освітою, який визначається як співвідношення між загальною кількістю дітей, які проживають на відповідній території, та відповідною кількістю учнів.

VI. Заповнення розділу V "Надходження і використання коштів, тис. грн (з одним десятковим знаком)"

1. У розділі V відображаються дані про фактичні надходження та використання коштів. Дані наводяться за попередній календарний (фінансовий) рік.

2. У графі 1 зазначається загальна сума надходжень грошових коштів.

3. У графі 2 зазначається сума коштів із загальної суми, що виділяються з державного (місцевого) бюджету на календарний (фінансовий) рік.

4. У графі 3 зазначається сума, яка надійшла за календарний (фінансовий) рік як плата за навчання за освітніми програмами, які фінансуються за рахунок (державного) місцевого бюджету.

5. У графі 4 зазначається сума, яка надійшла за календарний (фінансовий) рік як плата за навчання за програмами додаткових освітніх послуг.

6. У графі 5 зазначається сума, використана за календарний (фінансовий) рік.

7. Дані графи 1 дорівнюють сумі граф 2 - 4. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25. Дані рядка 02 дорівнюють сумі даних рядків 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26. Дані рядка 03 дорівнюють сумі даних рядків 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27.

 

Начальник відділу мистецької
і художньої освіти

Т. Колос
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали