Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Питання виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 серпня 2011 р. N 914

Київ

Питання виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України"

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Покласти на Міністерство інфраструктури повноваження щодо виконання завдань, визначених Угодою про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України".

2. Передати відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України бюджетні призначення, передбачені у 2011 році Міністерству фінансів у спеціальному фонді державного бюджету за програмою 3511650 "Реалізація програм допомоги Європейського Союзу", у сумі 126 млн. гривень Міністерству інфраструктури для здійснення заходів щодо реалізації стратегічних пріоритетів розвитку сфери транспорту.

Передачу бюджетних призначень здійснити в межах видатків розвитку.

3. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту, що додається.

4. Забезпечити:

1) Міністерству інфраструктури - погодження передачі бюджетних призначень, передбачених пунктом 2 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

2) Міністерству фінансів після зазначеного погодження - визначення бюджетної програми та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 52

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 2011 р. N 914

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету за програмою 3511650 "Реалізація програм допомоги Європейського Союзу" та отриманих від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України" (далі - бюджетні кошти), для здійснення заходів щодо підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінінфраструктури.

3. Бюджетні кошти використовуються з урахуванням положень Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України" і спрямовуються на:

проведення інституційних реформ та підвищення рівня безпеки у сфері транспорту;

розвиток транспортної інфраструктури;

адаптацію національного законодавства до acquis communautaire, у тому числі директив Ради ЄС та Європейського парламенту у сфері транспорту.

Для фінансування заходів неінвестиційного характеру виділяється не більш як 10 відсотків загального обсягу бюджетних коштів.

4. План заходів, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів, із зазначенням обсягу бюджетних асигнувань затверджується головним розпорядником бюджетних коштів за погодженням з Мінфіном.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

6. Одержувачі бюджетних коштів подають щокварталу до 10 числа наступного місяця їх головному розпорядникові звіт про виконання робіт та надання послуг у натуральних і вартісних показниках.

Головний розпорядник бюджетних коштів подає щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінфіну звіт про виконання плану заходів з пропозиціями щодо врегулювання проблемних питань (за наявності).

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Для зарахування бюджетних коштів до спеціального фонду державного бюджету Мінфін:

відкриває у Національному банку рахунок в іноземній валюті;

доручає Національному банку здійснити продаж коштів в іноземній валюті за її середнім курсом, установленим на міжбанківському ринку на дату, що передує дню проведення операції, та перерахувати кошти у національній валюті, отримані від продажу коштів в іноземній валюті, на відповідний рахунок, відкритий в Казначействі для зарахування відповідних надходжень до спеціального фонду державного бюджету.

9. Головний розпорядник бюджетних коштів відкриває в установленому порядку спеціальний реєстраційний рахунок у Казначействі для здійснення видатків за рахунок бюджетних коштів.

10. Казначейство відкриває асигнування в межах фактичних надходжень та відповідно до бюджетних призначень, установлених головному розпорядникові бюджетних коштів.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали