План державних статистичних спостережень на 2011 - 2012 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Кабінету Міністрів України09.11.2011 N 1113-р (Розпорядження N 1113-р)


Передмова

План державних статистичних спостережень на 2011 - 2012 роки (далі - План) розроблено з метою своєчасного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування офіційною статистичною інформацією щодо соціально-економічного розвитку України, її регіонів, секторів економіки, а також задоволення потреб у статистичній інформації громадян, суб'єктів господарювання, засобів масової інформації, наукових установ, міжнародних організацій тощо. Крім того, Планом визначено пріоритети подальшого розвитку державної статистики України, спрямовані на вдосконалення процедур збирання, оброблення та поширення статистичної інформації; підвищення якості статистичних даних, рівня їхньої доступності та зрозумілості; адаптацію нормативно-правової бази в галузі статистики та статистичної методології до стандартів Європейського Союзу; модернізацію інформаційних і комунікаційних технологій; удосконалення організаційної структури й системи управління органів державної статистики.

Відповідно План складається з двох частин.

Частина 1 Плану "Заходи зі здійснення державної статистичної діяльності" містить описи усіх державних статистичних спостережень, які проводяться у 2011 - 2012 роках, й перелік статистичних робіт, що здійснюються в рамках проведення спостережень та за їх результатами, заходи з розроблення системи національних рахунків та інші комплексні статистичні роботи, поточні роботи з удосконалення статистичної методології, ведення реєстру статистичних одиниць (РСО) та інших статистичних реєстрів, національних статистичних класифікацій, роботи з засобами масової інформації та іншими користувачами статистичної інформації, заходи щодо інформаційної підтримки інтернет-технологій. Частина 1 Плану вміщує також переліки офіційних статистичних публікацій, статистичних та адміністративних даних, які органи державної статистики отримують від Національного банку України, міністерств та інших органів державної влади, що забезпечують розроблення та реалізацію державної політики за відповідними напрямами діяльності, а також опис міжнародних і регіональних організацій, які отримують офіційну статистичну інформацію відповідно до запитальників тощо.

У розділі I цієї частини Плану кожному державному статистичному спостереженню надано код, за яким у розділі II ідентифікуються всі інші роботи, що виконуються за його результатами, включаючи інформаційно-аналітичні матеріали, а також адміністративну інформацію у випадку, якщо вона використовується для складання статистичної інформації в ході проведення цього спостереження.

Частина 2 Плану включає перелік робіт, які спрямовані на реалізацію у 2011 - 2012 роках заходів Стратегії розвитку державної статистики на період до 2012 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 р. N 1413-р.

До Плану також включено глосарій, який вміщує визначення основних понять, що використовуються для опису кожного державного статистичного спостереження.

Статистична інформація, отримана в межах виконання Плану, надається органам державної влади та органам місцевого самоврядування безкоштовно й одночасно. Офіційні статистичні видання (збірники, бюлетені та інші інформаційно-аналітичні матеріали), передбачені Планом, надаються органам державної влади та органам місцевого самоврядування безкоштовно в одному примірнику, на паперових або магнітних носіях згідно з реєстрами за затвердженим Державною службою статистики колом користувачів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 р. N 1659 "Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі" проведення статистичних спостережень, не передбачених планом державних статистичних спостережень, може здійснюватися органами державної статистики на платній основі.

Надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування статистичної інформації понад план державних статистичних спостережень здійснюється органами державної статистики відповідно до статті 24 Закону України "Про державну статистику".

Частина 1. ЗАХОДИ ЗІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. Державні статистичні спостереження

1. Статистика промислового виробництва

0101001


Основні економічні показники короткострокової статистики промисловості

Мета:

Отримання даних щодо обсягу реалізованої промислової продукції та обсягу нових
замовлень на виробництво продукції переробної промисловості

Вид

несуцільне основного масиву; поточне1

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-ПЕ (місячна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0101001.01

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

на 28 день

на 30 день

0101001.02

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції (товарів, послуг) переробної промисловості

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

на 28 день

на 30 день1 - тут і далі вид державного статистичного спостереження за ступенем охоплення; за часом реєстрації (Глосарій до опису статистичного спостереження).

0101002


Виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами

Мета:

Отримання даних щодо виробництва промислової продукції за видами за
визначеною номенклатурою та залишків виробленої готової продукції на складах
підприємств-виробників

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 1-П (місячна) (Наказ N 328), 1П-НПП (коротка) (квартальна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0101002.01

Виробництво найважливіших видів промислової продукції та залишки готової продукції у натуральному виразі

місячна

по Україні

на 15 день

на 16 день

0101002.02

Виробництво найважливіших видів промислової продукції за регіонами згідно із встановленим переліком

місячна

по АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 16 день

на 18 день

0101002.03

Виробництво окремих видів промислової продукції

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 45 день

на 45 день


0101003


Виробництво промислової продукції за видами

Мета:

Отримання даних щодо виробництва промислової продукції за визначеною номенклатурою

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 1П-НПП (річна), 1П-НПП (коротка) (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0101003.01

Виробництво промислової продукції у натуральному виразі

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

17.06

18.06

0101003.02

Виробництво продукції з давальницької сировини

річна

по Україні

17.06

18.06


0101004


Обстеження діяльності підприємців-фізичних осіб, виробників продукції харчової промисловості

Мета:

Отримання даних щодо виробництва окремих видів продукції харчової промисловості за визначеною номенклатурою підприємцями - фізичними особами та інформації щодо їх діяльності

Вид

суцільне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-ФО (одноразова)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0101004.01

Обстеження діяльності підприємців - фізичних осіб, виробників продукції харчової промисловості

річна одноразова

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

30.06

-


2. Статистика виробництва та розподілення електроенергії, тепла, газу, води

0102001


Підсумки роботи електростанцій, зведені таблиці по категоріях електростанцій.
Техніко-економічні показники роботи електростанцій потужністю 500 кВт і більше

Мета:

Отримання даних щодо потужностей електростанцій, виробництва електроенергії та техніко-економічних показників діяльності електростанцій потужністю 500 кВт і більше

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 2011 р. - 6-тп (річна), 6-тп (гідро) (річна), 24-енергетика (річна), 1П-НПП (коротка) (річна); 2012 р. - 6-тп (ес) (річна) (Наказ N 167), 24-енергетика (річна), 1П-НПП (коротка) (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0102001.01

Підсумки роботи електростанцій, зведені таблиці по категоріях електростанцій

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

29.04

30.04

0102001.02

Техніко-економічні показники роботи електростанцій

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

28.04

27.04


0102002


Споживання електроенергії і енергетична потужність, яка обслуговує
виробничий процес у промисловості

Мета:

Отримання даних щодо споживання електроенергії за промисловими видами економічної діяльності та енергетичної потужності, яка обслуговує виробничий процес промислових підприємств

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 2011 р. - 24-енергетика (річна), 6-тп (річна), 6-тп (гідро) (річна), 23-н (річна); 2012 р. - 24-енергетика (річна), 6-тп (ес) (річна) (Наказ N 167)


 Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0102002.01

Споживання електроенергії і енергетична потужність, яка обслуговує виробничий процес у промисловості

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

27.05

28.05


0102003


Електробаланс України

Мета:

Отримання даних для складання електробалансу України

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження:23-Н (річна), 24-енергетика (річна), 6-тп (річна), 6-тп (гідро) (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0102003.01

Електробаланс України

річна

по Україні

01.06

-


0102004


Газифікація населених пунктів

Мета:

Отримання даних щодо газифікації населених пунктів і квартир та техніко-економічних
показників роботи підприємств газового господарства, що відпускають газ населенню та
на комунально-побутові потреби

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-газ (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0102004.01

Газифікація населених пунктів

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, міських поселеннях та сільській місцевості

22.03

22.03


0102005


Постачання теплоенергії

Мета:

Отримання даних щодо техніко-економічних показників роботи опалювальних котелень і
теплових мереж, які відпускають теплову енергію населенню та на комунально-побутові потреби

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-теп (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0102005.01

Постачання теплоенергії

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, обласних центрах, міських поселеннях та сільській місцевості

28.03

28.03


0102006


Робота водопроводів (окремих водопровідних мереж)

Мета:

Отримання даних щодо техніко-економічних показників роботи водопроводів (окремих
водопровідних мереж), які відпускають воду населенню та на господарсько-побутові потреби

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-водопровід (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0102006.01

Робота водопроводів (окремих водопровідних мереж)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, міських поселеннях та сільській місцевості, місцевих радах

31.03

30.03


3. Статистика дозволів на будівництво

0103001


Одержання та реалізація дозволів на будівництво, стан незавершеного будівництва

Мета:

Отримання даних щодо дозволів на виконання будівельних робіт, реалізації дозволів (введення в експлуатацію) та стан будівництва об'єктів

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 1-буд (квартальна), 2-буд (квартальна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0103001.01

Введення в експлуатацію виробничих будівель, споруд та потужностей

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 45 день

на 45 день

0103001.02

Введення в експлуатацію житла та інших будівель і споруд соціального призначення

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, міських поселеннях, сільській місцевості

на 45 день

на 45 день

0103001.03

Інформація про одержання дозволу на виконання будівельних робіт

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 45 день

на 45 день

0103001.04

Стан будівель та споруд незавершеного будівництва

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

26.04

25.04

0103001.05

Введення в експлуатацію природоохоронних об'єктів і потужностей

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

09.03

12.03


4. Статистика діяльності будівельних підприємств

0104001


Основні економічні показники короткострокової статистики будівництва

Мета:

Отримання даних щодо обсягів виконаних і реалізованих будівельних робіт

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-кб (місячна) (Наказ N 120)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0104001.01

Обсяг виконаних будівельних робіт

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності, характером будівництва

на 15 день

на 16 день

0104001.02

Обсяг реалізованих будівельних робіт (із нього оплачено замовниками) та чисельність працівників

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності, характером будівництва

на 45 день

-

0104001.03

Обсяг реалізованих будівельних робіт (із нього оплачено замовниками)

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

-

на 45 день


5. Статистика капітальних інвестицій

0105001


Капітальні інвестиції

Мета:

Отримання даних щодо обсягів капітальних інвестицій

Вид

комбіноване; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 2-інвестиції (річна) (Наказ N 120, 2-інвестиції), 2-інвестиції (квартальна) (Наказ N 120, N 2-інвестиції)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0105001.01

Обсяг капітальних інвестицій

річна, 
квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності, джерелами фінансування, видами активів, КІСЕ, ОПФГ

14.04,
на 45 день

-
на 60 день

0105001.02

Обсяг інвестицій в основний капітал

річна, 
квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності, джерелами фінансування, КІСЕ, ОПФГ

14.04,
на 45 день

13.04
-

0105001.03

Вибуття та амортизація окремих активів

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності, КІСЕ, ОПФГ

-

25.06


6. Статистика інвестицій зовнішньоекономічної діяльності

0106001


Надходження прямих інвестицій від нерезидентів та внесення прямих інвестицій за кордон

Мета:

Отримання даних щодо прямих інвестицій, внесених в підприємства України та з України в підприємства інших країн світу, а також щодо їх наявних обсягів

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 10-зез (квартальна) (Наказ N 115), 13-зез (квартальна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0106001.01

Іноземні інвестиції в Україну

річна,
квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, країнах-інвесторах, за видами економічної діяльності

17.02,
на 45 день

17.02,
на 45 день

0106001.02

Інвестиції з України

річна,
квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, країнах світу, за видами економічної діяльності

17.02,
на 45 день

17.02,
на 45 день


7. Статистика інвестиційних проектів

0107001


Статистика інвестиційних проектів

Мета:

Отримання даних щодо реалізації інвестиційних проектів у спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-ІП (квартальна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0107001.01

Реалізація інвестиційних проектів

річна, 
квартальна

по Україні, регіонах, що беруть участь у реалізації інвестиційних проектів, країнах-
інвесторах, спеціальних (вільних) економічних зонах, територіях пріоритетного розвитку, за видами економічної діяльності

17.03
на 75 день

19.03,
на 75 день


8. Статистика основних засобів

0108001


Наявність та рух основних засобів, амортизація (знос)

Мета:

Отримання даних щодо наявності, стану та руху основних засобів, амортизації

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 11-ОЗ (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0108001.01

Наявність та рух основних засобів бюджетних організацій

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

23.06

-

0108001.02

Наявність та рух основних засобів великих, середніх та малих підприємств, установ та організацій

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

06.07

-


9. Статистика сільського господарства

0109001


Перший всеукраїнський загальний сільськогосподарський перепис 2012 року

Мета:

Отримання даних щодо характеристики сільського господарства країни в цілому та за кожною адміністративно-територіальною одиницею

Вид

суцільне; вибіркове; періодичне

Організаційна форма

спеціально організоване статистичне спостереження - перепис

Спосіб

опитування (експедиційний спосіб), документальний облік

 


 

2012 р. - залучається 201 особа тимчасового персоналу на період з січня по грудень за Календарним планом робіт з підготовки Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису

Форма державного статистичного спостереження: анкети перепису


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0109001.01

Підготовка до проведення Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису

протягом року

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву і Севастополю

за Календарним планом підготовки і проведення робіт з підготовки Першого всеукраїнського сільськогос-
подарського перепису

за Календарним планом підготовки і проведення робіт з підготовки Першого всеукраїнського сільськогос-
подарського перепису

0109001.02

Підготовка до проведення пробного сільськогосподарського перепису 2012 року

протягом I півріччя2

по Україні, Миколаївській області, Баштанському району Миколаївської області

за Календарним планом підготовки і проведення робіт з підготовки Першого всеукраїнського сільськогос-
подарського перепису

за Календарним планом підготовки і проведення робіт з підготовки Першого всеукраїнського сільськогос-
подарського перепису

0109001.03

Проведення пробного сільськогосподарського перепису 2012 року

червень -
грудень2

по Україні, Миколаївській області, Баштанському району Миколаївської області

за Календарним планом підготовки і проведення робіт з підготовки Першого всеукраїнського сільськогос-
подарського перепису

за Календарним планом підготовки і проведення робіт з підготовки Першого всеукраїнського сільськогос-
подарського перепису2 - за умови прийняття рішення Уряду щодо проведення перепису та передбачення в Державному бюджеті України на відповідний рік видатків на цю мету.

0109002


Площі посіву ярих культур, зібрані площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт

Мета:

Отримання даних щодо сівби та збирання урожаю сільськогосподарських культур, їх урожайності, проведення інших польових робіт

Вид

комбіноване; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 37-сг (місячна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0109002.01

Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт

місячна

по Україні, АР Крим, областях

 

 

- сівба ярих культур

08.04
11.05
09.06

-

- збирання урожаю та проведення інших польових робіт

08.07
08.08
09.09
11.10
10.11

-


0109003


Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду

Мета:

Отримання даних щодо посівних та зібраних площ, обсягів виробництва, урожайності сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на всіх землях/на меліорованих землях; площ посіву озимих культур під урожай наступного року; проведення інших польових робіт

Вид

комбіноване; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 2011 рік - 4-сг (річна),29-сг (річна), 29-сг (меліорація) (річна); 2012 рік - 37-сг (місячна), 4-сг (річна), 29-сг (річна), 29-сг (меліорація) (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0109003.01

Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт

місячна

по Україні, АР Крим, областях

 

 

- сівба ярих культур

-

09.04
10.05
11.06

- збирання врожаю та проведення інших польових робіт

-

10.07
10.08
12.09
11.10
12.11

0109003.02

Обстеження урожайності сільськогосподарських культур у малих сільськогосподарських підприємствах

2 рази на рік

по АР Крим, областях

09.09
10.11

11.09
12.11

0109003.03

Збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на всіх землях:

 

 

 

 

- попередні дані

річна

по Україні, АР Крим, областях

12.01

12.01

- заключні дані

річна

по Україні, за організаційно-
правовими формами господарювання

25.02

24.02

 

річна

по Україні, АР Крим, областях, за організаційно-
правовими формами господарювання

17.03

16.03

- формування бази даних

річна

по АР Крим, областях, за підприємствами

08.04

17.03

0109003.04

Збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на политих зрошуваних землях

річна

по Україні, АР Крим, областях, за організаційно-
правовими формами господарювання

07.04

30.03

0109003.05

Збір урожаю сільськогосподарських культур на осушених землях

річна

по Україні, АР Крим, областях, за організаційно-
правовими формами господарювання

07.04

30.03

0109003.06

Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай звітного року

річна

по Україні, АР Крим, областях, за організаційно-
правовими формами господарювання

12.07

12.07

- формування бази даних

річна

по АР Крим, областях, за підприємствами

29.07

27.07

0109003.07

Посівні площі озимих культур під урожай наступного року

річна

по Україні, АР Крим, областях, за організаційно-
правовими формами господарювання

16.12

17.12


0109004


Внесення добрив та проведення інших агротехнічних робіт під урожай сільськогосподарських культур

Мета:

Отримання даних щодо кількості внесених мінеральних та органічних добрив під сільськогосподарські культури, розмірів удобрених площ; площ, на яких проводилось вапнування і гіпсування ґрунтів, вносилися засоби захисту рослин

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 9-б-сг (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0109004.01

Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів

річна

по Україні, АР Крим, областях, за організаційно-
правовими формами господарювання

17.03

19.03


0109005


Розміри посівних площ сільськогосподарських культур у домашніх господарствах

Мета:

Отримання даних щодо посівних площ сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 4-сільрада (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0109005.01

Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай звітного року

річна

по АР Крим, областях

12.07

12.07


0109006


Стан тваринництва

Мета:

Отримання даних щодо чисельності та руху поголів'я худоби та птиці, виробництва продукції тваринництва, продуктивності худоби та птиці, балансу кормів

Вид

комбіноване; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 24 (річна) (Бланк форми N 97), 24-сг (місячна) (Наказ N 97)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0109006.01

Стан тваринництва

місячна

по Україні, АР Крим, областях

на 7 день

на 7 день

 

- за січень - грудень

раз на рік

по Україні, АР Крим, областях

12.01

13.01

0109006.02

Стан тваринництва

річна

по Україні, АР Крим, областях, за організаційно-
правовими формами господарювання

22.02

24.02

- формування бази даних

річна

по АР Крим, областях, за підприємствами

22.03

22.03


0109007


Переробка винограду на виноматеріали

Мета:

Отримання даних щодо обсягів переробки та цін закупівлі винограду, виробництва виноматеріалів, використання та залишків спирту

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-виноград (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0109007.01

Переробка винограду на виноматеріали

річна

по Україні, АР Крим, областях, м. Севастополю

14.01

16.01


0109008


Реалізація сільськогосподарської продукції

Мета

Отримання даних щодо обсягів та цін реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за різними напрямами

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 21-заг (річна), 21-заг (місячна) (Наказ N 97)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0109008.01

Реалізація сільськогосподарської продукції

річна, 
місячна

по Україні, АР Крим, областях, м. Києву

15.02,
на 10 день

15.02,
на 10 день


0109009


Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб у сільському господарстві

Мета

Відстеження рівня та розрахунок індексів цін на придбану сільськогосподарськими підприємствами продукцію та послуги для здійснення сільськогосподарського виробництва

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 50-сг (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0109009.01

Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб сільськогосподарськими підприємствами

річна

по Україні, АР Крим, областях, м. Києву

13.05

14.05


0109010


Наявність і надходження зернових та олійних культур на підприємства, що займалися їхнім зберіганням та переробкою

Мета

Отримання даних щодо обсягів наявності, надходження, переробки, цін закупівлі зернових та олійних культур підприємствами, що займалися їхнім зберіганням та переробкою

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 1-зерно (піврічна), 1-зерно (місячна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0109010.01

Наявність і надходження зернових та олійних культур

піврічна
місячна

по Україні, АР Крим, областях, м. Києву

02.02,
15.07
на 9 день

02.02,
16.07
на 9 день


0109011


Надходження цукрових буряків на переробні підприємства

Мета

Отримання даних щодо обсягів надходження цукрових буряків на переробні підприємства та цін їх закупівлі

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 4-заг (місячна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0109011.01

Надходження цукрових буряків на переробні підприємства

місячна

по Україні, областях

21.01
10.10
10.11
09.12

23.01
10.10
09.11
11.12


0109012


Надходження худоби та птиці на переробні підприємства

Мета

Отримання даних щодо обсягів надходження худоби та птиці на переробні підприємства, цін закупівлі та середньої ваги закупленої худоби

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 11-заг (квартальна) (Наказ N 97)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0109012.01

Надходження худоби та птиці на переробні підприємства

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, м. Києву

28.01
13.04
13.07
13.10

27.01
13.04
13.07
12.10


0109013


Надходження молока на переробні підприємства

Мета

Отримання даних щодо обсягів надходження молока на переробні підприємства, цін та якості закупленого молока

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 13-заг (квартальна) (Наказ N 97)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0109013.01

Надходження молока на переробні підприємства

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, м. Києву

28.01
13.04
13.07
13.10

27.01
13.04
13.07
12.10


0109014


Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

Мета

Визначення ефективності сільськогосподарського виробництва в сільськогосподарських підприємствах: собівартості, рівня рентабельності основних видів сільгосппродукції, структури витрат на виробництво, чисельності працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 50-сг (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0109014.01

Підсумки сільськогосподарської діяльності сільськогосподарських підприємств (попередні дані)

річна

по Україні, АР Крим, областях, м. Києву

24.03

23.03

0109014.02

Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств:

 

по Україні, АР Крим, областях, м. Києву, за організаційно-
правовими формами господарювання, видами продукції, у т. ч. об'єктами державного цінового регулювання та об'єктами бюджетної тваринницької дотації

 

 

- зведені підсумки

річна

10.06

11.06

- формування бази даних

річна

по АР Крим, областях, м. Києву, за підприємствами

30.06

29.06


0109015


Баланс сільськогосподарської продукції

Мета

Отримання даних про рух основних видів сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах для забезпечення розрахунку натурально-вартісних балансів

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 16-сг (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0109015.01

Баланс продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах

річна

по Україні, АР Крим, областях, м. Києву

19.04

19.04


0109016


Наявність сільськогосподарської техніки

Мета

Отримання даних щодо кількості та руху сільськогосподарських машин, тракторів, наявності енергетичних потужностей

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 10-мех (річна) (Наказ N 97)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0109016.01

Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах

річна

по Україні, АР Крим, областях, м. Севастополю

13.05

14.05


0109017


Господарська діяльність фермерського господарства

Мета

Отримання даних щодо основних результатів діяльності фермерського господарства, а також інформації про працівників, площі землі у користуванні, обсяги капітальних інвестицій, вартості основних засобів, обсяги державної підтримки фермерських господарств

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 2-ферм (річна) (Наказ N 97)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0109017.01

Основні показники господарської діяльності фермерських господарств

раз на рік

по Україні, АР Крим, областях, господарствах

17.06

18.06


0109018


Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства

Мета

Отримання даних щодо розвитку сільських, селищних, міських рад, у т. ч. особистих селянських господарств

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 6-сільрада (річна) (Наказ N 97)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0109018.01

Окремі показники сільськогосподарської діяльності особистих селянських господарств

річна

по Україні, АР Крим, областях

14.03

14.03


0109019


Сільськогосподарська діяльність населення в сільській місцевості

Мета

Отримання основних характеристик потенціалу домогосподарств у галузі сільського господарства, даних про їхню поточну сільськогосподарську діяльність (виробництво, реалізацію сільськогосподарської продукції) та залишки продуктів у них

Вид

несуцільне вибіркове; поточне

Організаційна форма

спеціально організоване статистичне спостереження - спеціальне обстеження

Спосіб

опитування (експедиційний спосіб)

Форми державного статистичного спостереження: 01-СГН (один раз на рік), 02-СГН (місячна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0109019.01

Основні показники сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості

місячна

по Україні, АР Крим, областях

на 45 день

на 45 день

0109019.02

Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості

раз на рік

по Україні, АР Крим, областях

18.10

18.10


10. Статистика рибного господарства

0110001


Рибогосподарська діяльність підприємств

Мета

Отримання даних щодо вилову риби та добування інших водних живих ресурсів, обсягів продукції (робіт, послуг) рибного господарства

Вид

комбіноване; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 1-риба (річна), 1-риба (місячна) (Наказ N 97)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0110001.01

Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

18.02

17.02

- формування бази даних

річна

по АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за підприємствами

11.03

12.03

0110001.02

Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 17 день

на 17 день


11. Статистика ринкових нефінансових послуг

0111001


Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг

Мета:

Отримання даних щодо ринкових відносин, ринкової кон'юнктури, конкуренції, обсягів і структури реалізації послуг та факторів, які їх визначають

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-послуги (місячна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0111001.01

Обсяг реалізованих послуг

місячна

по Україні, областях, АР Крим, мм. Києву, Севастополю, за видами економічної діяльності

на 22 день

на 22 день


0111002


Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг

Мета:

Отримання даних щодо результатів діяльності підприємств сфери ринкових нефінансових послуг, обсягів і структури реалізації послуг та факторів, які їх визначають

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-послуги (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0111002.01

Обсяг реалізованих послуг

річна

по Україні, областях, АР Крим, мм. Києву, Севастополю, за видами економічної діяльності

08.04

09.04


0111003


Рекламна діяльність

Мета:

Отримання даних щодо ринкових відносин, характеристики соціально-економічного потенціалу ринку рекламних послуг, характеристики виробників і споживачів реклами, обсягів реалізації та попиту на рекламні послуги, їхньої структури та факторів, які їх визначають

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-послуги (реклама) (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0111003.01

Рекламна діяльність

річна

по Україні, областях, АР Крим, мм. Києву, Севастополю, за видами рекламних послуг

06.05

07.05


0111004


Робота підприємств, які надають послуги з тимчасового проживання

Мета:

Отримання даних щодо діяльності підприємств, які надають послуги з тимчасового проживання всіх типів, вивчення впливу цієї сфери діяльності на розвиток туризму в Україні

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-готель (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0111004.01

Робота готелів

річна

по Україні, областях, АР Крим, мм. Києву, Севастополю, міських поселеннях, сільській місцевості

14.04

-


0111005


Обстеження роботи каналізації (окремої каналізаційної мережі)

Мета

Отримання даних щодо забезпечення каналізацією (окремою каналізаційною мережею) міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів України, наявності каналізаційних споруд, а також діяльності каналізаційних та водопровідно-каналізаційних підприємств

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-каналізація (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0111005.01

Робота каналізацій (окремих каналізаційних мереж)

річна

по Україні, областях, АР Крим, мм. Києву та Севастополю, міських поселеннях та сільській місцевості, місцевих радах

28.03

28.03


0111006


Зміни цін підприємств - виробників послуг

Мета

Отримання даних щодо номенклатури послуг, які надаються підприємством для інших підприємств та організацій, особливості ціноутворення та ціни на послуги, які є найвагомішими за обсягом на окремо взятому підприємстві

Вид

несуцільне вибіркове; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-ціни (послуги) (квартальна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0111006.01

Зміни цін підприємств виробників послуг

квартальна

по Україні, за видами послуг

на 40 день

на 40 день


12. Статистика транспорту

0112001


Діяльність підприємств залізничного транспорту

Мета

Отримання даних щодо обсягів відправлень вантажів за номенклатурою та пасажирів за видами сполучення та регіонами, обсягів перевезень вантажів за номенклатурою залізничним транспортом загального користування

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 6-зал (річна), 51-зал (місячна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0112001.01

Постанційне відправлення пасажирів за видами сполучення

річна

по Україні, залізницях, АР Крим, областях, за видами сполучення

18.03

15.03

0112001.02

Обсяги вантажних та пасажирських перевезень залізничним транспортом загального користування

місячна

по Україні, залізницях

на 7 день

на 7 день


0112002


Діяльність підприємств автомобільного транспорту

Мета

Отримання даних щодо обсягів вантажних і пасажирських перевезень, експлуатації автомобільного транспорту, витрат палива на експлуатацію автомобільного транспорту

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 2-тр (річна) (Наказ N 68)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0112002.01

Вантажні перевезення автомобільним транспортом - попередні дані

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

14.03

13.03

0112002.02

Робота автотранспорту

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

28.04

27.04


0112003


Діяльність фізичних осіб-підприємців автомобільного транспорту

Мета

Отримання даних для розрахунку обсягів пасажирських перевезень автомобільним транспортом, виконаних фізичними особами-підприємцями на маршруті, та обсягів вантажних перевезень автомобільним транспортом, виконаних фізичними особами-підприємцями на комерційній основі

Вид

несуцільне анкетне; періодичне

Організаційна форма

спеціально організоване статистичне спостереження - опитування

Спосіб

опитування (самореєстрація)

Форми державного статистичного спостереження: 51-пас (тижнева) (раз на півроку), 51-вант (раз на півроку)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0112003.01

Робота фізичних осіб - підприємців, які здійснюють пасажирські автоперевезення на маршруті

раз на півроку,
місячна

по Україні, АР Крим, областях, обласних центрах, мм. Києву та Севастополю, за видами сполучення

01.07
30.12,
на 9 день

02.07
28.12,
на 9 день

0112003.02

Вантажні автомобільні перевезення, що здійснюються фізичними особами - підприємцями на комерційній основі

раз на півроку,
місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами сполучення

03.06
02.12,
на 9 день

04.06
03.12,
на 9 день


0112004


Діяльність підприємств автомобільного транспорту

Мета

Отримання даних щодо обсягів перевезень вантажів за номенклатурою вантажів та пасажирів за видами сполучення автомобільним транспортом

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 31-авто (квартальна), 51-авто (місячна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0112004.01

Перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 45 день

на 45 день

0112004.02

Перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 9 день

на 9 день


0112006


Наявність морських і річкових суден, вантажних і пасажирських причалів-набережних

Мета

Отримання даних щодо кількості морських і річкових суден, вантажних і пасажирських причалів-набережних та їх технічного стану

Вид

суцільне; періодичне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 2-вод (один раз на три роки)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0112006.01

Наявність морських і річкових суден, вантажних та пасажирських причалів-набережних

один раз у три роки

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

-

16.03


0112007


Діяльність підприємств водного транспорту

Мета

Отримання даних щодо обсягів вантажних і пасажирських перевезень морським (річковим) транспортом за номенклатурою вантажів та видами сполучення

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 31-вод (квартальна), 51-вод (місячна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0112007.01

Перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами перевезень, видами економічної діяльності

на 41 день

на 41 день

0112007.02

Продукція морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами перевезень, видами економічної діяльності

на 9 день

на 9 день


0112008


Морські та річкові порти (причали)

Мета

Отримання даних щодо обсягів обробки вантажів - експортних, імпортних, транзитних та внутрішнього сполучення - у морських і річкових портах (причалах) за номенклатурою вантажів та країнами відправлення (призначення)

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 25-вод (місячна), додаток до ф. N 25-вод (піврічна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0112008.01

Робота морського (річкового) порту (причалу)

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 9 день

на 9 день

0112008.02

Обробка вантажів за номенклатурою у морських (річкових) портах (причалах)

піврічна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

18.03
16.09

19.03
17.09


0112009


Діяльність підприємств авіаційного транспорту

Мета

Отримання даних щодо вантажо- та пасажиропотоків в аеропортах та обсягів вантажних і пасажирських перевезень підприємствами авіаційного транспорту за видами сполучення

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 51-ЦА (місячна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0112009.01

Основні показники роботи авіаційного підприємства

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

на 10 день

на 10 день


0112010


Діяльність підприємств трубопровідного транспорту

Мета

Отримання даних щодо обсягів перекачки вантажів магістральними трубопроводами за видами вантажів (у т. ч. транзит, експорт, імпорт вантажів), протяжності магістральних трубопроводів

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 12-труб (місячна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0112010.01

Транспортування вантажів трубопроводами

місячна

по Україні

на 9 день

на 9 день


0112011


Діяльність підприємств міського електричного транспорту

Мета

Отримання даних щодо кількості перевезених пасажирів трамвайним і тролейбусним транспортом, метрополітенами за видами сполучення, міською електричкою, інфраструктури та наявного парку вагонів (машин) міського електротранспорту

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 2-етр (місячна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0112011.01

Робота міського електротранспорту

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, кожному місту

на 9 день

на 9 день


13. Статистика зв'язку та інформатики

0113001


Оператори зв'язку та провайдери з питань статистики пошти та зв'язку

Мета

Отримання даних щодо обсягів доходів від надання послуг пошти та зв'язку за видами пошти та зв'язку, щодо кількості наявних основних та відомчих телефонних апаратів, місцевих та універсальних таксофонів, телефонних апаратів (ліній) переговорних пунктів, абонентів мобільного зв'язку (за видами), кабельного телебачення, мережі "Інтернет" та радіотрансляційних точок, щодо обсягів продукції (послуг) пошти та зв'язку за видами продукції (послуг), щодо телефонізації об'єктів у сільській місцевості, потреби населення в домашніх телефонах, тривалості очікування населенням установки домашніх телефонів

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 43-зв'язок (річна), 11-зв'язок (квартальна), 13-зв'язок (квартальна), 12-зв'язок (місячна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0113001.01

Телефонізація об'єктів у сільській місцевості і потреба населення в домашніх телефонах мережі загального користування

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

23.02

10.02

0113001.02

Наявність засобів зв'язку

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

на 33 день

на 30 день

0113001.03

Продукція зв'язку

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

на 33 день

на 30 день

0113001.04

Доходи від послуг зв'язку

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

на 18 день

на 18 день


0113002


Використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронної торгівлі на підприємствах

Мета

Отримання даних щодо використання комп'ютерів та комп'ютерних мереж, доступу та використання Інтернет, автоматизованого обміну даними, електронну торгівлю через Інтернет

Вид

несуцільне основного масиву; одноразове

Організаційна форма

спеціально організоване статистичне спостереження - опитування

Спосіб

опитування (самореєстрація)

Форма державного статистичного спостереження: 1-ІКТ (одноразова)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0113002.01

Використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронна торгівля на підприємствах

одноразова

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за окремими видами економічної діяльності

15.12

-


14. Статистика науки та патентно-ліцензійної діяльності

0114001


Виконання наукових та науково-технічних робіт

Мета

Отримання даних щодо витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт з розподілом за видами робіт, видами витрат та про чисельність виконавців наукових та науково-технічних робіт за категоріями персоналу; результатів діяльності наукових організацій, винахідницької діяльності, міжнародного співробітництва

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 1-наука (квартальна), 3-наука (річна) (Наказ N 286)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0114001.01

Виконання наукових та науково-технічних робіт

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, за секторами науки, галузями наук, організаційно-
правовими формами господарювання, видами економічної та науково-технічної діяльності, секторами економічної діяльності

на 50 день

на 50 день

0114001.02

Виконання наукових та науково-технічних робіт

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, за секторами науки, галузями наук, організаційно-
правовими формами господарювання, видами економічної діяльності

25.04

25.04


0114002


Облік докторів наук, які працюють в економіці України

Мета

Отримання даних щодо кількості докторів наук, які працюють в економіці України, результатів їхньої діяльності, наукового напрямку, нагород, вчених звань, членства в академіях наук, посад, місця роботи

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: ДН (річна) (Наказ N 323, ДН), додаток N 1 до ф. N ДН (річна), додаток N 2 до ф. N ДН (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0114002.01

Облік докторів наук станом на 1 жовтня 2011 р.

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, докторах наук, за типами установ, галузями наук, спеціальностями

15.12

-


0114003


Облік кандидатів наук, які працюють в економіці країни

Мета

Отримання даних щодо кількості кандидатів наук, які працюють в економіці України, результатів їхньої діяльності, наукового напряму, нагород, вчених звань, членства в академіях наук, посад, місця роботи

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: КН (річна), додаток N 1 до ф. N КН (річна), додаток N 2 до ф. N КН (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0114003.01

Облік кандидатів наук станом на:

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, кандидатах наук, за типами установ, галузями наук, спеціальностями

 

 

- 1 жовтня 2010 р.

28.02

-

- 1 жовтня 2011 р.

-

27.02


0114004


Створення та використання передових виробничих технологій

Мета

Отримання даних щодо створення і використання передових виробничих технологій

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-технологія (річна) (Бланк форми N 286)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0114004.01

Створення та використання передових виробничих технологій

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, країнах світу, за видами економічної діяльності

21.04

24.04


15. Статистика інновацій

0115001


Інноваційна діяльність промислового підприємства

Мета

Отримання даних щодо кількості інноваційно-активних промислових підприємств, обсягів витрат та фінансування їхніх робіт та результатів їхньої діяльності протягом року

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-інновація (річна) (Наказ N 286)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0115001.01

Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за чисельністю працюючих, видами економічної діяльності, організаційно-
правовими формами господарювання

21.04

20.04


0115002


Інноваційна діяльність організації (підприємства) за період 2008 - 2010 рр.

Мета

Отримання даних щодо кількості інноваційно-активних організацій в економіці України, обсягів витрат та фінансування їхніх робіт та результатів їхньої діяльності протягом року

Вид

несуцільне вибіркове; періодичне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: ІНН


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0115002.01

Інноваційна діяльність організації (підприємства) за період 2008 - 2010 рр.

одноразова

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за чисельністю працюючих, видами економічної діяльності

03.10

-


16. Статистика внутрішньої торгівлі

0116001


Наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства

Мета

Отримання даних щодо стану та тенденцій розвитку об'єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства на державному та регіональному рівнях

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 7-торг (річна) (Бланк форми N 276)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0116001.01

Наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства на:

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, міських поселеннях та сільській місцевості, за організаційно-
правовими формами господарювання, спеціалізацією, видами економічної діяльності

 

 

- 1 січня 2011 р.

29.04

-

- 1 січня 2012 р.

-

30.04


0116002


Продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства

Мета

Отримання даних щодо стану та тенденцій розвитку роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, здійснення розрахунків обороту роздрібної торгівлі та обороту ресторанного господарства на державному та регіональному рівнях

Вид

комбіноване; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 1-торг (місячна), 3-торг (квартальна) (Бланк форми N 343)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0116002.01

Обсяг роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, міських поселеннях та сільській місцевості, за організаційно-
правовими формами господарювання, видами економічної діяльності

26.04

26.04

0116002.02

Обсяг товарообороту ресторанного господарства підприємств

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, міських поселеннях та сільській місцевості, за організаційно-
правовими формами господарювання, видами економічної діяльності

26.04

26.04

0116002.03

Продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства підприємств у натуральному і вартісному вимірах

річна,
квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

26.04,
на 70 день

26.04,
на 60 день

0116002.04

Обсяг роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за організаційно-
правовими формами господарювання, видами економічної діяльності

на 70 день

на 60 день

0116002.05

Обсяг товарообороту ресторанного господарства підприємств

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за організаційно-
правовими формами господарювання, видами економічної діяльності

на 70 день

на 60 день

0116002.06

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 14 день

на 14 день

0116002.07

Продаж і запаси товарів тривалого користування

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

26.04

-


0116003


Продаж світлих нафтопродуктів і газу

Мета

Отримання даних щодо стану та тенденцій розвитку роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами і газом через мережу АЗС і АГНКС на державному та регіональному рівнях

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-торг (нафтопродукти) (місячна) (Наказ N 276)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0116003.01

Продаж світлих нафтопродуктів і газу

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

на 19 день

на 19 день


0116004


Наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізація сільськогосподарської продукції на них

Мета

Отримання даних щодо кількості ринків, наявності і використання торгової мережі на ринках та реалізації сільськогосподарської продукції на них

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 12-торг (річна) (Наказ N 276)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0116004.01

Наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізація сільськогосподарської продукції на них

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за спеціалізацією

11.03

12.03


0116005


Обсяги продажу та ціни основних сільськогосподарських продуктів на міських ринках (за вибірковим колом міст)

Мета

Отримання даних щодо обсягів продажу та цін основних сільськогосподарських продуктів на міських ринках

Вид

несуцільне вибіркове; поточне

Організаційна форма

спеціально організоване статистичне спостереження - спеціальне обстеження

Спосіб

безпосередній облік; опитування (самореєстрація)

Форми державного статистичного спостереження: А (місячна) (Наказ N 343), 2 (місячна) (Наказ N 343)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0116005.01

Продаж сільськогосподарських продуктів на міських ринках

місячна

за вибірковим колом міст та ринків

на 18 день

на 18 день

0116005.02

Ціни сільськогосподарських продуктів на міських ринках

місячна

за вибірковим колом міст та ринків

на 18 день

на 18 день


0116006


Проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

Мета

Отримання даних щодо проведення закупівель з метою державного нагляду та контролю за використанням державних коштів

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-торги (квартальна) (Бланк форми N 290)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0116006.01

Проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти

квартальна

по головних розпорядниках коштів державного та місцевих бюджетів

на 30 день

на 30 день


0116007


Виконання державного замовлення

Мета

Отримання даних щодо формування, розміщення і виконання на договірній (контрактній) основі замовлень держави на поставку (закупівлю) товарів, виконання робіт, надання послуг для задоволення пріоритетних державних потреб

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-держзамовлення (квартальна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0116007.01

Виконання державного замовлення

квартальна

по державних замовниках

на 20 день

на 20 день


0116008


Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

Мета

Отримання даних щодо діяльності підприємств, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля

Вид

комбіноване; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 1-опт (квартальна), 1-опт (річна) (Наказ N 222), 1-опт (місячна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0116008.01

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

річна,
квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за організаційно-правовими
 формами господарювання, видами економічної діяльності

22.04,
на 72 день

23.04,
на 62 день

0116008.02

Обсяг оптового товарообороту

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 12 день

на 12 день


17. Статистика товарних ринків

0117001


Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

Мета

Отримання даних щодо обсягів використання та залишків енергетичних матеріалів і продуктів переробки нафти

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 2011 р. - 4-мтп (піврічна), 4-мтп (св) (піврічна), 4-мтп (місячна); 2012 р. -4-мтп (річна) (Наказ N 222), 4-мтп (св) (річна) (Наказ N 222), 4-мтп (місячна) (Бланк форми N 222)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0117001.01

Залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

річна, 
піврічна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за організаційно-правовими
формами господарювання, видами економічної діяльності

08.04,
09.09

09.04
-

0117001.02

Залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

на 12 день

на 12 день


0117002


Результати використання палива, теплоенергії та електроенергії

Мета

Отримання даних щодо результатів використання палива, теплоенергії та електроенергії підприємствами та організаціями, щодо фактичних питомих витрат палива та енергії на виробництво одиниці продукції, щодо утворення і використання теплових і горючих вторинних енергоресурсів

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 2011 р. - 11-ер (піврічна), 11-мтп (паливо) (річна), 11-мтп (вер) (річна), 11-мтп (піврічна); 2012 р. -11-ер (річна) (Бланк форми N 222), 11-мтп (паливо) (річна) (Наказ N 222), 11-мтп (вер) (річна), 11-мтп (річна) (Наказ N 222)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0117002.01

Результати використання палива, теплоенергії та електроенергії

річна, 
піврічна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за організаційно-
правовими формами господарювання, видами економічної діяльності

12.04,
23.09

12.04
-

0117002.02

Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за організаційно-
правовими формами господарювання, видами економічної діяльності

12.04

12.04

0117002.03

Утворення та використання вторинних енергетичних ресурсів

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за організаційно-
правовими формами господарювання, видами економічної діяльності

12.04

12.04


0117003


Діяльність біржі

Мета

Отримання даних щодо діяльності бірж

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-біржа (квартальна) (Бланк форми N 222)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0117003.01

Діяльність бірж

річна, 
квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за окремими біржами, спеціалізацією

23.03,
на 65 день

23.03,
на 65 день


18. Статистика зовнішньої торгівлі товарами

0118001


Експорт-імпорт товарів

Мета

Отримання даних щодо зовнішньої торгівлі товарами для потреб складання зовнішньоторговельного і платіжного балансів України, оцінки розвитку економічних взаємовідносин України з іншими країнами світу

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 5-ЗЕЗ (місячна), 14-ЗЕЗ (квартальна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0118001.01

Придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажів

річна, 
квартальна

по Україні, країнах світу, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами валют

02.02,
на 30 день

02.02,
на 30 день

0118001.02

Експорт-імпорт товарів, що не проходять митного декларування

річна, 
місячна

по Україні, країнах світу, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами валют, характером угод

02.02,
на 27 день

02.02,
на 27 день

0118001.03

Формування бази даних експорту-імпорту нафти, газу, електроенергії

місячна

по Україні, країнах світу, за видами валют та характером угод

на 25 день

на 25 день

0118001.04

Експорт-імпорт товарів

місячна

по Україні, країнах світу, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, товарах, за видами валют, транспорту, по угрупованнях країн

на 38 день

на 38 день


19. Статистика зовнішньої торгівлі послугами

0119001


Зовнішня торгівля послугами

Мета

Отримання даних щодо зовнішньої торгівлі послугами для потреб складання зовнішньоторговельного і платіжного балансів України, оцінки розвитку економічних взаємовідносин України з іншими країнами світу

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 9-ЗЕЗ (квартальна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0119001.01

Експорт (імпорт) послуг

річна,
квартальна

по Україні, країнах світу, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами послуг, валют, видами економічної діяльності

09.02,
на 39 день

09.02,
на 39 день


20. Статистика споживчих цін

0120001


Зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)

Мета

Отримання даних щодо зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) для розрахунків індексів споживчих, роздрібних цін (тарифів), базового індексу споживчих цін

Вид

несуцільне вибіркове; поточне

Організаційна форма

спеціально організоване статистичне спостереження - спеціальне обстеження

Спосіб

безпосередній облік

Форми державного статистичного спостереження: 1-ТІ (місячна) (Наказ N 152), 1-ПІ (місячна) (Наказ N 152)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0120001.01

Індекси роздрібних цін на товари у торговій мережі (крім міських ринків)

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 10 день

на 10 день

0120001.02

Індекси роздрібних цін (тарифів) на послуги

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 10 день

на 10 день

0120001.03

Індекси споживчих цін (індекси інфляції)

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 6 день

на 6 день

0120001.04

Базовий індекс споживчих цін

місячна

по Україні

на 7 день

на 7 день


21. Статистика цін виробників

0121001


Зміни цін виробників промислової продукції

Мета

Отримання даних щодо зміни цін виробників промислової продукції для розрахунку індексів цін по промисловості

Вид

несуцільне вибіркове; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-ціни (пром) (місячна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0121001.01

Індекси цін виробників промислової продукції

місячна

по Україні, за видами економічної діяльності, товарами-представниками

на 6 день

на 6 день


0121002


Зміни цін на будівельно-монтажні роботи

Мета

Отримання даних щодо зміни цін придбання матеріальних ресурсів у будівництві для розрахунку індексів цін на будівельно-монтажні роботи

Вид

несуцільне вибіркове; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-ціни (буд) (місячна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0121002.01

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи

місячна

по Україні, за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд

на 32 день

на 32 день


0121003


Зміни тарифів на послуги пошти та зв'язку для підприємств, установ, організацій

Мета

Отримання даних щодо зміни тарифів на послуги пошти та зв'язку для підприємств, установ, організацій для розрахунку індексів тарифів

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 1-тариф (зв'язок) (місячна), 1-тариф (мобіл) (місячна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0121003.01

Індекси тарифів на послуги пошти та зв'язку для підприємств, установ, організацій

місячна

по Україні, послугах-представниках, за видами зв'язку

на 5 день

на 5 день


0121004


Зміни тарифів на транспортування вантажів трубопроводами

Мета

Отримання даних щодо зміни тарифів на транспортування вантажів трубопроводами для розрахунку індексів тарифів

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 1-тариф (труб) (квартальна),1-доходи (труб) (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0121004.01

Індекси тарифів на транспортування вантажів трубопроводами

квартальна

по Україні, послугах-представниках, за видами сполучення

I, II, III квартали - на 40 день,
IV квартал - на 65 день

I, II, III квартали - на 40 день,
IV квартал - на 65 день


0121005


Зміни тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом

Мета

Отримання даних щодо зміни тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом для розрахунку індексів тарифів

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 1-тариф (зал) (квартальна), 1-доходи (зал) (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0121005.01

Індекси тарифів на вантажні перевезення залізничним транспортом

квартальна

по Україні, послугах-представниках, за видами сполучення

на 10 день

на 10 день


22. Статистика фінансів підприємств

0122001


Взаєморозрахунки підприємств України з нерезидентами

Мета

Інформаційне забезпечення складання платіжного балансу України

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-Б (річна, квартальна) (Наказ N 209)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0122001.01

Взаєморозрахунки великих та середніх підприємств України з нерезидентами

річна
квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

16.02,
на 45 день

16.02,
на 45 день

річна
квартальна

інституційними секторами економіки

24.02,
на 55 день

24.02,
на 55 день


0122002


Фінансові результати діяльності підприємств

Мета

Отримання даних щодо фінансових результатів діяльності підприємств

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-Б (річна, місячна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0122002.01

Фінансові результати діяльності підприємств

річна,
за I, II місяці кварталу

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

16.02,
на 45 день

16.02
-


0122003


Рух цінних паперів акціонерних товариств

Мета

Інформаційне забезпечення складання фінансового рахунку

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 2-Б (річна, квартальна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0122003.01

Випуск, розміщення та обіг цінних паперів у звітному періоді

річна,
квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

13.04,
на 80 день

13.04,
на 80 день

річна

за видами економічної діяльності, інституційними секторами економіки

03.104

03.104


0122004


Активи, зобов'язання та фінансові результати підприємств

Мета

Отримання інформації щодо фінансового стану підприємств, актуалізація ознаки активності підприємств в СРП

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

фінансова звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: форми фінансової звітності 1, 1-м, 2, 2-м (річна, квартальна); 1-мс, 2-мс, 4, 5 (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0122004.01

Необоротні та оборотні активи підприємств по:

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності, організаційно-
правовими формами господарювання

 

 

- усій сукупності звітних одиниць

14.063
14.104

29.053
15.104

інституційними секторами економіки

08.083
18.104

25.073
18.104

- малих підприємствах за законодавчими критеріями

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності, організаційно-
правовими формами господарювання

15.063
17.104

30.053
17.104

0122004.02

Власний капітал та зобов'язання підприємств по:

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності, організаційно-
правовими формами господарювання

 

 

- усій сукупності звітних одиниць

14.063
14.104

29.053
15.104

інституційними секторами економіки

08.083
18.104

25.073
18.104

- малих підприємствах за законодавчими критеріями

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності, організаційно-
правовими формами господарювання

15.063
17.104

30.053
17.104

0122004.03

Фінансові результати підприємств по:

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності, організаційно-
правовими формами господарювання

 

 

- усій сукупності звітних одиниць

14.063
14.104

29.053
15.104

інституційними секторами економіки

08.083
18.104

25.073
18.104

- малих підприємствах за законодавчими критеріями

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності, організаційно-
правовими формами господарювання

15.063
17.104

30.053
17.104

0122004.04

Окремі показники руху активів, доходів, витрат та розподілу чистого прибутку підприємств

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

14.073
14.104

05.073
15.104

інституційними секторами економіки

08.083
18.104

25.073
18.104

0122004.05

Необоротні та оборотні активи великих та середніх підприємств

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності, організаційно-
правовими формами господарювання, інституційними секторами економіки

на 75 день

на 75 день

0122004.06

Власний капітал та зобов'язання великих та середніх підприємств

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності, організаційно-
правовими формами господарювання, інституційними секторами економіки

на 75 день

на 75 день

0122004.07

Фінансові результати великих та середніх підприємств

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності, організаційно-
правовими формами господарювання, інституційними секторами економіки

на 75 день

на 55 день

0122004.08

Моніторинг подання фінансової звітності

 

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

 

 

- по підприємствах, які не включені до поля спостереження зі структурної статистики

річна

 

08.07

09.07

- по підприємствах, які не включені до поля спостереження зі структурної статистики (крім тих, які відповідно до законодавства подають фінансову звітність тільки за рік)

піврічна

20.10

19.103 - Тут і далі без урахування зміни підприємствами основного виду діяльності у 2010 та 2011 роках відповідно.

4 - Тут і далі з урахуванням зміни підприємствами основного виду діяльності у 2010 та 2011 роках відповідно.

23. Структурні обстеження підприємств

0123001


Структурні зміни в економіці України та її регіонів

Мета

Отримання інформації про економічний стан, господарську діяльність підприємств

Вид

комбіноване; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 1-підприємництво (річна), 1-підприємництво (коротка, річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0123001.01

Кількість працівників та оплата праці по:

 

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності, організаційно-
правовими формами господарювання, інституційними секторами економіки

 

 

- усій сукупності звітних одиниць

річна

14.063
14.104

05.063
15.104

- малих підприємствах за законодавчими критеріями

річна

15.063
17.104

31.053
17.104

0123001.02

Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) по:

 

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності, організаційно-
правовими формами господарювання, інституційними секторами економіки

 

 

- усій сукупності звітних одиниць

річна

14.063
14.104

05.063
15.104

- малих підприємствах за законодавчими критеріями

річна

15.063
17.104

31.053
17.104

0123001.04

Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) по:

 

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

 

 

- усій сукупності звітних одиниць

річна

 

29.063
14.104

15.063
15.104

- малих підприємствах за законодавчими критеріями

річна

 

30.063
17.104

15.063
17.104

0123001.06

Валові капітальні інвестиції по:

 

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

 

 

- усій сукупності звітних одиниць

річна

 

14.104

15.104

- малих підприємствах за законодавчими критеріями

річна

 

17.104

17.104

0123001.08

Витрати на інформатизацію по:

 

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

 

 

- усій сукупності звітних одиниць

річна

 

14.104

15.104

- малих підприємствах за законодавчими критеріями

річна

 

17.104

17.104

0123001.09

Статистична інформація по суб'єктах малого підприємництва з урахуванням адміністративних даних про діяльність фізичних осіб - підприємців та статистичних даних про діяльність малих підприємств

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

20.104

19.104


0123002


Внутрішньорічне спостереження за діяльністю підприємств

Мета

Отримання інформації про економічний стан підприємств

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-підприємництво (квартальна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0123002.01

Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг), операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг)

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності, організаційно-
правовими формами господарювання

на 81 день
на 75 день

-


0123003


Споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг)

Мета

Отримання інформації щодо споживання підприємствами продуктів та послуг у процесі виробництва продукції (робіт, послуг)

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-споживання (річна) (Наказ N 211)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0123003.01

Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

22.073
07.094

23.073
07.094


24. Статистика екології

0124001


Охорона атмосферного повітря

Мета

Отримання даних щодо надходження забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу від стаціонарних джерел забруднення

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 2-ТП (повітря) (річна), 2-ТП (повітря) (квартальна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0124001.01

Охорона атмосферного повітря

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, населених пунктах, міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, за видами економічної діяльності, організаційно-
правовими формами господарювання, речовинами

на 60 день

на 60 день

- попередні дані

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, населених пунктах, міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, за видами економічної діяльності, організаційно-
правовими формами господарювання, технологічними процесами, речовинами

17.03

19.03

- остаточні дані

річна

27.04

27.04


0124002


Поводження з відходами

Мета

Отримання даних щодо поводження з відходами

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-відходи (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0124002.01

Поводження з відходами

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, за видами економічної діяльності, організаційно-
правовими формами господарювання, класами небезпеки, речовинами, матеріалами, операціями поводження

20.05

21.05


0124003


Витрати на охорону навколишнього природного середовища, екологічні платежі

Мета

Отримання даних щодо витрат на охорону навколишнього природного середовища, екологічних платежів за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин, скиди забруднених зворотних вод, розміщення відходів у навколишньому середовищі, науково-дослідні роботи, екологічні послуги

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-екологічні витрати (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0124003.01

Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, за організаційно-
правовими формами господарювання, видами економічної діяльності, напрямами природоохоронних витрат

06.05

07.05


25. Статистика лісового, мисливського господарства та природно-заповідного фонду

0125001


Заповідники та національні природні парки

Мета

Отримання даних щодо діяльності заповідників та національних природних парків України

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-заповідник (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0125001.01

Заповідники та національні природні парки

річна

по Україні, АР Крим, областях, міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, угрупованнях Зеленої книги, за видами рослин та тварин Червоної книги, заповідниках та національних природних парках

18.02

20.02


0125002


Ведення мисливського господарства

Мета

Отримання даних щодо ведення мисливського господарства

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 2-тп (мисливство) (річна) (Наказ N 96)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0125002.01

Ведення мисливського господарства

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади

29.03

29.03


0125003


Ведення лісогосподарської діяльності

Мета

Отримання даних щодо ведення лісогосподарської діяльності

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 3-лг (річна) (Наказ N 96), 3-лг (квартальна) (Наказ N 96)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0125003.01

Лісогосподарська діяльність

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, за видами економічної діяльності, організаційно-
правовими формами господарювання

29.03

29.03

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, за видами економічної діяльності

на 50 день

на 50 день


26. Статистика нерухомості

0126001


Наявність та рух житлового фонду і його експлуатація

Мета

Отримання даних щодо наявності, руху та характеристик житлового фонду, а також про доходи і витрати з його експлуатації

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-житлофонд (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0126001.01

Житловий фонд

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, міських поселеннях та сільській місцевості, за формами власності

08.06

08.06


0126002


Квартирна черга та надання житлових приміщень

Мета

Отримання даних щодо квартирної черги та надання житлових приміщень

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 4-житлофонд (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0126002.01

Квартирна черга та надання житлових приміщень

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, обласних центрах, державному фонду, ЖБК, міських поселеннях та сільській місцевості, органах місцевого самоврядування, підприємствах, за категоріями громадян, які перебувають у черзі

10.05

11.05


0126003


Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю

Мета

Отримання даних щодо основних економічних показників підприємств та кількості і типів укладених угод з нерухомістю

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-послуги (нерухомість) (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0126003.01

Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

21.04

20.04


0126004


Надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг та на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Мета

Отримання даних щодо надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги та на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 1-субсидії (ЖКГ) (місячна), 1-субсидії (паливо) (місячна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0126004.01

Надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 21 день

на 21 день

0126004.02

Надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 21 день

на 21 день


0126005


Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

Мета

Отримання даних щодо оплати населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0126005.01

Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 30 день

на 30 день


27. Правова та політична статистика

0127001


Додержання вимог адміністративного законодавства в Україні

Мета

Отримання даних щодо результатів розгляду справ про адміністративні правопорушення та кількості осіб, які були притягнуті до адміністративної відповідальності

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-АП (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0127001.01

Розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, органах, що уповноважені розглядати справи про адміністративні порушення

04.04

04.04


0127002


Громадська активність в Україні

Мета

Отримання даних щодо кількості зареєстрованих (діючих) в Україні політичних партій та громадських організацій

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-ПГО (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0127002.01

Політичні партії та громадські організації

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

09.03

09.03


0127003


Діяльність громадських організацій в Україні

Мета

Отримання даних щодо результатів діяльності громадських організацій на території України

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-громадська організація (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0127003.01

Діяльність громадської організації

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

30.05

30.05


28. Статистика освіти

0128001


Мережа та діяльність дошкільних навчальних закладів

Мета

Отримання даних щодо мережі та діяльності дошкільних навчальних закладів

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 85-к (річна) (Наказ N 282)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0128001.01

Дошкільні навчальні заклади

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, міністерствах

31.03

30.03


0128002


Охоплення навчанням дітей шкільного віку

Мета

Отримання даних щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 77-РВК (один раз на рік) (Наказ N 317, 77-РВК)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0128002.01

Охоплення навчанням дітей шкільного віку

раз на рік

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, міській та сільській місцевості, місцевих радах, обласних центрах

13.12

13.12


0128003


Мережа та діяльність вищих навчальних закладів

Мета

Отримання даних щодо мережі та діяльності вищих навчальних закладів

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 2-3 нк (один раз на рік) (Наказ N 2-3нк, 276)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0128003.01

Мережа та діяльність вищих навчальних закладів

раз на рік

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, за галузевими групами, видами навчання

20.01.2012

21.01.2013


0128004


Робота аспірантури та докторантури

Мета

Отримання даних щодо роботи аспірантури та докторантури

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-НК (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0128004.01

Робота аспірантури та докторантури

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, міністерствах, за галузями наук, спеціальностями

15.03

15.03


29. Статистика охорони здоров'я

0129001


Травматизм на виробництві

Мета

Отримання даних щодо кількості нещасних випадків на виробництві та потерпілих від нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, за основними видами подій, що призвели до нещасних випадків, та причинами нещасних випадків, окремих матеріальних наслідків нещасних випадків на виробництві

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 7-тнв (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0129001.01

Травматизм на виробництві

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

04.05

04.05


0129002


Санаторно-курортні та оздоровчі заклади

Мета

Отримання даних щодо мережі санаторно-курортних і оздоровчих закладів, їх ліжкового фонду, чисельності оздоровлених осіб (у тому числі дітей)

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-курорт (один раз на рік)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0129002.01

Мережа та діяльність санаторно-курортних (оздоровчих) закладів

раз на рік

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

30.11

-


0129003


Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку

Мета

Отримання даних щодо мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, чисельності оздоровлених у них дітей

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-ОТ (один раз на рік)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0129003.01

Мережа та діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку влітку

раз на рік

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

28.10

29.10


0129004


Колективні засоби роміщування

Мета

Отримання статистичної інформації щодо колективних засобів розміщування, осіб, що були розміщені та номерний фонд

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-КЗР (річна) (Наказ N 345)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0129004.01

Мережа та діяльність колективних засобів розміщування

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

-

16.04


0129005


Туристична діяльність

Мета

Отримання статистичної інформації щодо мережі та діяльності суб'єктів туристичної діяльності

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-туризм (річна) (Бланк форми N 346)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0129005.01

Мережа та діяльність суб'єктів туристичної діяльності

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

-

16.04


30. Статистика соціального захисту

0130001


Стан соціальних виплат із стипендій, грошового утримання та виплат на харчування студентів, курсантів та учнів

Мета

Отримання даних щодо заборгованості із стипендій, грошового утримання та виплат на харчування студентів, курсантів та учнів

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 2-заборгованість (стипендії) (місячна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0130001.01

Заборгованість із стипендій, грошового утримання та виплат на харчування студентів, курсантів та учнів на 1 число кожного місяця

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, міністерствах та відомствах

на 15 день

-


31. Статистика культури

0131001


Діяльність музеїв

Мета

Отримання даних щодо діяльності музеїв, площі музейної території, обсягу науково-дослідної, експозиційної та культурно-освітньої роботи

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 8-нк (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0131001.01

Мережа та діяльність музеїв

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

09.06

08.06


0131002


Діяльність театрів

Мета

Отримання даних щодо діяльності театрів

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 9-нк (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0131002.01

Мережа та діяльність театрів

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

09.06

08.06


0131003


Діяльність концертних організацій, професійних творчих колективів

Мета

Отримання даних щодо діяльності концертних організацій, професійних творчих колективів

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 12-нк (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0131003.01

Мережа та діяльність концертних організацій

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

09.06

08.06


0131004


Виставкова діяльність

Мета

Отримання даних для моніторингу виставкової діяльності в Україні та за її межами

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-виставки (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0131004.01

Виставкова діяльність

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

23.03

23.03


32. Статистика зайнятості населення

0132001


Економічна активність населення

Мета

Отримання даних щодо складу та структури робочої сили, вимірювання обсягів зайнятості та напрямів діяльності населення, а також визначення реального рівня безробіття

Вид

несуцільне вибіркове; поточне

Організаційна форма

спеціально організоване статистичне спостереження - спеціальне обстеження

Спосіб

опитування (експедиційний спосіб)

Форми державного статистичного спостереження: 1-ЕАН (місячна), 2-ЕАН (місячна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0132001.01

Оцінка показників зайнятості та безробіття населення віком 15 - 70 років

місячна

в цілому по Україні, міській та сільській місцевостях, за статтю

на 80 день

на 80 день

0132001.02

Оцінка основних показників економічної активності населення віком 15 - 70 років:

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, міській та сільській місцевостях, за статтю, окремими віковими групами

 

 

- 2010 р.

21.03

-

- 2011 р.

-

21.03

- I квартал 2011 р.

20.06

-

- I квартал 2012 р.

-

20.06

- I півріччя 2011 р.

20.09

-

- I півріччя 2012 р.

-

20.09

- 9 місяців 2011 р.

20.12

-

- 9 місяців 2012 р.

-

20.12

0132001.03

Склад та характеристики економічно активного населення в середньому за рік

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, міській та сільській місцевостях, за статтю, віковими групами, статусами зайнятості

30.06

29.06

0132001.04

Оцінка показників зайнятості населення у неформальному секторі економіки України, обсяги та характеристики за сферами прикладання праці за:

квартальна

по Україні, міській та сільській місцевостях, за статтю, окремими віковими групами, видами економічної діяльності, статусами зайнятості

 

 

- 2010 р.

29.03

-

- 2011 р.

-

29.03

- I квартал 2011 р.

29.06

-

- I квартал 2012 р.

-

29.06

- I півріччя 2011 р.

29.09

-

- I півріччя 2012 р.

-

28.09

- 9 місяців 2011 р.

29.12

-

- 9 місяців 2012 р.

-

28.12


33. Статистика чисельності, заробітної плати та робочого часу найманих працівників

0133001


Обстеження підприємств із питань статистики праці

Мета

Отримання даних щодо кількості найманих працівників підприємств, руху кадрів, відпрацьованого часу, фонду оплати праці та його структури, розподілу працівників за розмірами заробітної плати, укладання колективних договорів та витрат на утримання робочої сили й інших виплат, що не входять до складу фонду оплати праці

Вид

несуцільне вибіркове; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: 1-ПВ (місячна) (Наказ N 163, N 1-ПВ), 1-ПВ (квартальна) (Наказ N 163, N 1-ПВ)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0133001.01

Кількість працівників та фонд оплати їх праці

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

на 26 день

на 26 день

0133001.02

Робочий час працівників та його оплата

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

на 26 день

на 26 день

0133001.03

Розрахунок індексу реальної заробітної плати

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 26 день

на 26 день

0133001.04

Прийом та звільнення працівників

річна,
квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

на 42 день

на 42 день

0133001.05

Фонд робочого часу, його структура та використання

річна,
квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

на 42 день

на 42 день

0133001.06

Кількість працівників та структура фонду оплати їхньої праці (на кумулятивній та на дискретній основі)

річна,
квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності, організаційно-
правовими формами господарювання

на 42 день

на 42 день

0133001.07

Розподіл працівників за розмірами заробітної плати (за останній місяць кварталу)

річна,
квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

23.02,
на 42 день

на 42 день
-

0133001.08

Кількість працівників та фонд оплати їхньої праці за статтю

річна,
квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

на 42 день

на 42 день

0133001.09

Кількість та фонд оплати працюючих за сумісництвом та договорами цивільно-правового характеру

річна,
квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

на 42 день

на 42 день

0133001.10

Інформація про укладання колективних договорів

2 рази на рік

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

23.02,
05.05

23.02,
04.05

0133001.11

Співставлення показників державних статистичних спостережень з питань оплати праці та адміністративних даних Пенсійного фонду

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 55 день

на 55 день

0133001.12

Обмін інформацією з територіальними відділеннями Пенсійного фонду для здійснення контролю якості статистичних показників з питань оплати праці

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 70 день

на 70 день


0133002


Витрати підприємств на утримання робочої сили

Мета

Отримання даних щодо обсягів та складових витрат підприємств на утримання працівників

Вид

несуцільне вибіркове; періодичне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-РС (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0133002.01

Обстеження витрат підприємств на утримання робочої сили

один раз на 4 роки

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності, групами підприємств за кількістю працівників

03.10

-


0133003


Кількісний та якісний склад державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

Мета

Отримання даних щодо кількісного та якісного складу державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, його змін, руху кадрів, підготовки та підвищення кваліфікації цих категорій працівників

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 9-ДС (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0133003.01

Кількісний та якісний склад державних службовців

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади

22.02

22.02

0133003.02

Кількісний та якісний склад посадових осіб місцевого самоврядування

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

22.02

22.02


0133004


Кількісний та якісний склад працівників та професійна підготовка кадрів на виробництві

Мета

Отримання даних щодо кількості працівників, їхнього якісного складу, підготовки, а також підвищення кваліфікації

Вид

несуцільне вибіркове; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 6-ПВ (річна) (Наказ N 163, 6-ПВ)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0133004.01

Кількість працівників та їхній якісний склад

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

13.04

13.04

0133004.02

Професійне навчання найманих працівників

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

13.04

13.04


0133005


Умови праці на підприємствах

Мета

Отримання статистичної інформації про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці

Вид

несуцільне основного масиву; періодичне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-ПВ (умови праці) (Наказ N 1-ПВ, 163)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0133005.01

Стан умов праці

один раз на 2 роки

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

-

23.04

0133005.02

Пільги та компенсації працівникам за роботу зі шкідливими умовами праці

один раз на 2 роки

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

-

23.04


0133006


Стан виплати заробітної плати

Мета

Отримання даних щодо суми заборгованості по заробітній платі та виплатах із соціального страхування, а також кількості працівників, яким своєчасно не виплачена заробітна плата

Вид

несуцільне основного масиву; поточне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

Форма державного статистичного спостереження: 1-ПВ (місячна) (Наказ N 163, N 1-ПВ)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0133006.01

Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності, організаційно-
правовими формами господарювання

на 25 день

на 25 день

0133006.02

Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам установ, організацій, що фінансуються з бюджету

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 25 день

на 25 день

0133006.03

Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам суб'єктами господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання їх банкрутами

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

на 25 день

на 25 день

0133006.04

Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам економічно неактивних підприємств

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

на 25 день

на 25 день


0133007


Рівень заробітної плати працівників за статтю, віком, освітою та професійними групами

Мета

Отримання даних щодо рівня заробітної плати працівників за статтю, віком, освітою та професійними групами працівників

Вид

несуцільне вибіркове; періодичне

Організаційна форма

статистична звітність

Спосіб

документальний облік

 


 

залучається 50 осіб тимчасового персоналу у квітні-травні та вересні

Форма державного статистичного спостереження: 7-ПВ (річна)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0133007.01

Кількість працівників, робочий час та фонд оплати за професіями

один раз на 4 роки

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності, групами підприємств за кількістю працівників

-

15.10

0133007.02

Заробітна плата за професіями та індивідуальними характеристиками працівників

один раз на 4 роки

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності, групами підприємств за кількістю працівників

-

15.10

0133007.03

Структура заробітної плати за професіями

один раз на 4 роки

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності, групами підприємств за кількістю працівників

-

15.10


34. Обстеження умов життя домогосподарств

0134001


Обстеження умов життя домогосподарств

Мета

Отримання даних щодо соціо-демографічних характеристик, умов життя, структури фактичних витрат, ресурсів та щодо інших різноманітних показників рівня життя домогосподарств 

Вид

несуцільне вибіркове; поточне

Організаційна форма

спеціально організоване статистичне спостереження - спеціальне обстеження

Спосіб

опитування (експедиційний спосіб); опитування (самореєстрація)

 

Форми державного статистичного спостереження: 1-УЖД (квартальна), 2-УЖД (один раз на рік), 3-УЖД (інша періодичність статистичного формуляра), 5-УЖД (квартальна), Анкета N 1 (квартальна), Анкета N 2 (один раз на два роки), Анкета N 3 (один раз на рік)


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0134001.01

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств

річна

по Україні, за типами населених пунктів, типами домогосподарств (окремі показники - по АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю)

13.05

14.05

0134001.02

Характеристика умов життя домогосподарств (на дискретній основі) у:

квартальна

по Україні, за типами населених пунктів, типами домогосподарств (окремі показники - по АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, економічних районах)

 

 

- III кварталі 2010 р.

21.01

-

- III кварталі 2011 р.

-

20.01

- IV кварталі 2010 р.

13.05

-

- IV кварталі 2011 р.

-

14.05

- I кварталі 2011 р.

16.08

-

- I кварталі 2012 р.

-

16.08

- II кварталі 2011 р.

21.10

-

- II кварталі 2012 р.

-

22.10

0134001.03

Самооцінка населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги

раз на рік

по Україні, за типами населених пунктів, типами домогосподарств (окремі показники - по АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, економічних районах)

22.02

22.02

0134001.04

Доступ домогосподарств до окремих товарів та послуг у 2011 р.

1 раз у 2 роки

по Україні, за типами населених пунктів, типами домогосподарств (окремі показники - по АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, економічних районах)

-

27.02

Наявність у домогосподарствах товарів тривалого зберігання у 2010 р.

1 раз у 2 роки

по Україні, за типами населених пунктів, типами домогосподарств (окремі показники - по АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, економічних районах)

23.02

-

0134001.05

Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів

раз на рік

по Україні, за типами населених пунктів, типами домогосподарств (окремі показники - по АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, економічних районах)

15.06

15.06

0134001.06

Характеристика умов життя домогосподарств (на кумулятивній основі) за:

квартальна

по Україні, за типами населених пунктів, типами домогосподарств

 

 

- 9 місяців 2010 р.

08.02

-

- 9 місяців 2011 р.

-

08.02

- I півріччя 2011 р.

23.11

-

- I півріччя 2012 р.

-

23.11

0134001.07

Характеристика умов життя домогосподарств

річна

по Україні, за типами населених пунктів, типами домогосподарств (окремі показники - по АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, економічних районах)

08.07

09.07

0134001.08

Характеристика умов життя домогосподарств (по регіонах)

річна

по регіону, за типами населених пунктів, типами домогосподарств

21.10

22.10

0134001.09

Характеристика умов життя домогосподарств (по економічних районах)

річна

по економічному району, за типами населених пунктів, типами домогосподарств

22.11

22.11


35. Статистика населення

0135001


Всеукраїнський перепис населення

Мета

Отримання даних щодо різноманітних характеристик населення країни в цілому та по кожній адміністративно-територіальній одиниці для інформаційного забезпечення управління та прогнозування соціально-економічного розвитку, а також розроблення та реалізації виваженої державної політики з питань народонаселення

Вид

суцільне; періодичне

Організаційна форма

спеціально організоване статистичне спостереження - перепис

Спосіб

опитування (експедиційний спосіб)

 

 


 

2011 р. - залучається 11532 особи тимчасового переписного персоналу на період з січня по грудень за календарним планом робіт на 2011 рік з підготовки до Всеукраїнського перепису населення 2012 року

2012 р. - залучається 209209 осіб тимчасового переписного персоналу на період з січня по грудень за календарним планом підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення 2012 року

Форма державного статистичного спостереження: - 2012 р. - переписний (опитувальний) лист


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0135001.01

Підготовка і проведення Всеукраїнського перепису населення 2012 року

протягом року

по Україні, АР Крим, областях, м. Києву, Севастопольській міськраді

за календарним планом підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення 2012 року

за календарним планом підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення 2012 року

0135001.02

Перерахунок чисельності наявного та постійного населення за даними переписів населення 1979, 1989 та 2001 рр. у зв'язку з адміністративно-територіальними змінами на 1 січня 2011 р. (2012 р.)

річна

по Україні, АР Крим, областях, м. Києву, Севастопольській міськраді

31.05

31.05

0135001.03

Перерахунок чисельності сільського населення за даними переписів населення 1979, 1989 та 2001 рр. у зв'язку з адміністративно-територіальними змінами на 1 січня 2011 р. (2012 р.)

річна

по Україні, АР Крим, областях, м. Києву, Севастопольській міськраді

28.10

26.10


0135002


Природний рух населення (народження, смерті, шлюби, розлучення)

Мета

Отримання даних щодо обсягу природного руху населення, кількості та демографічних характеристик народжених, померлих, осіб, які уклали та розірвали шлюб

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

спеціально організоване статистичне спостереження - облік

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: -


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0135002.01

Розподіл померлих за причинами смерті

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 45 день

на 45 день

0135002.02

Природний рух населення

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, районах, містах, селищах міського типу

на 45 день

на 45 день

0135002.03

Аналітичні таблиці за підсумками природного руху населення

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 45 день

на 45 день

0135002.04

Кількість зареєстрованих записів актів про одруження та розірвання шлюбу

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, районах, містах, селищах міського типу

на 45 день

на 45 день

0135002.05

Розподіл померлих від зовнішніх причин у побуті за причинами смерті

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, районах, містах, селищах міського типу

на 50 день

на 50 день

0135002.06

Основні підсумки народжуваності за 2010 р. (2011 р.) (абсолютні дані)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

05.04

05.04

0135002.07

Основні підсумки смертності за 2010 р. (2011 р.) (абсолютні дані)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

05.04

05.04

0135002.08

Розподіл померлих за статтю, віковими групами та причинами смерті за 2010 р. (2011 р.)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, містах республіканського, обласного значення разом з підпорядкованими територіями, районах, по містах з населенням 100 тис. і більше

05.04

05.04

0135002.09

Основні підсумки природного руху населення за 2010 р. (2011 р.) (абсолютні дані, перша черга)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

05.04

05.04

0135002.10

Основні підсумки шлюбності та розлучуваності за 2010 р. (2011 р.) (абсолютні дані)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

05.04

05.04

0135002.11

Основні підсумки природного руху населення за 2010 р. (2011 р.) (друга черга)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

08.04

09.04

0135002.12

Розподіл народжених за порядком народження та віком матері з урахуванням народжених у матерів невідомого віку за 2010 р. (2011 р.)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

26.04

26.04

0135002.13

Розподіл померлих за статтю, віковими групами та причинами смерті з урахуванням померлих невідомого віку за 2010 р. (2011 р.)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, містах республіканського, обласного значення разом з підпорядкованими територіями, районах, по містах з населенням 100 тис. і більше

26.04

26.04

0135002.14

Розподіл померлих за однорічними віковими групами та статтю з урахуванням померлих невідомого віку за 2010 р. (2011 р.)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, містах республіканського, обласного значення разом з підпорядкованими територіями, районах, по містах з населенням 100 тис. і більше

29.04

30.04

0135002.15

Розподіл померлих за роком народження та статтю з урахуванням померлих невідомого року народження, за 2010 р. (2011 р.)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, містах республіканського, обласного значення разом з підпорядкованими територіями, районах, по містах з населенням 100 тис. і більше

29.04

30.04

0135002.16

Розподіл померлих дітей у віці до 5 років за статтю, віком, роком народження з урахуванням померлих невідомого віку за 2010 р. (2011 р.)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

05.05

07.05

0135002.17

Розподіл померлих за роком народження, однорічними віковими групами та статтю з урахуванням померлих невідомого віку за 2010 р. (2011 р.)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

05.05

07.05

0135002.18

Основні підсумки природного руху населення за 2010 р. (2011 р.) (третя черга)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

27.05

28.05


0135003


Міграційний рух населення

Мета

Отримання даних щодо кількості та демографічних характеристик осіб, які змінили місце постійного проживання у межах України, прибули в Україну або вибули за її межі на постійне проживання

Вид

суцільне; поточне

Організаційна форма

спеціально організоване статистичне спостереження - облік

Спосіб

документальний облік

Форми державного статистичного спостереження: -


Роботи, що виконуються в рамках державного статистичного спостереження

Код роботи

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

0135003.01

Міграційний рух населення

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, районах, містах, селищах міського типу

на 45 день

на 45 день

0135003.02

Основні підсумки міграції населення за 2010 р. (2011 р.)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

24.03

26.03


II. Інші види статистичної діяльності

1. Планування та моніторинг результатів державної статистичної діяльності

N
п/п

Найменування роботи

Строки виконання

2011 р.

2012 р.

1

Підготовка проекту Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року

протягом року

I квартал

2

Формування плану державних статистичних спостережень на рік

I - II квартал

I - II квартал

3

Формування технологічного плану державних статистичних спостережень на рік

III квартал

III квартал

4

Формування плану діяльності Державної служби статистики з підготовки проектів регуляторних актів на рік

IV квартал

IV квартал

5

Формування плану розробки й експлуатації комплексів електронної обробки статистичної інформації (КЕОІ) на рік

IV квартал

IV квартал

6

Формування плану роботи з кадрами в органах державної статистики на рік

IV квартал

IV квартал

7

Моніторинг результатів роботи територіальних органів державної статистики за 2010 рік

I квартал

-

8

Самооцінка діяльності органів державної статистики

III квартал

II квартал

9

Підготовка та проведення анкетних опитувань користувачів статистичної інформації, підведення підсумків та оприлюднення результатів

протягом року

протягом року

10

Моніторинг Стратегії розвитку державної статистики на період до 2012 року

IV квартал

IV квартал

11

Моніторинг плану державних статистичних спостережень

щоквартально

щоквартально

12

Моніторинг технологічного плану державних статистичних спостережень

постійно

постійно

13

Моніторинг плану діяльності Державної служби статистики з підготовки проектів регуляторних актів

постійно

постійно

14

Моніторинг плану розробки та експлуатації комплексів електронної обробки статистичної інформації (КЕОІ)

постійно

постійно

15

Моніторинг плану роботи з кадрами в органах державної статистики

постійно

постійно

16

Підготовка та оприлюднення звіту про виконання Плану заходів Державної служби статистики щодо реалізації Концепції сприяння органами державної влади розвитку громадянського суспільства за рік

лютий

лютий

17

Підготовка та оприлюднення звіту про виконання плану державних статистичних спостережень за рік

I квартал

I квартал

18

Підготовка та оприлюднення звіту про використання коштів державного бюджету за рік

I декада квітня

I декада квітня

19

Підготовка та оприлюднення на веб-сайті Державної служби статистики звіту про результати діяльності за рік

II квартал

II квартал

20

Інформація про роботу Ради керівників територіальних органів державної статистики

січень, липень

січень, липень

21

Інформація про роботу Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації

січень, липень

січень, липень

22

Інформація про роботу Комісії з питань удосконалення статистичного законодавства та системи управління органів державної статистики

січень, липень

січень, липень

23

Ведення автоматизованої системи обліку витрат на виконання статистичних робіт

протягом року

протягом року


2. Статистична методологія

N
п/п

Найменування роботи

Відповідальні за виконання

Рік виконання

Строки виконання

Статистика діяльності будівельних підприємств

1

Розроблення проекту методологічних положень щодо організації державного статистичного спостереження з короткострокової статистики будівництва та розрахунку індексу будівельної продукції

Державна служба статистики

2011

II квартал

Статистика дозволів на будівництво

2

Розроблення методологічних положень щодо організації державного статистичного спостереження зі статистики дозволів на будівництво

Державна служба статистики

2011

IV квартал

Статистика сільського господарства

3

Розроблення проекту методологічних положень щодо проведення державного статистичного спостереження про основні показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства

Державна служба статистики

2011

II квартал

4

Розроблення методологічних положень щодо проведення державних статистичних спостережень зі статистики сільськогосподарських підприємств

Державна служба статистики

2011

III квартал

5

Розроблення методологічних положень щодо організації державних статистичних спостережень зі статистики тваринництва

Державна служба статистики

2011

III квартал

6

Розроблення методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами

Державна служба статистики

2011

IV квартал

7

Розроблення методологічних положень щодо організації державних статистичних спостережень зі статистики рослинництва

Державна служба статистики

2011

IV квартал

8

Удосконалення методики розрахунку сукупного індексу витрат на виробництво сільськогосподарської продукції

Державна служба статистики

2012

IV квартал

Структурні обстеження підприємств

9

Розроблення проекту методики поширення вибіркових даних на генеральну сукупність у структурному обстеженні малих підприємств

Державна служба статистики

2012

III квартал

10

Розроблення проекту методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо структурних змін в економіці України та її регіонів

Державна служба статистики

2011

IV квартал

Статистика споживчих цін

11

Актуалізація споживчого набору товарів (послуг) - представників для розрахунку індексів споживчих цін

Державна служба статистики

2011

IV квартал

Статистика екології

12

Розроблення методологічних положень щодо організації державного статистичного спостереження за ф. N 1-екологічні витрати

Державна служба статистики

2011

II квартал

13

Розроблення методології складання екологічних рахунків

Державна служба статистики

2011

IV квартал

Обстеження умов життя домогосподарств

14

Удосконалення Вказівок для фахівця з інтерв'ювання з питань організації та методології вибіркових обстежень населення (домогосподарств), які здійснюють органи державної статистики, в частині організації робіт фахівця з інтерв'ювання та методологічних принципів і особливостей опитування населення

Державна служба статистики

2011

II квартал

15

Розроблення методики обробки результатів державного вибіркового обстеження умов життя домогосподарств

Державна служба статистики

2011

III квартал

16

Розроблення методики формування вибіркових сукупностей для проведення у 2014 - 2018 роках вибіркових обстежень населення (домогосподарств): умов життя домогосподарств, економічної активності населення та сільськогосподарської діяльності населення у сільській місцевості

Державна служба статистики
Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України

2012

IV квартал

17

Розроблення методики розрахунку характеристик надійності оцінювання показників за результатами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств

Державна служба статистики
Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України

2012

III квартал

Інші роботи

18

Розроблення методики розрахунку основного виду економічної діяльності підприємства заКВЕД-2010 (Наказ N 457)

Державна служба статистики

2012

II квартал


3. Статистична інфраструктура

N
п/п

Найменування роботи

Періодичність

Строки виконання

2011 р.

2012 р.

3.1. Реєстр статистичних одиниць та формування сукупностей одиниць статистичних спостережень

1

Ведення Реєстру статистичних одиниць

постійно

протягом року

протягом року

2

Удосконалення методології ведення Реєстру статистичних одиниць

постійно

протягом року

протягом року

3

Формування сукупностей одиниць статистичних спостережень за галузями статистики

постійно

згідно з запитами підрозділів галузевої статистики

згідно з запитами підрозділів галузевої статистики

4

Виконання робіт щодо запровадження у Реєстрі статистичних одиниць Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) (Наказ N 457)

постійно

протягом року

протягом року

5

Виконання робіт з розрахунку основного виду економічної діяльності підприємства за даними статистичної звітності

раз на рік

II - III
квартал

II - III
квартал

6

Обмін інформацією між державними реєстраторами та органами державної статистики щодо юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців

постійно

протягом року

протягом року

7

Здійснення моніторингу об'єктів державного сектору економіки за сферами управління органів державної влади

постійно

протягом року

протягом року

8

Обмін інформаційними ресурсами Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України з реєстрами органів державної влади відповідно до укладених угод щодо взаємообміну інформаційними ресурсами

постійно

згідно з угодами

згідно з угодами

9

Інформаційно-довідкове обслуговування органів державної влади даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

постійно

згідно з запитами

згідно з запитами

10

Обстеження підприємств з метою перекодування їх видів економічної діяльності у зв'язку з впровадженням КВЕД-2010 (Наказ N 457)

раз на рік

II - IV
квартал

-

11

Спеціальне обстеження Реєстру статистичних одиниць щодо уточнення переліку місцевих одиниць

раз на рік

-

III - IV
квартал

3.2. Інші статистичні реєстри

1

Ведення Реєстру сільськогосподарських товаровиробників "АГРО":

 

 

 

- фермерських господарств

постійно

09.02
10.08
01.11

10.08
01.11

- сільськогосподарських підприємств (крім фермерських господарств)

постійно

26.08
01.11

20.08
01.11

- місцевих рад, яким підпорядковані сільські населені пункти

раз на рік

01.12

30.11

2

Формування сукупності статистичних одиниць за заданими критеріями для статистичних спостережень у галузі сільського господарства

раз на рік

06.12

06.12

3

Ведення Реєстру наукових та науково-технічних установ і організацій

квартальна

на 60 день

на 60 день

4

Ведення Реєстру докторів наук станом на 1 жовтня 2011 р.

річна

08.12

-

5

Ведення Реєстру кандидатів наук станом на 1 жовтня 2010 р.

річна

29.01

-

6

Ведення Реєстру кандидатів наук станом на 1 жовтня 2011 р.

річна

-

30.01

7

Ведення Реєстру "Інноваційна діяльність"

річна

02.04

02.04

3.3. Національні (державні) статистичні класифікації

1

Ведення національних (державних) статистичних класифікацій:

постійно

протягом року

протягом року

- Класифікація видів економічної діяльності (Наказ N 457)

- Класифікація організаційно-правових форм господарювання

- Класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України

- Класифікація органів державного управління

- Класифікація країн світу

- Класифікація валют

- Класифікація інституційних секторів економіки

- Класифікація індивідуального споживання за цілями

- Центральна статистична класифікація продукції

- Номенклатура продукції промисловості

- Номенклатура продукції будівництва

- Класифікація послуг зовнішньоекономічної діяльності

- Класифікація видів науково-технічної діяльності

2

Впровадження національних (державних) статистичних класифікацій, розроблення організаційно-розпорядчих документів щодо заходів з впровадження, методологічне керівництво впровадженням та застосуванням класифікацій у державній статистичній діяльності

постійно

протягом року

протягом року

3

Підготовка таблиці перекодування видів економічної діяльності для запровадження в статистичну практику Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) (Наказ N 457)

раз на рік

IV квартал

-

3.4. Звітно-статистична та первинна облікова документація, необхідна для проведення державних статистичних спостережень

1

Інвентаризація звітно-статистичної документації, необхідної для проведення державних статистичних спостережень

раз на рік

III - IV
квартал

III - IV
квартал

2

Розроблення та оприлюднення загального табелю (переліку) форм державних статистичних спостережень

раз на рік

II - III
квартал

II - III
квартал

3

Розроблення та оприлюднення альбому форм державних статистичних спостережень

раз на рік

II - III
квартал

II - III
квартал

4

Розроблення та оприлюднення збірника форм первинної облікової документації, необхідних для проведення державних статистичних спостережень

раз на рік

у разі потреби

у разі потреби

5

Удосконалення програми обстеження умов життя домогосподарств з метою забезпечення інформаційної бази для експериментальних розрахунків умовно обчисленої вартості проживання домогосподарств у власному житлі

одноразово

II квартал

-

6

Розроблення анкети спеціального обстеження Реєстру статистичних одиниць щодо уточнення переліку місцевих одиниць

одноразово

II квартал

-


N

п/п

Найменування роботи

Відповідальні за виконання

Рік виконання

Строки виконання

3.5. Звітна документація, необхідна для складання Національним банком України грошово-кредитної статистики

1

Затвердження форм статистичного спостереження щодо фінансових активів та пасивів за інституційними секторами (підсекторами) економіки страхових компаній

Державна служба статистики,
Національний банк,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

2011

IV квартал

2

Затвердження форм статистичного спостереження щодо фінансових активів та пасивів за інституційними секторами (підсекторами) економіки недержавних пенсійних фондів.

Державна служба статистики,
Національний банк,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

2012

протягом року

3

Затвердження форми статистичного спостереження щодо фінансових активів та пасивів за інституційними секторами (підсекторами) економіки інвестиційних фондів

Державна служба статистики,
Національний банк,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

2012

протягом року


4. Комплексні статистичні роботи

N
п/п

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

4.1. Система національних рахунків

Річні національні рахунки

1

Інтегровані таблиці національних рахунків для економіки в цілому

річна

по Україні

 

 

- за 2010 р.

29.12

-

- за 2011 р.

-

28.12

2

Рахунок товарів і послуг для економіки в цілому

річна

по Україні

 

 

- за 2010 р.

20.12

-

- за 2011 р.

-

20.12

3

Рахунок виробництва для секторів, видів економічної діяльності та економіки в цілому

річна

по Україні, за видами економічної діяльності та інституційними секторами

 

 

- за 2010 р.

20.12

-

- за 2011 р.

-

20.12

4

Рахунок утворення доходу для секторів, видів економічної діяльності та економіки в цілому

річна

по Україні, за видами економічної діяльності та інституційними секторами

 

 

- за 2010 р.

20.12

-

- за 2011 р.

-

20.12

5

Рахунок розподілу первинного доходу для секторів та економіки в цілому

річна

по Україні, за інституційними секторами

 

 

- за 2010 р.

20.12

-

- за 2011 р.

-

20.12

6

Рахунок вторинного розподілу доходу для секторів та економіки в цілому

річна

по Україні, за інституційними секторами

 

 

- за 2010 р.

20.12

-

- за 2011 р.

-

20.12

7

Рахунок перерозподілу доходу в натурі для секторів економіки

річна

по Україні, за інституційними секторами

 

 

- за 2010 р.

20.12

-

- за 2011 р.

-

20.12

8

Рахунок використання наявного доходу для секторів та економіки в цілому

річна

по Україні, за інституційними секторами

 

 

- за 2010 р.

20.12

-

- за 2011 р.

-

20.12

9

Рахунок використання скоригованого наявного доходу для секторів економіки

річна

по Україні, за інституційними секторами

 

 

- за 2010 р.

20.12

-

- за 2011 р.

-

20.12

10

Рахунок капіталу для секторів та економіки в цілому

річна

по Україні, за інституційними секторами

 

 

- за 2010 р.

20.12

-

- за 2011 р.

-

20.12

11

Фінансовий рахунок для секторів і економіки в цілому

річна

по Україні, за інституційними секторами

 

 

- за 2010 р.

20.12

-

- за 2011 р.

-

20.12

12

Рахунки іншого світу

річна

по Україні

 

 

- за 2010 р.

20.12

-

- за 2011 р.

-

20.12

13

Баланс активів і пасивів в розрізі їх видів в цілому по економіці (експериментальний розрахунок)

річна

по Україні

 

 

- за 2009 р.

30.05

-

- за 2010 р.

-

30.05

14

Попередній розрахунок валового внутрішнього продукту за 2010р. у фактичних і постійних цінах

річна

по Україні, за видами економічної діяльності, елементами кінцевого використання

28.02

-

15

Уточнений розрахунок валового внутрішнього продукту (за сумою 4-х кварталів) у фактичних і постійних цінах

річна

по Україні, за видами економічної діяльності, елементами кінцевого використання

 

 

- за 2010 р.

31.03

-

- за 2011 р.

-

30.03

16

Уточнений розрахунок валового національного доходу (за сумою 4-х кварталів) у фактичних цінах

річна

по Україні

 

 

- за 2010 р.

31.03

-

- за 2011 р.

-

30.03

17

Валовий внутрішній продукт (виробничим методом, за доходами та витратами) та у розрахунку на одну особу у фактичних і постійних цінах - остаточний розрахунок

річна

по Україні, за видами економічної діяльності, елементами кінцевого використання

 

 

- за 2010 р.

20.12

-

- за 2011 р.

-

20.12

18

Розподіл доходів та витрат населення по кварталах, виходячи з остаточних підсумків

річна

по Україні

 

 

- за 2009 р.

21.03

-

- за 2010 р.

-

21.03

19

Розрахунок доходів та витрат населення (попередній)

річна

по Україні

 

 

- за 2010 р.

31.03

-

- за 2011 р.

-

30.03

20

Розрахунок доходів та витрат населення (остаточний)

річна

по Україні

 

 

- за 2010 р.

29.12

-

- за 2011 р.

-

28.12

Короткострокові національні рахунки

21

Оперативні розрахунки обсягів ВВП по Україні

квартальна

по Україні

на 30 день

-

22

Валовий внутрішній продукт в цілому по економіці - порівняно з відповідним кварталом попереднього року та порівняно з попереднім кварталом з урахуванням сезонного фактору

квартальна

по Україні

-

на 30 день

23

Оперативна оцінка реального наявного доходу населення в цілому по економіці

річна

по Україні

-

15.02

24

Попередній розрахунок валового внутрішнього продукту (поточного року) виробничим методом у фактичних і постійних цінах

квартальна

по Україні, за видами економічної діяльності

на 90 день

на 70 день

25

Попередній розрахунок валового внутрішнього продукту (поточного року) методом доходу у фактичних цінах

квартальна

по Україні, за видами економічної діяльності

на 90 день

на 70 день

26

Попередній розрахунок валового внутрішнього продукту (поточного року) за категоріями кінцевого використання у фактичних і постійних цінах

квартальна

по Україні, за елементами кінцевого використання

на 90 день

на 70 день

27

Попередній розрахунок валового національного доходу (поточного року) у фактичних цінах

квартальна

по Україні

на 90 день

на 70 день

28

Квартальні рахунки за інституційними секторами економіки: поточних операцій та операцій з капіталом

квартальна

по Україні

на 120 день

на 120 день

29

Розрахунки доходів та витрат населення поточного року

квартальна

по Україні

на 90 день

на 90 день

30

Уточнений розрахунок валового внутрішнього продукту виробничим методом по кварталах у фактичних і постійних цінах

річна

по Україні, за видами економічної діяльності

 

 

- за 2010 р.

31.03

-

- за 2011 р.

-

30.03

31

Уточнений розрахунок валового внутрішнього продукту методом доходу по кварталах у фактичних цінах

річна

по Україні, за видами економічної діяльності

 

 

- за 2010 р.

31.03

-

- за 2011 р.

-

30.03

32

Уточнений розрахунок валового внутрішнього продукту за категоріями кінцевого використання по кварталах у фактичних і постійних цінах

річна

по Україні, за елементами кінцевого використання

 

 

- за 2010 р.

31.03

-

- за 2011 р.

-

30.03

33

Уточнений розрахунок валового національного доходу по кварталах у фактичних цінах

річна

по Україні

 

 

- за 2010 р.

31.03

-

- за 2011 р.

-

30.03

34

Остаточний розрахунок валового внутрішнього продукту виробничим методом по кварталах, виходячи з остаточних річних підсумків, у фактичних і постійних цінах

річна

по Україні, за видами економічної діяльності

 

 

- за 2009 р.

21.03

-

- за 2010 р.

-

29.03

35

Остаточний розрахунок валового внутрішнього продукту методом доходу по кварталах, виходячи з остаточних річних підсумків, у фактичних цінах

річна

по Україні, за видами економічної діяльності

 

 

- за 2009 р.

21.03

 

- за 2010 р.

 

29.03

36

Остаточний розрахунок валового внутрішнього продукту за категоріями кінцевого використання по кварталах, виходячи з остаточних річних підсумків, у фактичних і постійних цінах

річна

по Україні, за елементами кінцевого використання

 

 

- за 2009 р.

21.03

 

- за 2010 р.

 

29.03

37

Остаточний розрахунок валового національного доходу по кварталах, виходячи з остаточних річних підсумків, у фактичних цінах

річна

по Україні

 

 

- за 2009 р.

21.03

 

- за 2010 р.

 

29.03

38

Проведення сезонних коригувань динамічних рядів квартальних оцінок ВВП у цілому по економіці та його складових

річна

по Україні, за видами економічної діяльності, елементами кінцевого використання

10.06

08.06

Регіональні рахунки

39

Остаточний розрахунок валового регіонального продукту

річна

по АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

 

 

- за 2009 р.

31.03

-

- за 2010 р.

-

30.03

40

Попередній розрахунок валового регіонального продукту (індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту та валової доданої вартості за видами економічної діяльності)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

 

 

- за 2010 р.

12.07

-

- за 2011 р.

-

10.07

41

Остаточний розрахунок доходів та витрат населення по кварталах за регіонами

річна

по АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

 

 

- за 2009 р.

08.04

-

- за 2010 р.

-

10.04

42

Попередній розрахунок доходів та витрат населення за регіонами

річна

по АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

 

 

- за 2010 р.

29.04

-

- за 2011 р.

-

30.04

43

Розрахунок доходів та витрат населення поточного року за регіонами

квартальна

по АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 110 день

на 110 день

Таблиці "витрати-випуск"

44

Таблиця "витрати-випуск" України в цінах споживачів

річна

по Україні, за видами економічної діяльності

 

 

- за 2010 р.

29.12

-

- за 2011 р.

-

28.12

45

Таблиця "витрати-випуск" України в основних цінах

річна

по Україні, за видами економічної діяльності

 

 

- за 2009 р.

29.04

-

- за 2010 р.

-

30.04

46

Розрахунок обсягів неспостерігаємої економічної діяльності

річна

по Україні, за видами економічної діяльності

 

 

- за 2010 р.

06.12

-

- за 2011 р.

-

06.12

47

Таблиця "витрати-випуск" України у постійних цінах (експериментальний розрахунок)

річна

по Україні, за видами економічної діяльності

 

 

- за 2009 р.

29.11

-

- за 2010 р.

-

29.11

4.2. Допоміжні (сателітні) рахунки

1

Національний рахунок освіти

річна

по Україні

28.12

28.12

2

Національний рахунок охорони здоров'я

річна

по Україні

28.12

28.12

3

Національний рахунок соціального захисту

річна

по Україні

28.12

28.12

4.3. Регіональна статистика

1

Основні показники соціально-економічного становища міст України

піврічна

по містах республіканського в АР Крим і обласного значення

02.03
01.09

02.03
03.09

2

Моніторинг показників соціально-економічного становища регіонів України

місячна

по АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 30 день

на 30 день

3

Оцінка результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

 

 

 

 

- підготовка інформаційних матеріалів для проведення оцінки;

квартальна

по АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 30 день

на 30 день

- розрахунок рейтингової оцінки регіонів

квартальна

по АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 50 день

на 50 день

4

Інформаційне забезпечення моніторингу показників розвитку регіонів, районів, міст республіканського в АР Крим і обласного значення для визнання територій депресивними

річна

по АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, районах, містах республіканського в АР Крим і обласного значення

30.06

29.06

5

Інформаційне забезпечення моніторингу соціально-економічного розвитку малих міст та селищ

річна

по містах та селищах міського типу

10.06

08.06

6

Інформаційне забезпечення проведення оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів

річна

по АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, районах, містах республіканського в АР Крим і обласного значення

24.06

26.06

7

Регіональний людський розвиток

річна

по АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

29.07

31.07

4.4. Розрахунок зовнішньоторговельного балансу

1

Зовнішньоторговельний баланс України (0118001, 0119001)

річна,
квартальна

по Україні

15.02,
на 45 день

15.02,
на 45 день

4.5. Статистика підприємств

1

Розрахунок статистичних показників підприємств державного сектору економіки

річна

по Україні, за видами економічної діяльності, організаційно-
правовими формами господарювання

20.073
07.114

20.073
07.114

квартальна

по Україні, за видами економічної діяльності, організаційно-
правовими формами господарювання

30.06
30.09
30.12

29.06
28.09
28.12

2

Інформаційне забезпечення аналізу фінансово-господарської діяльності приватизованих підприємств та господарських товариств з державною часткою у статутному капіталі

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

27.07

27.07

3

Обстеження ділової активності підприємств:

квартальна

по Україні

на 65 день

на 65 день

- промисловості

- сільського господарства

- будівництва

- транспорту

- торгівлі

- галузі сфери нефінансових послуг

4.6. Міжнародна програма зіставлень

1

Середні ціни (тарифи) на споживчі товари та послуги за МПЗ 2011 р.

протягом року

по Україні

згідно з графіком проведення робіт

згідно з графіком проведення робіт

2

Середні ціни на інвестиційні товари за МПЗ 2011 р.

протягом року

по Україні

згідно з графіком проведення робіт

згідно з графіком проведення робіт

3

Середні ціни на будівельні матеріали за МПЗ 2011 р.

протягом року

по Україні

згідно з графіком проведення робіт

згідно з графіком проведення робіт

4.7. Макроекономічні і балансові розрахунки в сільському та рибному господарстві

Сільське господарство

1

Випуск, проміжне споживання та валова додана вартість у сільському господарстві в поточних і порівнянних цінах

місячна

по Україні

на 9 день

на 9 день

- попередній розрахунок

річна

по Україні

15.02

15.02

- заключний розрахунок

річна

по Україні, АР Крим, областях, за категоріями господарств

30.09

01.10

2

Баланси зерна, м'яса, молока

квартальна

по Україні

на 60 день

на 60 день

3

Баланси основних продуктів рослинництва та тваринництва в натурально-вартісному виразі (за календарний рік)

річна

по Україні, АР Крим, областях, за категоріями господарств

29.06

29.06

4

Баланси зерна, олії та цукру (за календарний і маркетинговий рік)

річна

по Україні

29.06

29.06

5

Фонд споживання, споживання на одну особу основних продуктів харчування - заключний розрахунок

річна

по Україні, АР Крим, областях

22.07

23.07

6

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції

місячна

по Україні

на 27 день

на 27 день

7

Продуктивність праці в сільському господарстві

річна

по Україні, АР Крим, областях

13.07

13.07

Рибне господарство

8

Випуск, проміжне споживання та валова додана вартість у рибальстві та рибництві в поточних і порівнянних цінах

місячна

по Україні

на 9 день

на 9 день

- попередній розрахунок

річна

по Україні

15.02

15.02

- заключний розрахунок

річна

по Україні, АР Крим, областях

30.09

01.10

4.8. Статистика екології

1

Викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, населених пунктах, міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, за видами економічної діяльності, речовинами, видами пересувних джерел забруднення

11.05

11.05


5. Тематичні статистичні роботи, що виконуються за результатами проведення державних статистичних спостережень

N
п/п

Найменування роботи

Періодичність

Розріз розробки

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

Статистика промислового виробництва

1

Індекс промислової продукції (0101002, 0101001, 0121001, 0101003, 0123001)

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

на 15 день

на 16 день

2

Індекс промислової продукції (уточнені дані) (0101002, 0101001, 0121001, 0101003, 0123001)

1 раз на рік

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

15.02

17.02

3

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за групами: сировинна продукція, інвестиційна продукція, товари тривалого використання, товари широкого використання (0101001)

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 28 день

на 30 день

4

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості (0101001, 0121001, 0123001)

місячна

по Україні, за видами економічної діяльності

на 28 день

на 30 день

5

Індекс обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості (уточнені дані) (0101001, 0121001, 0123001)

1 раз на рік

по Україні, за видами економічної діяльності

-

02.03

6

Інформаційне забезпечення моніторингу щодо відстеження обсягів виробництва товарів легкої промисловості (0101002)

піврічна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

15.02
16.08

15.02
16.08

Статистика діяльності будівельних підприємств

7

Індекс обсягів будівельних робіт (0104001, 0121002)

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

на 15 день

на 16 день

8

Індекс обсягів будівельних робіт (уточнені дані) (0104001, 0121002)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

11.02

16.02

Статистика капітальних інвестицій

 

9

Індекс інвестицій в основний капітал (0105001, 0121002, 0121001)

річна,
квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

14.04
на 45 день

13.04
-

10

Індекс капітальних інвестицій (0105001, 0121002, 0121001, 0118001, 0109008)

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

-

на 60 день

Статистика інвестицій зовнішньоекономічної діяльності

11

Дані щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності для формування платіжного балансу України (0106001)

річна,
квартальна

по Україні

04.02,
на 35 день

06.02,
на 35 день

Статистика основних засобів

12

Баланс основних засобів України (0108001, 0122004, 0103001, 0109006)

річна

по Україні, за видами економічної діяльності

31.08

-

13

Індекс основних засобів (0108001, 0105001, 0120001, 0122004, 0109006)

річна

по Україні, за видами економічної діяльності

05.10

-

14

Баланс основних засобів України (0122004, 0103001, 0109006)

річна

по Україні, за видами економічної діяльності

-

30.09

15

Індекс основних засобів (0105001, 0120001, 0122004, 0109006)

річна

по Україні, за видами економічної діяльності

-

05.11

Статистика сільського господарства

16

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва (0109002, 0109006)

місячна

по Україні, АР Крим, областях, за категоріями господарств

на 9 день

на 9 день

- за січень - грудень (0109003, 0109006)

раз на рік

по Україні, АР Крим, областях, за категоріями господарств

14.01

13.01

17

Валова продукція сільського господарства в порівнянних цінах (заключний розрахунок) (0109003, 0109006, 0109008, 0109015)

річна

по Україні, АР Крим, областях, за категоріями господарств

31.05

28.05

18

Посівні, зібрані площі, обсяги виробництва основних сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств (0109003, 0109019)

 

 

 

 

- попередній розрахунок

річна

по Україні, АР Крим, областях, за категоріями господарств

12.01

12.01

- заключний розрахунок

річна

по Україні, АР Крим, областях, за категоріями господарств

25.02

24.02

19

Групування підприємств за спеціалізацією, площами, обсягами виробництва та урожайністю сільськогосподарських культур (0109003)

річна

по Україні, АР Крим, областях, за організаційно-правовими формами господарювання

21.04

20.04

20

Посівні площі основних сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств (0109003, 0109019)

місячна

по Україні, АР Крим, областях, за категоріями господарств

08.04
11.05
09.06

09.04
10.05
11.06

- станом на 01.06 (0109005, 0109019)

річна

по Україні, АР Крим, областях, за категоріями господарств

12.07

12.07

21

Зібрані площі, обсяги виробництва основних сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств (0109003, 0109019)

місячна

по Україні, АР Крим, областях, за категоріями господарств

08.07
08.08
09.09
11.10
10.11

10.07
10.08
12.09
11.10
12.11

22

Посівні площі озимих культур в усіх категоріях господарств під урожай наступного року (0109003, 0109019)

місячна

по Україні, АР Крим, областях, за категоріями господарств

10.11

12.11

річна

по Україні, АР Крим, областях, за категоріями господарств

16.12

17.12

23

Чисельність поголів'я худоби і птиці, виробництво основних видів продукції тваринництва в усіх категоріях господарств (0109006, 0109019)

місячна

по Україні, АР Крим, областях, за категоріями господарств

на 7 день

на 7 день

- за січень - грудень

раз на рік

по Україні, АР Крим, областях, за категоріями господарств

12.01

13.01

24

Виробництво м'яса (у забійній вазі) в усіх категоріях господарств (0109006, 0109019)

місячна

по Україні, за категоріями господарств

на 10 день

на 10 день

- за січень - грудень

раз на рік

по Україні, за категоріями господарств

14.01

16.01

25

Чисельність поголів'я худоби і птиці, виробництво основних видів продукції тваринництва в усіх категоріях господарств (0109006, 0109019)

 

 

 

 

- попередній розрахунок

річна

по Україні, АР Крим, областях, за категоріями господарств

22.02

24.02

- заключний розрахунок

річна

по Україні, АР Крим, областях, за категоріями господарств, організаційно-правовими формами господарювання

26.04

26.04

- продуктивність худоби та птиці

річна

26.04

26.04

26

Групування підприємств за обсягами виробництва продукції тваринництва, поголів'ям худоби і птиці та їхньою продуктивністю (0109006)

річна

по Україні, АР Крим, областях, за організаційно-правовими формами господарювання

29.04

30.04

27

Облік худоби на 1 січня (0109006, 0109018, 0109019)

раз на рік

по Україні, АР Крим, областях, за категоріями господарств, організаційно-правовими формами господарювання

16.03

16.03

28

Витрати кормів худобі та птиці в усіх категоріях господарств (0109003, 0109006, 0109019)

річна

по Україні, за категоріями господарств

29.04

27.04

29

Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції (0109008)

місячна

по Україні

на 12 день

на 12 день

30

Індекси фізичного обсягу реалізації сільськогосподарської продукції (0109008)

місячна

по Україні

на 12 день

на 12 день

31

Реалізація основних видів сільськогосподарської продукції господарствами населення (0109019)

квартальна

по Україні, АР Крим, областях

на 40 день

на 40 день

32

Групування сільськогосподарських підприємств:

 

 

 

 

- за основними економічними показниками (0109014)

річна

по Україні

29.07

30.07

- за площею сільськогосподарських угідь (реєстр АГРО)

річна

по Україні

29.08

29.08

Статистика транспорту

33

Затверджені підсумки за всіма видами транспорту (0112001, 0112002, 0112003, 0112004, 0112007, 0112008, 0112011)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

16.06

15.06

34

Коефіцієнти співвідношення кількості безплатно перевезених пасажирів і платних пасажирів громадським транспортом у міському та приміському сполученнях (0112004, 0112011)

раз на рік

за видами сполучення

12.12

12.12

Статистика зв'язку та інформатики

35

Затверджені підсумки за всіма видами зв'язку (0113001)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

16.06

15.06

Статистика внутрішньої торгівлі

36

Обсяг продажу споживчих товарів за усіма каналами реалізації та оборот роздрібної торгівлі (0116002, 0116004, 0116005, 0134001, 0120001)

річна,
квартальна,
місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

10.06,
на 78 день,
на 15 день

11.06,
на 65 день,
на 15 день

37

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств за товарними групами (0116002, 0120001)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

26.04

26.04

38

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств за товарними групами (0116002, 0120001)

квартальна

по Україні

на 72 день

на 63 день

Статистика зовнішньої торгівлі товарами

39

Підготовка даних з експорту-імпорту товарів для формування поточного рахунку платіжного балансу (0118001)

місячна

по Україні, країнах світу, товарах, за видами валют

на 35 день

на 35 день

40

Формування бази даних експорту-імпорту товарів для органів державного управління (0118001)

місячна

по Україні, країнах світу, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, товарах, за характером угод

на 43 день

на 43 день

41

Розрахунки вартості на страхування і фрахт в імпорті товарів на основі даних ВМД (за уточненою базою) (0118001)

річна

по Україні

31.05

31.05

42

Підготовка даних по товарах для передачі за угодами про співробітництво (0118001)

річна,
місячна

по Україні, країнах світу, товарах

30.05
на 45 день

30.05
на 45 день

43

Індекси цін, фізичного обсягу експорту та імпорту, умов торгівлі у зовнішній торгівлі товарами (0118001)

річна,
квартальна

по Україні, по групах товарів на рівні 2 знаків УКТЗЕД

28.02,
на 50 день

28.02,
на 50 день

Статистика зовнішньої торгівлі послугами

44

Підготовка даних з експорту-імпорту послуг для формування поточного рахунку платіжного балансу (0119001)

квартальна

по Україні, країнах світу, за видами послуг, видами валют

на 35 день

на 35 день

45

Формування бази даних експорту-імпорту послуг для органів державного управління (0119001)

квартальна

по Україні, країнах світу, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами послуг

на 43 день

на 43 день

46

Підготовка даних по послугах для передачі за угодами про співробітництво (0119001)

річна,
квартальна

по Україні, країнах світу, за видами послуг, видами валют

25.05
на 45 день

25.05
на 45 день

Статистика цін виробників

47

Середні ціни виробників промислової продукції за основними видами харчових продуктів, напоїв (0121001)

місячна

по Україні

на 15 день

на 15 день

48

Індекс доходної ставки від перевезення вантажів автомобільним транспортом загального користування (0112004, 0111001)

квартальна

по Україні

на 45 день

на 45 день

Статистика фінансів підприємств

49

Необоротні та оборотні активи підприємств з розподілом на великі, середні та малі підприємства (0122004)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

22.11

22.11

50

Власний капітал та зобов'язання підприємств з розподілом на великі, середні та малі підприємства (0122004)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

22.11

22.11

51

Фінансові результати підприємств з розподілом на великі, середні та малі підприємства (0122004)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

22.11

22.11

52

Дебіторська та кредиторська заборгованість з розподілом на прибуткові та збиткові підприємства (0122004)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

22.11

-

53

Необоротні та оборотні активи підприємств з розподілом на великі та середні підприємства (0122004)

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

-

на 85 день

54

Власний капітал та зобов'язання підприємств з розподілом на великі та середні підприємства (0122004)

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

-

на 85 день

55

Фінансові результати підприємств з розподілом на великі та середні підприємства (0122004)

квартальна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

-

на 85 день

Структурні обстеження підприємств

56

Кількість працівників та оплата праці з розподілом на великі, середні та малі підприємства (0123001)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

22.11

22.11

57

Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг), операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) з розподілом на великі, середні та малі підприємства (0123001)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

22.11

22.11

Статистика зайнятості населення

58

Розрахунок кількості найманих працівників підприємств, установ, організацій за 2010 (2011) р. (0133001)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, за видами економічної діяльності

30.06

29.06

Статистика чисельності, заробітної плати та робочого часу найманих працівників

59

Розрахунок фонду оплати праці найманих працівників підприємств (включаючи малі) установ, організацій за 2011 р. (0133001)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

-

28.03

Статистика населення

60

Чисельність наявного населення на початок звітного періоду та середня чисельність за звітний період (попередні дані) (0135002, 0135003)

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, районах, містах, селищах міського типу

на 45 день

на 45 день

61

Чисельність постійного населення на початок звітного періоду та середня чисельність за звітний період (попередні дані) (0135002, 0135003)

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, районах, містах, селищах міського типу

на 45 день

на 45 день

62

Чисельність наявного населення на 01.01.2011 р. (2012 р.) та середня чисельність за 2010 р. (2011 р.) (0135002, 0135003)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, районах, містах, селищах міського типу

04.04

04.04

63

Чисельність постійного населення на 01.01.2011 р. (2012 р.) та середня чисельність за 2010 р. (2011 р.) (0135002, 0135003)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, районах, містах, селищах міського типу

04.04

04.04

64

Чисельність наявного населення за статтю на 01.01.2011 р. (2012 р.) та середня чисельність за 2010 р. (2011 р.) (0135002, 0135003)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, районах, містах, селищах міського типу

07.04

09.04

65

Чисельність постійного населення за статтю на 01.01.2011 р. (2012 р.) та середня чисельність за 2010 р. (2011 р.) (0135002, 0135003)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, районах, містах, селищах міського типу

07.04

09.04

66

Чисельність наявного населення на 01.01.2011 р. (2012 р.) для розрахунку показників Державного бюджету на 2012 р. (2013 р.) (0135002, 0135003)

річна

по Україні, АР Крим, областях, м. Києву, Севастопольській міськраді, міськрадах (містах) республіканського, обласного значення, районах (крім внутрішньоміських)

25.04

25.04

67

Чисельність наявного міського та сільського населення на 01.01.2011 р. (2012 р.) для розрахунку показників Державного бюджету на 2012 р. (2013 р.) (0135002, 0135003)

річна

по Україні, АР Крим, областях, м. Києву, Севастопольській міськраді, міськрадах (містах) республіканського, обласного значення, районах (крім внутрішньоміських)

20.06

20.06

68

Коефіцієнти смертності за статтю та віковими групами за 2010 р. (2011 р.) (0135002):

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

 

 

- п'ятирічними

20.06

20.06

- однорічними

20.06

20.06

69

Коефіцієнти смертності за статтю та причинами смерті за 2010 р. (2011 р.) (0135002)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

20.06

20.06

70

Стандартизовані коефіцієнти смертності за 2010 р. (2011 р.) (0135002)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

20.06

20.06

71

Склад населення за статтю та віком на 01.01.2011 р. (2012 р.) (0135002, 0135003)

річна

по Україні, АР Крим, областях, м. Києву, Севастопольській міськраді, містах з населенням 100 тис. і більше, міськрадах (містах) республіканського (обласного) значення, районах (крім внутрішньоміських)

20.06

20.06

72

Склад населення за статтю та віком у середньому за 2010 р. (2011 р.) (0135002, 0135003)

річна

по Україні, АР Крим, областях, м. Києву, Севастопольській міськраді, містах з населенням 100 тис. і більше

20.06

20.06

73

Загальні та стандартизовані коефіцієнти смертності для розрахунку показників Державного бюджету на 2012 р. (2013 р.) (0135002)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю, міськрадах (містах) обласного (республіканського) значення, районах

20.06

20.06

74

Склад населення за статтю та віком для розрахунку показників Державного бюджету на 2012 р. (2013 р.) (0135002, 0135003)

річна

по Україні, АР Крим, областях, м. Києву, Севастопольській міськраді, міськрадах (містах) республіканського (обласного) значення, районах (крім внутрішньоміських)

20.06

20.06

75

Розрахунок чисельності дітей за окремими віковими групами у населених пунктах, яким надано статус гірських, для формування показників Державного бюджету на 2012 р. (2013 р.)

річна

по Україні, регіонах, містах обласного значення, районах, у межах яких є гірські населені пункти, населених пунктах, яким надано статус гірських

20.06

20.06

76

Чисельність населення у віці старшому за 18 років на 01.01.2011 р. (2012 р.) (0135002, 0135003)

річна

по Україні, АР Крим, областях, м. Києву, Севастопольській міськраді, міськрадах (містах) республіканського (обласного) значення, районах (крім внутрішньоміських)

20.06

20.06

77

Середньорічна чисельність постійного населення у працездатному віці за 2010 р. (2011 р.) (0135002, 0135003)

річна

по Україні, АР Крим, областях, м. Києву, Севастопольській міськраді, міськрадах (містах) республіканського (обласного) значення, районах (крім внутрішньоміських)

20.06

20.06

78

Таблиці народжуваності за 2010 р. (2011 р.) (0135002)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

15.07

16.07

79

Таблиці смертності та середньої очікуваної тривалості майбутнього життя за 2009 - 2010 рр. (2011 р.) (0135002)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

20.07

20.07

80

Таблиці відтворення населення за 2010р. (2011 р.) (0135002)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

21.07

23.07

81

Очікувана чисельність наявного населення на 01.01.2012 р. (2013 р.) та середня чисельність за 2011 р. (2012 р.) (0135002, 0135003)

річна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

19.12

19.12

82

Таблиці для банку даних Державної податкової служби (0135002, 0135003)

місячна

по Україні, АР Крим, областях, мм. Києву та Севастополю

на 55 день

на 55 день


6. Взаємодія органів державної статистики із співвиробниками статистичної інформації та органами, діяльність яких пов'язана із збиранням та використанням адміністративних даних

6.1. Статистичні та адміністративні дані, які розробляються спеціально уповноваженими органами та надаються для використання органам державної статистики 

N
п/п

Найменування інформації

Періодичність

Інструментарій

Строки надання матеріалів

2011 р.

 2012 р.

територіальним органам державної статистики

Державній службі статистики

територіальним органам державної статистики

Державній службі статистики

Міністерство аграрної політики та продовольства України

1

Про землі, які перебувають у власності і користуванні (0109003)

піврічна

ф. N 2-зем

-

на 85 день

-

на 85 день

2

Про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності (0109003, 0109006)

річна

ф. N 6-зем

-

березень

-

березень

3

Про наявність зрошуваних земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та угіддями (0109003)

річна

ф. N 6а-зем

-

березень

-

березень

4

Про наявність осушених земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та угіддями (0109003)

річна

ф. N 6б-зем

-

березень

-

березень

Міністерство внутрішніх справ України

5

Кількість та технічний стан автомобілів, автобусів, мототранспорту і причепів (напівпричепів)

річна

ф. N 4-ТЗ

15.02

15.03

15.02

15.03

6

Дорожньо-транспортні пригоди

річна

ф. N 1-ДТП

26.01

01.02

26.01

01.02

7

Звіт про злочинність

місячна

ф. N 1

до 12 числа після звітного періоду

до 12 числа після звітного періоду

до 12 числа після звітного періоду

до 12 числа після звітного періоду

8

Звіт про осіб, що вчинили злочини

квартальна

ф. N 2

до 12 числа після звітного періоду

до 12 числа після звітного періоду

до 12 числа після звітного періоду

до 12 числа після звітного періоду

9

Звіт про результати розшуку громадян, які переховуються від органів влади, безвісно зниклих та встановлення особи громадян за невпізнаними трупами

піврічна

ф. N 3

до 12 числа після звітного періоду

до 12 числа після звітного періоду

до 12 числа після звітного періоду

до 12 числа після звітного періоду

10

Про розгляд заяв та повідомлень про злочини на території України

піврічна

ф. N 2-Е

на 15 день

на 15 день

на 15 день

на 15 день

11

Звіт про діяльність кримінальної міліції у справах дітей та роботу приймальника-розподільника для дітей

квартальна

ф. N 1-НП

до 14 числа після звітного періоду

до 14 числа після звітного періоду

до 14 числа після звітного періоду

до 14 числа після звітного періоду

12

Звіт про стан протидії насильству в сім'ї

квартальна

ф. N 1-НС

-

до 12 числа після звітного періоду

-

до 12 числа після звітного періоду

13

Звіт про виявлені злочини, вчинені на підприємствах, установах, організаціях за видами економічної діяльності та факти виготовлення підроблених грошей (ст. 199 КК України)

піврічна

ф. N 5

до 12 числа після звітного періоду

до 12 числа після звітного періоду

до 12 числа після звітного періоду

до 12 числа після звітного періоду

14

Звіт про результати боротьби з правопорушеннями у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

квартальна

ф. N 360

до 12 числа після звітного періоду

до 12 числа після звітного періоду

до 12 числа після звітного періоду

до 12 числа після звітного періоду

15

Звіт про роботу підрозділів громадської безпеки органів внутрішніх справ України

квартальна

ф. N 1-ГБ

до 15 числа після звітного періоду

до 15 числа після звітного періоду

до 15 числа після звітного періоду

до 15 числа після звітного періоду

16

Про результати роботи з організованими злочинними групами

місячна

ф. N 1-ОЗ

на 12 день

на 12 день

на 12 день

на 12 день

17

Про виконання Закону України "Про боротьбу з корупцією"

місячна

ф. N 1-КОР

-

на 15 день

-

на 15 день

18

Про результати роботи спеціальних підрозділів судової міліції "Грифон" щодо забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів, і з охорони установ судових експертиз

квартальна

ф. N 3-СМ

-

на 10 день

-

на 10 день

19

Про роботу органів досудового слідства та дізнання

квартальна

ф. N 1-СЛ

-

на 35 день

-

на 35 день

20

Талони реєстрації місця проживання (зняття з реєстрації місця проживання) в Україні (0135003)

місячна

талони реєстрації місця проживання (зняття з реєстрації місця проживання) в Україні

на 5 день

-

на 5 день

-

21

Охорона здоров'я та захворюваність населення

річна

фф. N 70, 71, 6, 10 - 13, 15 - 17, 20, 24

звіти подають заклади, що перебувають у сфері управління міністерства (відомства) на адресу територіальних органів охорони здоров'я у встановлений ними термін

-

звіти подають заклади, що перебувають у сфері управління міністерства (відомства) на адресу територіальних органів охорони здоров'я у встановлений ними термін

-

22

Кількість військовослужбовців, розміри грошового забезпечення та стан його виплати

піврічна,
річна

ф. N 2-ВС

-

на 30 день,
на 55 день

-

на 30 день,
на 55 день

23

Звіт щодо статево-вікового складу іноземців та осіб без громадянства, яким надано статус біженця в Україні

квартальна

ф. 2 (біженці)

5 числа після звітного періоду

30 числа після звітного періоду

5 числа після звітного періоду

30 числа після звітного періоду

Міністерство екології та природних ресурсів України

24

Списки об'єктів:
- які справляють шкідливий вплив на стан атмосферного повітря та перебувають на державному обліку (0124001, 0124003)
- яким встановлені ліміти обсягів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти (0124003)
- яким встановлені ліміти на розміщення відходів (0124002, 0124003)

річна

відповідно до Угоди про загальні засади співробітництва між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та Державним комітетом статистики

1 грудня

-

1 грудня

-

25

Про використання води

квартальна

ф. N 2-тп (водгосп)

березень

квітень

березень

квітень

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

26

Перелік зареєстрованих представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності, що не є юридичними особами (0119001)

річна

-

-

раз на рік

-

раз на рік

27

Обсяги міжнародної технічної допомоги (0119001)

річна

-

-

на 25 день
25 січня

-

на 25 день
25 січня

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

28

Обсяги імпорту нафти сирої трубопроводним транспортом (в розрізі країн світу) (0118001)

місячна

-

-

на 20 день

-

на 20 день

Міністерство закордонних справ України

29

Витрати, пов'язані з утриманням закордонних дипломатичних установ України (0119001)

квартальна

-

-

на 30 день

-

на 30 день

Міністерство інфраструктури України

30

Експорт, імпорт та транзит вантажів

квартальна

зведені дані по вантажних митних деклараціях

-

на 50 день

-

на 50 день

31

Розподіл експлуатаційної довжини залізничних колій загального користування по областях

річна

ф. N 3-зал

-

05.04

-

05.04

32

Власний рухомий склад

річна

ф. N 1-зал

-

11.03

-

12.03

33

Власне колійне господарство

річна

ф. N 2-зал

-

05.04

-

05.04

34

Технічні засоби господарства перевезень та пасажирського господарства

річна

ф. N 4-зал

-

01.03

-

01.03

35

Обсяги вантажних та пасажирських перевезень залізничним транспортом загального користування (0112001)

місячна

ф. N 51-зал

-

на 3 день

-

на 3 день

36

Технічні засоби телебачення, радіомовлення, супутникового і радіозв'язку

річна

ф. N 51-зв'язок

-

до 15 березня

-

-

37

Наявні технічні засоби міського та сільського телефонного зв'язку

піврічна,
річна

ф. N 42-зв'язок

-

до 15 вересня,
до 15 березня

-

-

38

Технічні засоби міжміського та міжнародного телефонного зв'язку

річна

ф. N 41-зв'язок

-

до 15 березня

-

-

39

Охоплення населення України телебаченням та радіомовленням

річна

ф. N 52.1-зв'язок

-

10.03

-

-

40

Відомості про обсяги виплачених та прийнятих грошей за поштовими переказами за формою N 11-обмін (зв'язок)

місячна

інформація Міністерства інфраструктури

-

на 15 день

-

-

41

Відомості про обсяги виплачених та прийнятих грошей за поштовими переказами за формою N 11-обмін (зв'язок)

річна

інформація Міністерства інфраструктури

-

на 15 день

-

-

42

Кількість військовослужбовців, розміри грошового забезпечення та стан його виплати

піврічна,
річна

ф. N 2-ВС

-

на 30 день,
на 55 день

-

на 30 день,
на 55 день

43

Охорона здоров'я та захворюваність населення

річна

фф. N 70, 71, 6, 10 - 13, 15 - 17, 20 - 22, 24

звіти подають заклади, що перебувають у сфері управління міністерства (відомства) на адресу територіальних органів охорони здоров'я у встановлений ними термін

-

звіти подають заклади, що перебувають у сфері управління міністерства (відомства) на адресу територіальних органів охорони здоров'я у встановлений ними термін

-

44

Робота авіаційного транспорту (0112009)

квартальна

ф. N 31-ца

-

на 30 день

-

на 30 день

45

Використання повітряного простору України літаками і вертольотами цивільної авіації

місячна

ф. N 1-ВП

-

на 16 день

-

на 16 день

46

Обсяги транзиту вантажів, що переміщуються через територію України авіаційним транспортом

квартальна

ф. N 1-авіа (транзит)

-

на 30 день

-

на 30 день

47

Діяльність туристичних організацій

річна

ф. N 1-тур

16.02

11.04

16.02

11.04

48

Діяльність туристичних організацій

I півріччя,
9 місяців

ф. N 1-тур (к)

05.08,
04.11

26.08,
25.11

05.08,
04.11

26.08,
25.11

49

Реєстр суб'єктів туристичної діяльності, які мають відповідну ліцензію (0119001)

річна

-

-

раз на рік

-

раз на рік

50

Наявність автомобільних доріг загального користування та їх благоустрій

річна

ф. N 1-ДГ

31.01

15.03

31.01

15.03

51

Надходження та використання коштів на дорожнє господарство (всього по Україні)

квартальна
річна

ф. N Д-9

на 25 день
25.02

на 45 день
15.04

на 25 день
27.02

на 40 день
10.04

52

Відомості про ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування та інженерних споруд на них (за регіонами)

річна

ф. N Д-9

-

квітень

-

квітень

53

Ремонт та утримання автомобільних доріг (всього по Україні)

квартальна
річна

ф. N Д-1

на 20 день
на 20 день

на 40 день
у кінці березня

на 20 день
на 20 день

на 40 день
у кінці березня

54

Звіт про ремонт та утримання автомобільних доріг (за регіонами)

річна

ф. N Д-1

на 20 день

у кінці березня

-

-

Міністерство культури України

55

Зведений звіт про наявність та діяльність демонстраторів фільмів

річна

ф. N К-2-рвк(2) та таблиці

20.01

20.03

20.01

20.03

56

Зведений звіт про використання національного екранного часу, дотримання квоти демонстрування національних фільмів та демонстрування іноземних фільмів державною мовою

місячна

ф. N 3-екран

20 числа місяця після звітного періоду

30 числа місяця після звітного періоду

20 числа місяця після звітного періоду

30 числа місяця після звітного періоду

57

Звіт про діяльність парку культури і відпочинку (міського саду)

річна

ф. N 11-нк та таблиці по регіонах

-

20.03

-

20.03

58

Звіт про діяльність цирку

річна

ф. N 13-нк та таблиці по регіонах

-

22.02

-

22.02

59

Звіт про нерухомі пам'ятки та об'єкти культурної спадщини

річна

ф. N 1-ПКС та таблиці

20.01

20.03

20.01

20.03

60

Звіт початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) системи Міністерства культури

річна

ф. N 1-ДМШ, 1-ДМШ (зведена)

10.10

25.10

10.10

25.10

61

Звіт про діяльність клубного закладу

річна

ф. N 7-НК

28.02

15.03

28.02

15.03

62

Зведений звіт про діяльність клубних закладів

річна

ф. N 7-НК (зведена)

28.02

15.03

28.02

15.03

63

Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури

річна

ф. N 6-НК

10.02

15.03

10.02

15.03

64

Зведена звітність державних, публічних та інших бібліотек

річна

ф. N 80-а-рвк (зведена)

25.02

30.03

25.02

30.03

65

Звіт про діяльність зоопарку

річна

ф. N 14-НК

-

20.02

-

20.02

66

Звіт про дорогоцінні метали і коштовне каміння, що містяться в музейних предметах

річна

ф. N 4-ф

-

20.03

-

20.03

67

Релігійні організації

річна

звітність Міністерства культури

-

20.03

-

20.03

Міністерство надзвичайних ситуацій України

68

Пожежі

річна

ф. N 1-ППО

-

на 20 день

-

на 20 день

69

Кількість військовослужбовців, розміри грошового забезпечення та стан його виплати

піврічна,
річна

ф. N 2-ВС

-

на 30 день,
на 55 день

-

на 30 день,
на 55 день

70

Охорона здоров'я та захворюваність населення

річна

фф. N 12, 15 - 17, 20, 24

звіти подають заклади, що перебувають у сфері управління міністерства (відомства) на адресу територіальних органів охорони здоров'я у встановлений ними термін

-

звіти подають заклади, що перебувають у сфері управління міністерства (відомства) на адресу територіальних органів охорони здоров'я у встановлений ними термін

-

Міністерство оборони України

71

Охорона здоров'я та захворюваність населення

річна

фф. N 70, 71, 6, 10 - 13, 15 - 17, 20 - 22, 24

звіти подають заклади, що перебувають у сфері управління міністерства (відомства) на адресу територіальних органів охорони здоров'я у встановлений ними термін

-

звіти подають заклади, що перебувають у сфері управління міністерства (відомства) на адресу територіальних органів охорони здоров'я у встановлений ними термін

-

72

Кількість військовослужбовців, розміри грошового забезпечення та стан його виплати

піврічна,
річна

ф. N 2-ВС

-

на 30 день,
на 55 день

-

на 30 день,
на 55 день

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

73

Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів

річна

ф. N 76-рвк, (зведена)

05.10

25.10

05.10

25.10

74

Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників денних загальноосвітніх навчальних закладів на 1 жовтня ___ року

річна

ф. N 83-рвк

12.11

05.12

12.11

05.12

75

Зведений звіт про підсумки роботи професійно-технічних навчальних закладів

річна

ф. N 1-(профтех) - зведена

25.09

20.10

25.09

20.10

76

Зведений звіт про приймання учнів та слухачів до професійно-технічних навчальних закладів

річна

ф. N 2 (профтех) - зведена

25.09

20.10

25.09

20.10

77

Зведений звіт про контингент учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів

річна

ф. N 3 (профтех) - зведена

20.01

10.02

20.01

10.02

78

Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл

річна

ф. N 3В-1 (зведена)

18.10

02.11

18.10

02.11

79

Зведений звіт дитячих будинків, загальноосвітніх шкіл-інтернатів (спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

річна

ф. N 1-ДБШ (зведена)

06.02

10.03

06.02

10.03

80

Звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

річна

ф. N 1-ЗСО

25.12

15.01

25.12

15.01

81

Діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

річна

ф. N 1-ЦСССДМ

25.01

10.02

-

-

82

Рух контингенту дітей притулків для дітей

піврічна,
річна

ф. N 2-притулок

20.07,
20.01

01.08,
01.02

-

-

83

Функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

річна

ф. N 1-дбст

20.01

01.02

-

-

84

Діяльність центру(ів) соціально-психологічної реабілітації дітей

піврічна,
річна

ф. N 1-Центр

15.07,
15.01

25.07,
25.01

-

-

85

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

річна

ф. N 1-ОПС

-

24.02

-

-

86

Звіт про збереження житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

річна

ф. N 1-ЗЖД (Наказ N 37)

20.02

01.03

-

-

87

Виїзд організованих груп дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення

раз на рік

ф. N 1-ОЗК (Інструкція N 52)

05.10

25.10

-

-

88

Звіт з фізичної культури і спорту

річна

ф. N 2-ФК (зведена)

25.02

25.03

25.02

25.03

89

Зведений звіт про діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл (спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву)

річна

ф. N 5-ФК (зведена)

10.02

10.03

10.02

10.03

90

Звіт школи вищої спортивної майстерності

річна

ф. N 8-ФК (зведена)

10.01

01.02

10.01

01.02

91

Охорона здоров'я та захворюваність населення

річна

фф. N 70, 71, 6, 10 - 13, 15 - 17, 20 - 22, 24

звіти подають заклади, що перебувають у сфері управління міністерства (відомства) на адресу територіальних органів охорони здоров'я у встановлений ними термін

-

звіти подають заклади, що перебувають у сфері управління міністерства (відомства) на адресу територіальних органів охорони здоров'я у встановлений ними термін

-

Міністерство охорони здоров'я України

92

Охорона здоров'я і захворюваність населення

річна

фф. N 13 - 17, 19 - 22, 24, 25

-

15.04

-

15.04

93

Про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки

річна

ф. N 10 система Міністерства охорони здоров'я по Україні та регіонах

-

15.04

-

15.04

94

Про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки через уживання психоактивних речовин

річна

ф. N 11 система Міністерства охорони здоров'я по Україні та регіонах

-

15.04

-

15.04

95

Про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу

річна

ф. N 12 система Міністерства охорони здоров'я по Україні та регіонах

-

15.04

-

15.04

96

Про захворювання на злоякісні новоутворення

річна

ф. N 7

05.02

01.03

05.02

01.03

97

Про захворювання на активний туберкульоз

річна

ф. N 8

20.01

01.02

20.01

01.02

98

Про захворювання, які передаються переважно статевим шляхом, грибкові, шкірні хвороби та коросту

річна

ф. N 9

25.01

07.02

25.01

07.02

99

Про окремі інфекції та паразитарні захворювання

місячна

ф. N 1

на 15 день

на 35 день

на 15 день

на 35 день

100

Про окремі інфекції та паразитарні захворювання

річна

ф. N 2

в терміни, установлені Міністерством охорони здоров'я

17.03

в терміни, установлені Міністерством охорони здоров'я

17.03

101

Про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

квартальна

ф. N 1-ВІЛ/СНІД

10.04,
10.07,
10.10

15.04,
15.07,
15.10

10.04,
10.07,
10.10

15.04,
15.07,
15.10

102

Про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

річна

ф. N 2-ВІЛ/СНІД

10.01

15.01

10.01

15.01

103

Про профілактичні щеплення

піврічна

ф. N 70

25.07,
в терміни, установлені Міністерством охорони здоров'я

17.08
17.03

25.07,
в терміни, установлені Міністерством охорони здоров'я

17.08
17.03

104

Про профілактичні щеплення, які проводяться за епідемічними показаннями

піврічна

ф. N 71

25.07,
в терміни, установлені Міністерством охорони здоров'я

17.08
17.03

25.07,
в терміни, установлені Міністерством охорони здоров'я

17.08
17.03

105

Про контингент осіб окремих вікових груп, яким здійснено щеплення проти інфекційних захворювань

річна

ф. N 6

в терміни, установлені Міністерством охорони здоров'я

17.03

в терміни, установлені Міністерством охорони здоров'я

17.03

Міністерство соціальної політики України

106

Державна допомога сім'ям з дітьми

річна

ф. N 2 та таблиці

01.03

05.04

01.03

05.04

107

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

річна

ф. N ДСДІ

-

01.03

до 15 числа місяця після звітного періоду

01.03

108

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, інвалідам та допомоги на догляд

піврічна,
річна

ф. N ДСДіД

25.07,
05.02

10.08,
25.02

25.07,
05.02

10.08,
25.02

109

Забезпечення інвалідів спеціальним автотранспортом

річна

ф. N 6 та таблиці

20.02

15.03

20.02

15.03

110

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

річна

ф. N 1-ДСД та таблиці

01.03

05.04

01.03

05.04

111

Охорона здоров'я та захворюваність населення

річна

фф. N 70, 71, 6, 10 - 13, 15 - 17, 20 - 22, 24

 

звіти подають заклади, що перебувають у сфері управління міністерства (відомства) на адресу територіальних органів охорони здоров'я у встановлений ними термін

-

звіти подають заклади, що перебувають у сфері управління міністерства (відомства) на адресу територіальних органів охорони здоров'я у встановлений ними термін

-

112

Інформація про створення робочих місць за видами економічної діяльності та у розрізі регіонів (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2006 р. N 512)

квартальна

адміністративні дані Міністерства соціальної політики, Державної реєстраційної служби, Державної податкової служби, державна статистична звітність з праці

на 30 день (подають територіальні органи праці та соціального захисту населення)

на 55 день

на 30 день (подають територіальні органи праці та соціального захисту населення)

на 55 день

113

Діяльність закладів соціального захисту для бездомних громадян

річна

ф. N 1-БГ

20.01

01.03

20.01

01.03

114

Діяльність установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі

річна

ф. N 1-ЗО

20.01

01.03

20.01

01.03

115

Організація соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

річна

ф. N 12-соц

01.02

01.03

01.02

01.03

116

Будинки-інтернати

річна

N 1-БІП

05.02

20.02

05.02

20.02

117

Дитячі будинки-інтернати

річна

N 3-ДБІ

05.02

20.02

05.02

20.02

118

Звіт про надання суб'єктами господарської діяльності громадянам України послуг з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, на підставі ліцензії Міністерства соціальної політики

піврічна

звітність Міністерства соціальної політики

-

на 50 день

-

на 50 день

119

Діяльність центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

річна

ф. N 1-ЦСССДМ

-

-

25.01

10.02

120

Рух контингенту дітей притулків для дітей

піврічна,
річна

ф. N 2-притулок

-

-

20.07,
20.01 

01.08,
01.02

121

Функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

річна

ф. N 1-дбст (Наказ N 36)

-

-

20.01

01.02

122

Діяльність центру(ів) соціально-психологічної реабілітації дітей

піврічна,
річна

ф. N 1-Центр

-

-

15.07,
15.01

25.07,
25.01

123

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

річна

ф. N 1-ОПС

-

-

-

24.02

124

Звіт про збереження житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

річна

ф. N 1-ЗЖД

-

-

20.02

01.03

125

Виїзд організованих груп дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення

раз на рік

ф. N 1-ОЗК

-

-

05.10

25.10

126

Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду (всього по Україні та за регіонами)

річна

ф. N 2-ПФ

-

березень

-

на 45 день

127

Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду (всього по Україні та за регіонами)

квартальна

ф. N 2-ПФ

-

на 45 день

-

на 45 день

128

Надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами

квартальна

ф. N 3-ПФ та таблиці

на 15 день

на 25 день

на 15 день

на 25 день

129

Розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій

квартальна

ф. N 5-ПФ

на 25 день

на 30 день

на 25 день

на 30 день

130

Чисельність пенсіонерів і суми призначених місячних пенсій

річна

ф. N 6-ПФ та таблиці

25.02

10.04

25.02

10.04

131

Інформація Пенсійного фонду щодо кількості застрахованих осіб та оплати їхньої праці (доходу) в розрізі регіонів

місячна

звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально-
обов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України (додаток 4)

-

на 50 день

-

на 50 день

132

Дані Пенсійного фонду України про підприємства, установи, організації, які мають найманих працівників

квартальна

звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально-
обов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України (додаток 4)

на 45 день

-

на 45 день

-

133

Баланс

річна

ф. N 1

-

квітень

-

квітень

134

Баланс виконання бюджету Пенсійного фонду

річна

ф. N 1-ПФ

-

квітень

-

квітень

Державний центр зайнятості

135

Інформація про виконання бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (всього по Україні)

річна

звітність Державного центру зайнятості

-

на 90 день після звітного періоду

-

на 60 день після звітного періоду

136

Інформація про видатки Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у розрізі регіонів

річна

звітність Державного центру зайнятості

-

на 90 день після звітного періоду

-

на 60 день після звітного періоду

137

Інформація про виконання бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (всього по Україні)

квартальна

звітність Державного центру зайнятості

-

на 40 день після закінчення звітного кварталу

-

на 40 день після закінчення звітного кварталу

138

Інформація про видатки Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у розрізі регіонів

квартальна

звітність Державного центру зайнятості

-

на 40 день після закінчення звітного кварталу

-

на 40 день після закінчення звітного кварталу

139

Баланс

річна

ф. N 1

-

на 60 день після звітного періоду

-

на 60 день після звітного періоду

140

Інформація щодо заборгованості по страхових внесках до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (всього по Україні)

річна

звітність Державного центру зайнятості

-

на 60 день після звітного періоду

-

на 60 день після звітного періоду

141

Зареєстрований ринок праці: обсяги безробіття та виплата допомоги; потреба в робочій силі та її пропозиція, працевлаштування незайнятого населення, кількість вільних робочих місць (вакансій)

місячна

звітність Державного центру зайнятості

на 7 день

на 10 день

на 7 день

на 10 день

142

Кількість зареєстрованого незайнятого населення, його соціально-демографічний склад, вивільнення працівників, причини незайнятості та тривалість зареєстрованого безробіття, профорієнтація, перепідготовка та працевлаштування незайнятого населення, участь у громадських роботах та попит підприємств на робочу силу за професійними групами

квартал,
півріччя,
9 місяців,
рік

звітність Державного центру зайнятості

на 15 день

на 30 день

на 15 день

на 30 день

143

Звіт щодо кількості іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово працювали в Україні, за наявності у роботодавців відповідних дозволів на використання їх праці

річна

звітність Державного центру зайнятості

-

на 50 день

-

на 50 день

Міністерство фінансів України

144

Звіт про виконання зведеного, державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками (всього по Україні)

річна

звітність Державної казначейської служби

-

попередні дані:
на 75 день,
остаточні дані:
у кінці червня

-

попередні дані:
на 75 день,
остаточні дані:
у кінці червня

145

Звіт про виконання зведеного, державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками (всього по Україні)

місячна

звітність Державної казначейської служби

-

на 25 день;
за січень - грудень:
на 30 день

-

на 25 день;
за січень - грудень:
на 30 день

146

Звіт про виконання зведеного, державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками (всього по Україні)

квартальна

звітність Державної казначейської служби

-

на 35 день

-

на 35 день

147

Звіт про виконання державного бюджету за повною бюджетною класифікацією по загальному та спеціальному фондах за видатками (всього по Україні)

річна

звітність Державної казначейської служби

-

попередні дані:
на 75 день,
остаточні дані:
у кінці червня

-

попередні дані:
на 75 день,
остаточні дані:
у кінці червня

148

Звіт про виконання державного бюджету за повною бюджетною класифікацією по загальному та спеціальному фондах за видатками (всього по Україні)

місячна

звітність Державної казначейської служби

-

на 25 день;
за січень - грудень:
на 30 день

-

на 25 день;
за січень - грудень:
на 30 день

149

Звіт про виконання державного бюджету за повною бюджетною класифікацією по загальному та спеціальному фондах за видатками (всього по Україні)

квартальна

звітність Державної казначейської служби

-

на 35 день

-

на 35 день

150

Звіт про бюджетну заборгованість установ, що утримуються за рахунок державного бюджету, за повною бюджетною класифікацією по загальному та спеціальному фондах (всього по Україні)

річна

звітність Державної казначейської служби

-

попередні дані:
на 75 день,
остаточні дані:
у кінці червня

-

попередні дані:
на 75 день,
остаточні дані:
у кінці червня

151

Звіт про бюджетну заборгованість установ, що утримуються за рахунок державного бюджету, за повною бюджетною класифікацією по загальному та спеціальному фондах (всього по Україні)

місячна

звітність Державної казначейської служби

-

на 35 день

-

на 35 день

152

Звіт про бюджетну заборгованість установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів у розрізі АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя

річна

звітність Державної казначейської служби

-

попередні дані:
на 75 день,
остаточні дані:
у кінці червня

-

попередні дані:
на 75 день,
остаточні дані:
у кінці червня

153

Звіт про бюджетну заборгованість установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів (всього по Україні)

річна

звітність Державної казначейської служби

-

попередні дані:
на 75 день,
остаточні дані:
у кінці червня

-

попередні дані:
на 75 день,
остаточні дані:
у кінці червня

154

Звіт про бюджетну заборгованість установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів (всього по Україні)

місячна

звітність Державної казначейської служби

-

на 35 день

-

на 35 день

155

Звіт про бюджетну заборгованість установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів у розрізі АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя

місячна

звітність Державної казначейської служби

-

на 35 день

-

на 35 день

156

Звіт про виконання державного бюджету за повною бюджетною класифікацією по загальному та спеціальному фондах у розрізі АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя за доходами та видатками

річна

звітність Державної казначейської служби

-

попередні дані:
на 75 день,
остаточні дані:
у кінці червня

-

попередні дані:
на 75 день,
остаточні дані:
у кінці червня

157

Звіт про виконання державного бюджету за повною бюджетною класифікацією по загальному та спеціальному фондах у розрізі АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя за доходами та видатками

квартальна

звітність Державної казначейської служби

-

на 35 день

-

на 35 день

158

Звіт про виконання місцевих бюджетів по загальному та спеціальному фондах у розрізі АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя

річна

звітність Державної казначейської служби

-

попередні дані:
на 75 день,
остаточні дані:
у кінці червня

-

попередні дані:
на 75 день,
остаточні дані:
у кінці червня

159

Звіт про виконання місцевих бюджетів по загальному та спеціальному фондах у розрізі АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя

квартальна

звітність Державної казначейської служби

-

на 35 день

-

на 35 день

160

Звіт про бюджетну заборгованість установ, що утримуються за рахунок державного бюджету, за повною бюджетною класифікацією по загальному та спеціальному фондах у розрізі АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя

річна

звітність Державної казначейської служби

-

попередні дані:
на 75 день;
остаточні дані:
у кінці червня

-

попередні дані:
на 75 день;
остаточні дані:
у кінці червня

161

Звіт про бюджетну заборгованість установ, що утримуються за рахунок державного бюджету, за повною бюджетною класифікацією по загальному та спеціальному фондах у розрізі АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя

місячна

звітність Державної казначейської служби

-

на 35 день

-

на 35 день

162

Баланс установ, що утримуються за рахунок державного бюджету

річна

ф. N 1

-

у кінці червня

-

у кінці червня

163

Звіт про фінансовий стан Держбюджету України (баланс)

річна

звітність Державної казначейської служби

-

у кінці червня

-

у кінці червня

164

Звіт про фінансовий стан (баланс) АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя

річна

звітність Державної казначейської служби

-

у кінці червня

-

у кінці червня

165

Відомості про рух резерву виплат операторів державних лотерей (всього по Україні)

квартальна

звітність Міністерства фінансів

-

на 25 день

-

на 25 день

166

Зведені показники звітів про рух необоротних активів головних розпорядників коштів державного бюджету

річна

звітність Державної казначейської служби

-

у кінці червня

-

у кінці червня

167

Витрати установ за рахунок коштів державного бюджету, пов'язані з відрядженням за кордон працівників органів державної влади (0119001)

квартальна

інформація Міністерства фінансів

-

на 25 день

-

на 25 день

Державна митна служба України

168

Дані митної статистики зовнішньої торгівлі, сформовані у розрізі вантажних митних декларацій (ВМД) (0118001)

місячна

ВМД

-

на 18 день

-

на 18 день

169

Дані щодо обсягів експорту-імпорту товарів, ввезених (вивезених) фізичними особами з оформленням уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 (МД-3) (0118001)

місячна

ВМД

-

на 20 день

-

на 20 день

170

Кримінальні справи та злочини про контрабанду

квартальна

ф. N 1-К митниця

-

на 20 день

-

на 20 день

171

Зведені дані щодо обсягів експорту - імпорту автомобілів, ввезених (вивезених) фізичними особами (0118001)

місячна

інформація Державної митної служби

-

на 20 день

-

на 20 день

172

Дані щодо обсягів імпорту товарів, ввезених фізичними особами з оформленням уніфікованої митної квитанції МД-15 (0118001)

квартальна

УМК МД-1

-

на 25 день

-

на 25 день


5 Після забезпечення достатнього рівня достовірності статистичних даних, отриманих з електронних копій уніфікованих митних квитанцій МД-1.

Державна податкова служба України

173

Зведені відомості про доходи фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, до яких застосовується спрощена система оподаткування та які сплачують єдиний податок у розрізі видів економічної діяльності (всього по Україні та за регіонами) (0111002)

квартал, півріччя, 9 місяців, рік

інформація Державної податкової служби

-

на 30 день

-

на 30 день

174

Зведені відомості про доходи та витрати фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які сплачують прибутковий податок шляхом авансових платежів, у розрізі видів економічної діяльності (всього по Україні та за регіонами) (0111002)

рік

інформація Державної податкової служби

-

на 75 день

-

на 75 день

175

Дані про діяльність суб'єктів господарювання, які є фізичними особами - підприємцями (0123001)

річна

інформація Державної податкової служби

-

липень

-

липень

176

Про злочинність та результати роботи підрозділів податкової міліції

місячна

звітність Податкової міліції Державної податкової служби (ф. N 1-ПМ)

до 12 числа після звітного періоду

до 12 числа після звітного періоду

до 7 числа після звітного періоду

до 7 числа після звітного періоду

177

Звіт про роботу органів досудового слідства та дізнання

квартальна

звітність Податкової міліції Державної податкової служби (ф. N 1-СЛ)

-

надсилається до Генеральної прокуратури для передачі Державній службі статистики

-

надсилається до Генеральної прокуратури для передачі Державній службі статистики

178

Кількість військовослужбовців, розміри грошового забезпечення та стан його виплати

піврічна,
річна

ф. N 2-ВС

-

на 30 день,
на 55 день

-

на 30 день,
на 55 день

Міністерство юстиції України

179

Про роботу державних та приватних нотаріусів

річна

ф. N 1-нотаріат (Наказ N 1529/5)

на 20 день

на 30 день

на 20 день

на 30 день

180

Про склад та рух кадрів установ юстиції

річна

ф. N 1-КЮ

-

на 30 день

-

на 30 день

181

Чисельність осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби (0134001)

піврічна

ф. N 1-УВП

-

на 5 день

-

на 5 день

182

Про кількість установ виконання покарань, наявність, рух та склад засуджених

піврічна

ф. N 8-УВП

-

на 20 день

-

на 20 день

183

Про кількість, склад і переміщення осіб, взятих під варту і засуджених, які тримаються у слідчих ізоляторах

піврічна

ф. N 17-УВП

-

на 15 день

-

на 15 день

184

Про стан роботи кримінально-виконавчої інспекції з особами, засудженими до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі

піврічна

ф. N 10-КВІ

-

на 15 день

-

на 15 день

185

Професійно-технічне навчання засуджених

річна

ф. N УВП (профтех- освіта)

-

на 55 день

-

на 55 день

186

Кількість військовослужбовців, розміри грошового забезпечення та стан його виплати

піврічна,
річна

ф. N 2-ВС

-

на 30 день,
на 55 день

-

на 30 день,
на 55 день

187

Охорона здоров'я та захворюваність населення

річна

фф. N 70, 71, 6, 10 - 13, 15 - 17, 20 - 22, 24, 25

звіти подають заклади, що перебувають у сфері управління міністерства (відомства) на адресу територіальних органів охорони здоров'я у встановлений ними термін

-

звіти подають заклади, що перебувають у сфері управління міністерства (відомства) на адресу територіальних органів охорони здоров'я у встановлений ними термін

-

Державна реєстраційна служба України

188

Про роботу адвокатських об'єднань

річна

ф. N 1-АДВ

-

на 30 день

-

на 30 день

189

Другі примірники актових записів про народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу (разом з лікарськими свідоцтвами про смерть, лікарськими свідоцтвами про перинатальну смерть, фельдшерськими довідками про смерть, копіями рішень суду про встановлення факту смерті) (0135002)

місячна

актові записи, лікарські документи про смерть, копії рішень суду про встановлення факту смерті

до 10-го числа наступного за звітним місяця

-

до 10-го числа наступного за звітним місяця

-

- Звіт про реєстрацію актів цивільного стану (разом з супровідним листом)

місячна

ф. 97

до 10-го числа наступного за звітним місяця

-

до 10-го числа наступного за звітним місяця

-

- Звіт про реєстрацію актів цивільного стану

річна,
піврічна

ф. 98

до 25 січня та
25 липня наступного за звітним періоду

-

до 25 січня та
25 липня наступного за звітним періоду

-

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

190

Переліки об'єктів: - на які отримано дозволи на виконання будівельних робіт юридичними особами (0103001) - на які видано сертифікати та декларації про готовність об'єктів до експлуатації юридичним особам, фізичним особам та фізичним особам-підприємцям (0103001)

квартальна

інформація Державної архітектурно-
будівельної інспекції

на 5 день

-

на 5 день

-

191

Зведена інформація щодо будівель, на які отримано дозволи на виконання будівельних робіт фізичними особами та фізичними особами-підприємцями з нового будівництва (0103001)

квартальна

інформація Державної архітектурно-
будівельної інспекції

на 10 день

-

на 10 день

-

Національний банк України

192

Відомості про доходи та витрати банків України (всього по Україні та за регіонами)

річна

інформація Національного банку

-

на 33 день

-

на 33 день

193

Відомості про доходи та витрати банків (всього по Україні)

квартальна

інформація Національного банку

-

на 22 день

-

на 22 день

194

Відомості за даними звіту про касові обороти банків (символи 05, 30, 31, 56, 60, 95) всього по Україні та за регіонами

місячна

ф. N 748

-

на 20 день

-

на 20 день

195

Відомості за даними звіту про касові обороти банків (символи 05, 30, 31, 56, 60, 95) всього по Україні та за регіонами

річна

ф. N 748

-

на 40 день

-

на 40 день

196

Відомості про вимоги банківської системи за кредитами, наданими домашнім господарствам, з відокремленням наданих кредитів та сум нарахованих витрат за кредитами (всього по Україні та за регіонами)

річна

інформація Національного банку

-

на 33 день

-

на 33 день

197

Відомості про вимоги банківської системи за кредитами, наданими домашнім господарствам, з відокремленням наданих кредитів та сум нарахованих витрат за кредитами (всього по Україні та за регіонами)

місячна

інформація Національного банку

-

на 22 день

-

на 22 день

198

Відомості про вимоги банківської системи за наданими кредитами в розрізі інституційних секторів економіки по місяцях звітного року з відокремленням наданих кредитів та сум нарахованих витрат за кредитами (всього по Україні)

річна

інформація Національного банку

-

у кінці квітня

-

у кінці квітня

199

Зобов'язання банків за коштами, залученими на рахунки домашніх господарств, з відокремленням залучених коштів та нарахованих витрат за залученими коштами (всього по Україні та за регіонами)

річна

інформація Національного банку

-

на 33 день

-

на 33 день

200

Зобов'язання банків за коштами, залученими на рахунки домашніх господарств, з відокремленням залучених коштів та нарахованих витрат за залученими коштами (всього по Україні та за регіонами)

місячна

інформація Національного банку

-

на 22 день

-

на 22 день

201

Зобов'язання банків за залученими коштами в розрізі інституційних секторів економіки по місяцях звітного року з відокремленням залучених коштів та нарахованих витрат за залученими коштами (всього по Україні)

річна

інформація Національного банку

-

у кінці квітня

-

у кінці квітня

202

Відомості про процентні ставки банків за наданими кредитами та залученими депозитами в розрізі інституційних секторів економіки по місяцях звітного року (всього по Україні)

річна

інформація Національного банку

-

у кінці квітня

-

у кінці квітня

203

Відомості про запаси матеріальних цінностей, інвестицій за основними засобами, нефінансових нематеріальних активів банківської системи (всього по Україні)

річна

інформація Національного банку

-

у кінці лютого

-

у кінці лютого

204

Відомості про запаси матеріальних цінностей, інвестицій за основними засобами, нефінансових нематеріальних активів банківської системи (всього по Україні)

квартальна

інформація Національного банку

-

на 45 день

-

на 45 день

205

Відомості про готівкові кошти в обігу поза банками (М0) (всього по Україні)

місячна

інформація Національного банку

-

на 22 день після звітного періоду

-

на 22 день після звітного періоду

206

Відомості про готівкові кошти в обігу поза банками (М0) (всього по Україні)

річна

інформація Національного банку

-

на 33 день

-

на 33 день

207

Відомості про випуск (вилучення) готівки поза каси банків (емісійного результату) в розрізі регіонів

річна

інформація Національного банку

-

на 40 день

-

на 40 день

208

Відомості про випуск (вилучення) готівки поза каси банків (емісійного результату) в розрізі регіонів

квартальна

інформація Національного банку

-

на 25 день

-

на 25 день

209

Відомості про обсяги іноземної валюти за переказами фізичних осіб (всього по Україні та за регіонами)

місячна

інформація Національного банку

-

на 22 день після звітного періоду

-

на 22 день після звітного періоду

210

Відомості про обсяги іноземної валюти за переказами фізичних осіб (всього по Україні та за регіонами)

річна

інформація Національного банку

-

на 33 день

-

на 33 день

211

Відомості про доходи та витрати Національного банку у розрізі відповідних рахунків, за якими здійснюється синтетичний облік згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку Національного банку (в цілому по Україні та за регіонами)

річна

інформація Національного банку

-

у кінці травня

-

у кінці травня

212

Відомості про доходи та витрати Національного банку в розрізі відповідних рахунків, за якими здійснюється синтетичний облік згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку Національного банку (всього по Україні)

квартальна

інформація Національного банку

-

на 25 день

-

на 25 день

213

Відомості за компонентами балансу Національного банку за інституційними секторами економіки відповідно до категорій фінансового рахунку системи національних рахунків на початок та кінець звітного періоду та їх зміни

річна

інформація Національного банку

-

у кінці червня

-

у кінці червня

214

Відомості за компонентами балансу банків України за інституційними секторами економіки відповідно до категорій фінансового рахунку системи національних рахунків на початок та кінець звітного періоду та їх зміни

річна

інформація Національного банку

-

у кінці червня

-

у кінці червня

215

Платіжний баланс України

річна

інформація Національного банку

-

попередні дані з поточного рахунку платіжного балансу: на 40 день;
уточнені дані:
на 75 день;
остаточні дані: жовтень

-

попередні дані з поточного рахунку платіжного балансу: на 30 день;
уточнені дані: на 63 день;
остаточні дані: жовтень

216

Платіжний баланс України

квартальна

інформація Національного банку

-

на 63 день

-

на 63 день

217

Міжнародна інвестиційна позиція з відображенням залишків на початок та кінець року, змін за рахунок операцій, переоцінки та інших факторів

річна

інформація Національного банку

-

попередні дані: перша декада липня уточнені дані: жовтень

-

попередні дані: перша декада липня уточнені дані: жовтень

218

Окремі показники діяльності банків України

річна

бюлетень Національного банку

-

на 55 день

-

на 55 день

219

Окремі показники діяльності банків України

місячна

бюлетень Національного банку

-

на 55 день

-

на 55 день

220

Кількість банківських установ, що знаходяться на території регіону (по Україні та в розрізі регіонів)

річна

інформація Національного банку

-

травень

-

-

221

Фінансові результати до оподаткування банківських установ - юридичних осіб (по Україні та в розрізі регіонів) (0122004)

річна

інформація Національного банку

-

02.06

-

25.04

222

Чистий прибуток (збиток) банківських установ - юридичних осіб (по Україні та в розрізі регіонів) (0122004)

річна

інформація Національного банку

-

02.06

-

25.04

223

Перелік кодів ЄДРПОУ підприємств, що отримують або здійснюють платежі за експорт-імпорт послуг (0119001)

квартальна

інформація Національного банку

-

на 25 день

-

на 25 день

224

Інформація щодо надходження від нерезидентів коштів, спрямованих на приватизацію/купівлю ними суб'єктів господарювання - резидентів України; перелік таких суб'єктів; перелік кодів ЄДРПОУ підприємств, що здійснюють та отримують інвестиції у вигляді грошових внесків (0106001)

квартальна

інформація Національного банку

-

на 25 день після звітного періоду

-

на 25 день після звітного періоду

Служба безпеки України

225

Про зареєстровані, розкриті та нерозкриті злочини

піврічна

ф. N 1-АБ

-

на 20 день

-

на 20 день

226

Про виявлених осіб, які вчинили злочини

піврічна

ф. N 2-СБ

-

на 20 день

-

на 20 день

227

Про роботу органів досудового слідства та дізнання

квартальна

ф. N 1-СЛ

-

на 35 день

-

на 35 день

228

Кількість військовослужбовців, розміри грошового забезпечення та стан його виплати

піврічна,
річна

ф. N 2-ВС

-

на 30 день,
на 55 день

-

на 30 день,
на 55 день

229

Охорона здоров'я та захворюваність населення

річна

фф. N 70, 71, 6, 10 - 13, 15 - 17, 20 - 22, 24

звіти подають заклади, що перебувають у сфері управління міністерства (відомства) на адресу територіальних органів охорони здоров'я у встановлений ними термін

-

звіти подають заклади, що перебувають у сфері управління міністерства (відомства) на адресу територіальних органів охорони здоров'я у встановлений ними термін

-

Адміністрація Державної прикордонної служби України

230

Пропуск осіб і транспортних засобів через державний кордон України

квартальна

ф. N 1-ДПСУ

-

на 25 день

-

на 25 день

231

Правопорушення на державному кордоні України

квартальна

звітність Адміністрації Державної прикордонної служби

-

на 20 день

-

на 20 день

232

Про порушені кримінальні справи та злочини щодо незаконного перетинання державного кордону

квартальна

ф. N 1-НПК

-

на 20 день

-

на 20 день

233

Виїзд громадян України за кордон

квартальна

ф. N 2-ДПСУ

-

на 25 день

-

на 25 день

234

В'їзд іноземців та осіб без громадянства в Україну

квартальна

ф.N 3-ДПСУ

-

на 25 день

-

на 25 день

235

Охорона здоров'я та захворюваність населення

річна

фф. N 70, 71, 6, 10 - 13, 15 - 17, 20 - 22, 24

звіти подають заклади, що перебувають у сфері управління міністерства (відомства) на адресу територіальних органів охорони здоров'я у встановлений ними термін

-

звіти подають заклади, що перебувають у сфері управління міністерства (відомства) на адресу територіальних органів охорони здоров'я у встановлений ними термін

-

236

Кількість військовослужбовців, розміри грошового забезпечення та стан його виплати

піврічна,
річна

ф. N 2-ВС

-

на 30 день,
на 55 день

-

на 30 день,
на 55 день

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

237

Кількість осіб рядового і начальницького складу, розміри грошового забезпечення та стан його виплати

піврічна,
річна

ф. N 2-ВС

-

на 30 день,
на 55 день

-

на 30 день,
на 55 день

238

Технічні засоби телебачення, радіомовлення, супутникового і радіозв'язку

річна

ф. N 51-зв'язок

-

-

-

до 15 березня

239

Наявні технічні засоби міського та сільського телефонного зв'язку

піврічна,
річна

ф. N 42-зв'язок

-

-

-

до 15 вересня,
до 15 березня

240

Технічні засоби міжміського та міжнародного телефонного зв'язку

річна

ф. N 41-зв'язок

-

-

-

до 15 березня

241

Охоплення населення України телебаченням та радіомовленням

річна

ф. N 52.1-зв'язок

-

-

-

12.03

Верховний Суд України

242

Звіт про розгляд цивільних справ судом касаційної інстанції

піврічна

ф. N 33-Ц

-

на 30 день після звітного періоду

-

на 30 день після звітного періоду

243

Звіт про результати перегляду рішень, ухвал, що набрали законної сили, у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами

піврічна

ф. N 34-Ц

-

на 30 день після звітного періоду

-

на 30 день після звітного періоду

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

244

Звіт суду касаційної інстанції про розгляд кримінальних справ за касаційними скаргами, порушених за статтями Кримінального кодексу України 1960 року

піврічна

ф. N 30

-

-

-

не пізніше 40-го дня після звітного періоду

245

Звіт суду касаційної інстанції про розгляд кримінальних справ за касаційними скаргами

піврічна

ф. N 31

-

-

-

не пізніше 40-го дня після звітного періоду

246

Звіт суду касаційної інстанції про розгляд цивільних справ за касаційними скаргами

піврічна

ф. N 33-Ц

-

-

-

не пізніше 40-го дня після звітного періоду

Генеральна прокуратура України

247

Звіт про роботу прокурора

квартальна

звітність органів Генеральної прокуратури, включаючи військові (ф. N П)

-

на 35 день

-

на 35 день

248

Про зареєстровані злочини і події

місячна

ф. N 1-В

-

на 35 день

-

на 35 день

249

Про роботу органів досудового слідства

квартальна

ф. N 1-СЛ

-

на 35 день

-

на 35 день

250

Про розгляд заяв і повідомлень про злочини

піврічна

ф. N 2-В

-

на 15 день

-

на 15 день

251

Про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом

квартальна

ф. N 1-ЛВ

-

на 20 день

-

на 20 день

Державна судова адміністрація України

252

Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку кримінального судочинства

піврічна

ф. N 1

на 20 день після звітного періоду

на 40 день після звітного періоду

на 20 день після звітного періоду

на 40 день після звітного періоду

253

Звіт про розгляд загальними місцевими та апеляційними судами кримінальних справ за статтями 209, 2091, 306 КК України

квартальна

ф. N 1-Л

на 15 день після звітного періоду

на 20 день після звітного періоду

на 15 день після звітного періоду

на 20 день після звітного періоду

254

Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку адміністративного судочинства

піврічна

ф. N 2-А

на 20 день після звітного періоду

на 40 день після звітного періоду

на 20 день після звітного періоду

на 40 день після звітного періоду

255

Звіт судів першої інстанції про розгляд справ у порядку цивільного судочинства

піврічна

ф. N 2-Ц

на 20 день після звітного періоду

на 40 день після звітного періоду

на 20 день після звітного періоду

на 40 день після звітного періоду

256

Звіт про розгляд судами справ про адміністративні правопорушення та щодо осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності

піврічна

ф. N 3

на 20 день після звітного періоду

на 40 день після звітного періоду

на 20 день після звітного періоду

на 40 день після звітного періоду

257

Звіт щодо звернення до виконання рішень судів у частині майнових стягнень

піврічна

ф. N 4

на 20 день після звітного періоду

на 40 день після звітного періоду

на 20 день після звітного періоду

на 40 день після звітного періоду

258

Звіт про направлення на примусове лікування хронічних алкоголіків і наркоманів

піврічна

ф. N 5

на 20 день після звітного періоду

на 40 день після звітного періоду

на 20 день після звітного періоду

на 40 день після звітного періоду

259

Про кількість осіб, засуджених, виправданих, справи щодо яких закрито, неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру та види кримінального покарання

піврічна

ф. N 6

на 20 день після звітного періоду

на 40 день після звітного періоду

на 20 день після звітного періоду

на 40 день після звітного періоду

260

Про склад засуджених

піврічна

ф. N 7

на 20 день після звітного періоду

на 40 день після звітного періоду

на 20 день після звітного періоду

на 40 день після звітного періоду

261

Про неповнолітніх засуджених

піврічна

ф. N 8

на 20 день після звітного періоду

на 40 день після звітного періоду

на 20 день після звітного періоду

на 40 день після звітного періоду

262

Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляцій у кримінальних справах та перегляд постанов про адміністративні правопорушення

піврічна

ф. N 21

-

на 40 день після звітного періоду

-

на 40 день після звітного періоду

263

Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг у адміністративних справах

піврічна

ф. N 22-А

на 15 день після звітного періоду

на 40 день після звітного періоду

на 15 день після звітного періоду

на 40 день після звітного періоду

264

Звіт апеляційної інстанції про розгляд апеляційних скарг у цивільних справах

піврічна

ф. N 22-Ц

на 15 день після звітного періоду

на 40 день після звітного періоду

на 15 день після звітного періоду

на 40 день після звітного періоду

265

Звіт про розгляд господарських справ місцевими судами

піврічна

ф. N 1-АС

-

до 30 числа наступного місяця після звітного періоду

-

до 30 числа наступного місяця після звітного періоду

266

Звіт про результати перегляду господарських справ за апеляціями

піврічна

ф. N 2-АС

-

до 30 числа наступного місяця після звітного періоду

-

до 30 числа наступного місяця після звітного періоду

Аудиторська палата України

267

Звіт аудиторської фірми (аудитора) про подані послуги

річна

ф. N 1-аудит

-

до 20.07

-

до 20.07

Управління державної охорони України

268

Кількість військовослужбовців, розміри грошового забезпечення та стан його виплати

піврічна,
річна

ф. N 2-ВС

-

на 30 день,
на 55 день

-

на 30 день,
на 55 день

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

269

Виконання державного замовлення з обсягів телерадіомовлення

річна

звітність Державного комітету телебачення та радіомовлення

-

03.03

-

03.03

Фонд державного майна України

270

Актуалізований перелік господарських товариств, у яких держава володіє корпоративними правами і які відносяться до державного сектору економіки

річна,
квартальна

інформація Фонду державного майна

-

30.12,
31.03,
30.06,
30.09

-

31.12,
30.03,
29.06,
28.09

271

Актуалізовані переліки приватизованих підприємств та господарських товариств з державною часткою у статутному капіталі (до 50 %, 50 % і більше)

річна

інформація Фонду державного майна

-

16.02

-

16.02

272

Перелік підприємств, які приватизувались із залученням іноземних інвесторів (0106001)

квартальна

інформація Фонду державного майна

-

на 25 день після звітного періоду

-

на 25 день після звітного періоду

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

273

Звіт про доходи та витрати страховика (всього по Україні та за регіонами)

річна

звітність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

-

у кінці червня

-

у кінці червня

274

Звіт про доходи та витрати страховика (всього по Україні)

квартальна

звітність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

-

на 60 день після звітного періоду

-

на 60 день після звітного періоду

275

Пояснювальна записка до звітних даних страховика всього по Україні (розділи 2; 3; 4; 4.1)

квартальна

звітність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

-

на 60 день після звітного періоду

-

на 60 день після звітного періоду

276

Пояснювальна записка до звітних даних страховика всього по Україні (розділи 2; 3; 4; 4.1)

річна

звітність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

-

у кінці червня

-

у кінці червня

277

Зведений баланс страховиків (всього по Україні)

річна

звітність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

-

у кінці червня

-

у кінці червня

278

Відомості щодо вхідного перестрахування зі страхування життя (за регіонами)

річна

звітність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

-

у кінці червня

-

у кінці червня

279

Зведений звіт про активи недержавних пенсійних фондів, узагальнені дані про кількість учасників та вкладників недержавних пенсійних фондів (всього по Україні та за регіонами)

річна

звітність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

-

у кінці червня

-

у кінці червня

280

Зведений звіт про активи недержавних пенсійних фондів у цілому по Україні. Узагальнені дані про кількість учасників та вкладників недержавних пенсійних фондів

квартальна

звітність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

-

на 60 день після звітного періоду

-

на 60 день після звітного періоду

281

Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки (всього по Україні)

річна

звітність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

-

у кінці червня

-

у кінці червня

квартальна

-

на 60 день після звітного періоду

 

на 60 день після звітного періоду

282

Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки (всього по Україні)

річна

звітність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

-

у кінці червня

-

у кінці червня

квартальна

-

на 60 день після звітного періоду

 

на 60 день після звітного періоду

283

Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки (всього по Україні)

річна

звітність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

-

у кінці червня

-

у кінці червня

квартальна

-

на 60 день після звітного періоду

 

на 60 день після звітного періоду

284

Баланс фінансової компанії (всього по Україні)

річна

звітність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

-

у кінці червня

-

у кінці червня

285

Звіт про фінансові результати фінансової компанії (всього по Україні)

річна

звітність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

-

у кінці червня

-

у кінці червня

286

Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (всього по Україні)

річна

звітність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

-

у кінці червня

-

у кінці червня

287

Звіт про діяльність ломбарду (всього по Україні)

річна

звітність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

-

у кінці червня

-

у кінці червня

квартальна

-

на 60 день після звітного періоду

-

на 60 день після звітного періоду

288

Звітні дані про фінансову діяльність кредитної установи (всього по Україні)

річна

звітність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

-

у кінці червня

-

у кінці червня

289

Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної установи (всього по Україні)

річна

звітність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

-

у кінці червня

-

у кінці червня

290

Звітні дані про доходи та витрати кредитної установи (всього по Україні)

річна

звітність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

-

у кінці червня

-

у кінці червня

квартальна

-

на 60 день після звітного періоду

-

на 60 день після звітного періоду

291

Переліки підприємств, які занесено до державного реєстру фінансових установ (0123001)

річна

звітність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

-

26.01

-

26.01

292

Інформація про надання кредитів та нараховані проценти кредитними спілками, кредитними установами, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, фінансовими компаніями та ломбардами; інформація про залучення внесків та нараховані проценти кредитними спілками, за кварталами

річна

звітність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

-

у кінці червня

-

у кінці червня

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

293

Перелік акціонерних товариств, які зареєстрували випуск акцій у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (0122003)

квартальна

інформація Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

-

на 20 день

-

на 20 день

294

Перелік професійних учасників фондового ринку (0123001)

квартальна

інформація Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

-

на 20 день

-

на 20 день

295

Звіт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

річна

інформація Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

-

у кінці травня

-

у кінці травня

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

296

Фінансовий звіт про виконання бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (всього по Україні)

річна

Ф6-ФСС з ТВП

-

березень

-

березень

297

Фінансовий звіт про виконання бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (всього по Україні)

квартальна

Ф6-ФСС з ТВП

-

на 45 день

-

на 45 день

298

Таблиця 1 "Виконання бюджету" фінансового звіту про виконання бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та додаток 1 до фінансового звіту за формою Ф6-ФСС з ТВП (у розрізі регіональних відділень Фонду)

річна

Ф6-ФСС з ТВП

-

березень

-

березень

299

Таблиця 1 "Виконання бюджету" фінансового звіту про виконання бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та додаток 1 до фінансового звіту за формою Ф6-ФСС з ТВП (у розрізі регіональних відділень Фонду)

квартальна

Ф6-ФСС з ТВП

-

на 45 день

-

на 45 день

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

300

Звіт про виконання бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (усього по Україні)

річна

звітність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

-

березень

-

березень

301

Баланс

річна

ф. N 1

-

березень

-

березень

302

Звіт про виконання бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (за регіонами)

річна

звітність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

-

березень

-

березень

303

Звіт про виконання бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (усього по Україні та за регіонами)

квартальна

звітність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

-

на 60 день

-

на 60 день

Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"

300

Звіт про випуск в Україні газет

річна

ф. N 1-В (ЗМІ)

-

 19.05

-

 19.05

301

Звіт про випуск в Україні періодичних продовжуваних видань (крім газет)

річна

ф. N 1-В (ЗМІ)

-

 19.05

-

 19.05

302

Звіт про випуск неперіодичних видань в Україні

річна

ф. N 1-В (книги)

-

 19.05

-

 19.05

Національна академія медичних наук України

303

Охорона здоров'я та захворюваність населення

річна

фф. N 70, 71, 6, 10 - 13, 15 - 17, 20 - 22, 24

звіти подають заклади, що перебувають у сфері управління міністерства (відомства) на адресу територіальних органів охорони здоров'я у встановлений ними термін

-

звіти подають заклади, що перебувають у сфері управління міністерства (відомства) на адресу територіальних органів охорони здоров'я у встановлений ними термін

-

Місцеві органи виконавчої влади

304

Актуалізовані переліки об'єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, що належать фізичним особам - підприємцям

річна

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2005 р. N 352-р "Про заходи щодо обстеження об'єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, що належать фізичним особам - підприємцям"

до 1 квітня

-

до 1 квітня

-


6.2. Угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами між органами державної статистики та іншими органами державної влади

N
п/п

Найменування роботи

Строк виконання

2011 р.

2012 р.

1

Перегляд чинних угод про взаємообмін інформаційними ресурсами між органами державної статистики та іншими органами державної влади

у разі потреби

у разі потреби

2

Актуалізація переліку угод щодо взаємообміну інформаційними ресурсами між органами державної статистики та іншими органами державної влади

IV квартал

IV квартал

3

Актуалізація Угоди про загальні засади співробітництва між Міністерством охорони навколишнього природного середовища та Державним комітетом статистики від 17 листопада 2005 р.

протягом року

-

4

Актуалізація Угоди про взаємодію інформаційних систем Державної податкової служби та Державного комітету статистики від 28.12.2002 р.

протягом року

-


6.3. Погодження органами державної статистики методології та звітної документації, що пов'язані із збиранням та використанням адміністративних даних

N п/п

Найменування роботи

Строк виконання

2011 р.

2012 р.

1

Погодження органами державної статистики методології та звітної документації за поданням органів, діяльність яких пов'язана із збиранням та використанням адміністративних даних

у разі потреби

у разі потреби

2

Актуалізація та оприлюднення переліку погодженої органами державної статистики звітної документації, що пов'язана із збиранням та використанням адміністративних даних

IV квартал

IV квартал


6.4. Взаємодія з органами місцевого самоврядування

N
п/п

Найменування роботи

Строк виконання

2011 р.

2012 р.

1

Методологічне супроводження ведення погосподарського обліку в сільських, селищних, міських радах

постійно

постійно


7. Інформаційно-публікаційна діяльність

N
п/п

Найменування роботи

Періодичність

Строки виконання робіт

2011 р.

2012 р.

7.1. Офіційні статистичні публікації6

Комплексні публікації

1

Інформаційно-довідкові матеріали до Послання Президента України до Верховної Ради України

річна

згідно з дорученням


6 Офіційні статистичні публікації надаються безкоштовно згідно з реєстрами за затвердженим колом користувачів

2

Збірник "Україна у цифрах" (українською та англійською мовами, у друкованому вигляді та на компакт-диску)

річна

 

 

- у 2010 році

 

15.07

-

- у 2011 році

 

-

16.07

3

Збірник "Україна" (українською, російською та англійською мовами)

річна

 

 

- 2010

 

30.06

-

- 2011

 

-

29.06

4

Збірник "Статистичний щорічник України" (українською та англійською мовами, у друкованому вигляді та на компакт-диску)

річна

 

 

- за 2010 рік

 

31.10

-

- за 2011 рік

 

-

31.10

5

Збірник "Регіони України" (у друкованому вигляді та на компакт-диску)

річна

01.12

03.12

6

Збірник "Статистичний щорічник регіону"7

річна

 

 

- за 2010

 

29.09

-

- за 2011

 

-

28.09


7 Тут і далі інформаційно-публікаційна робота виконується головними управліннями статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінні статистики у місті Севастополі

7

Збірник "Україна та країни СНД"

річна

 

 

- 2010

 

29.12

-

- 2011

 

-

28.12

8

Каталог статистичних видань

річна

 

 

- на 2011 рік

 

03.01

-

- на 2012 рік

 

-

03.01

9

Каталог статистичних видань регіону7

річна

 

 

- на 2011 рік

 

28.01

-

- на 2012 рік

 

-

27.01

10

Журнал "Статистика України"

квартальна

31.01
29.04
29.07
31.10

31.01
30.04
31.07
31.10

11

Бюлетень "Статистичний бюлетень N 1"

місячна

на 27 день

12

Бюлетень "Статистичний бюлетень N 2"

квартальна

на 30 день

13

Бюлетень "Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку України"

місячна

на 30 день

14

Бюлетень "Економічне і соціальне становище регіону"7

місячна

на 18 день

15

Доповідь "Про соціально-економічне становище України"

місячна

на 22 день

16

Доповідь "Про соціально-економічне становище регіону"7

місячна

на 18 день

17

Бюлетень "Соціально-економічний розвиток України" (українською та англійською мовами)

місячна

на 30 день

18

Інформаційно-довідкові матеріали з питань соціально-економічного становища України для органів влади і управління

протягом року

згідно з запитами

19

Інформаційно-довідкові матеріали з питань соціально-економічного становища регіонів України для органів влади і управління

протягом року

згідно з запитами

20

Статистичний огляд соціально-економічного становища регіонів України для органів влади і управління

протягом року

згідно з запитами

Статистичні збірники

 

21

Національні рахунки України за:

річна

 

 

- 2009 рік

 

14.02

-

- 2010 рік

 

-

14.02

22

Таблиця "витрати - випуск" України у цінах споживачів

річна

 

 

- 2009 рік

 

14.02

-

- 2010 рік

 

-

14.02

23

Таблиця "витрати - випуск" України в основних цінах

річна

 

 

- 2009 рік

 

31.05

-

- 2010 рік

 

-

31.05

24

Валовий регіональний продукт за:

річна

 

 

- 2009 рік

 

31.05

-

- 2010 рік

 

-

31.05

25

Доходи та витрати населення за регіонами України

річна

 

 

- 2009 рік

 

20.04

-

- 2010 рік

 

-

30.05

26

Квартальні розрахунки валового внутрішнього продукту України за:

річна

 

 

- 2001 - 2010 роки

 

31.08

-

- 2001 - 2011 роки

 

-

31.08

27

Промисловість України у 2007-2010 роках (0101002, 0101003, 0102001, 0102002, 0102003, 0103001, 0105001, 0106001, 0108001, 0115001, 0121001, 0122002, 0123001, 0124001, 0133001)

1 раз на 5 років

01.12

-

28

Введення в експлуатацію об'єктів соціальної сфери та окремих виробничих потужностей в Україні за 2005 - 2010 роки (0103001)

1 раз на 2 роки

28.10

-

29

Основні фонди України за 2000 - 2010 роки (0108001)

річна

-

30.01

30

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності (0106001)

річна

29.04

30.04

31

Житлове будівництво в Україні у 2005 - 2011 роках (0103001, 0105001)

1 раз на 2 роки

-

28.09

32

Капітальні інвестиції в Україні у 2007 - 2011 роках (0103001, 0105001)

1 раз на 5 років

-

28.09

33

Рослинництво України (0109003)

річна

11.03

06.04

34

Тваринництво України (0109006)

річна

10.06

25.05

35

Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України (0101002, 0109003, 0109006,0109008, 0109010, 0109012, 0109013, 0109015, 0109019, 0116008, 0118001, 0135002)

річна

29.07

31.07

36

Сільське господарство України (0101003, 0103001, 0105001, 0106001, 0108001, 0109003, 0109004, 0109006, 0109008, 0109010, 0109011, 0109012, 0109013, 0109014, 0109015, 0109016, 0109017, 0109018, 0109019, 0116008, 0117003, 0118001, 0122004, 0133001, 0134001, 0135002)

річна

09.09

10.09

37

Рибне господарство в Україні (0110001)

1 раз на 5 років

30.05

-

38

Готелі та інші місця для тимчасового проживання (0111004, 0119001, 0105001, 0106001, 0103001)

річна

17.06

-

39

Транспорт і зв'язок України (0112001, 0112002, 0112003, 0112004, 0112007, 0112008, 0112010, 0112011, 0113001, 0106001, 0103001, 0105001, 0108001, 0120001, 0123001, 0133001)

річна

28.10

-

40

Транспорт і зв'язок України (0112001, 0112002, 0112003, 0112004, 0112007, 0112006, 0112008, 0112010, 0112011, 0113001, 0106001, 0103001, 0105001, 0108001, 0120001, 0123001, 0133001)

річна

-

29.10

41

Наукова та інноваційна діяльність в Україні (0114001, 0114002, 0114003, 0114004, 0115001, 0115002)

річна

30.09

28.09

42

Роздрібна торгівля України (0116001, 0116002, 0116004, 0123001)

річна

01.09

03.09

43

Зовнішня торгівля України товарами та послугами у: (0118001, 0119001)

річна

 

 

- 2010 році (I том)

 

30.05

-

- 2010 році (II том)

 

10.06

-

- 2011 році (I том)

 

-

30.05

- 2011 році (II том)

 

-

08.06

44

Співробітництво між Україною та країнами ЄС (0118001, 0119001, 0106001), (українською та англійською мовами)

річна

10.06

08.06

45

Зовнішня торгівля України (0118001, 0119001) (українською, російською та англійською мовами)

річна

30.06

27.06

46

Оптова і біржова торгівля України (0116008, 0117003)

1 раз на 2 роки

-

10.10

47

Паливно-енергетичні ресурси України (0117001, 0117002, 0101003, 0102001, 0102003)

1 раз на 2 роки

23.12

-

48

Індекси споживчих цін (0120001)

річна

31.03

30.03

49

Індекси цін виробників (0121001, 0121002, 0121003, 0121004, 0121005, 0109008)

річна

29.04

30.04

50

Діяльність суб'єктів малого підприємництва (0123001, 0122004, 0109017)

річна

01.12

03.12

51

Діяльність суб'єктів господарювання (0123001, 0122004, 0109017)

річна

22.11

22.11

52

Довкілля України (0124001, 0124002, 0124003, 0125001, 0125002, 0125003)

річна

10.11

12.11

53

Захист дітей, які потребують особливої уваги суспільства (0128001, 0128003, 0129003)

річна

17.05

18.05

54

Соціальний захист населення України (0126004)

річна

24.06

22.06

55

Соціальні індикатори рівня життя населення (0103001, 0120001, 0124001, 0126001, 0126002, 0126005, 0128003, 0129001, 0128004, 0132001, 0133001, 0133004, 0134001, 0135002, 0135003)

річна

30.09

28.09

56

Жінки та чоловіки в Україні (0114001, 0114002, 0114003, 0128003, 0132001, 0133001, 0133003, 0133004, 0134001, 0135002, 0135003)

1 раз на 2 роки

30.09

-

57

Діти, жінки та сім'я в Україні (0103001, 0120001, 0124001, 0126001, 0126002, 0126005, 0128003, 0129001, 0128004, 0132001, 0133001, 0133004, 0134001, 0135002, 0135003)

1 раз на 2 роки

-

28.09

58

Злочинність в Україні

1 раз на 3 роки

30.06

-

59

Праця України у 2010 році (0132001, 0133001, 0133002, 0133003, 0133004, 0133006)

річна

29.07

-

60

Праця України у 2011 році (0132001, 0133001, 0133002, 0133003, 0133004, 0133005, 0133006)

річна

-

31.07

61

Економічна активність населення України (за матеріалами обстеження) у: (0132001)

річна

 

 

- 2010 році

 

21.07

-

- 2011 році

 

-

20.07

62

Заробітна плата за професійними групами (за матеріалами вибіркового обстеження)

одноразова

-

18.12

63

Самооцінка населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги (0134001)

1 раз на рік

11.03

12.03

64

Наявність у домогосподарствах товарів тривалого користування (0134001)

1 раз на 2 роки

16.03

-

65

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України (0134001)

річна

15.06

15.06

66

Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів (0134001)

1 раз на рік

24.06

25.06

67

Витрати і ресурси домогосподарств України (0134001)

річна

29.07

30.07

68

Чисельність наявного населення України станом на: (0135002, 0135003) (у друкованому вигляді та на компакт-диску)

річна

 

 

- 1 січня 2011 року

 

21.06

-

- 1 січня 2012 року

 

-

21.06

69

Розподіл постійного населення України за статтю та віком станом на: (0135002, 0135003) (у друкованому вигляді та на компакт-диску)

річна

 

 

- 1 січня 2011 року

 

21.07

-

- 1 січня 2012 року

 

-

23.07

70

Населення України за: (0135002, 0135003) (у друкованому вигляді та на компакт-диску)

річна

 

 

- 2010 рік

 

01.12

-

- 2011 рік

 

-

03.12

Статистичні бюлетені

71

Національні рахунки України за:

річна

 

 

- 2010 рік

 

30.12

-

- 2011 рік

 

-

31.12

72

Про основні показники роботи промисловості України (розробляється за підсумками 2010 року) (0101001, 0101002)

1 раз на рік

03.02

-

73

Виробництво промислової продукції за видами в Україні (0101002)

місячна

на 26 день (крім січня)

на 26 день

74

Про основні показники роботи газового господарства України (0102004)

річна

08.04

09.04

75

Про основні показники роботи опалювальних котелень і теплових мереж України (0102005)

річна

15.04

17.04

76

Про основні показники роботи водопровідного господарства України (0102006)

річна

19.04

19.04

77

Виробництво і споживання електроенергії та окремі техніко-економічні показники роботи електростанцій в Україні (0102001, 0102002, 0102003)

річна

30.06

29.06

78

Введення в експлуатацію житла в Україні (0103001)

квартальна

на 60 день

79

Стан будівель та споруд незавершеного будівництва (0103001)

річна

06.05

10.05

80

Капітальні інвестиції в Україні (0105001)

річна,
квартальна

30.05
на 61 день

30.05
на 75 день

81

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності (0106001)

квартальна

на 55 день

82

Надходження та освоєння інвестицій в спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку України за інвестиційними проектами (0107001)

квартальна

на 75 день

83

Основні засоби України за 2010 рік (0108001)

річна

12.10.

-

84

Стан тваринництва в Україні (0109006)

 

 

 

- за січень - грудень 2010 року

місячна

14.01

-

- за 2010 рік (попередні дані)

річна

24.02

-

- у 2011 році

місячна

на 10 день

-

- за січень - грудень 2011 року

місячна

-

13.01

- за 2011 рік (попередні дані)

річна

-

24.02

- у 2012 році

місячна

-

на 10 день

85

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства (0109012, 0109013)

 

 

 

- за 2010 рік

річна

02.02

-

- за 2011 рік

річна

-

02.02

- у 2011 році

квартальна

на 13 день

-

- у 2012 році

квартальна

-

на 13 день

86

Наявність і надходження зернових та олійних культур на підприємства, що займаються їх зберіганням та переробкою (0109008, 0109010)

піврічна

09.02
22.07

09.02
23.07

місячна

на 15 день

87

Валова продукція сільського господарства України за:

річна

 

 

- 2010 рік попередні дані (0109003, 0109006)

 

09.02

-

- 2010 рік остаточні дані (0109003,0109006, 0109008, 0109015)

 

31.05

-

- 2011 рік попередні дані (0109003, 0109006)

 

-

25.01

- 2011 рік остаточні дані (0109003,0109006, 0109008, 0109015, 0135002)

 

-

31.05

88

Реалізація продукції сільськогосподарськими підприємствами (0109008, 0109019)

 

 

 

- за 2010 рік

річна

21.02

-

- у 2011 році

місячна

на 15 день

-

- за 2011 рік

річна

-

21.02

- у 2012 році

місячна

-

на 15 день

89

Збір урожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду в регіонах України за: (0109003)

річна

 

 

- 2010 рік

 

23.03

-

- 2011 рік

 

-

23.03

90

Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур у: (0109004)

річна

 

 

- 2010 році

 

24.03

-

- 2011 році

 

-

23.03

91

Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві за: (0109016)

річна

 

 

- 2010 рік

 

23.05

-

- 2011 рік

 

-

23.05

92

Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб сільськогосподарськими підприємствами у: (0109009)

річна

 

 

- 2010 році

 

23.05

-

- 2011 році

 

-

23.05

93

Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за: (0109014, 0109017)

річна

 

 

- 2010 рік

 

23.06

-

- 2011 рік

 

-

22.06

94

Основні показники сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості у: (0109019)

річна

 

 

- 2010 році

 

30.06

-

- 2011 році

 

-

02.07

95

Збирання врожаю сільськогосподарських культур та проведення інших польових робіт станом на: (0109003)

місячна

 

 

- 1 липня 2011 року

 

08.07

-

- 1 серпня 2011 року

 

10.08

-

- 1 вересня 2011 року

 

12.09

-

- 30 вересня 2011 року

 

13.10

-

- 1 листопада 2011 року

 

14.11

-

- 2 липня 2012 року

 

-

10.07

- 1 серпня 2012 року

 

-

10.08

- 3 вересня 2012 року

 

-

12.09

- 1 жовтня 2012 року

 

-

11.10

- 1 листопада 2012 року

 

-

12.11

96

Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай: (0109003)

річна

 

 

- 2011 року

 

15.07

-

- 2012 року

 

-

16.07

97

Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості у: (0109019)

річна

 

 

- 2011 році

 

10.11

-

- 2012 році

 

-

09.11

98

Ведення мисливського господарства у: (0125002)

річна

 

 

- 2010 році

 

29.03

-

- 2011 році

 

-

29.03

99

Діяльність підприємств сфери послуг (0111002, 0111006, 0112001, 0112003, 0112004, 0112009, 0112010, 0113001, 0112011, 0112007)

річна

29.04

30.04

100

Наявність та основні показники роботи споруд для приймання, пропуску, відведення та очищення стічних вод за: (0111005)

річна

 

 

- 2010 рік

 

29.04

-

- 2011 рік

 

-

30.04

101

Переробка вантажів у морських (річкових) портах (причалах) України у: (0112008)

річна

 

 

- 2010 році

 

29.04

-

- 2011 році

 

-

30.04

102

Експорт, імпорт і транзит вантажів в Україні за: (0112008)

річна

 

 

- 2010 рік

 

18.03

-

- 2011 рік

 

-

19.03

103

Стан і розвиток зв'язку в Україні (0113001, 0103001, 0106001)

квартальна

на 80 день

104

Продаж та запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства (0116002)

 

 

 

- I том

річна,
квартальна

29.04,
на 75 день

30.04,
на 67 день

- II, III том

річна,
квартальна

10.05,
на 78 день

10.05,
на 70 день

105

Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств за товарними групами (0116002)

річна

06.05

07.05

106

Мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства підприємств (0116001)

річна

11.05

11.05

107

Обсяги продажу та ціни основних сільськогосподарських продуктів на міських ринках (за вибірковим колом міст) (0116005)

місячна

на 18 день

108

Наявність і використання торгової мережі на ринках (0116004)

річна

18.03

19.03

109

Залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за: (0117001)

річна

 

 

- 2010 рік

 

27.04

-

- 2011 рік

 

-

27.04

110

Результати використання палива, теплоенергії та електроенергії за: (0117002)

річна

 

 

- 2010 рік

 

28.04

-

- 2011 рік

 

-

27.04

111

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за: (0116008)

квартальна

 

 

- 2010 рік

 

28.04

-

- I, II, III квартали 2011 року

 

на 77 день

-

- 2011 рік

 

-

27.04

- I, II, III квартали 2012 року

 

-

на 70 день

112

Співробітництво між Україною та країнами ЄС (0118001, 0119001, 0106001)

квартальна

30.06
30.09
28.12

27.06
28.09
28.12

113

Заповідники та національні природні парки України у: (0125001)

річна

 

 

- 2010 році

 

21.02

-

- 2011 році

 

-

21.02

114

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу від пересувних джерел у:

річна

 

 

- 2010 році

 

11.05

-

- 2011 році

 

-

11.05

115

Квартирний облік та кількість наданих квартир в Україні (0126002)

річна

24.05

25.05

116

Житловий фонд України (0126001)

річна

21.06

22.06

117

Діяльність громадських об'єднань в Україні (0127002, 0127003)

річна

22.07

23.07

118

Адміністративні правопорушення в Україні (0127001)

річна

31.05

31.05

119

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України (0128003)

1 раз на рік

21.01

20.01

120

Загальноосвітні навчальні заклади України на початок навчального року (0103001, 0128002)

1 раз на рік

21.01

20.01

121

Підготовка наукових кадрів (0128004)

річна

15.03

15.03

122

Продовження навчання та здобуття професії

річна

29.03

29.03

123

Дошкільні навчальні заклади України (0103001, 0128001)

річна

31.03

30.03

124

Національні рахунки освіти в Україні у 2008 - 2010 роках

річна

-

09.03

125

Національні рахунки охорони здоров'я в Україні у:

річна

 

 

- 2009 році

 

09.02

-

- 2010 році

 

-

09.02

126

Національні рахунки соціального захисту в Україні у:

річна

 

 

- 2009 році

 

09.02

-

- 2010 році

 

-

10.02

127

Травматизм на виробництві (0129001)

річна

04.05

04.06

128

Заклади охорони здоров'я та захворюваність населення України

річна

03.06

04.06

129

Оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку влітку (0129003)

1 раз на рік

28.10

29.10

130

Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм в Україні (0129002)

1 раз на рік

30.11

-

131

Колективні засоби розміщування в Україні (0129004)

річна

-

16.04

132

Виставкова діяльність в Україні (0131004)

річна

23.03

23.03

133

Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту України (0131001, 0131002, 0131003)

річна

09.06

08.06

134

Засоби масової інформації та книговидання в Україні

річна

12.07

12.07

135

Діяльність туристичних фірм

річна

-

16.04

136

Регіональний людський розвиток (0132001, 0133001, 0135002, 0135003, 0128001, 0128003, 0129001, 0126001)

річна

29.07

31.07

137

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах України (0113002)

одноразова

15.12

-

138

Кількість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на 31 грудня 2010 року (0133003)

річна

29.03

-

139

Витрати на робочу силу за 2010 рік (0133002) (за матеріалами вибіркового обстеження підприємств)

1 раз на 4 роки

20.10

-

140

Стан умов праці найманих працівників у 2011 році (0133005)

річна

-

25.05

141

Витрати і ресурси домогосподарств України у: (0134001)

квартальна

 

 

- III кварталі 2010 року

 

04.02

-

- IV кварталі 2010 року

 

27.05

-

- I кварталі 2011 року

 

06.09

-

- II кварталі 2011 року

 

15.11

-

- III кварталі 2011 року

 

-

03.02

- IV кварталі 2011 року

 

-

28.05

- I кварталі 2012 року

 

-

06.09

- II кварталі 2012 року

 

-

15.11

142

Витрати і ресурси домогосподарств України окремо по кожному регіону у: (0134001)

річна

 

 

- 2010 році

 

08.11

-

- 2011 році

 

-

08.11

143

Витрати і ресурси домогосподарств України окремо по кожному економічному району у: (0134001)

річна

 

 

- 2010 році

 

02.12

-

- 2011 році

 

-

03.12

Доповіді

144

Структурні зрушення в економіці України

річна

30.05

30.05

145

Аналіз результатів діяльності інституційних секторів економіки України за 2010 рік

річна

-

30.04

146

Сільське господарство України у: (0101003, 0105001, 0106001, 0109003, 0109004, 0109006, 0109008, 0109012, 0109013, 0109014, 0109017, 0118001, 0120001, 0133001)

річна

 

 

- 2010 році

 

29.04

-

- 2011 році

 

-

30.04

147

Про роботу готелів у 2010 році (0111004, 0119001, 0105001, 0106001, 0103001)

річна

11.05

-

148

Рекламна діяльність в Україні у: (0111003)

річна

 

 

- 2010 році

 

31.05

-

- 2011 році

 

-

31.05

149

Аудиторська діяльність в Україні у:

річна

 

 

- 2010 році

 

10.08

-

- 2011 році

 

-

10.08

150

Переробка вантажів у морських (річкових) портах (причалах) України за: (0112008)

річна

 

 

- I півріччя 2011 року

 

10.10

-

- I півріччя 2012 року

 

-

10.10

151

Наукова та науково-технічна діяльність в Україні у: (0114001)

річна

 

 

- 2010 році

 

25.04

-

- 2011 році

 

-

25.04

152

Інноваційна діяльність промислових підприємств України у: (0115001)

річна

 

 

- 2010 році

 

21.04

-

- 2011 році

 

-

20.04

153

Обстеження інноваційної діяльності в економіці України за період 2008 - 2010 роки (за міжнародною методологією) (0115002)

одноразова

03.10

-

154

Стан торгової мережі та мережі ресторанного господарства у: (0116001)

1 раз на рік

 

 

- 2010 році

 

31.05

-

- 2011 році

 

-

31.05

155

Наявність і використання торгової мережі на ринках України у: (0116004)

1 раз на рік

 

 

- 2010 році

 

08.04

-

- 2011 році

 

-

09.04

156

Ринок світлих нафтопродуктів за: (0116002, 0116003, 0117001, 0118001, 0101003)

1 раз на рік

 

 

- 2010 році

 

10.06

-

- 2011 році

 

-

18.06

157

Структура обороту роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за: (0116002, 0116004, 0116005, 0134001)

1 раз на рік

 

 

- 2010 рік

 

19.07

-

- 2011 рік

 

-

19.07

158

Діяльність бірж у: (0117003)

 

 

 

- 2010 році

річна

30.03

-

- I півріччі 2011 року

піврічна

на 72 день

-

- 2011 році

річна

-

30.03

- I півріччі 2012 року

піврічна

-

12.09

159

Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів у: (0117002)

піврічна

 

 

- 2010 році

 

29.04

-

- I півріччі 2011 року

 

30.09

-

- 2011 році

 

-

30.04

160

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у: (0117001, 0116002)

річна

 

 

- 2010 році

 

29.04

-

- 2011 році

 

-

30.04

161

Діяльність підприємств оптової торгівлі у: (0116008)

річна

 

 

- 2010 році

 

12.05

-

- 2011 році

 

-

11.05

162

Структура продажу продукції підприємствами оптової торгівлі за: (0116008)

піврічна

 

 

- I півріччя 2011 року

 

30.09

-

- I півріччі 2012 року

 

-

20.09

163

Стан зовнішньоекономічних зв'язків з Російською Федерацією за: (0118001, 0119001, 0106001)

квартальна

 

 

- 2010 рік

 

30.03

-

- I квартал 2011 року

 

17.06

-

- I півріччя 2011 року

 

20.09

-

- 9 місяців 2011 року

 

20.12

-

- 2011 рік

 

-

30.03

- I квартал 2012 року

 

-

18.06

- I півріччя 2012 року

 

-

20.09

- 9 місяців 2012 року

 

-

20.12

164

Зміни цін і тарифів на споживчому ринку у: (0120001)

піврічна

 

 

- 2010 році

 

18.02

-

- 2011 році

 

-

20.02

- I півріччі 2011 року

 

19.08

-

- I півріччі 2012 року

 

-

20.08

165

Зміни цін виробників промислової продукції у: (0121001, 0101002)

піврічна

 

 

- 2010 році

 

18.02

-

- 2011 році

 

-

20.02

- I півріччі 2011 року

 

19.08

-

- I півріччі 2012 року

 

-

20.08

166

Зміни цін на будівельно-монтажні роботи у: (0121002, 0104001)

річна

 

 

- 2010 році

 

20.04

-

- 2011 році

 

-

20.04

167

Довкілля України у: (0124001, 0124002, 0124003)

річна

 

 

- 2010 році

 

31.05

-

- 2011 році

 

-

31.05

168

Діяльність підприємств сфери послуг у: (0111002, 0112010, 0112001, 0112003, 0112004, 0112009, 0113001, 0112011, 0112007)

річна

 

 

- 2010 році

 

29.04

-

- 2011 році

 

-

30.04

169

Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю у: (0126003)

річна

 

 

- 2010 році

 

06.05

-

- 2011 році

 

-

04.05

170

Стан злочинності в Україні у:

 

 

 

- 2010 році

річна

28.02

-

- I півріччі 2011 року

піврічна

31.08

-

- 2011 році

річна

-

28.02

- I півріччі 2012 року

піврічна

-

31.08

171

Діяльність громадських організацій в Україні у: (0127002, 0127003)

річна

 

 

- 2010 році

 

08.07

-

- 2011 році

 

-

09.07

172

Фахівці вищої кваліфікації України у: (0114002, 0114003)

річна

 

 

- 2010 році

 

28.02

-

- 2011 році

 

-

28.02

173

Заробітна плата та стан її виплати у: (0133001, 0133006)

піврічна

 

 

- 2010 році

 

25.03

-

- I півріччі 2011 року

 

25.08

-

- 2011 році

 

-

26.03

- I півріччі 2012 року

 

-

27.08

174

Ринок праці за: (0132001, 0133001, 0133006)

піврічна

 

 

- 2010 рік

 

20.04

-

- I півріччя 2011 року

 

20.10

-

- 2011 рік

 

-

20.04

- I півріччя 2012 року

 

-

19.10

175

Використання найманої праці на підприємствах у 2010 році (0132001, 0133001, 0133004, 0133006)

річна

27.06

-

176

Витрати на робочу силу за 2010 рік (аналітичний огляд за матеріалами вибіркового обстеження підприємств) (0133002)

1 раз на 4 роки

20.10

-

177

Гендерні аспекти ринку праці в Україні (аналітичний огляд за матеріалами державних статистичних спостережень з праці) (0132001, 0133001, 0133003, 0133004, 0133005)

одноразова

-

23.07

178

Витрати і ресурси домогосподарств України (за матеріалами вибіркового обстеження) за: (0134001)

квартальна

 

 

- 9 місяців 2010 року

 

25.02

-

- I квартал 2011 року

 

09.09

-

- I півріччя 2011 року

 

09.12

-

- 9 місяців 2011 року

 

-

24.02

- I квартал 2012 року

 

-

10.09

- I півріччя 2012 року

 

-

10.12

179

Самооцінка населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги (за матеріалами вибіркового обстеження) у: (0134001)

річна

 

 

- 2010 році

 

18.03

-

- 2011 році

 

-

19.03

180

Наявність у домогосподарствах товарів тривалого користування у 2010 році (за матеріалами вибіркового обстеження) (0134001)

1 раз на 2 роки

08.04

-

181

Самооцінка домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг у 2011 році (за матеріалами вибіркового обстеження) (0134001)

1 раз на 2 роки

-

30.04

182

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у: (за матеріалами вибіркового обстеження) (0134001)

річна

 

 

- 2011 році

 

30.06

-

- 2012 році

 

-

29.06

183

Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів (за матеріалами вибіркового обстеження) у: (0134001)

річна

 

 

- 2010 році

 

20.07

-

- 2011 році

 

-

20.07

184

Соціально-економічне становище домогосподарств України (за матеріалами вибіркового обстеження) у: (0134001)

річна

 

 

- 2010 році

 

19.08

-

- 2011 році

 

-

20.08

185

Формування загальної чисельності наявного населення України на: (0135002, 0135003)

річна

 

 

- 1 січня 2011 року

 

29.04

-

- 1 січня 2012 року

 

-

30.04

186

Загальна характеристика статево-вікового складу населення України на: (0135002, 0135003)

річна

 

 

- 1 січня 2011 року

 

30.06

-

- 1 січня 2012 року

 

-

02.07

187

Демографічна ситуація в Україні у: (0135002, 0135003)

річна

 

 

- 2010 році

 

28.10

-

- 2011 році

 

-

29.10

Експрес-випуски

188

Валовий внутрішній продукт України за:

 

 

 

- попередніми даними 2011 року:

 

 

 

- I квартал

квартальна

на 90 день

-

- II квартал

квартальна

на 90 день

-

- III квартал

квартальна

на 90 день

-

- уточненими даними:

 

 

 

- I - IV квартал 2010 року та 2010 рік

річна

31.03

-

- остаточними даними:

 

 

 

- I - IV квартал 2009 року

річна

21.03

-

189

Валовий внутрішній продукт і валовий національний доход України за:

 

 

 

- попередніми даними 2012 року:

 

 

 

- I квартал

квартальна

-

на 70 день

- II квартал

квартальна

-

на 70 день

- III квартал

квартальна

-

на 70 день

- уточненими даними:

 

 

 

- I - IV квартал 2011 року та 2011 рік

річна

-

30.03

- остаточними даними:

 

 

 

- I - IV квартал 2010 року

річна

-

29.03

190

Доходи та витрати населення:

 

 

 

по Україні:

 

 

 

- за попередніми даними:

 

 

 

- I квартал 2011 року

квартальна

на 90 день

-

- II квартал 2011 року

квартальна

на 90 день

-

- III квартал 2011 року

квартальна

на 90 день

-

- I - IV квартал 2010 року та 2010 рік

квартальна

31.03

-

- за остаточними даними:

 

 

 

- 2010 рік

річна

30.12

-

по регіонах України:

 

 

 

- за попередніми даними:

 

 

 

- III квартал 2010 року

квартальна

на 110 день

-

- I - IV квартал 2010 року та 2010 рік

квартальна

29.04

-

- I квартал 2011 року

квартальна

на 110 день

-

- II квартал 2011 року

квартальна

на 110 день

-

- за остаточними даними:

 

 

 

- I - IV квартал 2009 року та 2009 рік

річна

08.04

-

по Україні:

 

 

 

- за попередніми даними:

 

 

 

- I квартал 2012 року

квартальна

-

на 90 день

- II квартал 2012 року

квартальна

-

на 90 день

- III квартал 2012 року

квартальна

-

на 90 день

- I - IV квартал 2011 року та 2011 рік

квартальна

-

30.03

- за остаточними даними:

 

 

 

- 2011 рік

річна

-

28.12

по регіонах України:

 

 

 

- за попередніми даними:

 

 

 

- III квартал 2011 року

квартальна

-

на 110 день

- I - IV квартал 2011 року та 2011 рік

квартальна

-

30.04

- I квартал 2012 року

квартальна

-

на 110 день

- II квартал 2012 року

квартальна

-

на 110 день

- за остаточними даними:

 

 

 

- I - IV квартал 2010 року та 2010 рік

річна

-

10.04

191

Валовий регіональний продукт за:

річна

 

 

- 2009 рік

 

31.03

-

- 2010 рік

 

-

30.03

192

Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту та валової доданої вартості за видами економічної діяльності за попередніми даними за:

річна

 

 

- 2010 рік

 

12.07

-

- 2011 рік

 

-

10.07

193

Підсумки роботи промисловості України (0101002)

місячна

на 15 день

на 16 день

194

Виробництво найважливіших видів промислової продукції по місяцях (0101002):

квартальна

 

 

2009, 2010 і 2011 років

 

на 20 день

-

2010, 2011 і 2012 років

 

-

на 20 день

195

Обсяг реалізованої промислової продукції в Україні (0101001) (розробляється за підсумками 2010 року)

1 раз на рік

28.01

-

196

Обсяг реалізованої промислової продукції та індекс обороту (реалізації) в Україні (0101001)

місячна

на 28 день (крім січня)

на 30 день

197

Виконання будівельних робіт (0104001)

місячна

на 16 день

198

Введення в експлуатацію житла в Україні (0103001)

квартальна

на 45 день

199

Стан будівель та споруд незавершеного будівництва (0103001)

річна

26.04

25.04

200

Капітальні інвестиції (0105001)

річна,
квартальна

14.04,
на 45 день

13.04,
на 60 день

201

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності (0106001)

річна,
квартальна

17.02,
на 45 день

17.02,
на 45 день

202

Стан сільського господарства України (0109002, 0109003, 0109006, 0109008, 0109010, 0109011, 0109012, 0109013)

місячна

на 15 день

203

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції (0109008, 0121001, 0133001)

місячна

на 28 день

204

Підсумки збору врожаю основних сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду (попередні дані) у: (0109003)

річна

 

 

- 2010 році

 

18.01

-

- 2011 році

 

-

20.01

205

Переробка винограду та виробництво виноматеріалів у: (0109007)

річна

 

 

- 2010 році

 

14.01

-

- 2011 році

 

-

16.01

206

Надходження цукрових буряків на переробні підприємства за: (0109011)

річна

 

 

- 2010 рік

 

26.01

-

- 2011 рік

 

-

26.01

207

Особисті селянські господарства в Україні станом на (0109018)

річна

 

 

- 1 січня 2011 року

 

18.03

-

- 1 січня 2012 року

 

-

19.03

208

Економічні результати сільськогосподарського виробництва (попередні дані) за: (0109014)

річна

 

 

- 2010 рік

 

30.03

 

- 2011 рік

 

 

30.03

209

Посівні площі ярих культур станом на: (0109003)

місячна

 

 

- 1 квітня 2011 року

 

08.04

-

- 29 квітня 2011 року

 

13.05

-

- 1 червня 2011 року

 

10.06

-

- 2 квітня 2012 року

 

-

11.04

- 3 травня 2012 року

 

-

14.05

- 1 червня 2012 року

 

-

13.06

210

Валова продукція сільського господарства України за: (0109003, 0109006, 0109008, 0109015)

річна

 

 

- 2010 рік

 

31.05

-

- 2011 рік

 

-

31.05

211

Посівні площі озимих культур під урожай: (0109003)

річна

 

 

- 2012 року

 

20.12

-

- 2013 року

 

-

20.12

212

Вилов риби та добування інших водних живих ресурсів (0110001)

місячна (крім січня)

на 20 день

213

Діяльність підприємств сфери послуг (0111001)

місячна

на 22 день

214

Діяльність підприємств сфери послуг у І півріччі 2011 року (0111001, 0112001, 0112003, 0112004, 0112007, 0112008, 0112009, 0113001)

піврічна

29.07

30.07

215

Підсумки роботи транспорту України (0112001, 0112003, 0112004, 0112007, 0112008, 0112009, 0112010, 0112011)

місячна

на 16 день

216

Виконання наукових та науково-технічних робіт за: (0114001)

квартальна

на 50 день

 

- I квартал 2011 року

 

 

 

 

- I півріччя 2011 року

 

 

 

 

- 9 місяців 2011 року

 

 

 

 

- I квартал 2012 року

 

 

 

 

- I півріччя 2012 року

 

 

 

 

- 9 місяців 2012 року

 

 

 

217

Доктори наук України у 2011 році (0114002)

річна

15.12

-

218

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (0116002)

щомісячно

на 15 день

219

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС (0116003)

щомісячно

на 23 день

220

Продаж споживчих товарів, які вироблені на території України, у торговій мережі за: (0106002)

 

 

 

- 2010 рік

річна

19.05

-

- I квартал 2011 року

квартальна

30.06

-

- I півріччя 2011 року

квартальна

30.09

-

- 9 місяців 2011 року

квартальна

30.12

-

- 2011 рік

річна

-

18.05

- I квартал 2012 року

квартальна

-

20.06

- I півріччя 2012 року

квартальна

-

20.09

- 9 місяців 2012 року

квартальна

-

20.12

221

Діяльність бірж (0117003):

квартальна

 

 

- у I кварталі 2011 року

 

31.05

-

- за 9 місяців 2011 року

 

30.11

-

- у I кварталі 2012 року

 

-

31.05

- за 9 місяців 2012 року

 

-

30.11

222

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за: (0116008)

квартальна

 

 

- I квартал 2011 року

 

20.06

-

- 9 місяців 2011 року

 

20.12

-

- I квартал 2012 року

 

-

11.06

- 9 місяців 2012 року

 

-

11.12

223

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за I півріччя 2011 року (0117001, 0116003)

піврічна

20.09

-

224

Зовнішня торгівля України товарами (0118001)

місячна

на 45 день

225

Зовнішня торгівля послугами за: (0119001)

квартальна

 

 

- 2010 рік

 

15.02

-

- I квартал 2011 року

 

13.05

-

- I півріччя 2011 року

 

15.08

-

- 9 місяців 2011 року

 

15.11

-

- 2011 рік

 

-

14.02

- I квартал 2012 року

 

-

14.05

- I півріччя 2012 року

 

-

14.08

- 9 місяців 2012 року

 

-

14.11

226

Зовнішньоторговельний баланс України за: (0118001, 0119001)

квартальна

 

 

- 2010 рік

 

15.02

-

- I квартал 2011 року

 

13.05

-

- I півріччя 2011 року

 

15.08

-

- 9 місяців 2011 року

 

15.11

-

- 2011 рік

 

-

15.02

- I квартал 2012 року

 

-

15.05

- I півріччя 2012 року

 

-

15.08

- 9 місяців 2012 року

 

-

15.11

227

Розподіл обсягів експорту-імпорту товарів за видами їх транспортування за: (0118001)

річна

 

 

- 2010 рік

 

29.03

-

- 2011 рік

 

-

28.02

228

Отримання та надання Україною гуманітарної допомоги за: (0118001)

річна

 

 

- 2010 рік

 

25.02

-

- 2011 рік

 

-

24.02

229

Стан зовнішньоторговельного балансу України за: (0118001, 0119001)

квартальна

 

 

- 2010 рік

 

11.03

-

- I квартал 2011 року

 

27.05

-

- I півріччя 2011 року

 

31.08

-

- 9 місяців 2011 року

 

30.11

-

- 2011 рік

 

-

12.03

- I квартал 2012 року

 

-

28.05

- I півріччя 2012 року

 

-

31.08

- 9 місяців 2012 року

 

-

30.11

230

Стан зовнішньоекономічних відносин з країнами ЄС за: (0118001, 0119001)

піврічна

 

 

- 2010 рік

 

18.03

-

- I півріччя 2011 року

 

14.09

-

- 2011 рік

 

-

19.03

- I півріччя 2012 року

 

-

14.09

231

Індекси цін (0120001, 0121001)

місячна

на 6 день

232

Фінансові результати діяльності підприємств України (0122002)

річна (попередні дані)

16.02

16.02

233

Фінансові результати діяльності підприємств України (0122002)

за I та II місяці кварталу

на 45 день

-

234

Фінансові результати діяльності підприємств України (0122004)

квартальна

-

на 55 день

235

Показники Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (Реєстр статистичних одиниць (РСО))

місячна

на 20 день

236

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферу від стаціонарних джерел (0124001)

 

 

 

- за 2010 рік

річна

21.03

-

- у 2011 році

квартальна

30.05
30.08
30.11

-
-
-

- за 2011 рік

річна

-

21.03

- у 2012 році

квартальна

-
-
-

30.05
30.08
30.11

237

Поводження з відходами у: (0124002)

річна

 

 

- 2010 році

24.05

-

- 2011 році

-

24.05

238

Витрати на охорону навколишнього середовища та екологічні платежі у: (0124003)

річна

 

 

- 2010 році

 

11.05

-

- 2011 році

 

-

11.05

239

Лісогосподарська діяльність (0125003)

 

 

 

- за 2010 рік

річна

31.03

-

- у 2011 році

квартальна

20.05
22.08
21.11

-

- за 2011 рік

річна

-

30.03

- у 2012 році

квартальна

-
 
 

21.05
20.08
20.11

240

Про надання населенню субсидій (0126004)

місячна

на 21 день

241

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг (0126005)

місячна

на 30 день

242

Розподіл працівників за розмірами заробітної плати у: (0133001)

квартальна

 

 

- грудні 2010 року

17.02

-

- березні 2011 року

17.05

-

- червні 2011 року

17.08

-

- вересні 2011 року

17.11

-

- грудні 2011 року

-

17.02

- березні 2012 року

-

17.05

- червні 2012 року

-

17.08

- вересні 2012 року

-

16.11

243

Рух кадрів та використання робочого часу найманих працівників у: (0133001)

квартальна

 

 

- 2010 році

18.02

-

- січні - березні 2011 року

19.05

-

- січні - червні 2011 року

19.08

-

- січні - вересні 2011 року

18.11

-

- 2011 році

-

17.02

- січні - березні 2012 року

-

18.05

- січні - червні 2012 року

-

20.08

- січні - вересні 2012 року

-

19.11

244

Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників (0133001)

місячна

на 26 день

245

Економічна активність населення за: (0132001)

квартальна

 

 

- 2010 рік

24.03

-

- I квартал 2011 року

23.06

-

- I півріччя 2011 року

23.09

-

- 9 місяців 2011 року

23.12

-

- 2011 рік

-

23.03

- I квартал 2012 року

-

25.06

- I півріччя 2012 року

-

24.09

- 9 місяців 2012 року

-

24.12

246

Стан виплати заробітної плати (0133006)

щомісячна

на 25 день

247

Демографічна ситуація в Україні (0135002, 0135003)

місячна

на 16 день

248

Смертність населення України від зовнішніх причин у побуті у: (0135002)

квартальна

 

 

- 2010 році

 

22.02

-

- січні - березні 2011 року

 

20.05

-

- січні - червні 2011 року

 

19.08

-

- січні - вересні 2011 року

 

18.11

-

- 2011 році

 

-

22.02

- січні - березні 2012 року

 

-

21.05

- січні - червні 2012 року

 

-

20.08

- січні - вересні 2012 року

 

-

19.11

249

Розподіл постійного населення України за статтю та віком станом на: (0135002, 0135003)

річна
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали