Додаткова копія: Питання Міністерства оборони України

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 листопада 2016 року N 600

Питання Міністерства оборони України

Наказ втратив чинність(згідно з наказом Міністерства оборони Українивід 6 червня 2017 року N 311) (Наказ N 311)

Відповідно до Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 671 (Постанова N 671) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 730 (Постанова N 730)), та з метою реалізації Міністерством оборони України сучасних принципів керівництва відповідно до стандартів країн - членів НАТО, здійснення чіткого розподілу обов'язків та посилення відповідальності керівників наказую:

1. Затвердити:

Структуру апарату Міністерства оборони України, що додається;

Схему підпорядкування структурних підрозділів Міністерства оборони України та Збройних Сил України, що додається;

Розподіл основних завдань і функцій, визначених Положенням про Міністерство оборони України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 671 (Постанова N 671) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 730 (Постанова N 730)), між структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил України, що додається.

2. Розподілити повноваження та обов'язки між керівництвом Міністерства оборони України згідно з додатком 1* до наказу.

3. Установити, що в разі відсутності Міністра оборони України,

першого заступника Міністра оборони України, заступника Міністра оборони України з питань європейської інтеграції, заступників Міністра оборони України та заступника Міністра оборони України - керівника апарату здійснення їх обов'язків забезпечується посадовими особами згідно з додатком 2* до наказу.


* Не наводиться.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 09 квітня 2016 року N 190 "Питання Міністерства оборони України" (Наказ N 190) (зі змінами).

5. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
11 листопада 2016 року N 600

СТРУКТУРА
апарату Міністерства оборони України

Головне управління розвідки*;

Головна інспекція;

Юридичний департамент;

Департамент внутрішнього аудиту;

Управління комунікацій та преси;

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції;

Відділ організаційно-аналітичного забезпечення роботи Міністра оборони України (патронатна служба);

Департамент воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва;

Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики;

Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки;

Управління військових представництв;

Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів;

Військово-медичний департамент;

Департамент кадрової політики;

Департамент фінансів;

Департамент інформаційно-організаційної роботи та контролю;

Департамент охорони державної таємниці;

Управління фізичної культури і спорту;

Мобілізаційний відділ.


* Утримується на окремому штаті за чисельністю, визначеною Президентом України.

 

Директор Департаменту кадрової політики
Міністерства оборони України

О. В. Яцино

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
11 листопада 2016 року N 600

Схема
підпорядкування структурних підрозділів Міністерства оборони України та Збройних Сил України

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
11 листопада 2016 року N 600

РОЗПОДІЛ
основних завдань і функцій, визначених Положенням про Міністерство оборони України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року N 671 (Постанова N 671) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року N 730 (Постанова N 730)), між структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил України

Основні завдання Міністерства оборони України

N з/п

Основні завдання

Основні виконавці
співвиконавці

1

2

3

Основні завдання відповідно до пункту 3 Положення про Міністерство оборони України (Постанова N 671)

1

Забезпечення формування та реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період щодо:

 

 

оборонного планування

ДВПСПтаМС, МВ

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ, в/ч А0515

 

військово-технічної політики у сфері оборони

ДВТПРОтаВТ, УІТ

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

 

військової кадрової політики

ДКП

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

2

Здійснення військово-політичного та адміністративного керівництва ЗСУ

ДВПСПтаМС, ДІОРтаК

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

3

Здійснення в установленому порядку координації діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування щодо підготовки держави до оборони

ДВПСПтаМС, МВ

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

4

Забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, реалізації державної політики з оборонних питань, що пов'язані з використанням повітряного простору України та захистом суверенітету держави

УРДДА

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

Функції Міністерства оборони України

N з/п

Функції

Основні виконавці
 співвиконавці

1

2

3

Функції відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство оборони України (Постанова N 671)

1

Розроблення проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України

ЮД

ДІОРтаК, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

2

Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України і Кабінету Міністрів України та внесення їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України, забезпечення їх виконання у ЗСУ

ЮД

ДІОРтаК, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

3

Підготовка в межах повноважень, передбачених законом, зауважень і пропозицій до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України

ЮД

ДІОРтаК, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

4

Проведення розвідувальної та інформаційно-аналітичної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони держави

в/ч А0515

ДВПСПтаМС, УІТ, ГШ ЗСУ

5

Участь у проведенні аналізу воєнно-політичної обстановки та визначення рівня воєнної загрози національній безпеці

ДВПСПтаМС

ГШ ЗСУ, в/ч А0515

6

Планування та здійснення заходів щодо протидії і нейтралізації воєнно-політичних ризиків, викликів, загроз застосування воєнної сили проти України

ДВПСПтаМС

ГШ ЗСУ

7

Участь у підготовці і періодичному уточненні Стратегії національної безпеки України (Указ N 287/2015) і Воєнної доктрини України, доктрин, концепцій, стратегій і програм у сфері національної безпеки

ДВПСПтаМС

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ВСП, ГШ ЗСУ,в/ч А0515

8

Розроблення з урахуванням пропозицій центральних органів виконавчої влади Стратегічного оборонного бюлетеня України на довгострокову перспективу, здійснення міжвідомчої координації проведення оборонного огляду в Україні

ДВПСПтаМС

ДФ, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ВСП, ГШ ЗСУ, в/ч А0515

9

Участь у формуванні оборонного бюджету, звітування в установленому порядку перед Кабінетом Міністрів України про використання виділених коштів

ДФ

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, які є розробниками та виконавцями державних цільових програм (підпрограм), ГШ ЗСУ, ДВА (аудит)

10

Розроблення проектів оборонних державних цільових програм з метою посилення обороноздатності держави, здійснення загального керівництва і контролю за їх розробленням та виконанням передбачених у них завдань і заходів

ДФ

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, які є розробниками та виконавцями державних цільових програм (підпрограм), ГШ ЗСУ, ДВА (аудит)

11

Забезпечення проведення мобілізації та демобілізації в ЗСУ і участь у забезпеченні мобілізації та демобілізації в інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України (далі - інші військові формування)

МВ

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

12

Подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо визначення на особливий період потреб ЗСУ, інших військових формувань, які включені до схеми мобілізаційного розгортання, з урахуванням економічних можливостей держави

МВ, ГШ ЗСУ

ДФ, ГУМтаР, ДВТПРОтаВТ, ВМД, ДВОНСтаГП, ДКП, ДВПСПтаМС, ДДЗтаПМР, ГКЕУ, УРДДА, ЦЗСД, ЦРтаСМЗ, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ВСП, в/ч А0515

13

Подання до Мінекономрозвитку пропозицій щодо мобілізаційних завдань (замовлень) із створення, виробництва та ремонту озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних засобів з урахуванням визначених потреб ЗСУ та інших військових формувань на особливий період

МВ, ГШ ЗСУ

ДФ, ГУМтаР, ДВТПРОтаВТ, ВМД, ДДЗтаПМР, ГКЕУ, ЦЗСД, ЦРтаСМЗ, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, які мають у функціональному управлінні державні підприємства, установи та організації, ВСП, в/ч А0515

14

Організація планування, методологічного, методичного, наукового, фінансового та матеріально-технічного забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації у ЗСУ

МВ

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

15

Подання Держрезерву пропозицій щодо створення, обслуговування та зберігання матеріальних цінностей державного резерву на підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери управління Міноборони

МВ

ДФ, ГУМтаР, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, які мають у функціональному управлінні державні підприємства, установи та організації, ГШ ЗСУ

16

Забезпечення дотримання підприємствами, установами і організаціями, які здійснюють поставку військової продукції для ЗСУ, вимог законодавства з питань формування, зберігання і використання запасів матеріальних цінностей державного резерву

МВ

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, які мають у функціональному управлінні державні підприємства, установи та організації, ГШ ЗСУ

17

Подання Мінекономрозвитку пропозицій щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери управління Міноборони

МВ, ГШ ЗСУ

ДФ, ГУМтаР, ДВТПРОтаВТ, ВМД, ДВОНСтаГП, УВП, ГКЕУ, ЦРтаСМЗ, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності та які мають у функціональному управлінні державні підприємства, установи та організації, ВСП, в/ч А0515

18

Подання в установленому порядку пропозицій щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнний час на підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери управління Міноборони та яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), а також здійснення контролю за обліком таких військовозобов'язаних, організація через ГШ ЗСУ виконання інших визначених законодавством завдань

МВ, ГШ ЗСУ

ДКП, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, які мають у функціональному управлінні державні підприємства, установи та організації

19

Подання Кабінетові Міністрів України проекту мобілізаційного плану ЗСУ та інших військових формувань

МВ

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, які мають мобілізаційні завдання, ГШ ЗСУ

20

Укладання в установленому порядку договорів (контрактів) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами і організаціями, які залучаються до виконання таких завдань (замовлень), і підприємствами, які здійснюють поставку військової продукції

МВ

ДФ, ГУМтаР, СП Міноборони, які є розпорядниками державних коштів та які мають у функціональному управлінні державні підприємства, установи та організації, ГШ ЗСУ

21

Здійснення контролю за станом мобілізаційної готовності у ЗСУ та за підготовкою підприємств, установ і організацій до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) для задоволення потреб ЗСУ та інших військових формувань

МВ, ГІ

ДФ, ГУМтаР, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, які мають у функціональному управлінні державні підприємства, установи та організації, ГШ ЗСУ, ДВА (аудит)

22

Забезпечення створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення

МВ

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, які мають у функціональному управлінні державні підприємства, установи та організації, ГШ ЗСУ

23

Забезпечення життєдіяльності ЗСУ, їх функціонування, бойової та мобілізаційної готовності, боєздатності, підготовки до виконання покладених на них завдань, застосування, комплектування особовим складом та його підготовка, постачання озброєння та військової техніки, підтримання справності, технічної придатності, проведення ремонту та модернізації зазначеного озброєння і техніки, матеріальних, фінансових, інших ресурсів та майна згідно з потребами, визначеними ГШ ЗСУ у межах коштів, передбачених державним бюджетом, і здійснення контролю за їх ефективним використанням, організація виконання робіт і надання послуг в інтересах ЗСУ

ДВПСПтаМС, ГІ, ДФ, ГУМтаР, ДКП, ДВТПРОтаВТ, ДДЗтаПМР, ВМД, ДВОНСтаГП, УВП, МВ, ГКЕУ, УРДДА, УІТ, ЦЗСД, ЦРтаСМЗ за відповідними напрямами діяльності, ДВА (аудит)

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ВСП, ГШ ЗСУ

24

Організація через ГШ ЗСУ залучення ЗСУ до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та здійснення у межах повноважень, передбачених законом, заходів щодо забезпечення екологічної безпеки в ЗСУ

УЕБтаПМД, ГШ ЗСУ

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності

25

Перевірка стану всебічного забезпечення, бойової та мобілізаційної готовності ЗСУ

ГІ

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ВСП, ГШ ЗСУ, ДВА (аудит)

26

Замовлення і формування відповідно до визначених ГШ ЗСУ потреб, вимог та пріоритетів основних показників державного оборонного замовлення щодо розроблення, виробництва, модернізації, постачання (закупівлі), ремонту, знищення та утилізації озброєння, військової техніки, військового майна, виконання робіт і надання послуг, надання технічних завдань виконавцям державного оборонного замовлення

ДВТПРОтаВТ, ВМД, ГУМтаР, УВП, ГКЕУ, ЦРтаСМЗ за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

ДДЗтаПМР, ДФ, МВ, ЦЗСД, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ВСП

27

Затвердження вимог щодо якісних характеристик озброєння і військової техніки та розрахункової кількості основних видів номенклатури озброєння і військової техніки, необхідних для оснащення ЗСУ та інших військових формувань, згідно з визначеними ними потребами та пріоритетами

ДВТПРОтаВТ, ГШ ЗСУ

ДФ, ГУМтаР, УВП за відповідними напрямами діяльності

28

Організація проведення державних та інших випробувань зразків озброєння і військової техніки

ДВТПРОтаВТ

ГШ ЗСУ

29

Забезпечення прийняття на озброєння (постачання, експлуатацію) ЗСУ озброєння, військової та спеціальної техніки

ДВТПРОтаВТ

ДФ, ДДЗтаПМР, ГШ ЗСУ

30

Організація і здійснення контролю за виконанням робіт з кодифікації та каталогізації продукції, закупівля якої здійснюється за державні кошти для потреб ЗСУ

УСКтаК

ЦРтаСМЗ, ГШ ЗСУ

31

Організація відповідно до визначених ГШ ЗСУ потреб та пріоритетів розроблення і виконання Державної програми розвитку озброєння і військової техніки та інших цільових програм розвитку озброєння, здійснення контролю за їх виконанням

ДВТПРОтаВТ, ГШ ЗСУ

ДФ, ГУМтаР, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, які є розробниками та виконавцями державних цільових програм (підпрограм), ДВА (аудит)

32

Розробка технічних регламентів та здійснення функції з технічного регулювання щодо безпеки, допуску до експлуатації та використання озброєння і військової техніки

УСКтаК

ДВТПРОтаВТ, УРДДА за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

33

Забезпечення в установленому порядку обов'язкового технічного контролю транспортних засобів ЗСУ

ВСП

ДДЗтаПМР, ЦЗСД, ГШ ЗСУ

34

Здійснення контролю за якістю продукції військового призначення, що виробляється підприємствами для ЗСУ з метою здійснення експорту, а також речового майна та харчових продуктів, що постачаються для ЗСУ

УВП, ДДЗтаПМР, ДВТПРОтаВТ, ГУМтаР, ЦРтаСМЗ за відповідними напрямами діяльності

ВМД, ДВА (аудит), ВПЗтаВК, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

35

Визначення порядку застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики для задоволення потреб оборони України відповідно до покладених завдань

УСКтаК

ДДЗтаПМР, ДВТПРОтаВТ, ЦРтаСМЗ СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

36

Проведення, відповідно до закону, космічної діяльності у сфері оборони та національної безпеки України

УІТ

ДВТПРОтаВТ, ГШ ЗСУ, в/ч А0515

37

Здійснення регулювання питань державної авіації, зокрема нормативно-правового регулювання, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, які експлуатують державні повітряні судна, зокрема щодо:
реєстрації і допуску державних повітряних суден та літальних апаратів, підтримання їх льотної придатності, випробування та прийняття в експлуатацію нових типів повітряних суден, призначених для використання в державній авіації;
реєстрації і допуску аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації;
допуску авіаційного персоналу державної авіації до виконання польотів та виконання робіт із забезпечення польотів;
виконання та забезпечення польотів, пошуку та рятування, охорони державних повітряних суден

УРДДА

ГШ ЗСУ

38

Встановлення особливих вимог до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, військових ліцеїв та науково-дослідних установ, які належать до сфери управління Міноборони, забезпечення їх фінансування в установленому порядку

ДВОНСтаГП

ДФ, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

39

Підготовка пропозицій щодо визначення обсягів державного замовлення на підготовку військових фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів для потреб ЗСУ

ДВОНСтаГП

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

40

Затвердження статутів вищих військових навчальних закладів та військових ліцеїв

ДВОНСтаГП

ГШ ЗСУ

41

Визначення в межах повноважень, передбачених законом, порядку та особливих вимог щодо практичної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації військових фахівців, зокрема іноземних, а також разом з МОН - порядку підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, ліцеїстів військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою

ДВОНСтаГП

ДВПСПтаМС, ДКП, ВМД, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

42

Забезпечення призначення і виплати академічних (соціальних) стипендій курсантам, слухачам та ад'юнктам вищих військових навчальних закладів ЗСУ та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів

ДВОНСтаГП

ДФ, ГШ ЗСУ

43

Визначення порядку призначення осіб офіцерського складу на посади командування (керівного складу), наукових та науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, наукових (науково-дослідних) установах та військових ліцеях

ДВОНСтаГП

ДКП, ГШ ЗСУ

44

Визначення пріоритетних напрямів розвитку наукової і науково-технічної діяльності у воєнній сфері

ДВОНСтаГП

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, НУОУ, ГШ ЗСУ

45

Координація діяльності науково-дослідних установ, які належать до сфери управління Міноборони

ДВОНСтаГП

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, НУОУ, ГШ ЗСУ

46

Участь у ліцензуванні освітньої діяльності, що провадиться вищими військовими навчальними закладами та військовими навчальними підрозділами вищих навчальних закладів

ДВОНСтаГП

ГШ ЗСУ

47

Здійснення разом з МОН та Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти контролю за дотриманням вимог щодо якості підготовки військових фахівців, ліцеїстів військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою

ДВОНСтаГП

ГІ, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

48

Подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо структури військового резерву людських ресурсів

ДКП

ГШ ЗСУ

49

Забезпечення в установленому законом порядку через ГШ ЗСУ разом з іншими військовими формуваннями, центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування функціонування системи військового обліку громадян

ДКП, ГШ ЗСУ

МВ

50

Затвердження переліку військово-облікових спеціальностей

ДКП

ГШ ЗСУ

51

Затвердження переліку посад, які підлягають заміщенню військовослужбовцями (крім посад вищого офіцерського складу)

ДКП

ГШ ЗСУ

52

Затвердження переліку окремих військових посад, які можуть бути заміщені цивільними особами в мирний час (на умовах строкового трудового договору)

ДКП

ГШ ЗСУ

53

Затвердження переліку військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, крім військових посад, які можуть бути заміщені особами вищого офіцерського складу

ДКП

ГШ ЗСУ

54

Установлення співвідношення чисельності осіб офіцерського складу за військовими званнями та граничних строків перебування таких осіб на посадах у ЗСУ

ДКП

ДВПСПтаМС, ГШ ЗСУ

55

Визначення порядку направлення і строків перебування військовослужбовців ЗСУ на посадах у багатонаціональних органах військового управління, а також закордонних дипломатичних установах України

ДКП

ГШ ЗСУ

56

Призов в разі потреби громадян, яким присвоєно відповідне первинне військове звання офіцера запасу, для проходження військової служби осіб офіцерського складу

ДКП

ГШ ЗСУ

57

Визначення форми і порядку видачі документів, що посвідчують статус та особу військовослужбовця

ДКП

ГШ ЗСУ

58

Визначення порядку ведення і форми особової справи, в якій відображається проходження військової служби військовослужбовцем

ДКП

ГШ ЗСУ

59

Визначення переліку та форми документів, на підставі яких оформляються накази по особовому складу

ДКП

ГШ ЗСУ

60

Визначення порядку добору і прийняття громадян на військову службу за контрактом

ДКП

ГШ ЗСУ

61

Зарахування осіб офіцерського складу інших військових формувань до ЗСУ, укладення з ними контрактів про проходження військової служби у ЗСУ та призначення на відповідні посади

ДКП

ГШ ЗСУ

62

Визначення порядку черговості проходження військової служби на посадах офіцерського складу

ДКП

ГШ ЗСУ

63

Затвердження номенклатури посад для призначення військовослужбовців

ДКП

ГШ ЗСУ

64

Визначення порядку формування і використання резерву кандидатів для просування по службі

ДКП

ГШ ЗСУ

65

Визначення переліку посад, які не потребують у разі призначення на них проходження спеціальних курсів підготовки

ДКП

ДВОНСтаГП, ГШ ЗСУ

66

Визначення вимог до кандидатів і порядку створення резерву для направлення за кордон для проходження військової служби

ДКП

ДВПСПтаМС, ГШ ЗСУ

67

Визначення вимог до кандидатів для навчання за кордоном, кількості військовослужбовців та їх розподілу між структурними підрозділами Міноборони, ГШ ЗСУ і видів ЗСУ

ДКП

ДВПСПтаМС, ДВОНСтаГП, ГШ ЗСУ

68

Направлення за кордон військовослужбовців і працівників ЗСУ для проходження військової служби, роботи або навчання

ДКП

ДВПСПтаМС, ДВОНСтаГП, ГШ ЗСУ

69

Визначення переліку спеціальностей, за якими жінки можуть проходити підготовку для проходження військової служби на посадах офіцерського складу

ДКП

ГШ ЗСУ

70

Визначення порядку направлення на навчання, строків, послідовності і періодичності проведення підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) осіб офіцерського складу

ДВОНСтаГП

ДКП, ГШ ЗСУ

71

Визначення порядку і строків проведення атестації військовослужбовців

ДКП

ГШ ЗСУ

72

Визначення строку, кількості і військово-облікових спеціальностей для призову офіцерів запасу на військову службу за призовом осіб офіцерського складу

ДКП

ГШ ЗСУ

73

Прийняття рішень щодо залишення на військовій службі осіб офіцерського складу понад граничний вік

ДКП

ГШ ЗСУ

74

Здійснення добору військовослужбовців, які відряджаються до державних органів, установ, організацій, Державного підприємства обслуговування повітряного руху України для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки, а також їх кадрового супроводження

ДКП

ГШ ЗСУ

75

Присвоєння в установленому порядку військових звань та внесення Президентові України подань про присвоєння військових звань особам вищого офіцерського складу ЗСУ

ДКП

ГШ ЗСУ

76

Установлення заохочувальних відзнак Міноборони

ДКП

ГШ ЗСУ

77

Утворення комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, організація її роботи та видання відповідних документів військовослужбовцям і працівникам Міноборони та ЗСУ

ДКП

ГШ ЗСУ

78

Проведення постійного моніторингу інформаційного середовища, виявлення потенційних та реальних інформаційних загроз у сфері оборони, здійснення відповідних заходів

УІТ, УКтаП за відповідними напрямами діяльності

ГШ ЗСУ

79

Забезпечення впровадження та розвитку новітніх інформаційних технологій у сфері оборони

УІТ

УКтаП, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

80

Забезпечення здійснення заходів щодо демократичного цивільного контролю за ЗСУ

ДВОНСтаГП

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

81

Здійснення заходів, спрямованих на реалізацію соціально-економічних і правових гарантій військовослужбовцям, членам їх сімей та працівникам ЗСУ, особам, звільненим у запас або відставку, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

ДВОНСтаГП

ЮД, ДФ, ДКП, ВМД, ГКЕУ, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ВСП, ГШ ЗСУ

82

Здійснення відповідно до законодавства правового і соціального захисту військовослужбовців, резервістів ЗСУ, військовозобов'язаних, призваних на збори, членів їх сімей та працівників ЗСУ

ДВОНСтаГП

ЮД, ДФ, ДКП, ВМД, ГКЕУ, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ВСП, ГШ ЗСУ

83

Організація відповідно до законодавства забезпечення військовослужбовців ЗСУ та членів їх сімей жилими приміщеннями

ГКЕУ

ДФ, ДВОНСтаГП, ДКП за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

84

Здійснення заходів щодо розвитку культури і духовності у ЗСУ, військово-патріотичного виховання громадян

ДВОНСтаГП, УКтаП

ГШ ЗСУ

85

Забезпечення відповідно до законодавства конституційного права громадян на свободу світогляду і віросповідання, співробітництво між Міноборони та релігійними організаціями для задоволення релігійних потреб віруючих, які проходять службу у ЗСУ

ДВОНСтаГП, УКтаП

ГШ ЗСУ

86

Здійснення розгляду звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Міноборони, ЗСУ, підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління Міноборони, а також стосовно актів, які ними видаються, забезпечення в установленому порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Міноборони

ДІОРтаК

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

87

Видання "Білої книги" з метою інформування громадськості про діяльність ЗСУ

ДВПСПтаМС

УКтаП, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

88

Визначення в межах повноважень, передбачених законом, пріоритетних напрямів та прогнозів щодо розвитку і вдосконалення системи охорони здоров'я військовослужбовців ЗСУ, розроблення програми розвитку системи медичного забезпечення ЗСУ у мирний час та особливий період, організація їх виконання та здійснення державного контролю і нагляду у сфері охорони здоров'я в Міноборони та ЗСУ

ВМД

МВ, ГШ ЗСУ

89

Організація додержання в закладах охорони здоров'я Міноборони стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), клінічних протоколів та інших галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я

ВМД

ГШ ЗСУ

90

Організація медичного забезпечення ЗСУ у мирний час та особливий період, розробка і здійснення комплексу профілактичних, лікувальних, санаторно-курортних та реабілітаційних заходів, спрямованих на збереження і здоров'я військовослужбовців ЗСУ

ВМД

ГШ ЗСУ

91

Затвердження порядку медичного огляду військовослужбовців, організація та контроль його проведення, подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо організації та проведення військово-лікарської експертизи у ЗСУ

ВМД

ГШ ЗСУ

92

Здійснення управління щодо закладів охорони здоров'я, які належать до сфери управління Міноборони, затвердження положень про такі заклади та забезпечення підтримання їх високої мобілізаційної готовності, а також готовності до виконання завдань за призначенням

ВМД

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності

93

Організація присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій військовослужбовцям медичних і фармацевтичних спеціальностей

ВМД

ГШ ЗСУ

94

Організація санаторно-курортного лікування військовослужбовців та ветеранів військової служби, членів їх сімей, ветеранів війни, працівників ЗСУ та інших категорій громадян, яким надано право на користування закладами охорони здоров'я Міноборони

ВМД

ДФ, ДВОНСтаГП, ГШ ЗСУ

95

Організація забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя військовослужбовців у ЗСУ та здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду на підпорядкованих їм територіях, об'єктах, у військових частинах і підрозділах

ВМД

ГШ ЗСУ

96

Забезпечення накопичення запасів медичної техніки та майна, організація постачання такої техніки та майна ЗСУ, а також іншим військовим формуванням в особливий період

ВМД

МВ, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності

97

Забезпечення належної фізичної підготовки відповідних військовослужбовців та працівників ЗСУ до професійної діяльності, створення умов для реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту серед військовослужбовців, у межах повноважень, передбачених законом, взаємодія з відповідними громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості

УФКіС

ВМД, ГШ ЗСУ

98

Організація отримання міжнародної технічної допомоги у воєнній сфері, здійснення контролю за виконанням відповідних програм (проектів)

ДВТПРОтаВТ, ГШ ЗСУ

ДВПСПтаМС, ГУМтаР, ВМД, ДВОНСтаГП, УЕБтаПМД, УІТ, УРДДА, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, які є виконавцями програм (проектів) з міжнародної технічної допомоги, ГШ ЗСУ

99

Здійснення в межах повноважень, передбачених законом, міжнародного співробітництва за воєнно-політичним, військово-технічним та іншими напрямами з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, координація та контроль організації і здійснення військового співробітництва

ДВПСПтаМС, ДВТПРОтаВТ,

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

100

Здійснення функцій національного органу з питань протимінної діяльності, сприяння впровадженню і застосуванню в Україні міжнародних стандартів протимінної діяльності

УЕБтаПМД

ДВПСПтаМС, ГШ ЗСУ

101

Подання МЗС пропозицій щодо участі військових підрозділів, окремих військовослужбовців і працівників ЗСУ у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, надання військової допомоги іноземним державам, направлення підрозділів ЗСУ до інших держав, допуску та умов перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України

ДВПСПтаМС

ДКП, ЮД, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ, в/ч А0515

102

Подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо відчуження військового майна та здійснення в установленому законом порядку його відчуження або передачі

ГУМтаР

ГКЕУ, ДФ, ВНМЗМВВМЗО, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, які мають у функціональному управлінні державні підприємства, установи та організації, ГШ ЗСУ

103

Здійснення державного контролю за утилізацією військового майна, забезпечення в установленому порядку його продажу

ГУМтаР

ДФ, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

104

Прийняття рішень про створення, реорганізацію і ліквідацію підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління Міноборони, в установленому порядку здійснення затвердження положень про них (їх статутів), призначення на посаду та звільнення з посади їх керівників, укладення і розірвання з ними контрактів та контроль за дотриманням ними вимог контрактів

ГУМтаР, ДФ, ДКП

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, які мають у функціональному управлінні державні підприємства, установи та організації, ГШ ЗСУ

105

Здійснення в межах повноважень, передбачених законом, інших функцій з управління об'єктами державної власності, які належать до сфери управління Міноборони

ГУМтаР, ДФ

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

106

Реєстрація військових частин як суб'єктів господарської діяльності

ДФ

ГУМтаР, ГКЕУ, ГШ ЗСУ

107

Ведення обліку об'єктів державної власності, які належать до сфери управління Міноборони

ГУМтаР, ДФ

ГКЕУ за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

108

Утримання в належному стані та організація експлуатації об'єктів військового призначення

ГКЕУ

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

109

Затвердження порядку списання військового майна

ГУМтаР

ДФ, ГКЕУ, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

110

Здійснення державного нагляду за безпекою експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, безпечним веденням робіт військовослужбовцями, додержанням нормативних актів із зазначених питань

ДІОРтаК, УДТН

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, які мають у функціональному управлінні державні підприємства, установи та організації, ГШ ЗСУ

111

Здійснення заходів щодо проведення перевірки, передбаченої законодавством про очищення влади (люстрації), стосовно посадових і службових осіб Міноборони та військових посадових осіб ЗСУ, крім військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців служби за призовом під час мобілізації

ДКП

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

112

Проведення в установленому порядку внутрішнього аудиту

ДВА

ГШ ЗСУ

113

Забезпечення у Міноборони та ЗСУ реалізації державної програми з виконання Антикорупційної стратегії

ВПЗтаВК, ВСП

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

114

Подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо умов оплати праці працівників ЗСУ та грошового забезпечення і заохочення військовослужбовців ЗСУ, військовозобов'язаних та резервістів, розмірів посадових окладів військовослужбовців і працівників ЗСУ

ДФ

ДВОНСтаГП, ДКП, ЦЗСД, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

115

Перевірка в ЗСУ ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності

ДФ

ЦЗСД, ГШ ЗСУ

116

Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони державної таємниці в межах повноважень, передбачених законом

ДОДТ

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

117

Проведення діяльності з технічного захисту інформації для потреб Міноборони

УІТ, ДОДТ за відповідними напрямами діяльності

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

118

Затвердження інструкції про порядок відбування покарання засудженими військовослужбовцями у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні

ВСП

ГШ ЗСУ

119

Здійснення інших повноважень, визначених законом

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ВСП, ГШ ЗСУ

Функції відповідно до пункту 5 Положення про Міністерство оборони України (Постанова N 671)

1

Забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, розроблення та здійснення заходів для запобігання і протидії корупції та недопущення вчинення правопорушень, контролю за їх реалізацією в апараті Міноборони, на підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери його управління, та ЗСУ

ВПЗтаВК, ВСП, ДВА за відповідними напрямами діяльності

ГІ, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, ГШ ЗСУ

2

Здійснення добору кадрів в апарат Міноборони та на посади керівників підприємств, установ і організацій, які належать до сфери його управління, організація роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та військовослужбовців апарату Міноборони

ДКП

ДВОНСтаГП, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, які мають у функціональному управлінні державні підприємства, установи та організації

3

Організація планово-фінансової роботи в апараті Міноборони, на підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери його управління, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечення організації та вдосконалення бухгалтерського обліку

ДФ, ЦЗСД за відповідними напрямами діяльності

ГУМтаР, СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності, які мають у функціональному управлінні державні підприємства, установи та організації, ГШ ЗСУ, ВПЗтаВК, ДВА (аудит)

4

Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів і матеріальних ресурсів, в тому числі тих, що передбачені для реалізації проектів, виконання програм, зокрема міжнародних; здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за їх використанням та усуненням недоліків і порушень, виявлених органами державного фінансового контролю та правоохоронними органами

ДФ, ДВПСПтаМС, СП Міноборони, ЦЗСД, ВСП за відповідними напрямами діяльності

ГШ ЗСУ

5

Забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, реалізації державної політики у сфері охорони державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом, а також технічного захисту інформації, контролю за її збереженням в апараті Міноборони, на підприємствах, в установах і організаціях, які належать до сфери його управління

ДОДТ

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності та які мають у функціональному управлінні державні підприємства, установи та організації, ГШ ЗСУ

6

Забезпечення функціонування системи управління охороною праці в Міноборони та ЗСУ

ДІОРтаК, УДТН

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності

7

Організація в Міноборони документування управлінської діяльності та архівного зберігання документів відповідно до встановлених правил

ДІОРтаК, ГДА Міноборони

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності

8

Забезпечення в межах повноважень, передбачених законом, виконання вимог нормативно-правових актів з питань цивільного захисту та екологічної безпеки

УЕБтаПМД, ГШ ЗСУ

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності

9

Забезпечення представництва інтересів Міноборони в судових та інших органах

ЮД, ДІОРтаК, ВОАЗР МОУ

СП Міноборони за відповідними напрямами діяльності

Примітки:

1. Нумерація наведена відповідно до Положення про Міністерство оборони України (Постанова N 671).

2. Перелік скорочень:

ВМД - Військово-медичний департамент;

ВНМЗМВВМЗО - Відділ нормативно-методичного забезпечення та моніторингу володіння і використання майна та земель оборони;

ВОАЗР МОУ - Відділ організаційно-аналітичного забезпечення роботи Міністра оборони України (патронатна служба);

ВПЗтаВК - Відділ з питань запобігання та виявлення корупції;

ВСП - Військова служба правопорядку у Збройних Силах України;

в/ч А0515- військова частина А0515;

ГІ - Головна інспекція;

ГДА Міноборони - Галузевий державний архів Міністерства оборони України;

ГКЕУ - Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України;

ГШ ЗСУ - Генеральний штаб Збройних Сил України;

ГУМтаР - Головне управління майна та ресурсів;

ДВА - Департамент внутрішнього аудиту;

ДВОНСтаГП - Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики;

ДВПСПтаМС - Департамент воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва;

ДВТПРОтаВТ - Департамент військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки;

ДДЗтаПМР - Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів;

ДІОРтаК - Департамент інформаційно-організаційної роботи та контролю;

ДКП - Департамент кадрової політики;

ДОДТ - Департамент охорони державної таємниці;

ДФ - Департамент фінансів;

ЗСУ - Збройні Сили України;

МВ - Мобілізаційний відділ;

Міноборони - Міністерство оборони України;

НУОУ - Національний університет оборони України імені Івана Черняховського;

СП Міноборони - Структурні підрозділи Міністерства оборони України;

УВП - Управління військових представництв;

УДТН - Управління державного технічного нагляду Збройних Сил України;

УЕБтаПМД - Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності;

УІТ - Управління інформаційних технологій;

УКтаП - Управління комунікацій та преси;

УРДДА - Управління регулювання діяльності державної авіації України;

УСКтаК - Управління стандартизації, кодифікації та каталогізації;

УФКіС - Управління фізичної культури і спорту;

ЦЗСД - Центр забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України;

ЦРтаСМЗ - Центр розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України;

ЮД - Юридичний департамент.

 

Директор Департаменту кадрової політики
Міністерства оборони України

О. В. Яцино
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали