Додаткова копія: Інструкція щодо заповнення форми звітності N 5 - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Звіт про діяльність постачальника природного газу"

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про діяльність постачальника природного газу

                                                                                                    за 20__ року
                                                                                                                                                    (квартал)

Подають

Термін подання

ліцензіати, що провадять господарську діяльність з постачання природного газу

до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг


 

Форма N 5 - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг07 липня 2016 року N 1234за погодженням з Державною службою статистики України

Респондент:

 

Суб'єкт господарювання:

___________
(найменування)

ЕІС-код

___________

Місцезнаходження:

___________
(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
N будинку/корпусу, N квартири/офісу)


Розділ I. Загальна інформація щодо діяльності постачальника природного газу

N з/п

Показники

Кількість
споживачів
 
 
 
 
 
 
 
(тис. од.)

Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)

Ціна природного газу

Оплачено
за закуп-
лений/
постав-
лений
природ-
ний газ
 
 
(тис. грн)

Оплачено
за борги
минулих
років
 
 
 
 
 
(тис. грн)

Рівень
оплати
за
закуп-
лений/
постав-
лений
природ-
ний газ,
%

Борг за
закуп-
лений/
постав-
лений
природ-
ний газ
 
 
(тис. грн)

Вимога
щодо
перед-
оплати,
 
 
 
 
 
так/ні (+/-)

Вимога
щодо
фінансової
компенсації
(плати) у
разі зміни
постачаль-
ника,
 
так/ні (+/-)

Вимога, що
обмежує
споживача
у праві
укладання
договорів
з іншими
постачаль-
никами,
так/ні (+/-)

без ПДВ
 
 
 
 
 
 

з ПДВ

(тис. м3)

(тис. грн)

(грн за тис. м3)

(грн за тис. м3)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Закупівля природного газу в оптових продавців (розшифрувати у додатку 1), усього, з якого:

х

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

1.1

поставлено споживачам

х

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

2

Відбір природного газу з газосховищ для постачання споживачам

х

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

3

Постачання природного газу, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

3.1

побутовим споживачам, усього, у тому числі річний обсяг споживання яких становить:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

3.1.1

до 0,535 тис. м3

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

3.1.2

від 0,535 тис. м3 (включно) до 5,350 тис. м3

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

3.1.3

понад 5,350 тис. м3 (включно)

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

3.2

непобутовим споживачам, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

3.2.1

бюджетним установам та організаціям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2

ТКЕ населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3

ТКЕ бюджет та інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4

промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Постачання природного газу непобутовим споживачам, які:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

4.1

використовують природний газ для виробництва електричної енергії (ТЕС, ТЕЦ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

використовують природний газ як сировину (хімічні заводи тощо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Постачання природного газу непобутовим споживачам, усього (крім рядка 4), у тому числі річний обсяг споживання яких становить:

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

5.1

до 27 тис. м3

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

5.2

від 27 тис. м3 (включно) до 270 тис. м3

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

5.3

від 270 тис. м3 (включно) до 2700 тис. м3

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

5.4

від 2700 тис. м3 (включно) до 27000 тис. м3

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

5.5

від 27000 тис. м3 (включно) до 130000 тис. м3

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

5.6

понад 130000 тис. м3 (включно)

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

х

х

Розділ II. Ціна та об'єм/обсяг закупленого/поставленого природного газу в розрізі кожного місяця

N з/п

Показники

Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)

Ціна природного газу

___ місяць

___ місяць

___ місяць

___ місяць

___ місяць

___ місяць

без ПДВ
(грн за тис. м
3)

з ПДВ
(грн за тис. м
3)

без ПДВ
(грн за тис. м
3)

з ПДВ
(грн за тис. м
3)

без ПДВ
(грн за тис. м
3)

з ПДВ
(грн за тис. м
3)

(тис. м3)

(тис. грн)

(тис. м3)

(тис. грн)

(тис. м3)

(тис. грн)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Закупівля природного газу в оптових продавців, усього, з якого:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

поставлено споживачам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Відбір природного газу з газосховищ для постачання споживачам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Постачання природного газу, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

побутовим споживачам, усього, у тому числі річний обсяг споживання яких становить:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1

до 0,535 тис. м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2

від 0,535 тис. м3 (включно) до 5,350 тис. м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3

понад 5,350 тис. м3 (включно)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

непобутовим споживачам, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

бюджетним установам та організаціям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2

ТКЕ населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3

ТКЕ бюджет та інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4

промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Постачання природного газу непобутовим споживачам, які:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

використовують природний газ для виробництва електричної енергії (ТЕС, ТЕЦ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

використовують природний газ як сировину (хімічні заводи тощо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Постачання природного газу непобутовим споживачам, усього (крім рядка 4), у тому числі річний обсяг споживання яких становить:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

до 27 тис. м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

від 27 тис. м3 (включно) до 270 тис. м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

від 270 тис. м3 (включно) до 2700 тис. м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

від 2700 тис. м3 (включно) до 27000 тис. м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5

від 27000 тис. м3 (включно) до 130000 тис. м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6

понад 130000 тис. м3 (включно)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Зміна споживачами постачальника природного газу

N з/п

Показники

Споживачі, які виявили намір змінити постачальника

Споживачі, які розірвали/призупинили договір постачання з метою зміни постачальника

Споживачі, яким відмовили в розірванні/призупиненні договору постачання з метою зміни постачальника

Середня
трива-
лість
зміни
поста-
чаль-
ника
 
 
 
 
 
 
(дні)

Кількість споживачів, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день

кількість
повідом-
лень
 
 
 
 
(од.)

об'єм/
обсяг
спожи-
вання
(фактич-
ний)
 
(тис. м
3)

кількість
спожи-
вачів
 
 
 
 
(од.)

об'єм/
обсяг
спожи-
вання
(фактич-
ний)
 
(тис. м
3)

кількість
спожи-
вачів
 
 
 
 
(од.)

об'єм/
обсяг
спожи-
вання
(фактич-
ний)
 
(тис. м
3)

усьо-
го
 
 
 

 
(од.)

у тому числі:

з вини
спожи-
вача
 
 
(од.)

з вини
діючого
поста-
чаль-
ника
(од.)

з вини
нового
поста-
чаль-
ника
(од.)

з вини
опера-
тора
ГРМ
 
(од.)

інше
 
 
 
 
(од.)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Споживачі, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

побутові споживачі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

непобутові споживачі, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

ТКЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

бюджетні установи та організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3

промислові підприємства та інші суб'єкти господарювання, усього, у тому числі річний обсяг споживання яких становить:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.1

до 27 тис. м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.2

від 27 тис. м3 (включно) до 270 тис. м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.3

від 270 тис. м3 (включно) до 2700 тис. м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.4

від 2700 тис. м3 (включно) до 27000 тис. м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.5

від 27000 тис. м3 (включно) до 130000 тис. м3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.6

понад 130000 тис. м3 (включно)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ IV. Кількість скарг та звернень споживачів

N з/п

Показники

Кількість скарг споживачів

Кількість звернень споживачів із запитом інформації

усього
 

 

 
(од.)

у тому числі:

усього
 

 

 
(од.)

у тому числі:

щодо роботи
постачальника
 
 
(од.)

щодо роботи
оператора
ГРМ
 
(од.)

інше
 
 
 
(од.)

щодо зміни
постачальника
 
 
(од.)

щодо прав
та обов'язків
споживача
 
(од.)

інше
 
 
 
(од.)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Споживачі, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

побутові споживачі

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

непобутові споживачі

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ V. Постачальник "останньої надії"*

N з/п

Показники

Об'єм/
обсяг
постав-
леного
природ-
ного газу
(фактич-
ний)
 
 
 
 
 
 
 
(тис. м3)

Ціна природного газу

Тривалість постачання

Кількість споживачів, яким здійснювалось постачання у зв'язку із

__ місяць
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(грн за тис. м
3)

__ місяць
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(грн за тис. м
3)

__ місяць
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(грн за тис. м
3)

середня
трива-
лість
поста-
чання
 
 
 
 
 
 
 
 
(дні)

макси-
мальна
трива-
лість
поста-
чання
 
 
 
 
 
 
 
(дні)

відсут-
ністю/
недостат-
ністю
ресурсу
у діючого
поста-
чальника
 
 
 
 
 
(од.)

розір-
ванням/
призупи-
ненням
договору
постачання
з діючим
постачаль-
ником
 
 
 
 
(од.)

банкрут-
ством/
ліквіда-
цією/
припи-
ненням
діяльності
діючого
постачаль-
ника
 
 

(од.)

скасу-
ванням/
призупи-
ненням дії
ліцензії
діючого
постачаль-
ника
 
 
 

 
(од.)

несвоє-
часним
оформ-
ленням
діючим
постачаль-
ником
підтверд-
ження
обсягів
природ-
ного газу

(од.)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Споживачі, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

побутові споживачі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

непобутові споживачі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Заповнюється постачальником "останньої надії".

Керівник суб'єкта господарювання


(підпис)

_______
(П. І. Б.)

 

Головний бухгалтер


(підпис)

_______
(П. І. Б.)

 

Виконавець


(підпис)

_______
(П. І. Б.)

 

              М. П.
            (за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

Телефон ____ Факс ____ Електронна пошта _________

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха

 

Додаток
до форми N 5 - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна)

Розшифрування закупівлі природного газу в оптових продавців, у тому числі за кордоном

                                                                                                за 20__ року
                                                                                                                                               (квартал)

_
(найменування суб'єкта господарювання)

N з/п

Перелік оптових продавців (із зазначенням повного найменування та місцезнаходження юридичної особи)

Об'єм/обсяг
закупленого
природного газу
(фактичний)
 
 
 
 
 
(тис. м3)

Оптова ціна природного газу

Витрати на зберігання
(закачування, відбір)
та транспортування
природного газу
до кордону України
 
 
 
 
 
(грн за тис. м3)

Оптова ціна природного
газу (з урахуванням
тарифу на
транспортування
природного газу у точці
входу в газотранспортну
систему України)

без ПДВ

з ПДВ

(грн за тис. м3)

без ПДВ
 
(грн за тис. м3)

з ПДВ
 
(грн за тис. м3)

(дол. США за тис. м3)

(грн за тис. м3)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1

Оптові продавці (газові біржі), у яких здійснено закупівлю природного газу за кордоном, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Оптові продавці, у яких здійснено закупівлю природного газу в Україні, усього, у тому числі:

 

х

х

х

х

 

 

2.1

 

 

х

х

х

х

 

 

...

 

 

х

х

х

х

 

 

___ 20__ року

Керівник суб'єкта господарювання


(підпис)

 

____
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер


(підпис)

 

____
(П. І. Б.)

Виконавець


(підпис)

 

____
(П. І. Б.)

_________
                (телефон)

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг07 липня 2016 року N 1234

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 серпня 2016 р. за N 1094/29224

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 5 - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Звіт про діяльність постачальника природного газу"

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів ринку природного газу, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу (далі - постачальник). Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 5 - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) (далі - форма N 5) та термін її подання до НКРЕКП.

2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Законів України "Про ринок природного газу" (Закон N 329-VIII) та "Про природні монополії".

II. Порядок та термін надання інформації

1. Форма N 5 складається постачальниками станом на останнє число звітного періоду і подається до НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом. Датою подачі форми N 5 вважається дата її реєстрації в НКРЕКП.

2. Звітним періодом є квартал.

3. Форма N 5 направляється постачальником до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m5gas@nerc.gov.ua.

4. Форма N 5 підписується керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою особою і головним бухгалтером та скріплюється печаткою (за наявності). У формі звітності зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця, електронна адреса та номер контактного телефону.

5. Усі дані форми N 5 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

6. У разі відсутності діяльності з постачання природного газу у звітному кварталі суб'єкт господарювання не подає звітність.

7. Постачальник не має права вносити зміни до затвердженого зразка форми звітності.

III. Пояснення щодо заповнення форми звітності N 5 - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна)

1. У розділі I "Загальна інформація щодо діяльності постачальника природного газу" відображається інформація постачальника щодо кількості споживачів, фактичного об'єму/обсягу закупівлі/відбору з газосховищ / постачання природного газу, середньозваженої ціни закупленого/відібраного із газосховищ / поставленого природного газу, стану розрахунків за поставлений/закуплений природний газ, а також умови оплати послуг та вимоги договорів постачання природного газу, які можуть обмежувати права споживача змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками:

1) у графі 1 "Кількість споживачів" зазначається фактична кількість споживачів (абонентів) постачальника природного газу відповідної категорії, яким здійснювалось постачання природного газу протягом звітного періоду;

2) у графі 2 "Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)" наводиться фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3, закупленого постачальником у оптових продавців, відібраного з газосховищ та поставленого відповідним категоріям споживачів за звітний період згідно з актами приймання-передачі;

3) у графі 3 "Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)" наводиться фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. грн, закупленого постачальником у оптових продавців, відібраного з газосховищ та поставленого відповідним категоріям споживачів за звітний період згідно з актами приймання-передачі, який розраховується як добуток об'єму/обсягу та ціни без ПДВ;

4) у графі 4 "Ціна природного газу без ПДВ" наводяться фактичні дані щодо:

середньозваженої оптової ціни природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу, закупленого у оптових продавців, у тому числі за кордоном, з урахуванням витрат на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу за кордоном, транспортування природного газу до кордону України та транспортування природного газу у точці входу до газотранспортної системи України, без урахування податку на додану вартість протягом звітного періоду;

середньозваженої оптової ціни природного газу, відібраного з газосховищ, з урахуванням відповідних витрат на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу та без урахування податку на додану вартість протягом звітного періоду;

середньозваженої роздрібної ціни природного газу, поставленого споживачам відповідно до договорів постачання природного газу, без врахування тарифів на послуги транспортування, розподілу природного газу та податку на додану вартість протягом звітного періоду;

5) у графі 5 "Ціна природного газу з ПДВ" наводяться фактичні дані щодо:

середньозваженої оптової ціни природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу, закупленого у оптових продавців, у тому числі за кордоном, з урахуванням витрат на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу за кордоном, транспортування природного газу до кордону України і транспортування природного газу у точці входу до газотранспортної системи України та з урахуванням податку на додану вартість протягом звітного періоду;

середньозваженої оптової ціни природного газу, відібраного з газосховищ, з урахуванням відповідних витрат на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу та податку на додану вартість протягом звітного періоду;

середньозваженої роздрібної ціни природного газу, поставленого споживачам відповідно до договорів постачання природного газу, без врахування тарифів на послуги транспортування, розподілу природного газу та з урахуванням податку на додану вартість протягом звітного періоду;

6) у графі 6 "Оплачено за закуплений/поставлений природний газ" зазначається інформація щодо обсягу грошових коштів, фактично оплачених постачальником оптовим продавцям за закуплений природний газ, а також фактично оплачених споживачами постачальнику за поставлений природний газ протягом звітного періоду з урахуванням оплати боргів минулих років/періодів;

7) у графі 7 "Оплачено за борги минулих років" зазначається інформація щодо обсягу грошових коштів, фактично оплачених постачальником оптовим продавцям за закуплений природний газ, а також фактично оплачених споживачами постачальнику за поставлений природний газ протягом звітного періоду виключно за борги минулих періодів/років;

8) у графі 8 "Рівень оплати за закуплений/поставлений природний газ" зазначається інформація (у відсотках) щодо фактичного рівня оплати постачальником оптовим продавцям за закуплений природний газ, а також фактичного рівня оплати споживачами постачальнику за поставлений природний газ протягом звітного періоду без урахування оплати боргів минулих періодів/років. Розрахунок значення графи 8 здійснюється за формулою гр. 8 = (гр. 6 - гр. 7) / (гр. 2 х гр. 5);

9) у графі 9 "Борг за закуплений/поставлений природний газ" зазначається інформація щодо загальної заборгованості постачальника перед оптовими продавцями за закуплений природний газ, а також загальної заборгованості споживачів перед постачальником за поставлений природний газ станом на кінець звітного періоду. Розрахунок значення графи 9 здійснюється за формулою гр. 9 = (гр. 2 х гр. 5) - гр. 6 - гр. 7;

10) у графі 10 "Вимога щодо передоплати" зазначається інформація щодо наявності/відсутності в договорі постачання природного газу вимог з попередньої оплати постачальнику споживачами послуг з постачання природного газу;

11) у графі 11 "Вимога щодо фінансової компенсації (плати) у разі зміни постачальника" зазначається інформація щодо наявності/відсутності в договорі постачання природного газу обов'язкових вимог стосовно сплати споживачами компенсаційних виплат постачальнику у разі зміни постачальника;

12) у графі 12 "Вимога, що обмежує споживача у праві укладання договорів з іншими постачальниками" зазначається інформація щодо наявності/відсутності в договорі постачання природного газу положень, які обмежують можливості споживача укладати договори постачання природного газу з іншими постачальниками;

13) у рядку 1 "Закупівля природного газу в оптових продавців (розшифрувати у додатку 1), усього, з якого:" зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн, закупленого постачальником у оптових продавців, та його середньозважена оптова ціна (без ПДВ, з ПДВ), які розшифровуються у додатку 1 "Розшифрування закупівлі природного газу в оптових продавців, у тому числі за кордоном" (форма N 5 - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна)), а також інформація щодо стану розрахунків постачальника за закуплений природний газ протягом звітного періоду;

14) у рядку 1.1 "поставлено споживачам" зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн, закупленого постачальником у оптових продавців та реалізованого споживачам, та його середньозважена оптова ціна (без ПДВ, з ПДВ) протягом звітного періоду;

15) у рядку 2 "Відбір природного газу з газосховищ для постачання споживачам" зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн, відібраного постачальником із газосховищ для реалізації споживачам, та його середньозважена оптова ціна (з урахуванням витрат на зберігання (закачування, відбір) (без ПДВ, з ПДВ)) протягом звітного періоду;

16) у рядку 3 "Постачання природного газу, усього, у тому числі:" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн, реалізованого споживачам, його середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) та стан розрахунків споживачів перед постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, які складаються із суми показників рядків 3.1 та 3.2 та ціни природного газу, розрахованої як середньозважене значення показників рядків 3.1 та 3.2, зазначених у відповідних графах;

17) у рядку 3.1 "побутовим споживачам, усього, у тому числі річний обсяг споживання яких становить:" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн, середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником побутовим споживачам, та стан розрахунків побутових споживачів перед постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду. Показники рядка 3.1 розраховуються як сума показників рядків 3.1.1 - 3.1.3, за винятком ціни природного газу, яка розраховується як середньозважене значення показників рядків 3.1.1 - 3.1.3;

18) у рядку 3.1.1 "до 0,535 тис. м3" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн і середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником побутовим споживачам, річний обсяг споживання яких становить менше 0,535 тис. м3;

19) у рядку 3.1.2 "від 0,535 тис. м3 (включно) до 5,350 тис. м3" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн і середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником побутовим споживачам, річний обсяг споживання яких становить від 0,535 тис. м3 (включно) до 5,350 тис. м3;

20) у рядку 3.1.3 "понад 5,350 тис. м3 (включно)" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн і середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником побутовим споживачам, річний обсяг споживання яких становить понад 5,350 тис. м3 (включно);

21) у рядку 3.2 "непобутовим споживачам, усього, у тому числі:" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн, середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником непобутовим споживачам, та стан розрахунків непобутових споживачів перед постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, які складаються із суми показників рядків 3.2.1 - 3.2.4 та ціни природного газу, розрахованої як середньозважене значення показників рядків 3.2.1 - 3.2.4, зазначених у відповідних графах;

22) у рядку 3.2.1 "бюджетним установам та організаціям" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн, середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником бюджетним установам та організаціям, стан розрахунків бюджетних установ та організацій перед постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками;

23) у рядку 3.2.2 "ТКЕ населення" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн, середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для населення, стан розрахунків цих підприємств перед постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками;

24) у рядку 3.2.3 "ТКЕ бюджет та інші" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн, середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для бюджетних установ та організацій, стан розрахунків цих підприємств перед постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками;

25) у рядку 3.2.4 "промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн, середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання, стан розрахунків промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання перед постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права таких споживачів змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками;

26) у рядку 4 "Постачання природного газу непобутовим споживачам, які:" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн, середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником непобутовим споживачам, які використовують природний газ для виробництва електроенергії (ТЕС, ТЕЦ, когенераційні установки) та як сировину (хімічні заводи тощо), і стан розрахунків таких споживачів перед постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду. Показники рядка 4 складаються із суми показників рядків 4.1 та 4.2, за винятком ціни природного газу, яка розраховується як середньозважене значення показників рядків 4.1 та 4.2;

27) у рядку 4.1 "використовують природний газ для виробництва електричної енергії (ТЕС, ТЕЦ)" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн, середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником непобутовим споживачам, які використовують природний газ для виробництва електроенергії (ТЕС, ТЕЦ, когенераційні установки), стан розрахунків таких споживачів перед постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права непобутових споживачів, які використовують природний газ для виробництва електроенергії (ТЕС, ТЕЦ, когенераційні установки), змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками;

28) у рядку 4.2 "використовують природний газ як сировину (хімічні заводи тощо)" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн, середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником непобутовим споживачам, які використовують природний газ як сировину (наприклад, хімічні заводи), стан розрахунків таких споживачів перед постачальником за поставлений природний газ протягом звітного періоду, умови оплати послуг постачальника, а також вимоги договорів, які можуть обмежувати права непобутових споживачів, які використовують природний газ як сировину (хімічні заводи тощо), змінювати постачальника та укладати договори з іншими постачальниками;

29) у рядку 5 "Постачання природного газу непобутовим споживачам, усього (крім рядка 4), у тому числі річний обсяг споживання яких становить:" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником непобутовим споживачам (за винятком споживачів, визначених у рядку 4). Показники рядка 5 складаються із суми показників рядків 5.1 - 5.6, за винятком ціни природного газу, яка розраховується як середньозважене значення показників рядків 5.1 - 5.6;

30) у рядку 5.1 "до 27 тис. м3" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником непобутовим споживачам (за винятком споживачів, визначених у рядку 4), річний обсяг споживання яких становить менше 27 тис. м3;

31) у рядку 5.2 "від 27 тис. м3 (включно) до 270 тис. м3" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником непобутовим споживачам (за винятком споживачів, визначених у рядку 4), річний обсяг споживання яких становить від 27 тис. м3 (включно) до 270 тис. м3;

32) у рядку 5.3 "від 270 тис. м3 (включно) до 2700 тис. м3" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником непобутовим споживачам (за винятком споживачів, визначених у рядку 4), річний обсяг споживання яких становить від 270 тис. м3 (включно) до 2700 тис. м3;

33) у рядку 5.4 "від 2700 тис. м3 (включно) до 27000 тис. м3" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником непобутовим споживачам (за винятком споживачів, визначених у рядку 4), річний обсяг споживання яких становить від 2700 тис. м3 (включно) до 27000 тис. м3;

34) у рядку 5.5 "від 27000 тис. м3 (включно) до 130000 тис. м3" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником непобутовим споживачам (за винятком споживачів, визначених у рядку 4), річний обсяг споживання яких становить від 27000 тис. м3 (включно) до 130000 тис. м3;

35) у рядку 5.6 "понад 130000 тис. м3 (включно)" зазначаються кількість споживачів, фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником непобутовим споживачам (за винятком споживачів, визначених у рядку 4), річний обсяг споживання яких становить понад 130000 тис. м3 (включно).

2. У розділі II "Ціна та об'єм/обсяг закупленого/поставленого природного газу в розрізі місяця" відображається інформація постачальника щодо фактичного об'єму/обсягу закупівлі/відбору з газосховищ / постачання природного газу в тис. м3 та тис. грн та середньозваженої ціни закупленого/відібраного із газосховищ / поставленого природного газу в розрізі кожного місяця звітного періоду:

1) у графах 1, 3 та 5 "Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)" зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3, закупленого постачальником у оптових продавців, відібраного з газосховищ та поставленого відповідним категоріям споживачів підсумком за кожен місяць звітного періоду відповідно до актів приймання-передачі;

2) у графах 2, 4 та 6 "Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)" наводиться фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. грн, закупленого постачальником у оптових продавців, відібраного з газосховищ та поставленого відповідним категоріям споживачів підсумком за звітний період відповідно до актів приймання-передачі, який розраховується як добуток об'єму/обсягу та ціни природного газу без ПДВ;

3) у графах 7, 9 та 11 "Ціна природного газу без ПДВ" зазначаються фактичні дані за кожний місяць звітного періоду щодо:

середньозваженої оптової ціни природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу, закупленого у оптових продавців, у тому числі за кордоном, з урахуванням витрат на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу за кордоном, транспортування природного газу до кордону України та транспортування природного газу у точці входу до газотранспортної системи України, без урахування податку на додану вартість протягом звітного періоду;

середньозваженої оптової ціни природного газу, відібраного з газосховищ, з урахуванням відповідних витрат на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу та без урахування податку на додану вартість протягом звітного періоду;

середньозваженої роздрібної ціни природного газу, поставленого споживачам відповідно до договорів постачання природного газу, без врахування тарифів на послуги транспортування, розподілу природного газу та податку на додану вартість протягом звітного періоду;

4) у графах 8, 10 та 12 "Ціна природного газу з ПДВ" зазначаються фактичні дані в розрізі кожного місяця звітного періоду щодо:

середньозваженої оптової ціни природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу, закупленого у оптових продавців, у тому числі за кордоном, з урахуванням витрат на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу за кордоном, транспортування природного газу до кордону України та транспортування природного газу у точці входу до газотранспортної системи України та з урахуванням податку на додану вартість протягом звітного періоду;

середньозваженої оптової ціни природного газу, відібраного з газосховищ, з урахуванням відповідних витрат на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу та податку на додану вартість протягом звітного періоду;

середньозваженої роздрібної ціни природного газу, поставленого споживачам відповідно до договорів постачання природного газу, без врахування тарифів на послуги транспортування, розподілу природного газу та з урахуванням податку на додану вартість протягом звітного періоду;

5) у рядку 1 "Закупівля природного газу в оптових продавців, усього, з якого:" зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн, закупленого постачальником у оптових продавців, та його середньозважена оптова ціна (без ПДВ, з ПДВ) в розрізі кожного місяця звітного періоду;

6) у рядку 1.1 "поставлено споживачам" зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн, закупленого постачальником у оптових продавців та реалізованого споживачам, та його середньозважена оптова ціна (без ПДВ, з ПДВ) в розрізі кожного місяця звітного періоду;

7) у рядку 2 "Відбір природного газу з газосховищ для постачання споживачам" зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн, відібраного постачальником із газосховищ для реалізації споживачам, та його середньозважена оптова ціна (з урахуванням витрат на зберігання (закачування, відбір) (без ПДВ, з ПДВ) в розрізі кожного місяця звітного періоду;

8) у рядку 3 "Постачання природного газу, усього, у тому числі:" зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу в тис. м3 та тис. грн, реалізованого постачальником споживачам, та його середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) в розрізі кожного місяця звітного періоду, які складаються із суми показників рядків 3.1 та 3.2, та ціни природного газу, розрахованої як середньозважене значення показників рядків 3.1 та 3.2, зазначених у відповідних графах;

9) у рядку 3.1 "побутовим споживачам, усього, у тому числі річний обсяг споживання яких становить:" зазначаються фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником побутовим споживачам, у розрізі кожного місяця звітного періоду. Показники рядка 3.1 складаються із суми показників рядків 3.1.1 - 3.1.3, за винятком ціни природного газу, яка розраховується як середньозважене значення показників рядків 3.1.1 - 3.1.3;

10) у рядку 3.1.1 "до 0,535 тис. м3" зазначаються фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником побутовим споживачам, річний обсяг споживання яких становить менше 0,535 тис. м3, у розрізі кожного місяця звітного періоду;

11) у рядку 3.1.2 "від 0,535 тис. м3 (включно) до 5,350 тис. м3" зазначаються фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником побутовим споживачам, річний обсяг споживання яких становить від 0,535 тис. м3 (включно) до 5,350 тис. м3, у розрізі кожного місяця звітного періоду;

12) у рядку 3.1.3 "понад 5,350 тис. м3 (включно)" зазначаються фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником побутовим споживачам, річний обсяг споживання яких становить понад 5,350 тис. м3 (включно), у розрізі кожного місяця звітного періоду;

13) у рядку 3.2 "непобутовим споживачам усього, у тому числі:" зазначаються фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником непобутовим споживачам, в розрізі кожного місяця звітного періоду, які складаються із суми показників рядків 3.2.1 - 3.2.4 та ціни природного газу, розрахованої як середньозважене значення показників рядків 3.2.1 - 3.2.4, зазначених у відповідних графах;

14) у рядку 3.2.1 "бюджетним установам та організаціям" зазначаються фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником бюджетним установам та організаціям, в розрізі кожного місяця звітного періоду;

15) у рядку 3.2.2 "ТКЕ населення" зазначаються фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для населення, в розрізі кожного місяця звітного періоду;

16) у рядку 3.2.3 "ТКЕ бюджет та інші" зазначаються фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником виробникам теплової енергії для бюджетних установ, організацій та інших споживачів теплової енергії, в розрізі кожного місяця звітного періоду;

17) у рядку 3.2.4 "промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання" зазначаються фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання, в розрізі кожного місяця звітного періоду;

18) у рядку 4 "Постачання природного газу непобутовим споживачам, які:" зазначаються фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником непобутовим споживачам, які використовують природний газ для виробництва електроенергії (ТЕС, ТЕЦ, когенераційні установки) та як сировину (хімічні заводи тощо), у розрізі кожного місяця звітного періоду. Показники рядка 4 складаються із суми показників рядків 4.1 та 4.2, за винятком ціни природного газу, яка розраховується як середньозважене значення показників рядків 4.1 та 4.2;

19) у рядку 4.1 "використовують природний газ для виробництва електричної енергії (ТЕС, ТЕЦ)" зазначаються фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником непобутовим споживачам, які використовують природний газ для виробництва електроенергії (ТЕС, ТЕЦ, когенераційні установки), у розрізі кожного місяця звітного періоду;

20) у рядку 4.2 "використовують природний газ як сировину (хімічні заводи тощо)" зазначаються фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником непобутовим споживачам, які використовують природний газ як сировину (хімічні заводи тощо), у розрізі кожного місяця звітного періоду;

21) у рядку 5 "Постачання природного газу непобутовим споживачам, усього (крім рядка 4), у тому числі річний обсяг споживання яких становить:" зазначаються фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником непобутовим споживачам (за винятком споживачів, визначених у рядку 4), у розрізі кожного місяця звітного періоду. Показники рядка 5 складаються із суми показників рядків 5.1 - 5.6, за винятком ціни природного газу, яка розраховується як середньозважене значення показників рядків 5.1 - 5.6;

22) у рядку 5.1 "до 27 тис. м3" зазначаються фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником непобутовим споживачам (за винятком споживачів, визначених у рядку 4), річний обсяг споживання яких становить менше 27 тис. м3, у розрізі кожного місяця звітного періоду;

23) у рядку 5.2 "від 27 тис. м3 (включно) до 270 тис. м3" зазначаються фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником непобутовим споживачам (за винятком споживачів, визначених у рядку 4), річний обсяг споживання яких становить від 27 тис. м3 (включно) до 270 тис. м3, у розрізі кожного місяця звітного періоду;

24) у рядку 5.3 "від 270 тис. м3 (включно) до 2700 тис. м3" зазначаються фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником непобутовим споживачам (за винятком споживачів, визначених у рядку 4), річний обсяг споживання яких становить від 270 тис. м3 (включно) до 2700 тис. м3, у розрізі кожного місяця звітного періоду;

25) у рядку 5.4 "від 2700 тис. м3 (включно) до 27000 тис. м3" зазначаються фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником непобутовим споживачам (за винятком споживачів, визначених у рядку 4), річний обсяг споживання яких становить від 2700 тис. м3 (включно) до 27000 тис. м3, у розрізі кожного місяця звітного періоду;

26) у рядку 5.5 "від 27000 тис. м3 (включно) до 130000 тис. м3" зазначаються фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником непобутовим споживачам (за винятком споживачів, визначених у рядку 4), річний обсяг споживання яких становить від 27000 тис. м3 (включно) до 130000 тис. м3, у розрізі кожного місяця звітного періоду;

27) у рядку 5.6 "понад 130000 тис. м3 (включно)" зазначаються фактичний об'єм/обсяг в тис. м3 та тис. грн та середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, реалізованого постачальником непобутовим споживачам (за винятком споживачів, визначених у рядку 4), річний обсяг споживання яких становить понад 130000 тис. м3 (включно), у розрізі кожного місяця звітного періоду.

3. У розділі III "Зміна споживачами постачальника природного газу" відображається інформація постачальника (діючого постачальника) щодо кількості споживачів, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичні об'єми/обсяги споживання природного газу такими споживачами протягом звітного періоду, а також середньої тривалості зміни постачальника та кількості споживачів, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день. Під діючим постачальником слід розуміти постачальника, який здійснював постачання природного газу споживачам до моменту розірвання договору постачання природного газу з такими споживачами:

1) у графах 1 та 2 "кількість повідомлень" та "об'єм/обсяг споживання (фактичний)" зазначаються відповідно кількість повідомлень споживачами діючого постачальника про намір змінити постачальника (розірвати договір постачання природного газу або його призупинити в частині постачання природного газу з метою зміни постачальника) протягом звітного періоду та фактичний річний об'єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу за попередній календарний рік;

2) у графах 3 та 4 "кількість споживачів" та "об'єм/обсяг споживання (фактичний)" зазначаються відповідно кількість споживачів, які змінили постачальника (розірвали/призупинили договір постачання з метою зміни постачальника) протягом звітного періоду, та фактичний річний об'єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу за попередній календарний рік;

3) у графах 5 та 6 "кількість споживачів" та "об'єм/обсяг споживання (фактичний)" зазначаються відповідно кількість споживачів, яким відмовили у зміні постачальника (розірванні/призупиненні договору постачання з метою зміни постачальника) протягом звітного періоду, та фактичний річний об'єм/обсяг споживання такими споживачами природного газу за попередній календарний рік;

4) у графі 7 "Середня тривалість зміни постачальника" зазначається середня тривалість зміни споживачами постачальника протягом звітного періоду (середня кількість днів з дати отримання діючим постачальником повідомлення від споживача про намір змінити постачальника (про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу) до дати розірвання договору постачання природного газу з діючим постачальником);

5) у графі 8 "Кількість споживачів, тривалість зміни постачальника якими становить понад 21 день, усього" зазначається кількість споживачів, тривалість зміни постачальника якими протягом звітного періоду становила понад 21 день, що складається із суми показників граф 9 - 13;

6) у графі 9 "з вини споживача" зазначається кількість споживачів, з вини яких тривалість зміни постачальника цими споживачами протягом звітного періоду становила понад 21 день;

7) у графі 10 "з вини діючого постачальника" зазначається кількість споживачів, тривалість зміни постачальника якими протягом звітного періоду з вини діючого постачальника становила понад 21 день;

8) у графі 11 "з вини нового постачальника" зазначається кількість споживачів, тривалість зміни постачальника якими протягом звітного періоду з вини нового постачальника становила понад 21 день;

9) у графі 12 "з вини оператора ГРМ" зазначається кількість споживачів, тривалість зміни постачальника якими протягом звітного періоду з вини оператора газорозподільних систем становила понад 21 день;

10) у графі 13 "інше" зазначається кількість споживачів, тривалість зміни постачальника якими протягом звітного періоду з інших причин становила понад 21 день;

11) у рядку 1 "Споживачі, усього, у тому числі:" зазначаються кількість споживачів, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичні об'єми/обсяги споживання природного газу такими споживачами протягом звітного періоду, а також середня тривалість зміни постачальника споживачами та кількість споживачів, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день, які складаються із суми показників рядків 1.1 та 1.2;

12) у рядку 1.1 "побутові споживачі" зазначаються кількість побутових споживачів, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичні об'єми/обсяги споживання природного газу такими споживачами протягом звітного періоду, а також середня тривалість зміни постачальника побутовими споживачами та кількість побутових споживачів, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день;

13) у рядку 1.2 "непобутові споживачі, усього, у тому числі:" зазначаються кількість непобутових споживачів, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичні об'єми/обсяги споживання природного газу такими споживачами протягом звітного періоду, а також середня тривалість зміни постачальника непобутовими споживачами та кількість непобутових споживачів, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день, які складаються із суми показників рядків 1.2.1 - 1.2.4;

14) у рядку 1.2.1 "ТКЕ" зазначаються кількість виробників теплової енергії, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичні об'єми/обсяги споживання природного газу такими споживачами протягом звітного періоду, а також середня тривалість зміни постачальника виробниками теплової енергії та кількість виробників теплової енергії, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день;

15) у рядку 1.2.2 "бюджетні установи та організації" зазначаються кількість бюджетних установ та організацій, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичні об'єми/обсяги споживання природного газу такими споживачами протягом звітного періоду, а також середня тривалість зміни постачальника бюджетними установами та організаціями та кількість бюджетних установ та організацій, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день;

16) у рядку 1.2.3 "промислові підприємства та інші суб'єкти господарювання, усього, у тому числі річний обсяг споживання яких становить:" зазначаються кількість промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, які виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичні об'єми/обсяги споживання природного газу такими споживачами протягом звітного періоду, а також середня тривалість зміни постачальника промисловими підприємствами та іншими суб'єктами господарювання, та кількість промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день, які складаються із суми показників рядків 1.2.3.1 - 1.2.3.6;

17) у рядку 1.2.3.1 "до 27 тис. м3" зазначаються кількість промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, які споживають менше 27 тис. м3 на рік, що виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичні об'єми/обсяги споживання природного газу такими споживачами протягом звітного періоду, а також середня тривалість зміни постачальника такими споживачами та кількість промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, які споживають менше 27 тис. м3 на рік, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день;

18) у рядку 1.2.3.2 "від 27 тис. м3 (включно) до 270 тис. м3" зазначаються кількість промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, які споживають від 27 тис. м3 (включно) до 270 тис. м3 на рік, що виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичні об'єми/обсяги споживання природного газу такими споживачами протягом звітного періоду, а також середня тривалість зміни постачальника такими споживачами та кількість промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, які споживають від 27 тис. м3 (включно) до 270 тис. м3 на рік, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день;

19) у рядку 1.2.3.3 "від 270 тис. м3 (включно) до 2700 тис. м3" зазначаються кількість промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, які споживають від 270 тис. м3 (включно) до 2700 тис. м3 на рік, що виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичні об'єми/обсяги споживання природного газу такими споживачами протягом звітного періоду, а також середня тривалість зміни постачальника такими споживачами та кількість промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, які споживають від 270 тис. м3 (включно) до 2700 тис. м3 на рік, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день;

20) у рядку 1.2.3.4 "від 2700 тис. м3 (включно) до 27000 тис. м3" зазначаються кількість промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, які споживають від 2700 тис. м3 (включно) до 27000 тис. м3 на рік, що виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичні об'єми/обсяги споживання природного газу такими споживачами протягом звітного періоду, а також середня тривалість зміни постачальника такими споживачами та кількість промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, які споживають від 2700 тис. м3 (включно) до 27000 тис. м3 на рік, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день;

21) у рядку 1.2.3.5 "від 27000 тис. м3 (включно) до 130000 тис. м3" зазначаються кількість промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, які споживають від 27000 тис. м3 (включно) до 130 000 тис. м3 на рік, що виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичні об'єми/обсяги споживання природного газу такими споживачами протягом звітного періоду, а також середня тривалість зміни постачальника такими споживачами та кількість промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, які споживають від 27000 тис. м3 (включно) до 130000 тис. м3 на рік, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день;

22) у рядку 1.2.3.6 "понад 130000 тис. м3 (включно)" зазначаються кількість промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, які споживають більше 130 000 тис. м3 (включно) на рік, що виявили намір змінити постачальника, змінили постачальника або яким відмовили у зміні постачальника, та фактичні об'єми/обсяги споживання природного газу такими споживачами протягом звітного періоду, а також середня тривалість зміни постачальника такими споживачами та кількість промислових підприємств та інших суб'єктів господарювання, які споживають більше 130000 тис. м3 (включно) на рік, тривалість зміни постачальника якими становила понад 21 день.

4. У розділі IV "Кількість скарг та звернень споживачів" відображається інформація постачальника щодо кількості скарг та звернень споживачів із запитом інформації стосовно причин їх виникнення, які надійшли до постачальника природного газу у письмовому вигляді протягом звітного періоду:

1) у графі 1 "Кількість скарг споживачів, усього" зазначається загальна кількість скарг споживачів, які надійшли до постачальника природного газу у письмовому вигляді протягом звітного періоду, що складається із суми показників граф 2 - 4;

2) у графі 2 "щодо роботи постачальника" зазначається кількість скарг споживачів, що стосуються роботи постачальника, які надійшли до нього у письмовому вигляді протягом звітного періоду;

3) у графі 3 "щодо роботи оператора ГРМ" зазначається кількість скарг споживачів, що стосуються роботи оператора газорозподільної системи, які надійшли до постачальника у письмовому вигляді протягом звітного періоду;

4) у графі 4 "інше" зазначається кількість скарг споживачів з інших причин, які надійшли до постачальника у письмовому вигляді протягом звітного періоду;

5) у графі 5 "Кількість звернень споживачів із запитом інформації, усього" зазначається загальна кількість звернень споживачів із запитом інформації, які надійшли до постачальника у письмовому вигляді протягом звітного періоду, для отримання роз'яснень з питань, що стосуються споживача, яка складається із суми показників граф 6 - 8;

6) у графі 6 "щодо зміни постачальника" зазначається кількість звернень споживачів із запитом інформації щодо зміни постачальника, які надійшли до постачальника у письмовому вигляді протягом звітного періоду;

7) у графі 7 "щодо прав та обов'язків споживача" зазначається кількість звернень споживачів із запитом інформації щодо прав та обов'язків споживача, які надійшли до постачальника у письмовому вигляді протягом звітного періоду;

8) у графі 8 "інше" зазначається кількість звернень споживачів із запитом інформації з інших питань, що стосуються споживача, які надійшли до постачальника у письмовому вигляді протягом звітного періоду;

9) у рядку 1 "Споживачі, усього, у тому числі:" зазначається кількість скарг споживачів щодо роботи постачальника, оператора газорозподільних систем тощо та звернень споживачів із запитом інформації щодо зміни постачальника, прав та обов'язків споживача та інших питань, які надійшли до постачальника природного газу у письмовому вигляді протягом звітного періоду, які складаються із суми показників рядків 1.1 та 1.2;

10) у рядку 1.1 "побутові споживачі" зазначається кількість скарг побутових споживачів щодо роботи постачальника, оператора газорозподільних систем тощо та звернень побутових споживачів із запитом інформації щодо зміни постачальника, прав та обов'язків споживача та інших питань, які надійшли до постачальника природного газу у письмовому вигляді протягом звітного періоду;

11) у рядку 1.2 "непобутові споживачі" зазначається кількість скарг непобутових споживачів щодо роботи постачальника, оператора газорозподільних систем тощо та звернень непобутових споживачів із запитом інформації щодо зміни постачальника, прав та обов'язків споживача та інших питань, які надійшли до постачальника природного газу у письмовому вигляді протягом звітного періоду.

5. У розділі V "Постачальник "останньої надії" відображаються інформація постачальника "останньої надії" щодо фактичних об'ємів/обсягів природного газу, поставленого споживачам, та його роздрібні ціни відповідно до договорів постачання природного газу в розрізі кожного місяця, середньої та максимальної тривалості постачання природного газу та кількості споживачів, яким здійснювалось постачання природного газу протягом звітного періоду:

1) у графі 1 "Об'єм/обсяг поставленого природного газу (фактичний)" зазначається фактичний об'єм/обсяг природного газу, поставлений постачальником "останньої надії" споживачам протягом звітного періоду;

2) у графах 2 - 4 "Ціна природного газу" зазначається ціна (з ПДВ) відповідно до договорів постачання природного газу постачальником "останньої надії" споживачам протягом звітного періоду у розрізі кожного місяця;

3) у графі 5 "середня тривалість постачання" зазначається середнє значення тривалості постачання природного газу постачальником "останньої надії" споживачам протягом звітного періоду;

4) у графі 6 "максимальна тривалість постачання" зазначається максимальне значення тривалості постачання природного газу постачальником "останньої надії" споживачам протягом звітного періоду;

5) у графі 7 "Кількість споживачів, яким здійснювалось постачання у зв'язку з відсутністю/недостатністю ресурсу у діючого постачальника" зазначається кількість споживачів, яким здійснювалось постачання природного газу постачальником "останньої надії" протягом звітного періоду у зв'язку з відсутністю/недостатністю ресурсу у діючого постачальника таких споживачів. Під діючим постачальником слід розуміти постачальника, який здійснював постачання природного газу споживачам до моменту розірвання договору постачання природного газу з такими споживачами;

6) у графі 8 "Кількість споживачів, яким здійснювалось постачання у зв'язку з розірванням/призупиненням договору постачання з діючим постачальником" зазначається кількість споживачів, яким здійснювалось постачання природного газу постачальником "останньої надії" протягом звітного періоду у зв'язку з розірванням або призупиненням (у частині постачання природного газу на відповідний період, при цьому споживач не встиг оформити договірні відносини з новим постачальником чи новий постачальник не встиг оформити підтверджений обсяг природного газу споживачу) договору постачання природного газу з діючим постачальником таких споживачів;

7) у графі 9 "Кількість споживачів, яким здійснювалось постачання у зв'язку з банкрутством/ліквідацією/припиненням діяльності діючого постачальника" зазначається кількість споживачів, яким здійснювалось постачання природного газу постачальником "останньої надії" протягом звітного періоду у зв'язку з банкрутством/ліквідацією/припиненням діяльності діючого постачальника таких споживачів;

8) у графі 10 "Кількість споживачів, яким здійснювалось постачання у зв'язку із скасуванням/призупиненням дії ліцензії діючого постачальника" зазначається кількість споживачів, яким здійснювалось постачання природного газу постачальником "останньої надії" протягом звітного періоду у зв'язку із скасуванням/призупиненням дії ліцензії діючого постачальника таких споживачів;

9) у графі 11 "Кількість споживачів, яким здійснювалось постачання у зв'язку з несвоєчасним оформленням діючим постачальником підтвердження обсягів природного газу" зазначається кількість споживачів, яким здійснювалось постачання природного газу постачальником "останньої надії" протягом звітного періоду у зв'язку з несвоєчасним оформленням діючим постачальником таких споживачів підтвердження обсягів природного газу;

10) у рядку 1 "Споживачі, усього, у тому числі:" зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу, поставленого постачальником "останньої надії" споживачам, та його ціни відповідно до договорів постачання природного газу в розрізі кожного місяця, середня та максимальна тривалість постачання природного газу постачальником "останньої надії" споживачам та кількість споживачів, яким здійснювалось постачання природного газу постачальником "останньої надії" протягом звітного періоду, що складається із суми показників рядків 1.1 та 1.2. та ціни природного газу, розрахованої як середньозважене значення показників рядків 1.1 та 1.2, зазначених у відповідних графах;

11) у рядку 1.1 "побутові споживачі" зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу, поставленого постачальником "останньої надії" побутовим споживачам, та його ціни відповідно до договорів постачання природного газу в розрізі місяця, середня та максимальна тривалість постачання природного газу постачальником "останньої надії" побутовим споживачам та кількість побутових споживачів, яким здійснювалось постачання природного газу постачальником "останньої надії" протягом звітного періоду;

12) у рядку 1.2 "непобутові споживачі" зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу, поставленого постачальником "останньої надії" непобутовим споживачам, та його ціни відповідно до договорів постачання природного газу в розрізі місяця, середня та максимальна тривалість постачання природного газу постачальником "останньої надії" непобутовим споживачам та кількість непобутових споживачів, яким здійснювалось постачання природного газу постачальником "останньої надії" протягом звітного періоду.

6. У додатку до форми звітності N 5 - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Розшифрування закупівлі природного газу в оптових продавців, у тому числі за кордоном" відображаються фактичний об'єм/обсяг закупленого постачальником природного газу в оптових продавців (відповідно до актів приймання-передачі), у тому числі за кордоном, оптова ціна закупівлі природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу (без ПДВ, з ПДВ), витрати на зберігання (закачування, відбір) та транспортування природного газу до кордону України та оптова ціна природного газу (з урахуванням тарифу на транспортування природного газу у точці входу в газотранспортну систему України) в розрізі кожного оптового продавця протягом звітного періоду із зазначенням його повної назви та місцезнаходження юридичної особи:

1) у графі 1 "Об'єм/обсяг закупленого природного газу (фактичний)" зазначається фактичний об'єм/обсяг закупівлі природного газу (відповідно до актів приймання-передачі) постачальником у розрізі кожного оптового продавця, у тому числі за кордоном, протягом звітного періоду;

2) у графах 2 та 3 "Оптова ціна природного газу без ПДВ" зазначаються оптова ціна купівлі природного газу без ПДВ постачальником відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу у доларах США та/або національній валюті у розрізі кожного оптового продавця, у тому числі за кордоном, протягом звітного періоду;

3) у графі 4 "Оптова ціна природного газу з ПДВ" зазначається оптова ціна купівлі природного газу з ПДВ постачальником відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу у розрізі кожного оптового продавця, у тому числі за кордоном, протягом звітного періоду;

4) у графі 5 "Витрати на зберігання (закачування, відбір) та транспортування природного газу до кордону України" зазначаються фактичні витрати постачальника на зберігання (закачування, відбір) та транспортування закуплених ним об'ємів/обсягів природного газу до кордону України (в перерахунку на кожну тис. м3 природного газу) протягом звітного періоду;

5) у графах 6 та 7 "Оптова ціна природного газу (з урахуванням тарифу на транспортування природного газу у точці входу в газотранспортну систему України)" зазначаються оптові ціни (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, закупленого постачальником у оптових продавців за кордоном відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу, з урахуванням тарифу на транспортування природного газу у точці входу в газотранспортну систему України та витратами постачальника на зберігання (закачування, відбір) та транспортування природного газу до кордону України, та оптові ціни (без ПДВ, з ПДВ) природного газу, закупленого постачальником у оптових продавців в Україні відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу (з урахуванням тарифу на транспортування природного газу у точці входу в газотранспортну систему України) протягом звітного періоду;

6) у рядку 1 "Оптові продавці (газові біржі), у яких здійснено закупівлю природного газу за кордоном, усього, у тому числі:" зазначаються фактичний об'єм/обсяг закупівлі природного газу постачальником у оптових продавців за кордоном (відповідно до актів приймання-передачі), середньозважена оптова ціна (без ПДВ, з ПДВ) закупівлі природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу, витрати постачальника на зберігання (закачування, відбір) та транспортування природного газу до кордону України (в перерахунку на кожну тис. м3 закупленого природного газу), а також середньозважена оптова ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу з урахуванням тарифу на транспортування природного газу у точці входу в газотранспортну систему України та витратами постачальника на зберігання (закачування, відбір) і транспортування природного газу до кордону України в перерахунку на кожну тис. м3 закупленого природного газу протягом звітного періоду;

7) у рядку 1.1 зазначаються повне найменування оптового продавця (газової біржі) (та місцезнаходження юридичної особи), у якого постачальником здійснено закупівлю природного газу за кордоном, фактичний об'єм/обсяг закупівлі природного газу (відповідно до актів приймання-передачі) у такого оптового продавця, оптова ціна (без ПДВ, з ПДВ) закупівлі природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу, витрати постачальника на зберігання (закачування, відбір) та транспортування природного газу до кордону України (в перерахунку на кожну тис. м3 закупленого природного газу у такого оптового продавця), а також оптова ціна (без ПДВ, з ПДВ) природного газу з урахуванням тарифу на транспортування природного газу у точці входу в газотранспортну систему України та витратами постачальника на зберігання (закачування, відбір) та транспортування природного газу до кордону України в перерахунку на кожну тис. м3 закупленого природного газу у такого оптового продавця протягом звітного періоду;

8) у рядку 2 "Оптові продавці, у яких здійснено закупівлю природного газу в Україні" зазначаються фактичний об'єм/обсяг закупівлі природного газу постачальником у оптових продавців в Україні (відповідно до актів приймання-передачі) та середньозважена оптова ціна (без ПДВ, з ПДВ) закупівлі природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу (з урахуванням тарифу на транспортування природного газу у точці входу в газотранспортну систему України) протягом звітного періоду;

9) у рядку 2.1 зазначаються повне найменування оптового продавця (та місцезнаходження юридичної особи), у якого постачальником здійснено закупівлю природного газу в Україні, фактичний об'єм/обсяг закупівлі природного газу (відповідно до актів приймання-передачі) у такого оптового продавця та оптова ціна (без ПДВ, з ПДВ) закупівлі природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу (з урахуванням тарифу на транспортування природного газу у точці входу в газотранспортну систему України) протягом звітного періоду.

IV. Порядок виправлення звітних даних

1. Якщо у формі N 5 за поточний рік виявлено недостовірність звітних даних, їх виправлення здійснюється у звітах за той період (квартал), у якому були допущені помилки.

2. Виправлені дані форми N 5 надсилаються постачальником окремим листом з відповідними примітками та поясненнями щодо причин таких виправлень.

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали