ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України19.06.2012 N 408

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 липня 2012 р. за N 1156/21468


ПЕРЕЛІК
спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра

N
з/п

Шифр та найменування галузі знань

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (код і найменування спеціальності, спеціалізації)

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра (код і найменування спеціальності, спеціалізації)

1

2

3

4

Освіта

1

0102. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

7.01020101. Фізичне виховання.
Спеціалізація:
фізична підготовка у військах (силах)

 

Гуманітарні науки та мистецтво

2

0201. Культура

7.02010101. Культурологія (за видами діяльності).
Спеціалізація:
культурно-виховна, просвітницька робота та організація дозвілля у військах (силах)

8.02010101. Культурологія (за видами діяльності).
Спеціалізація:
культурно-виховна, просвітницька робота та організація дозвілля у військах (силах)

3

0202. Мистецтво

7.02020401. Музичне мистецтво (за видами).
Спеціалізація:
диригування військовими оркестрами (ансамблями пісні і танцю), оркестрові духові та ударні інструменти

 

4

0203. Гуманітарні науки

7.02030304. Переклад.
Спеціалізація:
військовий переклад (за мовами)

8.02030304. Переклад.
Спеціалізація:
військовий переклад (за мовами)

Соціальні науки, бізнес і право

5

0301. Соціально-політичні науки

7.03010201. Психологія.
Спеціалізація:
військова психологія

8.03010201. Психологія.
Спеціалізація:
військова психологія

7.03010401. Політологія (за сферами політичної діяльності).
Спеціалізація:
інформаційно-пропагандистське забезпечення діяльності військ (сил)

8.03010401. Політологія (за сферами політичної діяльності).
Спеціалізація:
інформаційно-пропагандистське забезпечення діяльності військ (сил)

6

0302. Міжнародні відносини

7.03020101. Міжнародні відносини.
Спеціалізація:
міжнародні відносини у військовій сфері

8.03020101. Міжнародні відносини.
Спеціалізація:
міжнародні відносини у військовій сфері

7.03020401. Міжнародна інформація.
Спеціалізація:
розвідувально-інформаційне забезпечення (за мовами) діяльності військ (сил)

8.03020401. Міжнародна інформація.
Спеціалізація:
розвідувально-інформаційне забезпечення (за мовами) діяльності військ (сил)

7

0303. Журналістика та інформація

7.03030101. Журналістика (за видами).
Спеціалізація:
військова журналістика

8.03030101. Журналістика (за видами).
Спеціалізація:
військова журналістика

7.03030202. Зв'язки з громадськістю.
Спеціалізація:
зв'язки з громадськістю та рекламування військової служби

8.03030202. Зв'язки з громадськістю.
Спеціалізація:
зв'язки з громадськістю та рекламування військової служби

8

0304. Право

7.03040101. Правознавство.
Спеціалізації:
правове забезпечення діяльності військ (сил);
прокурорсько-слідча робота;
службова діяльність підрозділів внутрішніх військ;
юрисконсультська робота

8.03040101. Правознавство.
Спеціалізації:
організація правового забезпечення військ (сил);
правове забезпечення діяльності військ (сил);
прокурорсько-слідча робота;
службова діяльність підрозділів внутрішніх військ;
юрисконсультська робота

9

0305. Економіка та підприємництво

7.03050801. Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами).
Спеціалізація:
фінанси та військова економіка

8.03050801. Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами).
Спеціалізація:
фінанси та військова економіка

8.03050881.
Економіка та фінансове забезпечення військ (сил)

10

0306. Менеджмент і адміністрування

7.03060181. Продовольче та речове забезпечення внутрішніх військ

8.03060181. Продовольче та речове забезпечення внутрішніх військ

Природничі науки

11

0401. Природничі науки

7.04010181. Озброєння і засоби військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічна безпека.
Спеціалізація:
управління діями підрозділів військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту

8.04010181. Озброєння і засоби військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічна безпека.
Спеціалізація:
управління діями підрозділів військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту

7.04010501. Метеорологія.
Спеціалізація:
гідрометеорологічне (метеорологічне) та геофізичне забезпечення діяльності військ (сил)

8.04010501. Метеорологія.
Спеціалізація:
гідрометеорологічне (метеорологічне) та геофізичне забезпечення діяльності військ (сил)

Інженерія

12

0501. Інформатика та обчислювальна техніка

7.05010181. Інформаційні управляючі системи та технології спеціального призначення.
Спеціалізації:
програмне забезпечення інформаційної боротьби у комп'ютеризованих системах і мережах спеціального призначення;
технології кібернетичного захисту інформаційних, комп'ютерних та телекомунікаційних систем;
математичне, інформаційне і програмне забезпечення інформаційно-розрахункових систем штабів військ;
інтелектуальні системи та технології підтримки прийняття рішень органів управління військами

8.05010181. Інформаційні управляючі системи та технології спеціального призначення.
Спеціалізації:
програмне забезпечення інформаційної боротьби у комп'ютеризованих системах і мережах спеціального призначення;
технології кібернетичного захисту інформаційних, комп'ютерних та телекомунікаційних систем;
математичне, інформаційне і програмне забезпечення інформаційно-розрахункових систем штабів військ;
інтелектуальні системи та технології підтримки прийняття рішень органів управління військами

13

0502. Автоматика та управління

7.05020181. Комплекси, системи та засоби автоматизації управління військами і озброєнням.
Спеціалізації:
автоматизовані системи управління військами та озброєнням Сухопутних військ;
автоматизовані системи управління військами та озброєнням Повітряних Сил;
комплекси та засоби автоматизації управління Повітряних Сил;
комп'ютеризовані засоби інформаційного впливу;
автоматизована обробка розвідувальної інформації;
обробка даних космічної розвідки

8.05020181. Комплекси, системи та засоби автоматизації управління військами і озброєнням.
Спеціалізації:
автоматизовані системи управління військами та озброєнням Сухопутних військ;
автоматизовані системи управління військами та озброєнням Повітряних Сил;
комплекси та засоби автоматизації управління Повітряних Сил;
комп'ютеризовані засоби інформаційного впливу;
автоматизована обробка розвідувальної інформації;
обробка даних космічної розвідки

14

0503. Розробка корисних копалин

7.05030402. Газонафтопроводи та газонафтосховища.
Спеціалізація:
забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами

8.05030402. Газонафтопроводи та газонафтосховища.
Спеціалізація:
забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним і мастильними матеріалами

15

0505. Машинобудування та матеріалообробка

7.05050281. Озброєння та військова техніка.
Спеціалізації:
бронетанкова техніка та озброєння;
боєприпаси, вибухові пристрої, освітлювальні та сигнальні засоби;
озброєння та спеціальна техніка

8.05050281. Озброєння та військова техніка
Спеціалізації:
бронетанкова техніка та озброєння;
боєприпаси, вибухові пристрої, освітлювальні та сигнальні засоби;
озброєння та спеціальна техніка

7.05050282. Озброєння та техніка інженерних військ.
Спеціалізація:
засоби інженерного озброєння;
електротехнічні засоби інженерних військ

8.05050282. Озброєння та техніка інженерних військ.
Спеціалізація:
засоби інженерного озброєння;
електротехнічні засоби інженерних військ

16

0507. Електротехніка та електромеханіка

7.05070181. Електротехнічні системи військового призначення.
Спеціалізації:
електротехнічні системи озброєння, техніки та електроспоживання об'єктів військового призначення;
спеціальні технічні комплекси, системи та засоби стаціонарних командних пунктів

8.05070181. Електротехнічні системи військового призначення.
Спеціалізації:
електротехнічні системи озброєння, техніки та електроспоживання об'єктів військового призначення;
спеціальні технічні комплекси, системи та засоби стаціонарних командних пунктів

7.05070281. Комплекси та системи озброєння і техніки ракетних військ і артилерії.
Спеціалізації:
системи та пристрої ракетних комплексів;
комплекси, прилади та пристрої артилерійської розвідки

8.05070281. Комплекси та системи озброєння і техніки ракетних військ і артилерії.
Спеціалізації:
системи та пристрої ракетних комплексів;
комплекси, прилади та пристрої артилерійської розвідки

7.05070282. Ракетно-артилерійське озброєння.
Спеціалізації:
артилерійське озброєння;
ракетне озброєння

8.05070282. Ракетно-артилерійське озброєння.
Спеціалізації:
артилерійське озброєння;
ракетне озброєння

17

0509. Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

7.05090181. Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і техніки Повітряних Сил.
Спеціалізації:
радіолокаційні засоби інформаційного забезпечення військ (сил);
радіоелектронні системи та засоби командних пунктів Повітряних Сил;
радіоелектронні системи забезпечення польотів авіації

8.05090181. Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і техніки Повітряних Сил.
Спеціалізації:
радіолокаційні засоби інформаційного забезпечення військ (сил);
радіоелектронні системи та засоби командних пунктів Повітряних Сил;
радіоелектронні системи забезпечення польотів авіації

7.05090182. Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і техніки Військово-Морських Сил.
Спеціалізації:
радіотехнічне, гідроакустичне озброєння надводних кораблів і підводних човнів;
засоби зв'язку та автоматизації управління надводних кораблів і підводних човнів

8.05090182. Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і техніки Військово-Морських Сил.
Спеціалізації:
радіотехнічне, гідроакустичне озброєння надводних кораблів і підводних човнів;
засоби зв'язку та автоматизації управління надводних кораблів і підводних човнів

7.05090183. Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і військової техніки спеціального призначення.
Спеціалізації:
радіоелектронні системи бортових та наземних засобів космічних комплексів;
засоби спеціального контролю;
радіоелектронні засоби надобрійного виявлення та контролю космічного простору;
системи радіорозвідки;
системи радіотехнічної розвідки;
системи та комплекси радіозв'язку спеціальної розвідки;
системи та засоби радіоелектронної боротьби;
засоби технічного захисту інформації та комплексного технічного контролю

8.05090183. Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і військової техніки спеціального призначення.
Спеціалізації:
радіоелектронні системи бортових та наземних засобів космічних комплексів;
засоби спеціального контролю;
радіоелектронні засоби надобрійного виявлення та контролю космічного простору;
системи радіорозвідки;
системи радіотехнічної розвідки;
системи та комплекси радіозв'язку спеціальної розвідки;
системи та засоби радіоелектронної боротьби;
засоби технічного захисту інформації та комплексного технічного контролю

7.05090184. Комплекси та системи зенітного ракетного озброєння Повітряних Сил.
Спеціалізації:
радіоелектронні засоби інформаційного забезпечення і управління зенітними ракетними комплексами та системами Повітряних Сил;
зенітні ракетні комплекси та системи великої дальності;
зенітні ракетні комплекси та системи середньої дальності;
зенітні ракетні комплекси та системи малої дальності

8.05090184. Комплекси та системи зенітного ракетного озброєння Повітряних Сил.
Спеціалізації:
радіоелектронні засоби інформаційного забезпечення і управління зенітними ракетними комплексами та системами Повітряних Сил;
зенітні ракетні комплекси та системи великої дальності;
зенітні ракетні комплекси та системи середньої дальності;
зенітні ракетні комплекси та системи малої дальності

7.05090185. Комплекси та системи зенітного ракетного озброєння Сухопутних військ.
Спеціалізації:
радіоелектронні засоби інформаційного забезпечення і автоматизованого управління комплексами та системами зенітного озброєння;
зенітні ракетні, зенітні ракетно-артилерійські та зенітні артилерійські комплекси і системи

8.05090185. Комплекси та системи зенітного ракетного озброєння Сухопутних військ.
Спеціалізації:
радіоелектронні засоби інформаційного забезпечення і автоматизованого управління комплексами та системами зенітного озброєння;
зенітні ракетні, зенітні ракетно-артилерійські та зенітні артилерійські комплекси і системи

7.05090186. Комплекси та системи озброєння Військово-Морських Сил.
Спеціалізації:
корабельне ракетно-артилерійське озброєння;
корабельне протичовнове, торпедне, мінне та протимінне озброєння;
берегове ракетно-артилерійське озброєння

8.05090186. Комплекси та системи озброєння Військово-Морських Сил.
Спеціалізації:
корабельне ракетно-артилерійське озброєння;
корабельне протичовнове, торпедне, мінне та протимінне озброєння;
берегове ракетно-артилерійське озброєння

7.05090381. Системи та комплекси військового зв'язку.
Спеціалізації:
системи та комплекси військового радіозв'язку;
системи та комплекси військового електрозв'язку;
засекречений автоматичний військовий зв'язок

8.05090381. Системи та комплекси військового зв'язку.
Спеціалізації:
системи та комплекси військового радіозв'язку;
системи та комплекси військового електрозв'язку;
засекречений автоматичний військовий зв'язок

18

0510. Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

7.05100101. Метрологія та вимірювальна техніка.
Спеціалізація:
метрологічне забезпечення військ (сил)

8.05100101. Метрологія та вимірювальна техніка.
Спеціалізація:
метрологічне забезпечення військ (сил)

7.05100102. Інформаційні вимірювальні системи.
Спеціалізація:
інформаційні вимірювальні системи військ (сил)

8.05100102. Інформаційні вимірювальні системи.
Спеціалізація:
інформаційні вимірювальні системи військ (сил)

19

0511. Авіаційна та ракетно-космічна техніка

7.05110381. Комплекси та системи бортового обладнання військових літальних апаратів.
Спеціалізації:
авіаційне обладнання;
комплекси повітряної розвідки;
радіоелектронне обладнання літаків, вертольотів та ракет

8.05110381. Комплекси та системи бортового обладнання військових літальних апаратів.
Спеціалізації:
авіаційне обладнання;
комплекси повітряної розвідки;
радіоелектронне обладнання літаків, вертольотів та ракет

Будівництво та архітектура

20

0601. Будівництво та архітектура

7.06010101. Промислове та цивільне будівництво.
Спеціалізація:
будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального і загальновійськового призначення

8.06010101. Промислове та цивільне будівництво.
Спеціалізація:
будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального і загальновійськового призначення

7.06010105. Автомобільні дороги і аеродроми.
Спеціалізація:
будівництво та експлуатація аеродромів і захисних споруд

8.06010105. Автомобільні дороги і аеродроми.
Спеціалізація:
будівництво та експлуатація аеродромів і захисних споруд

Транспорт

21

0701. Транспорт та транспортна інфраструктура

7.07010102. Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту).
Спеціалізації:
організація військових перевезень і управління на автомобільному транспорті;
організація військових перевезень і управління на залізничному транспорті;
організація військових перевезень і управління на повітряному транспорті;
організація військових перевезень і управління на водному транспорті

8.07010102. Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)
Спеціалізації:
організація військових перевезень і управління на автомобільному транспорті;
організація військових перевезень і управління на залізничному транспорті;
організація військових перевезень і управління на повітряному транспорті;
організація військових перевезень і управління на водному транспорті

7.07010201. Льотна експлуатація повітряних суден.
Спеціалізації:
льотна експлуатація та бойове застосування військових літаків;
льотна експлуатація та бойове застосування військових вертольотів;
навігація та бойове застосування літальних апаратів

8.07010201. Льотна експлуатація повітряних суден.
Спеціалізації:
льотна експлуатація та бойове застосування військових літаків;
льотна експлуатація та бойове застосування військових вертольотів;
навігація та бойове застосування літальних апаратів

7.07010202. Обслуговування повітряного руху.
Спеціалізація:
управління повітряним рухом військових повітряних суден

8.07010202. Обслуговування повітряного руху.
Спеціалізація:
управління повітряним рухом військових повітряних суден

7.07010303. Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів.
Спеціалізації:
засоби аеродромно-технічного забезпечення польотів авіації;
забезпечення військ (сил) матеріально-технічними засобами служби пального

8.07010303. Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів.
Спеціалізації:
засоби аеродромно-технічного забезпечення польотів авіації;
забезпечення військ (сил) матеріально-технічними засобами служби пального

7.07010381. Технічне обслуговування військових повітряних суден і авіадвигунів.
Спеціалізації:
військові літаки, вертольоти та авіадвигуни;
авіаційне озброєння

8.07010381. Технічне обслуговування військових повітряних суден і авіадвигунів.
Спеціалізації:
військові літаки, вертольоти та авіадвигуни;
авіаційне озброєння

7.07010401. Судноводіння.
Спеціалізація:
кораблеводіння військових надводних кораблів та підводних човнів;
виховна та соціально-психологічна робота на кораблях Військово-Морських Сил

8.07010401. Судноводіння.
Спеціалізація:
кораблеводіння військових надводних кораблів та підводних човнів

7.07010402. Експлуатація суднових енергетичних установок.
Спеціалізації:
корабельні енергетичні та електроенергетичні системи та установки;
пошуково-рятувальні, водолазні та аварійні роботи на морі

8.07010402. Експлуатація суднових енергетичних установок.
Спеціалізації:
корабельні енергетичні та електроенергетичні системи та установки;
пошуково-рятувальні, водолазні та аварійні роботи на морі

 

 

7.07010601. Автомобілі та автомобільне господарство.
Спеціалізація:
автомобільна техніка військ

8.07010601. Автомобілі та автомобільне господарство.
Спеціалізація:
автомобільна техніка військ

Геодезія та землеустрій

22

0801. Геодезія та землеустрій

7.08010105. Геоінформаційні системи і технології.
Спеціалізація:
управління діями топогеодезичних і навігаційних підрозділів військ (сил)

8.08010105. Геоінформаційні системи і технології.
Спеціалізація:
управління діями топогеодезичних і навігаційних підрозділів військ (сил)

Охорона здоров'я

23

1101. Ветеринарія

7.11010101. Ветеринарна медицина (за видами).
Спеціалізація:
ветеринарне забезпечення військ (сил)

8.11010101. Ветеринарна медицина (за видами).
Спеціалізація:
ветеринарне забезпечення військ (сил)

24

1201. Медицина

7.12010001. Лікувальна справа.
Спеціалізації:
загальна практика - сімейна медицина (у Сухопутних військах);
загальна практика - сімейна медицина (у Повітряних Силах);
загальна практика - сімейна медицина (у Військово-Морських Силах);
хірургія;
терапія;
дерматовенерологія;
психофізіологія;
інфекційні хвороби;
невропатологія;
судово-медична експертиза;
урологія;
офтальмологія;
акушерство і гінекологія;
травматологія і ортопедія;
отоларингологія;
нейрохірургія;
патологічна анатомія;
анестезіологія;
фтизіатрія;
клінічна лабораторна діагностика;
психіатрія;
ендокринологія;
нефрологія;
функціональна діагностика;
кардіологія;
гастроентерологія;
пульмонологія;
хірургія торакальна;
хірургія абдомінальна;
хірургія серця і магістральних судин;
фізіотерапія;
спеціальна фізіологія;
комбустіологія;
психотерапія;
променева терапія;
радіологія;
рентгенологія;
проктологія

8.12010001. Лікувальна справа.
Спеціалізації:
загальна практика - сімейна медицина (у Сухопутних військах);
загальна практика - сімейна медицина (у Повітряних Силах);
загальна практика - сімейна медицина (у Військово-Морських Силах);
хірургія;
терапія;
дерматовенерологія;
психофізіологія;
інфекційні хвороби;
невропатологія;
судово-медична експертиза;
урологія;
офтальмологія;
акушерство і гінекологія;
травматологія і ортопедія;
отоларингологія;
нейрохірургія;
патологічна анатомія;
анестезіологія;
фтизіатрія;
клінічна лабораторна діагностика;
психіатрія;
ендокринологія;
нефрологія;
функціональна діагностика;
кардіологія;
гастроентерологія;
пульмонологія;
хірургія торакальна;
хірургія абдомінальна;
хірургія серця і магістральних судин;
фізіотерапія;
спеціальна фізіологія;
комбустіологія;
психотерапія;
променева терапія;
радіологія;
рентгенологія;
проктологія

7.12010003. Медико-профілактична справа.
Спеціалізації:
гігієна загальна;
епідеміологія

8.12010003. Медико-профілактична справа.
Спеціалізації:
гігієна загальна;
епідеміологія

7.12010005. Стоматологія.
Спеціалізація:
стоматологія

8.12010005. Стоматологія.
Спеціалізація:
стоматологія

 

8.12010006. Сестринська справа

8.12010007. Лабораторна діагностика

25

1202. Фармація

7.12020101. Фармація.
Спеціалізація:
загальна фармація

8.12020101. Фармація.
Спеціалізація:
загальна фармація

Державне управління

26

1501. Державне управління

 

8.15010081. Державне воєнне управління

Військові науки

27

1601. Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону

 

8.16010101. Бойове застосування та управління діями військових частин Сухопутних військ.
Спеціалізації:
бойове застосування та управління діями військових частин механізованих і танкових військ;
бойове застосування та управління діями військових частин аеромобільних військ;
бойове застосування та управління діями військових частин військової розвідки та спеціального призначення;
бойове застосування та управління діями військових частин авіації Сухопутних військ;
бойове застосування та управління діями військових частин ракетних військ і артилерії;
бойове застосування та управління діями військових частин протиповітряної оборони Сухопутних військ;
бойове застосування та управління діями військових частин аеромобільних військ та Сил спеціальних операцій

8.16010102. Бойове застосування та управління діями військових частин протиповітряної оборони Повітряних Сил.
Спеціалізації:
бойове застосування та управління діями військових частин зенітних ракетних військ;
бойове застосування та управління діями військових частин радіотехнічних військ

8.16010103. Бойове застосування та управління діями військових частин авіації.
Спеціалізації:
бойове застосування, забезпечення та управління діями військових частин авіації;
організація зв'язку, автоматизація управління та радіотехнічне забезпечення

8.16010104.Бойове застосування та управління діями військових частин Військово-Морських Сил

8.16010105. Організація бойового застосування та експлуатації озброєння і військової техніки Військово-Морських Сил

8.16010106. Службово-бойове застосування та управління діями з'єднань, частин внутрішніх військ.
Спеціалізації:
організація технічного забезпечення з'єднань, частин внутрішніх військ;
організація тилового забезпечення з'єднань, частин внутрішніх військ;
морально-психологічне забезпечення службово-бойових дій з'єднань, частин внутрішніх військ

Безпека

28

1701. Інформаційна безпека

7.17010181. Безпека інформації у спеціальних інформаційних системах.
Спеціалізації:
криптографічне забезпечення спеціальних інформаційних систем;
організація та технологія безпеки інформації;
організація та технологія безпеки інформації у кібернетичному просторі

8.17010181. Безпека інформації у спеціальних інформаційних системах.
Спеціалізації:
криптографічне забезпечення спеціальних інформаційних систем;
організація та технологія безпеки інформації;
організація та технологія безпеки інформації у кібернетичному просторі

7.17010281. Організація захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки.
Спеціалізації:
системи криптографічного і технічного захисту інформації та охорона державної таємниці;
радіоелектронні інформаційні системи, оперативна техніка та спецозброєння

8.17010281. Організація захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки.
Спеціалізації:
системи криптографічного і технічного захисту інформації та охорона державної таємниці;
радіоелектронні інформаційні системи, оперативна техніка та спецозброєння

29

1702. Цивільна безпека

7.17020301. Пожежна безпека.
Спеціалізація:
організація пожежної безпеки у військах (силах)

8.17020301. Пожежна безпека.
Спеціалізація:
організація пожежної безпеки у військах (силах)

Специфічні категорії

30

1801. Специфічні категорії

 

8.18010081. Військово-соціальне управління.
Спеціалізації:
організація морально-психологічного забезпечення військ (сил);
кадровий менеджмент у військах (силах)

8.18010082. Організація бойового та оперативного забезпечення військ (за видами та родами військ і сил).
Спеціалізації:
захист інформації з обмеженим доступом у військах (силах);
організація зв'язку та автоматизованих систем управління;
інформаційно-аналітичне забезпечення органів військового управління;
організація радіоелектронної розвідки;
організація радіоелектронної боротьби;
організація військово-космічних систем;
організація інженерного забезпечення бойових дій військ (сил);
організація радіаційного, хімічного та біологічного захисту військ (сил);
організація топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ (сил)

8.18010083. Організація технічного забезпечення (за видами та родами військ і сил).
Спеціалізації:
організація танко-технічного та авто-технічного забезпечення;
організація ракетно-технічного та артилерійсько-технічного забезпечення;
організація метрологічного забезпечення військ (сил)

8.18010084. Організація матеріально-технічного забезпечення родів військ Повітряних Сил.
Спеціалізації:
застосування та управління діями військових частин та установ матеріально-технічного забезпечення;
організація аеродромно-технічного та інженерно-аеродромного забезпечення;
організація інженерно-авіаційного забезпечення;
організація експлуатації та ремонту озброєння та військової техніки радіотехнічних військ;
організація експлуатації та ремонту озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ

8.18010086.Організація тилового забезпечення військових частин (за видами та родами військ і сил)

8.18010087. Управління у воєнній сфері

8.18010088. Інформаційно-пропагандистське забезпечення військ (сил).
Спеціалізації:
організація інформаційно-пропагандистського забезпечення військ (сил);
військова журналістика та зв'язки з громадськістю

8.18010089. Управління інформаційною безпекою у Збройних Силах України

8.18010090. Економіка та фінансове забезпечення військ (сил)

8.18010091. Організація правового забезпечення військ (сил)

8.18010092. Військове управління у міжнародних відносинах

8.18010093. Педагогіка вищої школи.
Спеціалізація:
педагогіка вищої військової школи

8.18010094. Організація медичного забезпечення військ (сил)


 

Заступник Міністра оборони України -
керівник апарату

В. М. Можаровський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали