ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України22.06.2012 N 932/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 червня 2012 р. за N 1063/21375


ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна реєстраційна служба України

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Державною реєстраційною службою України (далі - Укрдержреєстр) за запитом на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Укрдержреєстр є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про себе;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні понад 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Укрдержреєстр, затвердженого цим наказом.

5. Структурний підрозділ Укрдержреєстру в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом понад 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Заявка), до Управління бухгалтерського обліку, планування та звітності за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

6. На підставі отриманої Заявки Управління бухгалтерського обліку, планування та звітності протягом одного робочого дня виписує рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку і передає його структурному підрозділу Укрдержреєстру, який зробив Заявку, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

7. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

8. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Укрдержреєстру Управління бухгалтерського обліку, планування та звітності передає структурному підрозділу Укрдержреєстру, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою Управління бухгалтерського обліку планування та звітності, з проставленням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

9. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати Рахунка протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.

10. Копії відповіді та платіжних документів (Рахунок та виписка з реєстраційного рахунка) структурний підрозділ Укрдержреєстру, у якому знаходиться запитувана інформація, невідкладно передає до структурного підрозділу Укрдержреєстру, на який покладені обов'язки по роботі зі зверненнями громадян, для здійснення обліку.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

 

Директор Департаменту взаємодії
з органами влади

О. В. Зеркаль


 

Додаток 1
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна реєстраційна служба України


Управління бухгалтерського, обліку, планування та звітності


Заявка N
від "___" 20__ року
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_________
(назва документа)
_________
_________
(найменування структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація)
_________

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

 

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн.

Кількість аркушів

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 (в тому числі двосторонній друк)

 

 

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

Копіювання або друк копій документів формату А3, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 


(За відсутності даних ставиться прочерк)


Виконавець:

 

 

______
                      (посада)

_
(підпис)

_________
(П. І. Б.)

Керівник структурного підрозділу,
у якого знаходиться
запитувана інформація:

 

 

______
                     (посада)

_
(підпис)

_________
(П. І. Б.)


 

Додаток 2
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна реєстраційна служба України


Надавач послуг - Державна реєстраційна служба України
Реєстраційний рахунок 35213001005584
МФО 820019
Код за ЄДРПОУ 37508344
в ГУДКС України у м. Києві
Платник: ________
                     ________

Рахунок N ___________
від "___" 20__ року
для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

__________
(назва документа)

Найменування

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн.

Кількість аркушів

Сума, грн.

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна реєстраційна служба України

 

 

 

Витрати, пов'язані з наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв'язку

Х

Х

 

РАЗОМ

 

 

 


Усього до сплати ________
                                                                                                                (сума словами)
_____ грн. ___________ коп.

Виконавець:

_ _______ __
                                         (посада)                                                              (підпис)                                               (П. І. Б.)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали