МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 травня 2012 року N 591

Питання присвоєння вченого звання професора і доцента на підставі рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.05.2012

Відповідно до Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 27 грудня 2008 року N 1149, на підставі рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.02.2012 наказую:

1. Присвоїти вчене звання професора науковим та науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації та наукових установ відповідно до списку згідно з додатком 1.

2. Присвоїти вчене звання доцента науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації відповідно до списку згідно з додатком 2.

3. Відмовити у присвоєні вченого звання професора науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації відповідно до списку згідно з додатком 3.

4. Відкласти розгляд питання щодо присвоєння вченого звання професора науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації відповідно до списку згідно з додатком 4.

5. Направити атестаційні матеріали здобувачів щодо присвоєння вченого звання доцента на зовнішню експертизу до науково-методичних комісій Міністерства відповідно до списку згідно з додатком 5.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Д. В. Табачник


 

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
17.05.2012 N 591


СПИСОК
наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації, яким присвоєно вчене звання професора

Автономна Республіка Крим

Морський гідрофізичний інститут НАН України

Лі Михайлу Єн Гону

професора зі спеціальності 04.00.22 - Геофізика

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

Юдіну Віктору Володимировичу

професора кафедри інженерної геології, основ та фундаментів

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Іщенко Наталі Анатоліївні

професора кафедри російської і зарубіжної літератури

Щевелеву Сергію Стефановичу

професора кафедри нової і новітньої історії

Вінницька область

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Римші Софії Віталіївні

професора кафедри психіатрії з курсом наркології

Волинська область

Луцький національний технічний університет

Савчуку Петру Петровичу

професора кафедри матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машинобудування

Дніпропетровська область

Дніпропетровський державний аграрний університет

Антоненку Петру Павловичу

професора кафедри клінічної діагностики та внутрішніх хвороб тварин

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Чаплинському Костянтину Олександровичу

професора кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Дашковій Ользі Юріївні

професора кафедри геометрії і алгебри

Мешко Наталії Петрівні

професора кафедри менеджменту та туризму

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Братанічу Борису Володимировичу

професора кафедри філософії освіти

Донецька область

Донбаська державна машинобудівна академія

Єськову Олексію Леонтійовичу

професора кафедри економіки підприємства

Донецький державний університет управління

Халецькій Аліні Анатоліївні

професора кафедри загального та адміністративного менеджменту

Донецький національний медичний університет імені Максима Горького

Золотухіну Сергію Євгеновичу

професора зі спеціальності 14.03.04 - Патологічна фізіологія

Калінкіній Наталії Валеріївні

професора кафедри внутрішньої медицини

Донецький національний технічний університет

Новікову Олександру Олеговичу

професора кафедри розробки родовищ корисних копалин

Донецький національний університет

Гриценку Сергію Івановичу

професора кафедри маркетингу

Полякову Олексію Костянтиновичу

професора кафедри ботаніки та екології

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Головінову Олегу Миколайовичу

професора кафедри економіки і управління інноваційною діяльністю

Сіменко Інні Віталіївні

професора кафедри контролю і аналізу господарської діяльності

Слов'янський державний педагогічний університет

Дичку Владиславу Вікторовичу

професора кафедри фізичного виховання

Житомирська область

Житомирський державний технологічний університет

Євдокимову Віктору Валерійовичу

професора кафедри бухгалтерського обліку

Житомирський національний агроекологічний університет

Дубовому Володимиру Івановичу

професора кафедри загальної екології

Запорізька область

Бостану Сергію Костянтиновичу

професора кафедри теорії та історії держави і права

Бердянський державний педагогічний університет

Алєксєєнко Ірині Вікторівні

професора кафедри політології та правознавства

Запорізький національний технічний університет

Єршову Анатолію Васильовичу

професора кафедри фізики

Наумику Валерію Владиленовичу

професора кафедри машин і технології ливарного виробництва

Запорізький національний університет

Сіліній Тетяні Миколаївні

професора кафедри імунології та біохімії

Таврійський державний агротехнологічний університет

Лобанову Миколі Івановичу

професора кафедри менеджменту і маркетингу

Київська область

Білоцерківський національний аграрний університет

Сахнюку Володимиру Володимировичу

професора кафедри терапії та клінічної діагностики

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Малхазову Олександру Ромуальдовичу

професора кафедри психології

Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України

Чайковській Вірі Володимирівні

професора зі спеціальності 14.02.03 - Соціальна медицина

Інститут гідромеханіки НАН України

Бойку Віктору Вікторовичу

професора зі спеціальності 05.15.09 - Геотехнічна і гірнича механіка

Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України

Шаповалову Віктору Олександровичу

професора зі спеціальності 05.16.02 - Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМУ

Рибалко Світлані Леонтіївні

професора зі спеціальності 03.00.06 - Вірусологія

Інститут кардіології імені М. Д. Стражеска НАМУ

Малиновській Ірині Едмундівні

професора зі спеціальності 14.01.11 - Кардіологія

Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України

Нахліку Євгену Казимировичу

професора зі спеціальності 10.01.01 - Українська література

Сиваченко Галині Миколаївні

професора зі спеціальності 10.01.05 - Порівняльне літературознавство

Інститут філософії НАН України

Пролеєву Сергію Вікторовичу

професора зі спеціальності 09.00.04 - Філософська антропологія, філософія культури

Шевченку Віталію Володимировичу

професора зі спеціальності 09.00.11 - Релігієзнавство

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Івасіву Ігорю Богдановичу

професора кафедри банківської справи

Київський національний лінгвістичний університет

Долгополовій Лілії Анатоліївні

професора кафедри німецької мови і перекладу

Київський національний університет будівництва і архітектури

Осипову Олександру Федоровичу

професора кафедри технології будівельного виробництва

Самойловичу Валентину Васильовичу

професора кафедри теорії архітектури

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Бондаренку Едуарду Леонідовичу

професора кафедри геодезії та картографії

Васильєву Олексію Миколайовичу

професора кафедри теоретичної фізики

Гражевській Надії Іванівні

професора кафедри економічної теорії

Захаренку Миколі Івановичу

професора кафедри фізики металів

Клюшину Дмитру Анатолійовичу

професора кафедри обчислювальної математики

Палієнко Марині Геннадіївні

професора кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки

Сороці Юрію Михайловичу

професора кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки

Київський університет імені Бориса Грінченка

Паламарчук Ларисі Борисівні

професора кафедри теорії та історії педагогіки

Національна академія Служби безпеки України

Колесніку Валерію Аркадійовичу

професора кафедри криміналістики

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Кирилюку Михайлу Лазаровичу

професора кафедри діабетології

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Куненко Людмилі Олександрівні

професора кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Лінючевій Ользі Володимирівні

професора кафедри технології електрохімічних виробництв

Решетняку Сергію Олександровичу

професора кафедри загальної та експериментальної фізики

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Чернізі Роману Михайловичу

професора кафедри математики

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Береці Олегу Миколайовичу

професора кафедри електроприводу та електротехнологій

Голубу Геннадію Анатолійовичу

професора зі спеціальності 05.05.11 - Машини і засоби механізації с/г виробництва

Мироненку Валентину Григоровичу

професора кафедри інженерного забезпечення рослинництва

Туринському Василю Михайловичу

професора кафедри технологій, економіки та менеджменту у тваринництві

Національний університет оборони України

Чорному Віталію Сергійовичу

професора кафедри філософії

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди

Пангеловій Наталії Євгенівні

професора кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту

Університет економіки і права "КРОК"

Захарову Олександру Івановичу

професора кафедри управління фінансово-економічною діяльністю

Кіровоградська область

Кіровоградський національний технічний університет

Солових Євгену Костянтиновичу

професора кафедри експлуатації та ремонту машин

Луганська область

Луганський державний медичний університет

Івченку Дмитру Валерійовичу

професора кафедри травматології та ортопедії

Нестеренко Зої Василівні

професора кафедри педіатрії

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

Недодаєвій Наталії Лазарівні

професора кафедри економічної кібернетики

Львівська область

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Пантюку Миколі Павловичу

професора кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти

Львівський державний університет внутрішніх справ

Цимбалюку Михайлу Михайловичу

професора кафедри загальної теорії держави і права

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Зінчуку Олександру Миколайовичу

професора кафедри інфекційних хвороб

Ступницькому Ростиславу Миколайовичу

професора кафедри ортопедичної стоматології

Львівський національний університет імені Івана Франка

Коваліско Наталії Володимирівні

професора кафедри історії та теорії соціології

Мальській Марті Пилипівні

професора кафедри туризму

Національний університет "Львівська політехніка"

Микитину Ігорю Петровичу

професора кафедри інформаційно-вимірювальних технологій

Рендзіняку Сергію Йосиповичу

професора кафедри теоретичної та загальної електротехніки

Яцишину Святославу Петровичу

професора кафедри інформаційно-вимірювальних технологій

Миколаївська область

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Іртищевій Інні Олександрівні

професора кафедри менеджменту

Одеська область

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

Величку Олегу Миколайовичу

професора кафедри нановимірювань та вимірювальної техніки

Одеський національний медичний університет

Каштальяну Михайлу Арсеньєвичу

професора кафедри загальної хірургії

Ульянову Вадиму Олексійовичу

професора кафедри гістології, цитології та ембріології

Четверікову Сергію Геннадійовичу

професора кафедри хірургії

Одеський національний політехнічний університет

Забарній Елеонорі Миколаївні

професора кафедри економічних систем і маркетингу

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

Мисик Ірині Георгіївні

професора кафедри філософії та соціології

Полтавська область

Полтавська державна аграрна академія

Скрипці Марині Вікторівні

професора кафедри патологічної анатомії та патофізіології

Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління

Бужину Олексію Андрійовичу

професора кафедри менеджменту

Рівненська область

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука

Тадеєву Петру Олександровичу

професора кафедри педагогіки

Рівненський державний гуманітарний університет

Безкоровайній Ользі Володимирівні

професора кафедри теорії і методики виховання

Вокальчук Галині Миколаївні

професора кафедри української мови

Петренко Оксані Борисівні

професора кафедри вікової та педагогічної психології

Сороці Миколі Петровичу

професора кафедри менеджменту

Сумська область

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Лободі Валерію Борисовичу

професора кафедри фізики

Сумський державний університет

Бумейстер Валентині Іванівні

професора кафедри анатомії людини

Фролову Сергію Михайловичу

професора кафедри фінансів і кредиту

Хоменку Олексію Віталійовичу

професора кафедри моделювання складних систем

Сумський національний аграрний університет

Кассічу Володимиру Юрійовичу

професора кафедри епізоотології, організації та економіки ветеринарної справи

Українська академія банківської справи

Костюку Олександру Миколайовичу

професора кафедри міжнародної економіки

Тернопільська область

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Беденюку Анатолію Дмитровичу

професора кафедри хірургії

Тернопільський національний економічний університет

Дацківу Ігорю Богдановичу

професора кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Радчук Галині Кіндратівні

професора кафедри практичної психології

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Вітенько Тетяні Миколаївні

професора кафедри обладнання харчових технологій

Харківська область

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Безпрозванних Ганні Вікторівні

професора кафедри електроізоляційної та кабельної техніки

Дущенку Владиславу Васильовичу

професора кафедри колісних та гусеничних машин

Ігнатюк Ользі Анатоліївні

професора кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами

Кричковській Лідії Василівні

професора кафедри органічного синтезу і нанотехнологій

Національний університет цивільного захисту України

Сенчихіну Юрію Миколайовичу

професора кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт

Національний фармацевтичний університет України

Кіреєву Ігорю Володимировичу

професора кафедри фармакотерапії

Котенку Олександру Михайловичу

професора кафедри технології ліків

Українська державна академія залізничного транспорту

Альошинському Євгену Семеновичу

професора кафедри залізничних станцій та вузлів

Харківська державна академія культури

Тортіці Олександру Олександровичу

професора кафедри музеєзнавства і пам'яткознавства

Харківська медична академія післядипломної освіти

Сергієнко Олені Іванівні

професора кафедри гастроентерології

Харківський державний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Інюточкіну Олександру Олександровичу

професора кафедри майстерності актора та режисури театру анімації

Харківський національний медичний університет

Бобронніковій Лесі Романівні

професора кафедри внутрішньої медицини

Харківський національний економічний університет

Кузю Олегу Миколайовичу

професора кафедри філософії та політології

Харківський національний медичний університет

Товажнянській Олені Леонідівні

професора кафедри неврології

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Голобородьку Костянтину Юрійовичу

професора кафедри української мови

Маленко Олені Олегівні

професора кафедри української мови

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Шаповалову Сергію Андрійовичу

професора зі спеціальності 02.00.04 - Фізична хімія

Херсонська область

Херсонський державний університет

Слюсаренко Ніні Віталіївні

професора кафедри педагогіки та психології

Федяєвій Валентині Леонідівні

професора кафедри педагогіки та психології

Херсонський національний технічний університет

Якимчуку Георгію Сергійовичу

професора кафедри технічної кібернетики

Чернівецька область

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Бігуну Ярославу Йосиповичу

професора кафедри прикладної математики

Гудимі Юрію Васильовичу

професора кафедри загальної фізики

Чернігівська область

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Барановському Миколі Олександровичу

професора кафедри географії


 

Директор департаменту роботи
з персоналом та керівними кадрами

І. А. Некрасса


 

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
17.05.2012 N 591


СПИСОК
педагогічних працівників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації, яким присвоєно вчене звання доцента

Автономна Республіка Крим

 

Кримський гуманітарний університет

Усатенко Оксані Миколаївні

доцента кафедри психології

Кримський державний медичний університет імені С. І. Георгієвського

Олексенку Віктору Валентиновичу

доцента кафедри онкології

Чабанову Володимиру Олександровичу

доцента кафедри хірургії

Кримський інженерно-педагогічний університет

Шацькому Ігорю Валентиновичу

доцента кафедри української філології

Кримський республіканський інститут післядипломної педагогічної освіти

Фроловій Тетяні Яківлевні

доцента кафедри філології

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

Афанасьєву Віктору Олександровичу

доцента кафедри філософії і права

Максименку Олександру Євгенійовичу

доцента кафедри основ архітектури та образотворчого мистецтва

Севастопольський національний технічний університет

Вармінській Наталі Іванівні

доцента кафедри технічної механіки і машинознавства

Денисову Леоніду Васильовичу

доцента кафедри радіотехніки і телекомунікацій

Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості

Баліоз Ганні Володимирівні

доцента кафедри хімічних технологій ядерно-паливного циклу

Березі Борису Петровичу

доцента кафедри електротехніки

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

Бекіровій Ельвіні Ескендерівні

доцента кафедри господарського і екологічного права

Єрмоленко Оксані Володимирівні

доцента кафедри іноземних мов

Малишеву Дмитру Аркадійовичу

доцента кафедри історії України

Поліщук Олені Анатоліївні

доцента кафедри менеджменту підприємницької діяльності

Романюк Людмилі Валеріївні

доцента кафедри господарського і екологічного права

Руновському Костянтину Всеволодовичу

доцента кафедри алгебри та функціонального аналізу

Шевченко Марині Володимирівні

доцента кафедри фінансів і кредиту

Вінницька область

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Кароєвій Тетяні Робертівні

доцента кафедри етнології та спеціальних історичних дисциплін

Кузьмінець Наталії Петрівні

доцента кафедри історії України й етнології

Стадник Олені Олексіївні

доцента кафедри історії України

Вінницький національний аграрний університет

Амонсу Сергію Едуардовичу

доцента кафедри організації агробізнесу

Бурденюк Ірині Іванівні

доцента кафедри економічної кібернетики

Волонтир Людмилі Олексіївні

доцента кафедри інформаційних технологій в менеджменті

Дідуру Ігорю Миколайовичу

доцента кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії

Красняк Олені Петрівні

доцента кафедри організації агробізнесу

Лепетан Інні Михайлівні

доцента кафедри організації обліку та звітності

Вінницький національний технічний університет

Лазарєву Олександру Олександровичу

доцента кафедри проектування комп'ютерної та телекомунікаційної апаратури

Волинська область

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Корольчук Світлані Іванівні

доцента кафедри аналітичної хімії та екотехнологій

Пригоді Тамілі Миколаївні

доцента кафедри культурології та менеджменту соціокультурної діяльності

Луцький гуманітарний університет

Нагорновій Олені Валеріївні

доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Луцький національний технічний університет

Грицюку Юрію Віталійовичу

доцента кафедри електропостачання

Євсюку Миколі Миколайовичу

доцента кафедри фізики і електротехніки

Лапченку Юрію Сергійовичу

доцента кафедри приладобудування

Дніпропетровська область

Дніпродзержинський державний технічний університет

Валуєвій Наталії Миколаївні

доцента кафедри перекладу

Дніпропетровська державна медична академія

Войченку Валерію Володимировичу

доцента кафедри патологічної анатомії і судової медицини

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Жарко Світлані Юріївні

доцента кафедри видавничої справи та міжкультурної комунікації

Івановій Наталії Іванівні

доцента кафедри видавничої справи та міжкультурної комунікації

Крисенку Олександру Володимировичу

доцента кафедри мікробіології та вірусології

Литвинову Олександру Анатолійовичу

доцента кафедри електронних обчислювальних машин

Матвєєвій Наталії Олександрівні

доцента кафедри електронних обчислювальних машин

Пірог Людмилі Анатоліївні

доцента кафедри соціальної роботи

Скляр Тетяні Володимирівні

доцента кафедри мікробіології та вірусології

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Висоцькій Ользі Євгенівні

доцента кафедри філософії випереджаючої освіти та управління інноваційною діяльністю

Романенко Катерині Михайлівні

доцента кафедри управління загальноосвітніми навчальними закладами

Швидуну Віктору Миколайовичу

доцента кафедри управління загальноосвітніми навчальними закладами

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління

Овдіну Олександру Володимировичу

доцента кафедри права та європейської інтеграції

Павлуну Юрію Івановичу

доцента кафедри філософії, соціології державного управління

Шумляєвій Ірині Дамирівні

доцента кафедри права та європейської інтеграції

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Липській Інні Іванівні

доцента кафедри іноземних мов

Терещенку Володимиру Леонідовичу

доцента кафедри фінансів та банківської справи

Інститут ділового адміністрування

Єршовій Наталі Володимирівні

доцента кафедри суспільно-гуманітарних наук

Криворізький національний університет

Гергелю Євгенію Леонідовичу

доцента кафедри психології та педагогічних технологій

Івановій Вікторії Валентинівні

доцента кафедри педагогіки

Національна металургійна академія України

Перерві Валерії Яківні

доцента кафедри промислової теплоенергетики

Суряковій Марині Володимирівні

доцента кафедри інженерної педагогіки

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Ступнікер Ганні Леонідівні

доцента кафедри економічної підготовки та перепідготовки

Тютюнник Вірі Юріївні

доцента кафедри інтенсивного навчання іноземним мовам

Український державний хіміко-технологічний університет

Земцову Віктору Валерійовичу

доцента кафедри переробки пластмас та технології фото-, нано- і поліграфічних матеріалів

Кабату Олегу Станіславовичу

доцента кафедри хімічного машинобудування та апаратобудування

Сухій Ірині Валеріївні

доцента кафедри хімічної технології високомолекулярних сполук

Якубовській Зінаїді Миколаївні

доцента кафедри фізики

Донецька область

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Орлову Станіславу Михайловичу

доцента кафедри електротехніки і автоматики

Донецька державна музична академія імені С. С. Прокоф'єва

Долінському Олександру Михайловичу

доцента кафедри оркестрового диригування

Донецький інститут туристичного бізнесу

Железняк Валерії Юріївні

доцента кафедри економічних дисциплін

Донецький національний медичний університет імені Максима Горького

Дацко Олені Валеріївні

доцента кафедри офтальмології

Жукову Михайлу Ігоровичу

доцента кафедри комбустіології та пластичної хірургії

Мягковій Тетяні Віталіївні

доцента кафедри внутрішньої медицини

Донецький національний технічний університет

Васяєвій Тетяні Олександрівні

доцента кафедри автоматизованих систем управління

Донцю Олексію Сергійовичу

доцента кафедри економічної кібернетики

Куниці Олексію Анатолійовичу

доцента кафедри транспортних технологій

Фоменко Марині Вікторівні

доцента кафедри філософії

Хмільовому Сергію Володимировичу

доцента кафедри автоматизованих систем управління

Донецький національний університет

Багліковій Марині Сергіївні

доцента кафедри політології

Мінєнковій Наталії Євгенівні

доцента кафедри політології

Нескородєвій Тетяні Василівні

доцента кафедри математики та математичних методів в економіці

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Бородаєнко Наталії Вікторівні

доцента кафедри маркетингу і комерційної справи

Маловичку Андрію Сергійовичу

доцента кафедри міжнародної економіки

Пащенку Олексію Валентиновичу

доцента кафедри екології, фізики і безпеки життєдіяльності

Саєнку Владиславу Григоровичу

доцента кафедри банківської справи

Хавровій Катерині Сергіївні

доцента кафедри економіки підприємства

Шепелєвій Світлані Володимирівні

доцента кафедри організації та управління якістю ресторанного господарства

Маріупольський державний університет

Бумбур Юлії Миколаївні

доцента кафедри англійської філології

Приазовський державний технічний університет

Плотнікову Сергію Анатолійовичу

доцента кафедри соціології і соціальної роботи

Фурсову Олександру Івановичу

доцента кафедри обліку та аудиту

Слов'янський державний педагогічний університет

Сипченко Ользі Миколаївні

доцента кафедри педагогіки

Житомирська область

Житомирський державний технологічний університет

Александровій Марії Михайлівні

доцента кафедри фінансів

Боримській Катерині Павлівні

доцента кафедри бухгалтерського обліку

Денисюк Олені Григорівні

доцента кафедри економіки

Шиманській Катерині Володимирівні

доцента кафедри бухгалтерського обліку

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Бутковській Наталії Юріївні

доцента кафедри філософії

Власенко Ользі Миколаївні

доцента кафедри педагогіки

Кичкирук Ользі Юріївні

доцента кафедри хімії

Мирончук Наталії Миколаївні

доцента кафедри педагогіки

Титаренко Валентині Миколаївні

доцента кафедри української мови

Яценку Сергію Адамовичу

доцента кафедри української мови

Житомирський національний агроекологічний університет

Дерев'янку Дмитру Аксентійовичу

доцента кафедри технічного сервісу та інженерної екології

Пелехатому Вадиму Миколайовичу

доцента кафедри рослинництва

Талько Олені Борисівні

доцента кафедри психології та культурології

Чайці Олександру Вікторовичу

доцента кафедри захисту рослин

Закарпатська область

Закарпатський державний університет

Динису Георгію Георгійовичу

доцента кафедри міжнародного права та міжнародних відносин

Закарпатський художній інститут

Дочинець Наталі Мирославівні

доцента кафедри педагогіки та суспільних дисциплін

Мукачівський державний університет

Радишу Ігорю Петровичу

доцента кафедри природничих дисциплін

Ужгородський національний університет

Корсаку Роману Володимировичу

доцента кафедри туризму

Коцюбняк Любові Андріївні

доцента кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

Літусу Олександру Івановичу

доцента кафедри шкірних та венеричних хвороб

Плоскіні Василю Юрійовичу

доцента кафедри терапії та сімейної медицини

Попович Інні Іванівні

доцента кафедри кримінального права

Семененку Ігорю Сергійовичу

доцента кафедри фінансів

Шароді Ірині Степанівні

доцента кафедри оптики

Шовак Оксані Іванівні

доцента кафедри англійської філології

Запорізька область

Бердянський державний педагогічний університет

Матвєєвій Ользі Вікторівні

доцента кафедри музичного виховання

Запорізька державна інженерна академія

Головень Ользі Володимирівні

доцента кафедри економічної кібернетики

Луценку Вадиму Юрійовичу

доцента кафедри фізики

Запорізький національний технічний університет

Жавжарову Євгену Леонідовичу

доцента кафедри мікро- та наноелектроніки

Неласій Ганні Вікторівні

доцента кафедри програмних засобів

Подковаліхіній Олені Олександрівні

доцента кафедри системного аналізу та обчислювальної математики

Сахнюк Наталії Василівні

доцента кафедри технології авіаційних двигунів

Степаненку Олександру Олексійовичу

доцента кафедри програмних засобів

Чухланцевій Наталії Вікторівні

доцента кафедри фізичної культури і спорту

Шаломєєву Вадиму Анатолійовичу

доцента кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки

Шпитальову Геннадію Георгійовичу

доцента кафедри приватної охоронної діяльності

Запорізький національний університет

Гостіщеву Вадиму Миколайовичу

доцента кафедри олімпійського та професійного спорту

Гришку Юрію Анатолійовичу

доцента кафедри фізичного виховання

Єльникову Михайлу Васильовичу

доцента кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин

Потопі Катерині Леонідівні

доцента кафедри соціології та психології

Сінєльніку Руслану Васильовичу

доцента кафедри конституційного та трудового права

Класичний приватний університет

Комазову Павлу Валерійовичу

доцента кафедри менеджменту організацій

Прасову Олександру Олександровичу

доцента кафедри цивільного права та процесу

Томаревій-Патлаховій Вікторії Валеріївні

доцента кафедри маркетингу та міжнародної економіки

Шеремету Олегу Семеновичу

доцента кафедри трудового, земельного та господарського права

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Верховод Ірині Сергіївні

доцента кафедри економіки

Матюсі Галині Василівні

доцента кафедри англійської філології та методики викладання англійської мови

Івано-Франківська область

Івано-Франківський національний медичний університет

Глаговичу Михайлу Васильовичу

доцента кафедри неврології (з курсом дитячої хірургії)

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Грещук Валентині Василівні

доцента кафедри української мови

Комар Ірині Валеріївні

доцента кафедри соціальної педагогіки

Кулик Іванні Василівні

доцента кафедри соціальної педагогіки

Максимович Ользі Володимирівні

доцента кафедри філософії та соціології

Мальоні Світлані Богданівні

доцента кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту

Микитину Юрію Івановичу

доцента кафедри кримінального права

Миленькій Мирославі Миронівні

доцента кафедри біології та екології

Файчаку Роману Івановичу

доцента кафедри фізичного виховання

Чорній Любові Василівні

доцента кафедри туризмознавства і туристичних спеціалізацій

Київська область

Академія муніципального управління

Кудрицькій Жанні Володимирівні

доцента кафедри обліку і аудиту

Стаднику Володимиру Анатолійовичу

доцента кафедри психології

Академія праці і соціальних відносин

Домбровській Оксані Валентинівні

доцента кафедри теорії, історії держави і права та конституційно-правових дисциплін

Білоцерківський національний аграрний університет

Гринчук Юлії Сергіївні

доцента кафедри менеджменту

Шуст Олені Анатоліївні

доцента кафедри фінансів та кредиту

Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

Матвійчук Тетяні Владиславівні

доцента кафедри психології

Державна академія житлово-комунального господарства

Безкровній Олені Вікторівні

доцента кафедри екології, природокористування та моніторингу довкілля

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

Редьку Роману Анатолійовичу

доцента кафедри фізики

Дипломатична академія України

Бабюк Вікторії Анатоліївні

доцента кафедри іноземних мов

Європейський університет

Бетехтіній Людмилі Олександрівні

доцента кафедри менеджменту

Миськів Галині Василівні

доцента кафедри фінансів та банківської справи

Міхерському Ростиславу Михайловичу

доцента кафедри інформаційних систем та технологій

Наконечній Аліні Валеріївні

доцента кафедри маркетингу

Фірсову Олександру Володимировичу

доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

Потеряйку Сергію Петровичу

доцента кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Шпирко Ользі Миколаївні

доцента кафедри обліку і аудиту

Київський інститут перекладачів

Гончаренку Івану Олександровичу

доцента кафедри перекладу і англійської філології

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ілясовій Юлії Василівні

доцента кафедри міжнародної економіки

Копил Галині Олексіївні

доцента кафедри німецької мови

Космаровій Надії Анатоліївні

доцента кафедри міжнародної економіки

Кузьменко Олені Михайлівні

доцента кафедри економіки підприємств

Магді Олені Вікторівні

доцента кафедри вищої математики

Маховій Галині Вікторівні

доцента кафедри стратегії підприємств

Потєєвій Марині Артурівні

доцента кафедри економіки підприємства

Солодковському Юрію Мечиславовичу

доцента кафедри міжнародної торгівлі

Щербатюк Олені Миколаївні

доцента кафедри стратегії підприємств

Яременко Тетяні Георгіївні

доцента кафедри української мови та літератури

Київський національний лінгвістичний університет

Васильчук Людмилі Федорівні

доцента кафедри німецької філології

Володіній Тетяні Святославівні

доцента кафедри німецької філології

Єсипович Катерині Петрівні

доцента кафедри романських мов

Кулик Надії Дмитрівні

доцента кафедри німецької філології

Писанко Марії Леонідівні

доцента кафедри методики викладання іноземних мов

Рудківському Олександру Петровичу

доцента кафедри німецької філології

Середі Наталії Анатоліївні

доцента кафедри німецької філології

Філоненко Наталії Георгіївні

доцента кафедри романської філології

Ходаковській Наталі Григорівні

доцента кафедри німецької філології

Київський національний торговельно-економічний університет

Богацькій Наталії Миколаївні

доцента кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки

Кудирко Олені Михайлівні

доцента кафедри фінансового контролю і аналізу

Микитенко Людмилі Андріївні

доцента кафедри комерційного права

Михайловій Галині Миколаївні

доцента кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів

Разборській Олені Олександрівні

доцента кафедри фінансового контролю і аналізу

Київський національний університет будівництва і архітектури

Бурдейній Наталії Борисівні

доцента кафедри фізики

Козовенку Анатолію Макаровичу

доцента кафедри будівельної механіки

Ніканорову Сергію Олександровичу

доцента кафедри основ архітектури та архітектурного проектування

Чеверді Петру Павловичу

доцента кафедри будівельної механіки

Чернявській Юлії Борисівні

доцента кафедри економічної теорії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Баженовій Олені Володимирівні

доцента кафедри економічної кібернетики

Бондаревій Наталії Олександрівні

доцента кафедри української та російської мов як іноземних

Волобуєвій Анастасії Михайлівні

доцента кафедри історії журналістики

Грабовській Оксані Олександрівні

доцента кафедри правосуддя

Дем'янюк Анжелі Анатоліївні

доцента кафедри української та російської мов як іноземних

Дикому Олександру Віталійовичу

доцента кафедри міжнародного бізнесу

Женченко Марині Іванівні

доцента кафедри видавничої справи та редагування

Ільїній Оксані Валеріївні

доцента кафедри кримінального права та кримінології

Кирику Вячеславу Леонідовичу

доцента кафедри військової педагогіки та психології

Корзовій Лідії Юріївні

доцента кафедри романських мов

Лащихіній Віталіні Петрівні

доцента кафедри романських мов

Приході Ярославі Василівні

доцента кафедри видавничої справи та редагування

Руденку Сергію Валерійовичу

доцента кафедри української філософії і культури

Сагайдак Юлії Анатоліївні

доцента кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Тішаєву Івану Васильовичу

доцента кафедри геоінформатики

Трохимцю Владлену Миколайовичу

доцента кафедри зоології

Хилі Ользі Володимирівні

доцента кафедри органічної хімії

Черняк Юлії Валеріївні

доцента кафедри міжнародного приватного права

Шавріні Ірині Валентинівні

доцента кафедри релігієзнавства

Шатирку Андрію Володимировичу

доцента кафедри моделювання складних систем

Швед Зої Володимирівні

доцента кафедри релігієзнавства

Шевченко Людмилі Олексіївні

доцента кафедри романських мов

Київський національний університет культури і мистецтв

Бойко Ользі Степанівні

доцента кафедри сучасної хореографії

Гриньох Наталії Василівні

доцента кафедри історії, теорії та практики культури

Лучанській Валентині Володимирівні

доцента кафедри документознавства

Любченку Олексію Миколайовичу

доцента кафедри економіки

Пустовалову Сергію Жановичу

доцента кафедри історії України і музеєзнавства

Шиловій Лілії Віталіївні

доцента кафедри мистецтв

Київський національний університет технологій та дизайну

Вуштей Олені Анатоліївні

доцента кафедри конструювання та технології виробів із шкіри

Кузнецову Павлу Олександровичу

доцента кафедри технології переробки полімерів і хімічних волокон

Романенко Оксані Вячеславівні

доцента кафедри менеджменту сфери послуг

Київський університет імені Бориса Грінченка

Троць Олені Володимирівні

доцента кафедри англійської філології

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

Стеценко Надії Дем'янівні

доцента кафедри суспільних наук

Міжрегіональна академія управління персоналом

Ягодніковій Вікторії Вікторівні

доцента кафедри загальної психології

Національна академія внутрішніх справ

Брателю Сергію Григоровичу

доцента кафедри адміністративної діяльності

Завальному Андрію Миколайовичу

доцента кафедри теорії держави та права

Зарубей Вікторії Володимирівні

доцента кафедри кримінально-процесуальної діяльності

Кущенко Ірині Вікторівні

доцента кафедри психологічних дисциплін

Мельник Оксані Вікторівні

доцента кафедри кримінального процесу

Осауленку Андрію Олександровичу

доцента кафедри теорії держави та права

Національна академія державного управління при Президентові України

Литвиновій Ларисі Володимирівні

доцента кафедри інформаційної політики та технологій

Чернятевич Ярославі Василівні

доцента кафедри національної безпеки

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Степурку Віктору Івановичу

доцента кафедри мистецьких технологій та естрадного виконавства

Національна академія Служби безпеки України

Гулаку Геннадію Миколайовичу

доцента кафедри інформаційних систем і технологій

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Ткаченко Вікторії Іванівні

доцента кафедри сімейної медицини

Національна музична академія імені П. І. Чайковського

Кметь Наталії Іванівні

доцента кафедри струнно-смичкових інструментів

Козаченко Аліні Василівні

доцента кафедри концертмейстерства

Кривошеї Тетяні Олександрівні

доцента кафедри теорії та історії культури

Національний авіаційний університет

Гулієву Аріфу Джаміль огли

доцента кафедри міжнародного права

Пильгун Наталії Василівні

доцента кафедри теорії та історії держави і права

Хом'яченко Світлані Іванівні

доцента кафедри повітряного, космічного та екологічного права

Шкварницькій Тетяні Юріївні

доцента кафедри електротехніки і світлотехніки

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Гальпєріній Вікторії Олегівні

доцента кафедри соціальної філософії та філософії освіти

Дияк Олені Володимирівні

доцента кафедри культури української мови

Дьоміній Оксані Сергіївні

доцента кафедри теорії та історії держави і права

Кабиш Оксані Олександрівні

доцента кафедри культури української мови

Омельянович Ірині Миколаївні

доцента кафедри психокорекційної педагогіки

Шевченку Андрію Федоровичу

доцента кафедри теорії та історії педагогіки

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Лавриш Юліані Едуардівні

доцента кафедри англійської мови технічного спрямування

Мініцькій Наталії Валентинівні

доцента кафедри інтегрованих технологій машинобудування

Палюху Олександру Олександровичу

доцента кафедри технології поліграфічного виробництва

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Багацькій Оксані Михайлівні

доцента кафедри ландшафтної архітектури та садово-паркового будівництва

Білько Тамарі Олександрівні

доцента кафедри охорони праці та інженерії середовища

Бутенку Євгену Володимировичу

доцента кафедри управління земельними ресурсами

Головецькому Ігорю Івановичу

доцента кафедри бджільництва

Домашовець Галині Степанівні

доцента кафедри лісового менеджменту

Дятлу Віталію Миколайовичу

доцента кафедри економічної теорії

Заєць Наталії Анатоліївні

доцента кафедри автоматики та робототехнічних систем

Заславському Олександру Марковичу

доцента кафедри органічної, фізичної, колоїдної хімії та хімії пестицидів

Костюк Вікторії Анатоліївні

доцента кафедри фінансів

Костюк Ользі Дмитрівні

доцента кафедри світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності

Кустовській Оксані Володимирівні

доцента кафедри землевпорядного проектування

Миронюку Віктору Валентиновичу

доцента кафедри лісової таксації та лісовпорядкування

Передерій Наталії Олександрівні

доцента кафедри світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності

Піддубному Олексію Юрійовичу

доцента кафедри аграрного, земельного та екологічного права

Рудику Ярославу Михайловичу

доцента кафедри методики навчання та управління навчальними закладами

Сахацькому Григорію Івановичу

доцента кафедри технології у тваринництві

Тихенку Руслану Вікторовичу

доцента кафедри управління земельними ресурсами

Файчуку Олександру Михайловичу

доцента кафедри світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності

Національний університет Державної Податкової Служби України

Волковій Людмилі Вікторівні

доцента кафедри сучасних європейських мов

Гречанюку Сергію Костянтиновичу

доцента кафедри організації оперативно-розшукової діяльності

Маршицькій Вікторії Вячеславівні

доцента кафедри української словесності та культури

Мискіну Юрію Ігоровичу

доцента кафедри бухгалтерського обліку

Тітаренко Галині Борисівні

доцента кафедри бухгалтерського обліку

Юр'євій Поліні Борисівні

доцента кафедри міжнародної економіки і підприємництва

Національний університет оборони України

Власову Ігорю Олександровичу

доцента кафедри тилового забезпечення

Філю Віктору Миколайовичу

доцента кафедри інженерного забезпечення

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Козьмі Василю Васильовичу

доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Норейку Сергію Борисовичу

доцента кафедри фізіології, фізичної та психологічної реабілітації

Національний університет харчових технологій

Макаровій Ользі Євгеніївні

доцента кафедри біотехнології і мікробіології

Поповій Наталії Вікторівні

доцента кафедри технології консервування

Смітюху Ярославу Володимировичу

доцента кафедри автоматизації процесів управління

Чигринець Олені Анатоліївні

доцента кафедри менеджменту

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г. Сковороди

Войтенку Юрію Миколайовичу

доцента кафедри політології

Красюк Людмилі Василівні

доцента кафедри педагогіки, теорії і методики початкової освіти

Різнику Вячеславу Володимировичу

доцента кафедри економіки підприємства і економіко-математичних дисциплін

Університет банківської справи

Карчевій Ганні Тимофіївні

доцента кафедри банківської справи

Люзняк Мирославі Емілівні

доцента кафедри банківської справи

Університет економіки і права "КРОК"

Маруховському Олегу Олександровичу

доцента кафедри міжнародних відносин та інформації

Січевлюк Людмилі Валентинівні

доцента кафедри економічної теорії

Трухачову Олександру Івановичу

доцента кафедри міжнародних відносин та інформації

Університет менеджменту освіти

Верченко Надії Вікторівні

доцента кафедри педагогіки та психології професійної освіти

Руденко Світлані Вікторівні

доцента кафедри психології

Ситнікову Олександру Пантелійовичу

доцента кафедри методики професійного навчання та новітніх технологій виробництва

Кіровоградська область

"Соціально-педагогічний інститут педагогічна академія"

Капченко Олесі Леонідівні

доцента кафедри педагогіки і психології

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Довгенко Яні Олексіївні

доцента кафедри прикладної математики, статистики та економіки

Луганська область

Донбаський державний технічний університет

Жиліній Марині Володимирівні

доцента кафедри економіки і управління

Луганський державний медичний університет

Воробйову Михайлу Олександровичу

доцента кафедри медичної та біологічної фізики, медичної інформатики, біостатистики

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

Малаєвій Тетяні Віталіївні

доцента кафедри економіко-правових дисциплін

Скибі Ірині Геннадіївні

доцента кафедри юридичної лінгвістики та документознавства

Луганський національний аграрний університет

Баєву Олегу Анатолійовичу

доцента кафедри екологічної безпеки та життєдіяльності людини

Демченку Віктору Миколайовичу

доцента кафедри механізації виробничих процесів у тваринництві

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Акіншевій Ірині Петрівні

доцента кафедри соціальної роботи

Аннєнковій Надії Борисівні

доцента кафедри товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів

Козуб Галині Олександрівні

доцента кафедри інформаційних технологій та систем

Мальцевій Ользі Іванівні

доцента кафедри соціальної педагогіки

Черкашиній Тетяні Юріївні

доцента кафедри романо-германської філології

Львівська область

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Даньків Олесі Омелянівні

доцента кафедри загальної фізики

Попіль Марії Іванівні

доцента кафедри практичної психології

Чубику Роману Васильовичу

доцента кафедри основ технологій

Янішевському Василю Степановичу

доцента кафедри економічної кібернетики та інноватики

Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка

Рапіті Оксані Михайлівні

доцента кафедри спеціального фортепіано

Львівський державний університет внутрішніх справ

Дмитрику Юрію Івановичу

доцента кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки

Довбі Миколі Олексійовичу

доцента кафедри менеджменту

Йосифовичу Данилу Ігоровичу

доцента кафедри адміністративного права та адміністративного процесу

Тьорло Олені Ігорівні

доцента кафедри фізичної підготовки

Львівський національний аграрний університет

Лавейкіній Євгенії Степанівні

доцента кафедри земельного кадастру

Петришин Людмилі Петрівні

доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Семену Ярославу Васильовичу

доцента кафедри сільськогосподарських машин

Семераку Віктору Михайловичу

доцента кафедри вищої математики

Яцуну Андрію Михайловичу

доцента кафедри електротехнічних систем

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Володько Наталії Антонівні

доцента кафедри онкології та радіології

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

Душці Віталію Івановичу

доцента кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК

Клебан Оксані Любомирівні

доцента кафедри маркетингу

Огірку Олегу Васильовичу

доцента кафедри філософії та політології

Львівський національний університет імені Івана Франка

Біляковській Ользі Орестівні

доцента кафедри загальної та соціальної педагогіки

Бродяк Ірині Володимирівні

доцента кафедри біохімії

Вовк Анні Олександрівні

доцента кафедри психології

Гаврилів Оксані Євгенівні

доцента кафедри іноземних мов

Гасуляк Надії Ігорівні

доцента кафедри географії України

Дубровному Тарасу Миколайовичу

доцента кафедри філософії мистецтв

Кліманській Марині Борисівні

доцента кафедри психології

Косів Ганні Михайлівні

доцента кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики

Котовські Галині Федорівні

доцента кафедри німецької філології

Кутній Галині Василівні

доцента кафедри української мови

Лабінській Галині Миколаївні

доцента кафедри географії України

Липитчук Ользі Василівні

доцента кафедри історії держави, права та політико-правових учень

Максимцю Юрію Васильовичу

доцента кафедри економіки підприємства

Муцю Ігорю Романовичу

доцента кафедри безпеки життєдіяльності

Немановій Христині Любомирівні

доцента кафедри обліку і аудиту

Пастуху Тарасу Васильовичу

доцента кафедри української літератури

Пилипович Ользі Василівні

доцента кафедри конструктивної географії і картографії

Салдан Світлані Олександрівні

доцента кафедри музикознавства

Фалинській Зоряні Зенонівні

доцента кафедри загальної та соціальної педагогіки

Чиж Людмилі Мирославівні

доцента кафедри банківського і страхового бізнесу

Чорному Модесту Ігоровичу

доцента кафедри історії середніх віків та візантиністики

Штепі Олені Станіславівні

доцента кафедри психології

Національний університет "Львівська політехніка"

Білінському Богдану Омеляновичу

доцента кафедри будівельних конструкцій та мостів

Назаревичу Богдану Леоновичу

доцента кафедри будівельного виробництва

Сірант Мирославі Миколаївні

доцента кафедри теорії та філософії права

Юрченку Ігорю Андрійовичу

доцента кафедри дизайну та основ архітектури

Миколаївська область

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Пащенку Олексію Вікторовичу

доцента кафедри фінансів

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Кіршовій Ользі Володимирівні

доцента кафедри романо-германської філології

Одеська область

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Діміровій Оксані Петрівні

доцента кафедри німецької мови та перекладу

Мазосі Інні Степанівні

доцента кафедри загальної та практичної психології

Національний університет "Одеська юридична академія"

Заморській Любові Ігорівні

доцента кафедри теорії та історії держави і права

Матійку Миколі Володимировичу

доцента кафедри цивільного права

Словській Ірині Євгенівні

доцента кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

Ульяновій Галині Олексіївні

доцента кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права

Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової

Мурзі Олександру Анатолійовичу

доцента кафедри народних інструментів

Олейніковій Юлії Володимирівні

доцента кафедри сольного співу

Одеська національна морська академія

Пальку Віктору Івановичу

доцента кафедри цивільного і трудового права

Одеський національний медичний університет

Дмитрієвій Наталії Борисівні

доцента кафедри хірургічної стоматології

Одеський національний морський університет

Соловйовій Ірині Іванівні

доцента кафедри філософії

Одеський національний політехнічний університет

Лужанській Ганні Вікторівні

доцента кафедри теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій

Плачінді Ользі Євгеніївні

доцента кафедри нафтогазового та хімічного машинобудування

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Піщевській Елеонорі Володимирівні

доцента кафедри соціальних теорій

Робулу Юрію Володимировичу

доцента кафедри менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

Прокопенко Ліліані Іванівні

доцента кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін

Хижняк Ірині Анатоліївні

доцента кафедри української та зарубіжної літератур

Полтавська область

Полтавська державна аграрна академія

Падалці Вячеславу Вікторовичу

доцента кафедри ремонту машин і технології конструкційних матеріалів

Слиньку Олегу Павловичу

доцента кафедри машиновикористання і виробничого навчання

Сороковій Вікторії Василівні

доцента кафедри патологічної анатомії та патофізіології

Полтавський університет економіки і торгівлі

Кулик Вікторії Анатоліївні

доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Ночовній Юлії Олександрівні

доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Прохар Наталії Вікторівні

доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Українська медична стоматологічна академія

Резвіній Катерині Юріївні

доцента кафедри пропедевтики хірургічної стоматології

Салію Анатолію Володимировичу

доцента кафедри суспільних наук

Ступак Олені Павлівні

доцента кафедри терапевтичної стоматології

Рівненська область

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука

Мартинюк Галині Андріївні

доцента кафедри фізичної реабілітації

Ногас Анжелі Олександрівні

доцента кафедри фізичної реабілітації

Романишин Миколі Ярославовичу

доцента кафедри фізичної реабілітації

Романіву Андрію Степановичу

доцента кафедри географії

Національний університет водного господарства та природокористування

Бабичу Володимиру Євгенійовичу

доцента кафедри інженерних конструкцій

Куковському Анатолію Григоровичу

доцента кафедри водогосподарського, промислового та цивільного будівництва

Познаховському Віктору Анатолійовичу

доцента кафедри регіонального управління

Потапчук Ірині Володимирівні

доцента кафедри архітектури

Ткачуку Святославу Олександровичу

доцента кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства

Національний університет "Острозька академія"

Совтис Наталії Миколаївні

доцента кафедри індоєвропейських мов

Рівненський державний гуманітарний університет

Кирильчуку Олександру Миколайовичу

доцента кафедри української літератури

Кравцю Дмитру Володимировичу

доцента кафедри української літератури

Куряті Юлії Вікторівні

доцента кафедри практики англійської мови

Оксенюк Оксані Володимирівні

доцента кафедри загальної і соціальної педагогіки та акмеології

Тарчинській Юлії Георгіївні

доцента кафедри гри на музичних інструментах

Сумська область

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Буренко Тетяні Миколаївні

доцента кафедри германської філології

Пасько Катерині Миколаївні

доцента кафедри практичної психології

Пшеничній Любові Василівні

доцента кафедри педагогіки вищої школи та педагогічного менеджменту

Сумський державний університет

Васькіну Роману Анатолійовичу

доцента кафедри прикладної екології

Денисовій Олені Станіславівні

доцента кафедри загальної та теоретичної фізики

Нефедченку Василю Федоровичу

доцента кафедри загальної та теоретичної фізики

Труновій Інні Олександрівні

доцента кафедри прикладної екології

Сумський національний аграрний університет

Устік Тетяні Володимирівні

доцента кафедри товарознавства

Українська академія банківської справи

Кузьменко Ользі Віталіївні

доцента кафедри економічної кібернетики

Мирославському Сергію Володимировичу

доцента кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права

Тернопільська область

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Боровик Ірині Олегівні

доцента кафедри поліклінічної справи та сімейної медицини з медичною технікою

Гудаку Петру Степановичу

доцента кафедри оториноларингології, офтальмології та нейрохірургії

Дзизі Світлані Вікторівні

доцента кафедри патологічної фізіології

Кушик Марії Любомирівні

доцента кафедри іноземних мов з медичною термінологією

Творку Вадиму Михайловичу

доцента кафедри поліклінічної справи та сімейної медицини з медичною технікою

Тернопільський національний економічний університет

Брощаку Івану Станіславовичу

доцента кафедри економіки, організації і планування в АПК

Годованцю Олександру Віталійовичу

доцента кафедри міжнародних фінансів

Камінському Богдану Адамовичу

доцента кафедри менеджменту

Литвину Анатолію Пантелійовичу

доцента кафедри соціальної роботи

Омецінській Ірині Ярославівні

доцента кафедри обліку у виробничій сфері

Стец Ірині Іванівні

доцента кафедри економіки підприємств і корпорацій

Юрчишин Тетяні Василівні

доцента кафедри іноземних мов для зовнішньоекономічної діяльності

Ярощук Ірині Дмитрівні

доцента кафедри іноземних мов

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Крижановській Маргариті Анатоліївні

доцента кафедри зоології

Харківська область

Академія внутрішніх військ

Конаржевській Вікторії Іванівні

доцента кафедри філології, перекладу та мовної комунікації

Тишку Сергію Олександровичу

доцента кафедри озброєння та спеціальної техніки

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Васильєвій Ірині Карлівні

доцента кафедри виробництва радіоелектронних систем літальних апаратів

Спіцину Володимиру Євгеновичу

доцента кафедри теорії авіаційних двигунів

Столярчук Ганні Володимирівні

доцента кафедри фінансів

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Дзевочку Олександру Михайловичу

доцента кафедри автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу

Масікевичу Андрію Юрійовичу

доцента кафедри екології і права

Матвєєвій Тетяні Вікторівні

доцента кафедри технології жирів та продуктів бродіння

Мішурову Дмитру Олексійовичу

доцента кафедри технології пластичних мас

Морозу Володимиру Михайловичу

доцента кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами

Півень Олені Миколаївні

доцента кафедри технології жирів та продуктів бродіння

Сєрикову Володимиру Івановичу

доцента кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин

Сінкевич Ірині Валеріївні

доцента кафедри технології палива та вуглецевих матеріалів

Хлистун Неонілі Ярославівні

доцента кафедри екології і права

Якуніну Дмитру Ігоровичу

доцента кафедри електричного транспорту та тепловозобудування

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

Александрову Вячеславу Михайловичу

доцента кафедри загальновійськових та правових дисциплін

Кудінову Сергію Сергійовичу

доцента кафедри особливості дізнання та досудового слідства в органах Служби безпеки України

Леженіній Людмилі Миколаївні

доцента кафедри особливості дізнання та досудового слідства в органах Служби безпеки України

Семеногову В'ячеславу Володимировичу

доцента кафедри криміналістики

Національний університет цивільного захисту України

Рибаловій Ользі Володимирівні

доцента кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки

Національний фармацевтичний університет України

Кічимасовій Яні Сергіївні

доцента кафедри ботаніки

Федченковій Юлії Анатоліївні

доцента кафедри ботаніки

Українська державна академія залізничного транспорту

Гриценко Наталі Валеріївні

доцента кафедри економіки залізничного транспорту

Даніл'яну Вадиму Олеговичу

доцента кафедри філософії та соціології

Лючкову Дмитру Степановичу

доцента кафедри залізничних станцій та вузлів

Харламову Павлу Олександровичу

доцента кафедри експлуатації та ремонту рухомого складу

Шевченку Віталію Івановичу

доцента кафедри управління вантажною і комерційною роботою

Українська інженерно-педагогічна академія

Ємченко Олені Анатоліївні

доцента кафедри загальноінженерних дисциплін

Харківська гуманітарно-педагогічна академія

Кузнецовій Оксані Вікторівні

доцента кафедри педагогіки та психології

Русскіну Володимиру Михайловичу

доцента кафедри математики та фізики

Семеновій Мирославі Олександрівні

доцента кафедри педагогіки та психології

Цурановій Оксані Олексіївні

доцента кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя

Харківська державна академія культури

Бойку Вячеславу Геннадійовичу

доцента кафедри хорознавства та хорового диригування

Шишкіній Олені Анатоліївні

доцента кафедри українського народного співу та музичного фольклору

Харківська державна зооветеринарна академія

Денисовій Ользі Миколаївні

доцента кафедри хімії та біохімії

Мазанному Олексію Володимировичу

доцента кафедри паразитології

Чуйко Наталії Василівні

доцента кафедри світової економіки сільського господарства

Харківська медична академія післядипломної освіти

Борисенку Вадиму Борисовичу

доцента кафедри хірургії та проктології

Калюжці Аліні Андріївні

доцента кафедри фізіотерапії, курортології та відновлювальної медицини

Котенку Олександру Євстафійовичу

доцента кафедри онкологічної хірургії

Трипілці Світлані Анатоліївні

доцента кафедри терапії, ревматології та клінічної фармакології

Федотовій Олені Павлівні

доцента кафедри сексології та медичної психології

Харківська національна академія міського господарства

Тугаю Дмитру Васильовичу

доцента кафедри теоретичної та загальної електротехніки

Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"

Удовицькій Тетяні Анатоліївні

доцента кафедри соціології

Харківський державний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Могилі Олександру Павловичу

доцента кафедри майстерності актора

Філіпповій Ангеліні Василівні

доцента кафедри майстерності актора

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Поваляєву Сергію Івановичу

доцента кафедри деталей машин і ТММ

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

Бруєву Миколі Олексійовичу

доцента кафедри загальної практики - сімейної медицини

Макогону Віталію Вікторовичу

доцента кафедри фінансів

Пеняк Юлії Сергіївні

доцента кафедри статистики та економічного аналізу

Супруну Олегу Миколайовичу

доцента кафедри економічної теорії

Харківський національний економічний університет

Гокову Олександру Михайловичу

доцента кафедри екології та безпеки життєдіяльності

Заславській Катерині Анатоліївні

доцента кафедри менеджменту

Кінас Ірині Олександрівні

доцента кафедри менеджменту та бізнесу

Огурцову Віталію Вячеславовичу

доцента кафедри інформаційних систем

Харківський національний медичний університет

Кривоносовій Олені Михайлівні

доцента кафедри внутрішньої медицини

Плахотній Ользі Миколаївні

доцента кафедри пропедевтики педіатрії

Смирновій Вікторії Іванівні

доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини

Стеценко Світлані Олександрівні

доцента кафедри біологічної хімії

Фадєєву Олегу Геннадійовичу

доцента кафедри травматології та ортопедії

Федак Наталії Миколаївні

доцента кафедри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров'я

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Голенковій Юлії Валеріївні

доцента кафедри музично-ритмічного виховання та єдиноборств

Дяченко Катерині Анатоліївні

доцента кафедри філософії

Малихіній Олені Євгенівні

доцента кафедри психології

Павловій Інні Андріївні

доцента кафедри української мови

Чєн Наталії Володимирівні

доцента кафедри українського декоративно-прикладного мистецтва та графіки

Харківський національний університет внутрішніх справ

Геращенко Тетяні Григорівні

доцента кафедри гуманітарних дисциплін

Ларіній Тетяні Федорівні

доцента кафедри гуманітарних та економічних дисциплін

Соловйовій-Полудніциній Олені Євгеніївні

доцента кафедри кримінального процесу та криміналістики

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Охріменко Світлані Михайлівні

доцента кафедри біохімії

Сердезі Руслану Леонідовичу

доцента кафедри української мови

Харківський національний університет радіоелектроніки

Бадєєвій Людмилі Іванівні

доцента кафедри українознавства

Березуцькій Наталії Львівні

доцента кафедри охорони праці

Назаренку Володимиру Анатолійовичу

доцента кафедри основ радіотехніки

Поповій Світлані Миколаївні

доцента кафедри економіки та фінансів

Стрельницькому Олексію Олександровичу

доцента кафедри основ радіотехніки

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Брик Тетяні Олександрівні

доцента кафедри іноземних мов

Херсонська область

Херсонська державна морська академія

Лещенко Альоні Михайлівні

доцента кафедри гуманітарних дисциплін

Херсонський державний університет

Сараєвій Олені Вікторівні

доцента кафедри педагогіки та психології

Шпаку В'ячеславу Станіславовичу

доцента кафедри здоров'я людини

Херсонський національний технічний університет

Войтович Ользі Андріанівні

доцента кафедри основ конструювання

Карамушці Марині Володимирівні

доцента кафедри економічної кібернетики

Мартиновій Ользі Валентинівні

доцента кафедри менеджменту і маркетингу

Остапенко Аліні Сергіївні

доцента кафедри фінансів і кредиту

Хмельницька область

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кебі Тетяні Василівні

доцента кафедри англійської мови

Опрі Ігорю Анатолійовичу

доцента кафедри всесвітньої історії

Національна академія державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Ніколаєнко Тетяні Богданівні

доцента кафедри кримінального права

Університет економіки і підприємництва

Желавському Олегу Борисовичу

доцента кафедри вищої математики та інформатики

Туржанському Віталію Анатолійовичу

доцента кафедри обліку та аудиту

Черкаська область

Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля

Отрошу Юрію Анатолійовичу

доцента кафедри будівельних конструкцій

Тищенку Євгену Олександровичу

доцента кафедри автоматичних систем безпеки

Уманський державний педагогічний університет імені П. Г. Тичини

Гаврилюк Світлані Миколаївні

доцента кафедри дошкільної педагогіки та психології

Залізняк Аллі Миколаївні

доцента кафедри теорії й методик дошкільної освіти

Уманський національний університет садівництва

Альошкіній Людмилі Петрівні

доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Величко Юлії Анатоліївні

доцента кафедри садово-паркового господарства

Герасимчук Олені Петрівні

доцента кафедри технології зберігання і переробки зерна

Голодризі Оксані Володимирівні

доцента кафедри біології

Єгорову Юрію Івановичу

доцента кафедри садово-паркового господарства

Накльоці Юрію Івановичу

доцента кафедри загального землеробства

Скуртол Світлані Дмитрівні

доцента кафедри маркетингу

Фернос Юлії Іванівні

доцента кафедри української та іноземних мов

Фицик Ларисі Анатоліївні

доцента кафедри економічної теорії

Черкаський державний технологічний університет

Дроздовій Тетяні Олександрівні

доцента кафедри філософії

Коломійцю Володимиру Васильовичу

доцента кафедри менеджменту

Лісун Ользі Василівні

доцента кафедри прикладної лінгвістики

Мірошкіній Ірині Володимирівні

доцента кафедри прикладної математики

Перехрест Ірині В'ячеславівні

доцента кафедри історії України

Совєтній Альоні Вікторівні

доцента кафедри прикладної лінгвістики

Худолей Оксані Сергіївні

доцента кафедри історії України

Чернівецька область

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Івануніку Віталію Олександровичу

доцента кафедри географії та менеджменту туризму

Проскурняк Ользі Петрівні

доцента кафедри психології

Рупташ Ользі Василівні

доцента кафедри філософії

Чепель Ользі Дмитрівні

доцента кафедри міжнародного права

Чернігівська область

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Матвієнко Світлані Іванівні

доцента кафедри дошкільної освіти

Халимон Ірині Йосипівні

доцента кафедри прикладної лінгвістики

Шевченко Тетяні Миколаївні

доцента кафедри загальної та практичної психології

Чернігівський державний технологічний університет

Шишкіній Олені Вікторівні

доцента кафедри фінансів

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Гейді Ользі Сергіївні

доцента кафедри історії та археології України

Дерев'янко Світлані Петрівні

доцента кафедри загальної та вікової психології

Кислій Оксані Федосіївні

доцента кафедри дошкільної та початкової освіти

Лимар Юлії Михайлівні

доцента кафедри дошкільної та початкової освіти

Платоновій Оксані Георгіївні

доцента кафедри соціальної педагогіки

Плуток Олені Вікторівні

доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін та креслення

Почтар Олені Михайлівні

доцента кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання

Пригодій Аллі Володимирівні

доцента кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності

Тютюнник Олені Миколаївні

доцента кафедри педагогіки та методики викладання іноземної мови


 

Директор департаменту роботи
з персоналом та керівними кадрами

І. А. Некрасса


 

Додаток 3
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
17.05.2012 N 591


СПИСОК
наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, яким відмовлено у присвоєнні вченого звання професора

Державний центр інноваційних біотехнологій

Гриневичу Олександру Йосиповичу
(у зв'язку з невідповідністю вимогам Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 27.12.2008 р. N 1149 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року N 507), а саме не має 3-х підготовлених кандидатів наук).

Українська державна академія залізничного транспорту

Корнієнку Валерію Олексійовичу
(у зв'язку з невідповідністю вимогам Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 27.12.2008 р. N 1149 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року N 507), а саме не має 5 років педагогічного стажу у ВНЗ III - IV рівнів акредитації між присвоєнням вченого звання доцента та професора).

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Рубинському Олексію Юрійовичу
(у зв'язку з невідповідністю вимогам Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 27.12.2008 р. N 1149 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 року N 507), а саме не має навчального посібника з грифом МОНмолодьспорту).

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Пантюк Тетяні Ігорівні
(у зв'язку з недостатнім науковим доробком).

 

Директор департаменту роботи
з персоналом та керівними кадрами

І. А. Некрасса


 

Додаток 4
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
17.05.2012 N 591


СПИСОК
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, атестаційні матеріали щодо присвоєння вченого звання професора яких направлено на додаткове вивчення

1. Вітченка Андрія Олександровича (Київський славістичний університет).

2. Горбунової Наталії Володимирівни (Кримський гуманітарний університет).

3. Нестеренко Галини Олегівни (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).

 

Директор департаменту роботи
з персоналом та керівними кадрами

І. А. Некрасса


 

Додаток 5
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
17.05.2012 N 591


СПИСОК
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, атестаційні матеріали яких направляються на зовнішню експертизу до науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо присвоєння вченого звання доцента

Київський національний університет культури і мистецтв

Афанасьєва Сергія Миколайовича - до НМК з мистецтва (підкомісія - музичне мистецтво)

Вакуленко Олесі Михайлівни - до НМК з мистецтва (підкомісія - музичне мистецтво)

Луганський державний інститут культури і мистецтв

Федечко Людмили Вікторівни - до НМК з мистецтва (підкомісія - театральне мистецтво).

 

Директор департаменту роботи
з персоналом та керівними кадрами

І. А. Некрасса

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали