ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України12 липня 2017 року N 1016

ЗВІТНІСТЬ

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
позашкільних навчальних закладів

(на 01 січня 20__ року)

Подають

Термін подання

Органи управління освітою районних державних
адміністрацій і виконавчих органів міських рад
Міністерству освіти і науки Автономної
Республіки Крим, департаментам (управлінням)
освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій Міністерству освіти і науки України

не пізніше
02 лютого

 
 
 
 
не пізніше
15 лютого


Форма N 1-ПЗ (освіта-зведена)
(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН
12 липня 2017 року N 1016
за погодженням з Держстатом

Респондент:

Найменування
_

Місцезнаходження ________
_
(поштовий індекс, Автономна Республіка Крим, область, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, N будинку, корпусу, N квартири, офіса)
_
_

Форма власності __________
(державна, комунальна, приватна)

Розділ I. Мережа позашкільних навчальних закладів (без ДЮСШ)

 

Код закладу

N рядка

Кіль-
кість поза-
шкіль-
них навчаль-
них закладів, од.

З них - фінансуються з бюджетів

держав-
ного

Авто-
номної Респуб-
ліки Крим та облас-
них

район-
них

міст обласного значення

усього

з них район-
них у містах

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

Усі типи позашкільних навчальних закладів (сума даних рядків 02 і 15)

х

01

 

 

 

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

профільні заклади (сума даних рядків 03 - 14)

01

02

 

 

 

 

 

 

з них
центри, будинки, клуби науково-технічної творчості учнівської молоді, станції юних техніків

2

03

 

 

 

 

 

 

центри, будинки, клуби еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станції юних натуралістів

03

04

 

 

 

 

 

 

центри, будинки, клуби, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, станції юних туристів

04

05

 

 

 

 

 

 

центри, палаци, будинки, клуби художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання

05

06

 

 

 

 

 

 

центри військово-патріотичного напряму

06

07

 

 

 

 

 

 

малі академії наук учнівської молоді (територіальні відділення)

07

08

 

 

 

 

 

 

малі академії мистецтв (народних ремесел)

08

09

 

 

 

 

 

 

клуби фізичної підготовки

09

10

 

 

 

 

 

 

дитячі флотилії моряків і річковиків

10

11

 

 

 

 

 

 

дитячі стадіони

11

12

 

 

 

 

 

 

дитячі парки

12

13

 

 

 

 

 

 

інші заклади

13

14

 

 

 

 

 

 

комплексні заклади

14

15

 

 

 

 

 

 

З рядка 01 - позашкільні заклади у сільській місцевості

х

16

 

 

 

 

 

 

З рядка 01 графи 1: кількість позашкільних навчальних закладів, які мають філії (17) ________

Кількість філій позашкільних навчальних закладів (18) _______

Розділ II. Розподіл гуртків, груп, інших творчих об'єднань та вихованців, учнів, слухачів за напрямами діяльності

 

N рядка

Гуртки, групи та інші творчі об'єднання, усього

У тому числі за напрямами діяльності

науково-
технічний

еколого-
натура-
лістичний

туристсько-
краєзнавчий

фізкультурно-
спортивний або спортивний

художньо-
естетичний

дослідницько-
експери-
ментальний

бібліотечно-
бібліографічний

оздоровчий

інші

кіль-
кість гурт-
ків, груп та інших твор-
чих об'єд-
нань, од.

кіль-
кість вихо-
ванців, учнів, слух-
чів, осіб

кіль-
кість гурт-
ків, груп та інших твор-
чих об'єд-
нань, од.

кіль-
кість вихо-
ванців, учнів, слу-
хачів у них, осіб

кіль-
кість гурт-
ків, груп та інших твор-
чих об'єд-
нань, од.

кіль-
кість вихо-
ванців, учнів, слу-
хачів у них, осіб

кіль-
кість гурт-
ків, груп та інших твор-
чих об'єд-
нань, од.

кіль-
кість вихо-
ванців, учнів, слу-
хачів у них, осіб

кіль-
кість гурт-
ків, груп та інших твор-
чих об'єд-
нань, од.

кіль-
кість вихо-
ванців, учнів, слу-
хачів у них, осіб

кіль-
кість гурт-
ків, груп та інших твор-
чих об'єд-
нань, од.

кіль-
кість вихо-
ванців, учнів, слу-
хачів у них, осіб

кіль-
кість гурт-
ків, груп та інших твор-
чих об'єд-
нань, од.

кіль-
кість вихо-
ванців, учнів, слу-
хачів у них, осіб

кіль-
кість гурт-
ків, груп та інших твор-
чих об'єд-
нань, од.

кіль-
кість вихо-
ванців, учнів, слу-
хачів у них, осіб

кіль-
кість гурт-
ків, груп та інших твор-
чих об'єд-
нань, од.

кіль-
кість вихо-
ванців, учнів, слу-
хачів у них, осіб

кіль-
кість гурт-
ків, груп та інших твор-
чих об'єд-
нань, од.

кіль-
кість вихо-
ванців, учнів, слу-
хачів у них, осіб

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Усі типи позашкільних навчальних закладів (сума даних рядків 02 і 15)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профільні заклади (сума даних рядків 03-14)

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них
центри, будинки, клуби науково-технічної творчості учнівської молоді, станції юних техніків

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри, будинки, клуби еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді, станції юних натуралістів

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри, будинки, клуби, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-
краєзнавчої творчості учнівської молоді, станції юних туристів

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри, палаци, будинки, клуби художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центри військово-
патріотичного напряму

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

малі академії наук учнівської молоді (територіальні відділення)

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

малі академії мистецтв (народні ремесла)

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

клуби фізичної підготовки

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дитячі флотилії моряків і річковиків

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дитячі стадіони

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дитячі парки

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші заклади

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комплексні заклади

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 01 -
філії позашкільних навчальних закладів

16

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

позашкільні навчальні заклади у сільській місцевості

17

 

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

позашкільні заклади, що працюють за кошти батьків

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із загальної кількості вихованців, учнів, слухачів (з ряд. 01) - кількість дівчат

19

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

З рядка 01 графи 2 - кількість вихованців, учнів, слухачів з особливими освітніми потребами, осіб (20) ________,

кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб (21) _______,

кількість дітей з малозабезпечених сімей, осіб (22) _______

Кількість наукових товариств учнів у позашкільних навчальних закладах, од. (23) ______,

Кількість учнів у наукових товариствах у позашкільних навчальних закладах, осіб (24) _______

Кількість позашкільних навчальних закладів, які проводили заходи (експедиції, збори, змагання, зльоти, походи, конференції тощо), од.(25) ________

Кількість заходів, проведених позашкільними навчальними закладами, од. (26) ______, з рядка 26 кількість заходів, проведених позашкільними навчальними закладами за кошти бюджету, од (27) ______

Кількість дітей, залучених до заходів, осіб (28) ________, з рядка 28 - кількість дітей, залучених до заходів, проведених за кошти бюджету, осіб (29) ______

Загальна кількість проведених заходів, од. (30) ______, у них залучено дітей, осіб (31) _______

Розділ III. Кількість і склад педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів та кількість зайнятих ставок

 

N рядка

Кількість працівників - усього, осіб

З них

З графи 1 - кількість пенсіонерів, осіб

З графи 1 - кількість працівників, які мають стаж педагогічної роботи

Кількість ставок, од.

жінки

працівники з освітньо-кваліфікаційним рівнем (освітою)

спеціаліст або магістр (повна вища освіта)

бакалавр (базова вища освіта)

молодший спеціаліст (неповна вища освіта)

середня загальна освіта

до 3 років

від 3 до 10 років

від 10 до 20 років

більше 20 років

усього

у т. ч. педагогічна

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Педагогічні працівники (без керівників закладів і сумісників) (сума даних рядків 02 - 04)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі
керівники гуртків, секцій та інших організаційних форм роботи

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методисти

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші педагогічні працівники

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них
практичні психологи

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соціальні педагоги

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директори закладів

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступники директорів закладів

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі педагогічні працівники, які мають основну роботу в закладах (сума даних рядків 01, 07, 08)

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них мають вік
до 30 років

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 - 40 років

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 - 50 років

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 - 55 років

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понад 55 років

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 09 - педагогічні працівники у сільській місцевості

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, педагогічні працівники, прийняті на роботу за сумісництвом (сума даних рядків 17 - 19)

16

 

 

 

 

 

 

 

 

  

з них:
керівники гуртків, секцій та інших організаційних форм роботи

17

 

 

 

 

 

 

 

 

методисти

18

 

 

 

 

 

 

 

 

інші педагогічні працівники

19

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 16
педагогічні працівники у сільській місцевості

20

 

 

 

 

 

 

 

 

спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу (включаючи сумісників)

21

 

 

 

 

 

 

 

 

з них спеціалісти в сільській місцевості

22

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ IV. Розподіл вихованців, учнів, слухачів за віком та напрямами роботи гуртків, груп та творчих об'єднань

(осіб)

 

N рядка

Кількість вихованців, учнів, слухачів - усього
(сума даних граф 2 - 14)

У тому числі особи, яким виповнилося

6 років і менше

7 років

8 років

9 років

10 років

11 років

12 років

13 років

14 років

15 років

16 років

17 років

18 років і більше

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Вихованці, учні, слухачі у гуртках, групах, творчих об'єднаннях (сума даних рядків 02 - 12)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за напрямами діяльності гуртків, груп, творчих об'єднань науково-технічним

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еколого-натуралістичним

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

туристсько-краєзнавчим

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фізкультурно-спортивним або спортивним

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

художньо-естетичним

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дослідницько-експериментальним

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

військово-патріотичним

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соціально-реабілітаційним

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гуманітарним

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бібліотечно-бібліографічним

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оздоровчим

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 01 - дівчат

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ V. Матеріально-технічна база позашкільних навчальних закладів

 

N ряд-
ка

Усі типи поза-
шкіль-
них навчаль-
них закла-
дів
(сума даних граф 2 - 13)

У тому числі

центри, будинки, клуби науково-
технічної творчості учнів-
ської молоді, станції юних техніків

центри, будинки, клуби еколого-
натураліс-
тичної творчості учнівської молоді, станції юних натура-
лістів

центри, будинки, клуби, бюро туризму, крає-
знавства, спорту та екскурсій учнів-
ської молоді, турис-
тсько-
крає-
знавчої творчості учнів-
ської молоді, станції юних туристів

центри, палаци, будинки, клуби худож-
ньої твор-
чості дітей, юнацтва та молоді, художньо-
естетич-
ної твор-
чості учнів-
ської молоді, дитячої та юнаць-
кої твор-
чості, естетич-
ного вихо-
вання

центри військово-
патріо-
тичного напряму

малі академії наук учнів-
ської молоді (терито-
ріальні відді-
лення)

малі академії мистецтв (народ-
них ремесел)

клуби фізичної підго-
товки

дитячі флотилії моряків і річко-
виків

дитячі ста-
діони

дитячі парки

інші зак-
лади

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Загальна площа всіх приміщень, м2

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі площа, здана в оренду

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, орендована площа, м2

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядків 01 і 03 - площа приміщень для занять, м2

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість закладів, які мають глядацьку (лекційну) залу, од.

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спортивну залу, од

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хореографічну залу, од.

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бібліотеку, од

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стаціонарний басейн, од

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

майстерню, од.

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

теплицю, од.

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обсерваторію, од.

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музей, од.

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчально-дослідний тваринницький комплекс, од.

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пасіку, од.

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кордодром з боксами, од.

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

картодром з боксами, од.

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчально-дослідну земельну ділянку, од.

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

метеорологічну станцію, од.

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стадіон, од.

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

планетарій, од.

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчальні судна та маломірні плавзасоби, од.

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автобуси, од.

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

легкові автомобілі, од.

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вантажні автомобілі, од.

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільськогосподарські машини, од.

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комп'ютерні класи, од.

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

науково-дослідницьку лабораторію, од.

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотостудію, од.

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стартовий місток для запуску моделей суден, од.

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість закладів, основна будівля яких має один поверх, од.

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

два поверхи, од.

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

три поверхи, од.

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чотири і більше поверхів, од.

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість закладів, в яких організовано безперешкодний доступ вихованців, учнів, слухачів з особливими освітніми потребами до першого поверху, од.

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

другого поверху, од.

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

третього поверху, од.

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

четвертого і наступних поверхів, од.

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість окремих будівель закладів

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них
потребують капітального ремонту, од.

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перебувають в аварійному стані, од.

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____
(місце підпису керівника (власника) та/або осіб,
відповідальних за заповнення форм звітності)

_________
(П. І. Б.)

_____

_________


Телефон ___ Факс _____ Електронна пошта ___________


 

 

Директор департаменту економіки
та фінансування

С. В. Даниленко

Заступник начальника управління
адміністративно-господарського та
організаційного забезпечення -
начальник відділу документообігу

І. В. Пославський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України12 липня 2017 року N 1016

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2017 р. за N 955/30823

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 1-ПЗ (освіта-зведена) (річна) "Зведений звіт позашкільних навчальних закладів"

I. Загальні положення

1. Форма звітності N 1-ПЗ (освіта-зведена) (річна) "Зведений звіт позашкільних навчальних закладів" (далі - звіт) поширюється на Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, (департаменти) управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій і виконавчих органів міських рад.

2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником.

3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни, необхідно терміново повідомити про це адресата.

II. Порядок та строки подання звіту

1. Звіт щороку складається станом на 01 січня відділами (управліннями) освіти районних державних адміністрацій і виконавчих органів міських рад і подається Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій по закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України незалежно від форми власності не пізніше 02 лютого.

2. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зведений звіт по регіону подають до Міністерства освіти і науки України (відділу інформаційних та аналітичних систем Інституту освітньої аналітики) не пізніше 15 лютого.

III. Порядок складання звіту

1. Зведений звіт за формою N 1-ПЗ (освіта-зведена) (річна) органи управління освітою районних державних адміністрацій та виконавчих органів міських рад щороку складають на основі звітів за формою N 1-ПЗ (освіта) (річна) "Звіт позашкільного навчального закладу".

3.2. Заклади, що знаходяться в селищах міського типу, враховуються по міській місцевості.

3.3. Зведений звіт за регіонами складають Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на основі зведених звітів по району (місту).

IV. Заповнення розділу I "Мережа позашкільних навчальних закладів"

1. У рядку 01 наводяться дані про усі позашкільні навчальні заклади, у рядках 02 - 15 відображаються дані про типи закладів.

2. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02 і 15, а дані рядка 02 - сумі даних рядків 03 - 14.

3. У графі 1 наводяться дані про кількість усіх позашкільних навчальних закладів. У графах 2 - 6 наводяться дані про кількість позашкільних навчальних закладів, які фінансуються з бюджетів різних рівнів.

4. Графи 2 - 6 заповнюють заклади державної і комунальної форм власності. У звітах приватних закладів графи 2 - 6 не заповнюються.

5. У звітах закладів державної і комунальної форм власності дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2 - 6 за всіма рядками.

6. Дані рядка 01 графи 1 дорівнюють кількості звітів за формою N 1-ПЗ (освіта) (річна) "Звіт позашкільного навчального закладу".

V. Заповнення розділу II "Розподіл гуртків, груп та інших творчих об'єднань та вихованців, учнів, слухачів за напрямами діяльності"

1. У розділі II дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02 і 15 за всіма графами, а дані рядка 02 дорівнюють сумі даних рядків 03 - 14.

2. За графами 1 - 20 наводяться дані про розподіл кількості гуртків, груп та інших творчих об'єднань за напрямами діяльності та кількістю вихованців, учнів, слухачів у них, а за графами 03 - 14 - за типами профільних закладів.

3. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 за всіма рядками, а дані графи 2 - сумі даних граф 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 за всіма рядками.

4. У рядках 25 - 29 наводяться дані про заходи, проведені лише позашкільними навчальними закладами, а в рядку 30 - про загальну кількість заходів, включаючи як заходи, проведені позашкільними навчальними закладами, так і заходи районного, міського, обласного, республіканського рівня. До рядків 25 - 30 включаються дані лише про заходи, фінансування яких здійснюється лише по галузі освіти згідно з Бюджетним кодексом України.

VI. Заповнення розділу III "Кількість і склад педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів та кількість зайнятих ставок"

6.1. У розділі III наводяться відомості про педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів, які мають основну роботу в цих закладах (за рядками 01 - 15), а за рядками 16 - 20 - інформація про тих, хто працює за сумісництвом.

6.2. Дані рядка 09 дорівнюють сумі даних рядків 01, 07, 08 за всіма графами та сумі даних рядків 10 - 14 за всіма графами.

6.3. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 3 - 5, 7, а також сумі даних граф 9 - 12 за рядками 01 - 15.

VII. Заповнення розділу IV "Розподіл вихованців, учнів, слухачів за віком та напрямами діяльності гуртків, груп та творчих об'єднань"

7.1. У рядку 01 наводяться дані про усіх вихованців, учнів, слухачів, у рядках 02 - 12 - про розподіл вихованців, учнів, слухачів за напрямами роботи гуртків, груп та інших творчих об'єднань.

7.2. Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних рядків 02 - 12 за всіма графами.

7.3. Дані рядка 01 графи 1 повинні дорівнювати даним рядка 01 графи 2 розділу II, а дані рядка 13 графи 1 - даним рядка 19 графи 2 розділу II.

7.4. У графі 1 наводяться дані про загальну кількість вихованців, учнів, слухачів, у графах 2 - 14 - про розподіл вихованців, учнів, слухачів за віком.

7.5. Сума даних граф 2 - 14 має дорівнювати даним графи 1 за всіма рядками.

VIII. Заповнення розділу V "Матеріально-технічна база позашкільних навчальних закладів"

8.1. У рядках 01 - 41 наводяться дані про матеріально-технічну базу закладів, у графах 2 - 13 - дані про матеріально-технічну базу за типами закладів.

8.2. Дані у рядках 01 - 04 наводяться у цілих числах.

8.3. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2 - 13 за всіма рядками.

 

Директор департаменту економіки
та фінансування

С. В. Даниленко

Заступник начальника управління
адміністративно-господарського та
організаційного забезпечення -
начальник відділу документообігу

І. В. Пославський
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали