Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Інструкція щодо заповнення форми звітності N 76-РВК "Зведений звіт денних закладів загальної середньої освіти"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України27 серпня 2018 року N 936

ЗВІТНІСТЬ
Зведений звіт денних закладів загальної середньої освіти

на початок 20 __/20__ навчального року

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 


Подають

Терміни подання

Відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад та об'єднаних територіальних громад - Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - Міністерству освіти і науки України

 
Не пізніше 20 вересня
 
 
 
 
 
Не пізніше 05 жовтня


 
Форма N 76-РВК
(один раз на рік)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України
27 серпня 2018 року N 936
(за погодженням з Держстатом)

Респондент:

Найменування
_

Місцезнаходження ________
_
                                   (поштовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця, 
                                                         провулок тощо, N будинку, корпусу, N квартири, офіса)

Форма власності __________
                                                                                           (державна, комунальна, приватна)

Підпорядкування __________   

Розділ I. Кількість закладів, у них учнів та вчителів

За типами закладів

N
рядка

Міські поселення

Сільська місцевість

Усього

кіль-
кість закла-
дів, од.

у них

кіль-
кість закла-
дів, од.

у них

кіль-
кість закла-
дів, од.

у них

кіль-
кість учнів, осіб

кіль-
кість учи-
телів, осіб

кіль-
кість учнів, осіб

кіль-
кість учи-
телів, осіб

кіль-
кість учнів, осіб

кіль-
кість учи-
телів, осіб

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Заклади усіх типів (сума даних рядків 02 - 07, 11, 16, 18, 19, 26, 27)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
I ступеня

 
02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - II ступенів

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - III ступенів

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - III ступенів

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гімназії

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ліцеї

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з посиленою військово-фізичною підготовкою

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

військові (військово-морські)

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наукові

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчально-виховні комплекси (об'єднання)

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у складі закладів

I ступеня

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - II ступенів

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - III ступенів

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - III ступенів

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спеціальні школи (школи-інтернати), навчально-реабілітаційні центри*

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них навчально-реабілітаційні центри

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школи соціальної реабілітації

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

санаторні школи**

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі

I ступеня

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - II ступенів

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - III ступенів

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - III ступенів

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із рядка 13 - шкіл-садків

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із рядка 01 - кількість опорних закладів

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із рядка 01 - навчання за загальноосвітньою програмою у

гімназіях

26

х

 

х

х

 

х

х

 

х

ліцеях

27

х

 

х

х

 

х

х

 

х


* Уключаючи учнів спеціальних класів, організованих при закладах загальної середньої освіти (школах-інтернатах), але без учнів з особливими освітніми потребами, дані про яких наведені в рядках 02 - 07, 11 розділу I та рядках 33, 34 розділу IV.

** Без санаторних шкіл, що мають інтернатні відділення, та без санаторних шкіл-інтернатів.

Розділ II. Кількість закритих, відкритих, реорганізованих закладів

(од.)

Назва показника

N
рядка

Міські поселення

Сільська місцевість

Усього

А

Б

1

2

3

Кількість закладів:
діяльність яких призупинено

01

 

 

 

які перебувають на капітальному ремонті
та не працюють з інших причин

02

 

 

 

протягом попереднього навчального року:
закритих

03

 

 

 

введених в дію

04

 

 

 

реорганізованих з пониженням ступеня

05

 

 

 

з них реорганізованих у філії

06

 

 

 

Розділ III. Відомості про гуртки, секції, організовані закладами загальної середньої освіти

За напрямами

N
рядка

Кількість закладів, в яких працюють гуртки, секції, од.

У них

кількість гуртків, секцій, од.

кількість учнів, які відвідують гуртки, секції, осіб

А

Б

1

2

3

Усього

01

 

 

 

у тому числі за напрямами:
науково-технічний

02

 

 

 

еколого-натуралістичний

03

 

 

 

туристсько-краєзнавчий

04

 

 

 

фізкультурно-спортивний

05

 

 

 

художньо-естетичний

06

 

 

 

військово-патріотичний

07

 

 

 

дослідницько-експериментальний

08

 

 

 

бібліотечно-бібліографічний

09

 

 

 

оздоровчий

10

 

 

 

інший

11

 

 

 

З рядка 01 графи 3 кількість учнів за списком, осіб (12) _____

Розділ IV. Розподіл учнів за класами на початок навчального року (без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та учнів спеціальних класів)

Назва показника

N рядка

1 клас

2
клас

3
клас

4
клас

Разом 1 - 4 класи

5
клас

6
клас

7
клас

8
клас

9
клас

Разом
5 - 9 класи

10
клас

11
клас

12
клас

Разом 10 - 12 класи

Усього

усього

у тому числі у

ЗДО*

ЗЗСО*

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Усього
Кількість класів, од.

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість учнів, осіб

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:
дівчат

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

другорічників

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них дівчат

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчаються індивідуально**

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчаються дистанційно**

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з малозабезпечених сімей

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учнів шкіл-інтернатів, які приходять тільки на навчання

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міські поселення
Кількість класів, од.

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість учнів, осіб

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:
дівчат

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

другорічників

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них дівчат

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчаються індивідуально**

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчаються дистанційно**

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з малозабезпечених сімей

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учнів шкіл-інтернатів, які приходять тільки на навчання

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільська місцевість
Кількість класів, од.

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість учнів, осіб

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:
дівчат

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

другорічників

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них дівчат

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчаються індивідуально**

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчаються дистанційно**

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з малозабезпечених сімей

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учнів шкіл-інтернатів, які приходять тільки на навчання

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З кількості учнів перших класів (рядок 02 графи 1) - до вступу в школу виховувалися в дошкільних навчальних закладах (31) ______, у тому числі у сільській місцевості (32)___

З рядка 02 кількість учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в ЗЗСО (без учнів спеціальних шкіл, гімназій, ліцеїв, навчально-реабілітаційних центрів та спеціальних класів) (33) ______,

з них у сільській місцевості (34) ______, навчаються індивідуально: з рядка 33 (35)______, з рядка 34 (36) _______, навчаються дистанційно: з рядка 33 (37) ______, з рядка 34 (38) ______

Довідково: кількість груп для дітей дошкільного віку, організованих при закладах загальної середньої освіти для їх підготовки до школи (39)_____, у них дітей (40) _____

з рядка 39 - у сільській місцевості (41) ______, у них дітей (з рядка 40) (42) _______


* ЗДО - дошкільні навчальні заклади; ЗЗСО - загальноосвітні навчальні заклади.

** Включаючи учнів з особливими освітніми потребами (без учнів спеціальних шкіл, гімназій, ліцеїв, навчально-реабілітаційних центрів та спеціальних класів, організованих у закладах загальної середньої освіти).

V. Відомості про змінність навчання, групи продовженого дня, класи і класи-комплекти та окремі категорії учнів

VI. Кількість учнів, які закінчили клас і переведені до наступного класу або закінчили заклад освіти у 20___ році (без учнів спеціальних шкіл, гімназій, ліцеїв, навчально-реабілітаційних центрів та учнів спеціальних класів)

 

                                                                                                            (осіб)

Назва показника

N рядка

Міська
місцевість

Сільська
місцевість

Усього

А

Б

1

2

3

Кількість закладів, де заняття ведуться у дві зміни, од.

01

 

 

 

Кількість учнів, які навчаються у другу зміну, осіб

02

 

 

 

Кількість закладів, де є групи продовженого дня, од.

03

 

 

 

у
них
 

кількість груп продовженого дня, од.

04

 

 

 

кількість учнів у групах продовженого дня, усього, осіб

05

 

 

 

з них учнів 1 - 4 класів

06

 

 

 

Кількість груп, які працюють за кошти батьків, од.

07

 

 

 

у них учнів, осіб

08

 

 

 

Кількість груп у школах-інтернатах, інтернатних відділеннях

 

 

 

 

(крім спеціальних шкіл, гімназій, ліцеїв, навчально-реабілітаційних центрів), усього, од.

09

 

 

 

у них дітей дошкільного віку, осіб

10

 

 

 

Кількість 1 - 4 класів і класів-комплектів (за закладами,

 

 

 

 

указаними в рядках 02 - 04, 06 - 09, 19 розділу I), од.

11

 

 

 

з них до 15 учнів

12

 

 

 

З рядка 11 - кількість класів і класів-комплектів у складі учнів:
одного класу

 
 
13

 

 

 

з них до 15 учнів

14

 

 

 

двох класів

15

 

 

 

з них до 15 учнів

16

 

 

 

трьох класів

17

 

 

 

з них до 15 учнів

18

 

 

 

чотирьох класів

19

 

 

 

з них до 15 учнів

20

 

 

 

З рядка 01 розділу I, осіб:
кількість учнів, які користуються гарячим харчуванням у закладах усіх типів

21

 

 

 

з них користуються безплатним харчуванням (без дітей в інтернатних закладах, інтернатних відділеннях)

22

 

 

 

кількість учнів, постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС

23

 

 

 

з них користуються безплатним харчуванням

24

 

 

 

кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у закладах усіх типів

25

 

 

 

кількість учнів з інвалідністю

26

 

 

 

кількість учнів з малозабезпечених сімей

27

 

 

 

кількість учнів з числа внутрішньо переміщених осіб

28

 

 

 

кількість учнів - дітей учасників бойових дій

29

 

 

 

кількість вихованців шкіл-інтернатів, інтернатних відділень, які лише проживають (не навчаючись) у цих закладах (без спеціальних)

30

 

 

 

Крім того, кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб (з рядка 10)

31

 

 

 


За класами

N
рядка

Міська місцевість

Сільська місцевість

Усього

А

Б

1

2

3

1 клас

01

 

 

 

2 клас

02

 

 

 

3 клас

03

 

 

 

4 клас

04

 

 

 

5 клас

05

 

 

 

6 клас

06

 

 

 

7 клас

07

 

 

 

8 клас

08

 

 

 

9 клас

09

 

 

 

10 клас

10

 

 

 

11 клас:
закінчили заклад освіти

11

 

 

 

переведені до 12 класу

12

 

 

 

12 клас

13

 

 

 

З рядка 09:
одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту

14

 

 

 

З рядків 11, 13:
одержали атестат про повну загальну середню освіту

15

 

 

 

з них нагороджені:
золотою медаллю

16

 

 

 

срібною медаллю

17

 

 

 

Крім того:
кількість екстернів, які одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту

18

 

 

 

кількість екстернів, які одержали атестат про повну загальну середню освіту

19

 

 

 

Кількість випускників, які пройшли тестування

20

 

 

 

Кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:
з рядків 14, 18 (одержали свідоцтво)

21

 

 

 

з рядків 15, 19 (одержали атестат)

22

 

 

 


 

VII. Кількість учнів за віком (станом на 01 січня 20 ___ року)

(осіб)

Назва показника

N
рядка

Усьо-
го учнів

У тому числі матимуть вік (повних років)

5 років

6 років

7 років

8 років

9 років

10 років

11 років

12 років

13 років

14 років

15 років

16 років

17 років

18 і старші

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Усього учнів (сума даних рядків 02 - 13)

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за класами

1 клас

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 клас

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 клас

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 клас

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 клас

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 клас

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 клас

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 клас

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 клас

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 клас

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 клас

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 клас

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 01:
дівчат

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учнів у сільській місцевості

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього учнів спеціальних шкіл, гімназій, ліцеїв, навчально-реабілітаційних центрів та спеціальних класів

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них у спеціальних класах

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із загальної кількості учнів першого класу (рядок 02 графи 1) мають вік на 01 вересня 20__ року, осіб: 5 років і молодші (18) ______, 6 років (19)______, 7 років (20) ______, 8 років і старші (21) ______

VIII. Кількість вихователів

 

(осіб)

 

Назва показника

N
рядка

Міська місцевість

Сільська місцевість

Усього

Крім того, у спеціальних школах (школах-інтернатах), гімназіях, ліцеях, навчально-реабілітаційних центрах

А

Б

1

2

3

4

Усього вихователів

01

 

 

 

 

у тому числі:
у групах продовженого дня

 
02

 

 

 

 

з них мають основну роботу

03

 

 

 

 

в інтернатних відділеннях закладів загальної середньої освіти

04

 

 

 

х

з них мають основну роботу

05

 

 

 

х

у школах-інтернатах

06

 

 

 

 

з них мають основну роботу

07

 

 

 

 


 

 

Розділ IX. Відомості про опорні заклади та їх філії (з розділу I)

Назва показника

N
рядка

Усього (сума даних граф 2 - 13)

У тому числі за класами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Усього
Кількість класів опорних закладів, од.

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість учнів, осіб

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  з них:
дівчат

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчаються індивідуально

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчаються дистанційно

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з особливими освітніми потребами

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі навчаються:
індивідуально

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дистанційно

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в інклюзивних класах

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у спеціальних класах

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із рядка 02 потребують підвезення

11

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

з них підвозяться

12

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Із рядка 01 кількість класів у філіях

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із рядка 02 кількість учнів у філіях

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   з них:
дівчат

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчаються індивідуально

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчаються дистанційно

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з особливими освітніми потребами

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі навчаються:
індивідуально

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дистанційно

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в інклюзивних класах

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у спеціальних класах

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

потребують підвезення (з рядка 11)

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них підвозяться

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість філій опорних закладів - усього, од (25) _________

Назва показника

N
рядка

Усього (сума даних граф 2 - 13)

У тому числі за класами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Сільська місцевість, усього
Кількість класів опорних закладів, од.

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість учнів, осіб

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     з них:
дівчат

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчаються індивідуально

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчаються дистанційно

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з особливими освітніми потребами

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі навчаються:
індивідуально

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дистанційно

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в інклюзивних класах

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у спеціальних класах

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із рядка 02 потребують підвезення

36

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

з них підвозяться

37

 

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Із рядка 01 кількість класів у філіях

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із рядка 02 кількість учнів у філіях

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           з них:
дівчат

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчаються індивідуально

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчаються дистанційно

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з особливими освітніми потребами

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі навчаються:
індивідуально

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дистанційно

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в інклюзивних класах

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у спеціальних класах

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

потребують підвезення (з рядка 11)

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них підвозяться

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість філій опорних закладів у сільській місцевості, од. (50) _________

Довідково: кількість міжшкільних ресурсних центрів (міжшкільних навчально-виробничих комбінатів трудового навчання і професійної орієнтації учнів (01) ____, у них учнів, які проходять навчання (02) ______, учнів 11 (12) класів, які склали кваліфікаційні екзамени (03) _____, у тому числі: у міських поселеннях: з рядка 01 (04) _______, з рядка 02 (05) ________, з рядка 03 (06) __

Кількість населених пунктів, у яких заклади загальної середньої освіти було закрито за період з 01 вересня минулого року до 01 вересня поточного року і здійснюється підвезення учнів до опорного закладу (07) ______

_______
      (підпис керівника (власника) та/або особи,
      відповідальної за заповнення форми звітності)

_
                        (П. І. Б.)

телефон _____ факс __ електронна пошта _______

 

В. о. директора департаменту
економіки та фінансування

О. Л. Ткаченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України27 серпня 2018 року N 936

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 вересня 2018 р. за N 1001/32453

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 76-РВК "Зведений звіт денних закладів загальної середньої освіти"

I. Загальні положення

1. Форма звітності N 76-РВК "Зведений звіт денних закладів загальної середньої освіти" (далі - звіт) поширюється на відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад та об'єднаних територіальних громад, Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником.

3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, необхідно в одноденний термін повідомити про це адресатів.

II. Порядок та строки подання звіту

1. Звіт щороку складається станом на 05 вересня відділами (управліннями) освіти районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад та об'єднаних територіальних громад і подається Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше 20 вересня.

2. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій подають зведений по регіону звіт до відділу інформаційних та аналітичних систем Інституту освітньої аналітики Міністерства освіти і науки України та територіальних органів Держстату не пізніше 05 жовтня.

3. Міністерство освіти і науки України подає зведений звіт та звіт в розрізі регіонів (за узгодженим колом показників) до Державної служби статистики України не пізніше 25 жовтня.

III. Порядок складання звіту

1. Щороку відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад та об'єднаних територіальних громад складають звіт на основі первинних звітів навчальних закладів за формою N ЗНЗ-1 "Звіт денного закладу загальної середньої освіти".

2. Зведений звіт за регіонами складають Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій на основі зведених звітів по району, місту, об'єднаній територіальній громаді.

3. Дані про інтернатні заклади загальної середньої освіти включаються до зведеного звіту. Одночасно з цим складається окремий звіт, до якого включаються дані лише про інтернатні заклади загальної середньої освіти та інтернатні відділення закладів загальної середньої освіти і не включаються відомості про спеціальні заклади загальної середньої освіти. Дані про спеціальні класи, організовані при інтернатних закладах загальної середньої освіти, включаються лише до рядків 14, 15, 19 розділу I.

IV. Заповнення розділу I "Кількість закладів, у них учнів та вчителів"

1. За рядками 02 - 23 загальна кількість закладів розподіляється за їх типами.

2. Дані рядка 01 мають дорівнювати сумі даних рядків 02 - 07, 11, 16, 18, 19, 26, 27 за всіма графами.

3. До рядків 02, 12, 20 включаються відомості про заклади, у складі яких є тільки 1 - 4 класи, до рядків 03, 13, 21 відповідно 1 - 9 класи, до рядків 04 - 07, 14, 15, 22, 23 - 1 - 11 (12), 5 - 11 (12) або 10 - 11 (12) класи.

4. На вільному місці звіту необхідно зробити примітку щодо навчально-виховних комплексів (об'єднань) (з рядка 09) про те, у складі яких саме типів закладів створено навчально-виховні комплекси (об'єднання).

5. До рядків 06 і 07 включаються дані лише про учнів, які навчаються за навчальними планами гімназій і ліцеїв, а дані про учнів цих закладів, які навчаються за навчальними планами загальноосвітніх шкіл, наводяться за рядками 26 і 27 у графах 2, 5, 8.

6. Дані рядка 11 мають дорівнювати сумі даних рядків 12 - 15 за всіма графами, а дані рядка 19 - сумі даних рядків 20 - 23 за всіма графами.

7. До рядка 16 включаються дані про спеціальні заклади загальної середньої освіти всіх типів (у тому числі інтернатні відділення), про учнів спеціальних класів для дітей з особливими освітніми потребами, організованих при денних закладах загальної середньої освіти, за винятком учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах, дані про яких наведені в рядках 02 - 15 розділу I.

8. До рядка 18 включаються дані про школи для дітей, які відповідно до рішення суду потребують особливих умов виховання.

9. До рядка 19 не включаються дані про санаторні школи-інтернати та санаторні школи, які мають інтернатні відділення.

V. Заповнення розділу II "Кількість закритих, відкритих, реорганізованих закладів"

1. Дані цього розділу не включаються до розділу I.

2. До рядка 01 включаються дані про заклади, діяльність яких призупинено, а до рядка 02 - про заклади, які перебувають на капітальному ремонті та не працюють з інших причин. Ці дані не включаються до розділу I.

3. До рядків 03 - 06 включаються дані про закриті, введенні в дію та реорганізовані заклади.

VI. Заповнення розділу III "Відомості про гуртки, секції, організовані закладами загальної середньої освіти"

1. У розділі III наводяться дані про кількість гуртків, секцій, організованих закладами загальної середньої освіти, та кількість учнів, які в них займаються. Гуртки, секції, організовані закладами позашкільної освіти і розташовані в приміщеннях закладів загальної середньої освіти, до звіту не включаються.

2. Дані рядка 01 можуть бути меншими суми даних рядків 02 - 11 за всіма графами за рахунок закладів, у яких організовано різноманітні гуртки.

VII. Заповнення розділу IV "Розподіл учнів за класами на початок навчального року"

(без учнів спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та учнів спеціальних класів)

1. У графах 1 - 17 дані про кількість учнів розподіляються за класами, за рядками 01 - 10 - усього щодо міських поселень і сільської місцевості разом, за рядками 11 - 20 - у міських поселеннях, 21 - 30 - у сільській місцевості.

2. Дані відповідних рядків щодо міської та сільської місцевості в сумі мають дорівнювати даним щодо міської і сільської місцевості разом за всіма графами.

3. Дані графи 1 мають дорівнювати сумі даних граф 2, 3 за всіма рядками.

4. Дані графи 7 мають дорівнювати сумі даних граф 1, 4 - 6 за всіма рядками, дані графи 13 - відповідно сумі даних граф 8 - 12, дані графи 17 - сумі даних граф 14 - 16 за всіма рядками.

5. Дані графи 18 повинні дорівнювати сумі даних граф 7, 13, 17 за всіма рядками.

6. Дані рядків 06, 16, 26 за всіма графами мають відповідати даним рядка 10 за всіма графами розділу I звітів за формою звітності N ЗНЗ-1 "Звіт денного закладу загальної середньої освіти" (далі - звіт N ЗНЗ-1).

7. Дані рядків 07, 17, 27 мають відповідати даним рядка 11 за всіма графами розділу I звіту N ЗНЗ-1.

8. Дані рядків 08, 18, 28 мають відповідати даним рядка 17 за всіма графами розділу I звіту N ЗНЗ-1.

9. Дані рядків 33 і 34 мають дорівнювати відповідним даним рядка 12 за графою 1 розділу I звіту N ЗНЗ-1.

10. Дані рядків 35 і 36 мають дорівнювати відповідним даним рядка 13 за графою 1 розділу I звіту N ЗНЗ-1.

11. Дані рядків 37 і 38 мають дорівнювати відповідним даним рядка 14 за графою 1 розділу I звіту N ЗНЗ-1.

12. Дані, наведені довідково у рядках 39 - 42, не входять до жодного з розділів звіту.

VIII. Заповнення розділу V "Відомості про змінність навчання, групи продовженого дня, класи і класи-комплекти та окремі категорії учнів"

1. У рядках 01 - 20 дані наводяться без спеціальних закладів загальної середньої освіти та без спеціальних класів, організованих при денних закладах загальної середньої освіти (школах-інтернатах).

2. Відомості про змінність навчання наводяться у рядках: 01 - кількість закладів, які працюють у дві зміни, 02 - кількість учнів, які навчаються в другу зміну.

3. У рядках 04, 07 наводяться дані про кількість груп продовженого дня, а в рядках 05, 06, 08 - кількість учнів у цих групах.

4. Дані рядків 07 і 08 не включаються до рядків 04 і 05 відповідно.

5. У рядку 09 зазначається кількість груп у школах-інтернатах (інтернатних відділеннях), включаючи й групи для дітей дошкільного віку, а в рядку 10 - кількість дітей дошкільного віку в цих групах.

6. У рядках 11 - 20 наводять дані про всі 1 - 4 класи і класи-комплекти (у тому числі перші класи, організовані в закладах дошкільної освіти). Дані рядка 11 мають, як правило, дорівнювати або бути меншими за відповідні дані рядків 01, 11, 21 графи 7 розділу IV за рахунок класів, які ввійшли до класу-комплекту. Якщо до складу класу-комплекту входять учні певного класу з кількістю менше 5 осіб, до рядків 01, 11, 21 графи 7 розділу IV дані про такі класи не включаються.

7. Дані рядка 11 мають дорівнювати сумі даних рядків 13, 15, 17, 19 за всіма графами, а дані рядка 12 - сумі даних рядків 14, 16, 18, 20.

8. У рядках 21 - 29 дані наводяться за всіма закладами загальної середньої освіти, відображеними в рядку 01 розділу I.

9. Дані рядка 25 мають відповідати сумі даних рядків 19, 21 за графою 1 розділу I звіту N ЗНЗ-1 закладів усіх типів.

10. Дані рядка 26 мають відповідати сумі даних рядків 22, 24 за графою 1 розділу I звіту N ЗНЗ-1 закладів усіх типів.

11. У рядку 30 наводяться дані про вихованців шкіл-інтернатів, інтернатних відділень (без спеціальних закладів, але включаючи санаторні школи з інтернатними відділеннями та школи соціальної реабілітації), які проживають у цих закладах, а навчаються в інших закладах. Дані цього рядка мають відповідати даним рядка 38 розділу I звіту N ЗНЗ-1.

IX. Заповнення розділу VI "Кількість учнів, які закінчили клас і переведені до наступного класу або закінчили навчальний заклад у 20__ році"

(без учнів спеціальних закладів усіх типів та спеціальних класів (крім санаторних шкіл з інтернатними відділеннями та шкіл соціальної реабілітації)

1. У рядках 01 - 09 наводиться інформація про кількість учнів, які закінчили клас і переведені до наступного класу або закінчили навчальний заклад. Дані про учнів, залишених на повторний курс, до розділу IV не включаються, а вказуються в рядках 04, 14, 24 розділу II.

2. До рядка 09 уключаються дані про тих, хто одержав свідоцтво про базову загальну середню освіту, і тих, хто не одержав (видано табель успішності).

3. У рядках 11, 13 наводяться дані про учнів, які закінчили заклад освіти, у тому числі тих, які не одержали атестат про повну загальну середню освіту (видано табель успішності).

4. До рядка 14 включаються дані про кількість тих, хто одержав свідоцтво про базову загальну середню освіту, без екстернів, відомості про яких зазначаються в рядку 18, а до рядка 15 - про тих, хто одержав атестат про повну загальну середню освіту (з рядків 11, 13), без екстернів, дані про яких зазначаються в рядку 19.

5. До рядків 16, 17 (з рядка 15) включаються дані про випускників, які нагороджені золотою (срібною) медаллю.

6. У рядках 21, 22 наводяться дані про випускників з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Х. Заповнення розділу VII "Кількість учнів за віком" (станом на 01 січня 20__ року)

1. У розділі V дані про учнів розподіляються за віком (графи 2 - 15) й одночасно за класами (рядки 02 - 13) станом на 01 січня наступного року.

2. До рядків 01 - 15 не включається інформація про учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних школах (школах-інтернатах) і спеціальних класах.

3. Дані рядка 01 графи 1 за класами мають відповідати даним рядка 02 графи 18 розділу IV.

4. Дані рядка 01 мають дорівнювати сумі даних рядків 02 - 13 за всіма графами.

5. Із загальної кількості учнів (з рядка 01) у рядку 14 наводяться дані про кількість дівчат, а в рядку 15 - про кількість учнів у сільській місцевості.

6. Дані графи 1 мають дорівнювати сумі даних граф 2 - 15 за всіма рядками.

7. До рядка 16 "Крім того" включаються дані про учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних школах усіх типів, спеціальних гімназіях, ліцеях, навчально-реабілітаційних центрах та у спеціальних класах, організованих при денних закладах загальної середньої освіти. Дані цього рядка мають відповідати даним рядка 16 графи 8 розділу I.

8. Сума даних рядків 01, 16 за графою 1 має дорівнювати даним рядка 01 графи 8 розділу I.

9. У рядках 18 - 21 учнів першого класу необхідно розподілити за віком станом на 01 вересня поточного року. Сума даних рядків 18 - 21 має дорівнювати даним рядка 02 графи 1.

XI. Заповнення розділу VII "Кількість вихователів"

1. У розділі VI наводяться дані про всіх вихователів, які працюють у закладах загальної середньої освіти, із зазначенням в рядках 03, 05, 07 даних про тих, які мають основну роботу в цих закладах. Відомості про вихователів, які працюють у спеціальних школах-інтернатах та в групах продовженого дня, організованих у спеціальних школах та спеціальних школах-інтернатах для дітей, які приходять тільки на навчання, необхідно навести у графі 4 у рядках 02, 03 та 06, 07. Дані графи 4 не включаються до граф 1-3.

2. Сума даних рядків 02, 04, 06 має дорівнювати даним рядка 01.

XII. Заповнення розділу IX "Відомості про опорні заклади"

1. У рядках 01-10 наводяться дані відповідних рядків і граф розділу I звітів N ЗНЗ-1 щодо опорних закладів, а в рядках 11 і 12 - дані рядків 50 і 51 розділу XII звіту N ЗНЗ-1.

2. Дані рядка 13 мають дорівнювати сумі даних рядків 01 і 13 розділу X звіту N ЗНЗ-1, відповідно дані рядка 14 - сумі даних рядків 02 і 14, дані рядка 15 - сумі даних рядків 03 і 15 розділу X звіту N ЗНЗ-1 тощо.

3. У рядку 25 зазначається кількість філій опорних закладів у міських поселеннях і сільській місцевості разом.

4. У рядках 26 - 50 наводяться аналогічні дані щодо сільської місцевості, які мають відповідати даним рядків 13 - 24, 26 розділу X звіту N ЗНЗ-1.

XIII. Наведення довідкової інформації

1. У рядках 01 - 06 наводиться довідкова інформація про кількість міжшкільних ресурсних центрів (міжшкільних навчально-виробничих комбінатів) трудового навчання і професійної орієнтації учнів, кількість учнів, які проходять у них навчання, та учнів 11 (12) класів, які склали кваліфікаційні екзамени.

2. У разі якщо учні сільської місцевості проходять навчання в комбінаті, розташованому в міській місцевості, дані про нього наводяться по міській місцевості (за місцезнаходженням комбінату).

 

В. о. директора департаменту
економіки та фінансування

О. Л. Ткаченко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали