ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України23.04.2012 N 562 (Перелік N 562)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 травня 2012 р. за N 756/21069


ПОРЯДОК
подання відомостей для різних способів продажу, обов'язкових для публікації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою унормування процедури подання відомостей для різних способів продажу, обов'язкових для публікації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, для оприлюднення шляхом опублікування з метою забезпечення прозорості приватизації та систематичного інформування громадськості про хід і результати приватизації державного майна в Україні відповідно до вимог Законів України "Про приватизацію державного майна", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва", "Про Державну програму приватизації" (Закон N 4335-VI), "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI).

1.2. Дія цього Порядку поширюється на єдину систему державних органів приватизації, до складу якої відповідно до Закону України "Про Фонд державного майна України" (Закон N 4107-VI) входять Фонд державного майна України (далі - Фонд), його регіональні відділення та представництва.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

відомості для різних способів продажу - перелік відомостей, що стосується відповідної класифікаційної групи об'єктів приватизації, визначеної згідно з Державною програмою приватизації (Закон N 4335-VI), який відповідно до законодавства підлягає обов'язковому опублікуванню в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації;

інформаційне повідомлення - інформація про проведення процедури приватизації об'єкта відповідної класифікаційної групи або про результати продажу об'єкта приватизації, яка включає відомості для різних способів продажу;

офіційні друковані видання державних органів приватизації - офіційні друковані видання Фонду - Державний інформаційний бюлетень про приватизацію з оперативним щотижневим додатком - газетою "Відомості приватизації", які видаються Фондом з метою інформування про свою діяльність на виконання законодавства про приватизацію та Законів України "Про інформацію","Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації".

II. Підготовка відомостей для різних способів продажу до публікації

2.1. Відомості для різних способів продажу включаються до складу інформаційних повідомлень за формами, установленими Типовим переліком відомостей для різних способів продажу, обов'язковим для публікації в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації (Перелік N 562) (далі - Типовий перелік).

2.2. Інформаційні повідомлення, що містять відомості для різних способів продажу, готуються регіональними відділеннями Фонду або структурними підрозділами центрального апарату Фонду, які відповідають за проведення процедур приватизації об'єктів відповідної класифікаційної групи.

III. Порядок подання на публікацію

3.1. Подання на публікацію інформаційних повідомлень, що містять відомості для різних способів продажу, за формами відповідно до додатків до Типового переліку (Перелік N 562) здійснюють такі структурні підрозділи Фонду:

інформаційних повідомлень щодо приватизації пакетів акцій акціонерних товариств та підсумків продажу пакетів акцій акціонерних товариств відповідно до пунктів 1 - 2 Типового переліку (Перелік N 562) - Управління конкурсного продажу;

інформаційних повідомлень про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства, що приватизується, про продаж пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах і спеціалізованих аукціонах за гроші та про результати їх проведення відповідно до пунктів 3 - 9 Типового переліку (Перелік N 562) - Управління біржової діяльності та проведення аукціонів;

інформаційних повідомлень про продаж пакета акцій (часток, паїв) господарського товариства на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни) відповідно до пункту 10 Типового переліку (Перелік N 562) - Управління міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності;

інформаційних повідомлень щодо продажу об'єктів груп А, Д, Ж та єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до об'єктів груп В, Г, а також про результати продажу цих груп об'єктів відповідно до пунктів 11 - 14 Типового переліку (Перелік N 562) - Управління продажу об'єктів малої приватизації та ЦМК.

3.2. Регіональні відділення Фонду подають для опублікування інформаційні повідомлення, що містять відомості для різних способів продажу, через структурні підрозділи центрального апарату Фонду, що відповідають за продаж об'єктів відповідної класифікаційної групи.

3.3. Порядок подання регіональними відділеннями Фонду інформаційних повідомлень до структурних підрозділів центрального апарату Фонду визначається відповідними структурними підрозділами.

3.4. Інформаційні повідомлення, що містять відомості для різних способів продажу, мають надходити на публікацію до Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції в паперовому та електронному вигляді не пізніше 15.00 у середу, що передує виходу друком оперативного додатка до Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію - газети "Відомості приватизації".

У разі затримки подання матеріалів для опублікування структурний підрозділ центрального апарату Фонду, відповідальний за підготовку та направлення на опублікування інформаційного повідомлення, що містить відомості для різних способів продажу, повідомляє Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції службовою запискою за підписом керівника структурного підрозділу, погодженою із заступником Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

3.5. Інформаційні повідомлення, що містять відомості для різних способів продажу, подаються на публікацію в двох примірниках, перший з яких має містити погодження "до друку" заступника Голови Фонду за напрямом діяльності, а також підпис керівника структурного підрозділу, що подає інформаційне повідомлення, та прізвище і номер телефону відповідального виконавця.

3.6. Управління офіційних друкованих видань та міжнародної інтеграції забезпечує публікацію поданих інформаційних повідомлень у додатку до Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію - газеті "Відомості приватизації".

3.7. За склад та зміст інформаційних повідомлень, що містять відомості для різних способів продажу, які готуються та подаються на публікацію структурними підрозділами центрального апарату Фонду, відповідають керівники структурних підрозділів.

3.8. За склад та зміст інформаційних повідомлень, що містять відомості для різних способів продажу, які готуються та подаються до структурних підрозділів центрального апарату Фонду регіональними відділеннями Фонду, відповідають начальники регіональних відділень.

 

В. о. начальника Управління
офіційних друкованих видань
та міжнародної інтеграції

Т. Утеченко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали