Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Порядок особистого прийому громадян у Державній службі України з надзвичайних ситуацій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України14 грудня 2017 року N 1027

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 січня 2018 р. за N 35/31487

ПОРЯДОК
особистого прийому громадян у Державній службі України з надзвичайних ситуацій

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у ДСНС, який здійснюється відповідно до статті 22 Закону України "Про звернення громадян".

2. Особистий прийом громадян здійснюється у приймальні громадян за адресою: вул. Гончара, 55-А (кімн. 004), м. Київ, у дні та години, визначені графіками особистого прийому громадян, затвердженими в установленому порядку.

Вхід до приймальні громадян ДСНС вільний і не потребує оформлення перепустки.

3. Попередній запис на особистий прийом здійснює структурний підрозділ ДСНС, до компетенції якого належать питання особистого прийому громадян (далі - Підрозділ), безпосередньо в день прийому в приймальні громадян (телефон для довідок (044) 247-31-78).

4. Під час попереднього запису на особистий прийом з'ясовуються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб він звертався і яке було прийнято рішення, визначаються структурний підрозділ та посадова особа, до компетенції яких належить вирішення порушеного заявником питання, вивчаються документи, інші матеріали, які подає громадянин для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

Не допускається з'ясування відомостей про громадянина, що не стосуються його звернення.

5. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

Про відмову в записі та причини відмови громадянину надаються відповідні роз'яснення.

Забороняється відмова громадянину в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

6. Особистий прийом громадян ведеться в порядку черговості. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються в першу чергу.

Звернення Героїв України, жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу розглядає Голова ДСНС особисто.

7. Особистий прийом іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на загальних підставах.

За потреби для забезпечення їхнього прийому запрошуються фахівці підрозділу з питань міжнародного співробітництва.

8. Посадові особи зобов'язані прийняти всіх громадян, які звернулися на особистий прийом, з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку ДСНС та визначеного графіками часу.

9. Рішення посадових осіб ДСНС, прийняті за зверненнями громадян на особистому прийомі, можуть бути оскаржені у строки та в порядку, що установлені законодавством України.

II. Умови особистого прийому громадян керівниками департаментів та інших самостійних структурних підрозділів апарату ДСНС

1. Особистий прийом громадян керівниками структурних підрозділів апарату ДСНС здійснюється згідно з графіком, затвердженим керівництвом ДСНС.

2. Для попереднього запису на особистий прийом громадяни:

1) пред'являють документи, що посвідчують їхню особу, а також (за потреби) документи, що підтверджують їхні повноваження щодо представництва інших осіб або осіб, які перебувають у родинних з ними стосунках. Відсутність таких документів є підставою для відмови в особистому прийомі;

2) подають письмові звернення, викладені з дотриманням вимог статті 5 Закону України "Про звернення громадян", або в усній формі стисло висловлюють питання, яке вони мають намір порушити на прийомі;

3) інформують відповідального працівника Підрозділу про наявність раніше поданих звернень до ДСНС з питання, яке вони порушують. Якщо такі мали місце, надають повідомлення про результати їх розгляду.

3. Посадова особа, яка веде прийом, керується законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і в межах компетенції розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення, а також за можливості вирішує його під час особистого прийому.

4. За потреби для участі в розгляді порушеного питання посадові особи можуть запросити керівників департаментів та інших самостійних структурних підрозділів апарату ДСНС (у разі їх відсутності - посадових осіб, на яких покладено виконання їх обов'язків) або одержувати від них необхідну інформацію.

5. Якщо порушене громадянином питання безпосередньо на особистому прийомі вирішити неможливо через необхідність додаткового вивчення, громадянину пропонується викласти звернення в письмовій формі відповідно до вимог статті 5 Закону України "Про звернення громадян".

Про результати розгляду громадянина повідомляють письмово або усно за його бажанням.

6. Письмові звернення (пропозиції, заяви та скарги), подані під час особистого прийому, реєструються в установленому порядку Підрозділом та передаються для опрацювання до підрозділу, до компетенції якого належить розгляд порушеного питання. Після розгляду відповідним структурним підрозділом і надання відповіді заявнику матеріали розгляду передаються до Підрозділу для обліку та зберігання.

7. Якщо вирішення питання, що порушує громадянин під час особистого прийому, не належить до компетенції ДСНС, посадова особа роз'яснює, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися.

8. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються Підрозділом. На кожне звернення громадянина заповнюється картка обліку, де вказуються дані про громадянина, стислий зміст порушеного питання, інформація посадової особи, яка проводить прийом, про результат розгляду, що засвідчується її особистим підписом, та дата.

III. Організація особистого прийому громадян керівництвом ДСНС

1. Запис громадян на особистий прийом до керівництва ДСНС здійснюють працівники Підрозділу в день прийому, визначений графіком особистого прийому громадян керівництвом ДСНС, затвердженим Головою ДСНС.

2. Списки громадян, які звернулися на особистий прийом до керівництва ДСНС, разом з інформаційно-довідковими матеріалами надає відповідальний за організацію прийому керівництву ДСНС.

3. На підставі списків громадян, які звернулися на особистий прийом до керівництва ДСНС, та отриманої під час запису інформації щодо напряму порушених громадянами питань працівники Підрозділу запрошують відповідних керівників або фахівців структурних підрозділів апарату ДСНС, до компетенції яких належить вирішення питань, порушених громадянами, які звернулися на особистий прийом.

4. Голова ДСНС може доручити здійснити прийом першому заступнику або заступнику Голови ДСНС.

У випадках, коли Голова ДСНС, його перший заступник або заступник у день особистого прийому громадян з поважних причин не можуть здійснити прийом, відвідувачам надаються вичерпні пояснення і пропонується зустріч з керівниками структурних підрозділів апарату ДСНС, до компетенції яких належить вирішення порушених питань.

У разі відмови від такої зустрічі відвідувачам пропонується залишити письмове звернення, яке реєструється відповідно до вимог статті 5 Закону України "Про звернення громадян".

5. Контроль за дотриманням строків розгляду звернень громадян, прийнятих під час особистого прийому керівництвом ДСНС, здійснюється Підрозділом.

 

Директор Департаменту
формування політики щодо
підконтрольних Міністрові
органів влади та моніторингу МВС

В. Є. Боднар
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали