Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство закордонних справ України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства закордонних справ України01 грудня 2017 року N 532

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2017 р. за N 1571/31439

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство закордонних справ України

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Міністерством закордонних справ України за запитом на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Міністерство закордонних справ України є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

• особі у разі надання інформації про себе;

• якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;

• щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство закордонних справ України, затвердженого наказом МЗС від 01 грудня 2017 року N 532.

5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію" (Постанова N 740).

6. Структурний підрозділ Міністерства закордонних справ України в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), до Фінансового департаменту за формою згідно з додатком 1.

Одночасно копія цієї заявки передається до Управління генерального секретаріату.

7. На підставі отриманої заявки Фінансовий департамент упродовж двох робочих днів виписує Рахунок за формою згідно з додатком 2 і передає його структурному підрозділу Міністерства закордонних справ України, у якому знаходиться запитувана інформація (або Управлінню генерального секретаріату), для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

Запитувач інформації подає структурному підрозділу (або Управлінню генерального секретаріату) квитанцію, підтверджуючу оплату.

9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Міністерства закордонних справ України Фінансовий департамент передає Управлінню генерального секретаріату копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою Фінансового департаменту, з проставленням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

Копії платіжних документів (Рахунок та виписку з реєстраційного рахунка) структурний підрозділ, у якому знаходиться запитувана інформація, невідкладно передає до Управління генерального секретаріату для здійснення обліку.

10. Запитувані документи надаються після підтвердження повної оплати Рахунка.

11. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати Рахунка.

 

Т. в. о. начальника Управління
Генерального секретаріату

О. І. Мисик

 

Додаток 1
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство закордонних справ України
(пункт 6)

ЗАЯВКА N
від "___" 20 __ року
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство закордонних справ України

___
(назва документа)

__
(назва структурного підрозділу, який володіє запитуваною інформацією)

Прізвище та ініціали запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або назва об'єднання громадян, що не має статусу юридичної особи

 

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн.

Кількість аркушів

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

Виконавець

 

 

_______
(посада)


(підпис)

________
(П. І. Б.)

Керівник структурного підрозділу,
який володіє запитуваною інформацією

 

 

_______
(посада)


(підпис)

________
(П. І. Б.)

 

 

 

 

Додаток 2
до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство закордонних справ України
(пункт 7)

Надавач послуг: Міністерство закордонних справ України

Реєстраційний рахунок: _____

МФО банку: __________

Код за ЄДРПОУ:

Платник: ________

РАХУНОК N ___________
від "___" 20 __ року
на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство закордонних справ України

__
(назва документа)

Найменування

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Сума, грн

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

Усього до сплати


(сума словами)

________ грн __________ коп.

Виконавець

____
(посада)

_______
(підпис)

________
(П. І. Б.)
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали