ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України04 грудня 2017 року N 644

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 грудня 2017 р. за N 1528/31396

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство лісових ресурсів України або його територіальний орган

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Державним агентством лісових ресурсів України (далі - Держлісагентство) або його територіальним органом за запитом на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Держлісагентство або його територіальний орган є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

щодо інформації, яка становить суспільний інтерес;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

особі у разі надання інформації про неї.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство лісових ресурсів України або його територіальний орган, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04 грудня 2017 року N 644, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2017 року за N 1527/31395.

5. Розмір відшкодування фактичних витрат визначається відповідним структурним підрозділом з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Держлісагентства або його територіального органу.

6. Структурний підрозділ Держлісагентства або його територіального органу в разі копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає структурному підрозділу з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Держлісагентства або його територіального органу заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

7. На підставі отриманої заявки структурний підрозділ з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Держлісагентства або його територіального органу протягом одного робочого дня виписує рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, і передає його структурному підрозділу Держлісагентства або його територіального органу, який готує проект відповіді запитувачу інформації, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, що територіально зручна для запитувача інформації.

9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Держлісагентства або його територіального органу структурний підрозділ з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Держлісагентства або його територіального органу передає структурному підрозділу Держлісагентства або його територіального органу, який готує проект відповіді запитувачу інформації, копію виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою структурного підрозділу з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Держлісагентства або його територіального органу, з проставлянням прізвища, імені, по батькові відповідальної особи та поточної дати.

10. Структурний підрозділ з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Держлісагентства або його територіального органу здійснює облік платіжних документів (рахунків та виписок з реєстраційного рахунку).

11. Структурні підрозділи Держлісагентства або його територіального органу, які готують проект відповіді запитувачу інформації, здійснюють копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, після отримання копії виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завізованої відповідальною особою структурного підрозділу з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Держлісагентства або його територіального органу.

12. Інформація запитувачу надається впродовж трьох робочих днів після підтвердження повної оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.

13. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача інформації від оплати Рахунка.

14. Кошти, що надійшли на рахунок Держлісагентства або його територіального органу, перераховуються структурним підрозділом з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Держлісагентства або його територіального органу протягом п'яти робочих днів на відновлення касових видатків загального фонду державного бюджету з придбання паперу.

 

Директор Департаменту землеробства
та технічної політики в АПК

В. Топчій

 

Додаток 1
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство лісових ресурсів України або його територіальний орган
(пункт 6)

ЗАЯВКА N ____

від 20__ року
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

__
(назва документа)
__
(найменування структурного підрозділу,
__
який готує проект відповіді запитувачу інформації)

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи, адреса, телефон

 

Послуги, що надаються

Кількість сторінок

Копіювання або друк документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк документів формату А4 та меншого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

Копіювання або друк документів формату А3 та більшого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

Примітка. За відсутності даних ставиться прочерк.

Виконавець     ________        
                                                    (посада)                                        (підпис)


(П. І. Б.)

Керівник структурного підрозділу, який готує проект відповіді запитувачу інформації

 

 

___________
(посада)


(підпис)


(П. І. Б.)

 

Додаток 2
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державне агентство лісових ресурсів України або його територіальний орган
(пункт 7)

Надавач послуг

________

Реєстраційний рахунок

________

МФО банку

________

Код за ЄДРПОУ

________

Платник

_
(прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача -

_
юридичної особи або об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи)

РАХУНОК N ________

від 20__ року

для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

___
(назва документа)

Послуги, що надаються

Вартість виготовлення 1 сторінки, грн

Кількість сторінок

Сума без ПДВ, грн

Копіювання або друк документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк документів формату А4 та меншого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Копіювання або друк документів формату А3 та більшого розміру, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

Разом

 

 

 

Усього до сплати _________
                       (сума словами)

_______ грн _________ коп.

Виконавець

 

 

__
(посада)


(підпис)

____
(П. І. Б.)
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали