ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України05.07.2012 N 1008/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 липня 2012 р. за N 1146/21458


ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Державна пенітенціарна служба України

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Державною пенітенціарною службою України за запитом на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Державна пенітенціарна служба України є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більше ніж 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна пенітенціарна служба України, затвердженого цим наказом.

5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів в апараті Державної пенітенціарної служби України визначається департаментом організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення.

6. Структурний підрозділ Державної пенітенціарної служби України у разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більше ніж 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), до департаменту організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

7. На підставі отриманої заявки департамент організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення протягом одного робочого дня виписує Рахунок за формою згідно додатком 2 до цього Порядку і передає його структурному підрозділу Державної пенітенціарної служби України, у якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата Рахунка на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.

9. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.

У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді, обрахунок цих витрат здійснюється департаментом організаційно-аналітичного, документального та правового забезпечення, а Рахунок за зразком, наведеним у додатку 2 до цього Порядку, на відшкодування витрат надсилається запитувачу в установлений законом строк для відповіді за запитом на інформацію.

У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна визначити заздалегідь, відповідальний структурний підрозділ апарату Державної пенітенціарної служби України, зважаючи на значний обсяг відповіді за запитом на інформацію, надсилає запитувачу лист та Рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.

10. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати Рахунка протягом трьох робочих днів після підтвердження факту оплати.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.

12. У разі ненадходження у місячний строк документів, що підтверджують повну оплату витрат, у базі запитів на інформацію апарату Державної пенітенціарної служби України робиться позначка про відмову в отриманні відповіді за запитом на інформацію.

 

В. о. директора Департаменту
взаємодії з органами влади

С. В. Мартиненко


 

Додаток 1
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Державна пенітенціарна служба України


ЗАЯВКА N ___
від "___" 20__ року
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_
(назва документа)
_
_
(назва структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація)
_


Прізвище та ініціали запитувача -
фізичної особи, найменування запитувача -
юридичної особи або об'єднання громадян,
що не має статусу юридичної особи

 


Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Копіювання або друк однієї сторінки документа формату А4 або меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,96

 

Копіювання або друк однієї сторінки документа формату А3 або більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

1,92

 

Копіювання або друк копій однієї сторінки документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

4,80

 


(За відсутності даних ставиться прочерк)

 

 

Виконавець:

 

 

___
(посада)


(підпис)


(П. І. Б.)

Керівник структурного підрозділу,
у якого знаходиться
запитувана інформація:

 

 

___
(посада)


(підпис)


(П. І. Б.)


 

Додаток 2
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Державна пенітенціарна служба України


РАХУНОК N ___
"___" 20__ року
на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

Надавач послуг: Державна пенітенціарна служба України

Реєстраційний рахунок _____

МФО банку __

Код за ЄДРПОУ ___________

Місцезнаходження,
телефон ______

Платник: _____
_

Місце реєстрації,
телефон ______


Найменування

Кількість аркушів

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Сума

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

 

 


Загальна сума, що підлягає оплаті ________

______ грн. ___________ коп.
                                                       (сума словами)

Керівник ____                Гол. бухгалтер ____


Виконавець

___
(посада)


(підпис)


(П. І. Б.)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали