ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України12.10.2011 N 538 (Перелік N 538)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 листопада 2011 р. за N 1257/19995

Перелік
питань для здійснення державними органами ветеринарної медицини планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у галузі ветеринарної медицини птахівничими господарствами

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання;

"Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання;

"НВ" - дотримання питання не вимагається від даного (конкретно узятого) об'єкта контролю;

"НП" - питання не перевірялося на даному об'єкті контролю.

I. Перелік питань, що підлягають перевірці

N
з/п

Питання

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1.1

Відповідність території та приміщень діючими ветеринарно-санітарним та санітарним нормами

 

 

 

 

Пункти 4.2, 4.8, 4.9,4.12 - 4.16 глави 4 ВСП птахівничих господарств

1.2

Відповідність вимогам щодо огорожі птахогосподарства

 

 

 

 

Пункт 4.3 глави 4 ВСП птахівничих господарств

1.3

Наявність та відповідність порядку розміщення на території ветеринарної виробничої лабораторії, забійно-санітарного пункту і дезінфекційного блоку

 

 

 

 

Пункти 4.16 - 4.18 глави 4 ВСП птахівничих господарств

1.4

Дотримання вимог щодо матеріалів, з яких виготовлені стіни приміщень, підлоги, стелі

 

 

 

 

Пункти 5.6, 5.7 глави 4 ВСП птахівничих господарств

1.5

Дотримання вимог щодо роботи птахівничих господарств у режимі підприємств закритого типу

 

 

 

 

Пункт 3.1 глави 3 ВСП птахівничих господарств

1.6

Забезпечення санітарного режиму роботи підприємства в цілому та в кожному виробничому приміщенні, зокрема забезпечення спецодягом, взуттям. Порядок відвідування господарства сторонніми особами. Контроль за станом здоров'я обслуговуючого персоналу

 

 

 

 

Пункти 3.2 - 3.4, 3.11, 3.21 глави 3 та пункт 8.16 глави 8 ВСП птахівничих господарств

1.7

Наявність в господарстві правил внутрішнього розпорядку для кожного виробничого відділу та календарного плану роботи, їх виконання

 

 

 

 

Пункт 3.13 глави 3 ВСП птахівничих господарств

1.8

Відповідність умов забезпечення господарства питною водою, контроль за якістю води

 

 

 

 

Пункт 3.15 глави 3, пункт 6.1 глави 6 ВСП птахівничих господарств

1.9

Вжиття заходів щодо боротьби із синантропною птицею, гризунами, бродячими тваринами

 

 

 

 

Пункт 3.5 глави 3 ВСП птахівничих господарств

1.10

Дотримання міжциклових профілактичних перерв при інкубуванні яйця, утриманні птиці

 

 

 

 

Пункт 3.17 глави 3 ВСП птахівничих господарств

1.11

Відповідність порядку комплектування стада птиці різного технологічного призначення (батьківського, промислового тощо)

 

 

 

 

Пункти 3.7, 3.8, 3.19 глави 3, пункти 9.2 глави 9 ВСП птахівничих господарств

1.12

Дотримання вимог щодо карантинування поголів'я та супроводу його ветеринарними документами при формуванні (ремонті) стада

 

 

 

 

Статті 15, 32, 92 ЗУ 2498-XII; пункт 9.3 глави 9 ВСП птахівничих господарств

1.13

Дотримання технологічних норм щодо щільності посадки птиці на 1 м2 пташника, фронту годівлі та напування птиці на 1 голову

 

 

 

 

Пункти 5.9, 5.12 глави 5 ВСП птахівничих господарств

1.14

Дотримання порядку комплектування птицею окремих пташників

 

 

 

 

Пункт 4.11 глави 4, пункти 7.6 - 7.8 глави 7 ВСП птахівничих господарств

1.15

Наявність контролю за фізіологічним станом птиці (динаміка загибелі птиці, показники ваги птиці, стан мікроклімату в пташнику, рівень споживання корму, води)

 

 

 

 

Пункт 3.26 глави 3 ВСП птахівничих господарств

1.16

Відповідність параметрів мікроклімату у пташниках ветеринарним вимогам

 

 

 

 

Пункти 5.1 - 5.5 глави 5 ВСП птахівничих господарств

1.17

Наявність затверджених схем проведення вакцинопрофілактики поголів'я птиці. Дотримання вимог при проведенні вакцинації (умови зберігання біопрепаратів, облік їх руху, документальне оформлення проведення вакцинації)

 

 

 

 

Пункт 3.27 глави 3 ВСП птахівничих господарств; пункти 2.1 - 2.6 глави 2, пункт 13 глави 13 Правил

1.18

Дотримання порядку створення імунної зони навколо господарства

 

 

 

 

Пункт 3.12 глави 3 ВСП птахівничих господарств

1.19

Дотримання вимог щодо кількості гнізд при утриманні птиці на підлозі та порядку їх облаштування

 

 

 

 

Пункт 5.13 глави 5 ВСП птахівничих господарств

1.20

Дотримання вимог щодо вигулу птиці (у разі його використання)

 

 

 

 

Пункти 5.10, 5.11 глави 5 ВСП птахівничих господарств

1.21

Дотримання ветеринарно-санітарних вимог при отриманні та використанні інкубаційних яєць, лабораторному контролі якості інкубаційних яєць

 

 

 

 

Пункти 3.9, 3.20 глави 3; пункти 7.1, 7.4, 7.5, 7.9 - 7.11 глави 7 ВСП птахівничих господарств

1.22

Відповідність виробничих показників інкубування яєць

 

 

 

 

Пункти 7.1 - 7.3 глави 7 ВСП птахівничих господарств

1.23

Дотримання вимог щодо виробництва харчових яєць

 

 

 

 

Глава 8 ВСП птахівничих господарств

1.24

Дотримання вимог при транспортуванні добового молодняку, молодняку, дорослої птиці та інкубаційних яєць

 

 

 

 

Стаття 15 ЗУ 2498-XII;пункт 7.8 глави 7, пункт 8.15 глави 8, пункти 9.1, 9.3 глави 9 ВСП птахівничих господарств

1.25

Дотримання ветеринарно-санітарних вимог до маркування інвентарю, тари та закріплення їх за окремими виробничими цехами

 

 

 

 

Пункт 3.10 глави 3 ВСП птахівничих господарств

1.26

Дотримання вимог щодо підготовки пташників до посадки нової партії птиці

 

 

 

 

Пункти 3.18, 3.24 глави 3 ВСП птахівничих господарств

1.27

Дотримання вимог до збирання, накопичення та утилізації відходів виробництва (побутових та виробничих), стічних вод. Порядок збору загиблої птиці, періодичність вивезення та методи знищення трупів птиці

 

 

 

 

Пункти 3.14, 3.15, 3.20, 3.25 глави 3 ВСП птахівничих господарств

1.28

Дотримання ветеринарно-санітарних норм при годівлі та напуванні птиці

 

 

 

 

Пункти 6.2, 6.3 глави 6 ВСП птахівничих господарств

1.29

Забезпечення контролю за якістю кормів, збалансованість раціонів годівлі птиці

 

 

 

 

Пункт 6.2 глави 6 ВСП птахівничих господарств

1.30

Періодичний контроль якості та безпечності кормів у акредитованих державних лабораторіях ветеринарної медицини

 

 

 

 

Пункт 6.2 глави 6 ВСП птахівничих господарств

1.31

Запровадження системи HACCP (система аналізу ризиків та контролю (регулювання) у критичних точках) або аналогічних систем забезпечення безпечності та якості, які використовуються виробниками під час виробництва та обігу харчових продуктів

 

 

 

 

Стаття 20 ЗУ 771/97-ВР

II. Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки

N
з/п

Скорочення документа

Назва документа

1

2

3

2.1

Закони України

2.1.1

ЗУ 771/97-ВР

Закон України від 23.12.97 N 771/97-ВР "Про безпечність та якість харчових продуктів"

2.1.2

ЗУ 2498-XII

Закон України від 25.06.92 N 2498-XII "Про ветеринарну медицину"

2.1.3

ЗУ 877-V

Закон України від 05.04.2007 N 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

2.2

Накази органів виконавчої влади

2.2.1

Правила

Правила транспортування та зберігання ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини у ветеринарних аптеках, їх структурних підрозділах, на базах, складах тощо, затверджені наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 13.08.2002 N 44, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 30.08.2002 за N 719/7007

2.2.2

ВСП птахівничих господарств

Ветеринарно-санітарні правила для птахівничих господарств і вимоги до їх проектування, затверджені наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 03.07.2001 N 53, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.07.2001 за N 565/5756

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали