МЕМОРАНДУМ
про умови надання і використання цільової безповерненої фінансової допомоги (гранту)

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 27.11.97
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 27.11.97

Міжнародний Розвитково Дослідний Центр в Канаді (далі - Центр) надає грант в сумі 2603000 канадських доларів

МІНІСТЕРСТВУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (МІНЕКОНОМІКИ) та МІНІСТЕРСТВУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (МІНЕКОБЕЗПЕКИ) (далі - Міністерства)

для цільового використання на продовження Програми: "Розвиток управління навколишнім середовищем в Україні (район басейну р. Дніпро)", описаній у Розділі 1 цього Меморандуму. Даний Меморандум покривається Статтею III і VI Меморандуму про взаєморозуміння, підписаному Урядами України та Канади 24 жовтня 1994 року.

Керуючись Декларацією про співробітництво між Урядом України та Урядом Канади від 31 березня 1994 року, 24 червня 1994 року Міністерство охорони навколишнього природного середовища України уклало Меморандум з Центром щодо розвитку фази 1 програми "Розвиток управління навколишнім середовищем в Україні у басейні р. Дніпро" (файл N 93-0905).

Згідно з умовами гранту Центр вважатиме 30 вересня 1997 р. офіційним закінченням Фази 1, і, відповідно, 1 жовтня 1997 р. офіційним початком Фази 2. Домовлено, що Мінекобезпеки України або виконавець проекту забезпечить Центру через Фонд Відродження Дніпра (ФВД) повну фінансову звітність щодо отриманих та витрачених протягом Фази 1 фондів гранту на 30 вересня 1997 р. Звіти буде перевірено та завірено керівником проекту з боку організації-отримувача та старшого фінансового службовця ФВД.

Розмір гранту наданого Канадським Агентством Міжнародного Розвитку (CIDA) Центру є достатнім протягом усього періоду дії Меморандуму.

Умови гранту

Міністерства згідні з тим, що виплати будь-яких фондів з цієї суми повинні повністю відповідати умовам, сформульованим у даному Меморандумі.

1. Мета і завдання Програми EMDU-II

Метою Програми EMDU-II є підтримка і сприяння процесу реформ, що відбувається сьогодні в українських організаціях, для поліпшення діяльності з охорони навколишнього, середовища, удосконалення економічної, у тому числі інвестиційної політики, а також підвищення рівня екологічної свідомості серед населення України.

Програма включає три головні складові частини допомоги:

а) розвиток системного управління навколишнім середовищем в умовах інтегрування екологічної політики в стратегію економічних реформ;

б) ефективність дій по оцінці та зменшенню забруднення поверхневих і підземних вод через систему демонстраційних проектів;

в) сучасні механізми еколого-інвестиційної діяльності спрямовані на перехід до ринкової економіки.

Особливими завданнями Програми є наступні:

формування сприятливого інвестиційного середовища в Україні, зокрема у басейні Дніпра;

розвиток екологічного менеджменту в промисловості, житлово-комунальному господарстві та агропромисловому комплексі;

поліпшення якості питної води та її раціональне використання;

сприяння розвитку в Україні екологічного підприємництва;

підвищення екологічної свідомості громадян України засобами масової інформації;

сприяння розвитку в Україні екологічного навчання.

2. Реалізація Програми EMDU-II:

Програму буде реалізовано відповідно до наступних принципів:

1. Програма ініціюватиме проекти в межах української Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води (далі - "Національна Програма"). Міністерства будуть відповідальними організаціями за тим, щоб усі проекти відповідали меті Національної програми. Міністерства будуть гарантувати відповідність результатів.

2. Відповідальним органом за здійснення Програми від України є Український Комітет Управління (УКУ), який створюється спільним наказом Мінекономіки і Мінекобезпеки України. УКУ буде забезпечувати оформлення кожного проекту за технічною допомогою Центру. Проекти буде розподілено за напрямками діяльності. Ці проекти міститимуть контракти з організаціями та незалежними експертами у відповідних галузях. До початку виконання роботи всі проекти мають бути ухвалені Центром.

3. Центр, за участю УКУ, підготує загальний план роботи Програми та час від часу оновлюватиме цей план. Міністерства забезпечуватимуть усю необхідну для Центру інформацію щодо робочого плану Програми.

4. Кожен проект включатиме бюджет, план звітування та виплат. Фактичний розподіл коштів залежатиме від кожного окремого ухваленого проекту. Міністерства, через УКУ, матимуть змогу спостерігати та з'ясовувати розподіл коштів бюджету протягом усього терміну виконання Програми.

5. Проекти буде реалізовано або Міністерствами, або їхніми агентствами, або будь-якою організацією, яка юридично не є залежною від Міністерства, такою, як:

інше міністерство;

агенство, дослідницький центр, інститут або державна організація іншого міністерства;

український університет;

українська неурядова організація або приватна фірма;

канадська громадська або приватна організація.

Галузевий отримувач гранту є відповідальним за виконання проекту.

ФВД може розглядатися як одержувач для реалізації деяких напрямків діяльності. Тоді лист від Центру міг би надати ФВД повноваження одержувача проекту по певному напрямку.

6. Якщо виконавець є юридичною особою міністерства, як-от відділом, агентством, інститутом, державною корпорацією тощо, тоді угода з ним по проекту, що виконується, складатиметься з листа від Центру до виконавця проекту, в якому має бути вказано наступне:

обсяг та завдання напрямку діяльності (проекту);

бюджет проекту;

вимоги про звітність та план проведення роботи.

Як тільки Центр видасть виконавцю лист, він передасть ФВД фонди для реалізації цього напрямку діяльності.

7. Якщо виконавець не є юридичною особою міністерства, як-от дослідницьким центром, університетом, агентством, інститутом, державною корпорацією, приватним концерном, недержавною організацією тощо, тоді угода з виконавцем про проведення проекту складатиметься з листа від Центру до виконавця (одержувача) проекту, в якому має бути вказано наступне:

обсяг та завдання проекту;

бюджет проекту;

вимоги про звітність та план проведення роботи;

інші вимоги та умови побудови стосунків між Центром і організацією-одержувачем проекту.

Виконавець згоден щодо складання угод до початку передачі Центром фондів через ФВД для виконання того чи іншого напрямку діяльності.

8. Місцеві витрати по кожному напрямку будуть записуватися у бюджет у гривнях. Іноземні внески будуть записуватися у канадських доларах.

9. ФВД не уповноважений оцінювати внески до програми і її результати. Контроль за якістю технічних звітів та будь-якої іншої технічної документації є обов'язком Міністерств разом з Центром.

10. Міністерства зобов'язані контролювати ефективність та правильне використання фондів.

11. По всіх напрямках програми Центр зберігатиме щонайменше 15 % визначених фінансових потреб до отримання всіх необхідних заключних звітів, як вказано у Розділі 15. Сума заключних виплат враховуватиме фактичні витрати з певного напрямку роботи.

3. Частина гранту під адмініструванням Центру

Додаткові кошти в сумі до 1605000 канадських доларів для другої фази програми буде витрачено безпосередньо Центром. Ця сума враховує всі витрати Центру на технічну допомогу та управління.

Частина гранту в 2603000 канадських доларів може бути адміністрована Центром. Це буде визначено після погодження кожного напрямку програми, і називатиметься Частина під Адмініструванням Центру (CAP).

4. Бюджет гранту

Міністерства розподілятимуть фонди гранту приблизно відповідно до Бюджету, поданому далі, який є складовою частиною цього Меморандуму.

Бюджет співвідноситься з проектами, запропонованими у першому робочому плані. Час від часу загальний план роботи буде поновлюватися Центром, як показано у Розділі 2.2. Офіційне виправлення до цієї угоди не вимагається, якщо загальний бюджет не буде збільшено.

Визнано, що потреби в ресурсах на обсяг діяльності, необхідний для розвитку всіх компонентів Програми, перевищують ресурси, якими володіє Центр і Уряд України.

Згідно з договором Центр і Міністерства будуть співпрацювати в напрямку визначення додаткових зовнішніх фондів, з метою виконання інших вимог в цій галузі, які не забезпечені грантом.

5. Внесок України

Верховна Рада України 27 лютого 1997 року затвердила Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води і тим самим підтвердила пріоритетність для України екологічного відродження Дніпра, зобов'язавши Кабінет Міністрів України розробити План реалізації цього програмного документа.

Міністерства висловлюють готовність згідно з зазначеним Планом зробити внесок відповідно до своїх можливостей, включаючи додаткове фінансування, техніку, інтелектуальний потенціал, робочу силу для кожного виду діяльності, розпочатого в Програмі EMDU-II.

Міністерства, а також українські дослідницькі та інші організації, зобов'язані дотримуватися ведення чіткого обліку та звітування Центру про всі свої витрати з напрямків програми, при тому як попередню калькуляцію до початку проведення роботи, так і остаточну по її завершенню.

6. Адміністрування фондів гранту

а) Якщо не буде домовлено по-іншому, ФВД отримує кошти на проект, і надає їх українському виконавцю проекту, окрім тих випадків, де ФВД сам виступає ним. Українські учасники, які виконують проект, ознайомлені з вимогами Центру.

б) Для кожного проекту буде підготовлено фінансовий план у формі, відповідній до бюджету проекту. Ці плани повинні бути підписані керівником проекту або старшим фінансовим службовцем ФВД та включатимуть в себе наступне:

завірення суми витрат коштів гранту Центру (у гривнях) на день подачі та якщо можливо, попередній аналіз витрат на наступний період виплат (у гривнях).

Грант, наданий Міністерствам, включатиме кошти адміністративних послуг ФВД. У жодному випадку кошти адміністративних послуг ФВД не повинні перевищувати 5 % вартості проекту, який він адмініструє з боку Міністерств та українських учасників проекту.

7. Огляд Центру

Міністерства запровадять адміністративні, а ФВД - фінансові процедури для виконання програми відповідно до вимог Центру та, на прохання Центру, періодично переглядатимуть їх та розвиток програми з представниками Центру.

ФВД зобов'язаний слідкувати за тим, щоб усі українські учасники виконували ці процедури.

8. Зберігання бухгалтерських документів та звітності

Цілком зрозуміло, що всі українські установи зобов'язані дотримуватись правильного обліку і звітності, зберігати первинну фінансову документацію з моменту отримання коштів протягом усього часу дії Програми і не менше п'яти років після завершення Програми. Всі документи будуть доступні для аудиторської перевірки Центром або його агентами, які мають право на копіювання цих документів.

9. Відвідування проекту

На вимогу Центру міністерства та місцеві учасники проекту повинні дозволити службовцям або представникам Центру відвідати місця проведення проектів у домовлений час та провести обговорення результатів і розвитку проекту серед представників Центру та персоналом, відповідальним за проведення Програми.

12. Відмова

Міністерства, українські виконавці проекту або інші відомства та експерти, що виконують один з напрямків проекту або цілий проект, розпочинають Програму за своєю власною ініціативою, а не за ініціативою Центру. Тому грант, виділений Центром Уряду України ні в якому разі не може тлумачитись як підстава для створення підпорядкованих відносин, які мають місце між керівником і виконавцем, спільним підприємством чи особою, які беруть участь у Програмі EMDU-II.

Центр не несе відповідальності за кожний нещасний випадок у відношенні особи, збитки чи пошкодження особи чи власності у зв'язку з виконанням Програми. Виняток складають випадки, які пов'язані з недбалим виконанням службових обов'язків представниками Центру.

13. Процедури імпорту

Міністерства беруть на себе зобов'язання виконати всі необхідні формальності та адміністративні процедури, необхідні для імпортування в Україну будь-яких матеріалів, обладнання та майна закуплених за кошти Центру по програмі. Вони також повинні зробити все для того, щоб запобігти використанню коштів гранта для сплати ввізного або іншого мита, пов'язаних з процедурою імпортування.

12. Власність і страхування обладнання

Власність обладнання визначається у кожному окремому проекті. У всіх випадках цілком зрозуміло, що обладнання або майно, придбані на кошти Центру, безвідносно до того, чи отримували його українські учасники проекту або Центр, з моменту придбання буде вважатися власністю українських учасників (одержувача) проекту, якщо тільки не вказано інакше.

У випадку, якщо українська сторона мусить застрахувати своє обладнання, отримане від Центру по проекту, вона повинна зробити це за власний кошт. Проте якщо такої необхідності не існує, одержувач проекту не зобов'язаний проводити страхування придбаного по програмі майна. Цілком зрозуміло, що Центр не несе жодної відповідальності за придбане по проекту обладнання, яке було втрачено або пошкоджено. Також зрозуміло, що обладнання, придбане за кошти програми і передане одержувачу проекта, не може бути продано або використано будь-яким іншим чином без попереднього погодження з Центром під час виконання програми.

13. Правила безпеки

Міністерства зобов'язані дотримуватися всіх необхідних правил безпеки, пов'язаних з використанням обладнання, для максимального зменшення фізичного ризику персоналу.

14. Умови для реалізації програми

Уряд України бере на себе зобов'язання для реалізації програми забезпечити співробітникам Центру, агентам, консультантам та службовцям наступні умови:

1. Звільняти канадські фірми і канадський персонал та службовців від податків на прибуток за умови, що цей прибуток надходить з джерел поза межами України або з фондів канадської програми допомоги. Крім того, Україна звільняє канадські фірми та їхній персонал від будь-яких зобов'язань надавати письмові декларації стосовно такого звільнення від податків.

2. Звільняти канадські фірми і канадський персонал від імпортного мита, митних тарифів та митних зборів, внесків, податків та будь-яких інших витрат на технічне і професійне обладнання і приладдя, яке ввозиться в Україну для виконання проектів за умови його реекспорту або закінчення строку корисної дії такого майна або передачі його для використання в інших проектах, що мають право на такі ж звільнення.

3. Звільняти канадські фірми і канадський персонал від імпортного та експортного мита, митних тарифів та всіх інших зборів, платежів і податків на:

власне майно і речі домашнього вжитку, включаючи побутові прилади, але не обмежуючись ними і

певну кількість призначених лікарем медикаментів та терапевтичних ліків і засобів, які можуть ввозитися в Україну на законних підставах для особистого користування канадським персоналом та його утриманцями.

4. Забезпечувати державну допомогу, включаючи запрошення для швидкого оформлення українських віз і для прискорення пересування канадського персоналу з метою виконання ним своїх функцій.

5. Дозволяти канадським фірмам і канадському персоналу реекспортувати таку іноземну валюту, яку вони

можуть мати по прибутті в Україну або можуть швидше перевезти в Україну в цілях будь-яких проектів, затверджених згідно з домовленостями про субсидії або в особистих цілях, в одному чи іншому випадку, або

отримують з продажу або передачі особистого або домашнього майна, включаючи побутові прилади і транспортні засоби, з розумінням того, що продаж або передача таких транспортних засобів, які були завезені в Україну без сплати мита, мають здійснюватись з дозволу України,

отримують з їхньої заробітної плати, винагород; будь-якої форми оплати або інших прибутків, які переводяться із-за кордону згідно з процедурами, що встановлені Національним Банком України стосовно канадського дипломатичного персоналу.

6. Отримати компенсацію за всі помилкові дії, матеріальні збитки та втрати, що можуть виникнути у зв'язку з безвідповідальним відношенням окремих працівників до своїх обов'язків на робочих місцях, за виключенням тих ситуацій, що пов'язані з кримінальними актами;

7. Якщо інше не передбачене домовленостями про субсидії, зобов'язати приймаючу організацію безкоштовно забезпечити або сплатити:

своєчасний набір і поповнення кваліфікованих робітників, якщо це є необхідним для реалізації проекту;

будь-яку державну допомогу, яка може бути необхідною з метою прискорення проходження митного догляду обладнання, виробів, приладдя, допоміжних матеріалів та інших товарів, які є необхідними для виконання проектів та службовців Центру і їхніх утриманців;

всі візи, дозволи, ліцензії та інші документи, необхідні канадським фірмам і службовцям Центру для здійснення ними своїх відповідних функцій в Україні;

швидке перевезення в межах країни всього обладнання, виробів, приладдя, допоміжних матеріалів та інших товарів, які ввозяться і є необхідними канадським фірмам і канадському персоналу для виконання проектів, з місця в'їзду в Україну до пунктів здійснення проекту;

перевезення під час поїздок, що здійснюються у зв'язку з виконанням посадових обов'язків на прохання приймаючої організації згідно з існуючими положеннями приймаючої організації, яка розглядає заявки щодо транспорту та поїздок. Заявки не приймаються на перевезення на відрізку помешкання-офіс. Канадський персонал, що знаходиться на чергуванні за межами місця розташування своєї установи на прохання приймаючої організації, також має право на надбавку/добові, а також сплату готельних витрат або витрат на проживання згідно з відповідними положеннями приймаючої організації;

доповіді, документацію, карти, статистичні дані та іншу інформацію та матеріали стосовно проектів, які можуть надати допомогу канадському персоналу у виконанні ним своїх функцій, передбачаючи, що вони не є секретними і не стосуються державної безпеки;

інші заходи в межах їх юрисдикції, які можуть сприяти виконанню проектів.

8. Надавати персоналу Центру та його утриманцям доступ до належного медичного обслуговування і госпіталізації в Україні. У разі необхідності експлуатації в медичних цілях члена канадського персоналу, Україна забезпечить всі засоби транспортування, які є в її розпорядженні, з метою сприяння такій евакуації.

9. Призначати для проходження навчання в Канаді або в Україні українських кандидатів, які після закінчення навчання працюватимуть у галузі відповідного проекту або в державній установі на довгостроковій основі.

10. Визнавати, що жодне положення цього Меморандуму про надання гранту не буде розцінене як забороняюче, обмежуюче або принижуюче в будь-якій формі звільнення від податків, привілеї, пільги, платежі або інші переваги, які не є спеціально визначеними Меморандумом і які надаються українському персоналу і фірмам інших, окрім Канади, країн що здійснюють програми співробітництва в Україні.

15. Заключний звіт та завірення

Після закінчення кожного проекту та Програми в цілому Міністерства повинні надати Центру

а) необхідні технічні звіти у друкованому вигляді (три копії), з детальним описом проведеної роботи та результатів дослідження, результатів програми та стратегічних рекомендацій і, крім того, якщо можливо, електронну копію звіту на змінних носіях із вказівкою щодо програмного використання;

б) повний фінансовий звіт у гривнях щодо всіх витрат по кожному з напрямків діяльності та по завершенню Програми в одній і тій самій формі, включаючи деталізований розподіл коштів бюджету вказаного в угоді про надання гранту по напрямку діяльності. Правильний фінансовий звіт повинен бути завірений керівником проекту та старшим фінансовим службовцем ФВД, а також

в) будь-яка інформація, статистичні дані або звіти, що вимагаються згідно з проектною угодою, такі як дані про проведення програми навчання, статистика про участь жінок у проекті тощо.

ФВД згоден з тим, що на вимогу Центру фінансові звіти можуть бути сертифіковані аудиторами ФВД за рахунок Центру.

ФВД, міністерства та приймаюча організація згодні з тим, що всі бухгалтерські документи обліку Програми будуть доступні Центру для перевірки ведення фінансової звітності на його вимогу.

16. Повернення фондів

В прийнятні строки після завершення Програми EMDU-II Міністерства зобов'язані повернути Центру фонди, які були надані Міністерствам, але не були використані при реалізації Програми.

17. Опублікування результатів

а) Міністерства і галузеві виконавці мають право опублікувати результати Програми EMDU-II, в будь-якій формі, а також оприлюднювати іншу інформацію, яка підготовлена або виникла в результаті використання гранту і не повинні чекати для цього схвалення Центру. Міністерства будуть визнавати підтримку Центру та Уряду Канади, включаючи до всіх публікацій або відеозвукових презентацій свою вдячність слідуючим підтвердженням:

"Ця робота була проведена завдяки гранту, одержаному від Уряду Канади через Центр досліджень міжнародного розвитку, який знаходиться в Оттаві".

б) якщо буде встановлено, що результати Програми EMDU-II або інша інформація, яка підготовлена або виникла в ході реалізації Програми EMDU-II, може бути корисною для інших установ, то Центр після відповідної консультації з Міністерствами може опублікувати або поширити результати проведеної роботи;

в) якщо Міністерства будуть заперечувати щодо дотримання умов, висловлених в попередньому параграфі, Центр уважно розгляне причини заперечення, висунуті кожним Міністерством окремо або обома Міністерствами за згодою перед тим, як прийняти остаточне рішення відносно публікації або поширення результатів Програми EMDU-II, чи іншої інформації;

г) кожна сторона повинна забезпечити протилежну сторону п'ятьма копіями кожної публікації, яка підготовлена в ході виконання Програми EMDU-II, а також п'ятьма копіями кожної іншої інформації, яка підготовлена або виникла під час реалізації гранту. Щодо відеозвукових матеріалів, сторони повинні забезпечити одна одну тільки однією копією.

18. Термін можливого використання гранту

Передбачений термін для повного завершення Програми - 31 березня 2000 р.

 

За Міністерство економіки України

За Міністерство охорони 
навколишнього середовища
безпеки України

(підпис)

(підпис)

За Фонд Відродження Дніпра

За Міжнародний Розвитково
Дослідний Центр

(підпис)

(підпис)


 

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Центр

Міжнародний Розвитково Дослідний Центр

Мінекономіки

Міністерство економіки України

Мінекобезпеки

Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

ФВД

Фонд Відродження Дніпра

УКУ

Український Комітет Управління

МЗС

Міністерство Закордонних Справ України / Канади

Національна Програма

Національна програма екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро та поліпшення якості питної води

EMDU

Програма "Розвиток управління навколишнім середовищем в Україні" (Environmental Management Development in Ukraine)

EMDU-II

Друга стадія Програми "Розвиток управління навколишнім середовищем в Україні" (Second stage of the Environmental Management Development Program in Ukraine)

CIDA

Канадське Агентство Міжнародного Розвитку (Canadian International Development Agency)

CAP

Частина гранту, під адмініструванням Центру (Centre Administered Portion)


ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТЕРМІНІВ У АНГЛІЙСКОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ ТЕКСТАХ МЕМОРАНДУМУ

Програма - program

Напрямок - Project

Проект - Work packages / Activities

 

Додаток А

I. Складові Програми та запланована діяльність

Мета трьох складових і основні параметри напрямків діяльності, які охоплюють ці складові, наведена нижче. Особливості впровадження, включаючи розвиток і виконання специфічних проектів згідно з запланованою діяльністю, а також очікуваним детальним результатом, будуть обумовлені. Рекомендації по розвитку співробітництва з визначенням концепцій напрямків діяльності Програми EMDU-II, а також конкретних проектів їх реалізації будуть висвітлені в спеціальному проекті: "Стратегія розвитку Програми EMDU-II". Цим же проектом передбачається розробити та затвердити графік виконання проектів.

1. Здатність до системного програмного управління навколишнім середовищем в умовах переходу до ринкової економіки в Україні (приблизно 1,320,000 кан. доларів)

а) управління програмою українсько-канадського співробітництва:

проведення трьох зустрічей - робочих семінарів об'єднаного Українсько-Канадського Комітету Управління; розробка стратегії розвитку співробітництва в межах Програми EMDU-II; проведення заключної конференції і видання результатів виконання Програми, проектів;

б) управління якістю питної води:

розробка конкретних демонстраційних технологій підготовки якісної питної води та її раціональне використання; зменшення надходжень забруднень у джерела водопостачання за рахунок впровадження високоефективних технологій очистки міських стічних вод; повторне використання промивних вод водопровідних станцій та утилізація їх осадів; впровадження малогабаритних установок обробки води; проведення навчання робітників водоканалів міст Запоріжжя, Дніпропетровська та інших міст Дніпровського басейну з екологічних, технічних і економічних питань. Це включає також роботи по зменшенню забруднення від промислових та міських відходів;

в) залучення громадськості за допомогою телевізійних програм:

пропонується використати засоби телебачення для виробництва відібраних програм на тематику по воді, навколишнього середовища та міст, та про те, як в проектах EMDU-II вирішуються ці питання.

Також передбачаються навчальні відео програми з акцентом на рубриках EMDU-II;

г) розвиток інформаційних систем управління навколишнім середовищем:

започаткування створення інформаційної системи для вирішення проблем транскордонного забруднення - Україна, Росія, Білорусь.

2. План дій по оцінці та зменшенню забруднення поверхневих і підземних вод (приблизно 960,000 кан. доларів)

а) підтримка науково-технічного забезпечення Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води:

сприяння організації і діяльності Міжнародного центру досліджень сталого розвитку у басейні Дніпра;

б) розвиток системи біотестування:

започатковуються демонстраційні проекти по двох важливих напрямках - біотестування якості питної води з застосуванням відносно недорогих тестів і методики міжнародної мережі "WATERTOX", створення мережі лабораторій біотестування поверхневих вод на річках Дніпровського та інших річкових басейнів України;

в) екологічний аудит та екологічно чисте виробництво:

продовження комплексу демонстраційних та пілотних проектів з проведенням екологічного аудиту на підприємствах басейну Дніпра, розробкою і впровадженням цільових проектів екологічної модернізації підприємств різних галузей виробництва; розробка нормативно-інструктивної документації і впровадження міжнародних стандартів з екологічного менеджменту та аудиту, проведення навчальних курсів з основ екологічного менеджменту та аудиту;

г) проблеми екології й економіки твердих відходів і вторинних ресурсів.

3. Еколого-інвестиційна діяльність (приблизно 320,000 кан. доларів)

а) розробка інвестиційної політики для реалізації програми і проектів екологічного оздоровлення басейну Дніпра та підтримка розвитку екологічного підприємництва в басейні Дніпра:

головною метою даного напрямку Програми є створення передумов інвестиційної політики - розробка механізму акумулювання, кредитування і фінансування робіт по здійсненню заходів прямої екологічної спрямованості та з інтегрованим екологічним ефектом. Крім того, в межах цього напрямку Програми передбачається підготовка до реалізації декількох пілотних проектів, привабливих для вітчизняних та іноземних інвесторів; сприяння створенню українських та залученню канадських (чи з інших країн) підприємницьких структур до участі у реалізації екологічних проектів. Це перш за все: утилізація відходів тваринництва з виготовленням добрив, розчистка від замулення водойм з використанням сапропелів для поліпшення родючості земель, утилізація важких металів, очищення ґрунтів від нафтопродуктів і т. ін., що в комплексі буде сприяти розвитку екологічного підприємництва в Україні і реалізації Національної Програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води;

б) підтримка екологічних консультаційних фірм.

II. Управління Програмою EMDU-II

А. Двосторонні зв'язки

Представники Українсько і Канадського Комітетів Управління Програмою будуть зустрічатись раз на півроку (чергово в Оттаві і Києві) протягом усього часу проведення Програми для огляду прогресу в виконанні Програми. Кожна друга така нарада буде включати уповноваженого від CIDA та керівників Мінекономіки і Мінекобезпеки України - учасників підписання цього Меморандуму. Завдяки цьому буде досягнуто підвищення значення Програми як в Україні, так і в Канаді.

Б. Структура Управління

Основним органом управління Програми EMDU-II буде Керівний Комітет, очолюваний представником CIDA з представниками від Бюро допомоги країнам Центральної та Східної Європи при МЗС Канади. Керівний Комітет буде підтримуватись двома Комітетами Управління Програмою від IDRC та Міністерств.

а) Керівний Комітет.

Цей комітет буде складатись з представників CIDA, МЗС, IDRC на чолі з представником Уряду Канади. Комітет буде відповідальний за загальне керівництво Програмою EMDU-II через перегляд та схвалення звітів початкових місій, а також послідуючих піврічних звітів та робочих планів.

б) Комітет управління Центру.

Цей комітет буде складатись з представників Центру, залучених до Програми, і буде очолюватись Директором Програми.

Комітет буде відповідати за представлення звітів та робочих планів в Керівний Комітет, а також за досягнення мети Програми та всебічне її впровадження;

в) Український Комітет Управління.

Комітет буде складатись із представників Мінекономіки, Мінекобезпеки, Держводгоспу, Держбуду, Держкомгідромету та інших державних і недержавних установ. При Комітеті буде утворена науково-експертна рада.

Комітет відповідає за ефективне виконання проектів та використання коштів української частини гранту шляхом розгляду і затвердження пропозицій до проектів Програми та звітів по виконанню проектів.

В. Функціональні стосунки

а) CIDA-Центр;

б) Центр (та його офіс у Києві) - Український Комітет Управління - Фонд Відродження Дніпра.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали