ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України12.10.2011 N 538 (Перелік N 538)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 листопада 2011 р. за N 1258/19996

Перелік
питань для здійснення державними органами ветеринарної медицини планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у галузі ветеринарної медицини підприємствами по забою тварин

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки:

"Так" - позитивна відповідь на поставлене запитання;

"Ні" - негативна відповідь на поставлене запитання;

"НВ" - дотримання питання не вимагається від даного (конкретно узятого) об'єкта контролю;

"НП" - питання не перевірялося на даному об'єкті контролю.

I. Перелік питань, що підлягають перевірці

N
з/п

Питання

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1.1

Експертиза і узгодження проектів планування та будівництва боєнь, забійно-санітарних пунктів державними органами ветеринарної медицини

 

 

 

 

Стаття 7 ЗУ 2498-XII; пункти 3.2, 3.3 глави 3 ВСП для боєнь

1.2

Відповідність типу і потужності бойні та забійно-санітарного пункту узгодженому проекту

 

 

 

 

Пункт 3.4 глави 3 ВСП для боєнь

1.3

Наявність у оператора потужності (об'єкта) експлуатаційного дозволу

 

 

 

 

Порядок видачі ЕД

1.4

Наявність обладнаного постійно діючого дезбар'єра

 

 

 

 

Пункт 3.6 глави 3 ВСП для боєнь

1.5

Наявність навколо підприємства суцільного паркану висотою 1,6 - 2,0 м

 

 

 

 

Пункт 3.6 глави 3 ВСП для боєнь

1.6

Наявність асфальтованих доріг для перегону тварин, майданчиків для їх приймання тощо

 

 

 

 

Пункт 3.6 глави 3 ВСП для боєнь

1.7

Наявність дезкилимків при вході в окремі виробничі відділення підприємства

 

 

 

 

Пункт 3.6 глави 3 ВСП для боєнь

1.8

Дотримання необхідних ветеринарно-санітарних умов забою та первинної переробки тварин

 

 

 

 

Пункт 3.7 глави 3 ВСП для боєнь

1.9

Проведення ветеринарно-санітарної експертизи продуктів забою

 

 

 

 

Пункт 3.7 глави 3 ВСП для боєнь

1.10

Раціональне використання конфіскатів чи непридатної для використання сировини (виробництво кормового борошна тваринного походження тощо)

 

 

 

 

Пункт 3.7 глави 3 ВСП для боєнь

1.11

Утилізація відходів забою тварин

 

 

 

 

Пункт 3.7 глави 3 ВСП для боєнь

1.12

Здійснення контрольних досліджень на наявність залишкової кількості забруднювачів

 

 

 

 

Пункт 3.7 глави 3 ВСП для боєнь

1.13

Наявність робочих місць спеціалістів ветеринарної медицини

 

 

 

 

Пункт 3.8 глави 3 ВСП для боєнь

1.14

Миття та профілактична дезінфекція

 

 

 

 

Пункт 3.9 глави 3 ВСП для боєнь

1.15

Наявність зони передзабійного утримання тварин

 

 

 

 

Пункт 4.2 глави 4 ВСП для боєнь

1.16

Наявність зони основного виробництва

 

 

 

 

Пункт 4.2 глави 4 ВСП для боєнь

1.17

Наявність зони допоміжних споруд

 

 

 

 

Пункт 4.2 глави 4 ВСП для боєнь

1.18

Врахування послідовності технологічних процесів переробки при розташуванні виробничих відділень бойні

 

 

 

 

Пункт 4.3 глави 4 ВСП для боєнь

1.19

Перетинання зустрічних виробничих потоків: тварин, сировини тощо

 

 

 

 

Пункт 4.3 глави 4 ВСП для боєнь

1.20

Обладнання вікон захисними сітками від комах

 

 

 

 

Пункт 4.3 глави 4 ВСП для боєнь

1.21

Проведення заходів з дератизації

 

 

 

 

Пункт 4.3 глави 4 ВСП для боєнь

1.22

Наявність запасу засобів для дезінфекції, дезінсекції та дератизації

 

 

 

 

Пункт 4.3 глави 4 ВСП для боєнь

1.23

Наявність обладнаної кімнати для прання спецодягу

 

 

 

 

Пункт 4.3 глави 4 ВСП для боєнь

1.24

Відповідність підлоги у виробничих приміщеннях діючим вимогам (ухил у бік каналізації)

 

 

 

 

Пункт 4.3 глави 4 ВСП для боєнь

1.25

Наявність спеціального відділення для забою птиці, кролів та нутрій

 

 

 

 

Пункт 4.4 глави 4 ВСП для боєнь

1.26

Наявність спеціальної камери охолодження, санітарної камери тощо для птиці, кролів та нутрій

 

 

 

 

Пункт 4.4 глави 4 ВСП для боєнь

1.27

Наявність у холодильниках ізольованої камери відповідної ємності для зберігання м'яса, зразки якого направлені для лабораторних досліджень у державну лабораторію ветеринарної медицини, а також м'ясопродуктів, які дозволяється використовувати лише після знешкодження

 

 

 

 

Пункт 4.5 глави 4 ВСП для боєнь

1.28

Наявність визначених і відповідно обладнаних точок ветеринарно-санітарного контролю для проведення ветеринарно-санітарної експертизи продуктів забою (вішала, столи тощо)

 

 

 

 

Пункт 4.6 глави 4 ВСП для боєнь

1.29

Наявність окремої кімнати для роботи спеціалістів ветеринарної медицини з обладнаним місцем для проведення дослідження на трихінельоз, мікроскопії мазків-відбитків, інших необхідних лабораторних досліджень, ведення документації

 

 

 

 

Пункт 4.6 глави 4 ВСП для боєнь

1.30

Наявність у персоналу бойні особистих медичних книжок з відмітками про проходження медичного огляду

 

 

 

 

Пункт 4.7 глави 4 ВСП для боєнь

1.31

Забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям

 

 

 

 

Пункт 4.8 глави 4 ВСП для боєнь

1.32

Наявність шаф з відокремленими відділами для власного та санітарного одягу працівників; душової; рукомийників з підведеною гарячою і холодною водою, з безконтактними кранами, а також мила, рушників, аптечки

 

 

 

 

Пункт 4.8 глави 4 ВСП для боєнь

1.33

Чи піддаються ветеринарному огляду, вибірковій термометрії тварини, що надходять на бойню

 

 

 

 

Пункт 5.3 глави 5 ВСП для боєнь

1.34

Чи проводяться дозиметричні дослідження тварин з населених пунктів, критичних за забрудненням радіонуклїедами, та зони посиленого радіоекологічного контролю

 

 

 

 

Пункт 5.3 глави 5 ВСП для боєнь; пункт 10.2 глави 10 Правил ПВОіВСЕ N 28

1.35

Чи проводиться обов'язкова ветеринарно-санітарна експертиза туші, внутрішніх органів та інших продуктів забою

 

 

 

 

Пункт 5.5 глави 5 ВСП для боєнь

1.36

Ведення обліку передзабійного ветеринарного огляду тварин та результатів ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та інших продуктів забою на бойні у відповідних журналах встановленої форми

 

 

 

 

Пункт 5.6 глави 5 ВСП для боєнь

1.37

Чи здійснюється контроль за реалізацією та перевезенням продукції тваринного походження, отриманої на бойні, транспортними засобами, що мають санітарний паспорт

 

 

 

 

Пункт 5.8 глави 5 ВСП для боєнь

1.38

Проведення клеймування м'яса та шкур, що випускаються із бойні

 

 

 

 

Інструкція по клеймуванню м'яса; Інструкція з ПВКШтХС

1.39

Проведення санітарної обробки приміщень та обладнання після забою тварин та їх первинної переробки

 

 

 

 

Інструкція щодо миття і дезінфекції

1.40

Проведення дезінфекції (2 % розчином формальдегіду, 2 % гарячим розчином їдкого натру, освітленим розчином хлорного вапна із вмістом 2 - 3 % активного хлору тощо) ємкостей для твердих відходів після кожної їх очистки, а також стоків, забруднених кров'ю та канигою, після закінчення зміни

 

 

 

 

Пункт 5.10 глави 5 ВСП для боєнь

1.41

Направлення конфіскатів, отриманих на бойнях, на завод з переробки відходів тваринного походження

 

 

 

 

Пункт 5.11 глави 5 ВСП для боєнь

II. Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки

N
з/п

Скорочення документа

Назва документа

2.1

Закони України

2.1.1

ЗУ 771/97-ВР

Закон України від 23.12.97 N 771/97-ВР "Про безпечність та якість харчових продуктів"

2.1.2

ЗУ 2498-XII

Закон України від 25.06.92 N 2498-XII "Про ветеринарну медицину"

2.1.3

ЗУ 877-V

Закон України від 05.04.2007 N 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

2.2

Постанови Кабінету Міністрів України та накази органів виконавчої влади

2.2.1

Порядок видачі ЕД

Порядок видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 712

2.2.2

ВСП для боєнь

Ветеринарно-санітарні правила для боєнь, забійно-санітарних пунктів господарств та подвірного забою тварин, затверджені наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 14.01.2004 N 4, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28.01.2004 за N 121/8720

2.2.3

Інструкція по клеймуванню м'яса

Інструкція по клеймуванню м'яса, затверджена наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 12.06.97 N 19, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25.09.97 за N 447/2251

2.2.4

Правила ПВОіВСЕ

Правила передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів, затверджені наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України від 07.06.2002 N 28, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 21.06.2002 за N 524/6812

2.2.5

Інструкція щодо миття і дезінфекції

Інструкція щодо миття і профілактичної дезінфекції на підприємствах м'ясної і птахопереробної промисловості, затверджена Міністерством м'ясної та молочної промисловості СРСР від 15.01.85

2.2.6

Інструкція з ПВКШтХС

Інструкція з порядку ветеринарного клеймування шкіряної та хутрової сировини, затверджена наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 03.07.2001 N 52, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03.10.2001 за N 855/6046

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали