Додаткова копія: Положення про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України26 грудня 2014 року N 1526

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 березня 2015 р. за N 272/26717

ПОЛОЖЕННЯ
про апеляційну комісію при Українському центрі оцінювання якості освіти

1. Це Положення визначає основні функції та особливості діяльності апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти (далі - апеляційна комісія).

2. Дія цього Положення поширюється на:

1) апеляційну комісію;

2) фахові предметні групи та технічні групи;

3) регіональні центри оцінювання якості освіти (далі - регіональні центри);

4) регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти (далі - регламентні комісії);

5) осіб, які реєструються для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні (далі - зовнішнє оцінювання), та учасників зовнішнього оцінювання, які подали апеляційну заяву (далі - заявники).

3. Апеляційна комісія створюється з метою захисту прав осіб, які брали (беруть) участь у зовнішньому оцінюванні, а також реєструються для участі в ньому.

4. Апеляційна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, у тому числі цим Положенням, а також актами Українського центру оцінювання якості освіти, предметних фахових комісій, комісій з визначення результатів зовнішнього оцінювання при Українському центрі оцінювання якості освіти.

5. Основними завданнями апеляційної комісії є: захист прав осіб, які проходили зовнішнє оцінювання, щодо об'єктивності оцінювання сертифікаційних робіт; розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання, у тому числі із залученням фахових предметних груп; розгляд заяв учасників зовнішнього оцінювання щодо оскарження рішень регламентних комісій регіональних центрів оцінювання якості освіти, прийнятих щодо них; підготовка та надання об'єктивних висновків щодо порушених в апеляційних заявах питань.

6. Апеляційна комісія має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від працівників Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, працівників пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання, пунктів перевірки, пунктів обробки інформацію та документи (протоколи засідання регламентних комісій, копії або оригінали сертифікаційних робіт, аудиторні протоколи проведення зовнішнього оцінювання, акти, складені під час проведення зовнішнього оцінювання, письмові пояснення тощо), необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати предметні фахові комісії в разі виникнення нестандартних (позаштатних) ситуацій, пов'язаних зі змістом завдань сертифікаційних робіт і їх оцінюванням;

3) запрошувати на засідання апеляційної комісії фахівців (за їх згодою) для надання консультації щодо результатів виконання заявниками сертифікаційних робіт та об'єктивності перевірки екзаменаторами виконання завдань із розгорнутою відповіддю;

4) залучати фахові предметні групи для встановлення об'єктивності перевірки екзаменаторами завдань із розгорнутою відповіддю;

5) залучати технічні групи для визначення результатів технічної обробки сертифікаційних робіт;

6) запрошувати на засідання апеляційної комісії заявника з метою отримання додаткової інформації, необхідної для прийняття остаточного рішення.

7. До складу апеляційної комісії входять заступники директора Українського центру оцінювання якості освіти, керівники структурних підрозділів Українського центру оцінювання якості освіти, а також представники Міністерства освіти і науки України, загальноосвітніх і вищих навчальних закладів, громадських організацій (за згодою).

8. Очолює роботу апеляційної комісії один із заступників директора Українського центру оцінювання якості освіти.

9. Персональний склад апеляційної комісії (не менше п'яти осіб) затверджується наказом Українського центру оцінювання якості освіти до початку реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні. Цим наказом призначається відповідальний секретар комісії (один або декілька), який не є її членом і не має права голосу під час прийняття рішень.

10. При апеляційній комісії можуть створюватися:

1) фахові предметні групи у складі не менше трьох осіб із числа педагогічних, науково-педагогічних працівників, які здійснюють повторне оцінювання завдань сертифікаційних робіт;

2) технічні групи у складі не менше двох осіб із числа працівників регіональних центрів, які перевіряють якість технічної обробки сертифікаційних робіт шляхом зіставлення результатів автоматизованої обробки сертифікаційних робіт із фактичними даними, зазначеними в них.

11. Персональний склад фахових предметних груп та технічних груп затверджується наказом директора Українського центру оцінювання якості освіти за поданням регіональних центрів до початку розгляду апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання.

12. Організацію роботи апеляційної комісії, своєчасний розгляд апеляційних заяв, дотримання встановленого законодавством порядку оформлення документів та їх передання до Українського центру оцінювання якості освіти забезпечує голова апеляційної комісії.

13. Документами апеляційної комісії, що зберігаються протягом п'яти років, є:

апеляційні заяви;

протоколи засідань апеляційної комісії;

матеріали, необхідні для розгляду апеляційних заяв.

14. Рішення апеляційної комісії приймається більшістю голосів за умови присутності на засіданні не менш як двох третин від загальної кількості членів апеляційної комісії. У разі рівної кількості голосів "за" та "проти" приймається рішення, яке підтримав голова апеляційної комісії. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом.

15. Залучення фахівців до роботи у фахових предметних групах при апеляційній комісії здійснюється відповідно до статті 45 Закону України "Про вищу освіту" (Закон N 1556-VII).

16. Рішення апеляційної комісії може бути оскаржене до суду.

 

Директор департаменту
вищої освіти

Ю. М. Коровайченко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали