МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння у галузі енергетики між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України і Міністерством енергетики та промисловості Держави Катар

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 08.05.2012
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 08.05.2012

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та Міністерство енергетики та промисловості Держави Катар (далі кожна окремо - "Сторона", разом - "Сторони"),

- бажаючи посилити та зміцнити співробітництво в енергетичній галузі залежно від відповідних умов і взаємних інтересів Сторін;

- відзначаючи нові можливості для розширення економічного та торговельного співробітництва;

- цілком усвідомлюючи, що таке співробітництво дасть можливість зміцнити відносини між двома державами;

домовилися про таке:

СТАТТЯ 1
ЦІЛІ МЕМОРАНДУМУ

Керуючись принципом взаємної вигоди Сторони домовились про наступне:

1. Укласти цей Меморандум як основу для спільної діяльності.

2. Сприяти розвитку двостороннього наукового, технічного, технологічного, нормативного, адміністративного і торговельного співробітництва в галузі енергетики.

3. Заохочувати обмін знаннями, у тому числі обмін інформацією та досвідом, особливо шляхом зміцнення партнерства між державними та приватними інституціями держав Сторін, які працюють у галузі енергетики, у тому числі співробітництва в підготовці кадрів.

4. Вивчати досвід та схеми регулювання в галузі енергетики, у тому числі плани по енергоефективності та енергозбереження кожної Сторони.

5. Сприяти проведенню спільних досліджень і семінарів.

6. Вивчати інші форми співробітництва в галузі енергетики, які будуть визначені в письмовій формі обома Сторонами.

СТАТТЯ 2
ІНВЕСТУВАННЯ

Сторони заохочуватимуть державний та приватний сектор інвестувати у енергетичну галузь обох держав.

СТАТТЯ 3
КОМПЕТЕНТНІ ОРГАНИ

Компетентними органами, відповідальними за виконання та впровадження цього Меморандуму є Міністерство енергетики та вугільної промисловості України та Міністерство енергетики та промисловості Держави Катар.

СТАТТЯ 4
СПІЛЬНИЙ КОМІТЕТ

Для досягнення цілей цього Меморандуму буде створено Спільний комітет, який складатиметься з представників обох Сторін. Спільний комітет може включати експертів від компетентних органів, а також представників сторін. Члени спільного комітету призначаються компетентними органами кожної із Сторін.

СТАТТЯ 5
СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ВУГЛЕВОДНІВ

5. Сторони докладатимуть усіх зусиль для взаємовигідного співробітництва в таких напрямах у тому числі, але не обмежуючись цим:

a) Вироблення загальних принципів розробки ресурсів вуглеводнів;

b) Розроблення екологічно свідомих, соціально та економічно обґрунтованих проектів у сферах морської розвідки, видобутку та транспортування вуглеводнів;

c) Проведення 2D/3D сейсмічних наукових досліджень з морської геології (седиментології, тектоніки), геофізики (сейсмічної розвідки, гравітаційної розвідки, магніторозвідки, електромагнітності, сейсмології), океанографії і гідрографії;

d) Проведення розвідки й технологічної розробки газових гідратів;

e) Постачання природного газу, у тому числі скрапленого природного газу та інших супутніх продуктів;

f) Навчання персоналу, обміну спеціалізованою інформацією, за умови, що така інформація не є комерційно важливою.

СТАТТЯ 6
СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ПОСТАЧАННЯ СКРАПЛЕНОГО ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Протягом шістдесяти (60) днів, з метою впровадження пунктів "d" і "e" статті 5, Сторони повинні визначати відповідні структури, які відповідатимуть за передбачену роботу, та проінформувати про це одна одну. Визначені структури вивчатимуть, шукатимуть і визначатимуть взаємовигідні можливості стосовно отримання скрапленого природного газу (СПГ) та необхідні інфраструктури будівництва терміналу регазифікації СПГ.

СТАТТЯ 7
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

Кожна сторона повинна підтримувати конфіденційність всієї інформації і даних, отриманих завдяки реалізації положень цього Меморандуму, і не розкривати таку інформацію будь-якій третій стороні без письмової згоди Сторони, яка надала інформацію.

СТАТТЯ 8
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Всі спільні дії, які здійснюються Сторонами для досягнення цілей цього Меморандуму, здійснюватимуться згідно законодавству відповідних держав.

2. Спільна діяльність у рамках цього Меморандуму залежать від наявності коштів і персоналу.

3. Будь-яке публічне оголошення, прес-реліз або інша публічна заява чи розголошення інформації, пов'язаної з цим Меморандумом, не здійснюється без попередньої письмової згоди кожної зі Сторін.

4. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання та залишається чинним протягом двох років, якщо жодна зі Сторін не вирішить припинити його дію шляхом письмового повідомлення іншій Стороні за три (3) місяці до припинення дії Меморандуму.

5. Цей Меморандум може бути будь-коли змінено за взаємною письмовою згодою Сторін.

6. Цей Меморандум є вираженням добросовісності спрямованої на визначення та оцінку перспектив взаємовигідного співробітництва у галузі енергетики.

7. Вчинено в м. Доха "8" травня 2012 року у двох примірниках, кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей стосовно тлумачення цього Меморандуму перевага надається текстові англійською мовою.

 

За Міністерство енергетики
та вугільної промисловості
України

За Міністерство енергетики
та промисловості Держави
Катар

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали