ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України05.10.2011 N 646 (Порядок N 646)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 грудня 2011 р. за N 1415/20153

ПОРЯДОК МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ГРОМАДЯН ЦЕНТРАМИ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ

1. Цей Порядок визначає основні принципи медичного обслуговування громадян центрами первинної медико-санітарної допомоги (далі - ЦПМСД), механізм та обсяг надання медичних послуг лікарем загальної практики - сімейним лікарем (далі - лікар ЗП-СЛ) і механізм скерування пацієнта лікарем ЗП-СЛ для отримання спеціалізованої медичної допомоги при різних клінічних станах та захворюваннях.

2. Надання первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (далі - ПМСД) забезпечується за рахунок організації роботи мережі амбулаторій, які мають статус структурних або відокремлених підрозділів.

У сільській місцевості у забезпеченні ПМСД беруть участь пункти долікарської медичної допомоги - фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти (далі - МП), які є підрозділами амбулаторій.

3. ПМСД у ЦПМСД надається лікарями ЗП-СЛ, лікарями-терапевтами дільничними, лікарями-педіатрами дільничними та іншим медичним персоналом, що працює під їх керівництвом, а також лікарями ЗП-СЛ, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці та перебувають з центрами ПМСД у цивільно-правових відносинах.

За наявності у штатах ЦПМСД лікарів-терапевтів та лікарів-педіатрів дільничних до надання ПМСД можуть залучатися такі лікарі-спеціалісти: акушер-гінеколог, хірург, офтальмолог, отоларинголог, невропатолог, психіатр.

4. Надання пацієнтам медичної допомоги ЦПМСД передбачає:

право вибору лікаря ЗП-СЛ, терапевта та педіатра дільничного;

прикріплення до закладу на строк не менше одного року;

здійснення прийому планових пацієнтів за чергою;

визначення часу, відведеного на планове консультування пацієнта, відповідно до нормативів;

надання медичної допомоги хворим під час прийому в амбулаторії, медичному пункті (далі - МП) та вдома;

здійснення патронажу дітей, паліативної допомоги;

забезпечення надання невідкладної допомоги при гострих станах і раптових погіршеннях стану здоров'я: високій температурі тіла (38° і вище), гострому і раптовому болю будь-якої локалізації, порушенні серцевого ритму, кровотечі, інших станах, захворюваннях, отруєннях і травмах, що потребують невідкладної допомоги.

5. Надання медичної допомоги за невідкладними показаннями здійснюється в робочі години амбулаторії, МП без попереднього запису, поза чергою незалежно від прикріплення пацієнта до закладу ПМСД. У позаробочий час амбулаторії, МП невідкладна допомога надається службою швидкої медичної допомоги.

6. Механізм та обсяг надання медичної допомоги лікарем загальної практики - сімейним лікарем і механізм скерування пацієнта лікарем загальної практики - сімейним лікарем для отримання спеціалізованої медичної допомоги при різних клінічних станах та захворюваннях наведено в додатку до цього Порядку.

 

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної допомоги

М. К. Хобзей

 

Додаток
до Порядку медичного обслуговування громадян центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Механізм та обсяг надання медичної допомоги лікарем загальної практики - сімейним лікарем і механізм скерування пацієнта лікарем загальної практики - сімейним лікарем для отримання спеціалізованої медичної допомоги при різних клінічних станах та захворюваннях

N з/п

Найменування захворювання/синдрому

Діагностика /
попередня діагностика

Самостійне лікування

Направ-
лення до спеціаліста для дообсте-
ження та/або корекції лікування з подальшим самостійним веденням пацієнта

Направ-
лення до спеціаліста для лікування (відсутність ефекту при лікуванні та/або перебіг захворю-
вання: атиповий, усклад-
нений; висока активність процесу; потреба в хірургічному лікуванні)

Надання невід-
кладної допомоги

Органі-
зація термінової госпіта-
лізації

Диспансе-
ризація самостійна або зі спеціа-
лістом

Участь у реабілі-
таційних заходах

Забезпе-
чення профілак-
тичних заходів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Спостереження за дітьми і захворювання дитячого віку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Діарея без вираженої дегідратації та токсикозу

+

 

+

 

 

 

 

+

+

2

Інфекційні хвороби дитячого віку (легкі та середньотяжкі форми, крім особливо небезпечних)

+*

 

+

 

 

 

+

+

+

3

Інфекційні хвороби дитячого віку (тяжкі форми), особливо небезпечні інфекційні хвороби (діти, що відносяться до груп ризику)

+*

 

 

+

+

+

+

+

+

4

Менінгіти, енцефаліти, інші захворювання нервової системи

+*

 

 

+

+

+

+

+

+

5

Гострі вірусні гепатити

+*

 

 

+

+

+

+

+

+

6

Туберкульозна інфекція

+*

 

 

+

 

+

 

 

+

7

ВІЛ/СНІД, захворювання, що передаються статевим шляхом

+*

 

 

+

 

+

+

+

+

8

Онкологічні захворювання

+*

 

 

+

 

 

+

+

 

9

Анемія аліментарного генезу

+

 

 

 

 

 

+

 

+

10

Тромбоцитопенічна пурпура

+*

 

+

+

 

 

 

+

 

11

Вроджений гіпотиреоз

+*

 

+

+

 

 

+

+

 

12

Аутоімунний тиреоїдит

+*

 

+

+

 

 

 

+

 

13

Дифузний токсичний зоб

+*

 

 

+

 

 

 

+

+

14

Гіпер- та гіпоглікемія натще

+*

 

 

+

+

+

 

 

+

15

Глюкозурія та ацетонурія визначена, в добовій сечі

+*

 

+

+

 

 

 

+

+

16

Діабетична гіпер- або гіпоглікемічна кома

+*

 

 

 

+

+

 

+

+

17

Цукровий діабет I типу

+*

 

+

+

 

 

+

+

+

18

Передчасна статева зрілість та затримка статевої зрілості

+*

 

 

+

+

 

 

+

 

19

Гемофілія, геморагічний васкуліт

+*

 

 

+

 

 

+

+

+

20

Оцінка фізичного розвитку дитини

+

+
(відповідно до наказу МОЗ від 20.03.2008 N 149)

+

 

 

 

 

 

 

21

Рахіт I - II ступенів, спазмофілія

+*

 

+

+

 

 

 

 

+

22

Синдром мальабсорбції, ферментопатії

+*

 

+

+

 

 

+

+

 

23

Оцінка психомоторного розвитку дитини

+*

+
(відповідно до наказу МОЗ від 20.03.2008 N 149)

+

+

 

 

 

+

 

24

Вигодовування дитини до року

+*

+
(відповідно до наказу МОЗ від 20.03.2008 N 149)

+

 

 

 

 

 

 

25

Раціональне вигодовування та харчування дітей віком до 3-х років

+*

+
(відповідно до наказу МОЗ від 20.03.2008 N 149)

+

 

 

 

 

 

 

26

Артеріальна гіпо- та гіпертензія

+

 

+

+

 

 

 

+

 

27

Судоми

+*

 

 

+

+

 

 

+

 

28

Дитячий церебральний параліч

+*

 

+

+

 

 

+

 

 

29

Епілепсія

+*

 

+

+

 

 

+

 

 

30

Наявність парезів, паралічів, м'язової атрофії і асиметрії

+*

 

 

+

 

 

 

 

 

31

Нав'язливі рухи

+*

 

 

+

 

 

 

 

 

32

Напад пароксизмальної тахікардії та інші порушення ритму

+*

 

 

+

+

 

+

+

+

33

Гострі хірургічні захворювання

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

34

Неревматичний міокардит

+*

 

 

+

 

 

+

+

+

35

Гостра ревматична лихоманка

+*

 

 

+

 

+

+

+

+

36

Ревматична хорея

+*

 

+

+

 

 

+

 

 

37

Реактивний артрит і ювенільний поліартрит, ювенільний ревматоїдний артрит

+*

 

 

+

 

 

+

+

+

38

ГРВІ, гострий тонзиліт

+

 

+

+

 

 

+

 

+

39

Легкий ступінь гострого стенозу гортані

+

 

+

 

 

 

 

 

+

40

Загострення рекурентного та хронічного бронхіту; бронхіолі

+

 

+

+

 

 

+

 

+

41

Позалікарняна пневмонія (гострий перебіг) неускладнена (діти після 3-х років з щоденним їх відвідуванням удома)

+

 

+

 

 

 

+

 

+

42

Гострий гастрит, загострення хронічного гастродуоденіту, панкреатиту, виразкової хвороби

+

 

+

 

 

 

+

 

+

43

Закреп

+

+

 

 

 

 

 

 

+

44

Атопічний дерматит, риніт, кропив'янка, бронхіальна астма

+*

 

+

+

 

 

+

+

+

45

Системні хвороби сполучної тканини

+*

 

+

+

 

 

+

+

 

46

Запальні захворювання сечовивідних шляхів

+*

 

+

+

 

 

+

+

+

47

Гострий цистит

+

 

+

 

 

 

+

 

+

48

Гостра і хронічна ниркова недостатність

+*

 

 

+

 

+

+

+

 

49

Енурез

+*

 

+

 

 

 

+

+

 

50

Порушення менструального циклу у дівчат-підлітків

+*

 

 

+

 

 

+

+

+

51

Адреногенітальний синдром

+*

 

 

+

 

 

 

+

 

52

Жовтяниця новонароджених (патологічна, що зберігається після 5-ї доби життя)

+*

 

+

+

 

 

 

 

 

53

Підозра на сепсис новонародженого

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

54

Інфекційні хвороби новонароджених (шкіри і пупка)

+*

 

+

 

 

 

 

+

+

55

Порушення харчування новонароджених

+*

 

+

+

 

 

 

+

+

56

Кривошия, плоскостопість, клишоногість та інші деформації стоп

+*

 

+

+

 

 

+

 

+

57

Гастроезофагальний рефлюкс

+

 

+

 

 

 

 

+

 

58

Крипторхізм

+*

 

+

+

 

 

 

 

 

59

Вроджені вади серця з серцевою недостатністю

+*

 

+

+

 

+

+

+

 

60

Вади розвитку

+*

 

+

+

 

+

 

 

+

61

Вроджена патологія очей та придатків

+*

 

+

+

 

 

+

+

 

62

Дисплазії кульшових суглобів

+*

 

+

 

 

 

+

+

+

63

Післявакцинальні реакції

+

+

+

+

+

+

 

 

+

64

Післявакцинальні ускладнення (крім БЦЖ)

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

65

Гостра зупинка діяльності серця, зупинка дихання

+*

 

+

+

+

+

 

 

+

66

Невідкладні стани, зумовлені зовнішніми причинами

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

67

Невідкладні стани, небезпечні для життя новонародженого (пригнічення, відмова від харчування, частота дихання менше 30 на хвилину, здуття живота, кров у випорожненнях)

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

68

Невідкладні стани, зумовлені інфекційними та соматичними хворобами

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

 

Захворювання серцево-судинної системи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ІХС: стенокардія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стабільна стенокардія

+*

+

+

 

+

 

+

+

+

 

нестабільна стенокардія

+*

 

+

+

+

 

+

+

+

2

ІХС: гострий інфаркт міокарда

+*

 

 

 

+

+

+

+

+

3

ІХС: гострий коронарний синдром

+*

 

 

 

+

+

+

+

+

4

Хронічна ішемічна хвороба серця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

атеросклеротична хвороба серця

+

+

+

 

 

 

+

+

+

 

постінфарктний кардіосклероз

+

+

 

+

 

 

+

+

+

 

аневризма серця

+

+

+

 

 

 

+

 

+

 

безсимптомна ішемія міокарда

+*

 

+

+

 

 

+

+

+

5

Легеневе серце

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тромбоемболія легеневої артерії

+*

 

 

 

+

+

+

 

+

 

легенева гіпертензія

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

 

легенево-серцева недостатність

+

+

+

+

 

 

+

+

+

6

Гостра ревматична лихоманка

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

7

Хронічна ревматична хвороба серця

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

набуті вади серця

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

8

Гіпертонічна хвороба

+

+

+

 

 

 

+

+

+

9

Вторинні артеріальні гіпертензії

+*

 

+

 

 

 

+

+

+

10

Гіпертонічний криз

+

+

 

+

+

+

+

+

+

11

Гіпотензія

+

+

+

+

 

 

 

 

+

12

Перикардити

+*

 

 

+

 

+

+

+

+

13

Ендокардити

+*

 

 

+

 

+

+

+

+

14

Неревматичні ураження клапанів серця

+*

 

+

+

 

 

+

+

+

15

Міокардити

+*

 

 

+

 

 

+

+

+

16

Кардіоміопатії

+*

 

 

+

 

 

+

+

+

17

Передсердно-шлуночкові блокади та блокади лівої ніжки пучка Гіса

+*

 

+

+

+

+

+

+

+

18

Порушення серцевого ритму та провідності

+*

+

+

+

+

+

+

+

+

19

Гостра серцева недостатність

+*

+

 

 

+

+

 

 

+

20

Застійна серцева недостатність

+

+

+

 

 

 

+

+

+

21

Гостра аневризма аорти

+*

 

 

 

+

+

+

+

+

22

Зупинка серця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

раптова серцева смерть

+*

 

 

 

+

+

+

 

+

23

Стан після коронарних операцій

+*

 

 

+

 

 

+

+

+

24

Інсульт мозковий

+*

 

 

 

+

+

+

+

+

25

Гіпертензивна енцефалопатія

+*

 

+

+

 

 

 

+

+

26

Хронічна ішемічна хвороба мозку

+

+

+

+

 

 

 

 

+

27

Церебральний атеросклероз

+

+

+

 

 

 

+

+

+

28

Синдром Рейно

+*

 

+

 

 

 

+

+

+

29

Облітеруючий тромбангіїт (хвороба Бюргера)

+

+

+

 

 

 

+

+

+

30

Варикозна хвороба нижніх кінцівок

+

+

+

 

 

 

+

+

+

31

Флебіт і тромбофлебіт

+*

 

+

 

 

 

+

+

+

32

Тромбоз портальної вени

+*

 

 

+

 

 

+

+

+

 

Хвороби органів дихання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Гострі респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

риніт

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

синусит

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

фарингіт

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

тонзиліт

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

ларинготрахеїт

+

+

+

 

 

 

 

 

+

2

Грип

+

+

 

+

 

 

 

 

 

3

Гострі респіраторні інфекції нижніх дихальних шляхів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бронхіт

+

+

+

 

 

 

 

 

+

4

Позалікарняна пневмонія

+

+

+

 

 

 

+

+

+

5

Вазомоторний та алергічний риніт

+

+

+

+

 

 

+

+

+

6

Гострий і хронічний риніт, фарингіт

+

+

+

+

 

 

+

+

+

7

Гострий і хронічний синусит

+*

 

+

+

 

 

+

+

+

8

Гострий тонзиліт

+*

 

+

 

 

 

+

+

+

9

Хронічний тонзиліт

+

+

+

+

 

 

+

+

+

10

Гострий ларингіт і ларинготрахеїт

+

+

+

 

 

 

 

 

 

11

Хронічне обструктивне захворювання легень

+*

 

 

+

 

 

+

+

+

12

Астма

+

+

+

+

 

 

+

+

+

13

Гнійні захворювання легень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бронхоектатична хвороба легень

+*

 

+

+

 

 

+

+

+

 

абсцес легені

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

 

гангрена легень

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

14

Професійні захворювання легень (гострі і хронічні професійні інтоксикації, пневмоконіози, силікози тощо)

+*

 

+

 

 

 

+

+

+

15

Піоторакс, гідроторакс, пневмоторакс

+*

 

 

 

+

+

+

+

+

16

Плеврит

+*

 

+

+

 

 

+

+

+

17

Гостра дихальна недостатність

+*

 

 

 

+

+

+

 

+

18

Гострий набряк легень при вдиханні хімічних речовин

+*

 

 

 

+

+

 

 

+

 

Хвороби органів травлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Карієс

+*

 

 

+

 

 

 

 

+

2

Гінгівіт

+*

 

 

+

 

 

 

 

+

3

Стоматит

+*

 

 

+

 

 

 

 

+

4

Хвороби слинних залоз

+*

 

 

+

 

 

 

 

+

5

Езофагіт

+*

 

+

 

 

 

 

 

+

6

Гастроезофагальна рефлексна хвороба

+*

 

+

 

 

 

+

 

+

7

Виразкова хвороба шлунка

+

+

+

 

 

 

+

+

+

8

Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки

+

+

+

 

 

 

+

+

+

9

Гастрит та дуоденіт

+

+

+

 

 

 

+

+

+

10

Диспепсія

+

+

 

 

 

 

+

+

+

11

Гострий апендицит

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

12

Кили (грижі)

+

+

 

+

 

 

+

 

 

13

Хвороба Крона

+*

 

 

+

 

 

+

+

+

14

Неспецифічний виразковий коліт

+*

 

+

+

 

 

+

+

+

15

Непрохідність кишечника

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

16

Дивертикулярна хвороба кишечника

+*

 

 

+

 

 

+

+

+

17

Синдром подразненого кишечника

+

+

+

 

 

 

+

+

+

18

Функціональні захворювання кишечника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

закреп

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

діарея

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

мегаколон

+*

 

+

 

 

 

 

 

+

19

Захворювання печінки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

алкогольна хвороба печінки

+*

 

+

+

 

 

+

+

+

 

токсичні ураження печінки

+*

 

 

+

 

 

+

+

+

 

хронічні гепатити

+*

 

+

+

 

 

+

+

+

 

фіброз і цироз печінки

+*

 

+

+

 

 

+

 

+

 

жирова дегенерація печінки (стеатогепатоз)

+

+

+

+

 

 

+

+

+

 

гостра печінкова недостатність

+*

 

 

 

+

+

 

 

+

 

хронічна печінкова недостатність

+*

 

+

+

 

 

+

 

+

20

Захворювання жовчного міхура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жовчнокам'яна хвороба

+*

 

+

+

 

 

+

 

+

 

печінкова колька

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

 

хронічний холецистит

+

+

+

 

 

 

+

+

+

 

гострий холецистит

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

 

функціональні захворювання жовчного міхура та жовчовивідних шляхів

+

+

+

 

 

 

+

 

+

21

Захворювання підшлункової залози

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хронічний панкреатит

+

+

+

 

 

 

+

 

+

 

гострий панкреатит

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

22

Синдром мальабсорбції

+*

 

+

 

 

 

+

 

+

 

Хвороби ендокринної системи, порушення харчування і обміну речовин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Захворювання щитоподібної залози

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зоб (дифузний, вузловий)

+

 

+

 

 

 

+

 

+

 

гіпотиреоз

+

 

+

 

 

 

+

 

+

 

тиреотоксикоз (гіпертиреоз)

+

 

+

 

 

 

+

 

+

 

тиреоїдний криз або кома

+*

 

 

 

+

+

+

 

+

 

тиреоїдити

+

 

+

 

 

 

+

 

+

24

Цукровий діабет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тип I

+*

 

+

+

 

 

+

 

+

 

тип II

+

+

+

 

 

 

+

 

+

25

Ускладнення цукрового діабету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коми

+*

 

 

 

+

+

 

 

+

 

мікроангіопатії

+*

 

+

 

 

 

 

 

+

 

макроангіопатії

+

+

+

+

 

 

 

 

+

26

Гіпоглікемія

 

 

 

+

+

+

 

 

+

27

Гіпо- та гіперпаратиреоз

+*

 

 

+

 

 

+

+

+

28

Захворювання гіпофіза

+*

 

+

+

 

 

+

+

+

29

Синдром та хвороба Іценка-Кушинга

+*

 

+

 

 

 

+

+

+

30

Гіперальдостеронізм

+*

 

+

+

 

 

+

+

 

31

Феохромоцитома

+*

 

+

+

 

 

+

 

 

32

Недостатність кори наднирників

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

33

Міастенія

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

 

Хвороби крові та кровотворних органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Анемії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

залізодефіцитна анемія

+

+

+

 

 

 

+

 

+

 

В12-дефіцитна анемія

+*

 

+

+

 

 

+

 

+

 

фолієводефіцитна анемія

+*

 

+

+

 

 

+

 

+

 

гемолітичні анемії

+*

 

+

+

 

 

+

 

+

 

апластичні анемії

+*

 

+

+

 

 

+

 

+

 

гостра постгеморагічна анемія

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

2

Вроджені та набуті порушення згортання крові

 

 

+

 

 

 

+

 

 

 

гемофілії

+*

 

+

+

 

 

+

 

 

 

тромбоцитопенічна пурпура

+*

 

+

+

 

 

+

 

 

3

Агранулоцитоз

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

4

Метгемоглобінемія

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

5

Поліцитемія

+*

 

+

 

 

 

+

 

+

6

Саркоїдоз

+*

 

+

+

 

 

+

 

+

 

Захворювання ока і його придаткового апарату

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Гордеолум (ячмінь)

+

+

+

 

 

 

 

 

+

2

Халазіон

+

+

+

 

 

 

 

 

+

3

Блефарит

+*

 

+

 

 

 

+

 

+

4

Блефароспазм

+*

 

+

 

 

 

 

 

 

5

Птоз віка

+

 

+

+

 

 

 

 

 

6

Лагофтальм

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

7

Дакріоцистит, дакріоаденіт

+*

 

+

 

 

 

 

 

 

8

Екзофтальмічні стани

+*

 

+

+

 

 

 

 

 

9

Синдром червоного ока

+

+

+

 

 

 

 

 

=

10

Кон'юнктивіт

+

+

+

 

 

 

 

 

+

11

Склерит

+*

 

+

+

 

 

+

+

 

12

Кератит

+*

 

 

+

 

 

+

+

 

13

Виразка рогівки

+*

 

 

+

 

 

+

+

 

14

Рубці і помутніння рогівки

+*

 

 

+

 

 

+

+

 

15

Іридоцикліт

+*

 

 

+

 

 

+

+

 

16

Катаракта

+*

 

 

+

 

 

+

+

 

17

Відшарування сітківки

+*

 

 

 

+

+

+

+

 

18

Макулодистрофія

+

 

+

 

 

 

+

+

+

19

Глаукома

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

20

Гострий напад глаукоми

+*

 

 

 

 

+

 

 

+

21

Тромбоз судин ока

+*

 

 

+

 

+

 

 

 

22

Крововиливи в склоподібне тіло

+*

 

 

+

 

+

 

 

 

23

Неврит зорового нерва

+*

 

+

+

 

 

+

 

+

24

Косоокість

+*

 

+

+

 

 

 

 

 

25

Міопія

+*

 

+

+

 

 

+

 

+

26

Гіперметропія

+*

 

+

 

 

 

+

 

+

27

Пресбіопія

+*

 

+

 

 

 

 

 

+

28

Астигматизм

+*

 

+

 

 

 

+

 

+

29

Диплопія

+*

 

+

+

 

 

 

 

 

30

Порушення кольоросприйняття

+

 

+

 

 

 

 

 

 

31

Амбліопія

+*

 

+

 

 

 

 

 

 

32

Гостра втрата зору

+*

 

 

 

 

+

 

 

 

33

Вроджені вади органу зору

+*

 

+

+

 

 

 

 

 

 

Захворювання вуха, горла, носа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Аденоїдні розростання

+*

 

 +

 

 

+

 

 

 

2

Гострі захворювання вуха

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Зовнішній отит

+

+

+

 

 

+

 

 

 

4

Гострий середній отит

+

 

+

+

+

+

 

 

+

5

Катаральний тубоотит

+

+

 

 

 

+

 

 

+

6

Перфорація барабанної перетинки

+*

 

 

+

 

 

 

 

+

7

Євстахіїт (запалення слухової труби)

+*

 

 

+

 

 

 

 

+

8

Хронічний середній отит

+

+

+

 

 

 

+

+

+

9

Мастоїдит

+*

 

 

 

 

+

 

 

+

10

Лабіринтит

+*

 

 

+

 

 

 

 

+

11

Гостра втрата слуху

+*

 

 

 

 

+

 

 

+

12

Оталгія

+

 

+

+

 

 

 

 

+

13

Хвороба Мен'єра

+*

 

 

+

 

 

 

 

 

14

Фурункул носа

+*

 

 

+

+

+

 

 

+

15

Рожисте запалення носа, вуха (неускладнене)

+

 

 

+

 

 

 

 

 

16

Отомікоз

+

 

+

 

+

 

 

 

 

17

Носові кровотечі

+

+

 

+

 

+

 

 

+

18

Гостра і хронічна туговухість (нейросенсорна, ототоксична)

+*

 

+

 

 

+

 

 

 

19

Сірчана пробка

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

Захворювання шкіри і венеричні захворювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Неінфекційні хвороби шкіри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дерматити (крім дерматиту Дюринга)

+

 

+

+ дерматит Дюринга

 

 

+

 

+

 

токсикодермії

+

+

+

+

+

 

+

 

 

 

екзема

+

+

+

+

 

 

+

 

+

 

вузлова еритема

+

 

+

+

 

 

+

 

 

 

себорея

+

+

+

 

 

 

+

 

 

 

вітиліго

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

вульгарні вугрі

+

 

+

 

 

 

 

 

 

2

Грибкові захворювання шкіри

+

+

+

+

 

 

 

 

+

3

Піодермії (крім глибоких форм)

+

+

+ глибокі форми

+

 

 

 

 

+

4

Фолікуліт

+

 

+

+

 

 

 

 

+

5

Вірусні хвороби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бородавки

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

гострокінцеві кондиломи

+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

оперізуючий лишай

+

 

+

 

 

 

 

 

 

6

Трофічні виразки, пролежні

+

+

+

 

 

 

+

 

+

 

Психічні розлади та розлади поведінки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Деменція

+*

 

 

+

 

 

 

 

 

2

Делірій

+*

 

 

+

+

+

 

 

+

3

Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголь, опіоїди, канабіноїди, седативні та снодійні, кокаїн, психостимулятори, тютюн)

+*

 

 

+

+

+

 

 

+

4

Шизофренія

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

5

Маячні (маревні) розлади

+*

 

 

+

 

 

 

 

+

6

Афективні розлади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

маніакальний епізод

+*

 

 

+

 

 

 

 

+

 

біполярні розлади

+*

 

 

+

 

 

 

 

+

 

депресивний епізод

+*

 

+

+

 

 

 

 

+

7

Невротичні стани, пов'язані зі стресом, та соматоформні розлади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фобічні тривожні розлади

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

 

гостра реакція на стрес

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

 

соматоформні розлади

+*

 

+

+

 

 

+

 

+

 

неврастенія

+

 

+

+

 

 

 

 

+

8

Енурез

+

 

 

+

 

 

 

 

+

9

Заїкання

+

 

 

+

 

 

 

 

+

10

Психічні розлади у людей похилого віку

+*

 

+

+

+

 

+

 

+

11

Психози, психопатія - клінічні варіанти

+*

 

+

+

+

+

+

 

+

12

Психосоматичні захворювання (посттравматичні, при обмінних ендокринних розладах, тяжких соматичних захворюваннях)

+*

 

+

 

+

 

+

 

+

13

Суїцидальна поведінка

+*

 

 

 

 

+

+

+

+

 

Хвороби нервової системи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Транзиторна церебральна ішемічна атака

+*

 

+

+

+

+

+

+

+

2

Судинні мозкові синдроми при цереброваскулярних хворобах

+*

 

+

+

 

 

+

+

+

3

Вертебро-базилярна дисциркуляція

+*

 

+

 

 

 

+

 

+

4

Судинна стареча дегенерація мозку

+*

+

+

 

 

 

 

+

+

5

Ураження черепних нервів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

невралгія трійчастого нерва

+*

 

+

+

 

 

+

 

 

6

Плексити

+*

 

+

+

+

 

 

 

+

7

Радикулярний синдром

+*

 

 

+

 

 

 

 

 

8

Запальні захворювання мозку і оболонок (енцефаліт, менінгіт, енцефаломієліт, арахноїдит)

+*

 

+

+

 

+

+

+

+

9

Травматичне ураження головного і спинного мозку (струс мозку, забій мозку)

+*

 

+

+

+

 

+

+

+

10

Порушення сну

+

+

+

 

 

 

 

 

+

11

Епілепсія

+

 

+

+

+

 

+

 

 

12

Епілептичний статус

+

 

 

+

+

 

 

 

 

13

Мігрень

+

+

+

 

 

 

+

 

+

14

Синдром головного болю

+

+

+

 

 

 

 

 

+

15

Хвороба Гентінгтона

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

16

Хвороба Паркінсона

+*

 

+

 

 

 

+

+

 

17

Синдром паркінсонізму

+*

 

+

 

 

 

+

+

 

18

Дистонія м'язова

+*

 

 

+

 

 

+

+

+

19

Тремор

+*

 

+

+

 

 

 

 

 

20

Міоклонус

+*

 

+

+

 

 

 

 

 

21

Тики

+*

 

+

+

 

 

 

 

 

22

Хвороба Альцгеймера

+*

 

+

 

 

 

+

+

+

23

Дегенеративні хвороби нервової системи (боковий аміотрофічний склероз)

+*

 

+

+

 

 

+

 

 

 

Демієлінізуючі хвороби центральної нервової системи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розсіяний склероз

+*

 

+

+

 

 

+

 

 

24

Невропатії верхньої кінцівки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

синдром зап'ясткового каналу

+*

 

+

+

 

 

+

+

 

 

ураження серединного нерва

+*

 

+

+

 

 

+

+

 

 

ураження ліктьового нерва

+*

 

+

+

 

 

+

+

 

 

ураження променевого нерва

+*

 

+

+

 

 

+

+

 

25

Невропатії нижньої кінцівки

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

ішіас

+*

 

+

+

 

 

 

 

+

 

синдром передплюсневого каналу

+*

 

+

 

 

 

 

+

 

26

Міжреберна невралгія

+*

+

+

 

 

 

 

+

 

27

Діабетична невропатія

+

+

+

+

 

 

+

+

+

28

Поліневропатії

+*

+

+

 

 

 

 

 

 

 

синдром Гійєна-Барре

+*

 

 

+

+

+

+

+

+

 

алкогольна

+*

+

+

 

 

 

+

+

+

 

токсична

+*

+

+

+

 

 

+

+

+

29

Міастенія

+*

 

 

+

 

 

+

+

 

30

Міопатії

+*

 

+

+

 

 

+

+

 

31

Дитячий церебральний параліч

+*

 

+

+

 

 

+

+

 

32

Паралітичні синдроми

+*

 

+

+

 

 

+

+

 

33

Порушення вегетативної нервової системи

+*

 

+

 

 

 

+

+

 

34

Гідроцефалія

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

35

Синдром Reye (Рея)

+*

 

 

+

 

 

+

+

 

36

Сирингомієлія

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

 

Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Інфекційні артропатії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реактивні артропатії

+*

 

+

 

 

 

+

+

+

2

Запальні поліартропатії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ревматоїдний артрит

+*

 

+

+

 

 

+

+

+

 

синдром Фелті

+*

 

+

+

 

 

+

+

+

 

синдром Стілла

+*

 

+

+

 

 

+

+

 

 

псоріатичний артрит

+*

 

 

+

 

 

+

+

 

 

ентеропатичний артрит

+*

 

 

+

 

 

 

 

 

 

ювенільний ревматоїдний артрит

+*

 

+

+

 

 

+

+

+

 

подагра

+*

 

+

+

 

 

+

+

+

3

Артрози

+*

 

+

+

 

 

+

 

 

4

Плоскостопість

+*

 

+

 

 

 

+

+

+

5

Вивихи

+*

 

+

+

 

 

+

 

+

6

Тендиніти та тендовагініти

+*

 

+

+

 

 

+

+

+

7

Контрактури суглобів

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

8

Анкілози суглобів

+*

 

 

+

 

 

+

+

 

9

Гемартроз

+

 

+

 

 

 

+

+

+

10

Вузликовий поліартеріїт

+*

 

 

+

 

 

+

+

+

11

Гранулематоз Вегенера

+*

 

 

+

 

 

+

+

 

12

Синдром Такаясу

+*

 

+

+

 

 

+

+

 

13

Гігантоклітинний артеріїт

+*

 

 

+

 

 

+

+

+

14

Системні захворювання сполучної тканини

+*

 

 

+

 

 

+

+

+

 

системний червоний вовчак

+*

 

+

+

 

 

+

+

 

 

дерматополіміозит

+*

 

+

+

 

 

+

+

 

 

склеродермія

+*

 

+

+

 

 

+

+

 

15

Хвороба Бехчета

+*

 

 

+

 

 

+

+

 

16

Ревматична поліміалгія

+*

 

+

+

 

 

 

+

 

17

Гіпермобільний синдром

+*

 

 

+

 

 

 

+

 

18

Деформуючі дорсопатії

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 

кіфоз, лордоз

+*

 

 

+

 

 

+

+

+

 

сколіоз

+*

 

 

+

 

 

+

+

+

 

остеохондроз хребта

+*

 

+

+

 

 

+

 

 

19

Спондилоліз та спондилолістез

+*

 

 

+

 

 

 

+

+

20

Анкілозуючий спондиліт

+*

 

+

+

 

 

+

+

+

21

Остеомієліт

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

22

Ураження міжхребцевих дисків

+*

 

+

 

 

 

 

 

+

23

Радікулопатія

+*

 

+

+

 

 

 

 

+

24

Цервікалгія

+*

 

 

+

 

+

 

+

+

25

Люмбаго

+*

 

+

+

 

+

 

+

+

26

Ішіас

+*

 

+

+

 

+

 

 

+

27

Міозит

+*

 

+

 

 

 

 

 

 

28

Фіброматоз Дюпюїтрена

+*

 

+

 

 

+

+

 

+

 

Інфекційні та паразитарні захворювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Кишкові інфекції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

холера

+*

 

 

 

+

+

 

 

+

 

тиф, паратифи

+*

 

 

 

+

+

+

 

+

 

сальмонельоз

+*

 

 

 

+

+

+

 

+

 

шигельоз

+*

 

 

+

+

+

+

 

+

 

ешерихіози

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

 

ентерити та ентероколіти, спричинені Spp. Campylobacter, Yersinia, Clostridium

+*

 

+

+

+

+

 

 

+

2

Бактеріальні харчові отруєння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стафілококове харчове отруєння

+*

 

 

+

+

+

 

 

+

 

ботулізм

+*

 

 

+

+

+

 

 

+

3

Протозойні кишкові хвороби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

амебіаз

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

 

лямбліоз

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

4

Вірусні кишкові інфекції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ротавірусна інфекція

+*

 

 

+

 

+

 

 

+

5

Туберкульоз

+*

+
доліковування

+

+

 

 

+

 

+

6

Бактеріальні зоонози

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чума

+*

 

 

 

+

+

+

 

+

 

туляремія

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

 

сибірська виразка

+*

 

 

 

+

 

+

 

+

 

бруцельоз

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

 

еризипелоїд

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

 

лептоспіроз

+*

 

 

 

+

+

+

 

+

7

Лепра

+*

 

 

 

+

+

+

 

+

8

Лістеріоз

+*

 

 

+

+

 

+

 

+

9

Менінгококова інфекція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

синдром Уотерхауса-Фрідеріксена

+*

 

 

 

+

+

+

 

+

10

Актиномікоз

+*

 

 

 

 

+

+

 

+

11

Бешиха

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

12

Легіонельоз

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

13

Синдром токсичного шоку

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

14

Сифіліс

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

15

Гонококова інфекція

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

16

Трихомоноз

+*

 

+

 

 

 

+

 

+

17

Спірохетози

+*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

некротизуючий виразковий стоматит

+*

 

 

+

 

+

+

 

+

 

ангіна Сімановського-Плаута-Венсана

+*

 

 

 

 

+

+

 

+

 

хвороба Лайма

+*

 

 

+

 

+

+

 

+

18

Орнітоз

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

19

Трахома

+*

 

 

 

 

+

+

 

+

20

Рикетсіози

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сипний тиф

+*

 

 

 

+

+

+

 

+

 

хвороба Брілла

+*

 

 

 

+

+

+

 

+

 

кліщові рикетсіози

+*

 

 

 

+

+

+

 

+

21

Нейроінфекції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поліомієліт

+*

 

 

 

+

+

+

 

+

 

повільні вірусні інфекції центральної нервової системи (хвороби, спричинені пріонами)

+*

 

 

+

+

+

+

 

+

 

сказ

+*

 

 

 

+

+

+

 

+

 

вірусні енцефаліти

+*

 

 

 

+

+

+

 

+

 

вірусні менінгіти

+*

 

 

 

+

+

+

 

+

22

Вірусні гарячки

+*

+

 

+

+

+

+

 

+

23

Вірусні інфекції з ураженням шкіри і слизових оболонок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

герпетична інфекція

+

 

+

+

 

 

+

 

+

 

вітряна віспа

+

+

 

+

 

 

+

 

+

 

оперізуючий лишай

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

 

кір

+

+

 

+

 

 

+

 

+

 

краснуха

+

+

 

+

 

 

+

 

+

 

контагіозний молюск

+

 

 

+

 

 

+

 

+

 

ентеровірусна інфекція

+

+

 

+

 

 

+

 

+

 

дифтерія

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

24

Гострі вірусні гепатити

+*

 

 

+

+

+

+

 

+

25

Хронічні вірусні гепатити

+*

 

+

+

 

 

+

 

+

26

ВІЛ-інфекція

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

27

Цитомегалівірусна хвороба

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

28

Епідемічний паротит

+*

+

+

+

 

 

+

 

+

29

Інфекційний мононуклеоз

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

30

Аденовірусна інфекція

+

+

 

+

 

 

 

 

+

31

Мікози

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мікроспорія

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

 

дерматофітія

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

 

кандидоз

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

 

різнобарвний лишай

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

 

аспергільоз

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

32

Малярія

+*

 

 

 

 

+

+

 

+

33

Токсоплазмоз

+*

 

+

 

 

 

+

 

+

34

Гельмінтози

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ентеробіоз

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

аскаридоз

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

ехінококоз

+*

 

 

+

 

 

 

 

+

35

Педикульоз

+

+

 

 

 

 

 

 

+

36

Короста

+

+

+

 

 

 

 

 

+

37

Стрептодермія

+*

 

+

 

 

 

 

 

+

38

Стафілодермія

+*

 

+

 

 

 

 

 

+

 

Стани, що потребують хірургічного лікування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Закриті і відкриті черепно-мозкові травми

+*

 

 

 

+

+

 

 

+

2

Закриті і відкриті ушкодження живота та грудей

+*

 

 

 

+

+

 

 

+

3

Зовнішні кровотечі

+

 

 

 

+

+

 

 

+

4

Запальні захворювання шкіри і підшкірної клітковини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поверхневі гнійні запалення шкіри (фурункул, карбункул, абсцес, неускладнені форми панарицію (шкірний, підшкірний, пароніхія), гідраденіт, лімфаденіт

+

 

+

+

 

 

 

 

+

 

гнійні запалення (флегмони, мастити, глибокі панариції, остеомієліти)

+*

 

 

+

+

 

 

 

+

 

загальна гнійна інфекція (сепсис)

+*

 

 

 

+

+

+

 

+

 

гангрени будь-якого генезу

+*

 

 

+

 

 

+

+

+

5

Молочна залоза

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мастопатії

+*

 

+

+

 

 

+

 

+

 

мастит

+*

 

 

+

 

+

 

 

+

6

Хвороби судин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гострі оклюзії судин будь-якого рівня (емболії, тромбози)

+*

 

 

+

 

+

+

 

+

 

діабетична стопа

+*

 

+

+

+

 

+

 

+

 

гострі тромбофлебіти

+*

 

+

+

+

+

+

 

+

7

Хвороби органів травлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відкриті, закриті та інші ушкодження стравоходу

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

 

ушкодження діафрагми і посттравматичні грижі

+*

 

+

+

+

+

 

 

 

 

хімічні опіки шлунка

+*

 

 

 

+

+

+

 

 

 

хвороби оперованого шлунка

+*

 

+

+

 

 

 

+

 

 

поліпи товстої кишки

+*

 

 

+

 

 

+

 

+

 

синдром портальної гіпертензії

+*

 

+

+

+

 

+

 

+

8

Синдром "гострого живота"

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

9

Захворювання прямої кишки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гострий геморой

+*

 

+

+

 

+

 

 

+

 

хронічний геморой

+*

 

+

 

+

 

+

 

+

 

гострі парапроктити

+*

 

 

+

 

 

 

 

+

 

нориця прямої кишки

+*

 

 

+

 

 

 

 

 

 

тріщини і випадіння прямої кишки

+*

 

 

+

 

 

 

 

+

 

травми прямої кишки

+*

 

+

+

 

 

 

 

 

10

Захворювання нирок і сечових органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сечокам'яна хвороба

+*

 

 

+

+

+

+

 

+

 

гідронефроз

+*

 

 

+

 

+

+

 

+

 

нетримання сечі

+*

 

 

+

 

 

 

 

 

 

хвороби хірургічної корекції (крипторхізм, водянка яєчок, фімоз тощо)

+*

 

+

+

 

 

 

 

+

 

Травми та отруєння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Травми голови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поверхневі травми голови

+

+

+

 

+

 

 

 

 

 

відкриті рани голови та обличчя

+

 

 

+

+

 

 

 

 

2

Переломи черепа та лицьових кісток

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

3

Вивихи, розтягнення та пошкодження суглобів і зв'язок голови

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

 

вивих нижньої щелепи

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

4

Травми черепних нервів

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

5

Травми ока та очниці

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

6

Внутрішньочерепна травма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

струс головного мозку

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

 

забій головного мозку

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

 

внутрішньочерепні крововиливи

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

7

Травми шиї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поверхневі пошкодження

+*

 

+

 

 

 

 

 

 

 

відкриті рани

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

 

пошкодження нервів та судин шиї

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

 

перелом шийного відділу хребта

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

8

Травма грудної клітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поверхневі пошкодження (забій молочної залози, забій грудної клітки)

+*

 

+

 

 

 

 

 

 

 

відкриті рани

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

 

переломи ребер, грудини, грудного відділу хребта

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

9

Вивихи, розтягнення та пошкодження суглобів і капсульно-зв'язкового апарату грудної клітки

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

10

Травма нервів та спинного мозку в грудному відділі

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

11

Травма кровоносних судин грудного відділу

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

12

Травма серця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гемоперикард

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

13

Травма органів дихання (грудного відділу трахеї, бронхів, легень, плеври)

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

14

Гемоторакс, пневмоторакс, гемопневмоторакс

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

15

Травми живота, нижньої частини спини, поперекового відділу хребта

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

16

Поверхневі травми живота, нижньої частини спини і таза

+*

 

 

+

+

 

 

 

 

17

Відкриті рани живота, нижньої частини спини і таза (в тому числі зовнішніх статевих органів)

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

18

Переломи поперекового відділу хребта і кісток таза

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

19

Вивихи, розтягнення та пошкодження суглобів і капсульно-зв'язкового апарату поперекового відділу хребта і кісток таза

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

20

розрив лобкового симфізу

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

21

Травма нервів і поперекового відділу спинного мозку

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

22

Травма кровоносних судин на рівні живота, нижньої частини спини і таза

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

23

Травма органів черевної порожнини (селезінки; печінки і жовчного міхура; підшлункової залози, кишечника)

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

24

Травма органів таза (нирки; сечоводу; сечового міхура; внутрішніх статевих органів)

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

25

Травма плечового пояса і верхньої кінцівки (поверхневі травми; відкриті рани; переломи; вивихи, розтягнення та пошкодження суглобів і капсульно-зв'язкового апарату; травма нервів і кровоносних судин, м'язів та сухожилків; розтрощування та травматична ампутація)

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

26

Травма нижньої кінцівки і пояса нижніх кінцівок (поверхневі травми; відкриті рани; переломи; вивихи, розтягнення та пошкодження суглобів і капсульно-зв'язкового апарату; травма нервів і кровоносних судин, м'язів та сухожилків; розтрощування та травматична ампутація)

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

27

Синдром довготривалого здавлення

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

28

Стороннє тіло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ока

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

 

вуха

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

 

дихальних шляхів

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

 

шлунково-кишкового тракту

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

 

сечостатевих шляхів

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

29

Термічні та хімічні опіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зовнішніх поверхонь тіла

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

 

ока

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

 

дихальних шляхів

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

 

шлунково-кишкового тракту

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

30

Обмороження

+*

+

 

 

+

+

 

 

 

31

Отруєння лікарськими засобами, медикаментами та біологічними речовинами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

антибіотиками системної дії

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

 

протиінфекційними та протипаразитарними препаратами

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

 

гормонами та їх синтетичними аналогами

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

 

ненаркотичними анальгетиками та жарознижувальними препаратами

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

 

наркотиками і галюциногенами

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

 

анестетиками

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

 

протисудомними, седативними, снодійними та протипаркінсонічними препаратами

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

 

препаратами, що діють переважно на вегетативну нервову систему

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

 

препаратами, що діють переважно на серцево-судинну систему

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

 

препаратами, що діють переважно на органи травлення

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

 

препаратами, що діють переважно на м'язову систему і органи дихання

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

 

препаратами місцевої дії

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

 

діуретиками

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

32

Токсичний вплив речовин переважно немедичного призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

алкоголю

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

 

органічних розчинників

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

 

детергентів

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

 

металів - свинцю, ртуті, хрому, кадмію, міді, цинку, олова, берилію

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

 

кислот та лугів

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

 

неорганічних речовин - миш'яку, фосфору, марганцю, ціанідів

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

 

окису вуглецю (чадного газу)

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

 

пестицидів - фосфорорганічних сполук

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

33

Отруєння грибами

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

34

Ефекти впливу зовнішніх факторів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Вплив високих температур та світла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тепловий і сонячний удар

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

36

Гіпотермія

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

37

Вплив низьких температур

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

траншейна рука і стопа

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

38

Вплив атмосферного тиску та тиску води

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

баротравма вуха

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

 

кесонна хвороба

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

39

Асфіксія

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

40

Ураження блискавкою

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

41

Утоплення

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

42

Вібраційна хвороба

+*

 

 

+

 

 

 

 

 

43

Ураження електричним струмом

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

44

Анафілактичний шок

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

45

Ангіоневротичний набряк

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

46

Ранні ускладнення травм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повітряна емболія

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

 

жирова емболія

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

 

травматичний шок

+*

 

 

 

+

+

 

 

 

47

Укуси змій, комах, кліщів

+*

 

 

+

+

 

 

 

 

 

Акушерсько-гінекологічні стани і захворювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акушерство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ведення фізіологічної вагітності

+

+
(відповідно до наказу МОЗ від 15.07.2011 N 417 (Методичні рекомендації N 417))

+

 

 

 

+

 

 

2

Психопрофілактична підготовка сім'ї до пологів

+

+
(відповідно до наказу МОЗ від 15.07.2011 N 417 (Методичні рекомендації N 417))

+

 

 

 

 

 

 

3

Загроза переривання вагітності

+*

 

 

 

+

+

 

 

+

4

Прееклампсія

+*

 

 

+

+

+

 

 

+

5

Ранні та пізні гестози

+

 

+

 

+

+

+

 

+

6

Набряки вагітних (без наявності геодинамічних порушень)

+

 

+

 

+

+

+

 

+

7

Затримка росту плода (без порушення функціонального стану плода)

+*

 

 

+

 

+

 

 

+

8

Невідкладні стани в акушерстві (кров'янисті виділення зі статевих шляхів, відходження навколоплідних вод, "гострий живіт", еклампсія, розрив матки тощо)

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

9

Пологи поза стаціонаром

+*

 

 

 

+

+

 

 

+

10

Патологія післяпологового періоду (вагінальна кровотеча, підвищення температури тіла вище 38° C, біль у животі, нетримання сечі, гнійні виділення з піхви, післяпологовий мастит)

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

11

Ведення фізіологічного післяпологового періоду

+

+

 

 

 

 

 

+

 

12

Лактостаз (консервативно)

+

+

+

 

 

 

 

 

+

13

Імуноконфліктна вагітність

+*

 

+

+

 

 

+

 

+ в 28 - 30 тижнів

14

Екстрагенітальна патологія вагітної (анемія, захворювання серця і судин, ревматичні захворювання, захворювання легенів, нирок, інфекції сечовивідних шляхів, цукровий діабет, артеріальна гіпертензія)

+

 

+

+

+

+

+

 

 

 

Гінекологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Сучасні методи планування сім'ї

+

 

+
(відповідно до наказу МОЗ від 27.12.2006 N 905)

 

 

 

 

 

 

2

Гінекологічні огляди жінок, у тому числі онкопрофілактичні

+

 

+

 

 

 

+

 

+

3

Жіноча безплідність

+*

 

 

+

 

 

 

 

+

4

Інфекції, що передаються статевим шляхом

+*

 

+

+

 

 

 

 

+

5

Хронічні запальні захворювання жіночих статевих органів (бартолініт, цервіцит, ендометрит, оофорит, сальпінгіт тощо)

+

 

+

+

 

+

 

+

+

6

Незапальні захворювання жіночих статевих органів (ендометріоз, ерозія та ектропіон шийки матки, дисплазія)

+*

 

 

+

 

 

 

 

+

7

Доброякісні пухлини жіночих статевих органів (лейоміома, поліпи, гіперплазія ендометрія, кістома)

+*

 

 

+

+

 

 

 

+

8

Порушення менструального циклу

+*

 

 

+

+

+

 

 

 

9

Порушення в менопаузі та розлади у періоді перед менопаузою (кровотеча, клімактеричний синдром)

+*

 

+

+

+

+

 

+

+

10

Випадіння статевих органів у жінок

+*

 

 

+

 

 

 

 

+

11

Свищ статевих органів у жінок

+*

 

 

+

 

 

 

 

+

12

Травми жіночих статевих органів

+*

 

 

+

+

+

 

+

+

 

Новоутворення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Злоякісні новоутворення:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

губи, порожнини рота і глотки

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

 

стравоходу

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

 

шлунка

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

 

кишечника

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

 

прямої кишки

+*

 

 

+

 

 

+

+

 

 

жовчного міхура

+*

 

 

+

 

 

+

+

 

 

печінки

+*

 

 

+

 

 

+

+

 

 

підшлункової залози

+*

 

 

+

 

 

+

+

 

 

порожнини носа

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

 

гортані

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

 

трахеї

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

 

бронхів

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

 

легень

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

 

плеври

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

 

серця, середостіння

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

 

вилочкової залози

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

 

кісток та хрящів

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

2

Пухлини шкіри:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

папілома

+*

 

+

+

 

 

+

 

 

 

кератома

+*

 

+

+

 

 

+

 

 

 

епітеліома

+*

 

+

+

 

 

+

 

 

 

базаліома

+*

 

+

+

 

 

+

 

 

 

меланома

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

3

Саркома Капоші

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

4

Злоякісні новоутворення периферичних нервів та вегетативної нервової системи

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

5

Злоякісні новоутворення молочної залози

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

6

Злоякісні новоутворення жіночих статевих органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вульви та піхви

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

 

шийки матки

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

 

тіла матки

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

 

яєчників

+

 

 

+

 

 

+

 

 

7

Злоякісні новоутворення чоловічих статевих органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

передміхурової залози

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

 

яєчка

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

8

Злоякісні новоутворення сечовивідних шляхів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нирки

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

 

сечового міхура

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

9

Злоякісні новоутворення ока і його придаткового апарату

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

10

Злоякісні новоутворення головного мозку

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

11

Злоякісні новоутворення спинного мозку

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

12

Злоякісні новоутворення паращитоподібних залоз

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

13

Злоякісні новоутворення наднирників

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

14

Злоякісні новоутворення гіпофіза

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

15

Злоякісні новоутворення лімфоїдної та кровотворної тканини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хвороба Ходжкіна (лімфогранулематоз)

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

 

лімфоми

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

 

імунопроліферативні хвороби

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

 

множинна мієлома

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

16

Лейкози (гострі і хронічні)

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

17

Карцинома

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

18

Доброякісні новоутворення

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

19

Поліцитемія

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

20

Мієлодиспластичний синдром

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

21

Ліпома

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

22

Гемангіома

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

23

Меланоформний невус

+*

 

 

+

 

 

+

 

 

Примітки:

1. У графі 2 додатка до Порядку медичного обслуговування громадян центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги наведено перелік захворювань і станів, за основу якого взято Міжнародну класифікацію хвороб десятого перегляду (МКХ-10), до якого включено найпоширеніші стани і захворювання, що найчастіше зустрічаються лікарю ЗП-СЛ у повсякденній практиці. Зазначені захворювання і стани згруповано в такі розділи:

"Спостереження за дітьми і захворювання дитячого віку".

"Захворювання серцево-судинної системи".

"Хвороби органів дихання".

"Хвороби органів травлення".

"Хвороби ендокринної системи, порушення харчування і обміну речовин".

"Хвороби крові та кровотворних органів".

"Захворювання ока і його придаткового апарату".

"Захворювання вуха, горла, носа".

"Захворювання шкіри і венеричні захворювання".

"Психічні розлади та розлади поведінки".

"Хвороби нервової системи".

"Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини".

"Інфекційні та паразитарні захворювання".

"Стани, що потребують хірургічного лікування".

"Травми та отруєння".

"Акушерсько-гінекологічні стани і захворювання".

"Новоутворення".

2. У графі 3 додатка позначено (+) стани і захворювання, при яких лікар ЗП-СЛ самостійно проводить діагностику (клінічна діагностика, інструментальна та лабораторна діагностика із застосуванням наявного обладнання згідно з табелем оснащення), або (+*), якщо лікар самостійно проводить лише попередню діагностику (за відсутності повного оснащення або при клінічній ситуації, що потребує детальніших діагностичних досліджень). Пацієнти з будь-якою проблемою, крім гострих станів, що потребують виклику швидкої допомоги або невідкладної допомоги в позаробочий для лікарської амбулаторії час, повинні звернутися спочатку до свого сімейного лікаря, який має визначитися з подальшим веденням пацієнта після проведення консультування.

3. У графі 4 додатка позначено (+) стани і захворювання, при яких лікар ЗП-СЛ самостійно визначає лікувальну тактику і моніторує її ефективність.

4. У графі 5 додатка позначено (+) стани і захворювання, що потребують консультації профільного спеціаліста з метою дообстеження, проведення поглибленої діагностики та/або для корекції лікування з подальшим самостійним веденням пацієнта лікарем ЗП-СЛ.

5. У графі 6 додатка позначено (+) клінічні стани і захворювання, що потребують направлення на лікування до спеціаліста у разі відсутності ефекту від амбулаторного лікування, та/або якщо перебіг захворювання є атиповим, мають місце ускладнення, висока активність процесу, та/або є потреба в хірургічному лікуванні.

6. У графі 7 додатка позначено (+) клінічні стани і захворювання, при яких лікар ЗП-СЛ надає невідкладну допомогу.

7. У графі 8 додатка позначено (+) клінічні стани і захворювання, при яких лікар ЗП-СЛ організовує термінову госпіталізацію пацієнта.

8. У графі 9 додатка позначено (+) клінічні стани і захворювання, при яких лікар ЗП-СЛ проводить диспансеризацію самостійно або разом зі спеціалістом.

9. У графі 10 додатка позначено (+) клінічні стани і захворювання, при яких лікар ЗП-СЛ бере участь у реабілітаційних заходах разом зі спеціалістом.

10. У графі 11 додатка позначено (+) клінічні стани і захворювання, при яких лікар ЗП-СЛ забезпечує профілактичні заходи.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали