Оподаткування податком на прибуток коштів від продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення, отриманих селищною радою, яка є неприбутковою організацією

 

 У зв'язку з надходженням запитів від платників податків та органів державної податкової служби, а також з метою належної організації адміністрування податку на прибуток Державна податкова адміністрація України повідомляє про порядок оподаткування податком на прибуток коштів від продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення, отриманих селищною радою, яка є неприбутковою організацією.

Органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів згідно з абз. "а" пп. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", зі змінами та доповненнями (далі - Закон), в цілях звільнення від оподаткування окремих видів доходів включаються органами державної податкової служби на місцях до Реєстру неприбуткових установ і організацій.

Відповідно до Бюджетного кодексу України бюджетна установа - це орган, установа чи організація, визначена Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка повністю утримується за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевих бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими.

Крім того, Бюджетним кодексом України встановлено, що в Україні застосовується казначейська форма обслуговування Державного бюджету України, яка передбачає, зокрема, здійснення Державним казначейством України операцій з коштами державного бюджету.

Тобто бюджетними установами, які є неприбутковими, застосовуються лише казначейські рахунки.

Згідно з пп. 7.11.2 п. 7.11 ст. 7 Закону від оподаткування звільняються доходи вищезазначених організацій, отримані у вигляді:

коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

пасивних доходів;

коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій, як компенсація вартості отриманих державних послуг, у тому числі доходів державних професійно-технічних навчальних закладів, отриманих від виготовлення та реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг), пов'язаних з їх основною, статутною діяльністю;

дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

Абзацом 2 пп. 7.11.8 п. 7.11 ст. 7 Закону передбачено, що доходи неприбуткових організацій, визначених у абзаці "а" підпункту 7.11.1, у тому числі доходи закладів і установ освіти, науки, культури, охорони здоров'я, а також архівних установ та реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають відповідну ліцензію, які утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) на утримання таких неприбуткових організацій і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (включаючи фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами), розрахованого та затвердженого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Перелік платних послуг, які можуть надаватись зазначеними закладами, встановлюється Кабінетом Міністрів України (абз. 5 пп. 7.11.8).

На сьогодні установи і організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, використовують у своїй діяльності Перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрями використання, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 N 659 (далі - Перелік). Згідно з Переліком власні надходження бюджетних установ поділяються на дві групи, з яких до першої групи відноситься - плата за послуги, що надаються бюджетними установами, яка включає, зокрема, підгрупу 4) - надходження бюджетних установ від реалізації майна.

До цієї підгрупи відносяться кошти, які отримують бюджетні установи від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей, у тому числі списаних, за здані як брухт і відходи чорні, кольорові, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння у розмірах, що згідно із законодавством залишаються у розпорядженні установи, а також кошти, отримані Національною академією наук та бюджетними установами, що належать до її відання, від реалізації нерухомого майна.

Згідно з ст. 71 Бюджетного кодексу України надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів включають, зокрема, кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

Водночас, згідно ст. 52 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2008 році є надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають, зокрема:

90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, 10 відсотків від продажу яких зараховується до відповідних бюджетів місцевого самоврядування, а також земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим, кошти від продажу яких зараховуються у розмірі 35 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим та 55 відсотків - до бюджетів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим); 100 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності (після розмежування земель державної та комунальної власності).

Таким чином, кошти від продажу селищною радою, яка є неприбутковою організацією, земельної ділянки несільськогосподарського призначення не підлягають оподаткуванню податком на прибуток та є надходженнями до бюджету розвитку місцевих бюджетів.

У зв'язку з виданням цього роз'яснення вважати таким, що втратив чинність, лист Державної податкової адміністрації України від 03.03.2009 N 4307/7/15-0517.

При цьому письмові роз'яснення органів державної податкової служби України, які суперечать цьому податковому роз'ясненню, не застосовуються.

Лист від 09.07.2009 р. N 14430/7/15-0517

Державна податкова адміністрація України

По матеріалах «НОРМАТИВ PRO»

 
 

 

 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали