НАРОДНІЙ КОМІСАРІЯТ ЮСТИЦІЇ УСРР

ЗАТВЕРДЖЕНО
від 15 серпня 1923 р.
Застнаркомюстиції М. Рейхель.


Положення про Юридичне Видавництво Народнього Комісаріяту Юстиції

§ 1.

На підставі примітки до арт. 14 Постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету від 1-го серпня 1923 р. "Положення про Народній Комісаріят Юстиції" (Зб. Уз. 1923 р., ч. 29, арт. 433), при Видавничому Відділі Народнього Комісаріяту Юстиції заснувати на засадах самоутримання Юридичне Видавництво Народнього Комісаріяту Юстиції.

§ 2.

На Видавництво НКЮ покласти видання:

а) Збірника Узаконень Робітниче-Селянського Уряду, збірників декретів, абеткових покажчиків та инших покажчиків і ріжних справочників та підручників Радянського законодавства;

б) періодичних і неперіодичних журналів, збірників та инших матеріялів Наркомюсту;

в) творів, порадників і шкільних програмів з ріжних галузів права;

г) постачання зазначених в п. п."а" і "б" видань та матеріялів відповідним органам Радянської влади.

§ 3.

Юридичне Видавництво НКЮ, на підставі арт. 19 Цивільного Кодексу, користується правами юридичної особи, і зокрема, в межах покладених на нього завдань, має право видавати, набувати та продавати законодавчу, і по всіх питаннях права літературу, складати угоди, брати на себе зобов'язання, видавати векселі, засновувати на всій території УСРР книгарні з юридичною літературою і філії контори Видавництва, набувати й вивласнювати майно, позивати й відповідати на суді.

Юридичне Видавництво НКЮ відповідає за борги лише майном, що є під його зарядом.

§ 4.

Юридичне Видавництво НКЮ зобов'язане за завданнями НКЮ виконувати всі роботи по друкованню законодавчих актів, урядових розпоряджень і відомчих видань та постачати ними судові органи на місцях, а також постачати літературу обов'язковим передплатникам за цінами, встановленими Наркомюстом у згоді з РСІ.

§ 5.

Юридичне Видавництво НКЮ має свою печатку з зазначенням своєї назви.

§ 6.

Передати Видавництву НКЮ яко основний капітал все обладновання склепу та Харківської книгарні.

§ 7.

Передати Видавництву НКЮ, як його обіговий капітал, всю літературу й матеріяли, що є під зарядом Народнього Комісаріяту Юстиції. Крім того, Юридичному Видавництву передаються всі кредити, що їх відпускається НКЮ на видання законодавчого матеріялу та юридичної літератури.

§ 8.

Всі прибутки Видавництва, крім випадків, спеціяльно передбачених законом, йдуть під заряд Юридичного Видавництва.

§ 9.

Весь прибуток, одержаний з Видавництва, залишається в розпорядженні Юридичного Видавництва, на розвиток його операцій.

§ 10.

Керування Юридичним Видавництвом, в межах покладених на нього завдань, покладається на відповідальність Завідувача Юридичного Видавництва, підпорядкувавши його діяльність контролю та догляду Завідувача Видавничого Відділу.

§ 11.

Векселі, зобов'язання, довірености, договори і, взагалі, ріжні акти, що їх укладається в імени Видавництва, а також вимоги на одержання грошових сум, чеки і все біжуче листування, повинні мати підписи принаймі двох особ з таких от: Завідувача Видавничого Відділу, Завідувача Видавництва і бухгалтера; кожна з зазначених сооб може провадить свою діяльність самостійно, незалежно від инших вищезазначених особ, на підставі окремої довірености, виданої Видавництвом порядком, зазначеним в першій частині цього артикулу.

§ 12.

Всі прибуткові та видаткові операції Видавництва провадиться згідно з Положенням, чинним у державних організаціях.

§ 13.

Докладний звіт про діяльність та операції Видавництва подається за підписом Завідувача Видавничого Відділу, Завідувача Юридичного Видавництва й бухгалтера до Народнього Комісаріяту Юстиції, за спливом кожного місяця, не пізніше 5-го числа наступнього за звітним місяця.

§ 14.

В звітах повинно докладно містити такі головні статті:

а) стан основного капіталу;

б) загальний прибуток і видаток за звітній період;

в) рахунок витрат на заробітню плату співробітників Видавництва і на инші витрати по управлінню;

г) рахунок наявного майна Видавництва, в тому числі належних йому запасів;

д) рахунок дебіторів і кредиторів Видавництва - рахунок прибутків і збитків;

є) рахунок чистого прибутку.

§ 15.

Видавництво оплачує працю лише співробітників Юридичного Видавництва.

§ 16.

Завідувача Видавничого Відділу, Завідувача Юридичного Видавництва, редактора й бухгалтера призначає Народній Комісар Юстиції.

Решту співробітників призначає Завідувач Видавничого Відділу на подання Завідувача Юридичного Видавництва.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали