Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Питання Комісії державних нагород та геральдики

УКАЗ
Президента України

Питання Комісії державних нагород та геральдики

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Затвердити:

1) Положення про Комісію державних нагород та геральдики (додається);

2) персональний склад Комісії державних нагород та геральдики (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

статті 2 і 3 Указу Президента України від 11 квітня 2000 року N 583 "Про Комісію державних нагород та геральдики";

Указ Президента України від 23 травня 2000 року N 706 "Про внесення зміни до складу Комісії державних нагород та геральдики";

Указ Президента України від 14 липня 2000 року N 897 "Про внесення змін до складу Комісії державних нагород та геральдики";

Указ Президента України від 26 червня 2002 року N 585 "Про внесення змін до Указу Президента України від 11 квітня 2000 року N 583";

Указ Президента України від 29 серпня 2002 року N 782 "Про внесення змін до складу Комісії державних нагород та геральдики";

Указ Президента України від 27 серпня 2003 року N 935 "Про новий склад Комісії державних нагород та геральдики";

абзац п'ятий статті 2 Указу Президента України від 22 січня 2005 року N 77 "Про внесення змін до деяких актів Президента України";

Указ Президента України від 29 квітня 2005 року N 738 "Про новий склад Комісії державних нагород та геральдики";

Указ Президента України від 2 листопада 2006 року N 929 "Про новий склад Комісії державних нагород та геральдики";

Указ Президента України від 25 червня 2009 року N 492 "Про зміни у складі Комісії державних нагород та геральдики";

Указ Президента України від 13 листопада 2009 року N 928 "Про зміни у складі Комісії державних нагород та геральдики";

Указ Президента України від 8 лютого 2010 року N 141 "Про зміну у складі Комісії державних нагород та геральдики".

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
31 грудня 2011 року
N 1211/2011

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 31 грудня 2011 року N 1211/2011

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію державних нагород та геральдики

1. Комісія державних нагород та геральдики (далі - Комісія) є дорадчим органом, який утворюється при Президентові України для попереднього розгляду питань, пов'язаних із нагородженням державними нагородами України, та забезпечення єдиного підходу до розвитку нагородної та геральдичної справи.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

підготовка проектів нормативно-правових актів з питань державних нагород України та геральдичної справи;

підготовка висновків щодо порушених перед Президентом України клопотань про нагородження державними нагородами України, позбавлення державних нагород України, поновлення у правах на державні нагороди України, видачу дублікатів нагород або документів про нагородження;

узагальнення практики нагородження державними нагородами України і розвитку нагородної та геральдичної справи, підготовка відповідних пропозицій Президентові України;

розгляд питань про передачу музеям державних нагород на тимчасове або постійне зберігання;

здійснення експертизи ескізів знаків державних нагород України та зразків документів про нагородження державними нагородами України, ескізів відомчих заохочувальних відзнак та офіційної символіки, геральдичної експертизи форми одягу, знаків розрізнення Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, організаційне та методичне забезпечення процесів, пов'язаних із розвитком геральдичної справи.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

одержувати від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію, матеріали і документи;

залучати представників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) та інших фахівців до підготовки і розгляду питань, що належать до компетенції Комісії;

утворювати робочі, експертні групи для опрацювання питань, що належать до її компетенції;

ініціювати проведення конкурсів, нарад, виставок, конференцій з питань, що належать до її компетенції.

5. Комісія утворюється у складі голови, двох заступників голови та інших членів Комісії.

Голову Комісії призначає Президент України.

Персональний склад Комісії затверджується Президентом України.

Пропозиції щодо персонального складу Комісії на розгляд Президентові України вносяться головою Комісії.

Комісія працює на громадських засадах.

6. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, що проводяться у міру потреби.

Голова Комісії здійснює загальне керівництво діяльністю Комісії, визначає порядок її роботи, скликає засідання Комісії, визначає порядок денний засідань, головує на її засіданнях. У разі відсутності голови Комісії його повноваження виконує один із заступників голови Комісії.

Комісія правомочна вирішувати питання, якщо на її засіданні присутня більш як половина від її складу.

Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні Комісії.

У разі якщо член Комісії не згоден з її рішенням або не може бути присутнім на засіданні, він може письмово висловити свою думку з питання, що розглядається, яка додається до протоколу.

7. На засідання Комісії можуть запрошуватися представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, учені, фахівці, а також представники засобів масової інформації.

8. У разі відхилення Комісією клопотання про нагородження державною нагородою України відповідні матеріали повертаються органу, організації, які вносили подання.

9. Підготовка матеріалів на засідання Комісії та організаційне забезпечення її діяльності здійснюється:

з питань розвитку геральдичної справи - Головним управлінням Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України;

з питань, пов'язаних із нагородженням державними нагородами України, - Управлінням державних нагород Адміністрації Президента України.

10. Комісія має свій бланк, який може використовуватися за підписом голови Комісії, його заступників.

 

Глава Адміністрації
Президента України

С. ЛЬОВОЧКІН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 31 грудня 2011 року N 1211/2011

СКЛАД
Комісії державних нагород та геральдики

ЛЬОВОЧКІН
Сергій Володимирович

- Глава Адміністрації Президента України, голова Комісії

ЛАДНИЙ
Юрій Анатолійович

- Радник Президента України - Керівник Головного управління Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України, заступник голови Комісії

РАФАЛЬСЬКИЙ
Олег Олексійович

- Заступник Глави Адміністрації Президента України, заступник голови Комісії

БУБКА Сергій Назарович

- президент Національного олімпійського комітету України (за згодою)

ГУБЕРСЬКИЙ
Леонід Васильович

- ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)

КЛЮЄВ
Андрій Петрович

- Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України

ПАТОН
Борис Євгенович

- президент Національної академії наук України (за згодою)

СМОЛІЙ
Валерій Андрійович

- директор Інституту історії України НАН України (за згодою)

СТУПКА
Богдан Сильвестрович

- художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка (за згодою).

 

Глава Адміністрації
Президента України

С. ЛЬОВОЧКІН

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали