ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України12.12.2011 N 614 (Наказ N 614)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 грудня 2011 р. за N 1520/20258

Порядок округлення базової, розрахункової ставок і провізних платежів

1. З 1 січня 2012 року до 31 грудня 2012 року включно ставки на перевезення транзитних вантажів залізницями України встановлюються у дол. США.

2. При розрахунку базових ставок Тарифної політики у дол. США застосовується коефіцієнт перерахунку швейцарського франка до дол. США, що оголошується згідно з пунктом 1.4 Тарифної політики Залізниць держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на 2012 фрахтовий рік () (далі - Тарифна політика), прийнятої XX Тарифною Конференцією залізничних адміністрацій держав СНД - учасниць Тарифної Угоди від 17 лютого 1993 року, на 1 січня, 1 квітня, 1 липня, 1 жовтня:

Тбаз = Тбаз.шв.фр / Кпер,

де

Тбаз - базова ставка Тарифної політики () у дол. США;

Тбаз.шв.фр - базова ставка Тарифної політики () на перевезення, яка визначається відповідно до додатка 2 до Тарифної політики (), або ставка додаткових зборів у швейцарських франках;

Кпер - коефіцієнт перерахунку.

3. При округленні базових та розрахункових ставок Тарифної політики та провізних платежів:

до цілих дол. США суми від 0,01 до 0,49 дол. США не враховуються, від 0,5 до 0,99 дол. США збільшуються до цілих дол. США;

до цілих центів суми від 0,1 до 0,4 центів не враховуються, від 0,5 до 0,9 центів збільшуються до цілих центів.

4. При визначенні базових та розрахункових ставок Тарифної політики () округлення виконується таким чином:

а) до 0,01 дол. США:

для вагонних, контрейлерних та дрібних відправок;

за пробіг вагонів;

за проїзд одного провідника за кожні розпочаті 100 км;

для ставок додаткових зборів;

для тарифних ставок за 1 контейнеро-км або 1 контрейлеро-км;

б) до цілих дол. США - для контейнерних відправок.

5. Розрахункова ставка для конкретного вантажу або контейнера, у тому числі для конкретного напрямку, визначається за загальними правилами Тарифної політики () із застосуванням коефіцієнтів, передбачених положеннями Тарифної політики для кожного конкретного перевезення, у тому числі залежно від переліку внатажів:

Трозрах = Тбаз х Квласн х КТП підвищ (або КТП зниж) х Квантаж (або Кнапрямку),

де

Трозрах - розрахункова ставка для конкретного вантажу, контейнера, контрейлера, за пробіг вагона або за проїзд провідника, у тому числі для конкретного напрямку;

Квласн - коефіцієнт, що враховує приналежність рухомого складу та/або контейнера (застосування коефіцієнта регулюється також пунктом 12.1 розділу 2 додатка 3 до Тарифної політики ());

КТП підвищ (або КТП зниж) - коефіцієнт підвищення або зниження розміру ставок Тарифної політики (), що передбачений положеннями Тарифної політики;

Квантаж (або Кнапрямку) - коефіцієнт, передбачений у пункті 12 розділу 2 додатка 3 до Тарифної політики () при перевезенні вантажу, у тому числі за конкретним напрямком.

6. Округлення провізних платежів здійснюється:

6.1. Вагонні відправки:

Пваг = Трозрах(абоТнапрямку) х Р,

де

Пваг - плата за перевезення вагонної відправки;

Тнапрямку - тарифна ставка, передбачена у пункті 12 розділу 2 додатка 3 до Тарифної політики () при перевезенні конкретного вантажу, у тому числі за напрямком;

Р - розрахункова маса вантажу, яка визначається відповідно до додатка 1 до Тарифної політики ().

6.2. Контрейлерні відправки:

а) ставка вказана за 1 тонну:

Пконтр = Трозрах (абоТнапрямку) х Р,

де

Пконтр - плата за перевезення контрейлерної відправки;

б) ставка вказана за 1 контрейлеро-км:

Пконтр = Тконтр х L,

де

Тконтр - ставка, встановлена у дол. США за 1 контейнеро-км;

L - відстань перевезення (км).

Плата за вагон округлюється до 0,01 дол. США.

6.3. Контейнерні відправки:

а) ставка вказана за контейнер:

Пконт = Трозрах(абоТнапрямку),

де

Пконт - плата за перевезення контейнерної відправки;

Тнапрямку - ставка за конкретними напрямками наведена у розділі 1 додатка 3 до Тарифної політики () з урахуванням коефіцієнтів підвищення або зниження розміру цієї ставки, які передбачені пунктами 3 (), 4 () та 8 розділу 1 додатка 3 до Тарифної політики ();

б) ставка вказана за 1 контейнеро-км:

Пконт = Тконт х L,

де

Тконт - ставка, встановлена у дол. США за 1 контейнеро-км;

L - відстань перевезення (км).

Плата за завантажений або порожній контейнер округлюється до цілих дол. США.

6.4. Дрібні відправки:

Пдріб = Трозрах х P,

де

Пдріб - плата за перевезення дрібної відправки.

Плата за відправку округлюється до 0,01 дол. США.

6.5. Пробіг вагонів:

Ппр. ваг = Тбаз х Квантаж (або Кнапрямку),

де

Ппр. ваг - плата за перевезення вагонів, для яких ставки Тарифної політики () встановлені за 1 вісе-км.

Плата за вагон округлюється до 0,01 дол. США.

6.6. Проїзд провідників:

а) за проїзд одного провідника:

Ппров = Тбаз х NL,

де

Ппров - плата за проїзд провідника;

NL - число кожних початих 100 км (неповні 100 км враховуються за повні).

Плата за проїзд провідника округлюється до 0,01 дол. США;

б) за проїзд N-ї кількості провідників:

П Nпр = Ппров х Nпров,

де

П Nпр - плата за проїзд N-ї кількості провідників;

Nпров - кількість провідників.

Плата за проїзд провідників округлюється до 0,01 дол. США.

6.7. Додаткові збори:

Пд/зб = Тбаз х n (Рд/зб),

де

Пд/зб - платежі за додаткові послуги;

n - кількість осей, вагоно(контейнеро)-годин, вісе-годин, візків тощо.

Рд/зб - розрахункова маса вантажу, яка визначається відповідно до пункту 6.5 Тарифної політики ().

Платежі за додаткові послуги округлюються до 0,01 дол. США.

7. При визначенні провізних платежів за внутрішніми правилами і тарифами округлення здійснюється згідно з правилами цих внутрішніх тарифів.

 

Директор Департаменту
економіки та фінансів

О. М. Назаренко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали